انتخاب رشته دانش آموزان بر اساس نمره دروس تخصصی

تاثیر دوستان بر فعالیت های ورزشی
اردیبهشت 2, 1396
نور درمانی و تاثیر آن بر حالت کما
اردیبهشت 5, 1396

انتخاب رشته دانش آموزان بر اساس نمره دروس تخصصی

علی اصغر ایزدی در خصوص انتخاب رشته دانش آموزان در مقطع تحصیل دهم، گفت:  توانایی و استعداد دانش آموزان، براساس تمامی نمرات دروس تخصصی در طول سال  تحصیل، سنجیده شده و به عنوان مبنایی برای انتخاب رشته آن ها در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که دانش آموز باید حدنصاب نمره دروس تخصصی هر رشته ای را کسب کرده و بر اساس آن به انتخاب رشته اقدام کند.

وی افزود: میانگین نمرات دروس تخصصی در مقاطع تحصیلی دوره های  هفتم و هشتم و نهم، به عنوان معیاری برای انتخاب رشته دانش آموزان محسوب شده و  در دستور کار آموزش و پرورش قرار گرفته است . نا گفته نماند در شرایط عدم کسب نمره قبولی، دانش آموز ملزم به شرکت در امتحانات ایام تابستان بوده تا با اخذ نمره مورد قبول، در رده بندی انتخاب رشته قرار گیرد.

ایزدی خاطر نشان کرد: فرم هایی تحت عنوان نمون شماره 6 و 7، در اختیار مدارس قرار گرفت است که حد نصاب نمره قبولی دانش آموزان در انتخاب رشته را مشخص می‌کند.

وی عنوان کرد: ویژه نامه خاص دانش آموزی ، با هدف تغییر در نگرش خانواده ها و دانش آموزان نسبت به انتخاب نوع رشته تحصیلی ، تبیین شده و در نظر دارد در جهت شناسایی و معرفی عواملی چون استعداد، علاقه، نیاز و امکانات محیط زندگی و غیره، در اختیار خانواده ها قرار گیرد. همچنین مشاوران تحصیلی به منظور راهنمایی دانش آموزان و کمک به  اخذ تصمیم گیری در انتخاب رشته، نقشی اساسی را ایفا می‌کنند.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
سایت دانشجو