تشریح کامل سوالات طبقه بندی شده آزمون نظام مهندسی ساختمان

حقایقی در مورد اصوات شهاب ها
بهمن 23, 1395
انتشار کارت کنکور آزمون دکترای ۹۶
اسفند 3, 1395

تشریح کامل سوالات طبقه بندی شده آزمون نظام مهندسی ساختمان

مجموعه حاضر که توسط وبسایت فنی و مهندسی ، مهندسی دانلود (www.mohandesidl.ir) تهیه شده است به منظور آشنایی داوطلبان شرکت در آزمون نظام مهندسی ساختمان در رشته نظارت عمران و معماری تهیه و ارائه گردیده است. این مجموعه قابل استفاده برای مهندسین با رشته‎های تحصیلی عمران و معماری برای آزمون نظام مهندسی آماده شده است که شامل سوالات ۷ دوره اخیر آزمون از سال های ۹۲-۹۵ می باشد.

با توجه به تقاضای داوطلبین شرکت در این آزمون بر آن شدیم که مجموعه حاضر را در راستای کمک به ارتقاء سطح علمی مهندسین سراسر کشور تهیه و تنظیم نماییم.

با توجه به این که آزمون مذکور، دارای سرفصل‎های از پیش تعیین شده و مستندی نبوده و داوطلبین شرکت کننده این آزمون در راستای مطالعه و آماده سازی خود دچار سردرگمی می‎شوند، در مجموعه حاضر مطالب و سوالات آزمون‎های سنوات گذشته گردآوری و به تفکیک موضوعی ارائه شده است. به این ترتیب داوطلبین محترم با مراجعه و مطالعه کتاب حاضر می‎توانند آمادگی نسبی خود را جهت شرکت در آزمون و مواجهه با سوالات آن ارزیابی نموده و ارتقا دهند. ضمناً سعی گردیده است پاسخ سوالات به صورت کامل و تشریحی ارائه گردد

تشریح کامل سوالات طبقه بندی شده آزمون نظام مهندسی ساختمان معماری نظارت

تشریح کامل سوالات طبقه بندی شده آزمون نظام مهندسی ساختمان عمران – نظارت

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
سایت دانشجو