آفات

مرداد 30, 1391

سنجد

مقدمه سِنجـِد گیاهی درختی است از خانواده سنجدیان که در آب و هوای معتدل می‌روید. برگ‌های باریک و مخملی‌شکل و میوه‌هایی قهوه‌ای رنگ و خوراکی دارد که از هسته آن در تهیه برخی داروها استفاده می‌شود. گونه سنجد (Elaeagnus angustifolia) از درختان مهمی است كه در پوشش گیاهی عرصه‌های ایران نقش به‌سزایی دارد و اغلب به‌صورت خودرو در نقاط مختلف دیده می‌شود. میوه سنجد از زمان‌های گذشته در سبد غذایی ایرانیان جا داشته و در اعیاد سنتی به آن توجهی خاص مبذول شده ‌است. امروزه از درخت سنجد و میوه آن در صنایع غذایی، بهداشتی، دارویی، عطرسازی و صنایع چوب استفاده می‌شود.
سایت دانشجو