تاثیر دوستان بر فعالیت های ورزشی

برگزاری هفته «معنویت» در یک دانشگاه آمریکایی
فروردین 31, 1396
انتخاب رشته دانش آموزان بر اساس نمره دروس تخصصی
اردیبهشت 4, 1396

تاثیر دوستان بر فعالیت های ورزشی

مطالعات اخیر نشان داده اند که دوستان شما می توانند تاثیر بسزایی بر عادت های مربوط به فعالیت های ورزشی شما داشته باشند.

محققان در یکی از این مطالعات، فعالیت های ورزشی یک میلیون از افراد را در طول پنج سال بررسی کردند و اطلاعات مربوط به فعالیت بدنی آنان را در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشتند. در طول کل این مطالعه، شرکت کنندگان 350 میلیون کیلومتر (215 میلیون مایل) دویدند و این اطلاعات توسط دستگاه های مشخصی اندازه گیری شد.

برای آنکه این محققان به تاثیر دوستان این افراد بر فعالیت های ورزشی شان پی ببرند به مسئله آب و هوا توجه کردند. به این صورت که افراد گوناگون موجود در این مطالعه در نقاط مختلفی زندگی می کردند و طبیعتا وضعیت آب و هوا در نقاط مختلف متفاوت بود. در این صورت انتظار می رفت که آب و هوای بد در یک شهر تنها فعالیت ورزشی فرد ساکن در همان منطقه را تحت تاثیر قرار دهد اما این مطالعه نشان داد اگر یک شیکاگویی ساکن در بوستون به علت بارش باران در یک روز فعالیت ورزشی خود را متوقف کند و برای دویدن به بیرون از منزل نرود، این امر دوست او که در شیکاگو بوده است را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

محققان دریافتند اگر یکی از دوستان این شرکت کنندگان در یک روز مشخص ده دقیقه بیشتر بدود، سبب می شود تا این شرکت کننده در همان روز با تاثیر گرفتن از او سه دقیقه بیش از حد معمول بدود. در واقع اگر دوست این فرد یک کیلومتر می دوید وی با تاثیر از او 0.3 کیلومتر بیش از حد معمول می دوید.

محققان در نتایج تحقیقی که در تاریخ 18 آوریل 2017 در مجله ارتباطات طبیعی منتشر شد چنین نگاشتند:

ما دریافتیم که فعالیت های ورزشی در اجتماع به صورت مسری عمل می کنند. در نتیجه سلامت عمومی با تاثیر دوستان ورزشکار می تواند افزایش پیدا کند.

کریستوس نیکولیدیز یکی از نویسندگان این مطالعه، همکار بخش فوق دکترای دانشگاه مدیریت ماساچوست در این رابطه اظهار داشت: مطالعات جدید نشان داده اند که فعالیت های مثبتی همچون فعالیت های ورزشی می تواند در اجتماع تاثیر بسیار مثبتی بر ترغیب افرادی که ورزش نمی کنند داشته باشد. برای مثال اردوهای مختلف ورزشی باید سعی کنند که فعالیت های خود را بیشتر در بافت های اجتماعی توسعه دهند تا این تاثیر مثبت فراگیرتربشود.

پیش از این نیز مطالعاتی در رابطه با برخی از فعالیت های مسری در شبکه های اجتماعی انجام شده بود. مثلا اگر فردی به اضافه وزن دچار می شد، احتمال اینکه دوست او نیز در معرض ابتلا به چاقی قرار گیرد افزایش می یافت.

شایان ذکر است که محققان بیان داشته اند که با توجه به اینکه امور فراوانی بر رفتار افراد تاثیر می گذارند نمی توان با صراحت تاثیر گرفتن از دوستان را تنها دلیل موثر بر رفتار خواند. مثلا ممکن است دو نفر به علت های دیگری در یک زمان یکسان به چاقی مبتلا شوند و یا به علت اینکه رفتارهای آنان ذاتا شبیه به هم می باشد مثل هم عمل کنند.

نیکولیدیز در این رابطه اظهار داشت: ما می خواستیم بدانیم که آیا وضعیت آب و هوا در شیکاگو فردی که در بوستون است را به سبب رابطه او با دوستش از راه شبکه های اجتماعی تحت تاثیر قرار می دهد یا خیر که طبق مطالعات متوجه شدیم همینطور است.

همچنین محققان دریافتند که افرادی که میزان دوندگی کمتری داشتند بیشتر بر افرادی که دوندگی بیشتری داشتند تاثیر می گذاشتند اما برعکس این موضوع کمتر دیده می شد.

علاوه بر این شرکت کنندگان مرد بیشتر تحت تاثیر عملکرد شرکت کنندگان مرد و اندکی تحت تاثیر عملکرد شرکت کنندگان زن قرار داشتند. این در حالی بود که شرکت کنندگان زن تنها تحت تاثیر عملکرد دوستان زن خود بودند و عملکرد مردان تاثیری بر آنان نداشت.

محققان در پایان اظهار داشتند از آنجایی که میزان فعالیت ورزشی تمام این افراد در این آزمایش با دستگاه هایی پیشرفته اندازهیگیری می شد شاید نتوان این نتیجه را به عموم افراد نسبت داد. علاوه بر این با اینکه محققان می دانستند که شرکت کنندگان در صفحات اجتماعی اطلاعات مربوط به فعالیت های ورزشی خود را منتشر می کنند، مطمئن نبودند که تمام دوستان آنها چنین اطلاعاتی را دیده باشند بلکه تنها می دانستند بخش زیادی از آنان این اطلاعات را مشاهده کرده اند.

نیکولیدیز در آخر بیان داشت:

هم اکنون کمپانی هایی وجود دارند که امکان محاسبه فعالیت های ورزشی افراد و به اشتراک گذاری این اطلاعات با دیگران را به علاقه مندان می دهند. اما بنابر توافق های محرمانه از فاش شدن اسم این کمپانی ها جلوگیری می شود.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
سایت دانشجو