آموزش عالی کشور

شهریور 9, 1395

دانشگاه آزاد اسلامی،عهده دار 40 درصد بار آموزش عالی کشور

حمزه سارویی در آیین پایانی مسابقات ورزش‌های همگانی کارکنان و اعضای (برادر) هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مراکز دانشگاه‌های آزاد اسلامی فارس که به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی […]
دی 7, 1394

واگذاری پذیرش دانشجوی دکترا به دانشگاه‌ها

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مقتدرانه در پی این هستیم که سال آینده دانشگاه‌های مجری دکترا به اختیار خود در این مقطع دانشجو […]
سایت دانشجو