نمایش فیلم آقای نخست وزیر در دانشگاه تربیت مدرس

ارایه درس جریان شناسی جنبش دانشجویی
آذر 13, 1395
هدیه دانشجویان به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست
آذر 14, 1395

نمایش فیلم آقای نخست وزیر در دانشگاه تربیت مدرس

این فیلم که در سالن مطهری دانشگاه تربیت مدرس نمایش داده شد درباره اتفاقاتی بود که در سال 1332 رخ داد.
در این فیلم روایتگران از رخدادهای دوران نخست وزیری مصدق، فرار شاه در آن دوره از حکومتش، و مظلومیت آیت الله کاشانی گفتند.
همچنین مستند آن سال ها را بر پرده نمایش به تصویر کشیدند.
فیلم آقای نخست وزیر از عوامل سقوط مصدق می گوید، همچنین مخاطب را با تاریخ آن سالها بیشتر آشنا می کند، موشکافانه به مسائل می پردازد و پرده از چهره آمریکا و انگلیس بر می دارد.
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
سایت دانشجو