یک سرور تراوین پیدا کردم
با سرعت10000000000000 تولید
با سرعت1000 حمله
ذخیره مخفی گاه با 100000 برابر

عالی و بدون باگ
فعلا هم تموم نمیشه

http://www.trvn91.ir