احساسات

اسفند 10, 1394

تاثیر مخرب سرکوب احساسات منفی بر والدین

تحقیقات جدید نشان داده اند که والدینی که احساسات حقیقی خود را در پشت چهره ای شاد و ساختگی از فرزندان خود پنهان می کنند پس […]
بهمن 28, 1394

بررسی روابط عاشقانه بر اساس علم فیزیک

هنگامی که صحبت از عشق و روابط عاطفی به میان می آید معمولا افراد از احساسات  و روابط نامرئی و مرموزی در این رابطه صحبت می […]
فروردین 23, 1388

زبان بدن (فهمیدن افکار ,رفتار و احساسات دیگران از روی حرکات)

حرکات بدن انسان ها بيانگر احساسات و افکار آنان است. حتي اگر با زبان سر و کلماتي که به زبان مي آورند سعي در مخفي کردن […]
سایت دانشجو