60 هزار دانشجو سال تحصیلی آینده دردوره کارشناسی ارشد جذب دانشگاه فرهنگیان می شوند .

به گزارش واحد مرکزی خبرمعاون آموزش و نوآوری وزارت آموزش و پرورش در جلسه روسای آموزش و پرورش مازندران درساری گفت :امسال درهراستان 2 تا 4 دانشگاه تربیت معلم با نام مجتمع پیامبراعظم (ص) در 14 رشته کارشناسی فعالیت خود را آغاز می کند.
عباس رهی از افزایش 10 هزار نفری ظرفیت پذیرش دانشجو در آموزشکده های فنی و حرفه ای و رسیدن به 60 هزار نفر در کشور خبر داد و افزود : 35 درصد دانش آموزان اکنون در هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش تحصیل می کنند . وی با بیان اینکه 25 درصد دانش آموزان پایه اول متوسطه در کشور مردود می شوند گفت : توجه به مهارت آموزی و ارتقای علوم انسانی و حمایت از علوم پایه از رویکردهای جدید آموزش و پرورش در دوره متوسطه است . معاون وزیر آموزش و پرورش از پیشنهاد اجرای طرح ارزشیابی توصیفی برای دوره راهنمایی به شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد و افزود : در این طرح به فعالیت های مبتنی بر مهارت های زندگی دانش آموزان توجه می شود .