در حين رنگ آميزي با قلمو ممكن است موهاي قلمو و يا ذرات ريزي كه از رنگ آميزي قبلي لا به لاي موها پنهان شده اند وارد رنگ شوند، و همينطور بعد از رنگ آميزي بايد زمان و انرژي نسبتا زيادي صرف تميز كردن و شستن قلمو كنيد؛ از آنجائيكه معمولا پيپت ها به صورت يكبار مصرف استفاده مي شوند اين مشكلات را ندارد.زمانيكه با قلمو كار مي كنيد نياز به داشتن قلمو در سايزهاي مختلف به شدت احساس مي شود و براي ويتراي معمولا انواع ارزان قيمت آن كارايي لازم را ندارند اما تفاوت در پيپت ها به ميلاژ هاي مختلف و نوع كشور سازنده محدود مي شود، من از پيپت سه ميل و نوع چيني استفاده مي كنم و مشكلي ندارم.ميزان رنگ خروجي از پيپت را مي توان به راحتي با فشار دست تنظيم كرد و حتي براي رنگ كردن قسمت هاي خيلي ظريف هم با مشكلي مواجه نمي شويد اما حين كار با قلمو تنها گزينه ي ممكن تغيير سايز قلمو است.قلمو ظرفيت رنگ پاييني دارد و براي اينكه سه ميل رنگ را روي شيشه منتقل كنيد بايد چندين مرتبه قلمو را درون ظرف رنگ فرو ببريد اما با پيپت تنها يك بار اين كار را انجام مي دهيد و در زمان صرفه جويي مي كنيد.اگر بايد سطح وسيعي را به صورت يكنواخت رنگ آميزي كنيد، در انتخاب پيپت شك نكنيد. رنگ را روي شيشه بريزيد و با بدنه پيپت آن را گسترش دهيد نه اينكه فقط با سر پيپت كار كنيد.در مواردي قلمو بر پيپت اولويت دارد و آن زماني است كه سايز كار كمتر از سي سانت باشد و يا زمانيكه به جاي شيشه تخت بر روي ظروف كار مي كنيد.پيپت ها را مي توانيد در بسته هاي پانصد و هزار تايي از فروشگاه هاي لوازم پزشكي و آزمايشگاهي تهيه كنيد.كپي با ذكر منبع مشكلي نداردنويسنده كلهر
منبع : ویترای