با توجه به درخواست های هموطنان گرامی ، لیست حدود 90 آدرس اینترنتی از سایت های اصلی منهدم شده شبکه ها و اعضا منتشر کننده محتوای ضد دین و مستهجن فارسی زبان در اینترنت توسط مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران منتشر گردید.

Amihot.org
Iranxiran.com
Avizoon.org
Avizoon.net
Avizoon.com
Iran9.com
Xpersia.net
Xpersia.com
Irantext.com
Biaclip.net
Shazde.com
Iran69.com
Shahvatsara.com
Shahvatsara.net
Avizoon.info
Bokoni.com
Fire***.com
Icebazi.com
Iranfet.com
Freemannots.com
Aroosak.org
Anti-******.org
Xbloger.org
Spersian.com
Persian***.ws
88031530.com
1sama.com
Bia3x.com
Bia3x.info
Date4.net
Persian4u.info
Bia2ss.info
Iran66.info
Imageuc.com
Persianboy.info
Sefidbarfi.info
Ende***.com
Biasafa.net
Biasafa.info
Topvideos.org
Hotboard.org
Xhotx.info
Shahvatbazan.info
Shahvat.info
Shahvati.info
Ir6.us
Avzoon.com
Nooziva.com
Havasbaz.info
Shahvatbaz.info
Green24.info
7share.org
Share4u.org
Khoresh.com
Usir.org
dlfinder.com
4kidding.com
Wpb2.com
Fileuc.com
Behtarin.info
Mashhadvet.com
Anetdate.com
***ofiran.com
Ss4all.info
Mehmoon.info
Share-img.org
7clip.org
Tavan-shop.com
6photo.com
Irwebmaster.com
Hot-top-links.com
Pic-forum.com
Hot-link.org
Hot-chat.org
Hid00.org
7pic.org
Top-links.org
Yourdir.org
Dailymovie.org
Us6.us
Rank-hunter.com
Hide00.net
Hide00.info
Hide00.com
Dr-health.org
2nafar.com
Hotdir.org
7xlink.com

دسترسی به مشروح اخبار دستگیری و انهدام شبکه ایجاد سایت‏های مستهجن و غیر اخلاقی در ایران ( شبکه مضلین یک ) : http://www.gerdab.ir/fa/pages/?cid=73

دسترسی به مشروح اخبار دستگیری و انهدام شبکه ایجاد سایت‏های مستهجن و غیر اخلاقی در ایران ( شبکه مضلین دو ) : http://www.gerdab.ir/fa/pages/?cid=157

منبع : گرداب