حمایت جهاد دانشگاهی از ایده های فرهنگی

نکته هایی در رابطه با استفاده کودکان از صفحه های نمایشگر
آبان 3, 1395
اعلام نتایج آزمون Ept دانشگاه آزاد اسلامی
آبان 4, 1395

حمایت جهاد دانشگاهی از ایده های فرهنگی

محمدرضا پورعابدی رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی در گفت و گوی خبری خود اعلام کرد: اکنون بیش از 53 درصد از دانشجویان ما در حوزه علوم انسانی و هنر مشغول به تحصیل هستند و بیشتر آمار بیکاران نیز مربوط به این دو گروه است.
وی در خصوص ایجاد پارک علم و فناوری صنایع فرهنگی اظهار داشت: تمام 38 پارک علم و فناوری و همچنین اکثر مراکز رشد در زمینه فنی، مهندسی، کشاورزی، علوم پایه، پزشکی و حوزه سلامت فعالیت می کنند که ایجاد پارک علم و فناوری در حوزه صنایع فرهنگی ضروری است.
پور عابدی افزود: مسائلی نظیر تهاجم فرهنگی با گسترش روز افزون شبکه های اجتماعی، لزوم تمرکز بر صنایع فرهنگی را تقویت می کند و فناوری های نرم به عنوان یک پیشران برای صنایع فرهنگی محسوب می شود.
رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی عنوان کرد: یکی از اهداف جهاد دانشگاهی توجه بیشتر به فناوری های نرم برای تقویت نمودن صنایع و فعالیت های فرهنگی و تجهیز آن به وسیله فناوری های روز و استفاده از آثار مفید این صنایع در جامعه است.
وی تصریح کرد: جهاد دانشگاهی نهادی است که در حوزه علم و فناوری، فرهنگی و تجاری سازی فعالیت می کند و ایده های خوبی در حوزه فرهنگی  برای تبدیل به کسب و کار موفق داشته است. جهاد دانشگاهی این توانایی را دارد تا در حوزه فناوری های نرم این کار فعالیت های موثری انجام دهد.
پور عابدی بیان کرد: جهاد دانشگاهی تصمیم دارد که پارک علم و فناوری در حوزه فناوری های نرم و هویت ساز در دانشگاه علم و فرهنگ ایجاد و بستری فراهم کند تا شرکت ها و نخبگانی که ایده های خوبی در زمینه فعالیت های فرهنگی و صنایع فرهنگی دارند گسترش دهند.
رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی اظهار داشت: در پارک علم و فناوری صنایع فرهنگی سایر شرکت ها، مراکز رشد داخل و خارج از تهران، اعضای هیئت علمی و دانشجویان علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی و سایر دانشگاه هایی که در سطح تهران فعالیت دارند می توانند جهت همکاری و گسترش فعالیت های خود در حوزه صنایع نرم مشارکت کنند، همچنین شورای فناوری پارک از ایده های خوب غیر دانشگاهیان متقاضی برای ورود به پارک استفاده می کند.
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
سایت دانشجو