افراد آشنا به زبان اشاره بیشتر در معرض تجربه ی سینستزیا

تبدیل 20 آموزشکده دانشگاه فنی و حرفه‌ای به دانشکده
مرداد 1, 1395
برگزاری کمپین دانشجویی روز جهانی هپاتیت
مرداد 2, 1395

افراد آشنا به زبان اشاره بیشتر در معرض تجربه ی سینستزیا

تحقیقات جدید نشان داده اند افرادی که از زبان اشاره استفاده می کنند می توانند سینستزیا را تجربه کنند. سینستزیا حالت نادری است که در آن وقتی قسمتی از حواس فعال می شود بخش دیگری از حواس که به آن نامربوط می باشد فعال می شود. برای مثال وقتی یک فرد صدا و یا کلمه ای را می شنود و یا می بیند بلافاصله یک رنگ و یا شکل خاص برای آن در ذهن مجسم می کند.

محققان اظهار داشتند که این اولین تحقیقی است که در رابطه با سینستزیا بر روی افرادی که از زبان اشاره استفاده می کنند صورت گرفته است. افراد شرکت کننده در این مطالعه اظهار داشتند وقتی فردی نمادهایی برای حروف و اعداد گوناگون به آنان نشان می دهد می توانند رنگهای متفاوتی را در ذهن خود ببینند.

قف

سپرست این مطالعه خوآنا آتکینسن، محقق بخش ناشنوایی مرکز زبان و ادراک در دانشگاه لندن بیان داشت:

سینستزیا همانگونه که در زبان اشاره رخ می دهد برای برخی افراد سالم به هنگام سخن گفتن رخ می دهد. حدود 4 درصد از مردم این احساس را تجربه می کنند برای مثال افرادی که از حروف بریل استفاده می کنند و یا نت های موسیقی را می خوانند شاید این حالت را تجربه کنند.

سینستزیا به علت فعال شدن بخش های خاصی از مغز رخ می دهد. در افرادی که این حالت را تجربه می کنند اطراف نورون های مغزی فعالیت هایی بوجود می آید که در مغز افراد دیگر در موقعیت های مشابه فعالیتی در آن ها دیده نمی شود.

در این تحقیق آتکینسن و همکارانش 50 نفر از افرادی که در ایالت متحده و انگلستان زندگی می کردند و به گفته ی خودشان نابینا بودند، از زبان اشاره استفاده می کرند و یا تجربه ی سینستزیا را داشتند گرد هم آوردند.

تست های گوناگونی بر روی این شرکت کنندگان صورت گرفت. در یکی از آن ها این افراد یک فایل ویدئویی را که در آن حروف و اعداد با تلفظ آمریکایی و بریتانیایی نشان داده می شد دیدند و از آنان درخواست شد که با دیدن هر یک از این ها بهترین رنگی که با توجه به احساس آنان به ذهنشان می رسد را انتخاب کنند.

در میان افرادی که از زبان اشاره استفاده می کردند، چهار نفر برای حروف خاصی به طور مداوم رنگ مشابهی را در نظر گرفته بودند. این موضوع نشان داد که این 4 نفر سینستزیا را تجربه می کنند.

محققان بیان داشتند سینستزیا در میان هیچ یک از افرادی که از زبان اشاره استفاده نمی کردند دیده نشد. بنابراین محققان اظهار داشتند درک هرچه بیشتر فعالیت ها بر تقویت سینستزیا اثر گذار است.

تب

در گزارشی که در این رابطه در روز 28 ژوئن به صورت آنلاین در روزنامه اعصاب چاپ شد نوشته شد:

از میان 4 نفری که سینستزیا را تجربه کرده بودند برخی رنگ ها را با استفاده از دستان خود نشان داده بودند، برخی این رنگ ها را در ذهن خود دیده بودند و برخی تنها احساس کرده بودند که رابطه ای میان یک رنگ خاص با حرف و یا عددی مشخص وجود دارد.

تمام این چهار نفر زبان اشاره را به عنوان زبان دوم خود آموخته بودند و سه نفر آن ها شنوایی عادی داشتند و تنها یک نفر از آنان مشکل شنوایی داشت و از زمان کودکی از این مشکل رنج می برد.

برای پی بردن به آنکه آیا افراد ناشنوا و افرادی که زبان اشاره را به عنوان زبان اول خود می آموزند سینستزیا را تجربه می کنند یا خیر تحقیقات بیشتری لازم است.

آتینکسن اظهار داشت که این چهار نفر به هنگام نوشتن نیز سینستزیا را تجربه می کردند. به نظر می رسد که با توجه به شکل دست افراد به هنگام ایجاد نشانه ها این رنگ ها در ذهن این افراد شکل می گیرد.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
سایت دانشجو