رقص و عروسی در گیلان

رقص زیبای اذری

عروس شمالی


زیباترین رقص دنیا (رقص اذری)

رقص اذری در مقابل ریس جمهور محبوب ( احمدی نژاد)

رقص دختران

عروسی در بندر عباس

دایره زنی در روستا

رقصیدن دختران در شمال


رقص و عروسی در ترکمن صحرا

حنا بندان در جنوب

ساز و دهل لری

رقص دسته جمعی دختران کردی

حنا بندان


رقص دسته جمعی مردان کردی

رقص زنان ترکمن صحرا

عروسی در ترکمن صحرا

عروس شمالی