امروز واستون قسمت دوم گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی عمومی را واسه دانلود گذاشتم که مربوط به آزمایش تست بارفود ,سيلوانف,بيال و واكنش لوگل (يد) (آزمایش شناسایی قندها) است.
دانلود

حجم:۵۳۷ كيلوبايت
رمز :(www.glsg.samenblog.com) (با حروف كوچك)