نقش هورمون اکسی توسین در بروز احساسات معنوی

نکات ضروری به هنگام بروز خونریزی های شدید
شهریور 31, 1395
آخرین مهلت ثبت‌نام در دوره مهندسی فناوری دانشگاه علمی کاربردی
مهر 3, 1395

نقش هورمون اکسی توسین در بروز احساسات معنوی

هورمون اکسی توسین بیشتر به علت نقش آن در بروز احساسات عاطفی و تعلقات اجتماعی شهرت دارد. اما مطالعات اخیر نشان داده اند که این هورمون در بوجود آمدن احساسات معنوی و مذهبی نیز در افراد موثر است.

در این مطالعه 83 مرد که سن آنان بین 35 تا 64 سال بود شرکت کردند. در این آزمایش اوکسی توسین توسط اسپری های بینی به افراد داده می شد. در این مطالعه گروهی از شرکت کنندگان از اکسی توسین استفاد می کردند و گروهی دیگر در ظاهر از اکسی توسین استفاده می کردند و در اصل اکسی توسین به آن ها داده نمی شد بلکه تنها از دارونماها استفاده می کردند. پس از آن از این افراد در رابطه با احساسات معنوی آن ها سوال شد؛ سوالاتی از قبیل رابطه ی آنان با جهان هستی و کمالات انسانی.

در این آزمایش نه محققان و نه افراد تحت مطالعه نمی دانستند که چه افرادی از اکسی توسین حقیقی و چه کسانی از دارونماها استفاده کرده اند.

z

افرادی که اکسی توسین مصرف کرده بودند تا مدت یک هفته پس از استفاده از این هورمون اعتقاد داشتند که معنویات در زندگی افراد نقش مهمی دارد این مسئله در حالی بود که افرادی که از دارونماها استفاده کرده بودند این عقیده را نداشتند. این احساسات رابطه ای با اینکه افراد به چه آیین و مذهبی معتقد بودند نداشت.

همچنین این افراد پس از استفاده از هورمون اکسی توسین بیان داشتند که تعلقات معنوی بیشتری پیدا کرده اند و عقیده داشتند که زندگی معنای بزرگتری نسبت به گذشته دارد و هدف بزرگی برای آفرینش انسان وجود دارد.

پتی فن کپلن، روانشناس اجتماعی در دانشگاه دوک در این رابطه بیان داشت:

به نظر می رسد که اکسی توسین در تقویت عقاید معنوی و مذهبی افراد موثر است.

از آنجایی که هورمون اکسی توسین به هنگامی که افراد یکدیگر را در آغوش می گیرند ترشح می شود، هورمون عشق نامیده می شود. این هورمون در ایجاد وابستگی بین مادر و فرزند او موثر است.

فن کپلن در ادامه بیان داشت:

محققان نمی توانند بیان کنند که هورمون اکسی توسین هورمون معنوی نیز نامیده می شود، چراکه احساسات روحانی و معنوی بسیار پیچیده هستند و تنها به یک هورمون وابسته نیستند و تحت تاثیر عوامل بسیاری هستند.

همچنین در طی این مطالعات مشخص شد افرادی که از اکسی توسین استفاده کرده بودند نسیت به افرادی که از دارونماها استفاده کرده بودند، در طی جلسات مدیتیشنی که پس از استفاده از اسپری های بینی برگزار شد احساسات مثبت بیشتری را از خود بروز دادند.

محققان همچنین با بررسی ژن CD38 که در ترشح هورمون اکسی توسین از سلول های مغزی نقش دارد به این نتیجه دست یافتند که افزایش این ژن در افراد سبب افزایش احساسات معنوی خواهد شد.

t

از آنجایی که این مطالعه تنها بر روی مردان صورت گرفت یافته های موجود نیز تنها به جنس مذکر مربوط می باشد. به نظر می رسد که هورمون اکسی توسین تاثیر متفاوتی بر زنان و مردان داشته باشد بنابراین برای آنکه بتوان به نقش این هورمون در احساسات معنوی زنان پی برد به مطالعات جداگانه ای نیاز است.

این یافته ها در روز 17 ماه ژوئن در روزنامه دانستنی های اجتماعی و عصب شناسی به صورت آنلاین منتشر شد.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
سایت دانشجو