تمدید زمان ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه

بدهی های مالی والدین و تاثیر مخرب آن بر کودکان
بهمن 4, 1394
تاثیر زباله ها بر روی روند مهاجرت لک لک ها
بهمن 5, 1394

تمدید زمان ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه

به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران، دانشجویان می‌توانند به سامانه دانشجوی نمونه به نشانی www. nemooneh. saorg. ir مراجعه و ضمن بارگذاری همه مدارک تحصیلی، پیشینه پژوهشی و گواهی فعالیت‌های فرهنگی، در این جشنواره ثبت نام کنند.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
سایت دانشجو