آغاز ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد از امروز

تاثیر فعالیت‌های بین‌المللی در ارتقای جایگاه علمی دانشگاهها
تیر 14, 1395
پهباد و جنگ الکترونیک در میان رشته های دانشگاهی
تیر 18, 1395

آغاز ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان دانشگاه آزاد از امروز

 نقل و انتقال و مهمانی برای دانشجویان دانشگاه آزاد دارای چارچوب و آیین نامه مشخصی است و درخواست های دانشجویان براساس آیین نامه موجود بررسی خواهد شد.

دانشجویان باید برای ثبت درخواست های خود در این سامانه اقدام به اعلام دلایل برای نقل و انتقال و مهمانی کنند تا به درخواست های آنها رسیدگی شود.

انتقال یا میهمانی دانشجویان در صورت نداشتن منع آموزشی و تایید صحت مدارک و مستندات ارسالی دانشجو توسط واحد دانشگاهی امکان پذیر خواهد بود.

تاریج نهایی تقاضاهای دانشجویان این دانشگاه برای نقل و انتقال و مهمانی قبل از شروع ترم جدید اعلام می شود.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
سایت دانشجو