گروهی از دانشمندان آمریکایی و نروژی با بررسی 12 ژنوم گونه ای از مگس سرکه موفق شدند ژن های کاربردی و مکانیزم های تنظیم ژنتیکی این نوع ارگانیسم را شناسایی کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، دو گروه از دانشمندان موسسه تحقیقات پزشکی زیستی "وایت هد" در موسسه تکنولوژی ماساچوست در کمبریج ماساچوست و موسسه MIT/Broad کمبریج در تحقیقات جداگانه ای که نتایج آنها در مجله Genome Research منتشر شده است، موفق شدند با بررسی 12 ژنوم مگس سرکه به درک بهتر ژن های کاربردی و مکانیزم های تنظیم ژنتیکی مگس سرکه " دروسفیلا ملانوگاستر" که مهمترین ارگانیسم استفاده شده در تحقیقات ژنتیکی است، کمک کنند.

در تحقیق نخست که به سرپرستی "دیوید بارتل" از موسسه "وایت هد" انجام شده است، این دانمشندان توجه خود را روی "میکرو آر ان آ" (miRNA) معطوف کردند. "میکرو آر ان آ" مولکول بسیار کوچکی از RNA است که توسط DNA گیاهان و حیواناتی که عملکرد تنظیم ژنی دارند، رمزگذاری می شود. در سالهای اخیر کشف های مختلفی درباره این مولکول انجام شده است. در این خصوص دیوید بارتل توضیح داد:" بیشتر 59 "میکرو آر ان آ" که ما پیدا کرده ایم نه توسط ما و نه توسط محققان دیگر پیش بینی نشده بودند. این نتایج مزایای استفاده از " حداکثر ظرفیت برتر" (high-throughput) را برای مطالعه مولکولهای کوچک RNA نشان می دهد."

بنابراین گزارش، در تحقیق دیگری که به سرپرستی " مانولیس کیلز" از موسسه MIT/Broad انجام شده است، این محققان با کمک روش های رایانه ای و با استفاده از 12 ژنوم مگس سرکه "دروسفیلا" بسیاری از miRNA های جدید را مورد بررسی و پیش بینی قرار دادند. طبقه بندی miRNA های شناسایی شده یک تنوع چشمگیر را در تنظیم ژنی که این مولکول ها مسئولیت آنها را به عهده دارند، نشان می دهد و نتایج جدیدی در خصوص عملکرد این مولکول ها به محققان ارائه می کند.

گونه "دروسفیلا ملانوگاستر" یکی از کاربردی ترین ارگانیسم های استفاده شده در تحقیقات بیولوژیکی است و تحقیقات متعددی که در گذشته انجام شده، با استفاده از متدهای رایانه ای در حدود 14هزار ژنی که برای تنظیم ژنی رمزگذاری می کنند، شناسایی شده اند.اکنون این تیم تحقیقاتی موفق به ارزیابی لیست این ژن ها شده اند و با تجزیه این 12 ژنوم موفق شند تکامل ژن های رمزگذار را شناسایی کنند.این استراتژی برای ارزیابی لیست های فعلی و شناسایی ژن هایی که ممکن است بعدها کشف شوند، بسیار موثر است.

همچنین در تحقیق سومی که به سرپرستی "بوریس لنهارد" از دانشگاه برگن در نوروژ با استفاده از مواد ژنومیک این پشه و مواد ژنومیک 12 دورسفیلا، میکروسنتز کنترل شده توسط GRB را در دامنه تکاملی این حشرات بررسی کردند.GRB یا "بلوک های تنظیمی ژنومیک" در مهره داران، میکروسنتز ژن های حاضر روی کروموزم ها را حفظ می کنند.

به گفته این دانشمندان، با استفاده از بررسی میان ژنوم این حشره می توان نشان دادن که تنظیم ژن های توسعه مگس سرکه توسط این بلوک های تنظیمی ژنومیک، یک ویژگی بسیار قدیمی بوده که بطور پرقدرتی در تکامل این حیوانات موثر است.

http://aent.persianblog.ir/1386_9_3_aent_archive.html