PDA

مشاهده نسخه کامل : دانلود دانـــــــــــلــود کتب فارسی حســــــابداریAreZoO
2010/03/19, 13:33
در این تاپیک شما می توانید مقالات فارسی را در موضوعات مختلف مربوط به حسابداری دانلود

کنید.-;{@-;{@-;{@-;{@-;{@

AreZoO
2010/03/19, 13:34
تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی در رفتار استفاده کنندگان - دکتر اعتمادی و شهریاری (http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://azarhesab3.persiangig.com/maghale.mot/manabe%20ensany.pdf)

AreZoO
2010/03/19, 13:35
حسابداری منابع انسانی - دکتر تالانه و دکتر پوریا نسب (http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://azarhesab3.persiangig.com/maghale.mot/hesabdary%20manabe%20ensany_porya,talane.pdf)

AreZoO
2010/03/19, 13:36
نگرش فلسفی به تئوری اثباتی حسابداری - دکتر ثقفی و دکتر خواجوی و ناظمی (http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://azarhesab3.persiangig.com/maghale.mot/50-03.pdf)

AreZoO
2010/03/19, 13:37
کاربردهای تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت - دکتر نمازی (http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://azarhesab3.persiangig.com/maghale.mot/43-11.pdf)

AreZoO
2010/03/19, 13:38
کاربرد سیستم فازی در احتمال خطر حسابرسی - یعقوب نژاد (http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://azarhesab3.persiangig.com/maghale.mot/fuzzy.pdf)

AreZoO
2010/03/19, 13:38
مالیات بر ارزش افزوده - بیگ پور (http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://azarhesab3.persiangig.com/maghale.mot/malarzesh.pdf)

AreZoO
2010/03/19, 13:39
حسابداری محیط زیست و چند مقاله دیگر - دکتر سجادی و جلیلی (http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://azarhesab3.persiangig.com/maghale.mot/mohit%20zist.pdf)

AreZoO
2010/03/19, 13:39
پاسخگویی در بخش عمومی - دکتر کردستانی (http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://azarhesab3.persiangig.com/maghale.mot/pasokh.pdf)

AreZoO
2010/03/19, 13:40
بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن در پاسخگویی - خدامی پور و زینالی (http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://azarhesab3.persiangig.com/maghale.mot/pasokh1.pdf)

AreZoO
2010/03/19, 13:40
مبارزه با پولشوئی - جمشیدی فرد (http://www.persiangig.com/pages/download/?dl=http://azarhesab3.persiangig.com/maghale.mot/polshoee.pdf)

AreZoO
2010/03/19, 13:45
در این تاپیک دانلود شماره های مختلف مجلات حسابداری قرار می گیرد -;{@-;{@-;{@-;{@

AreZoO
2010/03/19, 13:53
http://www.magiran.com/LOGO/mg4125_l.gif

http://www.magiran.com/cover/mg4125_12ics.jpg

فصلنامه
صاحب امتیاز: جامعه حسابداران رسمی ایران
مدیر مسئول: لطفعلی لطفعلیان صارمی
سردبیر: دكتر یحیی حساس یگانه
محل انتشار: تهران


رای دانلود به http://www.noormags.com مراجعه و عضو شده به بخش موضوعی مجلات و سپس به بخش اقتصاد مجلات مراجعه کنید. (http://www.noormags.com/view/default.aspx)

AreZoO
2010/03/19, 13:57
http://www.magiran.com/cover/mg1452_41ics.jpg


فصلنامه علوم انسانی
صاحب امتیاز: سازمان حسابرسی
مدیر مسئول: هوشنگ نادریان
سردبیر: دكتر زهرا لشگری
محل انتشار: تهران

برای دانلود کلیک کنید (http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1452&Number=41)

AreZoO
2010/03/19, 13:59
http://www.magiran.com/LOGO/mg4505_l.gif

http://www.magiran.com/cover/mg4505_13ics.jpg


فصلنامه
صاحب امتیاز: انجمن حسابداری ایران
مدیر مسئول: دكتر على ثقفى
سردبیر:دکتر ناصر پرتوی
محل انتشار: تهران

برای دانلود به http://www.noormags.com مراجعه و عضو شده به بخش موضوعی مجلات و سپس به بخش اقتصاد مجلات مراجعه کنید. (http://www.noormags.com/view/default.aspx)

AreZoO
2010/03/19, 14:00
http://www.magiran.com/cover/mg3496_14ics.jpg

فصلنامه علوم انسانی
صاحب امتیاز: دانشكده حسابداری و مدیریت - دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول: دكتر ابوالفضل كزازی
سردبیر: دكتر یحیی حساس یگانه
محل انتشار: تهران

برای دانلود به http://www.noormags.com مراجعه و عضو شده به بخش موضوعی مجلات و سپس به بخش اقتصاد مجلات مراجعه کنید. (http://www.noormags.com/view/default.aspx)

AreZoO
2010/03/19, 14:06
بهينه‌سازي سبد سرمايه‌گذاري با استفاده از روش‌هاي برنامه‌ريزي خطي و ارائه يك مدل كاربردي (http://www.shirazu.ac.ir/files/extract_file.php?file_id=780)


دكتر مهدي ابزري_ دكتر سعيده كتابي_ عباس عباسي

AreZoO
2010/03/19, 14:07
بررسي رابطه اطلاعات حسابداري و ريسك بازار (شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (http://www.shirazu.ac.ir/files/extract_file.php?file_id=781)


دكتر احمد احمدپور ـ رضا غلامي جمكراني

AreZoO
2010/03/19, 14:08
عامل‌هاي مؤثر بر لزوم استفاده از روش هزينه‌يابي بر مبناي هدف و مهندسي ارزش در صنعت خودروسازي (http://www.shirazu.ac.ir/files/extract_file.php?file_id=782)

دكتر حسين اعتمادي_ غلامرضا زارعي

AreZoO
2010/03/19, 14:09
طراحي و تبيين مدل ريسك اعتباري در نظام بانكي كشور (http://www.shirazu.ac.ir/files/extract_file.php?file_id=783)

دكتر رضا تهراني_ ميرفيض فلاح شمس

AreZoO
2010/03/19, 14:09
متغيرهاي بنيادي حسابداري و بازده سهام (http://www.shirazu.ac.ir/files/extract_file.php?file_id=784)

دكتر علي ثقفي ـ محمدجواد سليمي

AreZoO
2010/03/19, 14:09
كاربرد تحليل پوششي داده‌ها (DEA) در تعيين پرتفويي از كارآترين شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (http://www.shirazu.ac.ir/files/extract_file.php?file_id=785)

دكتر شكراله خواجوي_ عليرضا سليمي‌‌فرد_ مسعود ربيعه

AreZoO
2010/03/19, 14:11
كاربرد روش‌هاي تحليلي در حسابرسي (http://www.shirazu.ac.ir/files/extract_file.php?file_id=786)

دكتر سيد حسين سجادي_ سهراب اوستا

AreZoO
2010/03/19, 14:11
بررسي نقش عدم كارآيي احتمالي بازار در روابط بين متغيرهاي حسابداري و قيمت و بازده سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (http://www.shirazu.ac.ir/files/extract_file.php?file_id=787)

شادروان دكتر احمد ظريف‌فرد_ امين ناظمي

AreZoO
2010/03/19, 14:12
بررسي ميزان اهميت و اثربخشي استانداردهاي حسابداري از ديدگاه حسابرسان مستقل (http://www.shirazu.ac.ir/files/extract_file.php?file_id=788)


دكتر ويدا مجتهدزاده ـ فاطمه مددي نعمتي

AreZoO
2010/03/19, 14:13
بررسي تأثير استانداردهاي ملي حسابداري بر كيفيت اظهارنظر حسابرسان مستقل (http://www.shirazu.ac.ir/files/extract_file.php?file_id=789)


دكتر غلامحسين مهدوي ـ نريمان كارجوي رافع

AreZoO
2010/03/19, 14:13
بررسي كاربردهاي تئوري نمايندگي در حسابداري مديريت (http://www.shirazu.ac.ir/files/extract_file.php?file_id=790)


دكتر محمد نمازي

AreZoO
2010/03/19, 14:14
بررسي مديريت سود در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس تهران (http://www.shirazu.ac.ir/files/extract_file.php?file_id=791)


دكتر ايرج نوروش ـ سحر سپاسي _ دكتر محمدرضا نيك‌بخت

AreZoO
2010/03/19, 14:15
بررسي اثر روزهاي هفته بر بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران و مقايسه‌ي آن با ساير بازارهاي نوظهور (تحليل تجربي)
(http://www.shirazu.ac.ir/files/extract_file.php?file_id=792)
دكتر محمود يحيي‌زاده فر_ دكتر اسماعيل ابونوري_ هومن شبابي

bagila
2010/04/07, 02:31
مرسی خیلی مفید بود......:10:

AreZoO
2011/01/27, 13:18
دانلود 170 كتاب حسابداری

لینك دانلود 170 كتاب حسابداری (http://hesabkadeh.persiangig.com/document/Accounting%20Books.rar)

رمز عبور : www.hesabkadeh.com (http://www.hesabkadeh.com/)

AreZoO
2011/01/27, 14:26
نام كتاب به فارسی : حسابداری مدیریت پیشرفته


نام كتاب به انگلیسی : Advanced Management Accounting


نویسنده : احمد ریاحی بلكویی (Ahmed Riahi-Belkaoui)
حجم : 14 مگابایت


لینك دانلود : حسابداری مدیریت پیشرفته (http://ifile.it/e7vhqlb/1567203434.zip)


رمز عبور : www.hesabkadeh.com (http://www.hesabkadeh.com/)

AreZoO
2011/08/22, 19:41
نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۱٫۰۴ MB
نویسنده : دکتر محسن خوش طینت
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : نظام حسابداری و گزارشگری مالی در چین، پرتغال،تایلند، تایوان،ژاپن، هلند،مصر (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/154.zip)

AreZoO
2011/08/22, 19:42
نوع فایل : pdf
حجم فایل :۱۷۹ KB
نویسنده : منصور علی رحیمی
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : نظری بر دستورالعمل جدید حسابداری دولتی ایران (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/155.zip)

AreZoO
2011/08/22, 19:46
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/9649121706.240.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/9649121706.240.jpg)نوع فایل : Xls
حجم فایل :۴۰۴ KB
منبع : وبلاگ تخصصی انجمن علمی حسابداری دانشگاه تهران
رمز فایل :www.accfile.com
فایل حاضر حاصل تلاش جمعی از دانشجویان حسابداری دانشگاه تهران با هماهنگی و همکاری انجمن علمی است.پاسخ ها خالی از اشکال نیست اما به هر ترتیب امیدواریم مفید فایده واقع شود.
لینک دانلود : حل تمرین های کتاب اصول حسابداری ۲ دکتر نوروش (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/osool-2.zip)

AreZoO
2011/08/22, 19:48
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/management-3-300x205.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/management-3.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل :۱۳۷ KB
نویسنده : ابوالقاسم فخاریان
رمز فایل :www.accfile.com
چکیده:
در قرن بیست و یکم که سال های آغازین آن را پشت سر می گذاریم ، موفقیت و پایداری و فراتر از آن زندگی و میرائی بنگاههای اقتصاد به شکل قابل ملاحظه ای به میزان ارزش آفرینی بنگاه ها بستگی یافته است . ضرورت ارزش آفرینی برای همه ذینفع ها و در محور آنان سهامداران ، رویکرد اداره بنگاه بر مبنای ارزش آفرینی و یا مدیریت مبتنی بر ارزش (VBM) را در دستور کار همه بنگاه ها قرار داده است .

لینک دانلود : نقش حسابداری مدیریت در اعمال مدیریت مبتنی بر ارزش (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/157.zip)

AreZoO
2011/08/22, 19:49
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/internet-marketing-strategy-traffic1-300x241.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/internet-marketing-strategy-traffic1.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل :۱۵۱ KB
نویسنده : زهره حاجیها
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : نقش اینترنت در حسابداری وحسابرسی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/156.zip)

AreZoO
2011/08/22, 19:51
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/mg4125_l.gif (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/mg4125_l.gif)نوع فایل : pdf
منبع : www.iacpa.ir
رمز فایل :www.accfile.com
سرمقاله
برنامه‌ها و دیدگاه‌ها
نگاهی از درون
دغدغه‌های جامعه‌ی حسابرسی
هشت دغدغه‌ی بزرگ جامعه‌ی حسابداری کشور
اراده‌ی جمعی صیانت از نظام حسابرسی است
مدیریت روابط با مشتری در مؤسسات حسابرسی/ روبینا جردن
میز تشریح
حسابرسی به کجا می‌رود؟/ ترجمه: مرضیه خادم شریف
بخش ویژه
عصب‌شناسی رفتار اقتصادی و مالی/ محمد شلیله
نقد و نظر
مزایای حسابداری تعهدی در مقابل حسابداری نقدی/ فرهنگ کاشف بهرامی
اندازه‌ی حساب عامل مؤثر در ریسک حسابرسی/ سیروس بخشنده‌پور و مهدی محمودی
کنکاش
عوامل مؤثر بر تعیین حق‌الزحمه‌ی حسابرسی/ دکتر ساسان مهرانی و کوروش جمشیدی اوانکی
پی‌آمدهای متفاوت در شرکت‌های کوچک و بزرگ/ دکتر سیدحسین سجادی و مهدی دلفی
کشف تقلب/ دکتر نظام‌الدین رحیمیان
جایگاه کمیته‌ی حسابرسی، حسابرسی داخلی و کنترل‌های داخلی در نظام راهبری شرکتی/ عبداله آزاد و مهرداد بختیاری
واحد گزارشگر/ رضا حصارزاده و آزاده مداحی
بازار سرمایه
هموارسازی سود و نقدشوندگی سهام/ دکتر ناصر ایزدی‌نیا و علی‌اصغر رضایی
کتاب
درآمدی بر انتشار فرهنگ واژگان مالی/ دکتر غلامرضا نظربلند و دکتر حسین عبده تبریزی و عبداله کوثری
حجم فایل :۲٫۹۵ MB
لینک دانلود : فصلنامه حسابدار رسمی شماره ۱۳ – بخش اول (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/rasmi13.zip)
حجم فایل :۳٫۳۰ MB
لینک دانلود : فصلنامه حسابدار رسمی شماره ۱۳ – بخش دوم (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/rasmi13-1.zip)

AreZoO
2011/08/22, 19:55
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/BusinessValuation-Methodsandapproac.png (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/BusinessValuation-Methodsandapproac.png)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۱۲۸ KB
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : مفاهیم ارزش و ارزشگذاری در اقتصاد و حسابداری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/167.zip)

AreZoO
2011/08/22, 19:55
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/62_bank-markazi_Fixd.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/62_bank-markazi_Fixd.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۲٫۰۴ MB
ارسال کننده فایل : حمید کرمانی
رمز فایل :www.accfile.com
مسیر مرتبط درسایت تازه ها :بخشنامه ۹۰/۴۳۴۶۳ مورخ ۹۰/۲/۲۸ (ضوابط موسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی)
(http://www.accpress.com/news/1390/02/%d8%a8%d8%ae%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-9043463-%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%ae-90228-%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d9%85%d9%88%d8%b3%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%b3%d9%8a/)لینک دانلود : چک لیست رعایت قوانین ومقررات حسابرسان منتخب بانک مرکزی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/ChecklistGhavanin.zip)

AreZoO
2011/08/22, 19:56
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/ezharnameee-300x170.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/ezharnameee.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۵۰۵ KB
نویسندگان : حمید کرمانی – میلاد تمیزی
رمز فایل :www.accfile.com

لینک دانلود : سدی به نام اظهارنامه ی الکترونیکی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/Pick-the-date1.zip)

AreZoO
2011/08/22, 19:57
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/34958_900.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/34958_900.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۱۲۸ KB
نویسنده : دکتر نورالدین شرفی و محمد علیزاده
رمز فایل :www.accfile.com
چکیده:
به منظور بررسی تاثیر انواع مخارج دولت بر متغیرهای اقتصادی، مطالعات زیادی با روش های گوناگون انجام شده است. اما این مقاله، اثر انواع مخارج دولت را با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) بر متغیرهای اقتصادی استان گلستان بررسی می کند. برای این منظور، با استفاده از تحلیل ضرایب ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۷۲، تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت در این استان بر تولید، ارزش افزوده و اشتغال ایجاد شده به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی منطقه مورد مطالعه قرار می گیرد. از مزیت های استفاده از این روش، امکان مطالعه اثر مخارج دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی منطقه به تفکیک بخش ها است. نتایج حاصل نشان می دهد که مخارج دولت در بخش های خدمات عمومی و ماشین آلات نسبت به سایر بخش ها، موجب تحرک بیشتری در اقتصاد منطقه شده است. همچنین، مخارج جاری دولت در مقایسه با مخارج عمرانی آن، ارزش افزوده بیشتری را در سطح منطقه ایجاد کرده است.

لینک دانلود : اثر مخارج دولت بر اقتصاد منطقه با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/170.zip)

AreZoO
2011/08/22, 19:58
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/luxembourg_map.gif (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/luxembourg_map.gif)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۱۲۸ KB
نویسنده : دکتر محسن خوش طینت
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : نظام حسابدارى و گزارشگرى مالى لوکزامبورگ (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/169.zip)

AreZoO
2011/08/22, 19:58
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/acctdesk-223x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/acctdesk.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۱۷۶ KB
نویسنده : مجید محلاتی
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : منافع عمومی و موسسات حسابرسی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/087.zip)

AreZoO
2011/08/22, 19:59
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/002601.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/002601.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۱۱۸ KB
نویسنده : محمد مهیمنی و محمد عبدالله پور
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی ( نشریه شماره ۱۴۹) (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/086.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:00
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/143_card-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/143_card.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۱۲۱ KB
نویسنده : دکتر فضل الله اکبری و مصطفی علی مدد
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : بررسی تحلیلی نشریه شماره ۱۴۳ (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/085.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:01
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/logo-new.gif (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/logo-new.gif)نوع فایل : pdf
حجم فایل ها : متفاوت است ، به ادامه مطلب بروید ..
رمز فایل :www.accfile.com
———————————————— ———————————————— –
دارائی ثابت ، حسابداری مالی ، حقوق و دستمزد ، خزانه داری ، نگهداری و تعمیرات ، انبار و حسابداری انبار ، فروش ، سهام ، کنترل کیفیت ، برنامه ریزی احتیاجات مواد و بورس ….
حجم فایل : ۸٫۰۳ MB
لینک دانلود : Hamkaran System User Manual.part01 (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/Hamkaran-System-User-Manual.part01.zip)
حجم فایل : ۱۰٫۸ MB
لینک دانلود : Hamkaran System User Manual.part02 (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/Hamkaran-System-User-Manual.part02.zip)
حجم فایل : ۸٫۶۷ MB
لینک دانلود : Hamkaran System User Manual.part03 (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/Hamkaran-System-User-Manual.part03.zip)
حجم فایل : ۸٫۵۱ MB
لینک دانلود : Hamkaran System User Manual.part04 (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/Hamkaran-System-User-Manual.part04.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:01
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/productivity-300x168.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/productivity.jpg)نوع فایل : ppt
حجم فایل : ۹۷٫۷ KB
نویسنده : ایمانی راد
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : بهره وری و توسعه (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/177.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:02
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/64151413-300x225.png (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/64151413.png)نوع فایل : ppt
حجم فایل : ۴۳٫۲ KB
نویسنده :علیرضا هادوی
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : بودجه تولید و برنامه ریزی خطی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/176.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:02
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/capital_online2-300x258.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/capital_online2.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۱۳۵ KB
نویسنده :دکتر حسین عبده تبریزی
رمز فایل :www.accfile.com

http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/Bio-247x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/Bio.jpg)حسین عبده تبریزی در سال ۱۳۳۰ در تهران متولد شد. در سال ۱۳۵۲، کارشناسی بازرگانی از مدرسۀ عالی بازرگانی و کارشناسی زبان انگلیسی از دانشگاه علامۀ طباطبایی دریافت نمود. در سال ۱۳۵۳، تحصیلات خود را رشتۀ مدیریت بازرگانی در مرکز مطالعات مدیریت ایران در سطح کارشناسی ارشد ادامه داد و تحصیلات عالی خود را در در سطح دکترای رشتۀ امور مالی و بانکداری در مدرسۀ عالی بازرگانی منچستر در سال ۱۳۵۵ به پایان رساند.
سابقۀ تدریس دکتر عبده به دهۀ ۵۰ بازمی‌گردد. از آن زمان تا کنون وی در بسیاری از مؤسسات آموزش عالی، سازمان‌ها‌ و مراکز تحقیقاتی کشور تدریس کرده است. دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامۀ طباطبایی و دانشگاه امام صادق (ع) تنها برخی از مؤسساتی است که دکتر عبده در آن‌ها به تدریس دانش مالی پرداخته است. وی هم‌چنین عضو هیأت علمی تمام‌وقت مؤسسۀ عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه، دانشگاه امام صادق (ع) و دانشگاه علامۀ طباطبایی بوده است. وی عضو هیأت تحریریۀ نشریه‌های متعدد و از جمله صاحب‌امتیاز روزنامۀ سرمایه بوده است.
حوزه‌های تحقیقاتی اخیر وی شامل بررسی بحران مالی ۲۰۰۸، بررسی حباب در بورس اوراق بهادار تهران، نظارت بر بازارهای سرمایه، نظریۀ ساختار سرمایه، تأمین مالی بخش مسکن و مالی رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران است.

لینک دانلود : نقش حسابداران در توسعه بازار سرمایه کشور (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/175.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:03
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/399.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/399.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۲۲۶ KB
نویسنده :ابوالقاسم فخاریان
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : مدیریت ماندگاری مشتریان (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/174.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:04
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/conflictmanagement-04a83-300x245.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/conflictmanagement-04a83.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۳۶۸ KB
نویسنده : رضا تهرانی ، محمد قاضی طباطبایی و سید احمد خلیفه
رمز فایل :www.accfile.com
چکیده:
مسأله اصلی پژوهش جاری این است که آیا می‎توان تعهد سازمانی و تعهد حرفه‎ای را به عنوان مقدمات تضاد حرفه‎ای ـ سازمانی و افزایش تمایل به ترک خدمت و کاهش رضایت شغلی را به عنوان نتایج تضاد حرفه‎ای ـ سازمانی حسابداران رسمی ایرانی به شمار آورد. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از روش مدل روابط ساختاری خطی- لیزرل؛ ضریب همبستگی پیرسون؛ تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون توکی و آزمون t با دو گروه مستقل استفاده شد. یافته‎های مدل نشان ‎داد که بین متغیرهای مدل علّی تحقیق به استثنای تعهد حرفه‎ای روابط معنی‎داری در جهت‎های تعیین شده وجود دارد. هم‌چنین مشخص شد که تضاد حرفه‎ای ـ سازمانی حسابداران رسمی شاغل در موسسات حرفه‎ای کم‌تر از حسابداران رسمی شاغل در موسسات غیرحرفه‎ای است. و در موسسات حرفه‎ای، تضاد حرفه‎ای ـ سازمانی به‌طور معکوس با سلسله مراتب سازمانی ارتباط دارد.
لینک دانلود : بررسی تضاد حرفه ای – سازمانی در حسابداری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/172.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:04
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/Benefits-of-IT-300x228.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/Benefits-of-IT.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۳۰۴ KB
نویسنده :حسین اعتمادی ، شعبان الهی و کامران حسن آقایی
رمز فایل :www.accfile.com
چکیده:
هدف اصلی مقاله “بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری” بوده و به این ترتیب سؤال اصلی بدین صورت بیان شد: تأثیر فناوری اطلاعات بر هر یک از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری چگونه است؟ با توجه به این‌که اطلاعات حسابداری، حاصل گزارش‌گری است، بنابراین ابتدا نوع گزارش‌گری که با به‌کارگیری فناوری‌اطلاعات به‌دست می‌آید، بررسی ‌شد، و سپس اطلاعات حاصل از گزارش‌گری، از نظر کیفیت مورد بررسی قرار گرفت.
به منظور تعیین تأثیر فناوری‌اطلاعات بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری، ابتدا با بررسی گسترده مبانی نظری، شبکه منطقی تأثیر فناوری اطلاعات بر هر یک از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری تدوین شد. سپس فرضیه‌های تحقیق با توجه به روابط اجزای اصلی شبکه شکل گرفت. در نهایت، برای تأیید فرضیه‌ها از روش‌های آماری آزمون و آنالیز واریانس و آزمون دانکن استفاده شد. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که فناوری اطلاعات باعث افزایش مربوط بودن اطلاعات حسابداری و کاهش قابلیت اعتماد آن می‌شود و قابلیت مقایسه را نیز به میزان کم افزایش می‌دهد.

لینک دانلود : بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/171.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:22
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/entropy-300x142.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/entropy.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۲۱۴ KB
نویسنده :دکتر ایرج نوروش و حمیدرضا فیالی
رمز فایل :www.accfile.com
چکیده:مقاله حاضر به بررسی کاربرد آنتروپی اقلام ترازنامه به عنوان یکی از ابزار بررسی های تحلیلی می پردازد. بررسی های تحلیلی بر کارآرایی و مؤثر بودن عملیات حسابرسی تأثیر عمده دارند. آنتروپی اقلام صورتهای مالی یکی از تکنیکهای جدیدی است که در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی توسط تحلیلگران و متعاقب آن در بررسی های تحلیلی توسط حسابرسان به کارگرفته می شود. این مقاله قصد دارد به توصیف ارتباط بین آنتروپی اقلام ترازنامه و میزان اصلاحات ناشی از حسابرسی بپردازد. این مقاله خالصه ای از گزارش یک پژوهش کاربردی است. در این پژوهش مشخص شد که بین آنتروپی برخی از اقلام ترازنامه و اصلاحات حسابرسی رابطه معنی دار آماری وجود دارد. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش واقعی بوده و جهت آزمون آنها از روشهای آماری استفاده شده است.

لینک دانلود : ارتباط آنتروپی اقلام صورتهای مالی اساسی با اصلاحات حسابرسان (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/090.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:23
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/article-page-main-ehow-images-a07-cq-cd-alimony-considered-taxable-income-800x800.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/article-page-main-ehow-images-a07-cq-cd-alimony-considered-taxable-income-800x800.jpg)نوع فایل : pdfحجم فایل : ۴۶۲ KB
ارسال کننده فایل : حمید کرمانی
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : ابلاغ جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/E200-11210.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:23
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/operating-cash-flow-components-300x97.png (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/operating-cash-flow-components.png)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۲۷۵ KB
نویسنده : دکتر علی ثقفی و سید عباس هاشمی
رمز فایل :www.accfile.com
چکیده:پیش بینی جریان های نقدی برای استفاده کنندگان درون و برون سازمانی دارای اهمیت ویژه ای است. مهمترین هدف گزارش گری مالی ارایه اطلاعات برای پیش بینی جریان های نقدی بیان شده است. برخی از صاحب نظران و مراجع تدوین کننده مبانی نظری و هدف های گزارش گری مالی بر این باورند که با استفاده از سود حسابداری و اجزای آن می توان جریان ها نقدی را پیش بینی نمود.
هدف این پژوهش یافتن مدلی است که بتوان به کمک آن جریان های نقدی عملیاتی بنگاه های اقتصادی را پیش بینی نمود. با توجه به نظریه ها اقتصادی. مالی و حسابداری و پژوهش های انجام شده سه مدل برای پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی با متغیرهای ۱) سود حسابداری ۲) جزء نقدی و مجموع اقلام تعهدی و ۳) جزء نقدی و اجزای تعهدی سود حسابداری طراحی گردید. با استفاده از داده های ۷۱ شرکت عضو نمونه آماری که به شش گروه تقسیم شده اند. فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین جریان های نقدی عملیاتی و سود حسابداری و اجزای آن رابطه معنی داری وجود دارد. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در سطح کلیه شرکت ها. همه ضرایب متغیرهای مورد استفاده در سه مدل مذکور معنی دار می باشند. در سطح گروه های مختلف. فقط برخی از ضرایب متغیرهای مورد استفاده در مدل سوم معنی دار نبودند. در مجموع یافته های این تحقیق با نظریه توانایی سود حسابداری و اجزای آن در پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی و هم چنین نظریه برتری توانایی سود در پیش بینی جریان های نقدی نسبت به جریان های نقدی هماهنگی دارد.


لینک دانلود : بررسی تحلیلی رابطه بین جریانهای نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی ، ارایه مدل برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/180.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:23
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/closed-bank.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/closed-bank.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۵۳۳ KB
نویسنده : دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی و محمد کاشانی پور
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : مقایسه و ارزیابی روشهای سنجش کارآیی شعب بانک و ارائه الگوی مناسب (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/179.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:24
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/Buy_Lease.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/Buy_Lease.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل: ۷۱۷ KB
ترجمه و تنظیم: مصطفی قادری
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود: Accounting For Leases (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/Accounting-For-Leases.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:25
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/1298783070.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/1298783070.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل :۳۱۷ KB
نویسنده : دکتر شکراله خواجوی ـ امین ناظمی
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : در جستجوی تئوری حسابداری مدیریت (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/08/dar-jostjoye-teori-hesabdari-modiriat.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:27
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/geographicMatch-300x300.png (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/geographicMatch.png)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۲۲۴ KB
نویسنده : دکتر علی اصغر بانوئی و مینا محمودی
رمز فایل :www.accfile.com
چکیده مقاله :
الگوی کلان یک تولید کننده و یک مصرف کننده کینز و الگوهای کلان بسط یافته یک تولید کننده و چند مصرف کننده کالدور، پاسینتی، کالکی و همچنین، الگوب چند تولید کننده و یک مصرف کننده لئونتیف دارای نارسایی هایی در بررسی همزمان مصرف، درآمد اولیه، ساختار تولید و اثرات زنجیره ای آنها بر توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی است. برای رفع بعضی از این نارسایی ها، نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی معرفی و میزان انعطاف پذیری آن در قلمرو بررسی همزمان مسائل اقتصادی – اجتماعی نسبت به الگوهای پیشین ارزیابی می شود. روش شناسی و چگونگی لحاظ کردن مصرف (درآمد) خانوارها در ارتباط با درآمد مختلط بر اساس منطق ماتریس حسابداری اجتماعی، تفکیک آن بر حسب جغرافیایی (شهری و روستایی)، تعامل همزمان مصرف، درآمد اولیه و ساختار تولید در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی و در نهایت، محاسبه توان اشتغال زایی بخش ها و رده های مختلف شغلی محورهای اساسی مقاله حاضر را تشکیل می دهند. در این مقاله، مشاهده می شود که در مقایسه با رویکرد نظام حسابداری متعارف داده – ستانده لئونتیف، رویکرد نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی بدون تفکیک جغرافیایی مصرف (درآمد) خانوارها می تواند تصویر واقع بینانه تری از توان اشتغال زایی بخش ها و رده های مختلف شغلی به دست دهد. با تفکیک جغرافیایی مصرف (درآمد) خانوارها نتایج به دست آمده به مراتب بهتر از دو رویکرد قبلی است. پایه های آماری مقاله حاضر را جدول داده – ستانده سال ۱۳۷۵، آمارهای تفصیلی نفوس و مسکن سال ۱۳۷۵ و بودجه خانوارهای شهری و روستایی همان سال تشکیل می دهد.

لینک دانلود : محاسبه توان اشتغال زایی بخش ها بر حسب تفکیک جغرافیایی مصرف (درآمد) خانوارها در قالب نظام شبه ماتریس حسابداری اجتماعی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/183.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:27
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/placeholder_academics-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/placeholder_academics.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۲۹۷ KB
نویسنده :بیتا مشایخی ، ایرج نوروش
رمز فایل :www.accfile.com
چکیده مقاله :موضوع جهانی شدن و افزایش پیچیدگی‌‌های تجاری، به همراه پیشرفت چشم‌گیر در فناوری، منجر به توسعه مفاهیم و روش‌های حسابداری مدیریت شده است. با ظهور مفاهیم و روش‌های جدید، توجه جامعه دانشگاهی به این موضوع معطوف می‌شود که چگونه این مباحث جدید را در آموزش حسابداری مدیریت وارد کنند. هدف از انجام این تحقیق، پاسخ به این سؤال است که آیا در مورد نیازها و اولویت‌‌های آموزشی حسابداری مدیریت در ایران، فاصله‌ای بین دیدگاه دانشگاهیان و شاغلین این حرفه وجود دارد یا نه. این تحقیق که از نوع پیمایشی ـ کاربردی است، از طریق ارسال پرسش‌نامه به دو گروه دانشگاهیان و افراد شاغل در حرفه و سپس تجزیه و تحلیل نتایج به‌دست آمده از این اطلاعات انجام شده است. ابزار‌ اندازه‌گیری در این تحقیق پرسش‌نامه بوده و جامعه مورد مطالعه نمایندگان دو طیف دانشگاهیان و افراد شاغل در حرفه حسابداری مدیریت هستند. نتایج تحقیق حاکی از وجود فاصله بین دیدگاه‌های دو گروه مورد مطالعه در مورد مفاهیم و روش‌های پیشرفته حسابداری مدیریت و نیز برخی مهارت‌ها و ویژگی‌‌های مورد نیاز برای فارغ‌التحصیلان حسابداری که قصد ورود به مشاغل حسابداری مدیریت را دارند، است. راه حل عملی برای پوشش این فاصله، در ابتدا درک آن توسط دانشگاهیان و شاغلین در حرفه و سپس تعامل دو گروه یاد شده برای آگاهی از تازه‌های علمی از سوی شاغلین در حرفه، و آشنایی با مشکلات موجود در عمل از سوی دانشگاهیان است.

لینک دانلود : نیازها و اولویت‌‌های آموزشی حسابداری مدیریت: فاصله ادراکی بین دانشگاهیان و شاغلین در حرفه حسابداری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/182.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:28
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/Isfahan-300x298.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/Isfahan.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۶۰۱ KB
نویسنده : محسن دستگیر و مصطفی صبوری
رمز فایل :www.accfile.com
چکیده مقاله :سیستم آمارهای مالی دولت (GFS) یک نظام هماهنگ بین‌المللی برای گزارش‌گری فعالیت‌های مالی و بودجه‌ای دولت است که توسط صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است. اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه‌ای باعث به‌وجود آمدن شاخص‌های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی‌‌های اقتصاد کلان می‌‌شود. هم‌چنین شفافیت بودجه‌ای، پاسخ‌گویی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است.
هدف این تحقیق شناسایی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاه‌های دولتی ایران و سپس ارایه پیشنهاد برای رفع این موانع است. برای پاسخ‌گویی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه‌های به این شرح تدوین شد:
۱٫کمبود نیروی انسانی متخصص و کار آزموده در زمینه حسابداری دولتی مانع عمده‌ای در اجرای سیستم GFS است؛ ۲٫ استفاده محدود از گزارش‌های مالی دولتی در تصمیم‌گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم‌های جدید از جمله GFS را کاهش می‌دهد. ۳٫ سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است.
در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسش‌نامه به جامعه آماری تحقیق، شامل ذی‌حسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارایی، حسابداران دولتی، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاه‌های دولتی که در محدوده جغرافیایی استان اصفهان فعالیت می‌کنند، انجام شده است. تجزیه و تحلیل‌های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات ۸۰ پرسش‌نامه تکمیل شده و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است.
پس از تجزیه و تحلیل داده‌ها هر سه فرضیه در سطح ۹۵% اطمینان پذیرفته شده‌اند. آزمون فریدمن نشان می‌دهدکه برتری و ارجحیتی بین فرضیه‌ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند. در پایان براساس یافته‌های پژوهش پیشنهادها و راه‌کارهایی ارایه شده است.

لینک دانلود : بررسی موانع استقرار سیستم آمارهای مالی دولت (GFS) (مورد مطالعه استان اصفهان) (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/181.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:28
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/Household-300x266.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/Household.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۲۲۴ KB
نویسنده : دکتر علی اصغر بانوئی
رمز فایل :www.accfile.com
چکیده مقاله :
در این مقاله ضرایب فزاینده تولید و ضرایب فزاینده درآمد خانوارها برحسب درآمد کل و توزیع درآمد (خانوارهای شهری و خانوارهای روستایی) در هفت بخش اصلی اقتصاد کشور در قالب چهارماتریس حسابداری اجتماعی (سالهای ۱۳۴۹، ۱۳۵۲، ۱۳۷۵ و ۱۳۷۹) محاسبه می شوند.نتایج گویای این واقعیت است که اتحاذ سیاستهای توسعه و گسترش بخشهای اقتصادی در سالهای مورد بررسی نابرابری توزیع درآمد نهادی (خانوارها) را در پی داشته و به نظر می رسد در آینده نیز تداوم یابد. با این حال مشاهده می شود که توسعه بخشهای کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی می توانند آثارمثبتی برروند توسعه اقتصاد کشور داشته باشند، هر چند توسعه بخشهای مذکور شکاف درآمدی کمتری نسبت به سایر بخشها در اقتصاد ایجاد می کنند؛ متضمن برابری توزیع درآمد نخواهد بود. یافته ها مهر تاییدی است بر پژوهشهای قبلی که پایه های آماری آنها را ماتریس حسابداری اجتماعی سال ۱۳۷۵ تشکیل می دهد. کلیه نتایج به قیمت جاری است. طبیعی است محاسبه آنها به قیمت ثابت می تواند تصویر دقیق تری از ساز و کار اقتصاد ایران را به دست دهد؛ هر چند به نظر می رسد که محاسبه ماتریسهای حسابداری اجتماعی به قیمت ثابت در آینده نزدیک در ایران دور از انتظار نباشد.


لینک دانلود : بررسی رابطه بین توزیع درآمد و افزایش تولید در اقتصاد ایران با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/185.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:29
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/bogholder.gif (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/bogholder.gif)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۶۰۲ KB
نویسنده : دکتر علی اصغر بانوئی
رمز فایل :www.accfile.com
چکیده:در این مقاله، ضمن بررسی اجمالی دیدگاه های رشد محور و انسان محور، نقش نظام حسابداری موجود والگوهای مرتبط به آن در تبیین کمی این نوع دیدگاه ها براساس پرسش اساسی زیر مورد کنکاش قرار می گیرد. تا چه حد نظام حسابداری موجود و اصلاح شده آن در طیف وسیعی از الگوهای تعادل عمومی می توانند پیش نیازهای اساسی و آماری دیدگاه های انسان محور را تامین نمایند و نقش روش حسابداری لئونتیف در این راستا چگونه است؟ در پاسخ به پرسش مطرح شده، ابتدا اهمیت روابط متقابل فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و پولی به طور خلاصه بررسی شده، سپس، طیف وسیعی از الگوهای کلان رشد محور و تعمیم یافته آن در قالب نظام حسابداری طراحی، محاسن و نارسایی های هر یک از آن ها ارائه می شود. برای رفع بعضی از نارسایی ها، روش حسابداری لئونتیف و تعمیم یافته آن در قالب نظام حسابداری بررسی شده و میزان انعطاف پذیری آنها در قلمرو اقتصادی و اجتماعی نسبت به الگوهای پیشین ارزیابی شده و محدودیت های آنها نشان داده می شود. برای رفع این محدودیت ها، ماتریس حسابداری اجتماعی و ماتریس حسابداری اجتماعی تعمیم یافته در قالب نظام حسابداری اقتصادی که در واقع، پیوند بین دیدگاه های رشد محور و انسان محور را آشکار می کنند، معرفی می شوند. چگونگی پیوند آن دو بدون در نظر گرفتن ماتریس مبادلات واسطه بین بخشی لئونتیف در عمل، امکان پذیر نمی گردد.

لینک دانلود : نقش روش حسابداری لئونتیف به عنوان پل ارتباطی رشد محور و انسان محور (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/184.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:29
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/483_1-227x300.jpg
نوع فایل : jar ( جاوا )
حجم فایل : ۱٫۶۸ MB
ارسال کننده فایل : محمود بهرامی نژاد
رمز فایل : ندارد
لینک دانلود : استانداردهای حسابداری برای موبایل ( جاوا ) (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/acc-standard-V1-90.04.zip)
لینک دانلود :آئین رفتار حرفه ایی ( جاوا ) (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/aein-raftar-herfeii-V1-90.04.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:30
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/11575filling_tax_return-300x201.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/11575filling_tax_return.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۵۰۲ KB
ارسال کننده فایل : حمید کرمانی
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : اظهارنامه بند الف ، ب و ج ماده ۹۵ (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/02321012.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:30
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/puzzle_incomplete-300x225.png (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/puzzle_incomplete.png)نوع فایل : Jpg
حجم فایل : ۱٫۴۱ MB
تهیه و تنظیم : جعفر میرزاخانی
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : نحوه تهیه و تنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/naghes.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:31
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/waste-water-treatment-300x199.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/waste-water-treatment.jpg)نوع فایل : Doc
حجم فایل : ۱۰۴ KB
نویسنده : شرکت مهندسی آبفای کشور
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : نظام جامع مالی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/nezamjamemali.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:32
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/trainee-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/trainee.jpg)نوع فایل : Doc
حجم فایل : ۲۰٫۱ KB
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : پروژه کارآموزی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/karamozi.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:32
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/Improve-your-English-Conversation-and-Grammar-203429-1so-300x298.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/Improve-your-English-Conversation-and-Grammar-203429-1so.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۹۱۸ KB
نویسنده : سعید عنایت پور
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : گرامر برای مکالمه زبان انگلیسی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/gramer.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:33
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/mzp411i0o7qudivt53d-300x282.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/mzp411i0o7qudivt53d.jpg)نوع فایل : اکسل
حجم فایل :۱٫۴۸ MB
ارسال کننده فایل : سرکار خانم مریم نظری
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : فهرست برنامه و کاربرگ های رسیدگی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/karbarg.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:35
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/management-300x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/management.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۵۰۰ KB
نویسنده : دکتر حسین اعتمادی
رمز فایل :www.accfile.com
چکیده:سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری از با اهمیت‌ترین سیستمهای هر سازمان می‌باشد. چرا که هر ارتباطی با خارج از سازمانی بایستی از طریق این سیستمها اعمال شود. لذا هر گونه عدم کارآئی و ضعف در سیستم اطلاعاتی مزبور، کاهش کارآئی، بازدهی و مشکلات عدیده‌ای را در امر برنامه‌ریزی و کنترل برای مدیران سازمان بدنبال خواهد آورد. نقش پر اهمیت حسابداری مدیریت در ارائه اطلاعات مناسب جهت تصمیم گیریمدیران اثبات گردیده است . به این ترتیب حسابداری مدیریت می‌بایست با بکارگیری فنون علم مدیریت و سایر ابزارهای موجود اطلاعات دقیقتر و وسیعتری به مدیران جهت تصمیم‌گیریهای مختلف ارایه نماید. به نظر میرسد که در کشور ما، موسسات تجاری که در صنایع مختلفی فعالیت دارند، برای تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیران، کمتر از تکنیکهای مورد بحث استفاده می‌نمایند. لذا در تحقیق حاضر سعی گردیده تا موانع و علل عدم استفاده از فنون علم مدیریت در ارایه اطلاعات حسابداری مدیریت شناسایی و بر اساس درجه اهمیت آنها اولویت‌بندی گردند. سپس به ذکر پیشنهادهایی در جهت رفع این موانع و مشکلات پرداخته شده است .

لینک دانلود : استفاده از فنون علوم مدیریت در ارائه اطلاعات حسابداری مدیریت (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/190.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:35
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/article-page-main-ehow-images-a08-65-6a-influence-income-accounting-800x800.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/article-page-main-ehow-images-a08-65-6a-influence-income-accounting-800x800.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل :۹۳۶ KB
نویسنده : دکتر ایرج نوروش و زهرا دیانتی دیلمی
رمز فایل :www.accfile.com
چکیده:
در میان انبوه تحقیقاتی که در زمینه گزارش گری مالی و رویه های حسابداری در جوامع مختلف انجام شده اند. دسته ای از تحقیقات وجود دارند که به ارائه چارچوب و مدل هایی جهت بررسی تاثیر فرهنگ بر حسابداری پرداخته اند. مک کینون با الهام از تئوری سیستم های اجتماعی و تحقیق اسمیت (۱۹۷۳ و ۱۹۷۶) در رابطه با روند تاریخی تغییر و تکامل حسابداری. مدلی تئوریک جهت بررسی توسعه تاریخی سیستم حسابداری در کشور ژاپن مطرح کرد (۱۹۸۶ و mc kinnon). دو سال بعد. گری با تلفیق ارزش های فرهنگی مطرح شده توسط هوفستد و تعیین چهار بعد ارزشی حسابداری. مدلی را برای بررسی تاثیر فرهنگ بر سیستم های حسابداری ارائه داد که شدیدا مورد استقبال محققان قرار گرفت (gray , 1988) هم اکنون نیز با گذشت نزدیک به پانزده سال از ارائه این مدل. هنوز از آن به عنوان الگویی برتر برای انجام تحقیقات در سطح بین المللی استفاده می شود.
مدل گری (Gray) در حقیقت بسط مدل هوفستد در رابطه با الگوهای فرهنگی می باشد که در آن ارزش ها و عملکرد های حسابداری به عنوان یک زیر مجموعه به ارزش های اجتماعی و پیامدهای نهادی اضافه شده اند. گری معتقد است چون ارزش های حسابداری زیر مجموعه ای از ارزش های اجتماعی هستند. بنابراین می توان آنها را بمانند ماکتی از ارزشها وسیع تر اجتماعی دانست که ابعادشان در گزارشات مالی و استانداردهای حسابداری نمایان می شود. به عبارت دیگر. مدل گری روابط علی بین ارزش های فرهنگی و عملکردهای حسابداری را نشان می دهد. هدف پژوهش حاضر نیز در واقع آزمون مدل گری و بررسی روابط تئوریک مطرح شده در این مدل و در رابطه با نحوه ارتباط ابعاد فرهنگی با ارزش های حسابداری در کشور ایران است. برای آزمون این مدل از روش لیزرل (Lisrel) استفاده شده است. دلیل انتخاب این روش نیز آن است که لیزرل امکان استفاده از چندین متغیر مشاهده پذیر را به عنوان معرف های یک متغیر نهفته فراهم می آورد و این موضوع اندازه گیری متغیرهای نهفته را موثرتر می سازد.
تحلیل های آماری صورت گرفته در این پژوهش مبین پایین بودن قدرت توضیحی مدل گری در کشور ایران می باشد که دلیل آن نیز شاید بدین خاطر باشد که حسابداری در ایران به طور تدریجی و در نتیجه نیازهای جامعه تکامل نیافته است و در واقع روش ها و رویه های حسابداری مورد استفاده در این کشور عاریه گرفته از روشها و رویه هایی است که در کشورهای توسعه یافته دنیا ابداع و اجراء شده اند.

لینک دانلود : بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزشهای حسابداری در ایران (آزمون تجربی مدل گری) (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/189.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:36
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/industry-300x200.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/industry.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل :۳۶۷ KB
نویسنده : غلامرضا کردستانی
رمز فایل :www.accfile.com
چکیده:
“پیش‏بینى سود و ارزیابى فایده‏مندى سودهاى گزارش شده براى سرمایه‏گذاران، از دیرباز مورد توجه پژوهشگران بوده، به‏طورى که هماهنگ‏ترین تلاش پژوهشى در تاریخ حسابدارى در این زمینه صورت گرفته است.مهمترین پرسش استفاده‏کنندگان اطلاعات مالى، فایده‏مندى سود گزارش شده در صورت‏هاى مالى است.نظریه‏هاى اقتصادى، نقش اصلى سود شرکت را کمک به تخصیص منابع در بازار سرمایه مى‏دانند.بیشتر الگوهاى ارزیابى، سهام سود مورد انتظار را به عنوان یک متغیر توضیحى در نظر مى‏گیرند(لیو، ۱۹۸۹).باوجوداین، نتایج تحقیقات انجام شده حمایت قطعى از فایده‏مندى سودهاى گزارش شده یعنى آسانى پیش‏بینى بازده سهام را ارایه نمى‏دهند.بنابر این تحقیقات بیشتر ضرورت مى‏یابد.هدف اصلى این پژوهش، بررسى توانایى پیش‏بینى سود در سطح صنعت، با به کارگیرى الگوهاى سرى زمانى است.یافته‏هاى این تحقیق که از تجزیه و تحلیل داده‏هاى مربوط به ۱۰۳ شرکت، در ده رشته صنعتى به دست آمده است دلالت موارد زیر دارد:
۱٫براى پیش‏بینى سود شرکت‏ها الگوى خود بازنگر با میانگین متحرک‏ (AMRA) با وقفه دو، نسبت به وقفه چهار برترى دارد.
۲٫مقایسه الگوى‏ AMRA با وقفه دو الگوى گام تصادفى؛نشان مى‏دهد الگوى گام تصادفى، براى پیش‏بینى سود در صنعت محصولات غذایى، لاستیک و پلاستیک، محصولات کانى غیرفلزى و وسایط نقلیه موتورى بر الگوى‏ AMRA با وقفه دو، برترى دارد.
۳٫فرآیند تولید سود شرکت‏هاى فعال در صنعت وسایط نقیله موتورى، ماشین آلات و دستگاه‏هاى برقى و شرکت‏هاى دارویى مشابه مى‏باشد.در سایر صنایع نیز فرآیند تولید سود براى بیش از ۳/۲ شرکت‏هاى هر صنعت مشابه مى‏باشد.


لینک دانلود : تجزیه و تحلیل سری های زمانی سود در سطح صنعت (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/188.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:36
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/chp_currency_1-300x214.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/chp_currency_1.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۴۰۰ KB
نویسنده : دکتر غلامرضا نظربلند
رمز فایل :www.accfile.com
چکیده:“مقاله حاضر که الگوى رفتارى شرکت‏هاى عمده انگلیسى در رابطه با نوسان‏هاى ارزى از نوع حسابدارى را مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار داده؛درصد برآمده است تا پاسخ پرسش‏هایى را چون میزان ضرورت و اهمیتى که آن‏ها براى مدیریت رویارویى با نوسان‏هاى ارزى از این نوع قایلند و نیز دلیل توجه و یا عدم توجه شرکت‏هاى یاد شده به این نوع رویارویى و ابزارها و ساز و کارهایى که ممکن است براى مقابله با آن مورد استفاده قرار دهند، بیابد.نتیجه بررسى گزارش‏هاى مالى شرکت‏هاى مورد مطالعه که بعد از کسب شرایط انتخاب، جامعه آمارى مرکب از ۵۰ شرکت از بزرگ‏ترین شرکت‏هاى انگلیسى را رقم زد، نشان داد که این شرکت‏ها به لحاظ اهمیتى که براى مدیریت یاد شده قایلند، در پهنه‏اى بسیار ناهمگون قرار مى‏گیرند.در این پهنه، شرکت‏هایى که براى این نوع نوسان‏ها اهمیتى بیشتر از سایر انواع نوسان‏هاى ارزى(اقتصادى و معاملاتى)قایلند تا شرکت‏هایى که مقابله با آن را به خاطر برخوردارى از ماهیت دفترى غیر ضرورى مى‏دانند، جاى گرفته‏اند.فزون بر این، برخلاف شرکت‏هاى دسته نخست که همه نوع ساز و کار تأمینى اعم از درون‏زا و تکنیک‏هاى برون‏زاى موجود در بازار را، براى مقابله با رویارویى موردنظر به کار مى‏گیرند، شرکت‏هاى یادشده به هیچ ساز و کار تأمینى توسل نمى‏جویند.در این میان، شرکت‏هایى نیز یافت شدند که تنها به ساز و کار تلاقى بدهى‏ها و دارایى‏ها(تأمین طبیعى)روى آورده‏اند.تحقیق حاضر همچنین نشان داد که شرکت‏هاى مختلف و داراى فعالیت تجارى واحد، همگى به‏طور یکسان از نوسان‏هاى ارزى تأثیر نمى‏پذیرند و طبیعى است که الگوى رفتارى آن‏ها هم در این مورد یکسان نیست.

لینک دانلود : بررسی الگوی رفتاری شرکتهای بین المللی در رویارویی با نوسانهای ارزی از نوع حسابداری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/187.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:37
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/Leadership-And-Management-300x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/Leadership-And-Management.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۵۳۶ KB
نویسنده : دکتر محمد نمازی و امیر رضا رمضانی
رمز فایل :www.accfile.com
چکیده:
“این مقاله به بررسى فن«ارزیابى متوازن»که یکى از نوین‏ ترین فن‏هاى حسابدارى مدیریت است، مى ‏پردازد.ابتدا جنبه‏ هاى اصلى آن تشریح مى‏ گردد.سپس فرآیند ارزیابى متوازن و گام‏هاى لازم جهت پیاده نمودن آن به گونه اختصار شرح داده مى‏ شود.به منظور معرفى نمونه ‏هاى علمى، پاره ‏اى از کاربردهاى آن در صنایع گوناگون و کشورهاى مختلف ارایه شده و ضرورت و منافع آن نیز تشریح مى‏ گردد.در پایان نتیجه‏ گیرى و پیشنهادها ارایه مى‏ شود.چنین نتیجه‏ گیرى مى‏ شود که فن ارزیابى متوازن یکى از مهم‏ترین و نوین ‏ترین فن‏هاى ارزیابى عملیات عملکرد سازمان است و مى‏ تواند به عنوان چارچوبى جهت مدیریت استراتژیک و نظامى در راستاى تغییرات سازمانى به کار برده شود و مکمل فن‏هاى فعلى حسابدارى مدیریت در این زمینه مى‏ باشند.باوجوداین، به کارگیرى آن باید براساس اصل هزینه و فایده و هم‏چنین بر مبناى گام‏هایى باشد که در این مقاله ارایه گردیده است.


لینک دانلود : ارزیابی متوازن در حسابداری مدیریت (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/186.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:37
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/01866782_PVI_0001_A211100_SM-300x154.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/01866782_PVI_0001_A211100_SM.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل :۴۴۴ KB
نویسنده : دکتر یحیی حساس یگانه و احمد خالقی بایگی
رمز فایل :www.accfile.com
چکیده:
ارزش افزوده (مضاعف) حسابرسی متشکل از دو بعد است. بعد کنترل و بعد اعتباربخشی، از دیدگاه اعتبار بخشی، حسابرسی بر اعتبار اطلاعات می افزاید. زیرا استفاده کنندگان می توانند مطمئن باشند که عوامل کنترلی بر فرآیند گزارش گری حاکم و باعث بهبود کیفیت اطلاعات شده است و در نتیجه استفاده از اطلاعات حسابداری به شکوفایی کامل ارزش نهفته اطلاعات حسابداری منجر می شود. ارزش اطلاعات حسابداران در غایت. تابع استفاده از اطلاعات است. نه تهیه گزارش آن. به طور خلاصه،حسابرسی مشکلات اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش می دهد و از این رو به قابلیت اتکای آن می افزاید.
این تحقیق به بررسی فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتباردهی حسابرسان مستقل می پردازد. جامعه آماری مورد تحقیق حسابرسان رسمی و استفاده کنندگان از صرت های مالی می باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق ارسال پرسش نامه جمع آوری گردید. تحقیق با استفاده از آزمون های t یومن ویتنی و کلموگروف – اسمیرنف صورت گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که تفاوت معنی داری بین فاصله انتظاراتی حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتباردهی حسابرسان مستقل وجود دارد.

لینک دانلود : فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتباردهی حسابرسان مستقل (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/094.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:37
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/124960-202988-300x173.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/124960-202988.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل :۴۳۹ KB
نویسنده : دکتر سید حسین سجادی و رضا جامعی
رمز فایل :www.accfile.com
چکیده:
این تحقیق به بررسی سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی سازمان های دولتی می پردازد. همچنین ویژگی هایی از قبیل دانش و تجربه حسابرسان دیوان محاسبات. امنیت شغلی حسابرسان، رعایت استراتژی های خاص سازمان های دولتی، نظارت حین خرج و تنظیم گزارش تفریغ بودجه نیز بررسی گردیده است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد حسابرسان دیوان محاسبات در انجام حسابرسی از دانش و تجربه کافی برخوردار نیستند و در رسیدگیها،استراتژی های خاص سازمان های دولتی را در نظر نمی گیرند و به نظارت حین خرج کمتر اهمیت می دهند. لیکن حسابرسان دیوان محاسبات در اظهار نظر خود صراحت دارند و از امنیت شغلی برخوردار هستند. همچنین دیوان محاسبات بخش محدودی از منابع خود را صرف تنظیم گزارش تفریغ بودجه می نماید.

لینک دانلود : سودمندی حسابرسی دیوان محاسبات کشور ایران از دیدگاه مدیران مالی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/093.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:38
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/web_development-300x261.gif (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/web_development.gif)نوع فایل : pdf
حجم فایل :۵۳۰ KB
نویسنده : دکتر علی نیکخواه آزاد ـ حمیدرضا قناد
رمز فایل :www.accfile.com
چکیده:حسابرسی داخلی فعالیتی است که در یک واحد تجاری (و یا دولتی) به منظور بررسی و ارزیابی کنترلهای داخلی انجام می شود. حسابرسی داخلی با ارزیابی کنترلهای داخلی و کمک به مدیران سازمانی به طور خاص و افراد برون سازمانی به طور عام ارائه می نماید. علیرغم رشد و توسعه چشمگیر خدمات خسابرسی داخلی در جوامع پیشرفته و یا در حال توسعه،‌ شواهد نظری حاکی از محدود بودن فعالیت این حرفه در ایران می باشد. هدف این تحقیق شناسایی عوامل عدم توسعه حسابرسی داخلی و ارائه پیشنهاداتی جهت توسعه این حرفه در ایران می باشد. نتایج آزمون فرضیات منجر به شناسایی ۳۱ عامل مهم عدم توسعه حسابرسی داخلی و ارائه ۱۴ پیشنهاد با اهمیت گردید. در این تحقیق عوامل عدم رشد در سه گروه سازمانی، محیطی و فردی بر مبنای سطح اهمیت، اولویت بندی گردیدند.

لینک دانلود : عوامل عدم توسعه و روشهای ارتقاء حسابرسی داخلی در ایران (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/092.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:38
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/mmw_independent-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/mmw_independent.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل :۲۴۱ KB
نویسنده : دکتر موسی بزرگ اصل
رمز فایل :www.accfile.com
چکیده:بقا و غنای خدمات حسابرسی مستلزم عکس العمل مناسب و به موقع حرفه در برابر انتظارات جامعه است. حرفه حسابرسی با پذیرش مسوولیت بیشتر و گسترش نقش خود و یا تقویت آموزش عمومی در باره نقش و محدودیتهای حسابرسی می تواند به نیازهای جامعه پاسخ داده و فاصله انتظارات را کاهش دهد. رشد بی وقفه نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان،‌ حسابرسان برای شناخت بهتر استفاده کنندگان و رفع نارساییهای فرایند گزارشگری باید گامهای لازم را بردارند. در این مقاله پیشنهاد شده است که به جای تغییر ساختار گزارش حسابرسی فعلی،‌ یک یادداشت مکمل (آموزشی) درباره نقش و محدودیتهای حسابرسی به عنوان پیوست گزارش حسابرسی متشر شود.

لینک دانلود : نقش حسابرس مستقل در جامعه (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/091.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:39
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/accountancy_tuition-300x208.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/accountancy_tuition.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل :۳۱۳ KB
نویسنده : دکتر محمد علی آقائی و سید محمود موسوی شیری
رمز فایل :www.accfile.com
ارزش هر اطلاعات، از جمله اطلاعات صورت های مالی، همانند سایر کالاها و خدمات به کیفیت آن بستگی دارد که توسط استفاده کنندگان تعیین می گردد. به دلیل نقش با اهمیت روش های اندازه گیری حسابداری در تهیه صورت های مالی، کیفیت این روش ها می تواند نقش موثری بر تعیین کیفیت ارقام صورت های مالی داشته باشد. لذا به منظور افزایش کیفیت و در نتیجه، ارزش صورت های مالی، استفاده از روش های اندازه گیری با کیفیت مطلوب ضروری است. در تحقیق حاضر به منظور شناسایی خصوصیات کیفی مطلوب در روش های اندازه گیری، ابتدا با توجه به تعریف خصوصیات کیفی در متون حسابداری، خصوصیات کیفی موجود در هر یک از روش ها را فهرست کرده، پس از آن، طی پرسشنامه ای از استفاده کنندگان صورت های مالی که طبق چارچوب مفهومی حسابداری ایران قابل شناسایی هستند (شامل سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، تحلیل گران مالی و مودیان مالیاتی) خواسته شد تا در اندازه گیری هر یک از اقلام ترازنامه، خصوصیات کیفی مطلوب را اولویت بندی کنند.
نتایج نشان می دهد که استفاده کنندگان از صورت های مالی در اندازه گیری اقلام مختلف ترازنامه، کیفیت های متفاوتی را مطلوب می دانند، به طوری که برای اندازه گیری کلیه ارقام ترازنامه یک روش خاص مناسب نیست، بلکه استفاده از روش های مختلف در اندازه گیری با توجه به نوع حساب، مناسب تر است.

لینک دانلود : خصوصیات کیفی مطلوب روشهای اندازه گیری از دید استفاده کنندگان در ایران (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/193.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:39
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/CONTABILIDADE-300x268.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/CONTABILIDADE.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل :۵۲۴ KB
نویسنده : دکتر حسین اعتمادی و محمد توکلی محمدی
رمز فایل :www.accfile.com
چکیده:مطالعه حاضر با استفاده از مجموعه اطلاعات سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۲ به بررسی تجربی جهت و ابعاد تاثیرات عوامل محیطی بر توسعه حسابداری در ایران و همچنین به آزمون روابط بین حسابداری و محیط تجاری آن در طول دوره مورد مطالعه پرداخته است. بررسی توسعه حسابداری به تجزیه و تحلیل و بررسی عوامل محیطی آن از ابعاد گوناگون وابسته است. چهار عامل محیطی برای توضیح تفاوت های مشاهده شده در توسعه حسابداری در طول زمان مورد استفاده قرار گرفت. این عوامل شامل توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، توسعه بازار سرمایه و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی است. یافته های به دست آمده از رگرسیون سری های زمانی و آزمون های آماری مشخص می کند که یک رابطه قوی بین عوامل محیطی و توسعه حسابداری در ایران وجود داشته و این رابطه ها در دوره مورد مطالعه متنوع و متفاوت بوده است.
یافته های تجربی نشان می دهد که توسعه اقتصادی به صورت مثبت در ارتباط با توسعه حسابداری در ایران است. همچنین یافته های آزمون های t» « و Z و آزمون من ویتنی نشان می دهد که اثر عوامل محیطی بر توسعه حسابداری در طول دوره مورد مطالعه متفاوت بوده که نشان دهنده مراحل مختلف اصلاحات اقتصادی و سیاسی در ایران است. این مطالعه، اطلاعات بیش تری را در خصوص عوامل محیطی موثر بر توسعه حسابداری در کشورهای در حال توسعه در اختیار سرمایه گذاران و محققان بین المللی قرار می دهد.

لینک دانلود : عوامل محیطی موثر بر توسعه حسابداری در ایران (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/192.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:39
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/collage-home-300x128.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/collage-home.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل :۴۲۹ KB
نویسنده : دکتر علی اصغر بانوئی ، ملیکا محمدپور و سارا اکبری
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : تحلیلهای اقتصادی و اجتماعی ضرایب بخشهای صنعت ، کشاورزی و خدمات در الگوی ماتریس حسابداری اجتماعی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/191.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:40
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/no12index-300x150.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/no12index.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۱٫۳۸ MB
رمز فایل :www.accfile.com
1. حسابدارى استهلاک – نشریه شماره ٩٠
تالیف آقایان: دکتر فضلاله اکبرى، مصطفى على مدد
از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصى حسابدارى و حسابرسى سازمان حسابرسى
۲٫حسابدارى دارایىهاى نامشهود و مخارج انتقالى به دورههاى آتى – نشریه شماره ٨۴
تالیف آقایان: مصطفى گودرزى و حبیب ا… تیمورى
از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصى حسابدارى و حسابرسى سازمان حسابرسى
۳٫حسابدارى وجوه نقد، سرمایه گذاریهاى کوتاه مدت و مطالبات – نشریه شماره ٧٠
ترجمه و تالیف آقایان: مصطفى گودرزى و حبیب ا… تیمورى
از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصى حسابدارى و حسابرسى سازمان حسابرسى
۴٫حسابدارى موجودى مواد و کالا- نشریه شماره ٨٠
ترجمه و تالیف: آقاى رضا نظرى
از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصى حسابدارى و حسابرسى سازمان حسابرسى
۵٫ حسابدارى بدهىهاى جارى و بدهىهاى احتمالى-نشریه شماره ٧٩
ترجمه و تالیف: آقایان حبیب ا… تیمورى و مصطفى گودرزى
از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصى حسابدارى و حسابرسى سازمان حسابرسى
۶٫ حسابدار ی تغییر قیمتها
نشریه شمار ه ١٠٠ (چا پ او ل)
ترجمه و تالیف: آقا ی حبیب ا… تیموری
از انتشارات مرآز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی
۷٫ افشاء در گزارشگرى مالى
نشریه شماره ۶٨
ترجمه و تالیف: عزیز عالىور
از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصى حسابدارى و حسابرسى سازمان حسابرسى
۸٫مدیریت مالى نشریه شماره ٩٢
ترجمه و تالیف: دکتر رضا شباهنگ
از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصى حسابدارى و حسابرسى سازمان حسابرسى
۹٫حسابدارى پیشرفته
جلد اول – صورتهاى مالى تلفیقى
نشریه شماره ١٢٠
ترجمه و تالیف: آقاى دکتر رضا شباهنگ
از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصى حسابدارى و حسابرسى سازمان حسابرسى
۱۰٫ تجزیه و تحلیل صورتهاى مالى
(با تجدید نظر)
نشریه شماره ١٢٩
تألیف: دکتر فضلا… اکبرى
از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصى حسابدارى و حسابرسى سازمان حسابرسى
۱۱٫شناسایى درآمد
نشریه شماره ١۴٢
تألیف: حبیب ا… تیمورى ماسوله
از انتشارات مدیریت بررسىهاى فنى و حرفهاى سازمان حسابرسى
۱۲٫قیمتگذارى انتقالات داخلى
نشریه شماره ١٢٨
ترجمه و تالیف :عزیز عالىور
از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصى حسابدارى و حسابرسى سازمان حسابرسى


لینک دانلود : ۱۲ کتاب در یک نگاه (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/1negah.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:41
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/meeting-chair-300x199.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/meeting-chair.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۲۵۸ KB
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : اثر فشار ناشی‌ از فرصتهای کاری تازه بر قضاوتهای حسابرسان (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/100.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:42
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/online3-300x261.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/online3.jpg)نوع فایل : Doc
حجم فایل :۲۶۲ KB
نویسنده : ایرج اصغری
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : بررسی عوامل موثر بر کفایت شناخت حسابرسان از استانداردهای حسابداری ایرانی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/099.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:42
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/Peer_production_p2p_michel_bauwens_id32200361_size 485-300x202.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/Peer_production_p2p_michel_bauwens_id32200361_size 485.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۱۹۵ KB
نویسنده : سیاوش وزیری مهر
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : چالش‌های مالیاتی تولید و سرمایه‌گذاری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/098.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:43
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/oil-300x198.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/oil.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۲۹۳ KB
نویسنده : فاطمه مهدی
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : جایگاه حسابرسی عملیاتی در اقتصاد ایران (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/097.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:43
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/Financial-Transparency-450x300-300x200.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/Financial-Transparency-450x300.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۱۷۵ KB
نویسنده : دکتر غلامحسین دوانی
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : حسابرسی و شفاف سازی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/096.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:44
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/raamatupidaja.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/raamatupidaja.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۱۰۴ KB
نویسنده : حسن همتی
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : مباحث جاری در حسابداری ( یک کتاب در یک نگاه ) (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/208.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:44
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/233311t40h939a.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/233311t40h939a.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۱۲۹ KB
نویسنده : حبیب الله تیموری
رمز فایل :www.accfile.com
ساختار تئوری حسابداری
نشریه شماره ۱۵۱
ترجمه: حبیبا… تیموری
انتشارات مدیریت بررسیهای
فنی و حرفهای سازمان حسابرسی
لینک دانلود : ساختار تئوری حسابداری ( یک کتاب در یک نگاه ) (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/207.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:44
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/20080820517-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/20080820517.jpg)نوع فایل : ppt
حجم فایل :۸٫۷۱ MB
ارسال کننده فایل : سرکار خانم مریم نظری
رمز فایل :www.accfile.com
فایل فوق در زمینه حسابداری محصولات کشاورزی و نیز کاربرد های استاندارد حسابداری ۲۶ است
لینک دانلود : حسابداری محصولات کشاورزی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/keshavarzi.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:45
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/79450b7f9de0a27abeef6d977d33e939.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/79450b7f9de0a27abeef6d977d33e939.jpg)[/URL]نوع فایل : pdf
حجم فایل :۹۴٫۹ KB
نویسنده : دکتر محمد نمازی
رمز فایل :[url]www.accfile.com (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/79450b7f9de0a27abeef6d977d33e939.jpg)
لینک دانلود : پژوهشهای تجربی در حسابداری : دیدگاه روانشناختی ( یک کتاب در یک نگاه ) (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/209.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:46
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/Positive-Accounting-Theory-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/Positive-Accounting-Theory.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل :۱۳۴ KB
نویسنده : دکتر رضا شباهنگ
رمز فایل :www.accfile.com
تئوری حسابداری (جلد اول)
نشریه شماره ۱۵۷
تالیف: دکتر رضا شباهنگ
از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی
سازمان حسابرسی
لینک دانلود : تئوری حسابداری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/206.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:46
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/4847922.cms_.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/4847922.cms_.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل :۶۶٫۹ KB
نویسنده : دکتر رضا نظری
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : انتظارات مالیات دهندگان (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/105.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:47
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/konyvvizsglat-300x224.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/konyvvizsglat.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل :۱۷۷ KB
نویسنده : ایرج اصغری
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : دفاع از تئوری موجود حسابرسی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/104.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:47
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/audit_manager-300x207.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/audit_manager.jpg)
نوع فایل : pdfحجم فایل : ۳۷۲ KB
نویسنده : امیر موسوی
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : حسابرسی مدیریت (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/103.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:47
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/auditoria1-300x197.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/auditoria1.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۲۶۱ KB
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : جهت گیری راهنمای تصمیم بر شناسایی عوامل خطر و برنامه ریزی آزمون های حسابرسی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/102.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:48
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/Verification-198x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/Verification.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۲۹۶ KB
نویسنده : سیدمحمدرضا بنی فاطمی کاشی
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : آشنایی با برخی مفاهیم اساسی – حسابرسی عملیاتی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/07/101.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:48
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/9780521817820.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/9780521817820.jpg)[/URL]
نوع فایل : PPT ( پاور پوینت )
حجم فایل : ۴۶ KB
تهیه کننده:هادی قانعی زارع
ارسال کننده فایل : سرکار خانم مریم نظری
رمز فایل :[url]www.accfile.com (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/9780521817820.jpg)

لینک دانلود : بودجه بندی سرمایه ایی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/CAPITAL_BUDGET1.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:48
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/71a05e41cc073489b93c1557a1308ffb.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/71a05e41cc073489b93c1557a1308ffb.jpg)نوع فایل : DOC
حجم فایل : ۱۳۳ KB
نویسنده : علی افشاری و عطا احمدیان
ارسال کننده فایل : سرکار خانم مریم نظری
رمز فایل :www.accfile.com

لینک دانلود : ملاحظات محیطی در تصمیمات ترکیب تولید با استفاده ازهزینه یابی فعالیت و تئوری محدودیت ها (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/abctoc1.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:49
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/1_eghtesadiran3_Fixd.png (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/1_eghtesadiran3_Fixd.png)نوع فایل : ppt ( پاورپوینت )
حجم فایل : ۲۴۷ KB
ارسال کننده فایل : سرکارخانم مریم نظری
رمز فایل :www.accfile.com

لینک دانلود : سرفصل دروس حسابداری دولتی پیشرفته (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/GOV-ACC.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:49
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/4-Accounting-Services.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/4-Accounting-Services.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۵۶۹ KB
نویسنده : علی رحمانی
رمز فایل :www.accfile.com
چکیده:
حسابداری مزایای پایان خدمت یکی از بحث انگیزترین مباحث حسابداری است که تاکنون مجامع حسابداری حرفه ای در دنیا درباره آن به توافقی همگانی دست نیافته اند. اگر چه از اواخر ۱۸۰۰ میلادی تعدادی از مؤسسات تجاری برای کارکنان و کارگران خود، بعد از پایان خدمت مزایایی را فراهم می کردند، ولی با پیدایش انقلاب صنعتی و گسترش شرکتهای بزرگ صنعتی و تجاری و نیز ایجاد تشکلهای کارگری، به مرور زمان این مزایا شکل قانونی گرفت. در این مقاله، نخست انواع طرحهای مزایای پایان خدمت و نوع مزایا به اختصار بررسی می گردد. در بخش دوم، سیر تاریخی تکامل روشهای حسابداری مزایای پایان خدمت با تأکید بر بیانیه های استاندارد حسابداری مجامع حرفه ای معتبر دنیا بررسی می شود. بخش سوم به ماهیت تعهدات کارفرمایان بابت مزایای پایان خدمت و روشهای اندازه گیری این تعهدات می پردازد.لینک دانلود : حسابداری مزایای پایان خدمت (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/214.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:50
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/it-twin-225x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/it-twin.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۴۴۳ KB
نویسنده : دکتر علی ثقفی و کامبیز فرقاندوست حقیقی
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : اقتصاد و حسابداری دوقلوهای ناسازگار (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/213.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:52
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/depreciacion-214x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/depreciacion.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۴۲۱ KB
نویسنده : مرتضی کلانتری
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : اهمیت حسابداری استهلاک (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/212.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:55
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/Comptable-232x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/Comptable.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۶۸۰ KB
نویسنده : حمیدرضا خلوت
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : به سوی یک نظریه کارآ و منصفانه در خط مشی ها و رویه های حسابداری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/211.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:56
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/compta-300x198.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/compta.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۷۵۰ KB
نویسنده : محمدعلی خاتمی
رمز فایل :www.accfile.com
چکیده:
پیشرفتهای مقاله
پیشرفته اقتصادی و تکنولوژی ژاپن نظر و تحسین همه کشورهای جهان را بخود معطوف داشته است. در این مقاله نقش حسابداری مدیریت در این پیشرفتها بررسی می شود. همچنین خلاصه پروژه تحقیقاتی انجام شده توسط مؤسسه حسابداران مدیریت انگلستان که در آن روشهای متداول حسابداری مدیریت اعمال شده در شرکتهای بزرگ اسکاتلندی در مقایسه با شرکتهای بزرگ ژاپنی ارائه می شود. مهمترین خصیصه حسابداری مدیریت در ژاپن‘ دید بلند مدت آن است که در خدمت اهداف استراتژیک و پشتیبانی فعالیتهای فروش نمایان می شود. اهداف استراتژیک شرکتهای ژاپنی ایجاد کیفیت بهتر‘ تحویل به موقع‘ کاهش موجودیها و پایین آوردن بهای تمام شده است و با آموزش و ایجاد انگیزش در کارکنان خود‘ آنان را در جهت برآوردن این هدف سوق می دهند‘ به طوری که با نوآوری و بهبود دایم‘ پویایی کلیه قسمتها امری بدیهی است. بهای تمام شده از طریق تحقیقات بازار بدست آمده و با استفاده از مکانیزم کنترل آینده نگر‘ امکان دستیابی‘ به اهداف استراتژیک میسر می گردد.
گزارشات مالی برای خارج از شرکت (سهامداران‘ مقامات مالیاتی و غیره) در شرکتهای ژاپنی نظیر شرکتهای غربی است. تفاوت اساسی در تأکید و جهت استفاده از اطلاعات مالی در داخل سازمان است که نکات مهمی را آشکار می سازد.

لینک دانلود : نقش حسابداری مدیریت در ژاپن (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/210.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:57
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/western_australia_travel_guide-300x197.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/western_australia_travel_guide.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۱۴۱ KB
نویسنده : راحله یعقوبی
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : فساد الکترونیکی تجربه استرالیا از دیدگاه حسابرسی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/109.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:57
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/AUDITORIA-300x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/AUDITORIA.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۱۵۱ KB
نویسنده : دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی- دکتر حسین زارعی
رمز فایل :www.accfile.com
مقدمه
نیاز روزافزون حسابرسان به انجام کار حرفه‌ای اثربخش‌تر و کاراتر، نقش برجسته‌ای به روشهای تحلیلی (درحسابرسی) بخشیده است. طی سه دهه گذشته، استفاده از روشهای تحلیلی در حسابرسی مستقل به‌عنوان تکنیکی که به کارایی بیشتر حسابرسی رهنمون می‌شود شناخته شده است (Chen and Leith, 1999). همچنین ارزش روشهای تحلیلی در خدمات حرفه‌ای غیرحسابرسی مستقل نیز اخیراً مورد توجه قرار‌گرفته است (Blocher and Patterson, 1996).
هدف اصلی حسابرسی مستقل اظهار نظر درباره کلیت صورتهای مالی مورد رسیدگی است. حسابرس برای برخورداری از قدرت چنین اظهارنظری باید منطقی بودن صورتهای مالی و مانده حسابهای معین را بررسی، ارزیابی و توجیه کند. بنابراین روشهای تحلیلی هم در ارزیابی منطقی بودن کلیت صورتهای مالی و هم منطقی بودن مانده حسابهای معین به حسابرس یاری می‌دهد (Arens and Loebbecke, 1997).
زمینه طرح روشهای تحلیلی (یا آن‌گونه که در آغاز مصطلح شد: روشهای بررسی تحلیلی) در فرایند حسابرسی، ریشه در بیانیه شماره ۱ استانداردهای حسابرسی دارد. در بند ۷۹ این بیانیه آمده است: “جهت کسب شواهد مورد نیاز براساس استاندارد سوم اجرای عملیات می‌توان از دو دسته کلی روشهای حسابرسی استفاده کرد.


لینک دانلود : روشهای تحلیلی در محیط حرفه حسابرسی: تطور تاریخی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/108.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:58
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/theoretische_pruefung-300x200.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/theoretische_pruefung.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۱۷۱ KB
نویسنده : یحیی حساس یگانه و عبدالرضا تالانه
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : پژوهش‌های‌ رفتاری‌ در حسابرسی‌ (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/107.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:58
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/buhaler-300x172.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/buhaler.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۳۱۸ KB
نویسنده : حامی امیراصلانی
رمز فایل :www.accfile.com
مقدمههدف اصلی این مقاله، تحلیل نقش تابع هدف بنگاه اقتصادی در راستای دستیابی به کارایی و اثربخشی اقتصادی، تحقق اهداف رفاه اجتماعی و نیز گسترش دامنه پاسخگویی مدیران و مباشران فعال در بنگاههای مزبور است. در مقاله حاضر چنین استدلال میشود که با عنایت به ناممکن بودن بیشینه سازی ارزش بنگاه اقتصادی در بیش از یک بُعد، رفتار منطقی و هدفمند ایجاب میکند تا بر یک تابع هدف تک ارزشی تأکید و بر بیشینه سازی آن تمرکز شود. تجربه ها و دستاوردهای حاصل از بیش از ۲۰۰ سال مطالعه و پژوهش در عرصه های مالی و اقتصادی به طور ضمنی گویای آن است که در نبود عوامل خارجی و انحصار و نیز در شرایطی که جمله کالاها و خدمات مشمول قیمتگذاری باشند، رفاه اجتماعی تنها در صورتی بیشینه میشود که هر بنگاه اقتصادی نسبت به بیشینه سازی کل ارزش بازار خود اقدام کند؛ و در این راستا، واژه ارزش بازار بنگاه اقتصادی نه تنها دربرگیرنده ارزش حقوق صاحبان سهام عادی است بلکه بر ارزش بازار سایر حقوق مالی مانند بدهیها، حقوق صاحبان سهام ممتاز و حقوق دارندگان اوراق اختیار خرید سهام نیز شمول دارد.

لینک دانلود : بیشینه سازی ارزش، نظریه صاحبان نفع و تابع هدف بنگاه اقتصادی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/106.zip)

AreZoO
2011/08/22, 20:59
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/FilmClickHere.gif (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/FilmClickHere.gif)نوع فایل : ppt
حجم فایل : ۵ M
ارائه دهندگان :
•بهروز رجبی فر دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
•ابوالفضل مسجدی دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
رمز فایل :www.accfile.com

لینک دانلود : رویکرد حسابداری برای صنعت فیلم سازی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/film.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:00
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/photo_big_346909.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/photo_big_346909.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۷۱۹ KB
نویسنده : احمد ظریف فرد
رمز فایل :www.accfile.com
چکیده:
بسیاری از حوزه های حسابداری و حسابرسی بدلیل وجود شرایط تعریف نشده و نادقیق با ابهام زیادی روبروست. بسیاری از این ابهامات زائیده احساسات آدمی و متغیرهای زبانی است که تا قبل از بوجود آمدن نظریه مجموعه های فازی هیچکس نمی دانست که چگونه این ابهامات برخاسته از ذهن انسان و محیط را مدلسازی کرد. هدف از این مقاله معرفی کاربردهای نظریه مجموعه های فازی در حوزه های مختلف حسابداری است.لینک دانلود : کاربرد نظریه مجموعه های فازی در حسابداری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/219.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:00
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/Stylized_calculator-300x214.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/Stylized_calculator.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۵۹۶ KB
نویسنده : دکتر علی نیکخواه آزاد و جواد رضازاده
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : قانونها و قانون مانندهای حسابداری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/218.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:01
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/BB78D4C3-37C4-4718-B6E0-CDC896425C13-300x223.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/BB78D4C3-37C4-4718-B6E0-CDC896425C13.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۴۹۶ KB
نویسنده : دکتر محسن شریفی
رمز فایل :www.accfile.com
چکیده:
یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، استفاده از نطامهای حسابداری به عنوان نظامی انفورماتیک می باشد. ایجاد این نظامها قدم مثبتی در راه توسعه اقتصادی این کشورها است.
استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و مالی به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول، از تصمیم گیرندگان، سرمایه گذاران داخلی، مدیران، طلبکاران، دستگاهای دولتی و کارکنان هر سازمان می باشند. گروه دوم سرمایه گذاران خارجی هستند که از اطلاعات حسابداری به منظور ارزشیابی و بررسی فرصتهای سرمایه گذاری در کشورهای مختلف استفاده می کنند. حسابداران از جمله متخصصینی هستند که باید کوشش کنند تا نظامهای انفورماتیک بتواند نیازهای اشخاص ذی نفع در نظامهای اقتصادی را فراهم نماید. لذا لازم است که نقش حسابداران در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه با توجه به منابع محدودی که برای آموزش افراد متخصص درنظر گرفته می شود مورد بررسی قرار گیرد.
دراین مقاله پس از بررسی تاریخچه حرفه حسابداری در ایران و با توجه به ساخت اقتصادی اجتماعی این کشور پیشنهاد می شود که سازمان مستقلی با کمک بخش خصوصی و بخش دولتی تأسیس گردد. نقش اساسی این سازمان احیاء حسابداری در ایران خواهد بود. از جمله وظایف این سازمان تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی و اشاعه آن از طریق نظام آموزشی کشور می باشد.

لینک دانلود : نظام های حسابداری و توسعه اقتصادی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/217.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:02
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/4-300x197.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/4.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۵۳۸ KB
نویسنده : احمد بدری
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : اطلاعات حسابداری و تصمیم گیری چند فرضیه رفتاری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/216.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:02
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/flawed-300x220.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/flawed.jpg)نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۷۶۹ KB
نویسنده : کامبیز فرقاندوست حقیقی
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : [/URL][URL="http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/215.zip"]انقلاب در تفکر حسابداری و مفهوم ابر تئوری (http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/06/The-Measurement-of-Business-Capital-Income-and-Performance.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:04
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/regnskap-300x196.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/regnskap.jpg)نوع فایل : Jpg
حجم فایل :۳٫۵۶ MB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : نمونه آئین نامه معاملات شرکت و قرارداد فروش (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/moamelat.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:05
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/SAP-300x155.gif (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/SAP.gif)نوع فایل : PDF
حجم فایل :۱٫۰۵ MB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : SAP در ایران خوردو (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/SAP-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%88.pdf)

AreZoO
2011/08/22, 21:05
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/jame-heabdarane-rasmi-300x84.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/jame-heabdarane-rasmi.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۱۲۴ KB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : نمونه اساسنامه موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/AsasNamehMoasesat.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:07
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/61055433866440962936-224x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/61055433866440962936.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۵٫۳۳ MB
منبع: وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
رمز فایل : www.accfile.com
مشخصات کلی ، برنامه و سرفصل دروس دوره کاردانی رشته حسابداری
مشخصات کلی ، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی رشته حسابداری
مشخصات کلی ، برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی ارشد رشته حسابداری
مشخصات کلی ، برنامه و سرفصل دروس دوره کاردانی پیوسته علمی کاربردی رشته حسابداری
لینک دانلود : بخش اول (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/0001.zip)[/URL][URL="http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip"] (http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/06/SOORATHAYE_MALI_0_40163.zip)
لینک دانلود : بخش دوم (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/0002.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:08
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/B4-225x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/B4.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۸۷٫۷ KB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : نمونه قرارداد حسابرسی صورتهای مالی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/SOORATHAYE_MALI_0_40163.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:08
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/tosee.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/tosee.jpg)
نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۷ MG
رمز فایل : www.accfile.com (http://www.accfile.com/)
با تشکر از سرکار خانم نظری
لینک دانلود : ۱۴ مقاله در حوزه حسابرسی عملیاتی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/Papers-in-Auditing-Theory.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:09
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/10280143706.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/10280143706.jpg) نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۱۱۵ KB
نویسنده : خلیل میرخانی
رمز فایل :www.accfile.com

لینک دانلود : هزینه یابی کیفیت و متدولوژی ۶ سیگما (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/6.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:09
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/human-capital-opt-300x114.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/human-capital-opt.jpg)نوع فایل : docx
حجم فایل : ۴۳٫۱ KB
رمز فایل :www.accfile.com
لینک دانلود : نحوه تبلیغات برخی شرکتهای مهم تجاری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/ntm.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:10
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/HAND-253x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/HAND.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۳۴ KB
رمز فایل : www.accfile.com
مقدمه :
در دهه های اخیر شاهد انقلاب های گوناگونی در عرصه های علمی بوده ایم و این امر نشان دهنده پیشرفت بشریت با سرعت بالاتری نسبت به قبل است .
شاید اینگونه به نظر رسد که کشورمان در مقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکایی از روند رو به رشد کند تری در مباحث علمی برخوردار باشد و این موضوع ما را با چالش اساسی در آینده روبرو خواهد نمود .
لذا می بایست کوشید تا از چرخه رشد جهانی عقب نماند و صرفا به مصرف کننده تبدیل نشد و این موضوع زمانی تحقق خواهد گرفت که در امر تحقیق و تفحص کوشش های لازم بعمل آید شایان ذکر است که امر تحقیق احتیاج به پشتوانه مالی قوی داشته و می بایست به طور کامل این موضوع استمرار یابد تا یک تحقیق به نتیجه و ایجاد تحول در عرصه های گوناگون منجر کرد و با توجه به اینکه اقتصاد هر کشور قلب تپنده آن کشور است و پیشتوانه تمام فعالیت ها از قبل تحقیقات می باشد مطمئنا در درجه اول این مبحث باید مورد مطالعه قرار گرفته و در این مورد تحقیقات انجام شود تا با توجه به نتیجه تحقیقات شاهد انقلاب و تحول و بهینه شدن اقتصاد کشور باشیم .
در اینجا لازم می بینم اشارهای کوتاه به پتانسیل و قدرت تعقل در زمینه ایجاد انقلاب اقتصادی و مالی که در کشورمان موجود است بنماییم.
با توجه به اسناد و مدارک یافته شده از ایران باستان در زمینه های اقتصادی و بازرگانی در کتیبه‌ای سنگی که متعلق به دوران هخامنشی می باشد به دستور کوروش کبیر برای کشتیهای تجاری بیمه نامه صادر شده و تجار ملزم به رعایت قوانین بیمه شده اند و در این کتیبه قوانینی در مورد نحوه محاسبه حقوق کارگرانی که در ساخت کاخهای پادشاهی مورد استفاده قرار می‌گرفته اند و تنظیم بیمه نامه عمر حوادث درمان تصویب و دیوان سالاران را ملزم به لحاظ قرار دادن این قوانین در محاسبات خود دانسته است .
این موضوع نشان دهنده درایت ما ایرانیان از زمانهای کهن در زمینه های اقتصادی است در زمانی که این تحول در ایران رو به آغاز بود تمامی کشورهای متمدن حال دنیا در پیشرفت به شیوه سنتی بودند ولی اینک خود را طلائه دار این تحول می دانند موارد تاریخی فوق بدین دلیل مطرح گردید که نشان دهنده توانایی ما ایرانیان در مورد تحلیل مسائل اقتصادی وایجاد تحول در این زمینه است.
دانلود : پارادایم در حسابداری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/229.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:10
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/10432_GeneratingCashFlow_358.gif (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/10432_GeneratingCashFlow_358.gif)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۸۴٫۰ KB
نویسنده : جمال الدین نظری
رمز فایل : www.accfile.com
دانلود : ده راه بهبود جریان های نقدی و موسسات کوچک (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/228.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:11
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/korea-267x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/korea.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۴۴۲ KB
نویسنده : Kee-Young Chung
مترجم: قاسم بولو
رمز فایل : www.accfile.com
مقدمهاگرچه تاریخ بشر همیشه همراه با پیشرفت و توسعه بوده است، اما متاسفانه همین تاریخ ترقی و توسعه، همواره با تاریخ فساد ملازمه داشته است. به‌ویژه اینکه حتی شبح فساد۱ به‌عنوان عامل بسیار مهمی برای منبع اصلی قدرت کنترل‌کننده در هر دورانی بوده است. برای مثال، در طول قرون وسطی که مذهب به‌عنوان معیار اصلی وضع قوانین و مقررات اجتماعی در اروپا بود، تعدی و فساد واتیکان از جمله افراطهایی به‌حساب می‌آمد که نهایتاً به سقوط اصول و احکام مذهبی قرون وسطی انجامید. امروزه یکی از منابع بسیار تعیین‌کننده قدرت، قدرت اقتصادی ساختاریافته از طریق بازار سرمایه است. در نتیجه بازار سرمایه به جولانگاهی جدید برای فساد عصر جدید تبدیل شده است و فسادی که دست‌اندرکاران مختلف اقتصادی در بازار سرمایه مرتکب شده‌اند از مسائل متعدد اقتصادی- اجتماعی جهانی سرچشمه گرفته است.از میان انواع مختلف فساد بازار سرمایه، فساد حسابداری مسائل و مشکلات بسیار زیادی را در پی داشته است. رسوایی حسابداری شرکت انرون (Enron) و متعاقب آن سقوط شرکت ورلدکام (Worldcom) در سال ۲۰۰۱ منجر به وارد آمدن شوکی سهمگین بر پیکره بازار سرمایه امریکا شد که تا آن زمان به‌دلیل آنکه یکی از بازارهای باثبات در جهان بود، به‌خود می‌بالید. در کره، با پدیدار شدن رسوایی عظیم حسابداری و نتیجتاً سقوط گروه غول‌پیکر دوو (Daewoo) بعد از بحران ارزی آسیا در سال ۱۹۹۷، تحقیقات در زمینه رویه‌های حسابداری شرکتها، کیفیت اطلاعات حسابداری شامل صورتهای مالی، کیفیت حسابرسیها و استقلال حسابرسان، و مناسب بودن استانداردهای حسابداری و سیستمهای حسابرسی افزایش یافت. دیگر کشورهای آسیایی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز از این قاعده مستثنی نبودند.دانلود : تلاش برای ارتقای شفافیت حسابداری در کُره (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/227.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:12
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/thumbnail.aspx_.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/thumbnail.aspx_.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۲۲۳ KB
نویسنده : محمدرضا حسینی
رمز فایل : www.accfile.com
دانلود : هشدار درباره شرکتها (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/226.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:13
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/advertise_with_us-300x154.gif (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/advertise_with_us.gif)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۳۳ KB
نویسنده : مهرداد شریعت زاده
رمز فایل : www.accfile.com
دانلود : بررسی موضوع آگهی و تبلیغات برای حسابداران رسمی شاغل در ایران (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/224.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:13
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/developing_countries-300x214.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/developing_countries.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱٫۰۳ MB
نویسنده : دکتر ایرج نوروش
رمز فایل : www.accfile.com
دانلود : به سوی آینده ای برای زیر ساخت حسابداری کشورهای در حال توسعه (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/223.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:14
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/contabilidad.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/contabilidad.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۵۹۱ KB
نویسنده : احمد ظریف فرد
رمز فایل : www.accfile.com
چکیده:
مسأله ابهام و عدم صراحت موضوع بسیاری از مطالعات علمی در رشته های اقتصاد‘ آمار‘ علوم رفتاری‘ روانشناسی‘ فلسفه و علوم سیستم ها بوده است. هدف این مقاله‘ بررسی مسأله “ابهام” و “عدم صراحت” در حسابداری و حسابرسی است. این مقاله اهمیت و وسعت مسأله را بررسی کرده و مدعی است که غفلت از ابهام و عدم صراحت در حسابداری و حسابرسی‘ ممکن است موجب گردد که تجزیه و تحلیل های حسابداری کمتر مفید باشند. مقاله مهچنین نشان می دهد که مدل های آماری احتمالات در حسابداری‘ ممکن است برای تعیین مشکل مناسب نباشد‘ چرا که در تئوری احتمالات‘ ابهام و عدم صراحت در تصمیم گیری مد نظر قرار نمی گیرد. سرانجام در این مقاله‘ به طور خلاصه فایده بکارگیری تئوری مجموعه های فازی به عنوان یک راه حل احتمالی در مسأله ابهام در حسابداری بررسی شده و مواردی برای تحقیقات آتی پیشنهاد شده است.

لینک دانلود : مشکل ابهام و عدم صراحت در حسابداری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/222.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:14
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/contabilita-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/contabilita.jpg)نوع فایل : Pdfحجم فایل :۶۴۴ KB
نویسنده : دکتر جعفر باباجانی
رمز فایل : www.accfile.com
چکیده:حسابداری واحدهای دولتی و غیرانتفاعی با حسابداری واحدهای انتفاعی تفاوت های قابل ملاحظه ای دارد. سازمان های دولتی و غیرانتفاعی دو دسته فعالیت شامل فعالیت های انتفاعی (از نوع بازرگانی) و فعالیت های غیر انتفاعی (از نوع بازرگانی) انجام می دهند. تفاوت های بنیادی موجود در حسابداری واحدهای انتفاعی و غیرانتفاعی ناشی از ویژگی های محیطی این قبیل فعالیت ها می باشد. اهداف حسابداری و گزارشگری مالی سازمان های انتفاعی و غیرانتفاعی بر حسب مورد تحت تأثیر ویژگی های محیطی این دو نوع فعالیت قرار گرفته و به همین دلیل مبانی نظری حسابداری مورد استفاده آنها از یکدیگر متمایز است.
بنابراین تفاوت های با اهمیت موجود در حسابداری سازمان های مورد بحث عمدتاً در حسابداری فعالیت های غیرانتفاعی و فعالیت های انتفاعی است‘ لذا توجه کافی به ویژگی های محیطی این قبیل فعالیت ها و مبانی نظری حسابداری مبتنی بر ویژگی های مذکور‘ تفاوت های اساسی مورد نظر را آشکار می سازد. در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله کشور امریکا دو نوع چارچوب نظری در حسابداری مؤسسات بازرگانی بر پایه چارچوب نظری مبتنی بر تصمیم گیری و اصول پذیرفته شده حسابداری مؤسسات غیرانتفاعی بر اساس چارچوب نظری مبتنی بر مسؤولیت پاسخگویی تدوین یافته است.
مقایسه چارچوب نظری حسابداری واحدهای انتفاعی با چارچوب نظری حسابداری مؤسسات غیرانتفاعی تأثیر قابل ملاحظه ای در روشن شدن مفاهیم و تفاوت های بنیادی حسابداری این دو نوع سازمان دارد. در این مقاله نگارنده کوشش نموده است ضمن مقایسه بیانیه های مفهومی شماره یک و دو FASB تحت عناوین ‹‹اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی›› و ‹‹ویژگی های اطلاعات حسابداری›› با بیانیه مفهومی شماره یک هیأت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) تحت عنوان ‹‹اهداف گزارشگری مالی›› وجوه اشتراک و افتراق اساسی حسابداری واحدهای انتفاعی و غیرانتفاعی را تشریح نماید. برای رعایت اختصار صرفاً موارد کلیدی بیانیه های مفهومی FASBوGASB مورد مقایسه قرار می گیرد تا به کمک آنها تفاوت های اساسی حسابداری و گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی و غیرانتفاعی که بر پایه این قبیل مفاهیم بنیادی ایجاد شده است‘ برای دانش آموختگان حسابداری روشن گردد.
در این مقاله با بررسی تطبیقی بیانیه های مفهومی مذکور‘ ابتدا خصوصیات کلی صورت های مالی و گزارشگری مالی واحدهای مورد بحث با یکدیگر مقایسه و سپس تأثیر ویژگی های محیطی فعالیت های انتفاعی و غیرانتفاعی بر اهداف حسابداری و گزارشگری مالی واحدهای نامبرده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. قسمتی از مقاله به وجوه تشابه در محدودیت های گزارشگری مالی و ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری در واحدهای انتفاعی و غیرانتفاعی اختصاص یافته و در ادامه محیط گزارشگری مالی حاکم بر فعالیت های دولتی و بازرگانی دولت و محیط گزارشگری مالی حاکم بر فعالیت های واحدهای انتفاعی مورد بررسی تطبیقی قرارخواهد گرفت. در قسمت دیگری از این بررسی تطبیقی‘ اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی و غیرانتفاعی که بر اساس نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان و با ملحوظ نمودن ویژگی های محیطی تدوین گردیده‘ مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

لینک دانلود : بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/221.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:15
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/pict_20100917PHT82621-300x202.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/pict_20100917PHT82621.jpg)نوع فایل : Pdfحجم فایل :۹۳۲ KB
نویسنده : دکتر جعفر باباجانی
رمز فایل : www.accfile.com
چکیده:
این مقاله که بر اساس یک تحلیل محتوایی از ساختار نظارت مالی کشور تدوین شده است. قابلیت های نظام نظارت مالی حاکم بر مصرف منابع مالی عمومی را. از منظر مسئولیت پاسخگویی عمومی مورد بررسی قرار دهد. در رژیم های سیاسی مردم سالار که دولت ها با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. مصرف منابع مالی عمومی متضمن دو نوع مسوولیت پاسخگویی شامل پاسخگویی مالی و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی. و پاسخگویی عملیاتی است. ایفای مسوولیت پاسخگویی مالی مستلزم اعمال یک سیستم نظارت مالی و ادای مسوولیت پاسخگویی است. نظارت مالی که موضوع اصلی این مقاله می باشد. شامل کلیه کنترل هایی است که قبل و بعد از مصرف منابع مالی اعمال می گردد. هدف اساسی برقراری کنترل های لازم به منظور حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات و محدودیت های بودجه ای در جهت مصرف منابع مالی در برنامه ها و فعالیت های مصوب می باشد. برقراری یک نظام نظارت مالی مناسب کمک موثری به استفاده صحیح از منابع مالی در تحقق برنامه های مصوب. حفظ و حراست از بیت المال. حصول اطمینان از صحت و دقت و قانونی بودن فعالیت های مالی مربوط به اجرای بودجه. انطباق هزینه ها و سایر پرداخت ها با قوانین و مقررات موضوعه و عدم تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب می نماید. در حال حاضر وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه نظارت مالی را از طریق انتصاب و استقار مامورینی تحت عنوان ذیحساب. در دستگاه های اجرایی اعمال نماید. کارآیی این سیستم نظارت مالی سنتی که از طریق ذیحسابان منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی اعمال می شود. در سال های اخیر مورد تردید قرار گرفته است. لذا ارائه یک تحلیل نظری. قانونی و حرفه ای از وضعیت سیستم سنتی نظارت مالی ذیحساب محور فعلی و چگونگی شکل گیری آن ضروری به نظر می رسد.

لینک دانلود : تحلیل نظری پیرامون سیستم نظارت مالی کشور از منظر پاسخگویی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/06/220.zip)[/URL][URL="http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip"] (http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/05/231.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:15
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/shares-dividends-300x214.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/shares-dividends.jpg)آیا سود سهام (سود تقسیمی) باعث سیگنال به بازار می شود؟Use Dividends to Signal or Notنوع فایل : pdf
حجم فایل : ۳۶۶ KB
تهیه وتنظیم : رزاق مرادی
ارسال کننده فایل : یاسر رسا
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : Use Dividends to Signal or Not (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/Use-Dividends-to-Signal-or-Not.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:17
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/tax_rate-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/tax_rate.jpg)نوع فایل : Xls
حجم فایل : ۱۴٫۰ KB
تهیه وتنظیم :حمید کرمانی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : خلاصه نرخ های مالیاتی مندرج در قانون مالیات های مستقیم (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/0123210.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:17
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/tax-cuts-expire-1-intro-lg.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/tax-cuts-expire-1-intro-lg.jpg)نوع فایل : Xls
حجم فایل : ۱۵٫۷ KB
تهیه وتنظیم :حمید کرمانی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : خلاصه معافیت های مالیاتی مندرج در قانون مالیات های مستقیم (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/02601.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:47
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/Storage_room-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/Storage_room.jpg)نوع فایل : Xls
حجم فایل : ۲۰٫۶ KB
نویسنده : مجید حبیب فر
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : کارت انبار (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/0anbar.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:49
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/Income-Tax-300x186.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/Income-Tax.jpg)نوع فایل : Xls
حجم فایل : ۱۴٫۵ KB
نویسنده : امین نظری
رمز فایل : www.accfile.com
اصلاحیه : یکی از ردیفهای این جدول مشکلی دارد:
ماده۱۹۷==============‍‌ ; نرخ جریمه آن ۲%حقوق پرداختی می باشد.
لینک دانلود : جرایم و تشویقات مالیاتی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/tax02.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:50
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/images00000033030.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/images00000033030.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۹۱٫۸ KB
نویسنده : ابوالقاسم فخاریان
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : سیمای مدیران مالی در سال ۲۰۱۰ (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/231.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:50
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/2008-retirement-contributions-238x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/2008-retirement-contributions.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۴۲ KB
نویسنده :گروه کارشناسی مدیریت تدوین استانداردها سازمان حسابرسی‌
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری برای صندوقها و سازمانهای بازنشستگی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/232.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:50
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/IranUSA-300x178.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/IranUSA.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۲۹ KB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : بررسی تطبیقی استانداردهای حسابداری سرمایه‌گذاری در ایران و ایالات متحده (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/233.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:51
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/Posts-tagged-islam-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/Posts-tagged-islam.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۳۴ KB
نویسنده :Sivakumer Velayutham
ترجمه:دکتر امید پورحیدری
رمز فایل : www.accfile.com
مقدمهتوسعه موسسات مالی اسلامی و رشد این باور که مفروضات‏ زیربنایی سیستمهای حسابداری مالی غربی با ارزشها و اعتقادات‏ اسلامی سازگار نیست منجر به توسعه تحقیقات حسابداری اسلامی‏ و گزارشگری اسلامی گردیده است.گزارشهای اسلامی نقش‏ شایانی در زمینه تحقیقات حسابداری بین المللی داشته‏اند،به‏طوری‏ کهبه‏جای اینکه تفاوتهای نحوه عمل در کشورهای مختلف را تشریح کنند،به توسعه روشهای حسابداری جدید پرداخته‏اند.در این فرایند پژوهشگران،بر حسابداری اسلامی صورتهای مالی‏ استفاده‏شده در سطح دنیا،برچسب صورتهای مالی حسابداری‏ غربی زده‏اند( Baydoun and Willettṣ۲۰۰۰ ).به‏دنبال این‏ موضوع،پژوهشگران حسابداری اسلامی برای توسعه‏ استانداردهای حسابداری اسلامی فراخوانده شدند ( Rahmanṣ۱۹۹۷ ).دراین‏راستا سازمان حسابداری و حسابرسی‏ موسسات مالی اسلامی در سال ۱۹۹۱ تشکیل شد ( Pomeranzṣ۱۹۹۷ ).هدف از این مقاله ارزیابی بحثهایی است که مفروضات حسابداری‏ مرسوم را با ارزشهای اسلامی ناسازگار می‏شمارند.در این مقاله بحث‏ شده که اعتقاد به ناسازگاری ممکن است برداشتی نادرست درباره‏ مفروضات زیربنایی«حسابداری مرسوم»باشد.آنگاه به این موضوع‏ توجه گردیده که مفروضات زیربنایی تئوری هنجاری حسابداری، مبنای خوبی برای استانداردهای حسابداری نیست اما زیرساخت‏ مفیدی برای بهتر شدن اعتماد عمومی را فراهم آورده و سبب کاهش‏ هزینه‏های معاملاتی در اجتماع می‏گردد.مقاله سپس نتیجه می‏گیرد که دو دیدگاه حسابداری،به‏جای ناسازگار بودن،مکمل یکدیگرند. درادامه،مقاله همچنین توسعه تحقیقات حسابداری اسلامی را با دیگر توسعه‏های انجام‏شده در تحقیقات حسابداری بین المللی و برایندها و کاربردهای آیندهء گزارشگری اسلامی در سایه گزارش‏ توسعه انسانی عرب( UNDPṣ۲۰۰۲ )مقایسه نموده است.مقاله در سه بخش ارائه شده است،بخش اول،مباحث موجود در ادبیات،پیرامون نیاز به سیستم گزارشگری مالی متفاوت را روشن‏ نموده است.بخش دوم،بحثهای ارائه‏شده در بخش اول را مورد بحث قرار می‏دهد،و بخش سوم بعضی کاربردهای سیستم‏ گزارشگری مالی متفاوت برای جوامع اسلامی را روشن می‏نماید.

لینک دانلود : حسابداری اسلامی و حسابداری مرسوم ناسازگار یا مکمل (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/234.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:51
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/culture-delhi-300x218.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/culture-delhi.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۶۰ KB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : رابطه فرهنگ و حسابداری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/235.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:52
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/fasb1.featured.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/fasb1.featured.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۶۰ KB
نویسنده : دانشجویان واحد لاهیجان
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : واکنش FASB نسبت به تحقیق SEC در زمینه به کار گیری یک سیستم حسابداری مبتنی بر اصول (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/236.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:52
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/how-to-retire-early-4-300x198.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/how-to-retire-early-4.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۴۴۳ KB
نویسنده : دکتر محسن دستگیر و محسن امید علی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : بررسی موانع استفاده از حسابداری تورمی در ایران (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/237.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:52
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/main_img-300x125.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/main_img.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۷۷۹ KB
نویسنده : رسول عبدی و یعقوب اقدم مزرعه
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : حسابداری محیط زیست و تئوری قرارداد اجتماعی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/238.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:53
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/eva_small.gif (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/eva_small.gif)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱٫۰۱ MB
نویسنده : دکتر رسول برادران حسن زاده ، غلامعلی عابدین زاده و قادر حسین بابایی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : ارزش افزوده اقتصادی نگرشی نوین در ارزیابی عملکرد (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/239.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:53
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/fe_320x320px-300x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/fe_320x320px.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱٫۵۰ MB
نویسنده : جواد قدیم پور
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : مهندسی مالی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/240.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:53
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/20110515_013-300x168.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/20110515_013.jpg)نوع فایل : exe
حجم فایل :۱۷٫۹ MB
رمز فایل : www.accfile.com
فهرست صنایع آلاینده برای اجراء در سال ۱۳۹۰
احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره ۳۴۶۰/۹۰ مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۰ قائم مـقام و معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به انضـمام بخـش اول فـهرست واحـدهای تـولیدی آلاینده محیط زیست مربوط به آن استان (موضوع تبصره یک ماده «۳۸» قانون مالیات بر ارزش افزوده) قابل اجراء در تمام دوره های مالیاتی سال ۱۳۹۰ جهت اجراء ابلاغ می گردد.
ضمناً با توجه به قسمت اخیر نامه مذکور، فهرست واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست مشمول دوره های بعدی به محض اعلام سازمان حفاظت محیط زیست در مواعد مقرر (خرداد، شهریور، آذر) اعلام خواهد شد. محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده

لینک دانلود : فهرست واحدهای آلاینده محیط زیست درسال ۹۰ (موضوع تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/vahedhay-alayande.exe)

AreZoO
2011/08/22, 21:54
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/minimum_wage-300x212.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/minimum_wage.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۱۷ KB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : بخشنامه ی مزد سال ۹۰ (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/mozd.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:54
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/its_accrual_world_study_accounting_tshirt-p235495421124155794qw9y_400-300x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/its_accrual_world_study_accounting_tshirt-p235495421124155794qw9y_400.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۴۷ KB
نویسنده : علی اکبر ایرانشاهی و رحمت رشید پور
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : بررسی عوامل مؤثر بر بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/2501.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:54
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/1301300251PvMK4n.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/1301300251PvMK4n.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۴۰ KB
نویسنده : مسعود آرامش شورکی ، سید محمدحسن محمدی و وحید نیرآبادی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : کاربرد فن آوریهای نوین در حسابداری و حسابرسی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/249.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:55
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/xbrl_chart-300x165.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/xbrl_chart.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱٫۴۱ MB
نویسنده : محمد جواد زارع و زینب نادری
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : کاربرد XARL2و XBRL1 در شفافیت و سرعت بخشی گزارشگری مالی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/247.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:56
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/carxr700-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/carxr700.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۲۴۱ KB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : جدول اصلاحی عوارض سالیانه انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی به موجب جزء ((د)) بند ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/E200-5934.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:57
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/76309744-shiite-muslim-300x190.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/76309744-shiite-muslim.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱٫۲۹ MB
نویسنده : محمد سمیعی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : اهداف و خصوصیات حسابداری اسلامی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/246.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:57
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/IFRS-IASC-Foundation-map-April09WorldMapfinal-300x192.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/IFRS-IASC-Foundation-map-April09WorldMapfinal.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱٫۴۹ MB
نویسنده : عسگر پاک مرام و جمال بحری ثالث
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : چالشهای یکسان سازی جهانی استانداردهای حسابداری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/245.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:58
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/human-capital-opt-300x114.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/human-capital-opt.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۳۴ KB
نویسنده : دکتر غلامرضا کردستانی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : اندازه گیری و گزارشگری سرمایه انسانی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/244.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:58
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/web_hosting-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/web_hosting.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱٫۱۱ MB
نویسنده : مهدی خرم آبادی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : حسابداری تحت وب و تاثیر آن بر گزارشگری مالی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/243.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:59
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/150_business-and-accounting-ethics.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/150_business-and-accounting-ethics.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱٫۱۵ MB
نویسنده : دکتر محمود همت فر و کاوه قادری
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : اخلاق و آیین رفتار حرفه ای در حسابداری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/242.zip)

AreZoO
2011/08/22, 21:59
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/courses_bbi1o-300x216.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/courses_bbi1o.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱٫۱۲ MB
نویسنده : محمود همت فر ، محسن ختن لو و رضا عبدل
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : چهارچوبی مفهومی برای توسعه حسابداری مسئولیتهای اجتماعی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/241.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:00
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/oracle_use-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/oracle_use.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۴۳ KB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : حسابرسی شرکت ORACLE (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/123.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:01
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/indoor_round_tables1-300x224.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/indoor_round_tables1.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۵۹ KB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : میزگرد آیین رفتار حرفه‌ ای (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/122.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:01
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/image005-235x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/image005.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۳۰ KB
نویسنده : دکتر یحیی حساس یگانه
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : سقوط اخلاق حرفه‌ای و فروپاشی آنرون (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/121.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:01
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/accounts.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/accounts.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۲۱۰ KB
نویسنده : مصطفی علی مدد
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : درآمدی بر اخلاق و آئین رفتار حسابداران حرفه‌ای (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/120.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:02
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/istock_000005461904xsmall-300x238.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/istock_000005461904xsmall.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۲۵۵ KB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : حسابرسان چرا و چگونه باید تغییر کنند (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/118.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:02
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/ethics-sign-300x199.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/ethics-sign.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۹۷٫۷ KB
نویسنده : مجید میر اسکندری
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : اخلاق حرفه‌ای در بوته عمل (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/117.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:02
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/Audit-300x200.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/Audit.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۲۲ KB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : فرایند کلی حسابرسی عملیاتی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/116.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:03
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/pict_service-200x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/pict_service.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۹۷٫۰ KB
نویسنده : حمید رضا ارجمندی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : حسابرسی عملیاتی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/115.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:03
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/internal_audit-300x223.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/internal_audit.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۲۰ KB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : استانداردهای اجرای عملیات حرفه ای حسابرسی داخلی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/114.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:04
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/imgname-internal_auditor_stress-50226711-auditor-207x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/imgname-internal_auditor_stress-50226711-auditor.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۸۴ KB
نویسنده : دکتر فضل‌الله اکبری‌
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : منتخبات‌ حسابرس‌ (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/113.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:04
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/homepage.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/homepage.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۳۹ KB
نویسنده : دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : استاندارد جدیدی برای مدیریت ایمنی اطلاعات (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/112.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:04
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/international-professional-practice-internal-auditing-1.1-800x800-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/international-professional-practice-internal-auditing-1.1-800x800.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۱۵ KB
نویسنده : محمد شلیله‌
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : کار حرفه‌ای مفاهیم، ویژگیها و کارکرد (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/111.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:05
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/6a00d8345279f069e2013484df50a9970c-320wi-300x279.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/6a00d8345279f069e2013484df50a9970c-320wi.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۹۳٫۱ KB
نویسنده : Stephen D. Potts
مترجم: کیهان مهام
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : مطالعه موردی فساد در معاملات شرکتها (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/110.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:05
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/565900910_orig.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/565900910_orig.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۹۸۴ KB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : فهرست عناوین کالاها و خدمات مندرج در ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/1833.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:06
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/forecasting-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/forecasting.jpg)نوع فایل : docx
حجم فایل :۳۶٫۱ KB
نویسنده : دکتر ویدا مجتهد زاده
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : دنیای در حال تغییر حسابداری مدیریت (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/669.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:06
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/coding_lg.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/coding_lg.jpg)نوع فایل : Xls
حجم فایل :۴۷٫۳ KB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : نمونه کدینگ حساب (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/coding.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:12
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/hospital-300x195.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/hospital.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۲۶۲ KB
نویسنده : مهدی طالب قصابی ، دکتر خدادادی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : سودمندی بکارگیری روش نوین هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان های دولتی جهت بهبود پاسخگویی و عملکرد مدیریت (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/259.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:12
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/Economic_income_l-252x300.png (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/Economic_income_l.png)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۱۳ KB
نویسنده : مهدی محمدی و سید رسول حسینی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : نقش اقلام تعهدی در عدم تقارن زمانی شناسایی سود و زیان اقتصادی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/258.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:13
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/savings-account-200x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/savings-account.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۲۷۳ KB
نویسنده : حلیمه رحمانی و افسانه رفیعی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : بررسی جایگاه مراجع تدوین استانداردهای حسابداری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/257.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:13
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/ethical_accounting_web-300x202.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/ethical_accounting_web.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۵۶۲ KB
نویسنده : سوده اکبری
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : اولویت بندی رعایت اصول اخلاق حرفه ای در گروه­های مختلف حسابداری به روش بردا (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/256.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:13
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/money-market-1-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/money-market-1.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۲۸۳ KB
نویسنده : حسین کاظمی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : شبیه سازی در حسابرسی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/255.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:14
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/Capital-Market-Meaning-Significance-Functions-Role-300x198.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/Capital-Market-Meaning-Significance-Functions-Role.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۳۲۸ KB
نویسنده : بیتا دلنواز و مرجان خویلو
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : نگرشی بر نقش حسابداری و حسابرسی در پیشبرد بازار سرمایه (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/254.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:14
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/computer-300x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/computer.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۸۰٫۵ KB
نویسنده :مریم السادات طباطبائیان
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : تکنیک رایانه ای حسابرسی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/253.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:15
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/fairvalue.gif (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/fairvalue.gif)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۴۶ KB
نویسنده : محمد جواد غفاری
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : گزارشگری مبتنی بر ارزش منصفانه (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/252.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:16
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/MRP1-300x200.gif (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/MRP1.gif)نوع فایل : Xls
حجم فایل :۱۷٫۱ KB
نویسنده : مریم نظری
رمز فایل : www.accfile.com
این فایل اختصاصی می باشد.
لینک دانلود : جدول برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP) (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/MRP.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:17
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/fotolia_1843122_XS-235x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/fotolia_1843122_XS.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۷۵ KB
نویسنده : دکتر ساسان مهرانی ، حمیدرضا گنجی ، آرش تحریری و محمدرضا عسکری
رمز فایل : www.accfile.com
چکیده: “توسعه بازارهای سرمایه، موجب ایجاد و گسترش مؤسسات خدمات مالی می‌شود. یکی از خدماتی که این مؤسسات ارائه می‌کنند، رتبه‌بندی انواع اوراق بهادار و شرکت‌ها است.
در این تحقیق نماگرهای مورد نظر سازمان بورس اوراق بهادار تهران در رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اعلام فهرست ۵۰ شرکت فعال‌تر با معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد مورد نظر تحقیق مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت و همبستگی و ارتباط میان آنها به دست آمد. هدف اصلی تحقیق، تعیین این است که آیا شرکتی که طبق گزارش های بورس اوراق بهادار تهران رتبه بالایی در میان سایر شرکت‌ها دارد، از نظر معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد نیز از دیگر شرکت‌ها بالاتر است یا خیر. نتایج آزمون فرضیات و تحلیل همبستگی بیانگر این است که بین رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس نماگرهای بورس و رتبه‌بندی آنها بر اساس متغیرهای مورد نظر این پژوهش، همبستگی ضعیفی وجود دارد و این همبستگی‌ها در اغلب موارد معنی‌دار نیست و بیانگر این است که شرکت‌های برتر از حیث نماگرهای بورس اوراق بهادار تهران الزاماً رتبه‌های بالاتری نیز از دیدگاه متغیرهای مورد نظر پژوهش نبوده‌اند

لینک دانلود : ارزیابی رتبه ­بندی شرکت­ها بر اساس اطلاعات حسابداری و غیرحسابداری و مقایسه آن با رتبه­ بندی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/251.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:17
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/1_1_101_801_IndustryProductsAndServiceSegmentation Chart_small.png (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/1_1_101_801_IndustryProductsAndServiceSegmentation Chart_small.png)نوع فایل : Xls
حجم فایل :۱۶۱ KB
نویسنده : علیرضا شمسی نژاد
رمز فایل : www.accfile.com
این فایل اختصاصی می باشد.
لینک دانلود : تسهیم هزینه های دوایر خدماتی اولیه و ثانویه(۱-مستقیم -۲ یکطرفه ۳-ریاضی) (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/Tashimv2.3-4Download.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:17
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/Cash-vs-Accrual-300x199.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/Cash-vs-Accrual.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۴۷ KB
نویسنده : علی اکبر ایرانشاهی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : بررسی عوامل مؤثر بر بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/05/250.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:18
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Storehouse-01-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Storehouse-01.jpg)نوع فایل : Xls
حجم فایل :۱۴٫۰ KB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : لیست نمونه برداری از موجودی انبارها (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/0003.zip)

AreZoO
2011/08/22, 22:18
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/fotolia_1417417_XS-225x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/fotolia_1417417_XS.jpg)نوع فایل : Xls
حجم فایل :۱۰۲ KB
رمز فایل : www.accfile.com
نمونه کامل بودجه شرکت در فرمت اکسل که شامل بودجه بهای تمام شده ،فروش ،مواد و…..
لینک دانلود : نمونه بودجه عملیاتی و مالی شرکت (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/03012.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:07
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/warehouse-300x298.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/warehouse.jpg)نوع فایل : Doc
حجم فایل :۲۳٫۳ KB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : نمونه دستورالعمل انبارگردانی،صورتجلسات و جدول زمان بندی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/01-00.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:07
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Slab-Cost-Inventory-Code-Stickers-201x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Slab-Cost-Inventory-Code-Stickers.jpg)نوع فایل : Doc
حجم فایل :۲۱٫۶ KB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : نمونه دستورالعمل کد گذاری موجودی انبار (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/anbar.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:09
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/commodities1-300x174.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/commodities1.jpg)نوع فایل : Jpg
حجم فایل :۱۸٫۵ MB
رمز فایل : www.accfile.com
این فایل اختصاصی می باشد.
حجم فایل بخش اول :۱۰٫۱ MB
لینک دانلود بخش اول : برنامه حسابرسی موجودی های کالا ۰۱ (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Br.mojoodi.zip)[/URL]
حجم فایل بخش دوم :۸٫۳۷ MB
لینک دانلود بخش دوم : [URL="http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Br.mojoodi01.zip"]برنامه حسابرسی موجودی های کالا ۰۲ (http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/04/Br.daraee-sabet.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:09
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/images.jpeg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/images.jpeg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۱۵۴KB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : [/URL][URL="http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/sa1003.pdf"]اظهارنامه مالیاتی برای سال مالی ۲۰۱۱ – کشور انگلستان (http://www.accfile.com/download/2177.html/sa100-5)

AreZoO
2011/08/22, 23:09
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/tax-debt-300x299.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/tax-debt-300x299.jpg)نوع فایل : Jpg
حجم فایل :۱٫۹۴ MB
رمز فایل : www.accfile.com
این فایل اختصاصی می باشد.
لینک دانلود : برنامه حسابرسی بدهی مالیاتی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Br.bedehi-maliyati.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:10
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/property_owners-300x286.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/property_owners.jpg)نوع فایل : Jpg
حجم فایل :۱۸٫۲ MB
رمز فایل : www.accfile.com
این فایل اختصاصی می باشد.
حجم فایل بخش اول :۹٫۸۷ MB
لینک دانلود بخش اول : برنامه حسابرسی دارایی های ثابت و نامشهود۰۱ (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Br.daraee-sabet.zip)
حجم فایل بخش دوم :۸٫۳۴ MB
لینک دانلود بخش دوم : برنامه حسابرسی دارایی های ثابت و نامشهود۰۲ (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Br.daraee-sabet01.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:10
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/receivable-300x95.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/receivable.jpg)نوع فایل : Jpg
حجم فایل :۱۰٫۲ MB
رمز فایل : www.accfile.com
این فایل اختصاصی می باشد.
لینک دانلود : برنامه حسابرسی حسابها و اسناد دریافتنی و پیش پرداختها (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Br.daryaftani.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:11
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/money-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/money.jpg)نوع فایل : Jpg
حجم فایل :۶۷۳ KB
رمز فایل : www.accfile.com
این فایل اختصاصی می باشد.
لینک دانلود : برنامه حسابرسی سرمایه و اندوخته (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Br.sarmayeandukhte.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:11
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/audit.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/audit.jpg)نوع فایل : Jpg
حجم فایل :۱۰٫۹ MB
رمز فایل : www.accfile.com
این فایل اختصاصی می باشد.
لینک دانلود : برنامه حسابرسی حساب سود و زیان و تقسیم سود / زیان انباشته (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Br.soodziyan.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:11
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/861investment-advice.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/861investment-advice.jpg)نوع فایل : Jpg
حجم فایل :۷۶۹ KB
رمز فایل : www.accfile.com
این فایل اختصاصی می باشد.
لینک دانلود : برنامه حسابرسی سرمایه گذاریها (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Br.sarmaye-gozariha.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:12
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Debt-Consolidation-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Debt-Consolidation.jpg)نوع فایل : Jpg
حجم فایل :۴٫۱۵ MB
رمز فایل : www.accfile.com
این فایل اختصاصی می باشد.
لینک دانلود : برنامه حسابرسی بدهیها و ذخائر (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Br.bedehihazakhayer.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:12
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/cash-300x177.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/cash.jpg)نوع فایل : Jpg
حجم فایل :۳٫۳۹ MB
رمز فایل : www.accfile.com
این فایل اختصاصی می باشد.
لینک دانلود : برنامه حسابرسی موجودیهای نقد و حسابهای بانکی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Br.naghdbank.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:13
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/warehousings-300x201.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/warehousings.jpg)نوع فایل : Jpg
حجم فایل :۳۶۵ KB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : نمودار جریان ورود و خروج (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/chart.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:13
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/warehouse3-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/warehouse3.jpg)نوع فایل : Jpg
حجم فایل :۱٫۷۹ MB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : فرم های نمونه برگ برگشت کالای امانی ، گزارش گردش روزانه موجودی انبار،فرم تاییدیه کالای وارده به انبار،برگ برگشت به انبار ،کارت شناسایی کالا (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/form.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:13
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/magazzino-ricambi-ridotta-300x200.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/magazzino-ricambi-ridotta.jpg)نوع فایل : Jpg
حجم فایل :۲٫۲۵ MB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : رسید انبار قطعات یدکی ماشین آلات تولیدی،رسید انبار ملزومات مصرفی غیر تولیدی،رسید موقت ،رسید انبار مواد اولیه ، برگه رسید و تحویل قطعات غیر انبار (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Resid.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:14
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/E468-300x270.gif (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/E468.gif)نوع فایل : Doc
حجم فایل :۱۹٫۸ KB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : نمونه دستورالعمل کنترل مصرف موجودی مواد و قطعات خطوط تولید (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/00.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:14
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/ethics-300x200.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/ethics.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۲۱۳ KB
نویسنده : سعید جبارزاده کنگرلوئی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : نگرشهای نوین در آموزش ارزشها و اصول اخلاق حرفه ای حسابداری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/0274.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:15
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/pt070370_figure4-300x199.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/pt070370_figure4.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۲۱۷ KB
نویسنده : مجید شافعی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : شواهد رفتار چسبندگی هزینه ها در شرکت های ایرانی و مطالعه تطبیقی با شرکت های انگلیس، آمریکا، فرانسه و آلمان (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/0273.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:16
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Information_Technology-300x290.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Information_Technology.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۴۹ KB
نویسنده : علی اکبر پورموسی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : ارزیابی سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات با استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/0272.zip)[/URL][URL="http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip"] (http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/04/coding.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:17
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/bay5-300x284.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/bay5.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۲۳ KB
نویسنده : احد نوروز زاده
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : ارزیابی و تحلیل موانع توسعه حسابداری مدیریت در شرکتهای تولیدی و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/0271.zip)[/URL][URL="http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip"] (http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/04/coding.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:17
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/intellectualPropery-235x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/intellectualPropery.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۱۳ KB
نویسنده : ستاره مقدسی ، صحرا نصیری و نرگس ترابی فخر
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : اطلاعات حسابداری و سرمایه های فکری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/0270.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:18
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/0-islam-symbol.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/0-islam-symbol.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۰۱ KB
نویسنده : علی اکبر نونهال نهر
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : مقدمه‌ای بر ماهیت حسابداری و حسابداری از دیدگاه اسلام (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/0269.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:18
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/xbrl.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/xbrl.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۴۴۴ KB
نویسنده : عابدین برزگر خاندوزی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) و امنیت برای گزارشگری مالی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/0268.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:18
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/prism03-300x248.gif (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/prism03.gif)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۲۴۸ KB
نویسنده : علی پنجمی محمودی و مهدی محبعلی پور
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : حسابداری مدیریت در جهت رضایت و ایجاد ارزش برای مشتریان و ذینفعان سازمان و موانع پیاده سازی تکنیکهای نوین حسابداری مدیریت در ایران (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/0267.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:19
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Low-Cost-Senior-Health-Insurance-254x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Low-Cost-Senior-Health-Insurance.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۶۷ KB
نویسنده : مهدی بشکوه
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : هزینه یابی بر مبنای فعالیت زمان گرا (TDABC): رویکردی نوین در بهایابی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/0266.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:19
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/dreamstime_13349285.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/dreamstime_13349285.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۹۱٫۱ KB
نویسنده : مهدی مهدوی خو ، محسن ختن لو ، رضا عبدل
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : آسیب شناسی اجتماعی ارزشهای اخلاقی در حرفه حسابداری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/0265.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:19
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Strategy-Image-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Strategy-Image.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۱۵۲ KB
نویسنده : دکتر حسین اعتمادی و مهدی ناظمی اردکانی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : حسابداری مدیریت راهبردی، فرصتی برای حسابداری مدیریت: تاریخچه و تکنیک ها (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/0264.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:22
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/no-image.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/no-image.jpg)نوع فایل : Doc & Xls
حجم فایل :۱۷۷ KB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : opc&bom (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/opcbom.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:22
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/LeanInNutshell-775595-300x229.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/LeanInNutshell-775595.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۲۷ KB
نویسنده : امیر محمدی و علیرضا رحیمی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : مروری بر مفاهیم حسابداری ناب (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/0263.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:23
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/virtual_enterpr_4-300x224.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/virtual_enterpr_4.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۵۰ KB
نویسنده : یوسف قنبری
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : حسابرسی در عصر تجارت سیار، ارتباطات شبکه­ ای و بنگاههای مجازی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/0262.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:23
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/wmc070820d-300x212.gif (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/wmc070820d.gif)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۰۲ KB
نویسنده : محسن همتی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : مدل Fed معیاری برای تصمیم گیری در بازار سرمایه (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/0261.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:24
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/5_2environmental-300x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/5_2environmental.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۲۴۰ KB
نویسنده : محمد مرفوع
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : حسابداری مدیریت محیط زی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/0260.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:24
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Foreign_Trade_Management_Course_In_India_Foreign_T rade_Management_Colleges_Jobs_In_India_foreign-trade-300x220.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Foreign_Trade_Management_Course_In_India_Foreign_T rade_Management_Colleges_Jobs_In_India_foreign-trade.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۲۲۱ KB
نویسنده : سازمان بازرگانی استان فارس
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : آشنایی با برخی مفاهیم اساسی در بازرگانی خارجی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/004.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:25
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/index2_clip_image001_0002.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/index2_clip_image001_0002.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۳۴۲ KB
نویسنده : دکتر صابر شعری و بهروز بختکی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : ERP و اثرات پیاده سازی آن در حوزه حسابداری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/002.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:25
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/377456-18512-48-199x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/377456-18512-48.jpg)نوع فایل : Doc
حجم فایل :۱۰۶ KB
رمز فایل : www.accfile.com
محتویات فایل :
تاییدیه بدهکاران و بستانکاران
تاییدیه سرمایه گذاری ها
تاییدیه کالای امانی
تاییدیه بانک
تاییدیه پیمانکاری
تائیدیه تنخواه
تاییدیه خارجی
تاییدیه مدیران صنعت
تاییدیه مدیران نمونه
لینک دانلود : تاییدیه (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/1000.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:26
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/IMAGE633778160535095000-300x198.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/IMAGE633778160535095000.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۲۵۲ KB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : قانون مدیریت خدمات کشوری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/069.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:26
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/zitleiwmf0rrefe680y-300x291.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/zitleiwmf0rrefe680y.jpg)نوع فایل : Chm
حجم فایل :۷۰٫۰ KB
رمز فایل : www.accfile.com

لینک دانلود : آیین رفتار حرفه ای (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Book123.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:27
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Currency_transfers-300x199.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Currency_transfers.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۳۷۶ KB
رمز فایل : www.accfile.com

لینک دانلود : مجموعه مقررات ارزی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/032.zip)

AreZoO
2011/08/22, 23:28
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/516900-29320-27-199x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/516900-29320-27.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۶۷۴ KB
مترجم : محمد نقی مهدوی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : راهنمای نوشتن نامه اداری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/OsoolNamehEdari.zip)

AreZoO
2011/08/23, 13:36
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/globe-266x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/globe.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۹۲٫۱ KB
نویسنده : دکتر رضا شباهنگ
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : یکنواختی استانداردهای حسابداری در سطح جهان (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/10.zip)[/URL][URL="http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip"] (http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/04/091.zip)

AreZoO
2011/08/23, 13:37
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/ar119663441902015-300x187.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/ar119663441902015.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۲۸۴ KB
نویسنده : دکتر ایرج اکبریه ، خسرو پور معمار ، دکتر ایرج نوروش و دکتر موسی بزرگ اصل
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : میزگرد استانداردهای حسابداری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/091.zip)

AreZoO
2011/08/23, 13:37
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/the-future-300x239.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/the-future.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۳۱۴ KB
نویسنده : Warren MacGregor
مترجم: افسانه خمسه
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : وضعیت فعلی و جهت گیری آتی تدوین استانداردهای حسابداری بین المللی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/081.zip)

AreZoO
2011/08/23, 13:39
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/classroom1-300x200.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/classroom1.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۸٫۶۸ MB
نویسنده : آقای یحیی حساس یگانه
منبع اصلی :http://sadegh55.blogfa.com
رمز فایل : www.accfile.com

http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/HASAS-YEGHANE-216x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/HASAS-YEGHANE.jpg)آقای یحیی حساس یگانه در سال ۱۳۲۹ در زنجان پا به جهان گذاشت. لیسانس حسابداری را از مدرسۀ عالی حسابداری، و فوق لیسانس حسابداری را از دانشگاه علامۀ طباطبایی کسب کرد. او هم اکنون، عضو گروه حسابداری دانشگاه پیام نور، عضو هیأت علمی مدعو دانشگاه علامۀ طباطبایی، و دانشجوی دورۀ دکتری حسابداری دانشگاه علامۀ طباطبائی است.

لینک دانلود : جزوه حسابرسی ۲ (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/jozve-hesabresi-2-yegane.zip)

AreZoO
2011/08/23, 13:39
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/0cover228-238x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/0cover228.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۶٫۴ MB
رمز فایل : www.accfile.com
حجم بخش اول :۵٫۶۱ MB
لینک دانلود : بخش اول (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/part-1-majale-hesabdar.zip)[/URL]
حجم بخش دوم :۴٫۵۰ MB
لینک دانلود : بخش دوم (http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip)
حجم بخش سوم :۶٫۳۳ MB
لینک دانلود : [URL="http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/part-3-majale-hesabdar.zip"]بخش سوم (http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip)

AreZoO
2011/08/23, 13:42
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/crossroad-716738-243x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/crossroad-716738.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۴۲۴ KB
نویسنده : پروفسور یوجی ایجیری
مترجم:دکتر کامبیز فرقاندوست حقیقی ، مینو منصور زارع
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : Triple Entry Accounting (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Triple-Entry-Accounting.zip)

AreZoO
2011/08/23, 13:42
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/reputation1-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/reputation1.jpg)نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : ۳۳
سال تهیه : ۲۰۰۶
حجم فایل :۲۹۲K
رمز فایل : www.accfile.com

[/URL]لینک دانلود : [URL="http://www.accfile.com/download/1847.html/information-asymmetry-and-investment-cash"] (http://www.accfile.com/download/1847.html/information-asymmetry-and-investment-cash)Information Asymmetry and Investment-Cash (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Information-Asymmetry-and-Investment-Cash.zip)

AreZoO
2011/08/23, 13:43
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/15-01-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/15-01.jpg)
نوع فایل : XLS
حجم فایل :۲۶KB
رمز فایل : www.accfile.com (http://www.accfile.com/)

لینک دانلود : گزارش تحلیلی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/tahlil1.zip)

AreZoO
2011/08/23, 13:44
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Exclusive.png (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/Exclusive.png)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱٫۰۸ MB
نویسنده : ابوطالب خراسانی
رمز فایل : www.accfile.com

http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/note.gif (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/note.gif)
این مطلب ۱۷۷ صفحه می باشد و برداشتی آزاد از کلاس استاد ابوطالب خراسانی ( استاد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن)
khorasaniabo@yahoo.com
لینک دانلود : جزوه حسابرسی ۲ (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/hesabresi.zip)

AreZoO
2011/08/23, 13:44
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/accounting_jekertgwapoflickr-225x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/accounting_jekertgwapoflickr.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۹۳٫۲ KB
نویسنده : یعقوب به آیین
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : ضرورت شناخت علم حسابداری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/166.157.zip)

AreZoO
2011/08/23, 13:45
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/image-300x41.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/image.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۲۰ KB
نویسنده : جواد بستانیان
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : اهداف جامعه حسابداران رسمی ایران و بررسی عملکرد آن (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/165.156.zip)[/URL][URL="http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip"] (http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/04/159.123.zip)

AreZoO
2011/08/23, 13:45
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/acct_audit_large-300x127.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/acct_audit_large.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۲۴ KB
نویسنده : جواد صفار
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : نگاهی به اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/160.124.zip)[/URL][URL="http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip"] (http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/04/159.123.zip)

AreZoO
2011/08/23, 13:46
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/calcGreen.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/calcGreen.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۴۴ KB
نویسنده : محسن محمدی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : مقدمه ای بر مفاهیم حسابداری سبز (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/161.125.zip)

AreZoO
2011/08/23, 13:46
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/AccountingTheory.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/AccountingTheory.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۱۱ KB
نویسنده : ویدا مجتهد زاده
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : نظریه حسابداری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/168.158.zip)

AreZoO
2011/08/23, 13:47
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/financial-manager-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/financial-manager.jpg)
نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۳۳ KB
نویسنده : دکتر حسین عبده تبریزی
رمز فایل : www.accfile.com (http://www.accfile.com)

================================================== =====


http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/abdoh-tabrizy.jpg
(http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/abdoh-tabrizy.jpg)
دکتر حسین عبده تبریزی

فرق بین مدیر مالی و رئیس کل حسابداری برای بسیاری و شاید خود مدیران مالی در ایران هنوز روشن نیست . اگر از این تفاوت بپرسیم ، معمولاً مدیر مالی را در راس واحد مالی و رئیس حسابداری را تحت نظر او قرار می دهند و نیز تصریح می کنند که مدیر مالی چون مدیر است ، می تواند در هیئت مدیره شرکت کند ، درحالی که رئیس حسابداری چنین حقی ندارد. اما اینها تفاوتهای مامونی نیست .
آنان نمی توانند ماهیت این دو وظیفه ( با گماشت )‌را از یکدیگر تمیز دهند. چنین است که فرق حسابداری و امور مالی مبهم می ماند، در حالی که اولی در حوزه فنی خاص به نام حسابداری است و ازمنظر سیستم جزو سیستمهای اطلاعاتی مدیریت است ، در حالی که دومی بخشی از اقتصاد فرد و تئوری موسسه اقتصادی را تشکیل می دهد.
مجله حسابدار » سال هفتم ، شماره سوم و چهارم


لینک دانلود : مدیر مالی و قیمت سهام (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/168.669.zip)

AreZoO
2011/08/23, 13:48
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/FinancingDecisionStrategy-300x205.png (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/FinancingDecisionStrategy.png)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۴۴ KB
نویسنده : ابولقاسم فخاریان
رمز فایل : www.accfile.com
مجله حسابدار » اردیبهشت ۱۳۸۲ – شماره ۱۵۲ »
لینک دانلود : نقش حسابداری مدیریت در بنگاه داری بر مدار راهبردها (SEM) (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/159.123.zip)

AreZoO
2011/08/23, 13:49
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/images0000.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/images0000.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۶۹ KB
نویسنده : ویدا مجتهد زاده
رمز فایل : www.accfile.com
مجله حسابدار ، سال هفدهم ، شماره ۱۵۰
لینک دانلود : یکسانی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/164.127.zip)

AreZoO
2011/08/23, 13:49
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/conservative-300x214.png (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/conservative.png)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۱۹۷ KB
مترجم : دانشجویان دانشگاه آزاد واحد لاهیجان
رمز فایل : www.accfile.com
در اغلب موارد اینطور به نظر می رسد که تکنیکهایی از محافظه کاری در حسابداری حاصل آن بالاتربردن کیفیت سودها خواهد بود. اینگونه بیان شده است که محافظه کاری در سودهای پائین تر را حاصل می کند،بنابراین در نظر اول در سودهای با کیفیت بالاتر محافظه کارانه هستند. در این مقاله ما بصورت تجربی نشان می دهیم که حسابداری محافظه کارانه می تواند در سودهای با کیفیت پائین تر حاصل کند. و ما نشان می دهیم که دربازار بورس نمی توانیم ارزش سودهای با کیفیت پائین تر را بطورمناسب نشان دهیم .
لینک دانلود : حسابداری محافظه کارانه ، سود و بازده سهام (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/169.670.zip)[/URL]


[URL="ymsgr:im?msg= %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87 %DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87 %D8%8C %D8%B3%D9%88%D8%AF %D9%88 %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87 %D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85 : http://www.accfile.com/download/1769.html"]

(http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip)

AreZoO
2011/08/23, 13:50
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/brand-pyramid_sm-300x264.gif (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/brand-pyramid_sm.gif)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۲۳۴ KB
نویسنده : ویدا مجتهد زاده
رمز فایل : www.accfile.com
نقش حسابداری مدیریت در انعکاس سرمایه فکری (۷ صفحه – از ۷ تا ۹ – از ۷۲ تا ۷۵)
مجله حسابدار » اردیبهشت ۱۳۸۲ – شماره ۱۵۲ »لینک دانلود : نقش حسابداری مدیریت در انعکاس سرمایه ی فکری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/158.121.zip)[/URL]


[URL="ymsgr:im?msg= %D9%86%D9%82%D8%B4 %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %D8%AF%D8%B1 %D8%A7%D9%86%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3 %D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87 %DB%8C %D9%81%DA%A9%D8%B1%DB%8C : http://www.accfile.com/download/1764.html"]
(http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip)

AreZoO
2011/08/23, 13:50
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/article-page-main-ehow-images-a07-p6-bq-information-playing-stock-market-800x800.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/article-page-main-ehow-images-a07-p6-bq-information-playing-stock-market-800x800.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل :۲۴۹ KB
نویسنده : محمد حسین قائمی و محمد رضا وطن پرست
رمز فایل : www.accfile.com
چکیده:
در این مقاله، نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرارگرفته است. از جمله اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت‌ها، اعلان سود برآوردی هر سهم برای سال مالی آینده است. در این پژوهش وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر آن بر روی قیمت سهام وحجم مبادلات در ۲۱ روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هرسهم مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، متشکل از ۱۲۱ مورد اعلان سود برآوردی شرکت‌ها در طول سال‌های ۱۳۸۳ ـ ۱۳۸۱ است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که در طی دوره مورد مطالعه، عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه‌گذاران وجود داشته و این امر در دوره‌های قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دوره‌های پس از اعلان سود است. هم‌چنین مشخص شد که عدم تقارن اطلاعاتی با حجم مبادلات و قیمت سهام مرتبط بوده است به طوری که در دوره قبل از اعلان سود حجم مبادلات افزایش یافته و قیمت سهام شرکت‌ها نیز دچار نوسان شدند.


لینک دانلود : بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/167.668.zip)[/URL]


[URL="ymsgr:im?msg= %D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%B4 %D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D8%AF%D8%B1 %DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4 %D8%B9%D8%AF%D9%85 %D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86 %D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C %D8%AF%D8%B1 %D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 %D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82 %D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1 %D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 : http://www.accfile.com/download/1759.html"]

(http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip)

AreZoO
2011/08/23, 14:00
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/sazmanehesabc_Fixd.png (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/sazmanehesabc_Fixd.png)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۱۰۵ KB
نویسنده : آقای رضا نظری
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : نشریه شماره ۱۱۷ در یک نگاه (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/128.626.zip)[/URL]


[URL="ymsgr:im?msg= %D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87 %D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87 %DB%B1%DB%B1%DB%B7 %D8%AF%D8%B1 %DB%8C%DA%A9 %D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87 ( %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87 %DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D8%AF%D8%B1 %D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85 %D9%88 %D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82 %D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1 ) : http://www.accfile.com/download/1558.html"]

(http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip)

AreZoO
2011/08/23, 14:02
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/Dear-Shareholders-300x163.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/Dear-Shareholders.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۲۲۸ KB
نویسنده : غلامرضا کرمی ، کامران تاجیک و محمد تقی مرادی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : بررسی رابطه بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/119.616.zip)[/URL]


[URL="ymsgr:im?msg= %D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C %D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87 %D8%A8%DB%8C%D9%86 %DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA %D8%B3%D9%88%D8%AF %D9%88 %D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4 %D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87 %D8%A7%D8%B2 %D9%85%D8%AD%D9%84 %D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA %D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D 9%86 %D8%AF%D8%B1 %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C %D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87 %D8%B4%D8%AF%D9%87 %D8%AF%D8%B1 %D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 %D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82 %D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1 %D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 : http://www.accfile.com/download/1553.html"]

(http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip)

AreZoO
2011/08/23, 14:05
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/ticket-purchase-300x290.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/ticket-purchase.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۴۶۷ KB
نویسنده : غلامرضا اسلامی بیدگلی و عبدالحسین صادقی باطانی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : ارایه قواعد فیلتر و مقایسه بازدهی قواعد فیلتر با روش خرید و نگهداری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/116.613.zip)[/URL]


[URL="ymsgr:im?msg= %D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87 %D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF %D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1 %D9%88 %D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87 %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%DB%8C %D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF %D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1 %D8%A8%D8%A7 %D8%B1%D9%88%D8%B4 %D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF %D9%88 %D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C : http://www.accfile.com/download/1543.html"]

(http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip)

AreZoO
2011/08/23, 14:06
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/car-300x84.gif (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/car.gif)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۲۴۷ KB
نویسنده : نقی بهرامفر ، ساسان مهرانی و فرزاد غیور
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : بررسی رابطه بین نسبتهای نقدینگی سنتی و نسبتهای حاصل از صورت جریان وجوه نقد جهت ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/127.625.zip)[/URL]


[URL="ymsgr:im?msg= %D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C %D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87 %D8%A8%DB%8C%D9%86 %D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C %D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C %D9%88 %D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D8%B2 %D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA %D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86 %D9%88%D8%AC%D9%88%D9%87 %D9%86%D9%82%D8%AF %D8%AC%D9%87%D8%AA %D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C %D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85 %D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7 : http://www.accfile.com/download/1538.html"]

(http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip)

AreZoO
2011/08/23, 14:06
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/IMG00001-300x127.gif (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/IMG00001.gif)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۲۵۳ KB
نویسنده : حسنعلی سینایی و اسماعیل خرم
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : بررسی رابطه اهرم مالی با ریسک سیستماتیک سهام عادی (B) شرکتهای سهامی عام در ایران (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/126.624.zip)[/URL]


[URL="ymsgr:im?msg= %D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C %D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87 %D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85 %D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C %D8%A8%D8%A7 %D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9 %D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D A%A9 %D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85 %D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C (B) %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%DB%8C %D8%B9%D8%A7%D9%85 %D8%AF%D8%B1 %D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 : http://www.accfile.com/download/1534.html"]

(http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip)

AreZoO
2011/08/23, 14:07
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/table_3-300x172.png

(http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/table_3.png)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۳۰۶ KB
نویسنده : حسنعلی سینایی و جواد خان بابایی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : بررسی بازدهی حاصل از به کارگیری روش های DSMA و روش و خرید نگهداری در بورس اوراق بهادار تهران (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/115.612.zip)[/URL]


[URL="ymsgr:im?msg= %D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%DB%8C %D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%84 %D8%A7%D8%B2 %D8%A8%D9%87 %DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C %D8%B1%D9%88%D8%B4 %D9%87%D8%A7%DB%8C DSMA %D9%88 %D8%B1%D9%88%D8%B4 %D9%88 %D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF %D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D8%AF%D8%B1 %D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 %D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82 %D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1 %D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 : http://www.accfile.com/download/1529.html"]

(http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip)

AreZoO
2011/08/23, 14:08
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/ancient-Egyptian-bookkeepers-286x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/ancient-Egyptian-bookkeepers.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۲۸۴ KB
نویسنده : فرحناز کریمی پاشاکی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : حسابداری باستان (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/117.52.zip)[/URL]


[URL="ymsgr:im?msg= %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 : http://www.accfile.com/download/1521.html"]

(http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip)

AreZoO
2011/08/23, 14:08
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/6a01053620481c970b0133ec7e5538970b-800wi-300x136.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/6a01053620481c970b0133ec7e5538970b-800wi.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۲۴۶ KB
نویسنده : محمد اسماعیل فدایی نژاد
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : بررسی اثر نسبت B/M و اندازه شرکت با میزان سودآوری شرکت ها (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/118.615.zip)[/URL]


[URL="ymsgr:im?msg= %D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C %D8%A7%D8%AB%D8%B1 %D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA B/M %D9%88 %D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87 %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA %D8%A8%D8%A7 %D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86 %D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA %D9%87%D8%A7 : http://www.accfile.com/download/1514.html"]

(http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip)

AreZoO
2011/08/23, 14:09
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/Forex-Capital-Markets-Dallas-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/Forex-Capital-Markets-Dallas.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۲۸۶ KB
نویسنده : محمد عرب مازار یزدی ، بیتا مشایخی و افسانه رفیعی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : محتوای اطلاعاتی جریان های نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/124.622.zip)[/URL]


[URL="ymsgr:im?msg= %D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C %D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C %D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86 %D9%87%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C %D9%88 %D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%DB%8C %D8%AF%D8%B1 %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1 %D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87 %D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 : http://www.accfile.com/download/1509.html"]

(http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip)

AreZoO
2011/08/23, 14:10
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/stock-market2-300x259.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/stock-market2.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۹۸٫۳ KB
نویسنده : مجتبی ملکی چوبری
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : اصطلاحات و معانی به کار رفته در بازار بورس (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/105.606.zip)[/URL]


[URL="ymsgr:im?msg= %D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA %D9%88 %D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%A8%D9%87 %DA%A9%D8%A7%D8%B1 %D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87 %D8%AF%D8%B1 %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1 %D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 : http://www.accfile.com/download/1504.html"]

(http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip)

AreZoO
2011/08/23, 14:10
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/s_06-300x161.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/s_06.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۸۵٫۴ KB
نویسنده : بیژن باقری نژاد
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : مالیات حقوق و دستمزد (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/092.277.zip)[/URL][URL="http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip"] (http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/132.630.zip)
(ymsgr:im?msg= %D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87 %D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA %D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82 %D9%88 %D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF : http://www.accfile.com/download/1490.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:11
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/residual-income-199x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/residual-income.jpg)نویسنده : دکتر محمد حسین قائمی ، دکتر محمود قیطاسوند و محمود توجکی
نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۴۲۸ KB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتها (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/140.638.zip)[/URL]


[URL="ymsgr:im?msg= %D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1 %D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D B%8C %D8%B3%D9%88%D8%AF %D8%A8%D8%B1 %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87 %D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85 %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7 : http://www.accfile.com/download/1477.html"]

(http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip)

AreZoO
2011/08/23, 14:11
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/bool-or-300x225.png (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/bool-or.png)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۴۶۸ KB
نویسنده : محمد عرب مازار یزدی و احمد ظریف فرد
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : ایجاد بانک اطلاعات اساسی و مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/132.630.zip)[/URL]


[URL="ymsgr:im?msg= %D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF %D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9 %D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C %D9%88 %D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C %D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87 %D8%B4%D8%AF%D9%87 %D8%AF%D8%B1 %D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 %D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82 %D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1 %D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 : http://www.accfile.com/download/1466.html"]

(http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip)

AreZoO
2011/08/23, 14:12
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/capital_alza_590-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/capital_alza_590.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۵۳۵ KB
نویسنده : دکتر رضا تهرانی و محمد حسین رمضانی فوکلایی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : بررسی روایی خط مشی بورس اوراق بهادار تهران در زمینه افزایش سرمایه نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/136.634.zip)
(ymsgr:im?msg= %D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C %D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C %D8%AE%D8%B7 %D9%85%D8%B4%DB%8C %D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 %D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82 %D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1 %D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D8%AF%D8%B1 %D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87 %D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4 %D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87 %D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C %D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87 %D8%B4%D8%AF%D9%87 %D8%AF%D8%B1 %D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 : http://www.accfile.com/download/1461.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:13
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/financial-reporting-courses-800X800-300x200.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/financial-reporting-courses-800X800.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۵۵۷ KB
نویسنده : دکتر ایرج نوروش
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تعداد حسابداران اموزش دیده در واحدهای تجاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/138.636.zip)
(ymsgr:im?msg= %D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C %D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87 %D8%A8%DB%8C%D9%86 %DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA %DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C %D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C %D9%88 %D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D 9%86 %D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4 %D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87 %D8%AF%D8%B1 %D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87 %D8%B4%D8%AF%D9%87 %D8%AF%D8%B1 %D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 %D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82 %D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1 %D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 : http://www.accfile.com/download/1456.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:13
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/877stock_exchange-300x197.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/877stock_exchange.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۵۷۳ KB
نویسنده : دکتر علی ثقفی و دکتر اسفندیار ملکیان
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : جامعیت گزارشهای سالانه و ویژگی های مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/133.631.zip)[/URL]


[URL="ymsgr:im?msg= %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA %DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87 %D9%88 %D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C %D9%87%D8%A7%DB%8C %D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C %D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87 %D8%B4%D8%AF%D9%87 %D8%AF%D8%B1 %D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3 %D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82 %D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1 %D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86 : http://www.accfile.com/download/1451.html"]

(http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/148.112.zip)

AreZoO
2011/08/23, 14:14
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/spyker-shareholders-green-light-saab-revival-16804_1-300x200.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/spyker-shareholders-green-light-saab-revival-16804_1.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۶۰۹ KB
نویسنده : دکتر ایرج نوروش ، فایق صالحی و غلامرضا کرمی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : بررسی رابطه جریان های نقد عملیاتی ، سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی با ثروت ایجاد شده برای سهامداران (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/141.642.zip)

(ymsgr:im?msg= %D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C %D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87 %D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86 %D9%87%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%AF %D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C %D8%8C %D8%B3%D9%88%D8%AF %D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C %D9%88 %D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4 %D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87 %D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C %D8%A8%D8%A7 %D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA %D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF %D8%B4%D8%AF%D9%87 %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D 9%86 : http://www.accfile.com/download/1446.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:14
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/long_term_investment_baby_infant_tshirt-p2352516951718052863mvh_400-300x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/long_term_investment_baby_infant_tshirt-p2352516951718052863mvh_400.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۶۰۹ KB
نویسنده : دکتر علی نیکخواه آزاد و علی محمد معصومیان
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : بررسی روش های ارزیابی تصمیمات سرمایه گذاری های بلند مدت (پروژه های سرمایه ای ) (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/139.637.zip)

(ymsgr:im?msg= %D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C %D8%B1%D9%88%D8%B4 %D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C %D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA %D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87 %DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF %D9%85%D8%AF%D8%AA (%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87 %D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87 %D8%A7%DB%8C ) : http://www.accfile.com/download/1442.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:15
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/france_eiffeltower_2001_07_122-247x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/france_eiffeltower_2001_07_122.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۲۲۹ KB
نویسنده : دکتر محسن خوش طینت
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود : نظام حسابداری و گزارشگری مالی در فرانسه (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/148.112.zip)

(ymsgr:im?msg= %D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85 %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D9%88 %DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C %D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C %D8%AF%D8%B1 %D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87 : http://www.accfile.com/download/1437.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:15
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/eva_small.gif (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/eva_small.gif)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۲۹۹ KB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :ارزش افزوده اقتصادی و نرخ بازده دارائی ها (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/149.650.zip)

AreZoO
2011/08/23, 14:15
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/4-300x250.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/4.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۴۴۷ KB
نویسنده : محمد رضا مهدی فرد
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :بررسی نحوه کاربرد اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری صنعت بیمه با استفاده از روش مقداری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/153.117.zip)
(ymsgr:im?msg= %D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C %D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87 %DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF %D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D8%AF%D8%B1 %D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85 %DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C %D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7 %D8%A8%D9%87 %D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87 %DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA %D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87 %D8%A8%D8%A7 %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87 %D8%A7%D8%B2 %D8%B1%D9%88%D8%B4 %D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C : http://www.accfile.com/download/1426.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:16
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/unexpected_word_cloud_3-300x194.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/unexpected_word_cloud_3.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۷۱۱ KB
نویسنده : دکتر حسین سجادی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :عوامل مرتبط با سود غیرمنتظره و رابطه آن با قیمت سهام (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/135.633.zip)
(ymsgr:im?msg= %D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84 %D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7 %D8%A8%D8%A7 %D8%B3%D9%88%D8%AF %D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1%D 9%87 %D9%88 %D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87 %D8%A2%D9%86 %D8%A8%D8%A7 %D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA %D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85 : http://www.accfile.com/download/1421.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:17
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/registration_send_entryt.jpg
فایل ضمیمه ، در بر گیرنده موارد زیر است :نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص
نمونه اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۱۸۹ کیلو بایت
پسورد : www.accfile.com
لینک دانلود : نمونه اساسنامه (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/asasname.zip)
(ymsgr:im?msg= %D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87 %D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA : http://www.accfile.com/download/1401.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:17
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/law.jpgفایل حاضر در برگیرنده متن کامل قوانین زیر است :
قانون استخدام کشوری
قانون بیمه بیکاری
قانون تجارت الکترونیکی
قانون تجارت
قانون چک با آخرین اصلاحات
قانون کار و امور اجتماعی
قانون مالیات بر ارزش افزوده
قانون مالیاتهای مستقیم

نوع فایل : pdf
حجم فایل : ۲٫۵۷ مگا بایت
پسورد : www.accfile.com
لینک دانلود :مجموعه قوانین (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/law.zip)
(ymsgr:im?msg= %D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87 %D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86 : http://www.accfile.com/download/1396.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:18
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/sazman.jpgشرکت سهامی عام نمونه (صورتهای مالی)نشریه شماره ۱۶۶ سازمان حسابرسی
نوع فایل : وردحجم فایل : ۸۸ کیلو باتتپسورد فایل : www.accfile.comلینک دانلود :نشریه شماره ۱۶۶ سازمان حسابرسی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/166.zip)(ymsgr:im?msg= %D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87 %D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87 %DB%B1%DB%B6%DB%B6 %D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86 %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C : http://www.accfile.com/download/1375.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:18
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/accounting-equation-300x78.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/accounting-equation.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۱۳۹ KB
نویسنده : غلامرضا کرمی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :معادله ی حسابداری و جریان های نقدی فعالیت های عملیاتی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/151.115.zip)
(ymsgr:im?msg= %D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87 %DB%8C %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D9%88 %D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86 %D9%87%D8%A7%DB%8C %D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C %D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA %D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C : http://www.accfile.com/download/1371.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:19
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/advantages-management-accounting-1.1-800X800-200x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/advantages-management-accounting-1.1-800X800.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۱۵۴ KB
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :محدودیت های کاربرد تکنیک های حسابداری مدیریت (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/149.113.zip)
(ymsgr:im?msg= %D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA %D9%87%D8%A7%DB%8C %DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF %D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9 %D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA : http://www.accfile.com/download/1366.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:19
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/Social-Responsibility-English.jpg.556x256-300x138.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/Social-Responsibility-English.jpg.556x256.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۱۶۷ KB
مترجم: ابولقاسم فخاریان
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :ضرورت های رعایت و گزارشگری مسئولیت های اجتماعی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/144.108.zip)
(ymsgr:im?msg= %D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA %D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA %D9%88 %DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C %D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA %D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C : http://www.accfile.com/download/1360.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:20
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/responsibility.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/responsibility.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۱۳۰ KB
نویسنده : رویا دارابی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :سیستمهای حسابداری و حسابداری مسئولیت (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/142.107.zip)
(ymsgr:im?msg= %D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D9%88 %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA : http://www.accfile.com/download/1355.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:21
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/oracle_financials-300x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/oracle_financials.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۱۴۷ KB
نویسنده : منصور اسدزاده
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :سیستمهای حسابداری در ایران (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/141.106.zip)
(ymsgr:im?msg= %D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D8%AF%D8%B1 %D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 : http://www.accfile.com/download/1350.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:21
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/nymex-trading-floor-300x200.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/nymex-trading-floor.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۴۳۷ KB
نویسنده : دکتر محمد علی آقایی و جواد رضازاده
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :تغییرات قیمت سهام ، ریسک و سود شرکت پیرامون تاریخ عرضه سهام جدید (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/131.629.zip)
(ymsgr:im?msg= %D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA %D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA %D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85 %D8%8C %D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9 %D9%88 %D8%B3%D9%88%D8%AF %D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA %D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86 %D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE %D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87 %D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85 %D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF : http://www.accfile.com/download/1346.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:23
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/17568_nota_arrow_up-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/17568_nota_arrow_up.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۲۴۳ KB
نویسنده : حسین علوی طبری و آرزو جلیلی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :سودمندی متغیر های بنیادی در پیش بینی رشد سود (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/121.619.zip)
(ymsgr:im?msg= %D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C %D9%85%D8%AA%D8%BA%DB%8C%D8%B1 %D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C %D8%AF%D8%B1 %D9%BE%DB%8C%D8%B4 %D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C %D8%B1%D8%B4%D8%AF %D8%B3%D9%88%D8%AF : http://www.accfile.com/download/1337.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:23
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/use-accounting-investments-common-stock-800X800-300x200.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/use-accounting-investments-common-stock-800X800.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۱۵۲ KB
نویسنده : ابوالقاسم فخاریان
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :حسابداری ارزش افزوده (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/114.51.zip)[/URL]


[URL="ymsgr:im?msg= %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4 %D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%87 : http://www.accfile.com/download/1331.html"]

(http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/130.628.zip)

AreZoO
2011/08/23, 14:24
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/44-290x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/44.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۱۷۷ KB
نویسنده : دکتر ساسان مهرانی ، دکتر کاوه مهرانی و غلامرضا کرمی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیر مالی جهت تفکیک شرکت های موفق از ناموفق (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/113.610.zip)

AreZoO
2011/08/23, 14:25
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/logo.ashx_-300x125.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/logo.ashx_.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۳۵۳ KB
نویسنده : شهرام وزیری
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :تغییرات سود سهام و آنتروپی اقلام وضعیت مالی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/130.628.zip)

AreZoO
2011/08/23, 14:25
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/punishment_for_failing_to_comply_with_disclosure_l .jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/punishment_for_failing_to_comply_with_disclosure_l .jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۴۶۳ KB
نویسنده : ناصر ایزدی نیا
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :تاثیر تدابیر افشاء مالی بر قیمت سهام (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/134.362.zip)

AreZoO
2011/08/23, 14:25
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/stark-pic-300x199.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/stark-pic.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۷۷۴ KB
نویسنده : دکتر محسن خوش طینت
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :اثرات ارائه صورتهای مالی بر قضاوت سرمایه گذاران در تصمیمات سرمایه گذاری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/137.635.zip)

AreZoO
2011/08/23, 14:26
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/quality-300x300.gif (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/quality.gif)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۲۹۶ KB
نویسنده : ایرج نوروش ، امین ناظمی و مهدی حیدری
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/123.621.zip)

AreZoO
2011/08/23, 14:27
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/risk-blocks-300x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/risk-blocks.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۷۷۴ KB
نویسنده : غلامرضا اسلامی بیدگلی و مهدی بیگدلو
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :همجنسی بازده و ریسک فرصت های جایگزین سرمایه گذاری در ایران (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/125.623.zip)

AreZoO
2011/08/23, 14:27
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/moneytree300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/moneytree300.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۱۰۰ KB
نویسنده : حسین عبده تبریزی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :بازار سرمایه : نیروی محرکه توسعه اقتصادی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/117.614.zip)
(ymsgr:im?msg= %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1 %D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87 : %D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C %D9%85%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D9%87 %D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87 %D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C : http://www.accfile.com/download/1290.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:27
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/Ledger-March-Newsletter-300x200.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/Ledger-March-Newsletter.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۲۲۱ KB
نویسنده : دکتر محسن دستگیر
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :چرا به استانداردهای حسابداری نیازمندیم ؟ (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/112.50.zip)
(ymsgr:im?msg= %DA%86%D8%B1%D8%A7 %D8%A8%D9%87 %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D 8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C%D 9%85 %D8%9F : http://www.accfile.com/download/1285.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:28
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/IMG_0294-300x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/IMG_0294.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۱۵۹ KB
نویسنده : هوشنگ نادریان
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :سیر صعودی پیشرفت های حسابداری در ایران (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/140.105.zip)
(ymsgr:im?msg= %D8%B3%DB%8C%D8%B1 %D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C %D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA %D9%87%D8%A7%DB%8C %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D8%AF%D8%B1 %D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 : http://www.accfile.com/download/1280.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:28
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/Accounting_Today-logo-569AC3BFB1-seeklogo.com_.gif (http://www.accfile.com/download/1268.html/accounting_today-logo-569ac3bfb1-seeklogo-com)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۲۷۳ KB
مترجم : اصغر طاهرپور اصل
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :گزارشگری گذشته : رویکرد جدیدی برای بهبود حسابداری امروز (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/147.111.zip)
(ymsgr:im?msg= %DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C %DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87 : %D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF %D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C %D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C %D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2 : http://www.accfile.com/download/1268.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:29
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/finance-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/finance.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۳۳۵ KB
نویسنده : احمد یعقوب نژاد
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :مدیریت کیفیت فراگیر ، نظریه نهاد و سیستم حسابداری مدیریت (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/150.114.zip)
(ymsgr:im?msg= %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA %DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA %D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1 %D8%8C %D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87 %D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF %D9%88 %D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85 %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA : http://www.accfile.com/download/1259.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:30
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/2015maalene-LOGO-300x67.gif (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/2015maalene-LOGO.gif)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۲۸۹ KB
مترجم : محمد علی میرزایی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :حسابداری ۲۰۱۵ (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/113.18.zip)
(ymsgr:im?msg= %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5 : http://www.accfile.com/download/1250.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:30
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/coins_notes.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/coins_notes.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۳۴۰ KB
نویسنده : دکتر محسن خوش طینت
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :حسابداری بین المللی ؛ نقش و جایگاه آن (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/118.79.zip)
(ymsgr:im?msg= %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D8%A8%DB%8C%D9%86 %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C %D8%9B %D9%86%D9%82%D8%B4 %D9%88 %D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87 %D8%A2%D9%86 : http://www.accfile.com/download/1245.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:31
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/cost-accounting-courses-india-1.1-800X800-200x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/cost-accounting-courses-india-1.1-800X800.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۹۶۰ KB
نویسنده : حسین احتشام مهر
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :۶۰ تمرین از حسابداری میانه همراه با پاسخ تشریحی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/111.zip)[/URL]
** برداشتی آزاد از کلاس استاد حسین احتشام مهر
[URL="http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/Exclusive.png"]http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/Exclusive.png (http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/102.603.zip)

AreZoO
2011/08/23, 14:31
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/article_shares-277x300.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/article_shares.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۱۰۸ KB
نویسنده : دکتر غلامحسین دوانی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :کاهش ارزش سهام و استانداردگذاری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/102.603.zip)
(ymsgr:im?msg= %DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4 %D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4 %D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85 %D9%88 %D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D 8%AF %DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C : http://www.accfile.com/download/1230.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:33
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/bible-study-300x199.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/bible-study.jpg)نوع فایل : ppt
حجم فایل : ۳۰۹ KB
رمز فایل : www.accfile.com
منبع اصلی : www.powerpoint.pnu.ac.ir
لینک دانلود :اصول حسابداری (۳) (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/087.274.zip)[/URL]


[URL="ymsgr:im?msg= %D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84 %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C (%DB%B3) : http://www.accfile.com/download/1226.html"]

(http://www.accfile.com/wp-content/uploads/2011/03/086.273.zip)

AreZoO
2011/08/23, 14:33
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/414186-3806-56-300x199.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/414186-3806-56.jpg)نوع فایل : ppt
حجم فایل : ۱۳۹ KB
نویسنده :عبدالکریم مقدم علی شفیع زاده
رمز فایل : www.accfile.com
منبع اصلی : www.powerpoint.pnu.ac.ir
لینک دانلود :اصول حسابداری (۱) (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/086.273.zip)(ymsgr:im?msg= %D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84 %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C (%DB%B1) : http://www.accfile.com/download/1221.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:35
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/283346-2706-54-300x259.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/283346-2706-54.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۱۱۶ KB
نویسنده : سلام طلوعی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :بررسی حسابداری فروش اقساطی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/102.54.zip)
(ymsgr:im?msg= %D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4 %D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C : http://www.accfile.com/download/1211.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:36
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/7-golden-rules-to-planning-your-goals-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/7-golden-rules-to-planning-your-goals-300x225.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۱۲۴ KB
نویسنده : مهرداد سیدعسگری
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :اصول طلائی در فروش سهم (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/106.607.zip)
(ymsgr:im?msg= %D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84 %D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C %D8%AF%D8%B1 %D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4 %D8%B3%D9%87%D9%85 : http://www.accfile.com/download/1207.html)

AreZoO
2011/08/23, 14:36
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/marketing-300x296.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/marketing.jpg)نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۱۵۰ KB
نویسنده : حمیدرضا علمشاهی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :جایگاه مخارج بازاریابی در حسابداری تحقیق و توسعه (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/110.48.zip)
(ymsgr:im?msg= %D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87 %D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC %D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D B%8C %D8%AF%D8%B1 %D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C %D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82 %D9%88 %D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87 : http://www.accfile.com/download/1202.html)

AreZoO
2011/08/29, 14:14
نوع فایل : Pdf

حجم فایل : ۲۵۲ KB

نویسنده : محمدرضا زمانی

رمز فایل : www.accfile.com

لینک دانلود :اصول حسابداری صنعتی (برای مهندسین صنایع) (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/099.53.zip)

AreZoO
2011/08/29, 14:15
نوع فایل : Pdf

حجم فایل : ۲۱۴ KB

مترجم : دکتر کیهان مهام

رمز فایل : www.accfile.com

لینک دانلود :پژوهشهای نو در حرفه (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/104.56.zip)

AreZoO
2011/08/29, 14:18
نوع فایل : ppt

حجم فایل : ۲۲۶ KB

نویسنده : دکتر مهدی تقوی

رمز فایل : www.accfile.com

منبع اصلی : www.powerpoint.pnu.ac.ir

لینک دانلود :مدیریت مالی (۲) (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/085.272.zip)

AreZoO
2011/08/29, 14:18
نوع فایل : Pdf

حجم فایل : ۳۸۹ KB

نویسنده : محمد طرزی

رمز فایل : www.accfile.com

لینک دانلود :حسابداری بانکی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/093.278.zip)

AreZoO
2011/08/29, 14:20
نوع فایل : Pdf

حجم فایل : ۲۴۰ KB

نویسنده : مجید علیجانی

رمز فایل : www.accfile.com

لینک دانلود :پاسخگوئی ؛ هدف حسابداری و حسابرسی در بخش عمومی (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/03/103.55.zip)

AreZoO
2011/08/29, 14:20
نوع فایل : Pdf

حجم فایل : ۱۹۹ KB

رمز فایل : www.accfile.com

لینک دانلود :آنچه یک سرمایه گذار تازه وارد به بورس باید بداند (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/02/075.594.zip)

AreZoO
2011/08/29, 14:21
نوع فایل : ppt

حجم فایل : ۲۶۱ KB

رمز فایل : www.accfile.com

منبع اصلی : www.powerpoint.pnu.ac.ir

لینک دانلود :مدیریت مالی (۱) (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/02/080.270.zip)

AreZoO
2011/08/29, 14:22
نوع فایل : ppt

حجم فایل : ۲۹۸ KB

نویسنده : دکتر ویدا مجتهد زاده

رمز فایل : www.accfile.com

منبع اصلی : www.powerpoint.pnu.ac.ir

لینک دانلود :اصول حسابداری ۱ (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/02/074.269.zip)

AreZoO
2011/08/31, 12:50
نوع فایل : Pdf

حجم فایل : ۵۱۹ KB

نویسنده : علی ثقفی و عبدالرضا تالانه

رمز فایل : www.accfile.com

لینک دانلود :نقش سود ، ارزش دفتری و اختیار واگذاری در ارزشیابی حق مالکانه در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس تهران۱۳۸۳-۱۳۷۰ (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/02/068.539.zip)

AreZoO
2011/08/31, 12:54
نوع فایل : Pdf

حجم فایل : ۴۳۷ KB

نویسنده : دکتر یحیی حساس یگانه

رمز فایل : www.accfile.com

منبع اصلی : www.powerpoint.pnu.ac.ir

لینک دانلود :اصول حسابداری (۲) (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/02/071.257.zip)

AreZoO
2011/08/31, 12:55
نوع فایل : Pdf

حجم فایل : ۳۲۰ KB

نویسنده : بیتا مشایخی و مریم صفری

رمز فایل : www.accfile.com

لینک دانلود :وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/02/069.540.zip)

AreZoO
2011/08/31, 12:56
نوع فایل : Pdf

حجم فایل : ۱۹۸ KB

رمز فایل : www.accfile.com

لینک دانلود :دستورالعمل تنخواه گردان و تنخواه داری (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/02/Dastour-amal-tankhah-gardan.zip)

AreZoO
2011/08/31, 15:50
http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/02/LookingforMarketValue-300x225.jpg (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/02/LookingforMarketValue.jpg)

نوع فایل : Pdf
حجم فایل : ۳۷۶ KB
نویسنده : دکتر رضوان حجازی و عارفه حسینی
رمز فایل : www.accfile.com
لینک دانلود :مقایسه ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی با معیارهای حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران (http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/02/067.538.zip)

Z O H R E H
2012/08/29, 16:47
کتاب کار درسی حسابداری دولتی ۱ و ۲

گردآوری و تدوین: کامران فقیهی

نوع فایل: PDF

حجم فایل: 1.94 MB

لینک دانلود از کتابخانه سایت دانشجو (http://www.daneshju.ir/forum/downloads.php?do=file&id=2497)

Z O H R E H
2012/10/21, 14:51
کتاب کار درسی حسابداری دولتی ۱ و ۲

گردآوری و تدوین: کامران فقیهی

نوع فایل: PDF

حجم فایل: 1.94 MB

لینک دانلود از کتابخانه سایت دانشجو (http://www.daneshju.ir/forum/downloads.php?do=file&id=2497)


مجموعه تمرین و مسائل حسابداری دولتی (مربوط به کتاب کار بالا)

گردآوری و تدوین: کامران فقیهی

نوع فایل: PDF

حجم فایل: 1.34 MB

لینک دانلود از کتابخانه سایت دانشجو


(http://www.daneshju.ir/forum/downloads.php?do=file&id=2573)ارسال شده توسط آقای کامران فقیهی