ب) دوره‌هاي فراگير كارشناسي ارشد دانشگاه پيام‌نور:

بر اساس طرح جديد سازمان سنجش آموزش كشور، كارتهاي ورود به جلسه آزمون دوره‌هاي فراگير كارشناسي ارشد دانشگاه پيام‌نور از تاريخ 20 /5/87 لغايت 22 /5/87 بر روي سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار داده مي‌شود و داوطلبان اين آزمون مي بايست براي پرينت كارت ورود به جلسه خود در تاريخهاي تعيين شده به سايت اينترنتي سازمان سنجش مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات مندرج بر روي كارت اعتباري ثبت نام خود، يك نسخه پرينت از كارت ورود به جلسه خود تهيه نمايند. بنابراين داوطلبان آزمون فراگير كارشناسي ارشد پيام‌نور براي پرينت كارت ورود به جلسه خود مي‌بايست منحصراً به روش فوق‌الذكر اقدام نمايند و توزيع كارت براي داوطلبان اين آزمون انجام نخواهد شد. داوطلبان آزمون فراگير كارشناسي ارشد پيام‌نور توجه نمايند كه براي ورود به حوزه امتحاني و شركت در جلسه آزمون، مي بايست پرينت كارت ورود به جلسه و اصل كارت ملي يا اصل شناسنامه عكسدار خود را به همراه داشته باشند. بديهي است طبق هماهنگي انجام شده با مسئولان حوزه هاي امتحاني، از ورود داوطلباني كه موارد مذكور (پرينت از كارت ورود به جلسه و اصل كارت ملي يا اصل شناسنامه عكسدار) را به همراه نداشته باشند جداً ممانعت به عمل خواهد آمد. و چنين داوطلبي حتي اگر به هر ترتيب موفق به شركت در آزمون گردد از گزينش علمي حذف خواهد شد
نام و نشاني دقيق حوزه امتحاني هر يك از داوطلبان آزمون فراگير كارشناسي ارشد بر روي كارت ورود به جلسه داوطلبان درج شده است.
متن برگه راهنماي شركت در آزمون در سايت سازمان سنجش قرار داده شده است كه داوطلبان مي توانند متن مذكور را براي اطلاع از شرايط و ضوابط آزمون مطالعه و يا در صورت لزوم از آن براي خود پرينت تهيه نمايند.
داوطلبان مي بايست از كارت در اندازه معمول كارت (حدود 10 * 5 1سانتي متر ) پرينت تهيه نمايند و حاشيه‌هاي اضافي را برش دهند.
داوطلب لازم است بر روي پرينت كارت ورود به جلسه در محل مخصوص اثر انگشت گذاشته و امضا نمايند.


روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

آدرس منبع:
http://www2.sanjesh.org/Payam/1387/870506_01.php