ابلاغ تدريس “مهارت هاي زندگي دانشجويي” به دانشگاه ها

فراخوان دوره تربیت و بکارگیری مدرس دانشگاه
خرداد 16, 1395
صدور مجوز پذیرش دانشجو در رشته عرفان اسلامی
خرداد 18, 1395

ابلاغ تدريس “مهارت هاي زندگي دانشجويي” به دانشگاه ها

با ابلاغ معاون آموزشي وزارت علوم به كليه دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور، واحد مهارت هاي زندگي دانشجويي به عنوان دو واحد درس اختياري در كليه دوره هاي كارداني و كارشناسي ارائه مي شود.

بر اساس ابلاغ دكتر مجتبي شريعتي نياسر  به دانشگاهها، مهارت هاي زندگي دانشجويي به عنوان دو واحد درس اختياري در كليه دوره هاي كارداني و كارشناسي  و  براي رشته هايي كه دروس اختياري ندارند به عنوان مازاد بر سقف واحد هاي درسي ارائه  مي شود.

به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، اين بخش‌نامه كليه دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي دولتي و غير دولتي و مراكز آموزش عالي وابسته به دستگاههاي اجرايي را شامل مي شود.
Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
سایت دانشجو