سلام
از دوستانی کسی میدونه چطوری میشه چنین موتوری رو طراحی کرد؟