content top

جزئیات ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 91 و المپیاد علمی دانشجویی کشورجزئیات ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 91 و المپیاد علمی دانشجویی کشور

• اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره شرایط و ضوابط، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1391 و المپیاد علمی دانشجویی کشور

سازمان سنجش آموزش کشور بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1391 و المپیاد علمی دانشجویی کشور می‌رساند که ثبت نام برای شرکت در آزمون مذکور ازطریق اینترنت از روز سه شنبه 90/8/17 آغاز و تا ساعت 24 روز چهارشنبه 90/8/25 پایان می‌پذیرد. لذا کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام که دارای شرایط عمومی و اختصاصی ذیل می‌باشند، می‌توانند در آزمون مذکور ثبت نام و شرکت نمایند.

شرایط عمومی‌ و اختصاصی‌ داوطلبان:
داوطلبان‌ لازم‌ است‌ دارای‌ شرایط عمومی‌ و اختصاصی‌ به‌ شرح‌ ذیل‌ بوده‌ و از لحاظ مقررات‌ وظیفه‌ عمومی‌ منعی‌ نداشته‌ باشند.

شرایط عمومی‌:
الف) اعتقاد به‌ اسلام‌ یا یکی‌ از ادیان‌ تصریح‌ شده‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
ب) ملتزم‌ بودن‌ به‌ احکام‌ عملی‌ اسلام‌ (انجام‌ دادن‌ واجبات‌ و پرهیز کردن‌ از محرمات‌).
تبصره ‌1: ملاک،‌ وضع‌ کنونی‌ داوطلب‌ در هنگام‌ ثبت‌نام‌ است‌.
تبصره ‌2: اقلیت‌های‌ دینی‌ (ادیان‌ رسمی‌) مندرج‌ در قانون‌ اساسی‌ از این‌ شرط مستثنی‌ هستند (به‌ شرط عدم‌ تجاهر به‌ نقض‌ احکام‌ اسلام‌).
ج) عدم‌ احراز عناد (نه‌ اعتراض‌) نسبت‌ به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌.
تبصره‌: در صورتی‌ که‌ داوطلب‌ سابقاً با نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ عناد داشته‌، باید تغییر نظر او احراز شود.
د) نداشتن‌ سابقه‌ عضویت‌ در ساواک‌ و فراماسونری‌ و اعقاب‌ آن‌.
ه‍‌) عدم‌ احراز فساد اخلاقی‌.
و) عدم‌ اشتهار به‌ ارتکاب‌ اعمال‌ خلاف‌ شئون‌ شغلی‌ و تحصیلی‌ در طول‌ تحصیل‌ یا زمان‌ اشتغال‌ (در صورت‌ اشتغال‌ فعلی‌).
ز) برخورداری‌ از توانایی‌ جسمی‌ به‌ تناسب‌ رشته‌ انتخابی‌ و عدم‌ اعتیاد به‌ مواد مخدر.
ح) کارکنان رسمی دولت و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای ادامه تحصیل در داخل کشور نیازی به طی مراحل گزینش ندارند، لذا این دسته از داوطلبان در زمان انتخاب رشته (در صورت مجاز به انتخاب رشته بودن) باید برگ اشتغال به کار خود را از کارگزینی دستگاه یا دانشگاه متبوع دریافت و به نحوی که اعلام می‌گردد به این سازمان ارسال نمایند.

شرایط اختصاصی:
الف) داشتن‌ مدرک‌کارشناسی ‌(لیسانس‌) یا کارشناسی‌ ارشد (فوق‌ لیسانس‌ یا دکترای‌ حرفه‌ای‌) یا اشتغال‌ به‌ تحصیل‌ در سال‌ آخر مقطع‌ کارشناسی‌ که‌ مدرک‌ مذکور مورد تأیید شورای ‌عالی ‌انقلاب‌ فرهنگی‌ یا وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ و یا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ باشد.
تبصره ‌1: شرکت‌ مجدد فارغ‌التحصیلان‌ دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد و یا دکتری در همان رشته قبلی و همچنین شرکت دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دوره دکتری ممنوع می‌باشد و این داوطلبان حق ثبت‌نام و شرکت در آزمون را ندارند. لذا فارغ‌التحصیلان با توجه‌ به‌ ضوابط مندرج‌ در این‌ دفترچه‌ به جز در رشته‌ای‌ که‌ فارغ‌التحصیل شده‌اند در صورتی که از لحاظ نظام وظیفه مشکلی نداشته باشند می‌توانند در یکی از رشته‌های مندرج در دفترچه آزمون شرکت نمایند.‌ ضمناً لازم است به تذکر مهم بند «الف» مندرج در صفحه 4 دفترچه راهنما توجه نمایند.
تبصره 2: فارغ‌التحصیلان‌ و دانشجویان‌ رشته‌های‌ گروه ‌پزشکی‌ متقاضی ‌شرکت‌ در این ‌آزمون‌، قبل‌ از اقدام‌ به‌ ثبت‌نام‌ باید توجه‌ داشته‌ باشند که‌ از لحاظ طرح‌ تعهد خدمت‌ به‌ وزارت ‌بهداشت‌، درمان ‌و آموزش‌ پزشکی‌، وضعیت‌ خود را مشخص‌ و از نظر وزارت‌ مذکور منعی‌ برای ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ و در صورت قبولی برای ادامه تحصیل نداشته باشند. در غیر این‌ صورت‌ عواقب‌ مترتب‌ بر آن‌ به‌ عهده‌ شخص‌ متقاضی‌ خواهد بود.
تبصره 3: فارغ‌التحصیلان‌ و دانشجویان‌ رشته‌های‌ دبیری‌ باید قبل‌ از ثبت‌نام‌ موافقت‌ کتبی‌ و بدون‌ قید و شرط وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ را مبنی‌ بر ادامه‌ تحصیل ‌دریافت‌ و آن را نزد خود نگه دارند تا به هنگام‌ قبولی‌ در دانشگاه‌ ارائه‌ نمایند. بدیهی‌ است‌ در صورت‌ قبولی‌ باید مجدداً به‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ تعهد خدمت ‌بسپارند.
تبصره 4: بر اساس‌ مصوبه‌ جلسه‌ 748 مورخ‌ 88/11/17 شورای‌ برنامه‌ریزی‌ آموزش عالی، دانش‌آموختگان دوره‌های معادل کارشناسی پیوسته و ناپیوسته (دارندگان مدارک معادل) به شرط آنکه دوره فوق با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی برگزار شده باشد و مدرک معادل آنان مورد تأیید وزارت متبوع و سازمان مذکور باشد، می‌توانند با همان مدرک معادل در آزمون تحصیلات تکمیلی برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر شرکت نمایند و در صورت پذیرفته شدن ادامه تحصیل دهند.
تبصره 5: داوطلبان‌ شاغل‌ در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای‌ دولتی‌ باید قبل‌ از ثبت‌نام‌ موافقت‌ کتبی‌ و بدون‌ قید و شرط محل کار‌ خود را مبنی‌ بر ادامه‌ تحصیل‌ دریافت‌ و آن را نزد خود نگه دارند.
ب) بر اساس‌ مصوبه‌ جلسه‌ 334 مورخ‌ 75/11/7 شورای‌ عالی‌ برنامه‌ریزی‌ به‌ فارغ‌التحصیلان‌ دانشگاه‌ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ معتبر خارجی‌ که‌ به‌ دلیل‌ کیفیت‌ (اعتبار دانشگاه‌ و محتوای‌ درسی‌) به‌ مدرک‌ فارغ‌التحصیلی‌ ارزشیابی‌ شده‌ آنان‌ عنوان‌ معادل‌ تعلق‌ گرفته‌ است‌، اجازه‌ داده‌ می‌شود که‌ در این‌ آزمون‌ ثبت‌نام‌ و شرکت‌ نمایند. بدیهی‌ است‌ چنانچه‌ حداقل ‌80 درصد نمره‌ حد نصاب گزینش آزاد در رشته‌ امتحانی و در سهمیه‌ آزاد (غیر از کدرشته محل‌های بورسیه‌ و هر نوع‌ سهمیه ‌دیگر) را کسب‌ نمایند، عنوان‌ معادل‌ از مدرک‌ تحصیلی‌ آنان‌ حذف‌ و مجاز به ادامه تحصیل خواهند بود.
ج) بر اساس‌ مصوبه‌ جلسه 368 مورخ ‌74/11/3 شورای عالی‌ انقلاب فرهنگی‌ در مورد مدارک‌ تحصیلی‌ صادر شده‌ توسط مدیریت‌ یکی از حوزه‌های‌ علمیه‌ قم و خراسان، فضلا و طلاب ‌حوزه‌های علمیه که بر اساس‌ مدرک‌ صادر شده‌ توسط مدیریت یکی از حوزه‌های علمیه قم‌ و خراسان دوره ‌سطح ‌2 را گذرانده‌اند و یا تا تاریخ 91/6/31 فارغ‌التحصیل‌ می‌شوند،‌ منحصراً می‌توانند در هر یک‌ از کدرشته‌های ‌امتحانی گروه علوم انسانی ثبت‌نام‌ و در آزمون‌ آن‌ شرکت‌ نمایند و در صورت پذیرفته‌شدن مشروط به گذراندن دروس پیش‌نیاز به تشخیص گروه آموزشی ادامه تحصیل دهند. بدیهی‌ است ‌این‌ دسته‌ از داوطلبان‌ باید تصویر مدرک‌ فراغت‌ از تحصیل‌ خود را که‌ توسط یکی از مدیریت‌های‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ و یا حوزه علمیه خراسان صادر گردیده ‌است‌ در اختیار داشته باشند.
د) پذیرفته‌شدگان ‌نهایی دوره روزانه ‌آزمون‌ ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1390 حق ‌ثبت‌نام‌ و شرکت ‌در این ‌آزمون ‌را ندارند.
تبصره1 : پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های تحصیلی دوره شبانه، نیمه‌حضوری، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش‌ عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، بین‌الملل و دوره مجازی در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1390 در صورت عدم ثبت‌نام در رشته قبولی و یا انصراف از آن با رعایت سایر شرایط و ضوابط می‌توانند در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1391 ثبت‌نام و شرکت نمایند.
تبصره2 : پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت در رشته های تحصیلی دوره شبانه، نیمه حضوری، دانشگاه پیام نور، موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی، بین الملل و دوره های مجازی در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1390، در صورتی که دارای قبولی اولیه در دوره روزانه این آزمون (سال 1390) باشند، حق ثبت نام و شرکت در این آزمون را ندارند.
ه‍) دانشجویان سال ‌آخر و‌ یا فارغ‌التحصیلان مقطع‌ کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته‌ که از تاریخ 1386/6/31 به بعد فارغ التحصیل شده اند در صورتی که معدل آنان کمتر از 12 ‌باشد، حق ‌ثبت‌نام ‌و شرکت‌ در این‌ آزمون ‌را ندارند.
و) پذیرفته‌شدگان‌ با توجه‌ به‌ تعهدات‌ آموزش‌ رایگان‌ باید برابر طول‌ مدت‌ تحصیل‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد، در موقع‌ ثبت‌نام‌ تعهد بسپارند تا در محلی‌ که‌ وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ در صورت‌ نیاز تعیین‌ می‌کند به‌ خدمت‌ اشتغال‌ ورزند.
تبصره: پذیرفته‌شدگان‌ شاغل‌ در وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای‌ دولتی‌ با توجه‌ به‌ تعهدات‌ آموزش‌ رایگان‌ باید برابر طول‌ مدت‌ تحصیل‌ دوره‌ کارشناسی‌ ارشد، در موقع‌ ثبت‌نام‌ به‌ وزارتخانه‌، سازمان‌ و یا نهاد دولتی‌ مربوط تعهد خدمت‌ بسپارند.
ز) وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ به‌ هیچ یک‌ از دانشجویان‌ مقطع‌ کارشناسی‌ ارشد بورس‌ تحصیلی‌ اعطاء نمی‌نماید.
ح) بهره‌مندان‌ از مزایای‌ صندوق‌های‌ رفاه‌ دانشجویان‌ چنانچه‌ قصد ادامه ‌تحصیل‌ در مقطع‌ بالاتر را داشته‌ باشند، می‌توانند با سپردن‌ تضمین‌ کافی (به ‌تشخیص ‌صندوق‌های‌ رفاه‌ دانشجویان‌) به ‌صندوق‌های ‌مذکور، انجام‌ تعهد خود را به‌ بعد از خاتمه‌ مقطع‌ تحصیلی‌ جدید موکول‌ نمایند.
تبصره: چنانچه‌ هر یک‌ از فارغ‌التحصیلان‌ پس‌ از اشتغال‌ و کسب‌ درآمد نسبت‌ به‌ پرداخت‌ اقساط وام‌ خود اقدام‌ ننموده‌ باشند، مشمول‌ تسهیلات‌ موضوع‌ این‌ بند نخواهند شد و لازم‌ است‌ قبل ‌از ثبت‌نام ‌در مقطع ‌تحصیلی‌ جدید با صندوق‌های ‌رفاه‌ دانشجویان‌ تسویه‌ حساب‌ نمایند.

مقررات‌ وظیفه‌ عمومی‌:
بر اساس‌ اعلام‌ رسمی‌ سازمان‌ وظیفه‌ عمومی‌ نیروی‌ انتظامی‌، داوطلب‌ مرد لازم‌ است‌ یکی‌ از شرایط زیر را دارا بوده و یکی از کدهای 9 گانه ذیل را بند 15 فرم تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی درج نمایند.
کد 1) کارت‌ پایان‌ خدمت‌.
کد 2) کارت‌ معافیت‌ کفالت‌ یا پزشکی‌ دایم‌ و یا کارت‌ معافیت‌ دایم‌ زمان‌ صلح با فرم‌ کامپیوتری.
کد 3) متولد سال‌ 1354 و قبل‌ از آن‌ (تبصره‌: فارغ‌التحصیلان‌ رشته‌های‌ گروه‌ پزشکی‌ و رشته‌ دامپزشکی‌ متولد سال ‌1344 و یا قبل‌ از آن‌).
کد 4) داشتن دفترچه آماده به ‌خدمت‌ بدون مهر غیبت‌ که مهلت اعزام مندرج در آن در زمان ثبت‌نام سپری نشده باشد.
تبصره 1: پذیرفته‌شدگانی که به هنگام ثبت‌نام در دانشگاه مدت 6 ماه از تاریخ فراغت از تحصیل آنان در دوره کارشناسی سپری نشده باشد، نیازی به ارائه برگ اعزام به خدمت ندارند.
تبصره 2: این‌ افراد لازم‌ است‌ در تاریخی‌ که‌ توسط سازمان وظیفه‌ عمومی‌ نیروی‌ انتظامی‌ اعلام‌ می‌شود به‌ خدمت‌ اعزام‌ شوند. بدیهی‌ است‌ در صورت‌ پذیرفته‌ شدن‌ و دارا بودن‌ سایر شرایط و ضوابط، در هر مرحله‌ای‌ از خدمت‌ وظیفه ‌ترخیص‌ خواهند شد. در غیر این‌ صورت‌ غایب‌ محسوب‌ شده‌ و قبولی‌ آنان‌ «کان‌لم‌یکن‌» تلقی‌ می‌گردد.
کد 5) فارغ‌التحصیلان‌ دوره‌های کارشناسی‌ و یا کارشناسی‌ ارشد متعهد خدمت‌ سازمان‌ها و یا وزارتخانه‌ها با ارائه‌ گواهی‌ از ارگان‌ مربوط مبنی‌ بر اینکه‌ دوران‌ خدمت‌ وظیفه ‌آنان‌ یا طرح‌ تعهد خدمت‌ آنان‌ به‌ سازمان‌ و یا وزارتخانه‌ مربوط تا 1391/6/31 به‌ پایان‌ برسد.
تبصره: ثبت‌نام و شرکت مشمولین وظیفه عمومی متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش در مقطع کارشناسی (لیسانس) و با رعایت قوانین موضوعه، در صورت موافقت وزارتخانه ذیربط ضمن منفک شدن از انجام تعهد و شروع مجدد آن پس از پایان تحصیل، برای رشته مورد نیاز وزارت مذکور بلامانع است.
کد 6) دانشجوی‌ سال‌ آخر که‌ تا تاریخ 1391/6/31 فارغ‌التحصیل‌ شود.
کد 7) پرسنل‌ شاغل‌ رسمی‌ در نیروهای‌ نظامی‌ و انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با ارائه‌ گواهی‌ موافقت‌ از یگان‌ مربوط.
کد 8 ) طلبه‌ دارنده‌ مدرک‌ لیسانس‌ (کارشناسی‌) مورد تأیید، به‌ شرطی‌ که‌ شورای‌ مدیریت‌ حوزه‌ علمیه‌ قم‌ و یا خراسان تأیید نماید که‌ معافیت‌ تحصیلی‌ وی‌ در حوزه‌، پوششی‌ برای تحصیل‌ در دانشگاه‌ نیست‌ و طلبه‌ قادر است‌ ضمن‌ اشتغال‌ به‌ تحصیل‌ در حوزه‌، به‌ موازات‌ آن‌ در دانشگاه‌ نیز تحصیل‌ کند، با همان‌ معافیت‌ تحصیلی‌ حوزه‌، اشتغال ‌به‌ تحصیل‌ وی‌ در دانشگاه‌ بلامانع‌ است‌. بدیهی‌ است‌ هر موقع‌ حوزه‌ علمیه‌ معافیت‌ تحصیلی‌ طلبه‌ای‌ را خاتمه ‌یافته ‌اعلام‌ کند، مشمول‌ دیگر نمی‌تواند به‌ عنوان ‌دانشجو از معافیت‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌ استفاده‌ نماید و باید به‌ خدمت‌ اعزام‌ شود.
تبصره: افراد مشمول‌ بند 8 فوق‌ قبل‌ از ثبت‌نام‌ در آزمون‌ باید موافقتنامه‌ مذکور را دریافت‌ و به‌ هنگام‌ قبولی‌ در دانشگاه‌ ارائه‌ نمایند.
کد 9) فارغ‌التحصیلان‌ دوره‌های‌ کارشناسی‌ و کارشناسی‌ ارشد که حداکثر تا تاریخ 1391/6/31 دوران خدمت وظیفه آنان به پایان برسد با ارائه کارت پایان خدمت به هنگام قبولی در دانشگاه.
تبصره: فارغ‌التحصیلان‌ دوره‌های‌ کارشناسی‌ و کارشناسی‌ ارشد که حداکثر تا تاریخ 1391/11/30 دوران خدمت وظیفه آنان به پایان برسد، منحصراً می‌توانند کدرشته محل‌های تحصیلی نیمسال دوم را (در صورت وجود) انتخاب نمایند.

شرایط و ضوابط ثبت‌نام اتباع خارجی:
داوطلبان شرکت‌کننده اتباع خارجی، باید علاوه بر شرایط عمومی و اختصاصی این آزمون، دارای شرایط ذیل بوده و بند مربوط را در تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی، علامتگذاری نمایند.
1- ثبت‌نام اتباع خارجی مقیم ایران در این آزمون، منوط به داشتن یکی از مدارک اقامتی یا شناسایی معتبر ذیل می‌باشد:
الف) دفترچه پناهندگی صادره از سوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
ب) گذرنامه که دارای پروانه اقامت با حداقل اعتبار شش‌ ماه باشد.
ج) کارت هویت ویژه اتباع خارجی صادره از سوی دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری‌ها.
د) برگ تردد خروجی مدت‌دار مرحله هفتم طرح آمایش صادره از سوی دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری‌ها.
تبصره: در هر مرحله‌ای مغایرت شرایط داوطلب با شرایط اعلام شده از سوی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور تشخیص داده شود، از ادامه مراحل گزینش یا تحصیل داوطلب جلوگیری بعمل خواهد‌آمد.
2- به استثنای دارندگان دفترچه پناهندگی، ثبت‌نام قطعی و ادامه تحصیل پذیرفته‌شدگان در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی کشور منوط به انجام تشریفات قانونی خروج از کشور و اخذ گذرنامه با روادید تحصیلی معتبر می‌باشد.
3- جمهوری اسلامی ایران تعهدی در خصوص صدور مجوز اقامت برای خانواده پذیرفته‌شدگان (به استثنای همسر و فرزند مقیم دانشجو) در کشور ندارد.
4- جمهوری اسلامی ایران تعهدی نسبت به ادامه اقامت دانش‌آموختگان خارجی ندارد و اتباع مذکور ‌باید پس از تحصیل به کشور متبوع خویش بازگردند.
5-ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان غیرایرانی و اجرای روند امور کنسولی آنان بر اساس مفاد شیوه‌نامه ثبت‌نام و پذیرش شدگان غیرایرانی که به تصویب کارگروه دانشجویان غیرایرانی رسیده است، انجام می‌پذیرد.
6- پذیرفته‌شدگان غیرایرانی ملزم به مطالعه دقیق مندرجات دفترچه‌های راهنمای آزمون بوده و هیچ عذری مبنی بر عدم اطلاع از مفاد دفترچه‌ها پذیرفته نیست.
7- فقط اتباع غیرایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران، مجاز به شرکت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1391 می‌باشند.
8- چنانچه پذیرفته‌شدگان اتباع خارجی، در زمان ثبت‌نام بند 16 تقاضانامه را علامتگذاری ننموده باشند، پذیرش آنان لغو خواهد شد.
9- تحصیل همزمان اتباع غیرایرانی شاغل به تحصیل در مؤسسات آموزش عالی در واحدهای آموزشی دانشگاه‌های پیام‌نور، جامع علمی کاربردی و مرکز جامعه المصطفی(ص) العالمیه ممنوع می‌باشد.
10- اتباع غیرایرانی مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در مناطق ممنوعه تردد و اسکان اتباع خارجی نمی‌باشد. توضیح و فهرست مناطق ممنوعه تردد و اسکان برای این داوطلبان، در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2) درج خواهد شد.
11- پذیرش اتباع غیرایرانی در رشته‌هایی که منجر به ایجاد تعهداتی برای جمهوری اسلامی ایران شود (از جمله تعهدات استخدامی) و رشته‌های خاص و حساس اکیداً ممنوع می‌باشد. توضیح و فهرست این رشته‌ها، در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره 2) درج خواهد شد.
12- کلیه پذیرفته شدگان غیرایرانی دوره روزانه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، موظف به پرداخت شهریه تحصیلی طبق مصوبات وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند.
13- داشتن حداقل معدل کل 14/00 مندرج در گواهینامه موقت یا مدرک رسمی فارغ‌التحصیلان رشته‌های تحصیلی مختلف کارشناسی، الزامی است.
تبصره: در صورت مغایرت معدل اعلام شده به سازمان سنجش آموزش کشور، با معدل مندرج در مدرک تحصیلی پذیرفته‌شدگان مطابق ضوابط رفتار خواهد شد.
14- چنانچه در حین تحصیل پذیرفته شدگان غیرایرانی، محرز گردد که دانشجو دارای مدرک کارشناسی ارشد بوده و مجدداً با شرکت در آزمون، در مقطع تحصیلی تکراری پذیرفته شده است، از تحصیل ایشان ممانعت بعمل آمده و اخراج محسوب می‌گردد. دانشگاه محل قبولی داوطلبان در این خصوص ملزم به اخذ تعهد از دانشجو در مرحله پذیرش و ثبت‌نام اولیه هستند.
15- کلیه اتباع خارجی متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی سال 1391، در صورت دارا بودن شرایط و ضوابط اعلام شده، لازم است در زمان ثبت‌نام با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org و ورود به لینک مربوطه نسبت به تکمیل اطلاعات درخواستی اقدام نمایند؛ که پس از تکمیل اطلاعات مورد درخواست در سایت، به این دسته از داوطلبان یک کد پیگیری 13 رقمی داده خواهد شد که داوطلب می‌بایست این کد را دقیقاً در محل مخصوصی که در بند 16 تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی، پیش‌بینی شده است درج نمایند.

ثبت‌نام‌:
ثبت‌نام برای آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1391 از روز سه شنبه 1390/8/17 آغاز و تا ساعت 24 روز چهارشنبه 1390/8/25 پایان می‌پذیرد.
الف) هر داوطلب ‌بر اساس ‌علاقه ‌فقط می‌تواند در دو کدرشته‌ امتحانی (اصلی و شناور)‌، ثبت‌نام‌ و در امتحانات‌ مربوط شرکت‌ نماید.
کلیه ‌فارغ‌التحصیلان‌ دوره‌های‌ کارشناسی‌ مورد تأیید (بدون ‌توجه‌ به‌ نوع‌ مدرک‌ تحصیلی‌) می‌توانند در آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل ‌در رشته‌های‌ امتحانی گروه‌ علوم‌انسانی‌، علوم پایه، فنی ‌و ‌مهندسی، کشاورزی، هنر و دامپزشکی (بجز کدرشته‌های امتحانی که شرط عنوان مدرک تحصیلی مشخص، در آنان اعمال و در جدول رشته‌های امتحانی درج گردیده) ثبت‌‌نام‌ و شرکت‌ نمایند.‌ تحصیل‌ در دوره‌ کارشناسی‌ ارشد منوط به‌ قبولی ‌در آزمون ورودی ‌و گذراندن‌ دروس پیش‌نیاز به ‌تشخیص‌ گروه ‌آموزشی ‌‌مربوط بوده و هزینه دروس پیش‌نیاز نیز توسط دانشجو پرداخت خواهد ‌شد.
تذکر: بر اساس‌ بخشنامه شماره 2/47 مورخ 83/1/10 معاون محترم آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با توجه به محدود بودن امکانات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالی دولتی و نیز ضرورت توزیع عادلانه امکانات مذکور بین متقاضیان، هر یک از داوطلبان ورود به آموزش‌ عالی در هر یک از مقاطع تحصیلی تنها برای یک بار می‌توانند از امکانات دولتی استفاده نمایند. لذا پذیرفته‌شدن برای بار دوم در دوره‌های روزانه مستلزم پرداخت شهریه معادل دوره شبانه خواهد بود.

تبصره: داوطلبان ‌در صورت ‌‌داشتن ‌شرایط،‌ علاوه‌ بر رشته ‌‌اصلی‌ می‌توانند متقاضی‌ یکی از 64 کدرشته‌ امتحانی ‌(شناور) مندرج در جدول ذیل نیز باشند:

جدول کد و نام رشته‌های امتحانی دوم (شناور)

جدول کد و نام رشته های امتحانی دوم (شناور)

* لازم به ذکر است رشته های فوق در جدول شماره 3 تا 8 در صفحات 12 تا 25 دفترچه راهنما با علامت ستاره (*) مشخص شده است.

تذکر مهم: آن‌ دسته‌ از داوطلبانی ‌که‌ کد رشته‌ امتحانی‌ اصلی‌ (یا به‌ عبارتی‌ کدرشته‌ امتحانی‌ اول‌) آنان‌ یکی‌ از 64 کد رشته‌ امتحانی‌ مندرج‌ در تبصره‌ فوق می‌بـاشد، بـه ‌هیچ عنوان حق ‌انتخاب‌ یکی‌ دیگر از 64 کدرشته‌ امتحانی‌ مندرج‌ در تبصره فوق‌ را ندارند و سیستم ثبت‌نام اینترنتی اجازه انتخاب کدرشته امتحانی‌ دوم‌ انتخابی را برای بار دوم به‌ این قبیل از داوطلبان نخواهد داد.
ب) داوطلبان لازم است پس ازمطالعه دقیق دفترچه راهنما ( دفترچه راهنما در سایت سازمان قرار دارد) شخصاً به سایت این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org به ‌منظور ثبت‌نام‌، مراجعه و نسبت به تکمیل تقاضانامه ثبت‌نامی اینترنتی اقدام نمایند.
ج) ثبت‌نام‌ برای‌ شرکت‌ در آزمون ‌سال 1391، به یکی از دو روش ذیل امکان پذیر می‌باشد:
روش اول: 1- مراجعه به سایت سازمان به نشانی: (www.sanjesh.org). 2- دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام (دفترچه شماره 1) از سایت سازمان. 3- آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت‌نام. 4- با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام در این روش بصورت اینترنتی انجام می‌گیرد، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های عضو شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال می باشد با مراجعه به سایت سازمان و پرداخت مبلغ 143/000 (یکصد و چهل و سه هزار) ریال به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون یک کدرشته امتحانی، نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.
روش دوم: 1- داوطلبان با مراجعه به باجه‌های پستی برای خرید کارت اعتباری دارای شماره پرونده و رمز ورود به منظور ورود به سیستم نرم‌افزاری ثبت‌نام اینترنتی و یک جلد دفترچه راهنمای ثبت نام ، جمعاً مبلغ 150/500 (یکصد و پنجاه هزار و پانصد) ریال پرداخت می نمایند، که مبلغ 143/000 ریال آن بابت وجه ثبت نام و مبلغ 7/500 ریال بابت توزیع مدارک ثبت نامی (5/000 ریال بابت توزیع دفترچه راهنما و 2/500 ریال بابت توزیع کارت اعتباری ثبت نام) توسط پست می باشد. 2- داوطلبان لازم است پس‌ از مطالعه‌ دقیق‌ دفترچه‌ راهنما چنانچه‌ واجد شرایط شرکت‌ درآزمون‌ باشند مدارک لازم را که در دفترچه شرح داده شده است تهیه و نسبت به تکمیل پیش‌نویس تقاضانامه (مندرج در صفحه 29)، طبق بند «و» مندرج در صفحات 6 و 7 دفترچه اقدام نمایند. 3- ثبت‌نام برای شرکت در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل) سال 1391 تنها از طریق ثبت‌نام الکترونیکی (اینترنتی) انجام می‌گیرد، لذا داوطلبان باید برای ثبت‌نام به سایت سازمان سنجش‌آموزش‌کشور (www.sanjesh.org) مراجعه و اقدام نمایند. 4- داوطلبانی که علاوه بر رشته‌ انتخابی‌ یا امتحانی‌ اصلی (رشته‌ اول‌) علاقه‌مند به‌ انتخاب‌ یکی‌ از 64 کدرشته‌ امتحانی‌ مندرج‌ در تبصره بند (الف) به‌ عنوان‌ رشته‌ امتحانی‌ دوم ‌می‌باشند، ضرورت‌ دارد که‌ کدرشته‌ امتحانی دوم را نیز در مربع بند مربوط در تقاضانامه درج ‌نمایند. این دسته از داوطلبان می‌بایست برای رشته امتحانی‌ دوم یک‌ کارت اعتباری دیگر دارای شماره پرونده و رمز ورود به منظور ورود به سیستم نرم‌افزاری ثبت‌نام اینترنتی، به مبلغ 143/000 (یکصد و چهل و سه هزار) ریال علاوه بر کارت اعتباری اول خریداری نمایند. لازم به ذکر است در صورت خرید کارت اعتباری برای آزمون دوم (شناور)، مبلغ 2/500 (دو هزار و پانصد) ریال دیگر نیز بابت هزینه‌ توزیع کارت اعتباری، توسط پست دریافت خواهد شد.
تذکر: داوطلبانی که متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون کدرشته‌های امتحانی مندرج در جدول ذیل (اصلی و شناور) می‌باشند و علاقمند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند، لازم است علاوه بر پرداخت مبالغ ثبت‌نام، نسبت به پرداخت مبلغ 46/000 (چهل و شش هزار) ریال دیگر نیز از طریق روش اول و یا دوم، برای اعلام علاقمندی اقدام نماید. هزینه توزیع کارت اعتباری علاقمندی مبلغ 2/500 (دو هزار و پانصد ریال می‌باشد که توسط پست دریافت خواهد شد.

جدول کد و نام رشته های امتحانی

شرایط و ضوابط برگزاری‌ المپیاد علمی‌ دانشجویی‌ کشور:
همزمان ‌با برگزاری‌ امتحانات‌ آزمون ‌ورودی تحصیلات‌ تکمیلی (دوره‌های ‌کارشناسی ‌ارشد ناپیوسته ‌داخل‌) سال 1391، اولین ‌مرحله آزمون المپیاد علمی دانشجویی‌ کشور در رشته‌های ‌زبان ‌و ادبیات ‌فارسی ‌(کد 1101)، مجموعه‌ علوم ‌اقتصادی (کد 1105)، ‌الهیات ‌و معارف ‌اسلامی- علوم ‌قرآن و حدیث (کد 1111)، مجموعه علوم تربیتی 1 (کد 1117)، مجموعه‌‌ حقوق (کد 1126)، مجموعه‌ شیمی ‌(کد 1203)، فیزیک‌ (کد 1204)، مجموعه‌ زیست‌شناسی (کد 1206)، مجموعه‌ آمار (کد 1207)،‌ مجموعه ریاضی ‌(کد 1208)، مجموعه زیست شناسی گیاهی (کد 1213)، مجموعه زیست شناسی جانوری (کد 1214)، مجموعه ‌مهندسی‌ برق ‌(کد 1251)، مجموعه ‌مهندسی‌ شیمی (کد 1257)، مجموعه ‌مهندسی‌ عمران (کد 1264)، مجموعه ‌مهندسی ‌مکانیک ‌(کد 1267)، مجموعه‌ مهندسی ‌کامپیوتر (کد 1277)، مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات (کد 1303) و طراحی صنعتی (کد 1362) به شرح ذیل برگزار می‌گردد.

الف) دانشجویانی که حداقل 70 واحد درسی گذرانده باشند، می‌توانند متقاضی شرکت در المپیاد رشته‌های یاد شده باشند. دانشجویان متقاضی می‌توانند با تأیید اداره آموزش محل تحصیل خود در المپیاد علمی دانشجویی کشور شرکت نمایند. متقاضیان باید فرم تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی را همانند سایر داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته) سال 1391، تکمیل و بند 28 را در فرم تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی علامت‌گذاری نمایند.
ب) مواد امتحانی مرحله اول رشته‌های المپیاد، همانند مواد امتحانی دوره کارشناسی ارشد این رشته خواهد بود.
ج ) منتخبین مرحله اول المپیاد علمی دانشجویی، براساس نمرات اکتسابی داوطلب در آزمون رشته های مذکور و بدون احتساب نمره معدل کارشناسی، تعیین و از طریق سایت سازمان سنجش و پیک سنجش اعلام خواهد شد.
د ) منتخبین مرحله اول (اسامی اعلام شده از طریق سایت سازمان سنجش و پیک سنجش) می‌توانند در آزمون تشریحی مرحله دوم (نهایی) المپیاد علمی دانشجویی کشور، شرکت کنند.
ه‍ ) دانشجویان سال سوم متقاضی شرکت در المپیاد دانشجویی کشور مجاز به انتخاب رشته برای مقطع کارشناسی ارشد نمی‌باشند.
تبصره: دانشجویان متقاضی باید ضمن تکمیل همه قسمت‌های فرم تقاضانامه ثبت‌نام اینترنتی، همانند سایر داوطلبان از اداره کل آموزش محل تحصیل گواهی مبنی بر دانشجو بودن خود را دریافت و نزد خود نگه دارند.

تاریخ‌ برگزاری‌ آزمون‌:
آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1391 بر اساس‌ برنامه‌ زمانی‌ پیش‌بینی‌ شده‌، انشاءالله‌ در روزهای چهارشنبه‌ 90/11/26، پنج شنبه‌ 90/11/27 و جمعه 90/11/28 برگزار خواهد شد.

توصیه‌های‌ مهم‌:
1- به داوطلبان توصیه می‌شود در انتخاب کدرشته‌های امتحانی (اول و دوم) و همچنین شهرستان محل حوزه امتحانی خود دقت لازم را مبذول فرمایند. لذا پس از دریافت کد رهگیری در این خصوص به درخواست‌های داوطلبان مبنی بر اصلاح و یا جابجایی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
2- داوطلبانی‌که‌ در آزمون ‌کارشناسی‌ ارشد در دوره‌های روزانه‌ سال 1390 پذیرفته‌ شده‌اند، حق‌ ثبت‌نام‌ و شرکت‌ در این آزمون را ندارند.
تبصره: پذیرفته‌شدگان نهایی رشته‌های تحصیلی دوره نوبت دوم (شبانه)، دانشگاه پیام‌نور، نیمه‌حضوری، مؤسسات آموزش ‌عالی غیرانتفاعی و غیردولتی و دوره‌های بین‌الملل و مجازی در آزمون تحصیلات تکمیلی سال 1390 در صورت عدم ثبت‌نام در رشته قبولی و یا انصراف از آن با رعایت سایر شرایط و ضوابط (به ویژه برادران با رعایت ضوابط مربوط به مقررات وظیفه عمومی) می‌توانند در این آزمون ثبت‌نام و شرکت نمایند.
3- کلیه‌ فارغ‌التحصیلانی‌ که‌ مقطع‌ کارشناسی‌ ارشد یا دکترای‌ خود را به‌ پایان‌ رسانیده‌اند و از نظر نظام وظیفه منعی ندارند، در صورت‌ تمایل‌ به ‌شرکت‌ در رشته‌ دیگری‌ به‌ جز رشته‌ فارغ‌التحصیلی‌، لازم‌ است‌ نسبت‌ به‌ تکمیل‌ تقاضانامه‌ بر اساس‌ مقطع‌ کارشناسی‌ اقدام‌ نمایند. ضمن اینکه لازم است به تذکر مندرج در بند«الف» صفحه 4 توجه نمایند.
4- توصیه‌ می‌شود داوطلبان پس از تکمیل تقاضانامه و دریافت کد رهگیری یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه و نزد خود نگهداری نمایند.
5- هر گونه‌ تغییری‌ از طریق‌ نشریه پیک‌ سنجش‌ (هفته‌نامه خبری‌ و اطلاع‌رسانی‌ سازمان ‌سنجش‌)، سایت سازمان سنجش و در صورت لزوم ‌از طریق رسانه‌ها گروهی ‌اعلام ‌خواهد شد.
6- در صورت‌ لزوم‌ داوطلبان می‌توانند با شماره تلفن‌های: 9-8923595‌8-021 با روابط عمومی‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور تماس‌ حاصل‌ نمایند و یا از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی (غیرحضوری) سازمان اقدام نمایند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

——————–

برای دریافت دفترچه راهنمای آزمون کارشناسی ارشد سال 1391 اینجا را کلیک نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت سازمان سنجش مراجعه کنید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

8 نظر برای“جزئیات ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد 91 و المپیاد علمی دانشجویی کشور”

 1. سلام خسته نباشید ببخشید یه سوال داشتم اگر سال آخر نباشیم میتونیم به صورت آزمایشی در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنیم لطفا بهم بگید میتونم یا نه
  با تشکر

  • سلام دوست عزیز

   بند 28 فرم ثبت نام برای شرکت به صورت آزمایشی هست
   منحصراً متقاضی شرکت در المپیاد می باشم

   موفق باشید

 2. محبوبه تبیانیان says:

  با سلام اینجانب فارغ التحصیل کارشناسی علوم تجربی سال 81 مرکزآموزش عالی ضمن خدمت فرهنگیان حکیم فردوسی کرج(فردیس) می باشم آیا می توانم در آزمون کارشناسی ارشد شرکت نمایم قابل ذکر است مدرک من معادل بوده و تا کنون می بایست در آزمون جامع شرکت نمایم آیا این قانون بر داشته شده لطفا مرا راهنمایی فرمایید

 3. هادی کرباسفروش says:

  سلام دوست عزیز.خسته نباشی.می خواستم ببینم اگه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی داشته باشیم می تونیم بازم تو کنکور ارشد گرایش های دیگه روانشناسی(مثلاً روانشناسی بالینی)رو امتحان بدیم.واگه قبول بشیم مشکلی نمیشه برامون…جوابش خیلی برام مهمه بی زحمت برام میل کن.چون تصمیم دارم شرکت کنم.ممنون از لطفتون

 4. سلام.من دانشجوی رشته ی مهندسی شیمی هستم میخواستم ببینم ایا میتوانم در آزمون کارشناسی ارشد مهندسی شیمی و در آزمون المپیاد رشته ی برق شرکت کنم؟

 5. سلام و خسته نباشید
  یعنی نمیشه هم المپاد شرکت کرد و هم کنکور ارشد؟:دی

 6. سلام . من دانشجوی رشته مهندسی عمران هستم ، میشه بگید که آیا من میتونم در المپیاد رشته های دیگه شرکت کنم یا نه ؟ ممنون و سپاسگزارم

 7. آیابرای شرکت در المپیاد های دانشجوی فقط پرکردن بند 28 کافی است؟وتمام شرایط یکسان است؟

ارسال نظر

content top