اطلاعات چهارچوب بندی نصب سقف شیبدار
نحوه نصب سقف شیروانی: وظیفه سازندگان بام، پیمانکاران ساختمانی و معماران این است که اطمینان حاصل نمایند که استانداردها، نظام نامه ها و مقررات محلی رعایت شوند.
پوشش بام تایل های گینگستون را می توان با هر شیب از 15 درجه، یا 12 درجه با زیر سازی مناسب ، تا شیب 45 درجه یا بام دوشیب عمودی، نصب نمود. اگر طول تیرهای روی شیب (rafter) طوری طراحی شوند که تعداد صحیحی از تایل ها بر آن جای گیرند. در هزینه صرفه جویی خواهد شد. مواقعی این امر ممکن نیست، بریدن تایل های ردیف بالایی اجتناب ناپذیر خواهد بود. تیرهای شیب یا خرپای سقف را می توان بر حسب نوع ساختمان و مقررات محلی با فاصله ی مرکز به مرکز (آکس به آکس) متنوعی تنظیم نمود در اکثریت موارد اندازه زیر کوب های زیر توصیه می شوند.
1.1 صفحه تاج بامباید 50 میلی متر از مجموع ارتفاع Batten و Rafter بالاتر بوده و ساخته شده از الوار با ضخامت 25 میلی متر باشد.1.2 کتیبه انتهایی شیروانی
موقعی که پوشش کتیبه انتهایی شیروانی استفاده می شود. کتیبه انتهای شیروانی را 40 میلی متر بالاتر از تیر نصب نمایید. محدوده ی تفاوت مجاز از حداقل 25 میلی متر تا حداکثر 60 میلی متر بالاتر از تیر شیب است. توجه داشته باشید که لبه تایل در زیر پوشش کتیبه انتهایی شیروانی خم شده است تا حفاظت در برابر شرایط جوی تضمین شود. (به بیان ساده آب بندی سقف تامین شود)
1.3 صفحات کله بامباید 50 میلی متر از مجموع ارتفاع Batten و Rafter بالاتر بوده و ساخته شده از الوار با ضخامت 25 میلی متر باشد.