PDA

مشاهده نسخه کامل : تیــم سلامت (اعضای تیم پزشک خانواده )Mercy
2010/08/01, 09:30
تعریف
گروهی از صاحبان دانش و مهارت در حوزه خدمات بهداشتی ـ درمانی که بسته خدمات سطح اول را در اختیار جمعیت تحت پوشش خود قرار می دهند. پزشک خانوار و ماما اعضاء اصلی تیم سلامت، از نظر سازمان بیمه خدمات درمانی می باشند که به همراه ارائه داروهای مورد نیاز روستائیان تشکیل مرکز فعال بهداشتی ـ درمانی را در روستا می دهند. خدمات پاراکلینیک نیز بخشی از وظایف تیم سلامت می باشد که در صورت ارائه آن در مرکز، حق سرانه مربوط به آن پرداخت خواهد گردید.

1- پزشک خانوار
پزشک عمومی شاغل در مراکز بهداشتی ـ درمانی که بر اساس تقسیمات منطقه و شهرستان حداکثر تعداد 4000 نفر جمعیت روستایی دارای دفترچه بیمه روستایی را تحت پوشش خود قرار داده است و مسئولیت حسن اجرای وظایف تیم سلامت به عهده وی می باشد.

شرح وظایف
ـ اقامت در محل يا مرکز مشخص شده در دو شیفت کاری (حداقل 8 ساعت) و براساس زمان بندی مورد توافق با اداره کل بیمه خدمات درمانی استان
ـ مدیریت تیم سلامت
ـ تشکيل پرونده سلامت جهت بيمه شدگان تحت پوشش در اولین مراجعه به پزشک و تکمیل آن در مراجعات بعدی
ـ ورود اطلاعات مربوط به مراجعین در ليستهای مربوطه جهت تکمیل جدول شماره 1 (فرم ثبت اطلاعات مراجعات مرکز به اداره کل بيمه خدمات درماني استان)
ـ پيگيري و تکميل پرونده سلامت بيماران در ارجاع به سطوح بالاتر و برگشت از ارجاع
ـ ویزیت بیمار و تجویز دارو و خدمات پاراکلینیک سطح اول و یا سایر خدمات پاراکلینیک مجاز برای پزشک عمومی که در بسته خدمتی سطح اول موجود نمی باشد.
ـ تکميل محل مخصوص ارجاع دفترچه (فرم ارجاع) در مواقع ارجاع به سطوح بالاتر با رعايت موارد ذيل:
ذکر تشخيص احتمالي، نوع تخصص يا بيمارستان مورد نظر، ثبت کد ارجاع و مهر و امضاء برگ اول و دوم
ـ ارائه بسته هاي خدمتي مشخص شده به بيمه شدگان
ـ تماس تلفنی با فوریتها در موارد اورژانس
ـ هماهنگی تلفنی با کارشناس مقیم بیمارستانی یا پرستار مشاور
تبصره : در مواردیکه بیمار نیاز به مراقبت پزشکی دارد در صورت صلاحدید پزشک، حضور یکی از اعضای تیم سلامت در تمام مراحل انتقال بیمار به مرکز ارجاع شده ضروری می باشد.

عناوین اصلی بسته خدمتی پزشک :


بسته خدمتی پزشکويزيت بيمار در محدوده تحت پوشش مرکز بهداشتی ـ درمانی
تشکیل و تکمیل پرونده سلامت و سوابق پزشکی افراد و بیماریابی فعال
اعمال سرپایی قابل انجام توسط پزشک عمومی
پيگيري مراحل درمان بيمار در صورت دسترسي به اطلاعات لازم از :
الف) ارجاع و برگشت ارجاع
ب) بستري، پذيرش و ترخیص از بيمارستان


پیگیری درمان بیماران مزمن در مراکز بهداشتی درمانی (و در صورت لزوم در منزل)
نظارت بر انجام تزريقات، سرم تراپي، پانسمان
تهيه و جمع بندي و ارسال گزارش عملکرد ماهيانه (پیوست شماره 5 قرارداد)
همکاري با ناظرین ستاد
مشارکت در برگزاری کلاسهای آموزشی برای پرسنل، بهورزان، بیمه شدگان و مراجعین
کمک به پیشگیری از بروز یا تشدید بیماریهای قابل پیشگیری (اعم از واگیر یا غیر واگیر)
مشاوره تلفني
ثبت تمامی خدمات در دفترچه بیمه
تسهیل و نظارت بر اعزام به بيمارستان (در موارد اورژانس)
ارجاع به پزشک یا مرکز تخصصی و فوق تخصصی معرفی شده توسط سازمان بیمه خدمات درمانی
مدیریت تیم سلامت
اجرای برنامه های ادغام یافته خدمات سلامت ابلاغی وزارت بهداشت17 ثبت و تجزیه و تحلیل و ارائه گزارش پیرامون میزان و کیفیت خدمات ارائه شده به صورت داوطلبانه

Mercy
2010/08/01, 09:32
2ـ ماما
به منظور دسترسی هر چه آسانتر روستائیان به خدمات بهداشتی و درمانی مامائی حضور ماما در تیم سلامت الزامی می باشد.
ـ در هر مرکز بهداشتی ـ درمانی به ازای هر دو پزشک، حضور یک ماما و چنانچه تنها یک پزشک در مرکز مستقر شده باشد حداقل وجود یک ماما الزامی است.
ـ در صورتیکه مرکز به بیش از یک ماما احتیاج داشته باشد نفر اول باید حتماً ماما و نفر دوم می تواند پرستار باشد.
ـ مراکز ارائه دهنده خدمات به روستائیان در شیفتهای صبح و بعد از ظهر (به مدت 8 ساعت به اقتضای وضعیت آب و هوایی و فرهنگی منطقه) باحضور پزشک وماما در تمام روزهای کاری، موظف به ارائه خدمات درمانی می باشند. ستاد استانی مکلف است برنامه زمانی ارائه خدمات را در دو شیفت صبح و عصر به گونه ای طراحی کند که از نظر زمانی پاسخگوی بیشترین بار مراجعه بیمه شدگان باشد.
ـ درروزهای غیبت موجه پزشک یا تعطیلی داروخانه بیش از دو روز در طول یک ماه، مرکز غیر فعال تلقی شده وکل سرانه مربوطه روزهای بعد قابل کسر می باشد.در صورت غیبت غیر موجه تا دو روز فقط سرانه پزشک کسر می شود و چنانچه بیشتر از دو روز باشد سرانه کل مرکز برای آن روزها کسر می شود. بدیهی است شرکت پزشکان و ماماها در جلسات آموزشی با هماهنگی مرکز بهداشت با اداره بیمه خدمات درمانی و با اطلاع رسانی به مردم منطقه شامل این بند نمی باشد.
ـ عدم ارائه مابقی خدمات سطح اول به جمعیت تحت پوشش مرکز موجب کسر سهم آن خدمت به تناسب روزها از سرانه مربوطه خواهد شد.
ـ در صورت عدم امکان جذب ماما در یک مرکز جایگزینی پرستار به نحوی که ارائه خدمات مامایی متوقف نشود و با اطلاع کتبی به اداره کل بیمه خدمات درمانی استان مربوطه بلامانع است.
ـ جذب پرستار به جای ماما حداکثر تا سقف 5% تعداد ماماهای تیم سلامت قابل قبول است.در صورت نبود ماما در مرکز، وزارت بهداشت متعهد به آموزش خدمات مامایی و ارائه گواهی آموزشی به این پرستاران می باشد.
ـ تغییرات فهرست و مشخصات مراکز تخصصی طرف قرارداد بیمه روستایی در سطح دوم و بالاتر و خدمات ارائه شده در هر یک از آنها توسط ادارات کل بیمه خدمات درمانی حداکثر ظرف مدت یک ماه به شبکه های بهداشتی درمانی ارائه می شود .به متخصصین طرف قرارداد در صورت تکمیل فرم بازگشت ارجاع معادل 20 درصد ویزیت (مطابق تعرفه های مصوب) به عنوان پاداش پرداخت می شود.
ـ ساعات کار ماما همانند ساعات حضور پزشک در مرکز می باشد. در ساعات غیر اداری، (شب و ایام تعطیل) حضور ماما الزامی نمی باشد.


بسته خدمتی ماما شامل :


بسته خدمتی مامایی
1 تهیه پاپ اسمیر ـ گذاردن IUD
2 معاینه زنان در مورد بیماری های مرتبط
3 کنترل حاملگی و معاینات روتین بارداری ـ ارائه خدمات مامایی حین، قبل و بعد از بارداری بر اساس شرح وظایف ابلاغی وزارت بهداشت
4 ارجاع موارد غیر طبیعی و مشکل دار به پزشک خانوار (یا در صورت نیاز به متخصص مربوطه)
5 درخواست دارو و آزمایشات روتین بارداری و ارجاع به واحد بهداشت دهان و دندان
6 آموزش علائم خطر در زمان بارداری به مادران باردار ـ نحوه شیردهی پس از زایمان ـ تغذیه مناسب ـ بهداشت دهان و دندان و . . .
7 شناسایی و پیگیری مادران باردار با علائم ویژه و پرخطر
8 شناسایی جمعیت واجد شرایط تنظیم خانواده و آموزش و مشاوره آنها
9 اقدامات جانبی قبل و بعد از زایمان برای مادر ـ انجام زایمان (در صورت وجود مرکز تسهیلات زایمانی) و تزریق ویتامین k و واکسیناسیون نوزاد
10 اجرای برنامه های ادغام یافته ابلاغی وزارت بهداشت
11 ارائه خدمات پرستاری

Mercy
2010/08/01, 09:36
3ـ خدمات داروئی
ـ هر مرکز بهداشتی درمانی، به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات بهداشتی ـ درمانی سطح اول لازم است تا داروی مورد نیاز بیمه شدگان را تأمین نماید.
ـ چنانچه مرکز دارای داروخانه ملکی باشد، تأمین دارو از طریق شبکه های بهداشت و درمان شهرستان میسر است.
ـ چنانچه مرکز فاقد داروخانه ملکی باشد، می تواند جهت تأمین داروی مورد نیاز با داروخانه خصوصی مستقر در روستا قرارداد منعقد نماید.
ـ پزشک خانواده مجاز به تجویز داروهای خارج از تعهد بسته خدمتی سطح یک برای بیمه شدگان روستایی نمی باشد. مگر تمدید نسخه ادامه درمان بیماریهای مزمن دیابت، فشار خون، اعصاب و روان، نارسایی کرونری و قلبی. پرداخت هزینه اینگونه نسخ تنها در خصوص بیماریهایی که راهکارهای بالینی آن توسط وزارت بهداشت ابلاغ شده (اعصاب و روان و نارسائی قلبی) و به شرط درج عبارت «تمدید نسخه متخصص» در بالای نسخه امکانپذیر بوده و در خصوص سایر بیماریهای مزمن تا ابلاغ راهنما های بالینی مربوطه به پزشکان خانواده، پرداختی بابت هزینه نسخ از سوی اداره کل صورت نمی گیرد.
ـ در صورت عدم تأمین دارویی (از داروهای سطح اول) از نسخه تجویزی پزشک (توسط داروخانه طرف قرارداد مرکز بهداشت) که بیمه شده ناچار به تهیه دارو از سایر داروخانه های طرف قرارداد سازمان (خارج از مرکز) باشد.5/1 برابر کل هزینه نسخه دارویی مذکور از اعتبارات سرانه مرکز کسر می گردد.
ـ ادارات کل مکلف به انعقاد قرارداد با تعدادی داروخانه معتمد در سطح شهر جهت ارائه خدمات دارویی به اینگونه بیمه شدگان می باشند. بدیهی است که رسیدگی و پرداخت اسناد صندوق روستایی این داروخانه ها مطابق سایر صندوقها به صورت F.F.S می باشد.
ـ در ساعات عدم حضور دارویار در مرکز لازم است تا بخشی از داروهای مورد نیاز در اختیار پزشک قرار گیرد تا در صورت مراجعه بیماران امکان تأمین دارو میسر باشد.

نحوه ارائه خدمات دارویی توسط داروخانه های بخش خصوصی طرف قرارداد مراکز بهداشتی درمانی در طرح بیمه روستائی به چهار طریق زیر است :

1ـ داروخانه خصوصی در روستا وجود دارد و اقدام به انعقاد قرارداد با مرکز بهداشتی درمانی نموده است.الف ـ در صورت وجود داروخانه فعال در مرکز بهداشتی درمانی باید نسبت به تعطیل آن اقدام نماید.
ب ـ مرکز بهداشتی درمانی تنها اقدام به دائر کردن یک گنجه داروئی جهت موارد خارج از ساعات موظف فعالیت مرکز بهداشتی درمانی نموده است، در اینصورت اقلام داروئی گنجه داروئی بر اساس نظر پزشک روستا و توسط داروخانه خصوصی تأمین می گردد.
ج ـ نظارت برنحوه مصرف داروهای موجود در گنجه دارویی بر عهده پزشک مرکز می باشد.
د ـ تعرفه مصوب " حق فنی داروساز" تنها در صورتی که خدمات داروئی توسط داروساز و در محل داروخانه های خصوصی ارائه شود از بیمار اخذ می شود.
هـ ـ چنانچه داروی بیمار از گنجه داروئی مرکز تأمین شود دریافت هرگونه وجهی به عنوان "حق فنی" یا "هزینه نسخه پیچی" ممنوع است.

2ـ روستا داروخانه خصوصی ندارد اما داروخانه خصوصی روستای همجوار اقدام به راه اندازی داروخانه قمر در مرکز بهداشتی درمانی نموده است.الف ـ داروخانه خصوصی مادر داروخانه مرکز را بر اساس لیست داروئی طرح بیمه روستایی راه اندازی می کند.
ب ـ مرکز بهداشتی درمانی در ساعات تعطیلی داروخانه اقدام به دائر کردن یک گنجه داروئی می نماید. اقلام داروئی گنجه داروئی براساس نظر پزشک روستا و توسط مرکز تأمین می گردد.
ج ـ تعرفه مصوب " حق فنی داروساز" دریافت نمی شود و در عوض مبلغ 1500 ریال به عنوان " هزینه نسخه پیچی" از هر بیمار دریافت می گردد.
د ـ چنانچه داروی بیمار از گنجه داروئی مرکز تأمین شود دریافت هرگونه وجهی به عنوان "حق فنی" یا "هزینه نسخه پیچی" ممنوع است.

دستورالعمل ارائه خدمات دارویی در داروخانه های دولتی مراکز بهداشتی درمانی در طرح بیمه روستائی
3ـ داروخانه خصوصی در روستا وجود دارد اما با مرکز بهداشتی درمانی قرارداد ندارد
الف ـ داروخانه مرکز بهداشتی درمانی فعال می شود.
ب ـ ارائه دهنده خدمات داروئی باید در برنامه های آموزشی دارویاری که در سطح مراکز بهداشتی درمانی ارائه خواهد شد شرکت نماید.
ج ـ پزشک موظف است داروی بیمار را پس از دریافت، کنترل کند.
د ـ اخذ هرگونه وجهی بابت "هزینه نسخه پیچی" یا "تعرفه حق فنی" ممنوع است.
هـ ـ در صورت امکان بکارگیری مسئول فنی در داروخانه مرکز بهداشتی درمانی اخذ تعرفه «حق فنی داروساز» وجاهت قانونی دارد.

4ـ داروخانه در روستا وجود ندارد و هیچ داروخانه خصوصی با مرکز بهداشتی درمانی قرارداد ندارد.
الف ـ داروخانه مرکز بهداشتی درمانی فعال می شود.
ب ـ ارائه دهنده خدمات داروئی باید در برنامه های آموزشی دارویاری که در سطح مراکز بهداشتی درمانی ارائه خواهد شد شرکت نماید.
ج ـ پزشک موظف است داروی بیمار را پس از دریافت کنترل کند.
د ـ اخذ هرگونه وجهی بابت "هزینه نسخه پیچی" یا " تعرفه حق فنی" ممنوع است.
هـ ـ در صورت امکان بکارگیری مسئول فنی در داروخانه مرکز بهداشتی درمانی اخذ تعرفه حق فنی داروساز وجاهت قانونی دارد.

Mercy
2010/08/01, 09:37
4ـ خدمات پاراکلینیک

خدمات آزمایشگاهی : خدمات آزمایشگاهی قابل ارائه در سطح اول بیمه روستائی مشمول 18 کد و شامل موارد ذیل است :
CBC diff-ESR-CRP-FBS و GCT و GTT-BUN-WRIGHT-WIDAL-U/A-STOOL EXAM-URIC ACID- CHOLESTROL--TG-AST-ALT-BILLIRUBIN(TOTAL-DIRECT)
تبصره : در خصوص زنان باردار موارد ذیل نیز در سطح یک در تعهد می باشد :
Gravindex-VDRL-U/C-Hbs Ag-lindirect coombs-Rh وBG – پاپ اسمیر

ـ مراکز بهداشتی درمانی طرح بیمه روستایی در صورتیکه یکی از شرایط زیر را دارا باشند می توانند خدمات آزمایشگاهی را به بیمه شدگان ارائه نمایند، در غیر اینصورت ادارات کل مکلف به کسر سهم مربوطه از سرانه مرکز و قرارداد با آزمایشگاههای دولتی یا خصوصی طرف قرارداد بیمه روستایی می باشند :
1. مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه دارای آزمایشگاه فعال باشد.
2. فاصله آزمایشگاه طرف قرارداد مرکز بهداشتی درمانی برای ارائه خدمات آزمایشگاهی تا مرکز مزبور حداکثر نیم ساعت فاصله با خودروی معمول در منطقه باشد.

خدمات رادیولوژی :

شامل کلیه رادیوگرافی های ساده مرتبط با تروما و CxRay می باشد.

ـ مراکز بهداشتی درمانی طرح بیمه روستایی در صورتیکه یکی از شرایط زیر را دارا باشند می توانند خدمات رادیولوژی را به بیمه شدگان ارائه نمایند، در غیر اینصورت ادارات کل مکلف به کسر سهم مربوطه از سرانه مرکز و قرارداد با مراکز رادیولوژی دولتی یا خصوصی طرف قرارداد بیمه روستایی می باشند :
1. مرکز بهداشتی درمانی مجری برنامه دارای رادیولوژی فعال باشد.
2. فاصله رادیولوژی طرف قرارداد مرکز بهداشتی درمانی برای ارائه خدمات رادیولوژی تا مرکز مزبور حداکثر نیم ساعت فاصله با خودروی معمول در منطقه باشد.
ـ به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه ارائه خدمات پاراکلینیک در هر شهرستان تنها یک نوع قرارداد (پرداخت F.F.S و یا پرداخت سرانه) قابل قبول می باشد و در صورت عدم ارائه خدمات آزمایشگاه و رادیولوژی اداره کل، ضمن عدم پرداخت سهم مربوطه نسبت به عقد قرارداد با سایر مراکز دولتی و غیر دولتی اقدام خواهد نمود.
تبصره : پزشک خانواده می تواند (در محدوده تعیین شده توسط سازمان)، سایر موارد آزمایشگاه و تصویربرداری که شامل بسته خدمتی سطح اول نبوده ولی پزشک عمومی مجاز به درخواست آن می باشد، را در دفترچه بیمه تجویز نماید.
ـ پزشک خانواده کلیه خدمات پاراکلینیکی اعم از آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی، پاپ اسمیر و . . . که در تعهد سازمان بوده و مجاز به تجویز آن هست، می تواند در دفترچه بیمه درخواست نماید.
ـ هزینه کدهای درخواستی سطح اول به صورت Percapita بوده و هزینه سایر موارد درخواستی نسخه که خارج از بسته خدمتی سطح اول باشد به صورت F.F.S به مرکز مربوطه قابل پرداخت است.
ـ در هر حال در هر کدام از حالتهای ذکر شده که سرانه خدمات آزمایشگاهی و یا رادیولوژی به مرکز بهداشتی درمانی پرداخت می شود، در صورت مراجعه بیمه شده به سایر مراکز دولتی یا خصوصی پاراکلینیک طرف قرارداد بیمه در سطح شهر، ارائه خدمات به صورت آزاد بوده و سازمان تعهدی در قبال پرداخت اسناد به مؤسسه مذکور را ندارد. بدیهی است اطلاع رسانی لازم به مؤسسات در این خصوص توسط ادارات کل ضروری است.
ـ در شهرستانهایی که قرارداد پاراکلینیک با مرکز بهداشت منعقد شده است، جهت توجیه مؤسسات پاراکلینیک در عدم پذیرش نسخ پاراکلینیک سطح اول درمانی، لازم است اطلاع رسانی به مؤسسات مربوطه صورت بگیرد.

Mercy
2010/08/01, 09:40
تجهیزات مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی روستایی شامل موارد زیر می باشد :


تجهیزات اتاق پزشک :

تخت معاینه اتوسکوپ گوشی افتالموسکوپ فشارسنج چکش رفلکس ترازو ECG  ترمومتر نگاتوسکوپ کپسول اکسیژن چراغ قوه داروهای اورژانس پایه سرم

تجهیزات اتاق مامایی :

تخت ژنیکو اسپکولوم چراغ پایه دار گوشی مامایی وسایل پاپ اسمیر
ست IUD  کپسول اکسیژن با مانومتر فور یا اتوکلاو  فشارسنج

تجهیزات رادیولوژی :

دستگاه X – Ray  فیلم دستگاه ظهور فیلم


تجهیزات اتاق آزمایشگاه :

سانتریفوژ میکرو هماتوکریتq لام نئوبارq Cell Counter q میکروسکوپ q
اسپکتروفتومتر یا فتومتر کرنومترq شیکرq کانتر دستی/دیفq فور یا اتوکلاوq


تجهیزات اتاق اورژانس :

لارنگوسکوپq Airway q لوله تراشهq تختq سیلندراکسیژن باچرخ مربوطو مانومترq
انواع سوندq ترالی اورژانسq تخته احیاءq پایه سرمq ساکشنq
ست پانسمان ست جراحی انواع تامپون