پولیپ های کیسه صفرا

پولیپ های کیسه صفرا از رشد خارجی جدار مخاطی کیسه صفرا حاصل می شوند. تعداد زیادی از این ضایعات، سرطانی نیستند اما هیپرپلاستیک هستند یا حاوی رسوبات چربی هستند(کلسترولوزیس).


مبتلایان به پولیپ های کیسه صفرا همراه با سنگ های صفراوی باید بدون توجه به اندازه پولیپ و علائم تحت عمل کوله سیستکتومی قرار گیرند، زیرا سنگ های صفراوی در مبتلایان به پولیپ های کیسه صفرا یک فاکتور خطر برای سرطان کیسه صفرا محسوب می شوند.


کوله سیستکتومی همچنین باید برای بیمارانی که درد صفراوی یا پانکراتیت دارند، در نظر گرفته شود.


مبتلایان به پولیپ های کیسه صفرا که اندازه ای بیشتر از یک سانتی متر دارند به علت پتانسیل بالای بدخیمی باید تحت عمل کوله سیستکتومی قرار گیرند. پولیپ های کوچکتر از یک سانتی متر باید با تصویربرداری دوره ای پیگیری شوند.گردآوری شده توسط سایت علمی دانشجو