رساله معماری
سایت علمی دانشجویان ایران

ترجمه دانشجو تدریس خصوصی زبان
صفحه 1 از 4 1234 آخرینآخرین
در حال نمایش 1 تا 10 از مجموع 31

تاپیک: مجموعه اي از انواع واكنش هاي شيميايي

 1. Top | #1

  • مدیر سابق تالار شیمی
  • تاریخ عضویت
   19-Oct-2010
  • رشته تحصیلی
   شيمي كاربردي
  • محل سکونت
   تهران
  • پست‌ها
   393
  • قدرت امتیاز دهی
   10
  • امتیاز
   359

  پیام مجموعه اي از انواع واكنش هاي شيميايي

  نوشتن تمامي واكنش هاي شيميايي و يادگيري تمامي مكانيسم ها كار بسيار دشواريست و در برخي مواقع ضرورتي ندارد كه يك شيميست بتواند تمامي واكنش ها را به خاطر بسپارد.

  در اين جا انواع واكنش ها (شامل واكنشگرها و محصولات) رو ذكر ميكنيم.اگر واكنشي مورد نظر هست كه در اين جا به اون اشاره نشده واكنش دهنده هاي اون رو معرفي كنيد تا واكنش براي شما نوشته بشه.


 2. Top | #2

  • مدیر سابق تالار شیمی
  • تاریخ عضویت
   19-Oct-2010
  • رشته تحصیلی
   شيمي كاربردي
  • محل سکونت
   تهران
  • پست‌ها
   393
  • قدرت امتیاز دهی
   10
  • امتیاز
   359

  پیش فرض پاسخ: مجموعه اي از انواع واكنش هاي شيميايي

  H2 + O2 = + H2O 2H2 + O2 = 2H2O

  H2O2=H2O+O2 2H2O2 = 2H2O + O2

  HgO=Hg+O2 2HgO = 2Hg + O2

  H3PO4+NaOH=Na3PO4+HOH H3PO4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3HOH

  H2+O2=H2O 2H2 + O2 = 2H2O

  H2SO4+NaOH=Na2SO4+HOH H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2HOH

  HNO3+NaOH=NaNO3+HOH HNO3 + NaOH = NaNO3 + HOH

  HCl+NaOH=NaCl+HOH HCl + NaOH = NaCl + HOH

  HNO3+SnO=NO+SnO2+H2O 2HNO3 + 3SnO = 2NO + 3SnO2 + H2O
  HgO = Hg+O2 2HgO = 2Hg + O2

  HCl + KOH = KCl + H2O HCl + KOH = KCl + H2O

  H+Cr2O7--=Cr+H2O+e 14H + Cr2O7-- = 2Cr + 7H2O + 2e
  HL + KMnO+H2SO4=L2+ MnSO4+K2SO4+H2O -2HL + 2KMnO + 3H2SO4 = -1L2 + 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2O

  H2+O2 = H2O 2H2 + O2 = 2H2O

  H3PO4(aq) + Ba(OH)2(aq)= Ba3(PO4)2(s) + H2O(l) 2H3PO4(aq) + 3Ba(OH)2(aq) = Ba3(PO4)2(s) + 6H2O(l
  )
  HgO=Hg+O2 2HgO = 2Hg + O2

  H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + 2H2O H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + 2H2O

  H2CO3 + 2NaOH = 2H2O + Na2CO3 H2CO3 + 2NaOH = 2H2O + Na2CO3

  H3PO4 + Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + H2O 2H3PO4 + 3Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + 6H2O

  HgO=Hg+O2 2HgO = 2Hg + O2

  H2 + Fe3O4 = Fe + H2O 4H2 + Fe3O4 = 3Fe + 4H2O

  H2SO4 + Sr(OH)2 = Sr(SO4) + H2O H2SO4 + Sr(OH)2 = Sr(SO4) + 2H2O

  H2+O2=H2O 2H2 + O2 = 2H2O

  H2O + Al + MnO4- = Al(OH)4- + MnO2 2H2O + Al + MnO4- = Al(OH)4- + MnO2

  H2SO4+H2S=SO2+H2O 3H2SO4 + H2S = 4SO2 + 4H2O


 3. Top | #3

  • مدیر سابق تالار شیمی
  • تاریخ عضویت
   19-Oct-2010
  • رشته تحصیلی
   شيمي كاربردي
  • محل سکونت
   تهران
  • پست‌ها
   393
  • قدرت امتیاز دهی
   10
  • امتیاز
   359

  پیش فرض پاسخ: مجموعه اي از انواع واكنش هاي شيميايي

  H2SO4 + Al(OH)3 = Al2(SO4)3 + H2O 3H2SO4 + 2Al(OH)3 = Al2(SO4)3 + 6H2O

  H2SO4(aq) + 2Al(NO3)(aq) =Al2(SO4)(aq)+2HNO3(aq) H2SO4(aq) + 2Al(NO3)(aq) = Al2(SO4)(aq) + 2HNO3(aq)

  H2S + O2 = SO2 + H2O 2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O

  H2S+Cl2=S+HCl H2S + Cl2 = S + 2HCl

  HCl+CaCO3=CaCl2+H2O+CO2 2HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2

  H3PO4(aq) + Ba(OH)2(aq) =Ba3(PO4)2(s) + H2O(l) 2H3PO4(aq) + 3Ba(OH)2(aq) = Ba3(PO4)2(s) + 6H2O(l)

  HgO = Hg + O2 2HgO = 2Hg + O2

  Hg(NO3)2 +NaI= HgI + Na(NO3)2 Hg(NO3)2 + NaI = HgI + Na(NO3)2

  H2S+H2O=H3O+HS H2S + H2O = H3O + HS

  H3PO4(aq) + NaOH(aq) =Na3PO4(aq) + H2O(l) H3PO4(aq) + 3NaOH(aq) = Na3PO4(aq) + 3H2O(l)


  H2SO4(aq) + NaOH(aq) =Na2SO4(aq) + H2O(l) H2SO4(aq) + 2NaOH(aq) = Na2SO4(aq) + 2H2O(l)
  H2SO4+HI=H2S+I2+H2O H2SO4 + 8HI = H2S + 4I2 + 4H2O

  H2O+O2=H2O2 2H2O + O2 = 2H2O2

  H20+O2=H2O H20 + 5O2 = 10H2O

  H2C2O4 + CoCl2 + NH4OH = CoC2O4 + NH4Cl + H2O H2C2O4 + CoCl2 + 2NH4OH = CoC2O4 + 2NH4Cl + 2H2O
  H2O2 = H2O + O2 2H2O2 = 2H2O + O2

  H3PO4(aq) + Ba(OH)2(aq) =Ba3(PO4)2(s) + H2O(l) 2H3PO4(aq) + 3Ba(OH)2(aq) = Ba3(PO4)2(s) + 6H2O(l)

  H2SO4(aq) + NaOH(aq) =Na2SO4(aq) + H2O(l) H2SO4(aq) + 2NaOH(aq) = Na2SO4(aq) + 2H2O(l)
  H2SO4+Ba(OH)2=H2O+BaSO4 H2SO4 + Ba(OH)2 = 2H2O + BaSO4

  H3PO4(aq) + NaOH(aq)= Na3PO4(aq) + H2O(l) H3PO4(aq) + 3NaOH(aq) = Na3PO4(aq) + 3H2O(l)

  HgCl2+H2O+NO+S=HgS+HNO3+HCl 3HgCl2 + 4H2O + 2NO + 3S = 3HgS + 2HNO3 + 6HCl

  H3PO4 + Ba(OH)2 = Ba3(PO4)2 + H2O 2H3PO4 + 3Ba(OH)2 = Ba3(PO4)2 + 6H2O

  H3PO4+NH3 = (NH4)3PO4 H3PO4 + 3NH3 = (NH4)3PO4

  H2SO4 + NaOH= Na2SO4 + H2O H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O 4. Top | #4

  • مدیر سابق تالار شیمی
  • تاریخ عضویت
   19-Oct-2010
  • رشته تحصیلی
   شيمي كاربردي
  • محل سکونت
   تهران
  • پست‌ها
   393
  • قدرت امتیاز دهی
   10
  • امتیاز
   359

  پیش فرض پاسخ: مجموعه اي از انواع واكنش هاي شيميايي

  H3PO4(aq) + Ba(OH)2(aq)=Ba3(PO4)2(s) + H2O(l) 2H3PO4(aq) + 3Ba(OH)2(aq) = Ba3(PO4)2(s) + 6H2O(l)

  HCl + Zn(OH)2 = ZnCl2 + H2O 2HCl + Zn(OH)2 = ZnCl2 + 2H2O

  H2S + H+ + Cr2O72- = Cr3+ + S + H2O 427H2S + 10H+ + 6Cr2O72- = 4Cr3+ + 427S + 432H2O

  H2+Br2 = HBr H2 + Br2 = 2HBr

  H2O2=H2O+O2 2H2O2 = 2H2O + O2

  HNO3 + Pb(OH)2 = Pb(NO3)2 + H2O 2HNO3 + Pb(OH)2 = Pb(NO3)2 + 2H2O

  H+ + IO3- + I- = I2 + H2O 6H+ + IO3- + 5I- = 3I2 + 3H2O

  H2SO4+Al(OH)3=Al+SO4+4H2O 3H2SO4 + 2Al(OH)3 = 2Al + 3SO4 + 6H2O

  H3PO4+Ca(OH)2=Ca3(PO4)2+H2O 2H3PO4 + 3Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + 6H2O

  HNO3 + Sr(OH)2 = Sr(NO3)2 + H2O 2HNO3 + Sr(OH)2 = Sr(NO3)2 + 2H2O

  H2O2=H2O+O2 2H2O2 = 2H2O + O2

  HCl+Ca(OH)2=CaCl2+H2O 2HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2H2O

  H2O2+I-=H2O+IO- H2O2 + I- = H2O + IO-

 5. Top | #5

  • مدیر سابق تالار شیمی
  • تاریخ عضویت
   19-Oct-2010
  • رشته تحصیلی
   شيمي كاربردي
  • محل سکونت
   تهران
  • پست‌ها
   393
  • قدرت امتیاز دهی
   10
  • امتیاز
   359

  پیش فرض پاسخ: مجموعه اي از انواع واكنش هاي شيميايي

  H3PO4 +Ca(OH)2=Ca3(PO4)2 +H2O 2H3PO4 + 3Ca(OH)2 = Ca3(PO4)2 + 6H2O

  HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O +CO2 2HCl + CaCO3 = CaCl2 + H2O + CO2

  HClO4 + P4O10 = H3PO4 + Cl2O7 12HClO4 + P4O10 = 4H3PO4 + 6Cl2O7

  HClO4 + P4O10 = H3PO4 + Cl2O7 12HClO4 + P4O10 = 4H3PO4 + 6Cl2O7

  H2+Br2=HBr H2 + Br2 = 2HBr


  Hg(OH)2 + H3PO4 = Hg3(PO4)2 + H2O 3Hg(OH)2 + 2H3PO4 = Hg3(PO4)2 + 6H2O

  HCOOH + MnO4- + H+ = CO2 + Mn2+H2O 7HCOOH + 2MnO4- + 2H+ = 7CO2 + Mn2 + 8H2O

  HCOOH + MnO4- + H+ = CO2 + Mn2+H20 10HCOOH + 0MnO4- + 0H+ = 10CO2 + 0Mn2 + H20

  HCl + CaO = CaCl2 + H2O 2HCl + CaO = CaCl2 + H2O

  H2O+HCl=H3O+Cl H2O + HCl = H3O + Cl

  H2S+Cl2=S8+HCl 8H2S + 8Cl2 = S8 + 16HCl

  HIO3+H2S=I2+S+H2O 2HIO3 + 5H2S = I2 + 5S + 6H2O

 6. Top | #6

  • مدیر سابق تالار شیمی
  • تاریخ عضویت
   19-Oct-2010
  • رشته تحصیلی
   شيمي كاربردي
  • محل سکونت
   تهران
  • پست‌ها
   393
  • قدرت امتیاز دهی
   10
  • امتیاز
   359

  پیش فرض پاسخ: مجموعه اي از انواع واكنش هاي شيميايي

  HIO3+HI=I2+H2O HIO3 + 5HI = 3I2 + 3H2O

  H2O2=H2O+O2 2H2O2 = 2H2O + O2

  HC2H3O2+CaCO3=Ca(C2H3O2)2=H2O+CO2 2HC2H3O2 + CaCO3 = Ca(C2H3O2)2 + H2O + CO2

  H2S + NO3- + H+ = S + NO + H2O 3H2S + 2NO3- + 2H+ = 3S + 2NO + 4H2O

  HNO3 + H2SO4 + FeSO4 =Fe2(SO4)3 + NO2 + H2O 2HNO3 + H2SO4 + 2FeSO4 = Fe2(SO4)3 + 2NO2 + 2H2O

  H3PO4+CaO=Ca3(PO4)2+H2O 2H3PO4 + 3CaO = Ca3(PO4)2 + 3H2O

  H3PO4+NaCl=HCl+Na3PO4 H3PO4 + 3NaCl = 3HCl + Na3PO4

  H2O + Br2 + SO2 = 2HBr + H2SO4 2H2O + Br2 + SO2 = 2HBr + H2SO4

  H3PO4+NH3=(NH4)3PO4 H3PO4 + 3NH3 = (NH4)3PO4

  HClO4+P4O10=H3PO4+Cl2O7 12HClO4 + P4O10 = 4H3PO4 + 6Cl2O7

  H2O + Br2 + SO2 = 2HBr + H2SO4 2H2O + Br2 + SO2 = 2HBr + H2SO4

  HNO3 + NO = NO2 + H2O 2HNO3 + NO = 3NO2 + H2O

  H2SO4 + CuO=CuSO4+H2O H2SO4 + CuO = CuSO4 + H2O

 7. Top | #7

  • مدیر سابق تالار شیمی
  • تاریخ عضویت
   19-Oct-2010
  • رشته تحصیلی
   شيمي كاربردي
  • محل سکونت
   تهران
  • پست‌ها
   393
  • قدرت امتیاز دهی
   10
  • امتیاز
   359

  پیش فرض پاسخ: مجموعه اي از انواع واكنش هاي شيميايي

  HCl + NaOH = NaCl + H2O HCl + NaOH = NaCl + H2O

  H2 + O2 = H2O 2H2 + O2 = 2H2O

  HCl+SO2=H2O+SOCl2 2HCl + SO2 = H2O + SOCl2

  HgSO4 + 2NaCl = HgCl2 + Na2SO4 HgSO4 + 2NaCl = HgCl2 + Na2SO4

  H2 + O2 = H2O2 H2 + O2 = H2O2

  Hg(OH)2+H3PO4=Hg3(PO4)2+H2O 3Hg(OH)2 + 2H3PO4 = Hg3(PO4)2 + 6H2O

  HCl + Al(OH)3 = AlCl3 + H2O 3HCl + Al(OH)3 = AlCl3 + 3H2O

  HCl + Zn(OH)2 = ZnCl2 + H2O 2HCl + Zn(OH)2 = ZnCl2 + 2H2O

  Hg2I2 + O2 = Hg2O +I2 2Hg2I2 + O2 = 2Hg2O + 2I2

  HNO3 + Mg(OH)2 = H2O+Mg(NO3)2 2HNO3 + Mg(OH)2 = 2H2O + Mg(NO3)2

  H2PO4+Ca=Ca(H2PO4)2 2H2PO4 + Ca = Ca(H2PO4)2

  H2S + Cl2 = S + Cl- + H+ H2S + Cl2 = S + 2Cl- + 2H+

  HCOH + KMnO4 + H2SO4 = K2SO4 + CO2 + MnSO4 + H2O 5HCOH + 4KMnO4 + 6H2SO4 = 2K2SO4 + 5CO2 + 4MnSO4 + 11H2O

 8. Top | #8

  • مدیر سابق تالار شیمی
  • تاریخ عضویت
   19-Oct-2010
  • رشته تحصیلی
   شيمي كاربردي
  • محل سکونت
   تهران
  • پست‌ها
   393
  • قدرت امتیاز دهی
   10
  • امتیاز
   359

  پیش فرض پاسخ: مجموعه اي از انواع واكنش هاي شيميايي

  H2+O2=H2O 2H2 + O2 = 2H2O

  HClO4+P4O10=H3PO4+Cl2O7 12HClO4 + P4O10 = 4H3PO4 + 6Cl2O7

  HNO3+NaHCO3=NaNO3+H2O+CO2 HNO3 + NaHCO3 = NaNO3 + H2O + CO2

  H2O2 + CrCl3 + KOH = K2CrO4 + KCl + H2O 3H2O2 + 2CrCl3 + 10KOH = 2K2CrO4 + 6KCl + 8H2O

  H2PO4+Ca=Ca(H2PO4)2 2H2PO4 + Ca = Ca(H2PO4)2

  H3PO3=H3PO4+PH3 4H3PO3 = 3H3PO4 + PH3

  HCl+Cu=CuCl2+H2 2HCl + Cu = CuCl2 + H2

  Hg(NO3)2 + Cu = Cu(NO3)2 + Hg Hg(NO3)2 + Cu = Cu(NO3)2 + Hg

  HCI+NaOH=NaCI+H2O HCI + NaOH = NaCI + H2O

  H+ + MnO2- + I- = MnO2 + IO- + H2O 2H+ + 2MnO2- - I- = 2MnO2 - IO- + H2O

  H+ + MnO2- + I- = MnO2 + IO- + H20 20H+ + 20MnO2- + 0I- = 20MnO2 + 0IO- + H20

  H2O + MnO2- + I- = MnO2 + IO- + H+ H2O - 2MnO2- + I- = -2MnO2 + IO- + 2H+

  H2SO4= SO3 + H2O H2SO4 = SO3 + H2O

 9. Top | #9

  • مدیر سابق تالار شیمی
  • تاریخ عضویت
   19-Oct-2010
  • رشته تحصیلی
   شيمي كاربردي
  • محل سکونت
   تهران
  • پست‌ها
   393
  • قدرت امتیاز دهی
   10
  • امتیاز
   359

  پیش فرض پاسخ: مجموعه اي از انواع واكنش هاي شيميايي

  H2SO4 + KBr = K2SO4 + Br2 + SO2 + H2O 2H2SO4 + 2KBr = K2SO4 + Br2 + SO2 + 2H2O

  H2SO4+2H2O=2H3O+SO4 H2SO4 + 2H2O = 2H3O + SO4

  H2SO4 + KBr = K2SO4 + Br2 + SO2 + H2O 2H2SO4 + 2KBr = K2SO4 + Br2 + SO2 + 2H2O

  H2SO4 + LiOH = Li2SO4 + H2O H2SO4 + 2LiOH = Li2SO4 + 2H2O

  HNO3 + I2= HIO3 + H2O + NO 10HNO3 + 3I2 = 6HIO3 + 2H2O + 10NO

  Hg(OH)2 +H3PO4= Hg3(PO4)2+H2O 3Hg(OH)2 + 2H3PO4 = Hg3(PO4)2 + 6H2O

  HCl + Mg(OH)2 = MgCl2 + H2O 2HCl + Mg(OH)2 = MgCl2 + 2H2O

  HNO2 + H2O = H3O + NO2 HNO2 + H2O = H3O + NO2

  HNO2 + H2O = H3O +NO2 HNO2 + H2O = H3O + NO2

  HCl(aq)+O2(g)=H2O(l)+Cl2(g) 4HCl(aq) + O2(g) = 2H2O(l) + 2Cl2(g)

  HNO3 +NaOH = NaNO3 + H2O HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O

  H2O + Mn++ + ClO3- = MnO2 + Cl- + H+ 3H2O + 3Mn++ + ClO3- = 3MnO2 + Cl- + 6H+

  H2O + Mn++ + ClO3- = MnO2 + Cl- + OH- 3H2O - 3Mn++ - ClO3- = -3MnO2 - Cl- + 6OH-


 10. Top | #10

  • مدیر سابق تالار شیمی
  • تاریخ عضویت
   19-Oct-2010
  • رشته تحصیلی
   شيمي كاربردي
  • محل سکونت
   تهران
  • پست‌ها
   393
  • قدرت امتیاز دهی
   10
  • امتیاز
   359

  پیش فرض پاسخ: مجموعه اي از انواع واكنش هاي شيميايي

  H2SO4= SO3 + H2O H2SO4 = SO3 + H2O
  H2SO4 + KBr = K2SO4 + Br2 + SO2 + H2O 2H2SO4 + 2KBr = K2SO4 + Br2 + SO2 + 2H2O

  H2SO4+2H2O=2H3O+SO4 H2SO4 + 2H2O = 2H3O + SO4

  H2SO4 + KBr = K2SO4 + Br2 + SO2 + H2O 2H2SO4 + 2KBr = K2SO4 + Br2 + SO2 + 2H2O

  H2SO4 + LiOH = Li2SO4 + H2O H2SO4 + 2LiOH = Li2SO4 + 2H2O

  HNO3 + I2= HIO3 + H2O + NO 10HNO3 + 3I2 = 6HIO3 + 2H2O + 10NO

  Hg(OH)2 +H3PO4= Hg3(PO4)2+H2O 3Hg(OH)2 + 2H3PO4 = Hg3(PO4)2 + 6H2O

  HCl + Mg(OH)2 = MgCl2 + H2O 2HCl + Mg(OH)2 = MgCl2 + 2H2O

  HNO2 + H2O = H3O + NO2 HNO2 + H2O = H3O + NO2

  HNO2 + H2O = H3O +NO2 HNO2 + H2O = H3O + NO2

  HCl(aq)+O2(g)=H2O(l)+Cl2(g) 4HCl(aq) + O2(g) = 2H2O(l) + 2Cl2(g)

  HNO3 +NaOH = NaNO3 + H2O HNO3 + NaOH = NaNO3 + H2O

  H2O + Mn++ + ClO3- = MnO2 + Cl- + H+ 3H2O + 3Mn++ + ClO3- = 3MnO2 + Cl- + 6H+

  H2O + Mn++ + ClO3- = MnO2 + Cl- + OH- 3H2O - 3Mn++ - ClO3- = -3MnO2 - Cl- + 6OH-
  H2O + Mn++ + ClO3- = MnO2 + Cl- + H+ 3H2O + 3Mn++ + ClO3- = 3MnO2 + Cl- + 6H+

  H+ + Mn++ + ClO3- = MnO2 + Cl- + H2O 6H+ - 3Mn++ - ClO3- = -3MnO2 - Cl- + 3H2O

  HCl + Mg=MgCl2 + H2 2HCl + Mg = MgCl2 + H2

  H2CO3 = H2O + CO2 H2CO3 = H2O + CO2

  H2SO3+I2+H20=H2SO4+HI 0H2SO3 + 10I2 + H20 = 0H2SO4 + 20HI

  H2SO4 + Zn = ZnSO4 + H2S +H2O 5H2SO4 + 4Zn = 4ZnSO4 + H2S + 4H2O

  HCa3(PO4)2+OH = Ca3(PO4)2 + OH 0HCa3(PO4)2 + OH = 0Ca3(PO4)2 + OH

  HCl + HNO3 = HOCl + NO + H2O 3HCl + 2HNO3 = 3HOCl + 2NO + H2O

  H3PO4(aq) + Ba(OH)2(aq) = Ba3(PO4)2(s) + H2O(l) 2H3PO4(aq) + 3Ba(OH)2(aq) = Ba3(PO4)2(s) + 6H2O(l)

  HNO3 + Na2CO3 = NaNO3 + CO2 + H2O 2HNO3 + Na2CO3 = 2NaNO3 + CO2 + H2O

  H2+SO4=SO3+H2O H2 + SO4 = SO3 + H2O

  H2+SO4=SO3+H2O H2 + SO4 = SO3 + H2O

  HCl+NaHO=NaCl+H2O HCl + NaHO = NaCl + H2O

صفحه 1 از 4 1234 آخرینآخرین

اطلاعات تاپیک

کاربران حاضر در این تاپیک

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک هستند. (0 عضو و 1 مهمان)

برچسب ‌ها

این مطلب را به اشتراک بگذارید

قوانین ارسال

 • شما نمی‌توانید تاپیک جدید ارسال کنید.
 • شما قادر به ارسال پاسخ نیستید .
 • شما نمی‌توانید فایل ارسال کنید.
 • شما نمی‌توانید پست ‌های خود را ویرایش کنید.
 •  
دانشجو در شبکه های اجتماعی
افتخارات دانشجو
لینک ها
   
سایت برگزیده مردمی در چهارمین و پنجمین جشنواره وب ایران
سایت برگزیده مردمی در چهارمین و پنجمین جشنواره وب ایران
به دانشجو امتیاز دهید:

آپلود مستقیم عکس در آپلودسنتر عکس دانشجو

توجه داشته باشید که عکس ها فقط در سایت دانشجو قابل نمایش می باشند.