امروزه بجای گاز فریون در یخچال از چه موادی استفاده می کنند؟آژانس حفاظت محیطی EPA قوانینی برای حفاظت از محیط زیست وضع نموده است. این آژانس 5 دسته گاز را برای جایگزینی CFC ها یا همان ترکیب Rها معرفی نموده است:

1) هیدروفلوروکربنها HFCs

2) پرفلوروکربنها PFCs

3) هیدروکربنها HCs مانند پروپان و پروپن

4) گازهای معمول شیمیایی مانند NH3 و Cl2

5) گازهای بی اثر اتمسفری از جمله CO2 و بخار آبگازهایی که اکنون جایگزین فرئون ها هستند تلفیقی از سه گروه فوق است. البته برخی دارای کمی فرئون هستند و کمی به اوزون صدمه می زنند و بالاصطلاح low ozone depletion هستند که با قانون آمریکا به تدریج آنها هم در سال های آتی به طور تجارتی تولید نخواهند شد . اما سرد کننده هاییکه اکنون به جای فرئون ها طراحی شده اند با حرف انگلیسی R به همراه یک عدد نامگذاری شده که هر یک فرمول های مختلفی دارد و بر خلاف CFCها هر یک در جای خاصی کاربرد دارد. به عنوان مثال سرد کننده کولر گازی منزل و سردکننده هواپیما یکی نیست .به عنوان مثال R-404 شامل 44%) CF3CHF2) ، (52%) CF3CH3 و(4%) CH2FCF3 می باشد. سرد کننده ای که کمی برای اوزون ضرر دارد مانند R408A که ترکیب درصد

(7%) CF3CHF2 , (46%)CF3CH3 , (47%)CHCIF2 را دارد.

تترافلوئورواتان یا HFC-134a, CH2 FCF3 یکی دیگر از مواد جایگزین CFC ها می باشد.شما می توانید به سایت

http://www.koolit.net/