اتمسفر زمین

شهریور 9, 1395

چرا ماه به هنگام خسوف کامل به رنگ قرمز درمی آید؟

هنگامی که خسوف (ماه گرفتگی) کامل رخ می دهد رنگ ماه به قرمز شدیدی تغییر می یابد و مشاهده ماه که در حالت طبیعی رنگ پریده […]
بهمن 12, 1393

چگونه یک آشکار ساز ذرات بسازیم ؟

چگونه یک آشکار ساز ذرات بسازیم ؟ یک اتاقک ابر بسازید و ذرات بنیادی اتاقتان را مشاهده کنید ! ساراچارلی – سرنترجمه با دخل و تصرف […]
سایت دانشجو