PDA

مشاهده نسخه کامل : معرفی گیاهان داروییCASSIATORA
2008/02/03, 14:36
خانواده Hypericaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي : گل راعي
نام علمي: Hypericum scabrucm
نام محلي: گل زرده
نام فرانسه: Millepertuisنام انگليسي:Harel hay
نام آلماني Hartheu

مشخصات گياهشناسي:
گياهي است علفي, پايا, cm 80-50 = h داراي برگ‌هاي متقابل, ساقه متعدد و منشعب و داراي دو خط كاملاً برجسته در طول خود, برگ‌هاي متقابل و بيضوي و دراز كه نقاط شفاف در آن ديده مي‌شود كه كيسه‌هاي ترشحي هستند. گل‌ها پس از ظهوردر ارديبهشت ماه به صورت ديهيم در آمده و زرد رنگ بود ميوه آن كپسول بوده و در داخل آن بذرها جاي دارند.

رويشگاه:
گل راعي در مناطق كوهستاني نقاط مختلف استان بخصوص در ارتفاعات شهرستان شازند و تفرش و كوه آهو در شهرستان آشتيان به فراواني رويش دارد.

خواص دارويی
در نقطه‌هاي روشن گياه غده‌هاي وجود دارد كه مملو از شيره قرمز رنگ مايل به قهوه‌اي است كه به عنوان التيام دهنده زخمها, سوختگي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. خوردن آن براي كزاز و بازكردن گرفتگي‌هاي معده و كبد و ازدياد ترشح ادرار نافع است و قاعده آور و مسهل صفرا مي‌باشد. ضماد برگ آن براي پاك كردن و التيام زخمها و جراحتهاي شديد و وخيم و سوختگي آتش مفيد است. دم كرد آن براي ميگرن, سر دردهاي عصبي و تاخير دادن عادت ماهيان زنان جوان, آسم, سرع, هستيري و تسكين اعصاب مفيد است. تخم گياه براي سياتيك مفيد است.
تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/03, 14:37
خانواده Legominosae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي : تلخه بيان
نام علمي: Sophora alopecuriodes
نام محلي: تلخ بيان
نام فرانسه: Sophora
نام انگليسي: Pagoda Tree
نام آلماني: Sophore

مشخصات گياهشناسي:
گياهي است چند ساله كه در تمام اندام گياه از كرك نرمي پوشيده شده و ساقه‌هاي آن ضخيم و افراشته مي‌باشد. برگ‌هاي آن مركب زوج, هر برگ 12-7 جفت برگچه دارد و هر برگچه بيضي سبز رنگ است. گل‌هاي آن سفيد و نخودي رنگ و به شكل گروهي از 80-60 گل رد قسمت انتهايي شاخه گل دهنده ظاهر مي‌شود. ميوه آن نيام و غلاف, آن به طول سانتي‌متر 10-7 كه در آن , 1-2 دانه قرار دارد.

رويشگاه اين گياه در حاشيه اراضي كشاورزي و همچنين اراضي تخريب شده در سطح استان پراكندگي دارد.

خواص درمانيجوشانده و غنچه‌هاي آن در رفع خونريزي در چشم به كار مي‌رود. ميوه اين گياه حشره‌كش است و كرم كش و ضد انگل است. ميوه گياه داراي باكتري كش است براي تسكين درد و دندانهاي كرم خورده موثر است. به عنوان مايع شست و شو براي معالجه جرب و ناراحتيهاي انگلي پوست استفاده مي‌شود. به عنوان قابض و قطع خونريزيهاي زخمها بواسير استفاده مي‌شود .
تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

ادامه دارد...

CASSIATORA
2008/02/04, 01:06
خانواده Moraceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسی : انجير
نام علمي Ficus cavica .
فرانسه: Arbre - a- cariques, Figaiercommun, Figuiev
انگليسي: Commun fig- tree
آلماني Echter feigenbaum, Feigenbaam
ايتاليايي Ficaja, Fico
عربي: تين (Tin)

مشخصات گياهشناسي:
درخت انجير داراي انواع فراواني است كه به تفاوت در نوحي مختلف كوه زمين پراكندگي حاصل كرده‌اند در بين آنها نمونه‌هائي به ارتفاع كم و انواعي به صورت درخت و ياداراي ساقه بالا رونده مخصوصاً در نواحي حد به چشم مي‌خورد. درخت انجير ساقه‌اي به ارتفاع 3 تا 10 متر و شاخه‌هاي منشعب و كم مقاومت دارد. برگ‌هاي آن پهن پنجه‌اي با بريدگي, داراي 5 قسمت شبيه برگ مو ( انگور) خشن به رنگ سبز خاكستري است. گلهاي آن بر 2 نوع نر و ماده و واقع در جدار داخلي گل آذين گلابي شكل است. قسمت فوقاني مخفظه گلابي شكل داراي سوراخ كوچكي است كه گلهاي نر در مدخل آن و در زير فلسهاي ريز جاي دارد. گلهاي ماده گل آذين, عموماً در قسمت داخلي محفظه گلابي شكل جايگزين است و از آميزش اين گلها, ميوه‌هاي فراوان و ريز در درون قسمت گوشتدار نهنج تشكيل مي‌شود. از نظر گياهشناسي ميوه انجيره ميوه متعارف نيست بلكه يك نوع محفظه يا كيسه گياهي است كه گلهاي نرو ماده در درون آن واقعاست و در موقع رسيدن ميوه دنباله گلهاي ماده و كاسه گل و قسمت تحتاني آن گوشتي و ضخيم و خوردني مي‌شود.

خواص درماني:
طبق نظر حكماي طب سنتي انجير از نظر طبيعت گرم و تر است و در مورد خواص آن معتقدند كه ملين و نرم كننده معرق و مسكن حرارت و تشنگي است و مقوي نيروي جنسي مي‌باشد و در قلب را خنك مي‌كند و باز كننده گرفتگي‌ها و مقوي كبد است و ورم طحال و بواسير را رفع مي‌كند. كم بودن ترشح ادرار را مرتفع مي‌سازد و براي رفع خشنونت سينه , درد سينه و سرفه و خشونت قصبه ريه نافع است. اگر تازه يا خشكم آن با مغز تخم گل رنگ و كمي بوراكسي( 75/0 گرم) مخلوط و خورده شود مسهل قوي اخلاط غليظه است. ضماد تهيه شده از خشك آن با آرد جو و گندم براي تحليل ورم بنا گوش و دملهاي مفيد است. اگر دم كرده آن را با سداب تنقيه كنند براي رفع دل پيچه مفيد است.قهوه انجير كه براي تهيه آن انجير را بود داده و ساييده و به صورت قهوه در مي‌آورند براي ذات الريه حاد نزله برونشيت و سياه سرفه تجويز مي‌شود.ميوه انجير ملين ملايمي است و به هاضمه كمك مي‌كند. در چين ميوه كمي نارس انجيره را در گوشت پخته سوپ درست مي‌كند كه خيلي مقوي است و ترشح شير را افزايش مي‌دهد. برگ انجير سمي است ولي اگر در آب بريزند تا بخار كند بخور آن برا بواسير تورم و دردناك نافع است دانشمندان ديگر گفته‌اند كه برگ انجير براي معالجه بواسير به كار مي‌رود و يا از شيره برگ و دمبرگ آن براي معالجه بواسير استفاده مي‌شود. لاتكس يا شيرابه انجير براي زگيل و بواسير و ميخچه نافع است. جوشانده برگ انجير براي درمان و تسكين درد شكم خوب است و اگر آن را روي بواسير بريزند نافع است همچنين انجير داراي خاصيت ضد سرطاني نيز مي‌باشد. در قديم از شيرابه درخت انجير جهت درمان جذام و بيماريهاي جليد مختلف در حالات مزمن استفاده به عمل مي‌آمده است.در كتب قديمي مصرف جوشانده ساقه‌هاي جوان درخت انجير براي رفع آب آوردن انساج و جوشاندن پوست تازه درخت براي رفع اسهالهاي ساده و خونرويها توصيه شده است. جوشانده غليظ انجير خشك اثر مفيد در سرماخوردگيهاي مداوم ظاهر مي‌كندانجير خشك فعاليت اعمال معده و روده را زياد مي‌كند از اين جهت مي‌توان از آن جهت رفع سوء هضم و بعضي يبوست‌هاي دير علاج استفاده درماني به عمل آورد. در استعمال خارج , غرغره جوشانده انجير خشك در شير جهت رفع تحريكات گلو و محفظه دهان در موارد آنژين, ورم لثه و ورم مخاط دهان, اثرات شفا بخش ظاهر مي‌كند ضماد خمير انجير اثر رفع التهاب تومورها را دارد و در سوختگيهاي و سودا ايجاد تسكين درد و رفع ناراحتي مي‌نمايد.

نقاط پراكنش: اين گياه در نقاط كوهستاني شهرستانهاي تفرش, كميجان, ساوه, دليجان و محلات رويش داشته از مهمترين رويشگاهاي اين گياه مي‌توان به كوه امجك در شهرستان تفرش, كوه سياه هند در شهرستان دليجان اشاره كرد.

تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/04, 01:07
خانواده: Fagaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: درخت بلوط
نام علمي: Quercus Tournنام محلي: بلوط
نام فرانسه: Cheneنام انگليسيak tree
نام آلماني: Eiche

مشخصات گياهشناسي:
گياهي هستند, درختي, با برگ‌هاي متناوب, ساده, دندانه‌دار يا لوب دار با داراي تقسيمات عميق, گل‌هاي نر آن به صورت شاتون باريك و آويخته و گل ماده منفرد و شاتونهاي كوتاه و كروي و كم گل مي‌باشند كه هر دو بر روي يك درخت قرار دراند. ميوه آن به صورت قندقه كه در پياله‌اي هر يك از فلسهاي متعدد و به هم فشرده محصور شده‌اند. كاسه گل نر 9-5 تقسيم و تعداد متغيري پرچم ديده مي‌شود.
رويشگاه: اين گياه در منطقه‌اي از شهرستان شازند به نام پاگل وجود دارد.

خواص درماني:
تانن: رسوب دهنده آلبومين, بوجود آوردند پوشش محافظ براي بافتها, جلوگيري كننده از عفونتها, در درمان سل, التيام دهنده زخمها, اثر قابض, بند آورنده خون و مقوي است.برگ بلوط اثر محرك و قابض ضعيفي دارد ولي با مخلوط برگ با در نجبويه و گزنه سفيد و اوكاليپتوس به مقدار مساوي در يك ليتر شراب مي‌توان استفاده كرد.پوست بلوط اثر غير قابل انكاري در رفع خونروي‌ها, افزايش ترشحات اداري و به طور خفيف ضد عفوني كننده و مصرف روزانه 4-2 گرم پوست همراه با عسل مقطع خونروي رحمي همچنين پادزهر خوبي براي مسموميت‌هاي آلكالوئيدي و فلزات است. استعمال جوشانده كرد پوست بلوط به صورت حمام‌هاي موضعي لوسيون, غرغره, تنقيه در درمان‌هاي اولسرهاي‌هاي سرطاني, التهاب غدد, خون مردگي, سودا, اگزما بيماري پوستي, واريس, خيز عمومي بدن, در اسهال‌هاي ساده, ديسانتري مزمن, التهاب ناحيه حلق و زبان كوچك و ورم مخاط دهان در كارگراني كه با جيوه كار مي‌كنند. افتادگي لثه‌ها و ورم لوزئين و آنژين همچنين تهيه ماده‌اي از 15 گرم پوست و 2 گرم زاجدريك ليتر نيم آب كه پس ازجوشاندن حجم آن به يك ليتر برسد براي بند آوردن خونريزي بينيميوه: استفاده آن همراه با عرق براي رفع دلپيچه ناشي از نفخ, همچنين بو داده ميوه به صورت قهوه جهت رفع اسهال درمان ديساتتري, سوء هاضم‌ها , درد معده, نزله مزمن, كم خوني, نرم استخوان سياه سرفه, درمان سل در مراحل اوليه, سستي و ضعف استخوان‌ها به كار مي‌رود.
تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/04, 01:08
خانواده Caryophyllaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: صابونك
نام علمي : Vaccaria pyramidata نام فرانسه: Vaccaire
نام انگليسي: Cow- herb نام آلماني: Kuhkrault

مشخصات گياهشناسي:
داراي ساقه‌اي به طول cm 60-30 با برگ‌هاي ساده, بيضوي دراز, متقابل و نك تيز, ساقه‌اي منشعب به تقسيمات 2 تايي و منتهي به گل‌هي متعدد و به رنگ صورتي با گلي روشن كه از پرورش آن نمونه‌هايي با گلهاي درشت‌تر و به رنگ گلي زيبا به دست مي‌آيد. گل آن داراي كاسه‌اي با 5 برجستگي زاويه‌دار و خط مانند و به رنگ كمي تيره‌تر از ساير قسمتهاست. در اغلب مزارع و زمين‌هاي آهكي يار سي بهتر نمو مي‌كند.

رويشگاه: صابونك از جمله گياهاني است كه در مزارع و باغات يافت مي‌شود و در سطح مراتع نيز حاكم رويش دارد. شکل شماره 13 نشان دهنده پراكنش اين گيا ه در سطح استان مرکزی می باشد.

خواص دارويی: دانه‌اش اثر مدر دارد و از ريشه آن نيز استفاده مي‌شود. مدر, معرق, تصفيه كننده خون و نيرو دهنده در رفع رماتيسم, نقرس, بيماري‌هاي مجاري ادراري و پوست, رفع سوا, كم خوني دختران جوان استفاده مي‌شود. در رفع سرطان, جزام موثر بوده است. جوشانده غليظ آن به عنوان ضماد در درمان اگرها, تسكين خارشها و تحريكات جلدي و جوشانده غليظ آن به صورت قرقره, در رفع آنژين يا به صورت تنفيه جهت دفع كرمك موثر است.

تدوین:مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/04, 01:08
خانواده Chenopodiaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: علف شور
نام علمي : Salsola Kali نام محلي: علف شور
نام فرانسه: Kali نام انگليسي: Kali
نام آلماني: Kalisalzkraut

مشخصات گياهشناسي:
گياهي يكساله به ارتفاع cm 60-30 بدون كرك ياكركدار است ساقه مركزي گياه حالت قائم ولي انشعابات و شاخه‌هاي آن حالت افتاده يا خميده دارند ناحيه راس برگها و براكترهاي گياه خاردار است. برگهاي حالت گوشتدار و ساقه آغوش دارد. گل آن منفرد با مجتمع به تعداد 3-2 تايي است كه مجموعاً خارهاي كم و بيش فشرده بهم در كنار برگهاي به وجود مي‌آورند.

خواص دارويی: اعضاء اين گياه داري اثر ملين, ضد اسكوربوت, و مدر است در خاكستر آن مقدار زيادي كربنات پتاسيم يافت مي‌شود.

اين گياه در اكثر اراضي تخريب يافته و شور استان يافت مي‌شود.

تدوین:مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/04, 01:10
خانواده Urticaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: گزنه ( گزنه كبير, گزنه دو پايه)
نام علمي Urtica dioica
فرانسه: ortie mechante, Grande ortie, ortie dioique
انگليسي:Lavge - Nettle, Common- Nettle , Greet- Nettle
آلماني: Grosse- Nessel, Brennessel, Grosse- Brennessel
ايتاليائي: Orticone, O. Uivace, ortice- maschia, Ortica
عربي: قريص (Quarrys)

مشخصات گياهشناسي:
گزنه كبير گياهي است علفي, چند ساله, ساقه آن 4 گوشه و راست به ارتفاع 5/0 يا بك متر و حتي بيشتر و پوشيده از تار و پرزهاي چسبناك و ساختمان آن به شدت ليفي مي‌باشد. برگهاي آن متقابل بيضي بزرگ و نوك تيز, دندانه‌دار و منتهي به 12 ستيپول و رگبرگها خيلي مشخص از مشخصات پايه ماده آن اين است كه گل آذين خوشه آن پس از آنكه گل‌ها آميزش يافت و تشكيل ميوه آغاز گرديد. از حالت ايستاده به وضع خميده در مي‌آيد. گزنه اعضاي پوشيده از تارهاي مخروطي شكل و گزنده دارد و چون پس از لمس كردن محتويات سوز آور غده زير آن در پوست بدن وارد مي‌گردد. ايجاد سوزش و ناراحتي مي‌كند. گزنه كبير خزنده است و در فواصل مختلف ريشكهاي تازه از آن روييده و منشاء ساقه هوايي و گياه جديدي مي‌شود به همين دليل اين گياه به سرعت گسترش مي‌يابد. تخم آن نرم براق و كمي پهن و تيره رنگ است.

قسمت مورد استفاده:
سر شاخه‌هاي گياه( بيشر برگهاي تازه) و ريشه و شيره حاصل از دانه آن نيز كم و بيش به مصرف درماني مي‌رسد.

خواص درماني
اين گياه در تقويت اعمال هضم, ازدياد ادرار, رفع نزله, بند آوردن خون, علاج بيماري قند و احتمالاً ازدياد ترشح شير و باز كردن قاعدگي اثر مفيد است.گزنه داراي اثر قاطع در رفع بيماريهاي پوست است. دانه گزنه داراي اثر مسهل و قاعده آور و ضد كرم است. با مصرف گزنه, تعداد گلبولهاي قرمز خون نيز افزايش مي‌يابد كه خود در درمان بعضي از بيماريهاي خوني حائز اهميت است. جوشانده گزنه در رفع ناراحتي‌÷اي پوستي مخصوصاُ اگزماهاي مزمن و گزماهاي ناشي از Impetiyo و داء الصدف و نظاير آنها اثر معالج ظاهر مي‌كند.گزنه به نحو غير قابل ترديد اثر بند آورنده خون دارد. به طوري كه بررسي‌هاي متعدد در اين زمينه نشان داده است كه گزنه در رفع اخلاط خوني, خون آمدن از بيني, خونروي در فواصل قاعدگي, استفراق خوني و خونرويهاي مختلف اثر درخشان دارد و در استعمال خارج برگ له شده گزنه در مقدار كمي نمك و يا جوشانده آن, اثر قاطع در رفع زخم‌هاي غانقرايائي و اولسرهاي چركين دارد. شيره تازه يا جوشانده گياه اگر غرغره شود. ورم لوزه, آفت و التهاب لثه دندان را از بين مي‌برد. از قديم الايام با گزنه تازه ضربه‌هاي ملايم روي قسمتي از پوست بدن ( به منظور تجمع خون در آن قسمت) وارد مي‌آورند تا با اين عمل, خون از قسمتهائي از بدن كه موجبات ناراحتي‌هاي را فراهم آورد, دور گردد و به اين قمست متوجه شود.از گزنه در رفع بيحسي اعضاي بدن, بي اختياري اعضاء كه بر اثر سكته‌هاي ناقص بيش مي‌آيد. رماتيسم مزمن قطع شدن حالت قاعدگي و غيره استفاده به عمل مي‌آورده‌اند. در كليه حالات مذكور با اثر دادن شاخه برگدار گزنه و يا فرآورده‌هاي آن بر روي پوست بدن اثر درماني ظاهر مي‌شود. جوشانده گياه و خيسانده آن در الكل به صورت لوسيون به تنها در رشد موي سر اثر مي‌كند بلكه مانع ريزش مو مي‌شود بعلاوه شوره سر را از بين مي‌برد. گزنه مدر و معرق نيز مي‌باشد و براي نرم كردن ورمهاي سخت در استعمال خارجي به كار مي‌رود. نيروي جنسي را زياد مي‌كند. سينه, ريه و معده را از افلاط پاك مي‌كند. دهانه رحم و گرفتگيهاي كبد را باز مي‌كند در علاج بيماريهاي قند موثر است. شيره گياه و جوشانده گياه مقدار قند در ادرار بيماران قند را كاهش مي‌دهد. در ضمن براي رفع پيچيدگي‌هاي عصب نيز مفيد است.

صور داروئي:
دم كرده و يا جوشانده 30 تا 60 در هزار برگ گزنه به مقدار 3 فنجان در روز قبل يا بعد از هر غذا شيره تازه گياه به مقدار 60 تا 125 گرم در روز قبل از غذا ( به اين شيره بايد كمي آب افزود تا رقيق شود) شريت گزنه كه با افزايش 30 تا 60 گرم آن در كمي آب قند حاصل مي‌شود. جوشانده 30 تا 40 در هزار گزنه در آب به عنوان مدر و تصفيه كننده خون براي مصرف در 2 روز بيش هر دو غذا و همچنين از عصاره و تنتور آن هم مصرف مي‌شود.

نقاط پراكنش:
اين گياه به صورت پراكنده در نقاط مرطوب حاشيه چشمه‌هاي دائمي و بعضاً فصلي در نقاط كوهستاني استان به صورت خيلي محدود رويش دارد.

تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/04, 01:10
خانواده : Valerianaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسی: سنبل الطيب کوهستانی
نام علمی: Valeriana sisymbriifolia

مشخصات گياهشناسی
سنبل الطيب کوهستانی به صورت خودرو در بعضي از مناطق كوهستاني استان مي‌رويد. سنبل الطيب گياهي پايا, فاقد كرك با ريشه‌اي ضخيم در ناحيه يقه فلس‌دار و در بن شامل فيبرهاي استوانه‌اي گوشتي است. ساقه گياه بلند به ارتفاع 80-30 سانتيمتر, ساده, ايستاده, توخالي و كم و بيش ضخيم است برگها, تماماً داراي تقسيمات شانه‌اي عميق, تخم مرغي, مدور و تقريباً دمبرگدار است. گلها, به رنگ صورتي, مجتمع, پرگل و فشرده, ساده يا كمي منشعب و تقريباً پانيكولي. براكته خطي و مژكدار است. جام آن داراي لوله‌اي 5/1 برابر بلندتر از پهنك آن مي‌باشد. موسم گل ارديبهشت ماه عنوان شده است اين گونه در نقاط كوهستاني شازند به ويژه در ارتفاعات راستبند و منطقه چپقلي پراكنش دارد.

خواص دارويی :
از اسانس گياه سنبل الطيب در صنايع مختلفي دارويي, غذايي و بهداشتي استفاده مي‌كنند (Drobot 1958 و Rusiecki 1937). ريشه گياه از دوران قديم مصرف دارويي داشته است و جهت بيماريهاي عصبي, اضطراب و رفع خستگي استفاده مي‌شود. همچنين اثرات ضد باكتريايي تركيباتي ريشه نيز مورد تاييد محققان قرار گرفته است.

رويشگاه:
اين گياه در ارتفاعات کوه چپقلی و راستبند پراکنش دارد.

تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/04, 01:11
خانواده : Compositae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: بابا آدم
نام علمي: Arctium lappa
انگليسي: Berdock
فرانسه : Bardan آلماني: Klette
مشخصات گياهشناسی
گياهي علفي بزرگ داراي ساقه منشعب به طول 680 تا 5/1 و حتي بيشتر كه به حالت وحشي در نواحي مرطوب و سايه مي‌رويد ريشه‌اي‌ دراز به قطر انگشت با ظاهري دوكي شكل و به رنگ قهوه‌اي دارد. ولي اگر شكسته شود در مقطع رنگ سفيد دارد. از اختصاصات آن اين است كه پهنك برگهاي آن بسيار بزرگ و حالت افتاده بر روي ساقه دارد. به نسبتي كه از قاعده ساقه به راس آن نزديك مي‌شويم كم مي‌گردد. رنگ آن در سطح فوقاني سبز تيره و در سطح تحتاني پوشيده از تارهاي فراوان سبز روشن است. كاپيتولها ظاهري كروي دارد و مجتمع كه هر يك از آنها مركب از گل‌هاي كوچك ارغواني به تعداد 5-4 مصور در تارهاي ابريشمي است. براكته‌هاي انولوكر آن هر يك در انتها به خميدگي قلاب مانندي ختم مي‌شود ميوه آن پس از رسيدن بصورت فندقه بصورت 4-3 سطح مشخص در مي‌آيد. رنگ آن خاكستري يا قهوه‌اي روشن و يا حنايي و گاهي منقوش به لكه‌هاي نسبتاً تيره است. در بالاي ميوه آن دسته‌هاي تارهاي ابريشمي كوتاه زرد يا سفيد مايل به زرد ديده مي‌شود كه زدود افتند. سطح خارجي ميوه گياه پوشيده از تارهاي ريز است. بطور كه وجود آنها سبب مي‌گردد به سهولت به دست بچسبد. برداشت محصول از اواخر اسفند تا اوايل ارديبهشت صورت مي‌گيرد. قسمت مورد استفاده برگهاي گياه است.

خواص دارويی:
ريشه بابا آدم اثر تصفيه كننده خون, زياد كننده ترشحات صفرا, مورد معرق است. براي رفع نقرس, رماتيسم و امراض مختلف جلدي استفاده مي‌شود. ريشه بابا آدم به علت مرد بودن دافع اسيد اوريك و در رفع خيز عمومي بدن, نقرس, سنگ كليه رفع جوشهاي صورت, دانه‌هاي غرور, بيماريهاي پوستي مختلف, سرخك و به طور كلي تبهاي دانه‌اي, رماتيسم, قولنج‌هاي كبد و ترله‌ها ششي مزمن, اثر معالج دارد, ريشه بابا آدم اثر پايين آورند قند خون دارد و در درمان ديابت از آن استفاده مي‌شود. اگر له شده ريشه تازه بابا آدم و يا جوشانده غليظ آن, بر روي پوست صورت اثر داده شود, كوركها و آندماي خشك را بهبود مي‌بخشد. ماليدن لوسيونهاي حاصل از جوشانده ريشه بابا آدم, باعث تقويت پوست سر جلوگيري از ريزش مو مي‌گردد, ضماد برگهاي آن موجب تسكين درد در ورم حاد مفاصل در رفع ناراحتي‌ها و التهاب در بواسير مي‌شود. برگهاي له شده آنرا براي گزش مار توصيه مي‌كنند برگهاي قاعده ساقه و ريشه گياه در تقويت عصب چشائي و درمان ضعف اعصاب موثر واقع مي‌شود.

تدوین:حمیدرضا میرداودی-عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/04, 01:12
خانواده : Capparidaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: كور
نام علمي : Capparis spinosa
نام محلي: هندوانه وحشی
نام فرانسه: Taparier نام انگليسي: Common caper- bush
نام آلماني: Kapernstrauch

مشخصات گياهشناسي:
گياهي زيبا, داراي شاخه‌هاي متعدد, پوشيده از كرك و به طول m 5/1-1 است. انشعابات ساقه گياه از يك ناحيه چوبي شده كه قاعده ساقه به حساب مي‌آيد. منشا گرفته و وضع غالباً گسترده‌اي بر روي زمين پيدا مي‌كند. برگ‌هاي آن ساده و عاري از دندانه و برنگ سبز روشن و داراي دوزائده خار مانند در محل اتصال و دمبرگ به ساقه است. گل‌هاي آن درشت و سفيد مايل به گلي دارد كه پس از شكفتن منظره زيبايي بوجود مي‌آورد. داراي تعداد زيادي پرچم دراز بوده, ميوه آن در انتهاي نهنج بوجود مي‌آيد. كه بيضوي گوشتدار است گل‌ها نر ماده, منظم, 4 كاسبرگ, 4 گلبرگ همراه با نهنج استطاله‌اي دراز است, 4 پرچم با مادگي 2 برچه‌اي از مشخصات آن است.

رويشگاه:
اين گياه عموماً در مناطقي استپي استان بخصوص در مراتع شهرستانها محلات, دليجان, تفرش و ساوه و اراك به طور پراكنده وجود دارد.

خواص دارويی از جوانه‌هاي مولد گل كه پس از چيدن به مدت سه ماه در سركه يا آبشور نگهداري مي‌شود و همچنين ريشه و پوست آن استفاده مي‌شود.

پوست و ريشه گياه در امراض مربوط به كبد و طحال استفاده مي‌شده و در موارد ضروري به عنوان مدر, قابض و مقوي, در رفع آب آوردن, كم خوني, رنگ پريدگي دختران جوان, ضعف عمومي همراه با ضعيف اعصاب, در نقرس, در هيستري, حالات عصبي, موجب بازشدن خون قاعدگي مي‌شود. استفاده مي‌گردد. حوانه‌هاي ناشكفته مولد گل اثر نيرو دهنده و كمي مدر دارد. از جوشانده آن براي مصارف داخل و نقرس استفاده مي‌شود.


تدوین:مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/06, 01:23
خانواده : Apiaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:نام فارسي: زيره كوهي
نام علمي : Bunium persicum نام محلي: زيره كوهي
نام فرانسه: Carvi نام انگليسي: Carum Persicum Bioss

مشخصات گياهشناسي:
يكي از گياهان مهم از نظر ادويه‌اي و دارويي از خانواده umbelliferae است كه از دير باز در ايران مورد توجه بوده است. گياهي است چند ساله, بي كرك, به ارتفاع 30 تا 60 سانتيمتر و داراي ساقه‌هاي توخالي, شياردار و منشعب از قاعده است, ريشه راست, دوكي شكل, گوشتدار با بريدگيهاي نازك, نخي شكل و به رنگ سبز مي‌باشد. برگهاي قاعده ساقه به دمبرگ كوتاه و منتهي به غلاف مشخص, ختم مي‌شود, بعلاوه بريدگي پهنك برگه بصورتي است كه كوتاهتر و نازكتر از بريدگي برگهاي فوقاني جلوه مي‌كند. گلهاي آن كوچك, سفيد يا صورتي و مجتمع بصورت چتر مركب است. ميوه‌اش بيضي شكل بطول 4- 6 ميليمتر, به قطر 1 تا 5/1 ميليمتر, بي كرك, به رنگ قهوه‌اي شكلاتي يا قهوه‌اي مايل به زرد شفاف است, بوي آن بسيار معطر قوي, مطبوع و طعم آن تند, كمي سوزاننده و معطر است. اين گياه سه سال زمان نياز دارد كه به بذر دهي برسد, در سال اول دو برگي شده و بعد از مدت 3 ماه از سطح خاك محو مي‌شود. در سال دوم اين گياه در اوايل بهار در روي سطح خاك پنجه مي‌زند و بعد از 4 ماه از سطح خاك محو مي‌شود, در اين دو سال غده زير زميني اين گياه نيز تشكيل مي‌شود. در سال سوم گياه به گل رفته و توليد بذر مي‌كند شکل شماره 1 نشان دهنده پراكنش اين گيا ه در سطح استان مرکز ی می باشد.

خواص دارويی:
به عنوان عطر و طعم دهنده و ضد عفوني كننده مصرف سنتي دارد, عمل هضم را بهبود بخشيد و از نفخ و اسهال جلوگيري مي‌كند در عين حال براي معده – روده مناسب است. و به طور خفيف قاعد آور, ضد كرم و ضد تشنج و تحريك كننده غدد شيري مي‌باشد. دم كرده آن براي معده و روده اثر بخشي خوبي دارد. كوبيده گياه به اندازه يك قاشق چاي خوري در يك استكان آبجوش مناسب است.گرد زيره + gr 1- 5/0 عسل مخلوط بعد از غذا براي تقويت عمومي بدن – دستگاه هاضمه و ضد تشنج مقدار gr 4- 2 در يك ليتر آب جوش براي بخور چشم و بيني

مقدار gr 150 در يك ليتر آب جوشانده و جهت بر طرف نمودن فلجي اعضا و تسكين درد سياتيك و تحريك زايمان منطقه رويش اين گياه در محدوده جنوب شرق شهرستان ساوه و در كوه زيره نزديك روستايي در بند قرار دارد.
تدوین :مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/06, 01:23
خانواده Orchidaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: ثعلب
نام علمي: Orchis mavulata
فرانسه: Orchis tachete
انگليسي:Crow - foot
آلماني: Geflecktes knobenkraut

مشخصات گياهشناسي:
گياهي پايا داراي غده زير زميني منقسم به تقسيمات پنجه‌اي و ارتفاعي بين سانتي‌متر 7-25 است. برگهايي به رنگ سبز تيره در سطح فوقاني و كمي غبار آلوده در سطح تحتاني دارد. به علاوه لكه‌هاي قهوه‌اي رنگ در پهنك برگ ديده مي‌شود گل‌هاي گلي رنگ و گاهي سفيد در ماههاي ارديبهشت تا تير ظاهر مي‌شود. در آغاز وضع فشرده بر روي محور گل آذين دارند ولي پس از شكفتن تغير شكل داده ظاهر استوانه‌اي پيدا مي‌كند. در براكته زير گل آن 3 رگبرگ اصلي و در گلبرگهاي آن لكه‌هاي ارغواني يا بنفش ديده مي‌شود. قسمت مورد استفاده اين گياه غده‌هاي زير زميني آن است.

محل پراکنش:
اين گياه در مناطق مرطوب در كوه آهو آشتيان رويش دارد.

خواص دارويی
اثر مفرح و نرم كننده دارد. و در رفع سرما خوردگي, اخلاط خوني, رفع حالات تحريكي و التهابي سينه يا دستگاه هضم و رفع تقريت, ورم مثانه و اسهالهاي ساده موثر است. در رفع ورم حاد روده, در تب‌هاي تيفوئيد مي‌توان از آن استفاده كرد.

تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/06, 01:24
خانواده Papaveraceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي : شقايق
نام علمي: Papaver sp.
نام محلي:شقايق
نام فرانسه: Pavot نام انگليسي:Poppy
نام آلماني: Maen

مشخصات گياهشناسي:
گياهي است علفي, يكساله با برگ‌هاي ساده, متناوب, بدون گوشوارك, گل‌ها در انتهاي دمگل درازي قرار دارند. گل‌ها نر ماده, كامل و كاسه گل از دو كاسبرگ كه در حالت غنچه‌اي جامگل را مي‌پوشاند. جامگل از 4 گلبرگ روي دو دايره قرار دارد, پرچمها بسيار زياد, مادگي 20-2 برچه حجره‌اي و داراي تخمك زياد است. ميوه آن كپسول كه در انتهاي آن سرپوشي دارد. دانه آن كوچك با آلبومن روغني است.

رويشگاه :اين گياه به طور پراكنده در اكثر نقاط استان بخصوص در اراضي سنگلاخي و اراضي زراعي يافت مي‌شود.

خواص درماني:از گل‌هاي آن استفاده مي‌شود كه داراي خاصيت معرق بودن است و چون كمي سمي است بايد در مصرف آن دقت شود كه در حد مجاز باشد.

تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/06, 01:26
خانواده Plantaginaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي : بارهنگ سر نيزه‌اي
نام علمي: Plantago Lanceolata
نام محلي: بارهنگ
نام فرانسه: Plantain Lanceole
نام انگليسي: P. majan
نام آلماني: Spitz wgerich

مشخصات گياهشناسي:
گياهي است به ارتفاع cm 50-8, داراي برگ‌هايي با پهنك بزرگ كه 3 تا11 گلبرگ سراسري در جهت طولي ديده مي‌شود. گل‌هاي آن جايي به رنگ خاكستري روشن يا تقريباً مايل به قرمز و مجمتع به صورت سنبله‌ دراز است. ميوه‌اش پوشينه, داراي دو خانه و محتوي 4 تا 8 دانه كوچك و بيضي شكل مي‌باشد.

رويشگاه :اين گياه نيز در سطح باغات استان و عمدتاً در كنار جوي‌هاي آبياري و مناطق مرطوب به عنوان يك علف هرز رويش دارد.

خواص درماني:از برگ, ريشه و دانه آن استفاده مي‌شود كه اثر قابض و نرم كننده دارد, تصفيه كننده خون, آرام كننده رفع تحريكات و نزله‌هاي مزمن برونش‌ها, نزله‌هاي مجاري ادرار و دستگاه هضم, رفع ناراحتي آسم اسهال‌هاي ساده, ورم مخاط دهان, دندان درد و گوش درد. جوشانده برگ آن ( برگ جوشيده شده) التيام دهنده زخم‌ها و كمپرس و ضماد برگ نيز همين المرا دارد. جوشانده ريشه با عسل شيرين شده و غرغره آن ورم مخاط دهان را از بين مي‌برد. به كار بردن كرم آن بر روي جوش‌ها صورت, بيني, زنخدان توصيه مي‌شود. گرم 100-50 ريشه با برگ در يك ليتر آب به مقدار سه فنجان در روز, جوشانده گياه در شراب به مقدار يك قاشق در هر ساعت و يك فنجان در موقع خون آمدن از سينه, دم كرده حاصل از گرم 10 برگ در گرم 150 آب جوش براي حمام چشم موثر است.

تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/06, 01:27
خانواده Polygonacee
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: علف هفت بند
نام علمي : Pdyyonum aviculare
انگليسي: Blood- wort
فرانسه: Renouee
آلماني: Wegetritt

مشخصات گياهشناسی:گياهي يكساله داراي ساقه خوابيده باريك و منشعب به طول سانتي‌متر 60-30 برگهاي آن باريك و كوچك و نوك تيز و استيپول آنها داراي ظاهري نازك و سفيد رنگ است گل‌هاي ريز و كوچك فاقد بو و نوش است به رنگ صورت در متن مايل به سبز جلوه مي‌كند. قسمت مورد استفاده آن كليه اندامهاي آن است. خواص دارويیاثر قابض مقوي, مدر, التيام دهنده, رفع اسهال و ديسانتري, رفع ورم رده بزرگ, بند آورند خون رفع اخلاط خوني, درمان سل, برونشيت, آسم, منظم نمودن دستگاه هضم مي‌باشد.تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/06, 01:28
خانواده: Polypodiaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: پرسياوش
نام علمي:Abiantum capilis- Venera
انگليسي: maidenhair Fern
فرانسه Adiante

مشخصات گياهشناسی
گياهي است چند ساله برگها شبيه گشنيز معمولاً بدون ساقه اصلي و داراي دمبرگ دراز و خيلي نازك و سياه كه وجه تسميه فرانسوي و انگليسي عربي آن از اينجا ناشي مي‌شود. ساقه زير زميني آن خزنده و ريشكهاي بسيار باريك و نازك به آن اتصال درد. پرسياوش از نظر شرايط اقليمي مناطق گرم و مرطوب را مي‌پسندد. برگها كمي معطر و داراي طعمي گس و كمي تلخ است.

محل رويش:
اين گياه در يك نقطه مرطوب در جاده تفرش به سمت دهستان جفتان يافت مي‌شود.

خواص دارويی: پرسياوش از نظر طبيعت مايل به گرم, براي باز كردن گرفتگيهاي مجراي بيني و سينه و اعتدال بخشيدن به اخلاط و تحليل گازهاي معده بسيار موثر است. جوشانده آن به عنوان مسهل صفرا, بلغم و سوداي موجود در معده و روده مفيد است. همچنين براي نرم كردن و بيرون راندن اخلاط سينه, تنگي نفس, درد سينه و يرقان آثار مفيدي دارد مدر و باز كننده عادت ماهانه و براي دفع سنگ مثانه بسيار مفيد است. خوردن گرد آن براي رفع اسهال و جمع كردن شكم نافع است و ضماد پخته آن براي كاهش ورم بيضه‌ها موثر مي‌باشد. ضماد كوبيده آن با ضمغ لاذن, روغن مورد روغن سوسن, زوفا وسركه براي تقويت مو و جلوگيري از ريزش مو مفيد مي‌باشد.

تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/18, 17:06
خانواده Ranunculaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: آدونيس
نام علمي: Adonis sp
نام انگليسي: Spring Adonis
فرانسه: Adonide de printemps
آلماني: Fruhlings Teufelsauge

مشخصات گياهشناسی
گياهي است علفي چند ساله و زيبا داراي ريزوم ضخيم و ريشه‌اي تيره رنگ است. از ريشه تيره رنگ اين گياه در بهار هر سال شاخه‌هاي برگدار متعدد خارج مي‌شود. كه برگهاي قاعده‌اي فلس مانند و برگهاي واقع بر ساقه آن غلافدار به رنگ سبز زيبا داراي بريدگي‌هاي زياد است. گل آن درشت و زرد رنگ است. به طور منفرد بر روي شاخه‌هاي گياه ظاهر مي‌شوند. برچه‌هاي آن متعدد و آزادند راس كاسبرگ آدونيس رنگ قرمز شرابي دارد. برگهاي و ساقه‌ها مصرف دارويي و صنعتي دارد.

خواص دارويی
در موارد آب آوردن انساج استفاده مي‌شود. اثر مقوي, مدر و معالج بيماري صرع است. آدونيس بر خلاف ديژيتال در بدن جمع نمي‌گردد. اثرات آن در بدن با آنكه خفيف‌تر از ويژيتال است ولي سريعتر از آن ظاهر مي‌شود. فرآورده‌هاي ادونيس در بسياري از بيماريهاي قلبي حاد و در موارد ورم پرده بيروني دل, ورم ماهيچه قلب و آندو كارديت مصرف دارند. مصرف آن در طپش قلب, خفقان صدري, نارسائي دريچه ميترال و آئورت, ضعف قلب, ناراحتي‌هاي قلب منشاء بيماريهاي عفوني, گريپ, ذات الريه, تيفوئيد. آبله و غيره اثر مفيد دارد. دم كرده آن با آنكه طعم تلخ دارد, عدم تحمل در بيماري ايجاد نمي‌كند. فقط گاهي ترتشح آب دهان را افزايش مي‌دهد.
تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/18, 17:07
خانواده Portulacaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: خرفه
نام علمي: portulaca oleracea
نام انگليسي: Common purslane
نام فرانسه: Porcellone
نام آلماني: Portulok

مشخصات گياهشناسي:
گياهي يكساله كه وحشي آن خزنده و ساقه‌هاي خوابيده كمي قرمز و برگهاي دايره‌اي گوشتي كه دور گل‌هاي كوچك زرد رنگ آن ظاهر مي‌شود نوع پرورشي آن با ساقه‌هاي ضخيم گوشتي سرخ رنگ قائم كه بلندي آن 40-10 سانتي‌متر است برگهاي آن گوشتي كلفت با كركهاي كوتاه و تخم آن سياه كوچك وحشي آن معمولاً در مناطق معتدله دنيا همه جا و در نواحي سايه‌دار مرطوب در مزارع و بوستانها و حاشيه درياچه‌ها مي‌رويد. در ايران معمولاً كاشته مي‌شود ولي به طور وحشي نيز در مناطق شمالي ايران نيز در اطراف رشت, لاهيجان و اطراف تهران, تفرش اراك و ساير نواحي مي‌رويد تكثير آن از طريق كاشت بذر صورت مي‌گيرد بذر آنرا مستقيماً در ماه‌هاي ارديبهشت تا تير در زمين اصلي مي‌كارند خاك مزرعه بايد غني باشد. و چون احتياج به آب فراوان دارد آبياري آن بايد مرتباً صورت گيرد.

محل رويش:اين گياه در اراضي زراعي و باغات استان مركزي به عنوان يك علف هرز رويش دارد و عمدتاً هم در حاشيه اين اراضي يافت مي‌شود.

خواص دارويی
خرفه از نظر طبيعت خيلي سرد و تر و داراي نيروي قابضه است و برگ و ساقه آن مسكن صفرا است و حرارت خون و كبد و معده را تسكين مي‌دهد و براي تسكين تبهاي گرم و صفراوي و تسكين عطش و كنترل ترشح ادرار در مورد بيماري ديابت و رفع سردردهاي گرم مفيد است. و به طور كلي خونريزي از هر عضوي را قطع مي‌كند تخم آن ضد كرم كدو مي‌باشد و عصاره ساقه و برگ آن براي بيماريهاي كبد و بيماريها كمي ويتامين C بسيار مفيد است اگر برگ و ساقه آن را مانند سالاد و با سركه مصرف شود براي درد كليه بسيار نافع است. جويدن برگ آن به مقدار كم كندي دندان را رفع مي‌كند از عصاره آن براي التهابهاي چشم استفاده مي‌شود بدليل خاصيت موسيلاژي گياه در تسكين ناراحتي‌هاي گوارشي نظير اسهال و اسهال خوني استفاده مي‌شود در استعمال خارجي شيره گياه يا له شده گياه براي تحليل ورم و تومور التيام زخمهاي شديد سوختگي, بواسير, بيماريهاي پوستي, تحليل آسبر, گزيدگي نيش حشرات , عقرب گزيدگي و مار گزيدگي مفيد است. البته در مورد زنان باردار نبايد مصرف شود.

تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/18, 17:08
خانواده Resedaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از: نام فارسي:
ورث ( ورس)
نام علمي Reseda Luteola
فرانسه: Herbe a Jcunir, R. des teinturieys, Faux Reseda, Caude
انگليسي: Syer, s - vocket, Yellow - weed, weld - Miynonette , Dyer, s weed
آلماني: Gekbliche Reseda , Gelbkvaut, wau - Reseda, Favber- wax
ايتاليائي: Erba yialla, Reseda deitintori, Guaderella, Giada, Luteola
عربي: ويبه ( Way bah), بليحه (Bulayhhah )

مشخصات گياهشناسي:
گياهي است دو ساله به بلندي 1-5/0 متر, بي كرك, داراي ساقه راست, زاويه‌دار و برگهاي آن باريك, دارز و نوك تيز, كامل با كناره موجدار و به رنگ سبز زيبا مجموعه گلهاي آن كه به تعداد زياد و به صورت نوعي گل آذين خوشه دراز كه در اطراف ساقه گل دهنده به رنگ زرد كمي تيره ظاهر مي‌شود. ميوه آن پوشينه ( كپسول) كوچك, بيضوي, و داراي سه دانه نوك تيز است و در آن دانه‌هاي تيره رنگ و صاف جاي دارد.

خواص دارويی:
ريشه گياه سابقاً به عنوان اشتهاآور مورد استفاده قرار مي‌گرفته است. سرشاخه‌هاي گلدار گياه سابقاً جهت دفع كرمهاي روده مصرف مي‌شده است. ريشه آن به عنوان مدر استفاده مي‌شود در طب عوام به عنوان مقوي معده مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

CASSIATORA
2008/02/18, 17:09
تيره Rutaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: مورد كاذب
نام علمي Haplophyllum perforatum

مشخصات گياهشناسی
گياهاني علفي و پايا, داراي برگهاي كامل يا سه تقسيمه عميق‌اند. گلهاي زرد يا سرخ فام, كاسه 5 لبه يا پنج بخشي, گلبرگها 5 عدد, در سطح پشتي محدب و در سطح دروني گود و از لحاظ لبه‌ها كاملند, پرچمها 10 عدد, آزاد يا به هم پيوسته ( مونادلف), ميله پرچمها پوشيده از كركهاي بلند و ريش‌‌دار, يا لااقل در پايين ريش‌دار است. ميوه كپسول, غده‌دار, شامل 5 خانه است و از بالا به وسيله شكاف بين برچه‌اي باز مي‌شود و يا مانند ميوه هاپلوفيلوم آكوتيفوليم كپسول ناشكوفاست. سطح دانه‌ها ناهموار و داراي برجستگيهاي فراوان است

خواص دارويي: از برگهايي اين گياه در بعضي از مناطق در شكسته‌بندي استخوان به همراه زرده تخم‌مرغ استفاده مي‌نمايند.
تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/18, 17:10
خانواده Rubiaceae گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: روناس
نام علمي: Rubia tinctorum
نام محلي:
نام فرانسه:Garance
نام انگليسي: Madder
نام آلماني: Faerberroethe- Krapp

مشخصات گياهشناسي:
گياهي علفي و چند ساله به بلندي تا 2 متري, داراي ساقه‌هاي پوشيده از خار ريز و كج با مقطع چهار گوش برگ‌هاي آن به صورت گروهي از چند برگ به شكل چتر از هر نقطه ساقه و دور آن بيرون آمده‌اند. بيضي و نوك تيز كه منتهي به خارهاي مي‌شوند. گل‌هاي كوچك و به رنگ زرد مايل به سبز و ميوه آن گوشتي با غشاي كمي ضخيم. ريشه آن كه قسمت اساسي مورد استفاده اين گياه است. به رنگ سرخ تيره طويل استوانه‌اي به حجم يك قلم تحرير غرير, رنگ داخل آن سرخ روشن و طعمي تلخ و گس دارد. از ريشه و ساقه‌هاي آن ( زير زميني) ماده‌اي رنگي آسيزالين گرفته مي‌شود. و چون اين ماده در ريشه 3-2 ساله توليد مي‌شود بنابر اين اگر استفاده رنگ آن باشد بايد ريشه‌هاي 3 ساله و بالاتر استفاده شود. براي استفاده از ريشه در مرداد ماه سال دوم مي‌تواند اقدام به برداشت آن كرد.

رويشگاه:اين گياه نيز در اكثر اراضي باغي استان به عنوان يك علف هرز رويش دارد و در سطح مراتع و در نقاط مرطوب نيز در مناطق شازند و نوبران ساوه رويش دارد.

خواص دارويی:از اين گياه به عنوان قابض و مدر استفاده مي‌شود, ريشه آن داراي خاصيت قاعده‌آور و مدر مي‌باشد ريشه روناس به طور كلي از ريشه‌هاي مفتح يعني باز كننده انسداد و گرفتگي‌هاي مجاري است به همين علت مدر است. و از عواملي است كه در موارد بيماري نوعي استخوان يا راشي‌تيسم استعمال مي‌شود. معمولاً پس از خوردن روناس استخوانها رنگين مي‌شود و اين ماده از طريق ادرار از بدن خارج مي‌شود. خوردن آن با عسل براي فلج, بي حسي عضو, لقوه, گستسگي اعضاء, تقويت معده, ازدياد ترشح ادرار غليظ, ازدياد ترشح شير, عادت ماهيانه و همچنين سياتيك نافع است. برگ و شاخه و ميوه آن دافع سموم گزندگان است. روناس مضر مثانه است. زيرا ترشح ادرار را با فشار زياد ايجاد مي‌كند و ممكنست ايجاد خون در ادرار كند از اين نظر بايد با كتيرا مصرف شود. براي سر نيز مضر است بايد با انسيون مصرف شود. جوشانده 30-15 در هزار ريشه نيمكوب – گرد ريشه به مقدار 1 تا 4 گرم در روز به صورت مخلوط در يك محلول, عصاره آبي به مقدرا 3/0 گرم تا 1 گرم در روز

تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/18, 17:10
خانواده : Salicaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسی :صنوبر
نام علمی: Populus nigra
انگليسي: Black Poplar
فرانسه:P. euplier noir

مشخصات گياهشناسی
درختي است بلند به ارتفاع 30 متر است شاخه‌هاي آن باز, تنه آن كم و بيش موجي است. فاقد جهت‌هاي ريشه جوش است پوست تند در جواني سبز خاكستري ولي بعداً تيره رنگ و ساه است. جوانه‌هاي آن زرد است و معطر و چسبناك برگها سبز براق پهن يا لوزي شكل نوك تيز و قاعده آن زاويه‌دار است. شاتونهاي گل زود رس و هر شاتون دراي 50-30 پا يك‌دار است . ميوه آن كپسول و بادو شكاف شكفته مي‌شود.

خواص دارويی:
تصفيه كننده خون, مدر, مقوي هاضمه, ضد عفوني كننده, مفيد براي ناراحتي‌هاي كليه و مثانه و رماتيسم و نقرس و سياتيك براي جذب گاز ماده, رفع سوء هاضمه ناشي از نفخ و ضد عفوني كننده معده مي‌باشد.
رويشگاه: اين گياه در حاشيه رودخانه‌هي قره چاي و قمرود رويش دارد.

تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/18, 17:12
خانواده: Solanaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: بنگدانه
نام علمي: Hyoscyamus niger
نام محلي:
نام فرانسوي:Patelet
نام انگليسي:Henbane
نام آلماني: Bilseukraut

خصوصيات گياهشناسي:
گياهي است علفي, دو ساله, داراي ساقه استوانه‌اي شكل, خميده در ناحيه راس و به ارتفاع cm 80-60 كه در كنار جاده‌ها, امكان مخروبه, قبرستانها و نواحي باير غالب نقاط اروپا و نقاط غربي و مركزي آسيا و ايران مي‌رويد. داراي ريشه راست, دراز و نسبتآً ضخيم است, برگ‌هاي آن متناوب و مثلث شكل و نوك تيز و در قسمت انتهايي ساقه معمولاً عاري از دمبرگ و منقسم به لوب‌هاي نامساوي و نوك تيز است. درازي برگ‌ها به 20 و پهناي آنها cm 7-5 مي‌رسد. رنگ آنهاسبز مايل به زرد و به مجرد دست زدن نيز به انگشتان مي‌چسبد. گل‌هاي آن زرد رنگ و شبكه‌اي از خطوط ظريف و به رنگ ارغواني است. ميوه آن پوشينه و داراي ظاهري شبيه ديگ دهانه‌دار و محتوي 500-400 دانه كوچك است. بعضي از پايه‌هاي آن متجاوز از 10000 دانه وجود مي‌آورد. از اين گياه دو واريته يكساله و دو ساله دارد كه افي سينال همان دو ساله است و دراي برگ‌هاي گستره و در قسمت تحتاني ساقه مي‌باشد. برگ‌هاي وربا سكوم را معمولاً در زماني كه گل ظاهر مي‌گردد چيده و به سرعت خشك مي‌نمايد كه پس از خشك شدن رنگ مايل به سبز گرفته و شكننده مي‌شود. دانه ژوسيكام را بايد پس از رسيدن كامل ميوه جمع‌آوري نمود. كه به ابعاد mm 1 و پوسته‌اي مشبكه به رنگ قهوه‌اي روشن يا خاكستري غبار آلود نيز آنرا از خارج مي‌پوشاند. ژوسيكام سمي بوده ولي كمتر ممكن است پيش آيد زيرا ميوه آن در داخل كاسه‌اي با دندان‌هاي نوك تيز جاي دارد و برگ و اعضاي گياه بوي بدي مي‌دهد.

خواص دارويی:
قسمت‌هاي مورد استفاده گياه برگ و دانه آن است. ژوسيكام ضد تشنج, آرام كننده درد, مخدر, بازكننده مردمك خواب آور, سرفه‌هاي تشنجي, سياه سرفه, سل, برو نشيت مزمن و دردهاي عصبي, داء الرقص, درد مفاصل رماتيسم, نقرس, احساس چنگ زدگي در معده, قولنج‌ها, دردهاي منشاء و ورم روده موثر بوده و در استعمال خارجي دررفع دردهاي عصبي سطحي به صورت ضماد, خوردن,’ روغن مي‌توان نتيجه سريع گرفت. برگ‌هاي ورباسکوم به مقدار gr 5/0-1/0 عصاره الكلي به مقدرا gr 05/0-1/0 به صروت حب و تنطور الكلي و به مقدار gr 3-5/0 و h 24 براي اشخاص بالغ و 3 قطره براي اطفال مصرف مي‌شود. حب مگلين با عصاره ژوسيكام, والدين و اكسيد دزنگ به مقدار مساوي gr 5/0 از هر يك ساخته شده و به تعداد 4/1 روز براي اشخاص بالغ مصرف مي‌گردد و از بهترين داروهاي ضد تشنج است. در استعمال خارجي روغن ژوسيكام, بم ترانكي و جوشانده 10000/50 برگ به صورت لوسين و مشمع, پماد و شياف به كار مي‌رود. در رفع غير اراري گرفتگي عضلات موثر است كه روغن آنرا با روغن كرچك و الكل ْ90 به نسبت مساوي مخلوط كرده و حرارت مي‌‌دهند و محل را مالش مي‌دهند.

رويشگاه:اين گياه عموماً در باغات استان به صورت علف هرز رويش دارد همچنين به صورت پراكنده در حاشيه اراضي زراعي همچنين در زمينهاي تخريب شده يافت مي‌شود.

CASSIATORA
2008/02/18, 17:13
خانواده Scrophulariaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: گل ماهور( بوصير)
نام علمي Verbascum cf. Thapsus
فرانسه:Molenc, Cierye de Notre- Dame , Bonbomme, Bouillon blanc
انگليسي: Shephed,s club, Mallein آلماني: Wolkraut, Kleinblutiye Koniyskerze
ايتاليائي:Labbri d, osino, Barabasco, Buon uomo, Verbasco officinale
عربي: بزير (Bazir )

مشخصات گياهشناسي:
گياهي است علفي, چند ساله, پوشيده از كركهاي پنبه‌اي و داراي ساقه ضخيم به ارتفاع 30/0 تا 2 متر كه در زمينهاي باير, اماكن عادي از درخت جنگلها, مزارع و كنار جاده‌ها مي‌رويد. برگهاي آن در قسمت پايين ساقه بزرگ موجدار , بيضي, نوك تيز, بدون دمبرگ, ساقه را در آغوش مي‌گيرد ( برگها در قسمت پايين داراي دمبرگ دراز ولي برگهاي طول ساقه مخصوصاً در قسمت‌هاي فوقاني, عاري ازدمبرگ و در محل اتصال به درازي مي‌شود. كه در طول آن گلهاي فراواني به رنگ زرد روشن به پهناي متوسط 2 سانتيمتر مجتمع مي‌شود. درون جام گل, 5 پرچم به نحوي جاي گرفته است كه 2 تاي قدامي آنها داراي ميله دراز به وضع مالي ولي 3 تاي ديگر بطور محسوس داراي ميله كوتاه و پوشيده از كركهاي فشرده مي‌باشد.

صور داروئي:دم كرده 10-15 گرم ريشه گياه به عنوان مدر .جوشانده 10-15 گرم در هزار دانه به عنوان مسكن درد و مدر

رويشگاه: اين گياه به طور پراكنده در سطح استان بخصوص در اراضي تخريب شده و يا اراضي زراعي رها شده و همچنين در سطح مراتع كه داراي خاك فقير هستند رويش دارد.
تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/18, 17:16
خانواده :Cruciferae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: وسمه
نام علمي : Isatis tinctoria
نام محلي: -
نام فرانسه: Vouede
نام انگليسي:Pastel
نام آلماني: Farber waid

مشخصات گياهشناسي:
گياهي است علفي, 2 ساله, پايا, پلي مرف, m 5/1-5/0 = h و داراي گل‌هاي مجتمع و زيبا و زرد. برگ‌هاي آن كماني و به طور گروهي است. قسمت پايين برگ‌ها نازك و سفيد شده و به شكل دمبرگ ضخيم گوشتي در آمده و به ساقه متصل مي‌شود. قسمت بالاي برگ بيضي دندانه‌دار براق و سبز رنگ است.

رويشگاه: اين گياه در ارتفاعات شهرستان‌هاي اراك و شازند بيشتر ديده مي‌شود ولي در ساير شهرستانها مثل خمين, محلات, تفرش و آشتيان و بخشهاي نوبران و فرقان شهرستان ساوه نيز به طول پراكند يافت مي‌شوند.

خواص دارويی: از گل‌هاي آن در درمان يرقان و تب‌بر- از برگ‌هاي آن به عنوان خنك كننده حرارت خون و براي معالجه سرخك و تيفوئيد و آنفلونزا تجويز مي‌شود. همچنين اثر قابض نيز دارد و ماليدن آن به سر براي زكام مناسب است و مو را تقويت مي‌كند و آب برگ آن براي گزيدن سگها و نافع است. روغن وسهه براي رفع بواسير نافع بوده و براي جذب آب مرواريد سفيد است.
تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/18, 17:17
خانواده : Convolvolaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: پيچك معمولي
نام علمي : Convolvolus arvensis
نام محلي:پيچک
نام فرانسه: Petit lisron
نام انگليسي: bind weed
نام آلماني: Acker winde

مشخصات گياهشناسي:
گياهي علفي داراي پراكندگي زياد در مزارع است. ساقه‌هاي مثبت آن به طول cm 100-40 است. حالت افتاده يا بالا رونده است برگهاي آن بيضوي دراز داراي 2 لوپ مشخص در قاعده پهنك است. به طوري كه بدان ظاهر سر نيزه‌اي مي‌دهد. گل‌هاي آن برحسب فرمهاي متعدد كه از گياه به وجود مي‌آيد داراي صورتي و سفيد يا مخلوطي از اين رو است. كه در طول ساقه به وضع منفرد و به تعداد 2 تايي ظاهر مي‌شوند. از مشخصات آن اين است. در سطح خارجي جام گل آن گاهي لگه‌هاي ارغواني مشاهده مي‌شود. پس از آميزش گل‌هاي آن راس دمگل‌ها به سمت پايين خميدگي حاصل مي‌كنند. به طوري كه ميوه داراي حالت آويخته مي‌شود.

خواص دارويی:
اعضاء مختلف گياه مذكور داراي اثر مسهلي صفرا بر است و اين خاصيت بيشتر پس از مصرف برگ, گل, دانه و مخصوصاً ريشه آنها ظاهر مي‌گردد. از برگهاي آن به عنوان التيام دهنده استفاده مي‌شود. عصاره برگ آن اثر ضد خونريزي دارد. گم رزين شيره گياه داراي خاصيت شبيه ژالاپ و اسكاموند است ولي فاقد طعم و اثر تحريك كننده مي‌باشد و براي رفع زردي از آن استفاده مي‌شود.
تدوین:حمیدرضا میرداودی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/18, 17:17
خانواده Ephedraceae:
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: افدرا
نام علمي: Ephedrasp
فرانسه: Ephedra
آلماني: Meetraubchen
انگليسي: Send cherry

مشخصات گياهشناسی:
انواع افدراها گياهان بوته‌اي است داراي ساقه‌اي بندبند به ارتفاع cm 40-100 و حتي بيشتر و بصورت درختچه كوچك هستند. شكل ظاهري آنها مخصوصاً در بعضي نمونه‌ها شبيه Equisetum ها است. از مشخصات آنها اين است كه اولاً بندهاي متعدد ساقه آنها فاصله‌دار است و ثانياً برگهاي كوچك و فلس مانند نازك واقع در محل بند دارند. وجود بندهاي فاصله‌دار و شكل عادي از برگ بهترين وسيله تشخيص اين گياهان است گل‌هاي آنها عموماً شاتون‌هاي نر و ماده معمولاً بر روي دو پايه جدا از هم هستند. در شاتونهاي نر آنها گل‌ها بصورت 8-6 تايي دور هم گرد آمده‌اند و هر يك داراي پرچم‌هاي پيوسته بهم هستند. گل‌هاي ماده بصورت دوتايي در قسمت انتهايي شاخه‌هاي جانبي ظاهر مي‌شوند هر يك, يك تخمك دارند. ميوه آنها به رنگ قرمز و محتوي يك دانه در فلس‌هاي متعدد گوشتدار است. كه معمولاً بصورت ميوه شفت جلوه مي‌كند. قسمت مورد استفاده اين گياه ساقه آن است كه همراه با سوش مورد استفاده است.

خواص دارويی
از ساقه افدراهاي معمولي, كمتر استفاده داروئي به عمل مي‌آيد. افدرين و املاح آن اثر شبيه آدرنالين دارد, افدرين موجب تنگي مجاري عروق, بالا رفتن فشار خون, باز شدن مردمك چشم و مخصوصاً عوارض آسم مي‌گردد سميت افدرين از آدرنالين كمتر است و بر خلاف آدرنالين اثر آن اگر از راه دهان مصرف شود بادوام‌تر ولي ضعيف‌تر است و ضد رماتيسم است افدرين محرك انقباضات رحمي, حركات دودي شكل معده و آب دهان است عوارض ناراحت كننده آسم و تنگي را تسكين مي‌دهد.

CASSIATORA
2008/02/18, 17:18
خانواده: Fumariaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: شاه‌تره
نام علمي: Fumeria Parvifolra
نام محلي:_
نام انگليسي: Fine - Leaved fumtrty
مشخصات گياهشناسي:
گياهي است علفي با ساقه نسبتاً قوي, برگ‌هاي كم بيش سبز, غبار آلود و منقسم به بريدگي كوتاه و باريك با گل‌هاي سفيد به ندرت صورتي, مجتمع به صورت خوشه‌هاي كوتاه ميوه‌اش مدور, بيضوي به قطر mm 2 است.
رويشگاه: اين گياه در اكثر مراتع استان به صورت پراكنده وجود دارد.
خواص دارويی از گياه خشك به عنوان ضد كرم, مدر, معرق, تب‌بر و در مورد تبهاي ساده مصرف مي‌شود. به عنوان صاف كننده خون در رفع بيماريهاي جلدي از آن استفاده مي‌شود, بخصوص برگهاي آن تلخ و قابض است. باز كننده انسداد كبد, طحال و مقوي اين دو عضو است. مسهل مخاط سه گانه خصوصاً سودا, تلخي صفرا, سوداي سوخته است. خون را صاف مي‌كند, مدر و اشتها آور است. خشك آن براي تقويت معده قوي‌تر از تازه آن است اگر به صورت مخلوط با سركه يا آب عسل و يا مخلوطي از سركه و عسل خورده شود براي رفع قي صفراوي, آشفتگي‌هاي بلغمي و پاك كردن معده از قصولات حبس شده در معده, بسيار نافع است. ماليدن عصاره شاهتره بر روي چشم براي تقويت ديد چشم و ممانعت از ريختن اشك زياد نافع است. اگر با صمغ عربي به چشم ماليده شود از روئيدن موي جديد منحرف روي پلك ممانعت مي‌كند. شاهتره مضر ريه است از اين جهت بايد با كاسني مصرف شود.

CASSIATORA
2008/02/18, 17:19
خانواده: Equisetaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: دم اسب
نام علمي: Equisetum arvense
نام محلي: -
نام فرانسه: Quea de chat
نام انگليسي: Horse - tail
نام آلماني: Acker

مشخصات گياهشناسي:
گياهي است با ريزوم افقي يا زاويه‌دار, داراي ساقه بندبند به ارتفاع cm 60-50 با دو نوع زايا و نازا است. ساقه‌هاي بارور آن كه در آغاز بهار, قبل از پيدايش ساقه‌هاي نازا ظاهر مي‌شوند كوتاهتر از آن ولي داراي قطر بيشتري هستند. ساقه‌هاي بارور به رنگ مايل به قرمز و فاقد دانه‌هاي كلروفيل به نظر مي‌رسد, ساقه‌هاي نازا سبز رنگ بوده و منشعب هستند. هر بن ساقه نازا داراي برگ‌هاي باريك و كوچك و به وضع فراهم است كه از به هم پيوستن قاعده آنها نوعي غلاف حول بند به وجود مي‌آيد. شاخه‌هاي باريك و بندبند نيز از خارج برگ‌هاي مذكور به وضع فراهم ظاهر مي‌گردد. در فاصله بين هر دو بند شيارهاي طولي منظم بر روي ساقه ديده مي‌شود كه مشخص است. ساقه زايا در هر بند خود داراي مجموعه‌اي از برگ‌هاي فراهم و به هم پيوسته شبيه ساقه‌هاي نازا مي‌باشد. در راس ساقه‌هاي زايا سنبله‌هاي مولد‌هاگ, مركب از قطعات فلس مانند در چند رديف فراهم ظاهر مي‌شود كه به كلي با برگ‌هاي گياه متفاوت است اين فلس‌ها در آغاز به نحوي به هم فشرده‌اند كه به نظر نمي‌رسد. از هم جدا باشند در حالي كه قطعات مختلف آنها به وسيله پايه‌اي به محور سنبله ارتباط داشته, در سطح تحتاني هر يك 12-5 هاگدان به وضع آويخته ديده مي‌شود. در داخل هر هاگدان تعداد زيادي هاگ تشكيل شده كه پس از پيدايش يك شكاف قائم در هاگدان از آنها خارج مي‌گردد. هاگ‌ها داراي غشاء ضخيم و 4 رشته منتهي به قسمت نسبتاً پهن مي‌باشد به طوري كه رشته‌هاي مذكور مجموعاً در يك نقطه پيوسته به هاگ به نظر ميرسد. از رويش هاگ‌ها دو نوع پروتال نر و ماده بوجود مي‌آيد. در غالب نواحي مرطوب ميرويد و چون ساقه زير زميني آن تا دو متر در داخل خاك نفوذ ميكند از اين جهت خارج كردن گياه با ريزوم كامل مقدور نيست.

رويشگاه: اين گياه در حاشيه جويبارها و جوي‌هاي آبياري در شهرستانهاي شازند و همچنين باغات روستاي خنجين از توابع شهرستان تفرش به طور پراكنده يافت مي‌شود.

خواص دارويی
از ساقه‌هاي نازاي آن به صورت پودر و خشك شده در گرماي آفتاب استفاده مي‌شود. اثر مدر قوي و بند آور خون ترميم كننده انساج و تامين كننده عناصر معدني بدن, درمان بيماري سل, ضد عفوني كننده و التيام دهنده زخمها مي‌باشد. جوشانده آن, ترشحات ادرار را افزايش داده و به حد 30% حالت عادي مي‌رسد و ضد استسقاء و آب آوردن انساج مي‌باشد. به دليل مقوي بودن در بيماري‌هاي كليوي, احساس درد مجاري ادرار و قولنج‌هاي كليوي موثر است. اثر بند آوردن خون (si), آسم بالابردن خاصيت ارتجاعي و مقاومت پوست بدن, درمان زخمهاي اندام ساقه بدن و ترميم و سازندگي در بافتها دارد. شيره تازه در گياه اثر فوري و قاطع در بند آوردن خون دارد. استعمال جوشانده گياه به صورت قرقره يا لوسيون يا كمپرس صورت مي‌گيرد. قرقره آن براي گلودرد, لوسيون در رفع التهاب چشم و كمپرس آن بر روي زخم و ضربه گيري و رفع ناراحتي‌هاي پوستي مفيد است.جوشانده آن lit 5/0 / gr 50-30 آب پس از نيم ساعت جوشيدن سه مرتبه در h 24 استفاده گردد. گرد آن به ميزان gr 2-1 قبل از شامل و نهار براي تامين عناصر غذايي معدني و به مقدار gr 1-5/0 در 4 يا 5 دفعه قبل از شام و نهار براي بند آوردن خون و gr 30-20 شير تازه در بند آوردن خون و جوشانده kg/ lit 1 براي كمپرس ميزان gr 30-20 گياه در يك ليتر شراب در طولاني مدت و مصرف يك ليوان ناشتا جهت بند آوردن خون مناسب است.
تدوین:حمیدرضا میرداودی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/18, 17:20
خانواده Loranthaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي : دارواش
نام علمي: Viscum album Loranthaceae
نام محلي:چسبک
نام فرانسه: Cui
نام انگليسي: Mistletoe

مشخصات گياهشناسي:
گياهی انگل، پر شاخته و منشعب, برگها سبز, ضخيم, ساده, بيضوي, دراز, متقابل و چتر مانند مثل چرم شاخه‌هاي آن بر حسب آنكه روي چه درختي زندگي كنند زندگي انگلي را مي‌گذرانند. داراي اشكال مختلف است بعضي سبز و برخي چوبي است. گل‌هاي آن دو پايه زرد رنگ است. ميوه آن سته در ابعاد نخود سفيد رنگ كه داخل آنرا گوشت چسبنده‌اي با دانه‌هاي ريز آن مانند خشخاش پر كرده است. از شيره درخت ميزبان استفاده مي‌كند و مانع رشد آن مي‌شود. قسمت مورد استفاده آن برگها است.

خواص دارويی:
در موارد بزرگ شدن طحال استفاده مي‌شود. ميوه آن مدر و ملين و مقوي است و براي افزايش نيروي جنسي و تقويت قلب مصرف مي‌شود. براي معالجه سرماخوردگي ورماتيسم و عضلات ضعيف به كار مي‌رود. براي تقويت كليه‌ها و آرام كننده است و به استخوانها استحكام مي‌بخشد در افزايش ترشح شير موثر است. براي رفع التهاب كبد و تسريع رشد موي سر مفيد است ماليد آن نر كننده و تحليل برنده و سرباز كننده دملها و رومهاي بلغمي و نرم كننده مفاصل است.
رويشگاه: اين گياه به صورت انگل بر روي درختان بادام در اكثر باغات استان يافت مي‌شود.

تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/18, 17:20
خانواده Rosaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: غافث
نام علمي Agrimonia Eapatoria L.
فرانسه: Herbe s,Eapatoive, Eapatoire des Anciens, Aiyriemo commune
ايتاليائي:Erba Vettonica, Santonia, Eupatoria, Erba da andata, Ayrimonia
انگليسي: Common agrimony
آلماني: Odermennig
عربي: غافث (Ghafath )

مشخصات گياهشناسي:
گياهي است چند ساله ( پايا) به ارتفاع 20 تا 60 سانتيمتر و داراي ساقه راست و پوشيده از كرك كه در جنگلها, نواحي سايه‌‌دار, چمنزارها و غيره مي‌رويد. برگهاي آن مركب و هر برگ داري 9-5 برگچه دندانه‌دار و بيضي است و فواصل آن برگچه‌هاي كوچك و نامنظم ديده مي‌شود. گلهاي آن كوچك, به رنگ زرد يا زرد مايل به نارنجي و مجتمع به صورت سنبله دراز در قسمت انتهائي ساقه ظاهر مي‌شوند. ميوه آن پوشيده از خارهاي كج به شكل قلاب است.

خواص درماني:
قابض, تونيك, مدر, قاعده آور, ضد كرم شكم, التيام دهنده, بند آورنده خون, به منظور درمان بيماريهاي كبدي, براي معلاجه ديسانتري, درمان اسهالهاي ساده, براي تسكين و آرام كردن ناراحتي رحم و براي معالجه بواسير نيز نافع است رفع خونروي‌ها, اخلاط خوني وجود خون در ادرار و بي‌اختياري دفع ادرار در اطفال اثر مفيد دارد. رفع ترشحات مهبلي, ضعف اعمال معده و نفخ اثر معلاج دارد. مصرف آن به علت مدر بودن براي درمان رماتيسم, درماتيت‌ها, سنگ كليه و غيره توصيه شده است.

رويشگاه: اين گياه حاشيه مزارع شهرستان شازند يافت مي‌شود.
تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/18, 17:21
خانواده (Malvaceae)
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي : پنيرك
نام علمي: Malva silvestris
نام محلي:
نام فرانسه: Fromageon
نام انگليسي: Round - clock
نام آلماني: Malvenkraut

مشخصات گياهشناسي:
گياهي است پايا به ارتفاع سانتي‌متر 60-30 و پوشيده از كرك‌هاي دراز كه به حالت وحشي در جنگل و اراضي باير مي‌رويد. داراي ريشه گوشتدار, سفيد رنگ و ساقه راست و استوانه‌اي شكل است. برگ‌هايي متناوب با دمبرگ دراز شامل 7-5 لوب دندانه‌درا و گل‌هايي به رنگ گلي مايل به بنفش با تزئيناتي از خطوط تيره دارد, مادگي آن 12-10 برچه‌اي كه هر يك پس از رسيدن منحصراً داراي يك دانه مي‌گردد.

رويشگاه :
اين گياه تقريباً به عنوان علف هرز مزارع و باغات استان مي‌باشد و عموماً هم در حاشيه اراضي زراعي و باغات پراكندگي دارد. لازم به ذكر است كه يك گونه ديگر از همين جنس تحت عنوان M.negleta هم در استان وجود دارد كه تقريباً همان خواص دارويي را دارا مي‌باشد.

خواص درماني:
قسمت‌هاي مورد استفاده آن برگ, گل, حتي گياه كامل است. اثرات آن, نرم كننده, آرام بخش, مدر و رفع ناراحتي سينه و رفع التهاب, و تورم اعضاي بدن , تحريكات اعضاي مختلف بدن, دستگاه گوارش, مجاري ادرار مجاري تنفسي و نزله‌هاي ششي و برونش‌ها دارد. جوشانده پنيرك در روغن بار رفع سر دردهاي يك طرفه ناشي از مسموميت توصيه شده است. تزريق مهبلي جوشانده اثر نرم كننده و آرام كننده دارد. و در رفع التهاب مهبل موثر است. دم كرده يا جوشانده 10 در هزار گل پنيرك يا 15 تا 30 هزار برگ يا ريشه پنيرك به مقدار چند فنجان مصرف دارد. جوشانده 50-30 هزار برگ يا ريشه نيز به كار مي‌رود.
خواص دارويی:
پنيرك اثر نرم كننده آرام بخش, مدر و رفع ناراحتي‌هاي سينه دارد. پنيرك در غالب بيماريها منشاء التهاب و تورم اعضا بدن مي‌تواند مورد مصرف قرار گيرد. از گياه كامل و ريشه‌دار آن, تيزاني تهيه مي‌شود كه براي مسلولين استفاده مي‌شود. در استعمال خارج, ريشه و برگ له شده پنيرك – جهت رفع التهابهاي سطحي بدن با قرار دادن بر روي عضو و همچنين براي رفع جوش صورت و دانه‌هاي جلدي به كار مي‌رود ضمناً درد و ناراحتي‌هاي محل جوش و دانه‌ها را تسكين مي‌دهد. جوشانده حاصله از برگ و گل آن به عنوان غرغره, در رفع تحريكات مخاط دهان, روم لوزه‌ها, درد گلو, انژين و غيره مفيد است. به كار بردن جوشانده آن به صورت كمپرس يا لوسيون در رفع سوختگيها و دانه‌هاي جلدي مفيد است. و به صورت حمام در رفع ناراحتي‌هاي بواسير, بعضي تومورها, ورم پلك چشم و غيره مفيد است.

تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/18, 17:22
خانواده: Thymelacaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: خشك
نام علمي: Daphne mucronata
نام محلي:
نام انگليسي: Daphne oleoides

مشخصات گياهشناسي:
گياهي است بوته‌اي, به ارتفاع m 3-1: برگهايي با پهناي كم به طول cm 5-5/2 و به عرض mm 10-5 عاري از دمبرگ, ضخيم به رنگ سبز روشن ميوه گوشتدار, بيضوي, به رنگ نارنجي يا سرخ و به درازي, mm 10-7, گل‌هاي سفيد مايل به صورتي به تعداد 9-3 تاي در قسمت انتهايي شاخه ظاهر مي‌شود.

رويشگاه: اين گياه به طور پراكنده در مناطق كوهستاني استان بخصوص در ارتفاعات شهرستان شازند, هفتاد قله اراك و كميجان رويش دارد. شکل شماره 124 نشان دهنده پراكنش اين گياه در سطح استان مرکزی مي‌باشد.

خواص دارويیپوست ساقه آن به مصارف بيمارهاي جلدي مي‌رسد. از برگ آن در درمان سوزاك و با قرار دادن آن بر روي دمل جهت سرباز كردن آن, جوشانده ريشه به عنوان مسهل و از برگ خورد شده خشك در مخلوط با روغن جهت درمان جوش استفاده مي‌شود.
تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/18, 17:22
خانواده كتان (Linaceae)
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي : كتان
نام علمي: Linum usitatissimum
نام محلي:کتان
نام فرانسه: Lin usuel
نام انگليسي:Line
نام آلماني: Flachs

مشخصات گياهشناسي:
گياهي است علفي, بي كرك, يكساله , سانتي‌متر70-30 = h , برگ‌هاي آن باريك, دراز, نوك تيز, به رنگ سبزمات داراي 3 رگبرگ طولي و گل‌هاي آن منظم, بزرگ, آبي, زيبا مركب از قطعات 5 تايي است. ميله پرچم‌ها در قاعده با هم ارتباط دارد, ميوه آن پوشينه, مدور و محتوي يك دانه قهوه‌اي رنگ در هر خانه است. دانه آن قهوه‌اي روشن بدون بو, شفاف, لغزنده و به طول ميلي‌متر 5-4 و به ضخامت ميلي‌متر 5/1 است.

رويشگاه :اين گياه در ارتفاعات سفيد خاني و همچنين در رده چپقلي و در اطراف روستاي طرلان در توابع شهرستان اراك رويش دارد.

خواص درماني:دانه تنها قسمت مورد استفاده است. دم كرده 20-10 هزار دانه به مقدار 2 تا 3 فنجان در روز – خيسانده يك قاشق آن در نصف ليوان آب سرد – دم كرده مخلوط گرم 15 دانه و گرم 8 گرد شيرين بيان در 5/0 ليتر آب جوش جوشانده 50-12 هزار آن به صورت تنقيه – گرد دانه جهت تهيه ضماد به منظور رفع ناراحتي‌هاي جلدي خارش و تحريكات جلدي براي اين منظور آرد تازه دانه كتان را در آب سرد باز كرده تا به حالت خميري در آيد و بعداً حرارت داده و قطعات پارچه را به داخل آن وارد كرده و به حالت نسبتاً گرم روي موضع مي‌گذارند. مسهل با اثر ملايم و مدر است. به همين جهت سابقاً در موارد آب آوردن و استسقاء از آن استفاده مي‌شود.

تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/18, 17:23
خانواده Ulmaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: داغداغان
نام علمي:Celtis australis
نام محلي:
نام فرانسه: Belico quier
نام انگليسي: Lote- tree
نام آلماني: Lotus baum

مشخصات گياهشناسي:
تنه‌اي به ارتفاع m 15 با شاخه‌هاي متعدد باريك و منشعب دارد كه وقتي برگدار است ظاهري كروي به درخت مي‌دهد. برگ‌هاي آن بيضوي نوك تيز, دندانه‌دار و پوشيده از تار بسيار كوچك مي‌باشد. گل‌هاي آن كوچك و منفرد بوده كه در كنار برگ‌ها ظاهر مي‌شود و رنگ گل آن سفيد مايل به سبز با دمگل نسبتاً دراز است. ميوه آن بيضوي مدور و قهوه‌اي رنگ است.

رويشگاه:اين گياه به صورت پراكنده و خيلي محدود در ارتفاعات بازرجان تفرش ارتفاعات ساوه رويش دارد. شکل شماره 125 نشان دهنده پراكنش اين گياه در سطح استان مرکزی مي‌باشد.

خواص دارويیبرگ و جوانه‌هاي درخت اثر قابض داشته و در رفع اسهالهاي ساده, ديسانتري استفاده مي‌شود. از ريشه درخت جهت درمان صرع استفاده مي‌شود.

CASSIATORA
2008/02/18, 17:24
خانواده Zygophylaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: اسفند
نام علمي: Peganum harmala
نام محلي: اسفند
نام فرانسه: Harmel
نام انگليسي:Harmel
نام آلماني:Syrisch raut

مشخصات گياهشناسي:
گياهي است چند ساله, cm 100 = h, افراشتهي, بدون كرك, گوشوارك خيلي كوچك, موي مانند يا نيزه‌اي, برگ‌ها با لب عميق و نامنظم به تعداد 6-3 و به طول mm 35-10 و عرض mm 3-1, كاسه گل با 5 بريدگي عميق, 2 تا 4 زايده بر روي هر بريدگي كاسبرگ‌هاي به طول mm 20-12 و عرض mm 2-1. ميوه كپسول, و از تخم مرغي يا كروي به قطر mm 15-5 و 4-3 حجره‌اي.

رويشگاه:
اين در اراضي تخريب يافته و در مراتعي كه فشار دام زياد است بخصوص در اطراف روستاي عمر آباد اراك به سمت شانق و همچنين در اطراف روستاي يك چاه محلات و در مراتع قطعه چهار زرند ساوه بخصوص در اطراف روستاي آغذي گنگ, شيخلر, موسي آباد, خان كهريز رويش دارد.

خواص دارويی:
گياه اسفند قاعده آور است. ترشح شير را زياد مي‌كند و در موارد سقط جنين به كار مي‌رود. به علاوه براي تقويت نيروي جنسي موثر است. دانه اسفند مخدر است و به عنوان تب‌بر و براي كاهش درد معده تجويز مي‌شود. در مردان براي معالجه كرمهاي روده از نوع نواري داده مي‌شود. جوشانده برگ آن اسفند براي رماتيسم مفيد است. ريشه آن براي كشتن شپش نافع است. رطوبتهاي سينه و ريه را خشك مي‌كند و بادهاي روده‌ها را تحليل مي‌دهد و نيروي جنسي را تقويت مي‌كند و ترشح شير را زياد مي‌كند و مدر و قاعده آور و مسهل سودا و بلغم غليظ و ضد كرم مي‌باشد براي صرع, فلج, جنون وساير بيماريهاي سرد دماغي و عصبي مفيد است. براي گرم كردن بدن, رفع استسقاء, يرقان و سياتيك نافع است.

CASSIATORA
2008/02/18, 17:24
خانواده: Colchicaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: گل حسرت
نام علمي: Colchicum SP.
نام محلي:
نام فرانسه: Faux - Safran
نام انگليسي: uild - Saffron
نام آلماني: Herbstzeitlose

مشخصات گياهشناسي :
گياهي است علف چند ساله, داراي پياز بزرگ و گشتدار, محفوظ در پوشش نازگ و ريشه افشان دارد. برگ‌هاي آن باريك و دراز و نوك تيز و بدون كرك با رنگ سبز تيره مي‌باشد. گل‌هاي آن به رنگ گلي و شامل لوله دراز و منتهي به 6 قطعه و6 پرچم مي‌باشد كه 3 تاي از اين پرچم‌ها, ميله كوتاهتر ولي باك بزرگ به رنگ نارنجي دارند. ميوه‌اش پوشينه, داراي 3 خانه و مقوي دانه‌هاي كوچك و بسيار به تعداد 80-60 دانه در هر خانه است.

رويشگاهگل حسرت يكي از گياهان دارويي است كه در اكثر مناطق استان به طور پراكنده وجود دارد.
خواص درماني: كلشيك داراي اثر ضد نقرس است. منحصراً مصرف تنطور و عصاره كلشيك ذكر شده است. تنطور دانه كلشيك بهترين فرآورده آن است كه به نسبت 10/1 تهيه مي‌شود. اين تنطور داراي 035/0 درصد كلشي سين است و هر گرم آن برابر 57 قطره مي‌باشد. عصاره هيدرو الكلي دانه كه هر 10/0 گرم آن 5/3 ميليگرم كلشي سين دارد, به مقدار 01/0 تا 08/0 گرم در 21 ساعت به صورت حب مصرف مي‌شود.

تدوین:میدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/18, 17:25
خانواده: Labiatae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: سفيد مشكك
نام علمي: Ajuga chamaeistus
نام محلي:-
نام فرانسه: bugle
نام انگليسي:Ajua Salicifolia
مشخصات گياهشناسي:
گياهي است بوته‌اي و چند ساله به ارتفاع cm 50-20 كه به حالت وحشي ميرويد. برگ‌هاي آن باريك متقابل صورتي دارد.
رويشگاه:
اين گياه در مناطق كوهستاني عمدتاً رويش داشته ولي در ساير مناطق استپي و نيمه استپي استان نيز به طور پراكنده رويش دارد.
خواص درماني
مدر, اشتها آور, مقوي, تب‌بر و التيام دهنده كه با مصرف آن اوره ادرار, كم ولي اسيد اوريك زياد مي‌شود در دفع آب آوردن انساج, درد و ناراحتي‌هاي كليه و مثانه مصرف دارد.
تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/02/18, 17:26
خانوادهVitaceae
گياهان دارويی اين تيره در استان مرکزی عبارتند از:
نام فارسي: مو وحشي
نام علمي: Vitis sylvestris
نام محلي مو
نام فرانسه:Vigne
نام انگليسي: Grape vine
نام آلماني:Rebe

مشخصات گياهشناسي:
درختچه‌اي است بالا رونده كه بهمراه پيجك خود از درختان و موانع بالا مي‌رود. ساقه آن گره دار و برگهايش متناوب داراي دمبرگ دراز شامل 5 لوپ دندانه‌دار به رنگ سبز تيره در سطح فوقاني پهنك كركدار و مايل به سفيد در سطح تحتاني پهنك است. گل‌ها كوچك مجتمع بصورت گل آذين خوشه مركب دارد. كاسه گل 5 دندانه‌اي جام آن مركب از 5 گلبرك آزاد و 5 پرچم است. ميوه آن سته و گوشتدار و پس از رسيدن داراي طعم شيرين و رنگ‌هاي متفاوت است. قسمت مورد استفاده برگ و شيره گياهي و ميوه است.

رويشگاه:
اين گياه به صورت خيلي محدود در دره سيب در كوه الوند در گل زرد خمين, در ارتفاعات رضاآباد اين شهرستان و همچنين در دره سماق لو شهرستان شازند رويش دارد.

خواص دارويی :
اعضاء مختلف درخت انگور بسيار زياد است و برگ مو داراي اثر مقوي, قابض و مدر است. در رفع ديسانتري عدم دفع ادرار, نقرس, زردي, يرقان, اختلالات گردش خون, برفروفتگي صورت, بيني مصرف مي‌شود. جوانه مو: قابض, مدر و ضد تشنج است. پيچيك مو در رفع خونرويهاي داخلي, اخلاط خوني , اسهال استفاه مي‌شود. انگو در درمان يبوست, التهاب روده و معده, سياه سرفه, سل ريوي, كم خوني, نقرس, ترله‌هاي ششي دانه انگور: تانن دانه انگور بهتر از ساير تانن‌ها براي مسلولين تشخيص داده شده است. گريه: قطرات مايع كه بر اثر قطع تنه يا شاخه از محل قطع شده با شكاف بيرون مي‌آيد در فع بيماري‌هاي جلدي, تب خال, ورم پلك چشم, ورم ملتحمه و دفع سنگ كليه استفاده مي‌شود.

تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/03/10, 20:17
گیاه دارویی سنجد

سِنجـِد گیاهی درختی است از خانواده سنجدیان که در آب و هوای معتدل می‌روید. برگ‌های باریک و مخملی شکل و میوه‌هایی قهوه‌ای رنگ و خوراکی دارد که از هستهٔ آن در تهیهٔ برخی داروها استفاده می‌شود. گونه سنجد (Elaeagnus angustifolia) از درختان مهمي است كه در پوشش گياهي عرصه هاي ايران نقش به سزايي دارد و اغلب بصورت خودرو در نقاط مختلف ديده مي شود . جهت بررسي مقاومت ارقام مختلف اين گونه به تنش شوري پنج رقم به نامهاي محلي شكري ، عنابي ، كالايي ( از منطقه نجف آباد اصفهان ) ونيز رقم هاي هوفي و شامي ( از منطقه فلاورجان ) جمع آوري و بصورت قلمه در خاك ماسه اي گلدان در آبان ماه كشت گرديد . سپس گلدانها در گلخانه قرار گرفتند . در مجموع از 4 سطح شوري (EC برابر 56/2 ، 54/4 ، 89/6 و 47/9 ميلي موس بر سانتيمتر ) استفاده گرديد ...

ميوه سنجد از زمانهاي گذشته در سبد غذايي ايرانيان جا داشته و در اعياد سنتي به آن توجهي خاص مبذول شده است . امروزه از درخت سنجد و ميوه آن در صنايع غذايي، بهداشتي، دارويي، عطرسازي و صنايع چوب استفاده مي شود.

نام علمي سنجد «Elaeagnusan gastifolial» است و رويشگاه اين درخت بدليل سازگاري آن با محيط‌هاي مختلف در اغلب نقاط كره زمين از جمله آمريكاي شمالي، اروپاي شرقي و غربي، آسياي مركزي و شمالي و ... است. به گزارش سرويس «بهداشت و درمان» خبرگزاري دانشجويان ايران،‌ به طور كلي 3 نوع درخت سنجد در دنيا وجود دارد كه 2 نوع هلاگنوس و هيپوفار در ايران موجودست. درخت سنجد هلاگنوس به دليل درشتي ميوه‌، قامت بلند، نداشتن خار و برگهاي پهن به درخت سنجد هيپورفيا برتري دارد. خواص درخت سنجد در تمام اندامهاي آن منتشر شده است و ريشه، چوب، پوست و ميوه آن داراي خواص دارويي و صنعتي متفاوتي است از پوست درخت سنجد يك ماده شيميايي دارويي مهم به نام تتراهيدروآرمور - متيل - N استخراج مي‌شود. از برگ درخت سنجد آلكانوييد استخراج مي‌شود كه در صنايع داروسازي كاربرد دارد. اسانس گل سنجد در صنايع داروسازي و آرايشي و عطرسازي بكار مي‌رود. درخت سنجد داراي 3 قسمت برون بر (پوست قهوه‌اي رنگ)، ميان‌بر (آردي شكل) و درون بر (هسته چوبي و سفت آن) است كه قسمت ميان‌بر و درون بر آن داراي ارزش غذايي فراوان است. در قسمت ميان‌بر 2 نوع قند گلوكز و فروكتوز، 7 نوع چربي اشباع شده و اشباع نشده وجود دارد. در قسمت درون بر سنجد 17 نوع آمينواسيد و مقداري پروتئين وجود دارد كه هر يك از اين آمينواسيدها خواص دارويي بسيار مفيدي دارند بطوري كه مي‌توان گفت ميوه سنجد يك ميوه دارويي صفراست. اين ميوه در طب سنتي به عنوان تانن قابض است بنابراين در معالجه بيماريهاي دندان، لثه و اسهال و در درمان زخم معده موثر است و مي‌تواند از خونريزي جلوگيري كند. اگر آرد و هسته‌ ميوه سنجد با هم آسياب شود مصرف خوراكي آن بيماري آرتروز را درمان مي‌كند.

درخت سنجد در نواحى سرد و معتدل رشد مى كند. ميوه آن شيرين و كمى گس است. طبيعت آن سرد و خشك و يبوست آور است درحالى كه جوشانده برگ درخت سنجد خاصيت جمع كنندگى و ضداسهال دارد و بهترين دارو براى اسهال كودكان است. سنجد ازنظر غذايى كم كالرى است و براى اطفال سازگار و مقوى معده و مانع از اثرات صفرا مى باشد. طب گياهى در مورد خواص درمانى سنجد مى گويد: - سنجد از ريخته شدن بادنزله به درون بينى پيشگيرى مى كند. مصرف سنجد براى درمان وجلوگيرى از عوارضى مثل «قى»، اسهال صفراوى، زخم روده، سرفه هاى حاد گرم، سردرد و اثر رطوبت نافع است. - شكوفه سنجد بسيار خوشبو است، در شيرينى پزى كاربرد دارد و محرك قوه باء در زنان است. - سنجد مقوى قلب و برطرف كننده تب و لرزهاى سرد در بيماريهاى سينه مثل تنگى نفس، زخم ريه و عوارض دماغى محسوب مى شود. - سنجد براى درمان بيمارى هاى كبدى عبارت‌اند از: استسقاء، زردى و يرقان مفيد است و سنجد پخته شده به طور كامل (پوست - گوشت - هسته) در روغن زيتون به صورت خوراكى جهت درد مفاصل، خارش پوست و رشد مو توصيه شده است. - عرق شكوفه سنجد، ضد نفخ مؤثرى براى معده مى باشد. يكي از دانشمندان گفته است ميوه سنجد گوشت براستخوان مى روياند و انسان را فربه مى كند. پوست را تقويت كرده و كليه ها را گرم نگه داشته و مانع از تكرر ادرار مى شود. در هند از روغن هسته آن لعوق یا شربت غلیظی درست می کنند که در التهاب غشاهای مخاطی همراه با ترشح همانند انواع زکام و نیز در موارد عفونتهای برونشها مصرف می نمایند. در اسپانیا از شیره گل سنجد برای قطع تب های مهلک و خطرناک استفاده می شود. میوه سنجد از نظر طب سنتی،طبیعت سرد و خشک دارد و مقوی و مفرح است،ضد تهوع و صفرا بر نیز می باشد.سنجد به ویژه خام آن برای بند آوردن اسهال نافع است.جوشانده گل سنجد برای بیماریهای دماغی مانند فلج و کزاز و نیز برای قلب و زخمهای ریوی و تنگی نفس مفید است و برای تقویت معده و کبد و باز کردن گرفتگیها و تحلیل گاز معده و نفخ استسقاء و یرقان نافع می باشد.

CASSIATORA
2008/03/10, 20:19
گیاه دارویی آویشن


آویشن
Thymus Vulgaris L

مشخصات گیاه :
درختچه ای کوتاه و پر شاخه است . شاخه های علفی آن پوشیده از برگ هایی در قسمت فوقانی ساقه است . گل های سفید ریز آن به طور چتری و منفرد می رویند . میوه آن فندق چهار قسمتی است . گیاه آویشن گیاهی است علفی با ساقه های کرکدار و سفید از خانواده نعناع (Lamiasceae) که سرشاخه های گل دار و برگ ، آن قابل استفاده می باشد .

موارد استفاده :
دم کرده آن به هضم غذا کمک می نماید و ضد سرفه و خلط آور است و در برونشیت ، سیاه سرفه و التهاب دستگاه تنفس فوقانی استفاده می گردد .


آثار فارماکولوژیک :
اثر ضد سرفه و خلط آور و ضد اسپاسم این گیاه در مطالعات بر روی حیوانات از عمده ترین آثار آن بوده اند .

ضد عفونی کننده، هاضم غذا، ضد سرفه، ضد بو، ضد تشنج، غذا.جوشاندهٔ این گیاه در درمان پیچش روده و اسهال موثر است. آویشن عامل تصفیه کننده خوبی بوده و در درمان بیخوابی و امراض جهاز هاضمه مفید است. اگر ۵ تا ۱۰ گرم اویشن را در یک لیتر ابجوش دم کرده و با کمی عسل به بیماران مبتلا به تنگی نفس و کلیه و مثانه و درد مفاصل و سیاتیک و خونریزیهای رحم و ترشحات غیر طبیعی زنان بدهید در دفع بیماری انها موثر واقع خواهد شد. آویشن ضد تشنج وضد صرع و ضد نفخ هم است و برای تقویت بینایی و معده مفید است. برای جلوگیری از ریزش مو ۲۰ گرم اویشن را در یک لیتر اب جوشانده ان را هرچند روز یک بار به سر بمالید. ضمنا در خوردن اویشن نباید زیاده روی کرد زیرا باعث بروز البومین در ادرار می‌شود مواد مؤثره آویشن باغی خلط آور بوده و برای معالجه سرفه مورد استفاده قرار میگیرد. از تنتور و عصاره‌های الکلی پیکررویشی این گیاه برای معالجه سرفه، گلودرد، برونشیت و آسم استفاده فراوان می‌شود.

مقدار مصرف :
11- 4 گرم بصورت دم کرده 3 بار در روز

منع مصرف و عوارض جانبی :

از مصرف روغن فرار آویشن به صورت خوراکی باید خود داری نمود و فقط به صورت استعمال خارجی کاربرد دارد و علایم مسمومیت با این گیاه و با روغن فرار آن تهوع ، استفراغ ، درد معده ، سرگیجی و در نهایت تشنج ، اغما و کلاپس قلبی تنفسی می باشد.


يك چهارم قاشق چاي‌خوري پورد برگ آويشن خشك ‌شده شامل مواد زير است:
انرژي 8/0كيلو كالري

هيدرات كربن 0.02گرم

پروتئين 0.04گرم

چربي 0.01گرم

فيبر 0.01گرم

CASSIATORA
2008/03/10, 20:20
معرفی گیاه خوک طلایی Goldenseal

خوك طلايي (از تيره آلاله ها) با نام علمی Hydrastis canadensis
Goldenseal
خوك طلايي براي اولين بار توسط بوميان قبايل آمريكايي به ساكنين اوليه آمريكا معرفي شد. قبايل بوميان آمريكايي آنرا به صورت رنگ موي زرد رنگ و همچنين به عنوان مايع و آب شستشوي بيماريهاي پوستي، تورم چشم ها و انواع گوناگون زكام (مثل سرماخوردگيها و آنفلونزا) مصرف مي كردند. گياه خوك طلايي مي تواند در درمان عوارضي نظير التهاب دها، گلودرد، التهاب زخم، التهاب لثه ها (لثه هاي عفوني)، درد معده، اسهاي، سوء هاضمه،‌ يبوست، انواع زخم ها، سرماخوردگيها و آنفلونزا، خارش مهبل، درد گوش، التهاب ملتحمه جزيي (التهاب چشم) يا ساير ناراحتيهاي چشم مؤثر واقع شود. (در صورت تداوم ناراحتي و خارش چشم به بيش از چند روز يا در صورت شديد بودن آن با پزشك معالج خود مشورت كنيد).

اين گياه در درمان بريدگيها، خراشها، سوختگيها و آكنه و همچنين كاهش ميزان قند خون بالا (ديابت) مؤثر واقع ميشود.

معرفي گياه
خوك طلايي، گياه كوچي با تك ساقه كركردار است. اين گياه داراي برگهاي پنج ضلعي و دندانه دار، گلهاي ريز و ميوه اي شبيه تمشك است. ساقه ريشه اي تلخ اين گياه يا ريشه آن داراي رنگ زرد قهوه اي روشن و ظاهري پيچ در پيچ و ناصاف است. خوك طلايي وحشي را مي توان به مقدار فراوان در اراضي سايه اي شمال ايالات متحده آمريكا يافت اما اين گياه امروزه بيشتر در مزارع رشد مي كند.

تركيبات گياه

خوك طلايي حاوي عنصري به نام "بربرين" است كه بسياري از باكتريهاي عامل اسهال را از بين مي برد. بربرين همچنين سبب نابودي طيف وسيعي از ساير انواع جرمها نظير عوامل فاسد شدن خمير و همچنين انگلهاي مختلف از قبيل كرمهاي نواري و ژيارديا مي گردد. بربرين مي تواند سبب فعال شدن گلبولهاي سفيد خون شود و آنها را در مبارزه با عفونت توانمند سازد. بنا به دلايل، بربرين به عنوان داروي ضد عفونت همه جانبه اعم از خارجي يا داخلي تلقي ميشود. خوك طلايي همچنين سبب تحريك توليد زرداب ميشود، مايعي كه از كبد شما ترشح ميشود و به هضم چربيها كمك مي كند. خوك طلايي به عنوان تونيك درماني براي درمان مجراي گوارشي مصرف ميشود و تصور ميشود در درمان يبوست و بواسير مزمن مؤثر باشد.

اشكال موجود

خوك طلايي به شكل قرص (با محتواي مختلف)، پودر ريشه به صورت انواع كپسول (با محتواهاي مختلف) تنتورهاي الكلي و عصاره هاي داراي الكل كم يافت ميشود.

نحوة مصرف

* انواع كپسول يا قرص خوك طلايي: 500 تا 2000 ميل گرم روزي سه بار.

* عصاره خوك طلايي (خيلي متمركز و فشرده): 0/03 تا 0/12 گرم روزي سه بار.

* براي درمان بريدگيها، خراشها، سوزشها و آكنه غيرعفوني عصاره يا تنتور آن را روي پارچه تميزي بگذاريد. سپس پارچه مزبور را به آرامي روي نقطه مورد نظر قرار دهيد.

* براي درمان درد گوش آنرا با روغن زيتون مخلوط و مانند قطره گوش از آن استفاده كنيد.

* براي درمان گلو درد، لثه هاي ملتهب يا دهان متورم به صورت زير براي شستشوي دهان از آن استفاده كنيد. در يك ليوان حاوي آب گرم يك چهار قاشق غذاخوري عصاره گياه مزبور را مخلوط كنيد يا اينكه محتواي يك كپسول پودر خوك طلايي را در يك ليوان آب گرم حل كنيد (البته كاملاً حل نخواهد شد). از اين محلول براي شستشوي نقطه مورد نظر و غرغره دهان استفاده كنيد.

* براي رفع خارش و ناراحتي مهبل، دوش خوك طلايي را به شكل زير تهيه كنيد: يك چهارم قاشق غذاخوري نمك را با نصب قاشق غذاخوري از دوش مخلوط كنيد يا اينكه محتواي يك عدد كپسول پودر خوك طلايي را در يك ليوان آب گرم حل كنيد. بگذاريد به خوبي تركيب صورت بگيرد و قبل از مصرف آنرا، به منظور تفكيك هر نوع ذرات معلق، از صافي عبور دهيد (تا مي توانيد اين تركيب را پاك نگه داريد). مصرف بيشتر از حد دوش مي تواند شما را در قبال برخي از انواع خاص عفونتهاي مهبل آسيب پذير كند. اگر ناراحتي عارض شده بعد از چند روز بهبود پيدا نكرد، با پزشك معالج خود مشورت كنيد.

* مايع شستشوي تهيه شده از گياه خوك طلايي براي درمان عفونتها و انواع خارشهاي چشم مفيد است. براي اين منظور يك چهارم قاشق غذاخوري نمك و نصف قاشق غذاخوري داروي خوك طلايي يا محتواي يك عدد كپسول آن را در يك ليوان آب گرم حل كنيد و سپس براي تفكيك ذرات، آنرا از صافي عبور دهيد، اگر رنگ اين محلول به حالت تيره تغيير پيدا كرد آنرا دور بريزيد چرا كه تغيير رنگ نشان رشد باكتري در آن است.

نكات احتياطي

* در صورت باردار بودن يا داشتن فشارخون بالا از مصرف داروي خوك طلايي پرهيز كنيد.

* اگر خوك طلايي به مدت زياد مصرف شود ممكن است سبب خارش پوست بدن، ناراحتي دهان،‌گلودرد و مهبل گردد. همچنين مي تواند يكسري باكتريهاي مفيد سيستم هاضمه را نابود كند كه در نتيجه سبب بروز تهوع و اسهال مي گردد.

* ميزان مصرفي بالا همچنين با توانايي جذب ويتامين B بدن تداخل مي كند.

تداخل هاي احتمالي

شناخته شده نيست.

CASSIATORA
2008/03/10, 20:26
كراويه

اين نوع زيره علفي يكساله و از ارديبهشت تا تير گل مي دهد و در مزارع, كنار جاده ها و در زمينهاي باير, زمينهاي پست تا مرتفع ديده مي شود. اين گياه در مناطق معتدله اروپا و آسيا, مديترانه, شمال ايران , هيماليا و مغولستان يافت مي شود. در آفريقا اين زيره فقط درمراكش مي رويد و در آسياي صغير يافت نمي شود.داروي حاصله از ميوه مي باشد. اي زيره براي اهداف دارويي يا خوراكي كشت مي شود. داروبوي منحصر بفردي دارد و طعم ادويه دارد. حاوي 3 تا 8 درصد اسانس است زيره بادشكن است و اندامهاي هضمي را تحريك مي كند. اثر آن شبيه به رازيانه و باديان رومي (انيسون) است. دارو به شكلهاي مختلف بعنوان بادشكن و ضد تشنج, بعنوان نيرودهنده و در درمان اختلالات هضمي بخصوص براي كودكان مخلوط با ديگر داروها مانند بابونه استفاده مي شود. مصرف آن در چاي علفي براي تسكين سرماخوردگي, تحريك غدد پستاني و افزايش شيردهي نيز كاربرد دارد. اين زيره در دامپزشكي هم استفاده مي شود. البته در صنايع غذايي بعنوان چاشني روي نان, پنير, در پخت پخت چغندرلبويي, كلم و سيب زميني و در سوپ و سس استفاده مي شود. روغن زيره از ميوه استخراج مي شود.اين زيره عمدتاَ در اروپا بخصوص در هلند و شوروي سابق, مجارستان, آلمان و چك و اسلواكي كشت مي شود. اغلب بصورت وحشي يافت مي شود.

http://s2.supload.com/thumbs/default/caraway_small.gif (http://s2.supload.com/free/caraway_small.gif/view/)گردآوری‎cassiatora (http://www.daneshju.ir/forum/member.php?find=lastposter&t=37003)

ستاره
2008/03/11, 21:43
هویج
دوران گلدهی:خرداد تا شهریور
زمان برداشت:ریشه :خرداد تامهر-میوه ها:مهر-آبان
تیره ی چتریان umbelli ferae(Apiaceae)
گیاهی پرورشی,دو ساله با ریشه ای دوکی شکل ودر اکثر موارد به رنگ پرتغالی بابرگهای چند شانه ای و با عطری خوشایند می باشد.در سال دوم ساقه ای منشعب با برگهای بریده بریده متناوب از آن می روید که در انتهایش چتری از گلهای سفید قرار دارد.میوه آن دو فندقه ای بوده ودارای کرکهای خمیده می باشد.این گیاه به صورت خودرو در دامنه های خشک یا مراتع می روید.این نوع ریشه ای سفید دارد .هویج پرورشی انواع مختلفی از قبیل ریشه بلند ,استوانه ای, گرد, به رنگهای پرتغالی, زرد ,یا کاملا قرمز دارد.این گیاه در باغها ومزارع کشت میشود .
از هویج تازه کاملا رسیده که ریشه گیاه نیز هست بصورت رنده شده یا با گرفتن آب آن که به صورت شربت درست میکننداستفاده میشود.
مسئله مهم دررابطه با این گیاه پروویتامین های آ و ث وترکیبات ویتامین ب, قند,پکتین ومواد رنگی می باشد.
هویج تازه خصوصا کاروتن های موجود در آن (پروویتامینهای آ)دید چشم را بهبود بخشیده ودید صبحگاهی را تقویت می کند.
از دیگر اثرات سود مند هویج دفع انگلهای روده ای, آسکاریس و کرمک می باشد.
ناراحتی های روده را تنظیم مینمایدو خصوصا از آن در تغذیه کودکان استفاده میشود.
آب هویج داروی خوبی علیه آمیدالیت کودکان است.
رژیم غذایی بر اساس هویج دردهای سرطانی را تسکین میدهد.
میوه های این گیاه برخی مواقع برای دفع انگلها درجوشانده ها مورد استفاده قرار میگیرد.منبع:گیاهان دارویی نوشته ی ژان ولاگ وژیری استودولا

CASSIATORA
2008/03/11, 22:24
هميشه بهار Calendula officinalis

گياهي علفي، يكساله و زيبا، ساقه 50-20 سانتيمتر ارتفاع دارد. برگها ساده بيضوي و دراز و پوشيده از كرك، گل ها به رنگ نارنجي (لوله اي و زبانه اي)، زنبور عسل به سمت اين گلها جذب مي شود.
مواد مؤثره : كالاندولين (مواد تلخي كه در مجاورت آب موسيلاژ مي شود)، كاروتنوئيد (پيش ساز ويتامين A)، ويتامين E، ساپونين، اسانس، لعاب، در گونه هاي تازه اسيد سالي سيليك.
خواص درماني : ضد التهاب و ترميم كننده زخم ها و سوختگي ها، سرمازدگي، اگزما و جوش هاي صورت، التهاب و تورم غدد پستان، پينه بستن و ترك دست و پا، درمان ميخچه، زگيل، زخم هاي واريس و بواسير و جراحات پوست، تسكين التهاب و تحريك پوست بدن شيرخوار، پيشگيري و درمان آفتاب سوختگي، جاي نيش حشرات، نرم كننده و حفاظت از پوست هاي حساس، درمان ركود كار كبد و تنبلي دستگاه گوارش، قاعده آور و تسكين دهنده دردهاي قاعدگي، كاهش دهنده فشار خون (اتساع عروق سطحي)، رفع التهاب و زخم معده، آرام بخش و تقويت كننده، معرق، ضد حساسيت (از آزاد شدن هيستامين جلوگيري مي كند). ضد سرطان (از تقسيمات بيش از حد خون سرطاني جلوگيري مي كند)
روش استفاده : دم كرده، عطر درماني، اندام مورداستفاده : گل
عطر درماني : افزايش قدرت بينائي، شادابي و روشن شدن ذهن، ضد افسردگي و نشاط آور
از داروهاي مهم هوميوپاتيك
دارو : پماد كالاندولا (براي تمامي موارد بالا)

CASSIATORA
2008/03/11, 22:27
گـزنه دوپايه Stinging Nettle

ناراحتي پيشابراه و بيماريهي مفصل در قرون وسطي با استفاده از گزنه دوپايه درمان مي شدند. درانگران بومي آمريكا به دستها و پاهاي بيماران فلج با شاخه هاي اين گياه مي زدند تا عضلات آنها فعال شود. روش شلاقي كه شالق زني نيز ناميده ميشود، مي تواند اعضاي بدن را تحريك كند و سبب تسكين درد عضلات ملتهب و ساير اعضاي بدن گردد. گزنه دو پايه در طول قرنهاي متمادي بدين طريق مورد استفاده قرار گرفته است. كركهاي گزنده روي گزنه دو پايه شبيه غدد كوچكي است و در درون خود داراي عناصر شيميايي است كه سبب خارش پوست ميشود. تماس با كركهاي اين گياه دردناك است اما اگر سبب تحريك و بخشي از بدن كه قبلاً درد كرده است شود، عناصر شيميايي مزبور واقعاً درد اوليه را كمتر مي كند. اگر با گزش اين گياه مواجه شديد، مي توانيد گزشهاي دردناك اين گياه را با استفاده از مايع گزنه روي پوست بدنتان تسكين بخشيد.
معرفي گياه
گزنه دو پايه عنواني است كه به گزنه معمولي، گزنه باغي و تلقيح اين دو گونه اطلاق ميشود. اين گياه كه ابتدا در مناطق شمالي سردتر اروپا و آسيا مي روييد، امروزه به عنوان نوعي گياه طبي در تمامي نقاط دنيا رشد مي كند. گزنه دو پايه در خاكهاي غني از نيتروژن به خوبي رشد مي كند و بين ماههاي ژوئن و سپتامبر شكوفه باز مي كنند و طول آن به 3 پا مي رسد.
ساقه هاي شاخه دار اين گياه در زيرزمين تكثير مي يابد و داراي شاخ و برگ متعدد و چندگانه است. برگهاي اين گياه به شكل قلب، با دندانه هاي منظم است كه در قسمتهاي انتهايي باريكتر ميشوند. كل گياه پوشيده از كركهاي گزنده ريز است كه عمدتاً روي برگها و ساقه آن قرار دارد.
تركيبات گياه
فرآورده هاي گزنه دوپايه معمولاً از ريشه يا برگهاي آن تهيه ميشوند. در برخي موارد، تمامي بخشهاي گياه كه بالاتر از سطح زمين مي رويند در تهيه داروهاي گياهي مورد استفاده قرار
مي گيرند. داروهاي گياهي تهيه شده از برگ اين گياه در درمان ناراحتيهاي كليه و مجراي ادرار مفيد واقع ميشوند. فلاون و پتاسيم موجود در برگهاي گزنه دوپايه با احتمال زياد منشأ خاصيت پيشابزايي برگهاست.
فرآورده هاي دارويي تهيه شده در كاهش برخي از علايم هيپرپلازي خوش خيم پروستات (BPH) مؤثر واقع مي شوند اما روند رشد پروستات را كند نمي كنند.
اشكال موجود
گزنة دو پايه به صورت برگ خشكانده شده و همچنين تنتور ريشة اين گياه (تنتور عبارت از محلولي از گياه در الكل است) قابل دسترسي است.
نحوه مصرف
براي درمان التهاب جزئي مجراي ادرار و پيشگيري از درمان سنگهاي كليه مي توان از گزنه دوپا و فرآورده هي دارويي تهيه شده از برگ آن استفاده مي كرد. گزنه را اگر توأم با آب كافي مصرف كنيد نقش يك داروي پيشابزا را بازي مي كند. اگر در اثر پروستات بزرگ شده با مشكل ادراري مواجه هستيد، فرآورده دارويي تهيه شده از ريشه گزنه مي تواند در اين زمينه مفيد واقع شود.
براي درمان التهاب جزئي مجراي ادرار و انواع سنگهاي كليه به ميزان 8 تا 12 گرم چاي برگ اين گياه را توأم با آب زياد (روزانه حداقل دو ليتر) مي كنيد. براي درمان پروستات بزرگ شده از تنتور ريشه به مقدار روزانه 4 تا 6 گرم استفاده كنيد. قبل از مصرف ريشه گزنه دو پايه براي درمان BPH با پزشك معالج خود مشورت كنيد.
نكات احتياطي
گزنه دو پايه اگرطبق دستورالعمل مربوط مصرف شود،‌ گياه دارويي بي خطري است. اما در صورت ضرورت جابجايي اين گياه هميشه دقت كنيد. اگر اين گياه با پوست شما تماس گيرد، ممكن است كهير پيدا كنيد كه سبب سورش پوست بدن شما خواهد شد. اما اگر از ريشة گزنه دو پايه استفاده مي كنيد، ممكن است با پاره اي عوارض جانبي نظير ناراحتي معده اي - روده اي خفيف، مايعات اضافي يا دفع كم ادرار مواجه شويد.
اگر باردار هستيد، از مصرف هر نوع فرآورده حاصل از گزنه اجتناب ورزيد. اگر شير مي دهيد از مصرف اين گياه بپرهيزيد. گزنه دوپايه همچنين مي تواند سيكل دوره ‌قاعدگي را تغيير دهد. همواره سؤالات و نگرانيهاي خود را در اين باره با پزشك معالج خود در ميان بگذاريد.
تداخل هاي احتمالي
اگر داروي ضد افسردگي سيستم عصبي مركزي يا داروهاي ضد ديابت، ميزان قند خون بالا يا قند خون پايين مصرف مي كنيد، از مصرف ميزان بالاي گزنه دوپايه اجتناب ورزيد.

CASSIATORA
2008/03/11, 22:29
بابا آدم Burdock

تيره : Astraceae

نام فارسی : بابا آدم
نام علمی : Arctium lappa
نام انگلیسی : Great burduck
خانواده : Asteraceae
سیكل زندگی : چند ساله
ماندگاری اقتصادی : 2 سال
روشهای تكثیر : بذر
اندام مورد استفاده : بذر ، برگ و ریشه
تاریخ برداشت : برحسب اندام مورد استفاده
فواصل كاشت : 60×40 سانتي‌متر
تاریخ گلدهی : خرداد ماه
ارتفاع تقریبی گیاه : 100 ـ 60 سانتي‌متر
خواص عمده داروئی : التیام دهنده زخمها ، كاهش دهنده قند خون ، ضد رماتیسم


بابا آدم كه فيل گوش و آراقيطون نيز ناميده مي شود گياهي است علفي و دوساله ذكه ارتفاع ساقه آن تا 1/5 متر مي رسد . اين گياه بحالت وحشي در دشت ها و نواحي معتدل و مرطوب و سايه در اروپا و آسيا مي رويد . ساقه آن كه شبيه پوست مار است پوشيده از كركهاي خشن و زبر مي باشد . برگهاي آن بسيار بزرگ و پهن بحالت افتاده بر روي ساقه قرار درد .
رنگ برگها در قسمت چسبيده به ساقه سبز كم رنگ و هر چه بطرف انتهاي برگ نزديك تر مي شويم تيره تر مي شود .

ريشه گياه دراز ف دوكي شكل و مانند هويج بضخامت انگشت دست بوده وداراي مقدر زيادي كربنات پتاسيم و نيترات پتاسيم است . پوست ريشه بابا آدم قهوه لي ، مغز آن سفيد و طعم آن كمي شيرين است ولي بوي تهوع آوري درد .

ميوه آن پس از رسيدن بصورت فندقه اي با 3 يا 4 سطح و برنگ زرد حنايي ظاهر مي شود .

در انتهاي ميوه تارهاي زرد رنگي وجود دارد كه در موقع عبور گوسفندان و جانوران به پشم هاي آنها مي چسبد و موجب پخش تخم اين گياه به مناطق ديگر مي شود .

بابا آدم در بعضي از نقاط ايران بحالت وحشي مي رويد . از ريشه اين گياه استفاده طبي بعمل مي آيد پساز خارج كردن ريشه بابا آدم از خاك آنرا بخوبي شسته و به قطعات كوچك سه سانتيمتري تقسيم كرده و در اثر حرارت خورشيد يا در كوره هاي مخصوصي خشك مي كنند .

تركيبات شيميايي:
ريشه بابا آدم داراي ماده اي بنام اينولين Inulin ، روغن فرار ، تانن ، رزين ، قند ، آهن ، كلسيم و ويتامين C مي باشد . دانه بابا آدم داراي روغني است برنگ زرد و طعم تلخ اسيد لينولئيك و اسيد اولئيك است .

خواص داروئي:
از نظر طب قديم ايران ريشه بابا آدم سرد و خشك است .

1) بهترين تصفيه كننده خون است و خون را تميز كرده و سموم را از بدن خارج مي كند .

2)جوشهاي صورت و كورك را برطرف مي كند .

3)ادرار آور و معرق است .

4)سيستم لنف بدن را تميز مي كند .

5)بيماريهاي پوستي نظير اگزما ، گل مژه و زخم ها را برطرف مي كند .

6)تورم را از بين ميبرد .

7) تقويت كننده بدن است .

8)جوشانده برگهاي بابا آدم را در معالجه سرگيجه و رماتيسم بكار مي برند .

9)براي تنظيم قند خون و معالجه بيماري قند از جوشانده برگهاي بابا آدم بمقدر سه فنجان در روز استفاده كنيد

10)براي معالجه سرخك ، برگهاي بابا آدم را با كمي شكر بجوشانيد و به مريض بدهيد .

11)جوشانده تخم بابا آدم ضد عفوني كننده است .

12)تخم بابا آدم ضد كرم معده و روده است .

13)در ناراحتي هاي ريوي و گلو درد از جوشانده تخم بابا آدم استفاده كنيد .

14)در معالجه ذات الريه بكار مي رود .

15)ريشه بابا آدم در برطرف كردن سرمخوردگي موثر است .

16)تب حاصل از بيماري مخملك را برطرف مي كند.

17)در معالجه يبوست موثر است .

18)بعنوان ضد سم در هنگام نيش زدن جانوران سمي استفاده مي شود.

19) براي معالجه كچلي برگ بابا آدم را دم كرده و روي پوست سر بماليد .

20)براي معالجه زخم ها و التيام جراحات ، جوشانده برگ بابا آدم را با مقدر مساوي روغن زيتون مخلوط كرده و روي زخم ها و جراحات بماليد .

21) ريشه بابا آدم علاج كم خوني و رنگ پريدگي است زيرا داراي مقدر زيادي آهن است .

22)براي معالجه رماتيسم و آرتروز مفيد است .

23) نقرس را برطرف مي كند .

24)در معالجه بيماريهاي عفوني موثر است .

25)درد سياتيك را آرام مي كند .

26)در برطرف كردن كمر درد موثر است .

27)آب آوردن بدن را درمان مي كند .

28) هضم غذا را تسريع مي كند .

29)ورم كليه را دفع مي كند .

30)آنهائيكه ميل زيادي بخوردن شيريني و شكر دارند اگر صبح ناشتا از دم كرده اين گياه بنوشيد بزودي اين عادت رفع خواهد شد .

31)كسانيكه ميخواهند قهوه را ترك كنند مي توانند ريشه بابا آدم را با مقدر اين مخلوط را حتي مي توان از فروشگاههاي گياهان دارويي و يا برخي از داروخانه ها ابتياع كرد.

32)كهير را برطرف مي كند.

33)ريشه بابا آدم را له كرده و يا بجوشانيد و آنرا روي كورك و يا اگزما بماليد تا آنرا برطرف كند .

34) براي جلوگيري از ريزش مو و تقويت آن جوشانده غليظ ريشه بابا آدم را به سر ماليد .

35)براي برطرف كردن سوزش و درد گزيدگي زنبور با حشرات برگ بابا آدم را له كرده و به محل گزيدگي بماليد .

در صورت پيدا نكردن ، گياه بابا آدم مي توانيد تنطور آنرا از فروشگاههاي گياهان دارويي و يا برخي از داروخانه ها خريدري كنيد . مقدر مصرف تنطور آن 10-20 قطره و سه بار در روز است

طرز استفاده:
دم كرده ريشه بابا آدم : مقدر 50 گرم ريشه بابا آدم را در يك ليتر آب جوش ريخته و بمدت 20 دقيقه دم كنيد .

جوشانده ريشه بابا آدم : مقدر 80 گرم ريشه بابا آدم را در يك ليتر آب جوش ريخته و بگذاريد بمدت 10 دقيقه بآرامي بجوشد .

تنطور بابا آدم : اين تنطور را مي توان از فروشگاههاي گياهان دارويي و يا برخي از داروخانه ها Store خريدري كنيد .

دم كرده ريشه بابا آدم و شيرين بيان : 30 گرم ريشه باباآدم را با مقدر مساوي آن شيرين بيان در يك ليتر آب جوش ريخته و بمدت نيم ساعت دم كنيد . اين دم كرده تصفيه كننده خون است . براي اين منظور از اين دم كرده بمقدر سه فنجان در روز بنوشيد

CASSIATORA
2008/03/11, 22:30
گل گاو زبان borago officinalis


گل گاو زبان از گیاهان دارویی و دارای روغنی است که به علت خاصیت شفا دهندگی از مدتها قبل به خصوص در فرانسه شناخته شده بود. این گیاه دارای شاخه های تو خالی وابدار است و ارتفاع آن به 50 سانتی متر میرسد. برگهای این گیاه نسبتا بزرگ وچین خورده به رنگ سبز تیره و تخم مرغی شکل نوک تیزاند که به طور متنا وب بر روی ساقه گیاه قرار دارند. تمام سطح گیاه پوشیده از کرکهای سفید و منشعب است.گلهای این گیاه در انتهای ساقه قرار دارد و به رنگ روشن و ستاره ای شکل است. میوه این گیاه به شکل چهار فندق کوچک و به رنگ قهوه ای مایل به سیاه است. این گیاه در فرانسه "شکوفه آبی تندرستی" نامیده می شود. زیرا گلهای ان به رنگ آبی است و داروی خوبی است برای دهقانان که معمولا نیاز به تنفس بیشتر در هنگام کار کردن دارند. بعضی از نویسندگان معتقد ند که نام لاتین آن یک اسم تغییر شکل یافته است به معنی "قلب " و به معنی "من اورده ام" زیرا اعتقاد بر این است که این گیاه قلب را تقویت می کند.
امروزه ثابت شده که محصولات حاصل از برگها و پودر این گیاه خاصیت ضد افسردگی دارد و باعث افزایش نشاط روحی می شود. به طور مثال : شربت ساخته شده از پودر این گیاه خاصیت ضد افسردگی و ضد استرسهای روحی و آرامش دهنده و تسکین دهنده قلب می باشد.
تاثیر دارویی:
این گیاه به عنوان مدرملین ومسکن ثابت شده است استفاده از این گیاه در فرانسه به عنوان ضد تب وناراحتی های ریوی (تنگی نفس)بسیار رایج است این گیاه به علت داشتن ترکیبات نمکی باعث افزایش فعالیت کلیه ها میشودو به همین دلیل استفاده از آن باعث کاهش تب می شود
همن خاصیت تسکین دهندگی آن به علت داشتن ترکیبات موسیلازدر کل اندامهای گیاه است
استفاده های غذایی از گل گاو زبان
از گلها وبرگهای این گیاه میتوان به عنوان چاشنی در نوشیدنی های تابستانی استفاده کرد
گل های این گیاه را میتوان برای تهیه مربا استفاده کرد این مربا برای افرادی که ازبستر بیماری برخواسته و دوران نقاهت را سپری میکنند وهمچنین برای افرادی که حالت ضعف دارند بسیار مفید است
گلها وبرگهای این گیاه را میتوان در سالاد وسوپ خیار به کار برد
برگهای قطعه قطعه شده گیاه را میتوان در پایان زمان پخت سوپ ها استفاده نمود
برگهای این گیاه را میتوان همراه با برگهای گل کلم پخت و مصرف کرد
برگهای تازه این گیاه نیرو بخش ونشاط آور است
استفاده دارویی
1_گل گاو زبان یک گیاه مقوی برای غده فوق کلیوی به شمار می آید .همچنین مصرف این گیاه خاصیت ضد استرس های روحی (نشاط آور )دارد و برای زندگی پر دغدغه امروزی فوق العاده مفید است.
2_ گل گاو زبان از نظر عناصر معد نی به خصوص پتاسیم بسیار غنی است.
3_ دم کرده (چای)تهیه شده از این گیاه بدای کاهش تب بسیار مفید است.
همچنین دم کرده گل گاو زبان به عنوان یک محرک تولید شیر در مادران میشود.عرق این گیاه به عنوان یک داروی با ارزش برای التهاب چشم به کار میرود .
معتقد است که این گیاه که این گیاه برای درمان تب های عفونی / یرقان / سل / روماتیسم/ خارش(حساسیت های پوستی ) تورم ها وزخم های گلو و دهان مفید است.
اندام مورد استفاده
برگ ها وبه مقدار کمتر گل ها اندامهایی هستند که مودر استفاده قرار می گیرند.
برگ ها در اوایل مرحله گل دهی جمع آوری میشوند.برگهایی که لک دار یا آفت زده باشد دور ریخته میشود .باید دقت داشت که چیدن برگها فقط در روزهای آفتابی یعنی زمانی که هواخشک است انجام میگیرد.
ترکیبات
این گیاه دارای پتاسیم و کلسیم ترکیب شده با اسید های معدنی است عصاره تازه آن دارای 30%و گیاه خشک آن دارای 3% نیترات پتاسیم دارد
ساقه ها و برگهای این گیاه مقداری نمکهای موسیلاز دارد که هنگام جوشاندن وپختن به نیترات ونمکهای معمولی تبدیل میشود این نمکها سالم وبی خطرند و احتمالا خاصیت نیرو دهنده وتقویت کننده این گیاه به علت وجود این مواد است
زراعت
گل گاو زبان در خاکهای معمولی رشد میکند تکثیر این گیاه به سه طریق زیر صورت میگیرد
1_ تقسیم ساقه زیر زمینی در بهار
2_ کاشت قلمه در ماسه هنگام پاییز
3_کاشت بذر گیاه در خاک نسبتا حاصلخیز وآفتاب گیر
تاریخ کاشت بذر از اواسط ماه مارچ ( اواخر اسفند ) تا ماه می (خرداد ماه) است چنانچه منطقه دارای زمستان خیلی سرد نباشد انجام عملیات کاشت را میتوان در پاییز انجام داد که در این صورت گیاهان سبز شده در اردیبهشت ماه سال بعد به گل مینشیند در حالی که گیاهان کاشته شده در بهار هیچ وقت زود تر از تیرماه گل نمی دهد
فاصله ردیف های کاشت 50_70 سانتی متر و فاصله گیاهان بر روی ردیف حدود 20_30 است طبق تجربیات کشاورزان انگلیسی فاصله ردیف های کمتر در مبارزه با علف های هرز موثر است .
میزان بذر مورد نیاز حدود 14_15کیلوگرم در هر هکتار است .

CASSIATORA
2008/03/11, 22:34
عناب:jujube

عناب یکی از گونه های بی شمار ziziphus[rhamnaceae] است که میوه آن خوراکی است ، با این حال تنها گونه دیگر ازziziphus ،عناب هندی حساس به سرما [z.mauritiana] نیزبه خاطر میوه اش بسیار کشت میشود . پراکنش طبیعی کنونی عناب از اروپای جنوب شرقی تا چین را در برمیگیرد وبه طور متناوبی در جنوب شرقی ایالات متحده کشت می شود . محاسبات، تنوع دامنه کشت آن را نشان میدهد ولی بشر آن را از خاور میانه به روم انتقال داده که در آنجا به وسیله پلینی شناخته شده است .به مدت چهار هزار سال درخت عناب در چیت کشت می شده است .
تولید سالانه این میوه در چین 450 هزار تن است که درمیزان آن در باغات 290 هزار هکتار عناب در چین به میزان هکتار مرکبات در فلوریدا محاسبه میشود
کاربرد های دارویی این گیاه
عناب هم میوه ای خوشمزه است وهم دارویی گیاهی موثری به شمار میرود . این میوه به افزایش وزن بدن کمک میکند ، قدرت ماهیچه ها را زیاد نموده و بنیه بدن را افزایش میدهد .
در داروهای چینی این میوه به عنوان ماده ای مقوی در فعال ساختن جگر استفاده میشود .
در یک آزمایش پزشکی در چین به 12 بیمار که از ناراحتی جگر شکایت داشتند عناب تجویز شد و به همراه آن بادام زمینی وشکر سرخ،شبانه خورانده شد ، عملکرد جگر این افراد طی 4 هفته بهبود یافت .
از عناب به عنوان پادزهر، زیاد کننده ادرار ،داروی ملین و خلط آور استفاده میشود.برگهای آن بند آورنده خون وتب بر هستند . گفته میشود که این برگ ها رشد موها را تسریع مینمایند.انها به شکل ضماد در درمان ادرار بندی به کار گرفته میشود. میوه های خشک شده آرامبخش ،ضد سرطان ،ضر بیماری های تنفسی ،تب بر ،مسکن ، اشتها آور ، بند آورنده خون ومقوی هستند . تصفیه کننده خون بوده و به هضم غذا کمک میکند .آنها در درمان نامرتب بودن ضربان قلب ،بیخوابی ،خستگی اعصاب ،عرق شبانه وتعرق زیاد بدن استفاده میشوند . ریشه گیاه در درمان سوء هاضمه مفید است . جوشانده ریشه به پودر تبدیل می شود وبرای زخم ها ودمل های کهنه مفید هستند گیاه درمانی برای کم خونی، کشیدگی عضلات ، تورم کلیه وبیماری های عصبی محسوب میشود این گیاه به طور گسترده در چین برای درمان سوختگی به کار میرود.
استفاده های بیشتر
گیاهان کمی هستند که مانند عناب چند منظوره باشند . اول اینکه خود چوب آن ارزشمند است چوب درخت که محکم ، بادوام وصاف است در کارخانجات سازنده آلات موسیقی کاربرد دارد وبه کار ،کارهای هنری {نجاری، کشتی سازی و اقلام متفرقه } می آید . همچنین این چوب با کمی انجام کار هنری روی آن روی آن به دسته دنده اتومبیل وکلاه کاسکت تبدیل می شود
کشت ونگهداری این گیاه
اگر چه این گیاه در مناطق خشک بهتر با شرایط کنار می آید با این حال هر نوع وضعیت آب وهوایی تحمل می نماید . عناب در هر نوع خاکی پرورش می یابد ونسبت به قلیایی بودن ونمکدار بودن زمین مقاوم است . نیاز به خنکی کمتری دارد اگر چه سرمای شدید را تحمل میکند .
دوره خفتگی به آن اجازه میدهد که یخبندان های دیر هنگام بهاری و دوره زیاد خفتگی را تحمل کند وفایده زیادی برای زنبورداران دارد .
بعضی از گونه ها همه ساله فراوان میوه میدهند .ازسوی دیگر کشت عناب کاملا بی نیاز ازمراقبت نیست :
1- درخت بالقوه باعث بروز علفهای هرز میشود ، چون پاجوش ریشه ایی آن زیاد است .
2- در بعضی ازمناطق آب وهوایی بعضی ازمیوه ها شکاف برمیدارند و بعلاوه قسمتی ازمیوه ها قبل از رسیدن می پوسند
3- میوه عناب میزبان بسیاری ازمگس های کارائیبی میباشد که در بخشهای محدوده ایالات متحده زندگی میکنند
به طور خلاصه عناب نسبت به همه مشکلات خود ایمن نیست با این حال گیاهی است که بی توجهی تحمل میکند ونیازبه مراقبت اندکی دارد

CASSIATORA
2008/03/11, 22:37
كاسنی Cichorium intybus


گياهی علفی و پايا داراي ساقه اي به ارتفاع 5/2 متر كه ريشه هاي قطور و درون آن شيرابه اي شيري رنگ جريان دارد. برگ هاي متناوب و پوشيده از تارهاي فراوان و گلهاي آن به رنگ آبي و در تابستان از تير تا شهريور ظاهر مي گردد. گلها با طلوع آفتاب باز مي شوند و در غروب يا هواي مه آلود به صورت ناشكفته جلوه مي‌كنند. پرورش كاسنی احتياج به مراقبت زيادي ندارد و بيشتر بصورت وحشي مي رويد.
مواد مؤثره : گليكوزيد تلخ (شيكورين يا سيكورين) و املاح (سولفاتها، فسفاتهاي سديم، منيزيم، پتاسيم، نيترات پتاسيم)، انيولين، قندهاي مختلف، موسيلاژ، كمي تانن، ويتامين ث.
خواص درماني : مقوي معده، مفيد براي امراض كبدي (حرارت صفراوي، نوسازي ياخته هاي كبدي)، تقويت كننده عمومي بدن، تصفيه كننده خون، مفيد براي درد مفاصل، زيادكننده شير مادران، درمان يرقان، كاهش دهنده چربي خون.
روش استفاده : قسمت مورد استفاده : برگ، گل و ريشه به شكل دم كرد .
ريشه كاسنی + دانه و برگ شويد + شاهتره + ليمو عمانی : كاهش چربي خون
عوارض جانبي: در مورد مصرف كاسني عارضه جانبي علمي و مطالعه شده گزارش نشده اما استفاده طولاني مدت باعث كاهش فشار خون مي شود كه با قطع دارو برگشت پذير است و در منابع قديمي توصيه شده كه مصرف كاسنی از بين برنده پرز يا مخاط معده مي باشد.
داروها : پودرهاي تقويت كننده جنرال تونيك، قرص كاهش چربي خون (آنتوم)

CASSIATORA
2008/03/11, 22:38
كدوي تخمه كاغذی Cucurbita pepo

گياهي پيچيده يا بالا رونده ، برگ بزرگ و پوشيده از كرك ، ميوه نارنجي تيره ، به شكل كدوي تنبل اما گرد ، گل ها زرد رنگ ، تخم ميوه اين گياه بدون پوست مي باشد و غشاي نازكي اطراف مغز قرار گرفته است .
مواد مؤثره : گليكوزيد (پپونوزيد) ، پروستاليكوئيد ، گرونفينگ ، ويتامين E ، فيتوسترون
خواص درماني : مهمترين خاصيت درماني كه امروز بدان توجه مي شود درمان تورم پروستات ، سوزش مجاري ادراري ، درمان تصلب شرائين ، تقويت كننده عمومي بدن ، افزايش مقاومت بدن در مقابل عوامل بيماري زا ، ضد كرم (كرم كدو) ، آرام بخش و مسكن درد .
روش استفاده : قسمت مورد استفاده بذر اين گياه است كه متأسفانه بسيار كمياب است .
تخمه كدو + ريشه و اندام هوايي گزنه + ميوه خارخسك + بابونه : متوقف نمودن رشد غده پروستات ، درمان تورم پروستات ، ضد التهاب ، محرك سيستم ايمني بدن ، تسهيل جريان و خروج ادرار
مكانيسم اثر : اين دارو باعث مهار آنزيم تبديل ستوسترون به 5 - آلفا - دي هيدروتستوسترون در نتيجه باعث كاهش غلظت آن شده و رشد غده پروستات را متوقف مي كند .
عوارض جانبي :استفاده از اين دارو در اوايل ممكن است سبب مقداري حالت تهوع شود كه با ادامه درمان قطع مي شود . استفاده بيش از حد باعث تحريك معده مي شود .
دارو : قطره پروستاتان روزي سه بار 30 قطره در يك فنجان آب سرد بعد از غذا

ستاره
2008/03/14, 21:53
شیرین بیان Glycyrrhiza glabra L.
دوران گلدهی :خرداد تاتیر
زمان برداشت:ریشه ها:مهر –آبان
تیره بقولات
گیاهی علفی, پایا, با ریشه ای خسبی وخزنده است.ساقه راست وشاخه دار آن دارای برگهای متناوب تک شانه ای میباشد.گلهای آن به رنگ آبی متمایل به بنفش وبصورت خوشه ای بوده که روی یک پایه از کنار برگها روییده و میوه ی آن نیام است.این گیاه خیلی زود به محیط خود خو میگیرد.
در صنایع دارویی وغذایی ریشه وجوانه های زیر خاک این گیاه مورد استفاده قرار میگیرد.این قسمتها را در سال سوم هنگامی که گیاه برگهای خود را ازدست داده وزرد شده از خاک بیرون می آورند.ریشه ها را شسته وقسمتهای سبز آن را قطع نموده وپس از خرد کردن در حداکثر 35 درجه سانتی گراد خشک میکنند.رنگ آن زرد گوگردی بوده ومزه اش شیرین است .این ریشه محتوی گلوکوزیدهای گروه فلاونها, ساپونینها ,اسانس روغنی, تانن ها وآنزیم ها است.از آن بشکل خرد شده (دردم کرده ها)وساییده در داروها استفاده میگردد.
برای بدست آوردن عصاره ی شیرین بیان که از آن پاستیلهای خیلی شیرینی تهیه میشود ریشه این گیاه راباآب می جوشانند.
شیرین بیان دارای خواص خلط آور, ملین ضعیف وآرامبخش میباشد.
از این گیاه علیه اولسرهای معده –روده ای استفاده میشود.عصاره ی آن بصورت تبخیر, تصفیه وتغلیظ شده وبوفور در فارماکولوژی بخاطر طعم وقدرت انعطاف پذیری آن در قرصها بکار می رود.
پودر شیرین بیان, رازیانه وبرگهای سناملین بسیار خوبی را تشکیل مدهد.

CASSIATORA
2008/03/14, 23:18
پنچ انگشت خزنده

اين گياه در طول قرون وسطا يكي از اجزاي مهم شربت عشق بوده است. جادوگران نيز از اين گياه در سحر و جادو استفاده مي كرده اند. جادوگرها شايد به اين دليلي از اين گياه استفاده مي كرده اند كه قورباغه ها دوست دارند روي برگهاي آنها بنشينندد
يكي از پمادهاي جادويي كه موجب بي ميلي مي شده است‌، از مخلوط آب ميوه ي پنچ انگشت خزنده، انجدان رومي، تاج الملوك، چربي كودكان كه از قبر بيرون آورده مي شده اند و آرد گندم بسيار نرم تهيه مي شده است. (بر گرفته از «گياه شناسي نوين» نوشته ي خانم گريو 1931) گياه در آغاز قرن اولي ميلادي مصارف طبي نيز داشته و در درمان بيماري مالاريا استفاده ميشده است. كولپپر –گياه شناس معروف انگليسي – از تازه ي آن براي درمان تب و پايين آوردن فشار خون استفاده مي كرده است. امروز بعضي از گياه پزشكان محلول شست و شوي دهان را كه از خشك شده ي پنچ انگشت خزنده ي بومي آمريكاي شمالي تهيه مي شود، براي درمان زخمهاي دهاني تجويز مي كنند.زيستگاه طبيعي :
نوع خزنده ي گياه در اروپا و نوع بالا رونده ي آن در آمريكاي شمالي مي رويد. اين گياه رويش در مراتع و پرچينها را ترجيح ميدهد.مشخصات ظاهري :
گياه با دوام خزنده اي است كه بر روي ريشه اي با شاخه هاي فرعي مي رويد. ساقه ي آن به نازكي نخ است و طول آن به يك متر مي رسد. برگها به پنج برگچه ي كركدار جدا از هم و با حاشيه ي دندانه دار تقسيم ميشوند. گلهاي زرد آن در اوايل تابستان شكوفه ميكنند.

CASSIATORA
2008/03/14, 23:19
توت مار
Black Cohosh

بيشتر از دو قرن پيش بومي هاي آمريكا كشف كرده اند ريشه گياه توت مار
(Cimiafuga Racemosa) در درمان بسياري از بيماريهاي زنان از جمله گرفتگي (كرامپ) دوره قاعدگي و گرگرفتگي، سردردها، تحريك پذيري و ساير علائم يائسگي مؤثر بوده است. از آنجا كه اين گياه بيشتر در درمان زنان مورد استفاده قرار مي گيرد، آنها توت مار را "زلف پير" خواندند. ناراحتي ناشي از يائسگي معمولاً با استفاده از داروي تركيبي هورمون زنانه استروژن درمان ميشود. استروژن ميليونها زن را در طول تغييرات زندگي كمك كرده است، هر چند غالباً داراي عوارض جانبي نيز است. جدي ترين عارضه جانبي آن خطر ابتلا به سرطان سينه است (بسياري از زنان از سرطان سينه آنقدر وحشت دارند كه رنج يائسگي بدون درمان را تحمل مي كنند) تعداد معدود اما فزاينده اي از زنان كه درصدد آرامش بدون عوارض جانبي استروژن بودند به فوايد توت مار پي بردند. گياه درماني مي تواند همانند استروژن، موجب آرامش باشد بدون اينكه عوارض جانبي جدي در پي داشته باشد.

توت مار در درمان ناراحتيهاي زير مؤثر بوده است:

* ناراحتي قبل از قاعدگي.

* قاعدگي دردناك.

* گر گرفتگي.

* سردرد ناشي از يائسگي.

* تپشهاي قلبي ناشي از يائسگي.

* عصبيت و تحريك پذيري ناشي از يائسگي.

بوميهاي آمريكا از اين گياه براي درمان ساير عوارض غيرمربوط به قاعدگي يا يائسگي استفاده مي كردند. دانشمندان امروزه بتوانائي توت مار در درمان يك سري بيماريها خوشبين هستند. اما اين عده از دانشمندان فوايد آنرا در درمان كامل اين بيماريها به اندازه اثر آن در درمان قاعدگي و يائسگي مطالعه نكرده اند. ساير حالاتي كه ميتوان با مصرف اين گياه درمان كرد شامل موارد زير است:

* التهاب، مانند آرتريت و روماتيسم.

* فشار خون نسبتاً بالا.

*احتقان تنفسي ناشي از سرماخوردگيها.

میزان مصرف

ميزان مصرفي روزانه اين دارو 40 ميلي گرم است. اگر تنتور توت مار را مصرف مي كنيد، اين ميزان با 2 ميلي ليتر 3 بار در روز با آب يا چاي برابر خواهد بود. ممكن است انواع كپسول يا قرص آنرا ترجيح دهيد. مصرف 2 عدد كپسول يا قرص با ميزان مصرفي روزانه توصيه شده برابر خواهد بود. بمنظور تهيه نوشيدني اين دارو، 20 گرم از ريشه خشك شده آنرا با 1 ليتر آب مخلوط كنيد، سپس آنرا بجوشانيد و بعد از آن به مدت 20 الي 30 دقيقه آنرا تا زماني كه ميزان آب موجود در آن تا 1/3 كاهش يابد، بهم زنيد. سپس آنرا از صافي عبور دهيد، رويش را بپوشانيد و در يخچال يا هواي خشك و خنك نگه داريد. مايع مزبور را مي توان تا 48 ساعت نگه داشت اگر ميزان مصرفي توت مار شما متفاوت است، طبق دستورالعمل توليد كننده يا پزشك خود عمل كنيد. همانند اغلب داروها و تقويت كننده ها، به پزشك خود علاقه خود را مبني بر مصرف توت مار ابراز كنيد. بايد پس از شش تا هفت هفته مصرف، بهبود خود را حاصل كنيد. مصرف آنرا بمدت شش ماه ادامه دهيد.

نكات احتياطي
تحقيقات بعمل آمده در آلمان نشان داده است كه عوارض جانبي جدي از توت مار بر جاي
نمي ماند. به نظر نمي رسد كه مصرف دارويي آن سبب افزايش خطر سرطان زنان گردد، هر چند بايد قبل از مصرف آن در صورتي كه سرطان داشته ايد يا در زمره افراد در معرض خطر بالاي ابتلا به سرطان هستيد با پزشك معالج خود مشورت كنيد. در صورت شيردهي يا باردار بودن از مصرف توت مار اجتناب ورزيد. مصرف توت مار سبب تحريك انقباضها و تولد نوزاد نارس مي گردد.

در پاره اي از بيماران كه ميزان مصرفي بالايي داشتند عوارض جانبي از قبيل موارد زير گزارش شده است:

* درد شكم، اسهال، سرگيجه، سردرد، دردهاي مفاصل، تهوع، ضربان قلب كند، لرزش، ضعف بينايي و استفراغ.

توت مار سياه را با توت مار آبي كه نوعي گياه طبي و مشابه آن است اشتباه نگيريد. اما دانشمندان هنوز توت مار آبي را بطور كامل مطالعه نكرده اند و بي خطر بودن آن هنوز قطعي نيست.

تداخل هاي احتمالي

از آنجا كه توت مار سياه مثل استروژن عمل
مي كند، عوارض جانبي آن اگر توأم با داروهاي هورموني مصرف شود به مراتب بيشتر است. اگر قرض ضد بارداري مصرف مي كنيد يا تحت درمان جايگزيني هورمون (HRT) هستيد، از مصرف توت مار اجتناب ورزيد.

CASSIATORA
2008/03/14, 23:20
گلرنگ (كاجيره) Carthamus tinctorius و C.lanatus

گياهي است يكساله يا دو ساله به ارتفاع 30 تا 60 سانتيمتر كه منشاء اوليه آن عربستان بوده است . برگها دندانه دار كه منتهي به خارهاي ظريف و نوك تيز مي شود . برگ ها عاري از تار و داراي شبكه اي از رگبرگهاي درشت و برجسته مي باشد . گل ها عموماً لوله اي و به رنگ زرد متمايل به قرمز است كه تدريجاً زرد نارنجي مي شود (معروف به زعفران قلابی). ميوه اش به صورت فندقه ، سفيد رنگ و داراي دسته تار نازك در قسمت انتهايي است .
مواد مؤثره: گلها (داراي كارتامين يا اسيد كارتاميك به رنگ نارنجي زيبا)
ميوه : داراي 30 تا 37 درصد پروتئين ، 45 تا 65 درصد مواد چرب
خواص درماني: گل : مسهل ، خلط آور ، قاعده آور . ميوه : نيرودهنده و قاعده آور ، ضد روماتيسم و فلج ، درمان تصلب شرائين .
روغن : مناسب براي بيماراني كه كلسترول بالا دارند ، ضد عفوني كننده و التيام دهنده زخم ها
روش استفاده: از ميوه آن روغني استخراج مي شود كه پس از تصفيه كامل مي تواند به مصارف تغذيه برسد ، اسيدهاي چرب اشباع شده آن 6 تا 9 درصد و اسيدهاي چرب اشباع نشده آن عبارتست از اسيد اولئيك (16 تا 25 درصد) اسيد لينولئيك (63 تا 72 درصد) و اسيد لينولنيك (1/0 تا 6 درصد)
روغن اين دانه اگر هيدروژنه شود مارگارين مرغوب ، فاقد بو و طعم از آن بدست مي آيد . اثر خشك شونده قوي دارد. در نقاشي براي رنگ كاري هاي روشن و سفيد بسيار خوب است زيرا در اثر كهنه شدن رنگ زرد پيدا نمي كند.

CASSIATORA
2008/03/14, 23:22
خوك طلايي (از تيره آلاله ها)
Goldenseal

خوك طلايي براي اولين بار توسط بوميان قبايل آمريكايي به ساكنين اوليه آمريكا معرفي شد. قبايل بوميان آمريكايي آنرا به صورت رنگ موي زرد رنگ و همچنين به عنوان مايع و آب شستشوي بيماريهاي پوستي، تورم چشم ها و انواع گوناگون زكام (مثل سرماخوردگيها و آنفلونزا) مصرف مي كردند. گياه خوك طلايي مي تواند در درمان عوارضي نظير التهاب دها، گلودرد، التهاب زخم، التهاب لثه ها (لثه هاي عفوني)، درد معده، اسهاي، سوء هاضمه،‌ يبوست، انواع زخم ها، سرماخوردگيها و آنفلونزا، خارش مهبل، درد گوش، التهاب ملتحمه جزيي (التهاب چشم) يا ساير ناراحتيهاي چشم مؤثر واقع شود. (در صورت تداوم ناراحتي و خارش چشم به بيش از چند روز يا در صورت شديد بودن آن با پزشك معالج خود مشورت كنيد).

اين گياه در درمان بريدگيها، خراشها، سوختگيها و آكنه و همچنين كاهش ميزان قند خون بالا (ديابت) مؤثر واقع ميشود.

معرفي گياه

خوك طلايي، گياه كوچي با تك ساقه كركردار است. اين گياه داراي برگهاي پنج ضلعي و دندانه دار، گلهاي ريز و ميوه اي شبيه تمشك است. ساقه ريشه اي تلخ اين گياه يا ريشه آن داراي رنگ زرد قهوه اي روشن و ظاهري پيچ در پيچ و ناصاف است. خوك طلايي وحشي را مي توان به مقدار فراوان در اراضي سايه اي شمال ايالات متحده آمريكا يافت اما اين گياه امروزه بيشتر در مزارع رشد مي كند.

تركيبات گياه

خوك طلايي حاوي عنصري به نام "بربرين" است كه بسياري از باكتريهاي عامل اسهال را از بين مي برد. بربرين همچنين سبب نابودي طيف وسيعي از ساير انواع جرمها نظير عوامل فاسد شدن خمير و همچنين انگلهاي مختلف از قبيل كرمهاي نواري و ژيارديا مي گردد. بربرين مي تواند سبب فعال شدن گلبولهاي سفيد خون شود و آنها را در مبارزه با عفونت توانمند سازد. بنا به دلايل، بربرين به عنوان داروي ضد عفونت همه جانبه اعم از خارجي يا داخلي تلقي ميشود. خوك طلايي همچنين سبب تحريك توليد زرداب ميشود، مايعي كه از كبد شما ترشح ميشود و به هضم چربيها كمك مي كند. خوك طلايي به عنوان تونيك درماني براي درمان مجراي گوارشي مصرف ميشود و تصور ميشود در درمان يبوست و بواسير مزمن مؤثر باشد.

اشكال موجود

خوك طلايي به شكل قرص (با محتواي مختلف)، پودر ريشه به صورت انواع كپسول (با محتواهاي مختلف) تنتورهاي الكلي و عصاره هاي داراي الكل كم يافت ميشود.

نحوة مصرف

* انواع كپسول يا قرص خوك طلايي: 500 تا 2000 ميل گرم روزي سه بار.

* عصاره خوك طلايي (خيلي متمركز و فشرده): 0/03 تا 0/12 گرم روزي سه بار.

* براي درمان بريدگيها، خراشها، سوزشها و آكنه غيرعفوني عصاره يا تنتور آن را روي پارچه تميزي بگذاريد. سپس پارچه مزبور را به آرامي روي نقطه مورد نظر قرار دهيد.

* براي درمان درد گوش آنرا با روغن زيتون مخلوط و مانند قطره گوش از آن استفاده كنيد.

* براي درمان گلو درد، لثه هاي ملتهب يا دهان متورم به صورت زير براي شستشوي دهان از آن استفاده كنيد. در يك ليوان حاوي آب گرم يك چهار قاشق غذاخوري عصاره گياه مزبور را مخلوط كنيد يا اينكه محتواي يك كپسول پودر خوك طلايي را در يك ليوان آب گرم حل كنيد (البته كاملاً حل نخواهد شد). از اين محلول براي شستشوي نقطه مورد نظر و غرغره دهان استفاده كنيد.

* براي رفع خارش و ناراحتي مهبل، دوش خوك طلايي را به شكل زير تهيه كنيد: يك چهارم قاشق غذاخوري نمك را با نصب قاشق غذاخوري از دوش مخلوط كنيد يا اينكه محتواي يك عدد كپسول پودر خوك طلايي را در يك ليوان آب گرم حل كنيد. بگذاريد به خوبي تركيب صورت بگيرد و قبل از مصرف آنرا، به منظور تفكيك هر نوع ذرات معلق، از صافي عبور دهيد (تا مي توانيد اين تركيب را پاك نگه داريد). مصرف بيشتر از حد دوش مي تواند شما را در قبال برخي از انواع خاص عفونتهاي مهبل آسيب پذير كند. اگر ناراحتي عارض شده بعد از چند روز بهبود پيدا نكرد، با پزشك معالج خود مشورت كنيد.

* مايع شستشوي تهيه شده از گياه خوك طلايي براي درمان عفونتها و انواع خارشهاي چشم مفيد است. براي اين منظور يك چهارم قاشق غذاخوري نمك و نصف قاشق غذاخوري داروي خوك طلايي يا محتواي يك عدد كپسول آن را در يك ليوان آب گرم حل كنيد و سپس براي تفكيك ذرات، آنرا از صافي عبور دهيد، اگر رنگ اين محلول به حالت تيره تغيير پيدا كرد آنرا دور بريزيد چرا كه تغيير رنگ نشان رشد باكتري در آن است.

نكات احتياطي

* در صورت باردار بودن يا داشتن فشارخون بالا از مصرف داروي خوك طلايي پرهيز كنيد.

* اگر خوك طلايي به مدت زياد مصرف شود ممكن است سبب خارش پوست بدن، ناراحتي دهان،‌گلودرد و مهبل گردد. همچنين مي تواند يكسري باكتريهاي مفيد سيستم هاضمه را نابود كند كه در نتيجه سبب بروز تهوع و اسهال مي گردد.

* ميزان مصرفي بالا همچنين با توانايي جذب ويتامين B بدن تداخل مي كند.

تداخل هاي احتمالي

شناخته شده نيست.

CASSIATORA
2008/03/14, 23:23
گياهان رنگزا - درخت بقم

مأخذ : Dye plants and dyeing by John and Margaret Cannon

درخت بقم‌‍‍، گياه بومي نواحي گرمسير آمريكاي مركزي و بخشهاي شمالي آمريكاي جنوبي مي‌باشد و در اين مناطق به همان خوبي كه در جزاير هند شرقي، هند و چين، خاور دور، جزاير آنتيل واقع در دهانه خليج مكزيك، برزيل، هندوستان، غنا و ماداگاسكار رشد و نمو مي‌كند قادر به ادامه حيات مي‌باشد. ارتفاع درخت بقم به 15 متر مي‌رسد، تنه گياه قرمز رنگ است و با گذشت زمان و بالا رفتن سن گياه در تنه، گره‌ها و پيچ و تاب‌هايي ايجاد شده و پوشيده از تيغ مي‌گردد.

برگهاي كوچك قلبي شكل وارونه در كنار هم به صورت پر مانند رديف شده‌اند. گلهاي زرد خوشه‌اي معطر در انتهاي ساق برگها قرار دارند. غلاف‌هاي محتوي دانه كه مسطح مي‌باشند شبيه بال يا پره مي‌باشند كه بين 5-5/3 سانتيمتر طول داشته و حدود 4-1 دانه داخل آنها قرار گرفته است.

اگر چه گياه از طريق دانه به راحتي تكثير مي‌شود و نياز به شرايط خاصي ندارد ولي براي گل دهي نياز به شرايط آب و هوايي گرمسيري دارد.

اين گياه اولين بار در قرن شانزدهم ميلادي توسط فاتحان اسپانيايي در مكزيك كشف شد اما احتمالاً قبل از آن نيز توسط اقوام آزتك مورد استفاده قرار گرفته است. اين رنگزا پس از كشف به اسپانيا و از آن جا به سرعت به مناطق ديگر اروپا فرستاده شد. تاريخ ورود آن به انگلستان به اواسط قرن شانزدهم ميلادي بازمي‌گردد. در سال 1581 در انگلستان قانوني در رابطه با منع ورود اين رنگزا به منظور حمايت از پرورش دهندگان داخلي نيل به تصويب رسيد اما همچنان بصورت قاچاق وارد مي‌شد. در آن دوران روشهاي دندانه دادن بسيار ابتدائي بود و آشكارا چندان مؤثر نبودند و اين احتمالاً اعتبار رنگزاهاي آبي را به واسطة ثبات پايين، تحت تاثير قرار مي‌داد. گياه بقم گرچه بيشتر در آن دوره به عنوان رنگزاي مشكي به كار مي‌رفت اما پس از لغو قانون منع ورود در سال 1661، به مقدار فراوان وارد شد. به موازات افزايش اهميت اين گياه به عنوان يك رنگزا، كشت آن در جامائيكا و بليز (با نام قبلي هندوراس بريتانيائي كه از مستعمرات انگلستان بود) آغاز شده بود كه گفته مي‌شد رشد و ترقي خود را به عنوان يك مستعمره مرهون گياه بقم بوده‌اند.

كشمكش‌ها و نزاع‌هاي ما بين اسپانيايي‌ها و انگليسي‌ها بر سر بهره‌برداري بيشتر از چوب، به طور فزاينده‌اي شدت مي‌گرفت و باعث بوجود آمدن جنگ‌ها و غارت‌هاي دريائي توسط راهزنان و دزدان دريائي شده بود. پونتينگ (1980) دربارة تاريخچة اين جدالها گزارش‌هائي تدوين كرده است. درختان كشت شده در جزائي هند و چين و جامائيكا به سرعت رشد مي‌كردند و از آنجا كنده‌هاي چوب بقم در مقياس فراوان به اروپا و آمريكاي شمالي فرستاده مي‌شد.

بقم هنوز هم به عنوان يك ماده رنگزاي مهمّ باقي مانده است. كاردن (1990) گزارش داده كه از سال 1943 تاكنون بيش از 000/70 تن در سال از اين رنگزا در نقاط مختلف جهان مورد استفاده قرار گرفته است و تا همين اواخر نيز از اين ماده به عنوان رنگ مشكي براي رنگرزي ابريشم استفاده شده است و هنوز هم براي رنگرزي نايلون مورد استفاده قرار مي‌گيرد و اهميت آن بدليل آن است كه به عنوان رنگزاي طبيعي به محيط زيست آسيب وارد نمي‌كند.

رنگزاي بقم در مغز چوب قرار دارد و در عمليات رنگرزي قابل دستيابي مي‌باشد. چوب را به قطعات كوچك خرد نموده و به مدّت 20 ساعت خيس مي‌گذارند سپس به مدّت نيم ساعت يا كمي بيشتر مي‌جوشانند.

30 گرم چيپس بقم براي رنگرزي 100 گرم پشم در يك شيد پر رنگ كافي مي‌باشد. چيپس‌ها را مي‌توان دوباره براي توليد شيدهاي روشن‌تر استفاده كرد. از چوب بقم چندين رنگ مختلف مي‌توان بدست آورد كه اين رنگها عبارتند از آبي، بنفش و مشكي.

تجربه نشان داده كه با استفاده از قطعات چوب پودر شدة خشك (بدون خيساندن) و ريختن در آب جوش مي‌توان يك گروه رنگ بسيار جالب بدست آورد. با روش جوشاندن سريع مي‌توان شيد آبي كمرنگ را بر روي پشم فاقد دندانه، آبي مايل به صورتي بر روي پشم دندانه داده شده با كروم و آبي پروس بر روي پشم دندانه داده شده با مس بدست آورد. با افزودن قليائي به حمام رنگرزي رنگهاي تيره‌تري را مي‌توان ايجاد نمود. در حالي كه افزودن اسيد به حمام نتايج متفاوتي ارائه مي‌دهد. هنگام رنگرزي پشم با دندانه، چنانچه از دندانه آلوم استفاده شود، رنگ خرمايي، با دندانه كروم رنگ قهوه‌اي مايل به ارغواني و با دندانة مس رنگ مشكي روي ايجاد مي‌گردد. در حاليكه چوب بقم بر روي پشم بدون دندانه، رنگ زرد نخودي بوجود مي‌آرود. افزودن آهن به حمام رنگرزي باعث ايجاد رنگ خاكستري روي پشم فاقد دندانه و رنگ مشكي پشم داراي هر سه دندانه مذكور خواهد شد.

اگر مقداري حلال متيله شده به قطعات چوب بقم افزوده شود سپس كلاف‌هاي نخ پشمي يا ابريشمي در محلول خيسانده شوند، مي‌توان بدون افزايش دما، رنگهاي قوي‌تري استخراج نمود. يك شيد خوب آبي بنفش بر روي پشم دندانه داده شده با آلوم، بنفش با پشم دندانه داده شده با كروم، آبي مشكي با پشم دندانه داده شده با مس و بنفش مايل به ارغواني بر روي پشم دندانه داده شده با قلع، قابل دستيابي مي‌باشد.

مطابق نسخه‌هاي رنگرزي كاردن (1990) بهتر است كه مقدار رنگزاي بقم 30% وزن پشم باشد و در اين صورت با افزودن همان مقدار استات كلسيم به حمام مي‌توان شيد آبي مشابه با آبي ايندگو بدست آورد و با تغيير PH و نيز روش پس دندانه با قلع مي‌توان شيد به دست آمده را تغيير داد. شيد مشكي را به همين روش مي‌توان به كمك دندانه كروم يا مس بر روي پشم ايجاد نمود. رنگزاهاي موجود شامل تانين‌ها مي‌باشند كه در توليد رنگ مشكي از اهميت زيادي برخوردار مي‌باشند، رنگزاي آبي موجود در مغز چوب هماتوكسيلين است كه مقدار آن دقيقاً به اندازه فلاونيدها مي‌باشد. هنگام بريده شدن درخت بقم چوب زرد به رنگ مشكي درمي‌آيد كه به دليل اكسيده شدن هماتوكسيلين به هماتين اتفاق مي‌افت

CASSIATORA
2008/03/14, 23:25
نستــــرن كــوهي: (گياه دارويي)


خواص دارويي:


نسترن كوهي از گياهان دارويي ارزشمندي است كه مردم اكثر سرزمينها از ميوه هاي اين گياه براي درمان بعضي از بيماريها استفاده مي كنند. از ميوه نسترن كوهي ميوه بدون دانه و حتي از دانه آن به عنوان دارو ياد شده است.ميوه اين گياه سرشار از ويتامين C است و ساير ويتامينها را نيز دارا مي باشد و براي جبران كمبود ويتامينهاي بدن استفاده مي شود.


در برخي از كشورها از ميوه هاي نسترن كوهي مربا يا مارمالاد تهيه مي كنند مواد موثره اين گياه سبب كاهش اسيد اوريك و معالجه ناراحتيهاي ناشي از نقرس مي گردد. از اين مواد همچنين براي مداواي تورم كليه و مجاري ادراري استفاده مي شود. روغن دانه هاي نسترن كوهي در صنايع بهداشتي و آرايشي مورد استفاده فراواني دارد. صرف نظر از خصوصيات دارويي اين گياه جنبه هاي زينتي آن در فضاي سبز (بخصوص در مناطقي كه از نظر شرايط آب و هوايي و خاكي از وضعيت خوبي برخوردار نيستند) در خور توجه بوده و حتي در اغلب اوقات به عنوان پايه براي رزهاي زينتي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين گياه پراكنش زيادي در كشور دارد و حتي در بعضي نقاط به عنوان علف هرز در مزارع رشد مي كند.


مشخصات گياه:


نسترن كوهي گياهي گياهي درختچه اي و چند ساله است و بطور خودرو در مناطق خشك روي صخره اي و حتي در بوته زارها مي رويد. ارتفاع آن 3 – 0.5 متر است. ساقه آن مستقيم و استوانه اي شكل است و و انشعابات متعددي دارد كه گياه را پرپشت و استوانه اي شكل مي سازد، ساقه ها پوشيده از تيغ بوده و برگها مركب شانه اي و دندانه دار است.تعداد برگچه ها فرد و بين 7 تا 11 عدد است. گلها معطر، گلبرگها سفيد يا صورتي (گلدهي ارديبهشت تا خرداد)، ميوه قرمز روشن (در مرحله رسيدگي كامل به رنگ قرمز تيره مايل به قهوه اي) و سرشار از ويتامين C (0.3تا 1.5%) مي باشد.نيازهاي اكولوژيكي:


اين گياه در سايه آفتاب مي رويد و خشكي را به خوبي تحمل مي كند. مناسب ترين خاكها براي كشت نسترن كوهي خاكهاي با بافت متوسط و سنگين حاوي مقادير متوسط مواد و عناصر غذايي است ولي در مجموع گياهي مقاوم به شرايط نامساعد است و در مناطقي كه داراي محدوديت آب يا خاكهاي غير حاصلخيزي است نيز به خوبي رشد و نمو مي كند.


تكثير گياه:

تكثير نسترن كوهي توسط بذر صورت مي گيرد . پس از جمع آوري دانه هاي داخل ميوه آنها را بايد كشت كرد. دانه ها براي مدت نسبتا طولاني قوه ناميه (قدرت جوانه زني) مناسبي دارند. دانه ها را در اواسط شهريور ماه اقدام به كشت در خزانه هاي مخصوص مي كنند. پس از آبياري مناسب، منظم و وجين علفهاي هرز سطح خزانه ، در بهار سال آينده بذرها سبز مي شود و در پاييز به زمين اصلي منتقل مي كنند.به علت پر رشد بودن سريع فاصله رديفها پر مي شود.


كاربرد:

بلوارها ، حاشيه جاده ها و در داخل پاركها (قسمتي كه بافت خاك مناسب كشت گياهان ديگر را ندارد)


برداشت محصول:

هنگامي كه رنگ آن قرمز براق شد. چنانچه ميوه با سرما مواجه شود يا مدت بيشتري روي گياه بماند قسمت گوشتي ميوه نرم و خميري مي شود و فاقد ويتامين C و ارزش دارويي مي شود. برداشت ميوه نارس نيز مطلوب نيست زيرا ويتامين آن كم است.


براي خشك كردن ميوه از خشك كنهاي الكتريكي استفاده كرد و در دماي مناسب براي خشك كردن 80 تا 90 درجه سانتيگراد است و رطوبت مجاز در ميوه هاي خشك شده 12% است مقدار ميوه 8 تا 10 تن در در هكتار است

CASSIATORA
2008/03/14, 23:26
جينكو
Ginkgo Biloba

بيشتر از چهارصد مورد تحقيقات منتشر شده
در باره عصاره جينكو انجام گرفته است كه اين مطالعات تحقيقاتي گياه مزبور را در زمره بهترين مورد گياهي تحقيق شده در ميان داروهاي گياهي قرار داده است. اين گياه متداول ترين داروي گياهي در آلمان و فرانسه است و در ميان پنج مورد پر نسخه در آن كشورها قرار دارد. عصاره جينكو به درمان ناراحتيهاي گردش خون بويژه نارسائي خون در مغز كه سبب از دست دادن قدرت حافظه، وزوزگوش، اختلال هوشياري، سردرد و افسردگي بويژه در افراد مسن مي گردد، كمك مي كند. اين گياه داراي خواص ضد اكسيدي قوي نيز است و از آسيب ديدگي سيستم عصبي مركزي، قلب و عروق و همچنين از اثرات پيري جلوگيري مي كند.

عصاره جينكو روند جريان خون را از طريق تقويت رگهاي خون و كاهش چسبندگي پلاكتهاي خون (كه جريان خون را حتي در صورت وجود سختي رگها تسهيل مي كند)، بهبود مي بخشد. اين گياه نه تنها به بهبود روند جريان خون به مغز كمك مي كند بلكه جريان خون به اندامها را افزايش مي دهد و در پيشگيري يا درمان بيماريهاي قلبي و سكته مغزي مؤثر واقع ميشود. اين گياه همچنين در پيشگيري از آسيبهاي مغزي افرادي كه پا به سن مي گذارند فوق العاده مؤثر واقع ميشود. براساس برخي از مطالعات جزيي معلوم گشته است كه عصاره جينكو مي تواند ناتواني ناشي از جريان مختل خوني را كمتر كند. اين عصاره همچنين مي تواند برخي از علايم پيش قاعدگي، به ويژه احتباس مايعات بدن را كاهش دهد.

معرفي گياه

جينكو قديمي ترين گونه درختي است. اين گياه از قدرت سازگاري فوق العاده اي، برخوردار است به طوري كه حتي در عصر يخبندان و بمب اتمي هيروشيما، بقاي خود را حفظ كرد. يك درخت واحد ژينكو مي تواند تا 1000 سال عمر كند و ارتفاع آن به 120 پا برسد. اين گياه داراي شاخه هاي كوتاه با برگهاي پنكه اي است و ميوه غيرخوراكي داراي بوي تندي توليد مي كند. ميوه اين گياه حاوي تخم داخلي خوردني است. هر چند كه طب گياهي چين در طول قرنهاي متمادي هم از برگ جنيكو و هم از تخم آن استفاده كرده است، ليكن تحقيقات كنوني روي عصارة ‌جنيكوي استاندارد معطوف شده است كه از برگ آن حاصل ميشود. عصارة‌ مذكور فوق العاده غليظ و به مراتب مؤثر تر از ساير فرآورده هاي حاصل از ساير برگها است.

تركيبات گياه

جنيكو مركب از "گليكوزيد جنيكو"، چندين نوع مولكول "ترپين" مختص اين گياه (گينكوليد و بيلوباليد) و اسيدهاي عالي است. تصور مي رود مولكولهاي ترپين خاص باعث ميشود جنيكو از خاصيت مبارزه با بسياري از اثرات پيري برخوردار باشد. اين ويژگي ترپين شامل بهبود گردش خون، كاهش تورم و حفاظت از آسيب ديدگي سلولهاي مغز در اثر كمبود اكسيژن
مي گردد.

اشكال موجود

عصارة جنيكوي استاندراد شده بايد حاوي 24 درصد گليكوزيد فلاون جنيكو (عصاره 50:1) و 6 درصد لاكتون ترپين باشد. چندين نوع مختلف عصاره جنيكوي تجاري در ايالت متحده قابل دسترسي است. انواع كپسولها وتنتور اين گياه دارويي نيز يافت مي شود.

نحوة‌ مصرف

عصاره جنيكو بخش اعظم آسيبهاي ناشي از پيري بويژه صدمات وارده بر سيستمهاي جريان خون و عصبي را ترميم مي كند. عصاره مزبور همچنين سبب تقويت رگهاي خوني مي شود. در نتيجه غالباً براي افراد مسن تر كه از علايم زوال عقل نظير اختلال هوشياري، از دست رفتن حافظه انواع سردرد، افسردگي و وزوز گوش رنج مي برند، توصيه ميشود. پزشك معالج شما قبل از توصيه عصاره جنيكو تشخيص خواهد داد كه اين حالات به اختلال جريان خون مغز بستگي دارد يا به حالتي ديگر. بيماراني كه از گرفتگيهاي پا ناشي از نارسايي جريان خون رنج مي برند نيز در اثر مصرف عصارة جنيكو سيستم جريان خون و سيستم عصبي را تقويت و از آنها مراقبت مي كند، در پيشگيري از بيماري و سكته قلبي و شروع زوال عقل نيز مؤثر واقع ميشود. بروز نتايج اوليه چهار تا شش هفته طول مي كشد، اما بايد فراتر از اين زمان جمع آوري نتايج حاصله تداوم يابد. در طول شش ماه اول نبايد انتظار تغييرات زيادي داشت.

* مصرف روزانه دو تا سه بار عصارة 50:1 استاندارد جمعاً به ميزان 120 ميلي گرم حاوي 24 درصد گليكوزيد فلاون. اگر به بيماري زوال عقل شديد يا آلزايمر مبتلا هستيد، مي توانيد ميزان مصرفي روزانه را به 240 ميلي گرم برسانيد.

* انواع كپسول گياه خشك حاوي 10 ميلي گرم عصاره استاندارد (1 تا 3 كپسول روزي سه بار).

* تنتور (1:5): 2 تا 4 ميلي ليتر روزي سه بار.

* عصاره مايع 01:1): 1 تا 3 ميلي ليتر روزي سه بار.

نكات احتياطي

عصاره جينكو خيلي بي خطر و عوارض جانبي آن خيلي نادر است. در موارد معدودي عوارضي نظير ناراحتي مجراي معده اي- روده اي، انواع سردرد و سرگيجه گزارش شده است. اما تصور نميشود عصارة جينكو سبب تغيير ضربان قلب و فشارخون يا تغيير ميزان كلسترول و تري گليسريد گردد. از آنجا كه اين عصاره از تجمع پلاكتهاي خوني (چسبندگي) جلوگيري مي كند، پاره اي نگرانيها وجود دارد كه مبادا جينكو سبب افزايش خونريزي داخل مغزي شود. عصارة مزبور را با احتياط بيشتر با ساير عوامل رقيق كننده خون نظير (كومادين) مصرف كنيد. ميوه جينكو را با دست جابجا نكنيد يا آنرا قورت ندهيد.

كميسيون آلماني E گزارش مي دهد كه حساسيت بيش از حد نسبت به فرآورده هاي جينكو تنها دليل شناخته شده اجتناب از مصرف عصارة آن است.

اگر باردار هستيد بايد در مصرف جينكو احتياط كنيد، چون ما اطلاعات مؤيد اثرات عصاره جينكو در دورة بارداري دسترسي نداريم. از تجويز عصارة مزبور به نوزادان و كودكان پرهيز كنيد.

تداخل هاي احتمالي

شناخته شده نيست.

CASSIATORA
2008/03/16, 17:58
لاوانــد

گیاهی است از خانوادۀ Labiatea که برگها و قسمت سبز گیاه دارای اسانس روغنی فرار است.

نامهای گیاه:

لاتین: Lavandula stoechas L.

Syn: L. incana salisb, L. pseudostoechas reich b.

عربی: اسطوخدوس، ضرم، شاه اسپرم رومی

انگلیسی: French Lavender, Topped Lavender

آلمانی: Frender - Lavendel

فرانسه: S. d'arabie, Stecbas arabique, Lavande stechade, Stechas

ریخت شناسی: اسطوخدوس گیاهی است چند ساله به شکل بوته کوچک به بلندی نیم‌متر خیلی پر شاخه، ساقه‌های آن 4 گوشه، برگهای آن دراز، متقابل، پوشیده از کرک سفید پنبه‌ای. برگهای آن که در بهار ظاهر می‌شود به رنگ بنفش تیره به صورت سنبله اسطوخدوس دارای برگها و کرکهای معطر است. میوۀ این گیاه 4 فندقه‌ای است و هریک از آنها نیز پس از رسیدن، شکل بیضوی و رنگ قهوه‌ای شفاف پیدا می‌کند. در سطح میوه 3 زائده مشخص دیده می‌شود. از کلیۀ قسمتهای این گیاه مخصوصاً شاخه‌های برگدار آن بوی قوی ولی مطبوع استشمام می‌گردد. ظاهر زیبائی که گیاه پس از گل دادن پیدا می‌نماید باعث می‌شود در بعضی نواحی اقدام به پرورش آن بعنوان یک گیاه زینتی گردد.

اندام داروئی: قسمت مورد استفاده این گیاه سرشاخه‌‌های برگدار و گلدار آن است که علاوه بر مصارف درمانی، اسانس‌گیری به عمل می‌آید.

فصل جمع‌آوری: گلهای آن به تناسب مشخصات محل رویش، در فروردین تا خرداد پدید می‌آیند. رنگ ارغوانی تیره دارند. تکثیر لاواندها از طریق کاشت قطعه‌ای از سوش گیاه وحشی در زمین زراعتی یا با کاشت دانه آن انجام می‌گیرد. دانه را در آذرماه در خزانه می‌کارند و در بهار گیاه چند برگه را به مزرعه منتقل می‌کنند. در ایران در بعضی نقاط کاشته می‌شود. از طریق شاخه‌های جوان، نیمه چوبی گیاه و یا با خوابانیدن نیز تکثیر می‌شود. زمان جمع‌آوری از اواسط تیرماه تا اواسط مردادماه بر حسب محل کشت می‌باشد.

دامنۀ انتشار: در جنگلهای غیر انبوه، تپه‌های خشک و دامنه‌های کم ارتفاع و سواحل دریاها می‌روید و به خلاف گونه دیگر این جنس، زمینهای سیلیسی را نیز بهتر می‌پسندد. پراکندگی آن به صورتی است که در نواحی مختلف اروپا مانند منطقه مدیترانه، جنوب غربی آسیا، شمال آفریقا و جزایر قناری می‌روید. در کوهستانهای مرتفع نیز معولاً از دامنه‌های 1000 متری بالاتر نمی‌روید. لاواندها بومی ایران نیستند ولی عده‌ای از گیاه‌شناسان معتقدند که در ایران در بعضی مناطق کاشته می‌شوند. در مخزن‌الادویه آمده است که اسطوخدوس در مازندران می‌روید و اهالی تنکابن آن را «تروم» نامند.

اجزاء متشکله: بوی کافور شبیه بوی رومارن دارد. اسانس اسطوخدوس، مرکب از نوعی ستن (با بوی کامفر و نعناع) ـ سینئول، الکل و لینالول است.

موارد استعمال: از اسانس اسطوخدوس که بیشتر در اسپانیا، اقدام به تهیه آن می‌شود در عطر سازی استفاده بعمل می‌آید. اسطوخدوس اثر مقوی و رفع آسم و نزله دارد. اسانس آن خاصیت بندآورندۀ خون و ضدعفونی کننده است. از آن به حالت رقیق شده، در پانسمان زخمها و جراحات استفاده بعمل می‌آید. در میان تمامی روغنهای فرار، بدون شک خواص روغن فرار از اسطوخدوس دارای بیشترین تنوع بوده و طیف گسترده‌ای از ویژگیها از جمله مسکن، ضد افسردگی، ضد عفونی کننده، باکتری‌کش، ضد احتقان، کاهندۀ فشار خون، دافع حشرات، آرامبخش و ضد کرم را دارا است. به طور خلاصه می‌توان این خواص را به صورت آرامبخش، تسکین دهنده و بالاتر از همه متعادل کننده در نظر گرفت.

موارد استعمال در پزشکی گذشته: محلل و بازکننده گرفتگی‌هاست. مقوی بدن و قوای دماغی و تفکر و همچنین مقوی احشا و آلات داخل شکم و مفرح است و برای بیماریهای سینه، سرفه، ورم‌های نزله‌ای و زکام نافع است. خاصیت مسهلی دارد. اخلاط سودای و بلغمی و فاسد شده را دفع می‌کند و برای بیماریهای کبدی و طحال و مجاری ادرار نافع و مفید است.

اثرات فارماکولوژیکی دارو: برای دور کردن ککها از حیوانات و درمان آلودگی ـ شپش سر و جرب می‌توان از روغن اسطوخدوس استفاده کرد. اسطوخدوس موجب کشته شدن قارچها می‌شود و در درمان عفونت‌هائی از قبیل پای ورزشکاران (Athlete's foot) و کچلی (ring worm) ارزشمند می‌باشد. زمان شروع خواب را کوتاه و طول دورۀ خواب را طولانی می‌کند.مــراجع:

1. زرگری. ع. گیاهان داروئی. انتشارات دانشگاه تهران. جلد 4. 1368: 26ـ28.

2. میرحیدر. ح. معارف گیاهی. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، جلد 5. 1373: 215.

3. مظفریان. ولی‌الله: فرهنگ نامهای گیاهان ایران، فرهنگ معاصر، 1375: 314.

4. Andrew chevallier. The envyclopedia of medicinal plants. 1996: 107.

5. صمصام شریعت، هادی، پرورش و تکثیر گیاهان داروئی. مانی، 1374: 147ـ148.

6. James A. Duke, CRC Handbook of medicinal herbs. 1989: 273.

7. Royal pharmaceutical society. Martindale, The entra pharmacopoeia. 1996: 1719.

8. Ann pharm Fr. 1989. 47 (6): 337-43.

9. John B. Lust. The herb book. 1974: 246.

CASSIATORA
2008/03/16, 17:59
گـل محمــدی

گلبرگهای گل گیاه Rosa damascena mill. متعلق به خانوادۀ Rosaceae است. اسانس گل سرخ در بشره فوقانی گلبرگها و درون سلولهائی با ظاهر برآمده جای دارد. در سلولهای بشره تحتانی گلبرگها، در محلی که گلبرگهای داخلی از گلبرگهای خارجی خود پوشیده می‌گردند این اسانس جمع می‌شود.

نامهای گیاه (1و2):

لاتین: Rosa damascena mill.

فارسی: گل سرخ، گل گلاب، گل محمدی.

عربی: وردجوری

انگلیسی: Damask rose

آلمانی: Damaszenerrose

فرانسه: R. de tous les mois

Rosier de damas

ریخت شناسی:
گیاه چوبی به صورت درختچه‌هائی معمولاً تیغ‌دار و پوشیده از خارهای زیاد می‌باشد. دارای برگهای مرکب تک شانه‌ای با گوشوارک پیوسته به دمبرگ بوده، به نظر می‌رسد که نوعی دو رگه ثابت از R. Conina. R. gallica است و گلبرگهای آن رنگ صورتی روشن یا سفید دارد (3). این نوع گل سرخ برگهای مرکب از 7 و به ندرت 9 برگچه دندانه‌دار دارد. عده‌ای دیگر آن را دو رگه ثابت از R.Moschata,R.Gallica ذکر نموده‌اند (2).

اندام داروئی: از گلبرگهای گل محمدی اسانس گل سرخ تهیه می‌کنند.

زمان برداشت قسمت مورد استفاده: در دورۀ گل دادن، گلهای گیاه جمع‌آوری می‌گردد (4).

دامنۀ انتشار: امروزه باغهای وسیعی از این گیاه در مناطق مختلف ایران به منظور تهیه گلاب ایجاد شده است (1). مدارک تاریخی نشان می‌دهد که تهیه آب مقطر گل سرخ، نخستین بار از ایران آغاز گردید و بعداً از آن جا به نواحی دیگر سرایت کرد. یونانیان قدیم از هنر تهیۀ اسانس و آب مقطر از گل سرخ، بی‌اطلاع بودند و منحصراً از گلبرگ تازه این گیاه، عصاره تهیه می‌کردند و یا با وارد کردن گلبرگها در روغن، روغن‌های معطر از آن بدست می‌آوردند. تاریخ تهیۀ آب مقطر گل سرخ، هر قدر که به زمان‌های قدیم ارتباط پیدا کند، تهیۀ اسانس گل سرخ به قرون اخیر نسبت داده می‌شود.

مواد متشکله: این اسانس از گلبرگهای گیاه مذکور و گونه‌های دیگری از آن مانند Rosa centifolia و R. Moschata و R. Alba تهیه می‌شود. دو رگه‌ها واریته‌ها و فرمهای مختلف گیاهان مذکور نیز در تهیۀ اسانس بکار می‌روند، ولی نوع مرغوب آن از گیاه اصلی یعنی R. Damascena بدست می‌آید. اسانس گل سرخ از نظر کلی دارای 2 قسمت، یکی جامد و دیگری مایع است. قسمت جامد اسانس گل سرخ، فاقد بو می‌باشد و استئاروتین نام دارد و در گرمای 33 درجه سانتی‌گراد نیز ذوب می‌شود. قسمت مایع اسانس گل سرخ بوی قوی دارد و اولئوتین نامیده می‌شود. شامل 70ـ45 درصد ژرانیول و دارای 40ـ20 درصد سیترونلول است. ژرانیول و سیترونلول، هر دو حالت مایع و بوی ملایم و بسیار مطبوع شبیه گل سرخ دارند. اسانس انواع مختلف Rosa به تفاوت دارای Farnesolاند. قسمت مایع اسانس گل سرخ، علاوه بر ژرانیول و سیترونلول دارای موادی نظیر نرول، لینالول، اوژنول، سیترال و ترکیبات دیگر است.

خواص درمانی: گلبرگهای آن اثر ملین ملایم دارد. از این‌رو برای رفع یبوست کودکان، اشخاص مسن و بیماران در دورۀ نقاهت مصرف دارد. اسانس گل سرخ چون دارای بوی مطبوع است از این جهت در عطرسازی اهمیت فراوان دارد. این گیاه بعنوان ضد افسردگی و اضطراب و درمان مشکلات پوستی و گوارشی مصرف می‌شود (4).

موارد استعمال در پزشکی گذشته: در کتب طب سنتی «ورداهربستانی» نام برده می‌شود. غنچۀ میوۀ قرمز شدۀ گل سرخ معطر، کمی تلخ و کمی شیرین است و طبق نظر عده‌ای از حکمای طب سنتی مرکب‌القوی است ولی عدۀ زیادی آن را کمی سرد و خشک می‌دانند و عده‌ای نیز معتدل ولی قابض ذکر می‌کنند. مقوی و فرح‌آور است. گلبرگها و غنچۀ تازۀ آن مسهل است و مسکن صفرا و بلغم رقیق، ولی خشک شدۀ آن قابض است. برای جلوگیری از خونروی از سینه و قطع اخلاط خونی و رفع رطوبت‌های معده مفید است و قبض یبوست آن بیشتر از غنچه و برگ خشک آن است. ضماد تازه آن برای قطع زگیل، ناراحتی‌های پوستی، رویانیدن گوشت تازه بر زخم‌های عمیق و تحلیل ورم‌های گرم و شکستگی اعضاء نافع است (5).

اثرات فارماکولوژیکی: اسانس گل سرخ از قدیم بعنوان یک داروی نشاط‌آور مطرح بوده است و در کشورهای اروپائی در آروماتراپی از این اسانس برای درمان افسردگی و بعنوان نشاط‌آور استفاده می‌شود. اسانس این فرآورده به عنوان یک محرک سیستم عصبی مرکزی مطرح می‌باشد (مانند کافئین، آمفامین و یا متیل فنیدات)؛ در واقع دارو بعد از عبور از سد خونی مغزی بعنوان یک محرک عمومی اثر نموده، سطح هوشیاری را بالا می‌برد و به عنوان یک ضد افسردگی غیر انتخابی بالاخص در افسردگی‌های ناشی از تنشهای محیطی مؤثر می‌باشد. اثرات دارو بر روی میل جنسی از طریق تحریک مرکزی و افزایش سطح فعالیت بدن می‌باشد. این اسانس بعد از جذب، مقداری در کبد تجزیه شده و دفع می‌شود و مقداری نیز از طریق ادرار دفع می‌شود و کمی نیز به ویتامین‌های A و C تبدیل می‌شود.مــراجع:

1. مظفریان، ولی‌الله، فرهنگ نامهای گیاهان ایران، فرهنگ معاصر، 1375: 463.

2. زرگری، علی، گیاهان داروئی. جلد 3، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1376: 282.

3. قهرمان، احمد، کورموفیتهای ایران (سیستماتیک گیاهی)، جلد دوم، مرکز نشر دانشگاهی، 1373: 550.

4. Penelope ody. The herbs society's complete medicinal herbal. 1995: 90-91.

5. میرحیدر. ح. معارف گیاهی. جلد 3. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1373، 389.

CASSIATORA
2008/03/16, 18:01
بخورك

نام فارسي : بخورك
نام علمي: Amygdalus scoparia
نام محلي: بادامك
نام فرانسه : ameinclier sauvoge
نام انگليسي: mountain almound
نام آلماني: wilder Mandelbaum

مشخصات گياهشناسي:
درختچه‌اي است به ارتفاع m 6, بدون خار, براكي بلاست ندارد, شاخه‌هاي جوان و سبز بدون كرك, شاخه سال قبل سبز برگ‌ها نيزه‌اي و باريك يا قاشقي و باريك به طول 40 و عرض 7 ميل‌متر, قاعده يراق ساز, نوك كند, دو سطح برگ بدون كرك, حاشيه برگ هلالي اره‌اي و داراي غدد روي هر دانه گل درشت به قطر mm 25, بي دمبرگ ميوه تخم مرغي شكل به طول mm 20 و عرض mm 12 و داراي كرك كوتاه هسته زرد كاهي, صاف, داراي خطوط شيار كوچك نامشخص و كم عمق

رويشگاه :
اين گياه عموماً در مناطق كوهستاني استان بخصوص در شهرستان تفرش و ساوه رويش دارد هر چند كه در ساير شهرستانها مثل دليجان, محلات و كميجان هم اين گياه به طور پراكنده در مناطق كوهستاني رويش دارد.

خواص درماني:
از ميوه آن استفاده مي‌شود. پس از بر طرف نمودن طعم تلخ آن به عنوان تنقلات و در تهيه و رفتن و تقويت كننده مصرف مي‌شود.

تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/03/16, 18:04
رازک- خمل- ککیمور

نام های گیاه :

فارسی : رازک- خمل- ککیمور

عربی : حشیش الدینار- جنجل(Gangal)

نام علمی : Humulus lupulus _Lupulus humulus mill

فرانسه : H. vulgalr_Houblon

انگلیسی : Bine_Hop vine_ hop


مشخصات گیاه :
بطور متوسط16تا 18 سال عمر می کند و در شرایط مناسب تا 30 سال نیز باقی می ماند ولی 10تا 18 سالاول بازدهی دارد .

گیاهی علفی با ساقه های یکساله زاویه دار و موجی که چرخش آناز راست به چپ و بالارونده است .

ضخامت ساقه بین 1.5تا3 سانتیمتر است و طول آن3تا4 متر است . قسمت تحتانی ساقه ها بعد از سال دوم خشبی می شود.

گیاه رازک احتیاج به قیم (تکیه گاه )دارد . رنگ ساقه در ارقام مختلف متفاوت است (سبز روش –سبز تیره – قرمز مایل به سبز )

گیاه رازک دو پایه است . در پایه ماده گلها مخروطهای بیضی مایل به کروی و مجتمع به رنگ سفید حنایی می باشد . مخروطها در کنار برگ های انتهاییجای دارند.

میوهای گیاه رازک فندقه است و درسطح وقاعده آن تار های ترشحی به رنگ زرد لیمویی بوجود می آید .

پایه نر گیاه رازک دارای گل های کوچکی به وضع مجتمع بصورت خوشه می باشد . که هرگل درون یک پوشش مرکب از 5 گلبرگ آزاد قرار می گیردکه در داخل 5 پرچم منطبق بر کاسبرگ ها جای دارد . این گلها بر روی شاخه های فرعی رشد می کنند .

برگها ی گیاه رازک متقابل دندانه دار و مرکب از 3 تا5 لوب می باشند . برگها به رنگ سبز تیره وبه علت وجود زواید کرک مانند دارای سطحی ناصاف هستند .

ریزم رازک طولی بین 20تا40 و قطری بین 3تا5 سانتیمتر دارد . از ریزوم انشعابات متعددی خارج میگردد که به ریشه های تابستانی معروف بوده و کم و بیش سطحی می باشد . همچنین از ریزوم ساقه های زیرزمینی بنام ریشه رست خارج می شود روی ریشه رست پس از هر 8تا10 بند (گره ) یک ساقه بطور قائم رشد می کند .


ترکیبات شیمیایی گیاه رازک :

اسانس فرار به میزان 0.1 تا0.01 – فراکسیون رزینی 30% که طعم و مزه رازک مربوط به آن است .

بتامیرسن 30 تا50 % - همولون 15 تا20 %- مخروط های ماده دارای 3 تا5 % تانن – اسید هموتانیک – مواد پکتینی – املاح پتاسیم است .

البته در کتابهی مختلف در مقدار درصد ها تضاد هایی است مثلا" رزین درجای دیگر بین 12 تا 22 % و تانن 8% نوشته شده است .

مهمترین ترکیبات گیاه رازک ترکیبات رزینیاست که مهمترین آن همولون می باشد .

مواد تشکیل دهنده همولون آلفا و بتای اسید های تلخ هستند که مقدار در اقسام مختلف و حتی نقاط مختلف گیاه رازک متفاوت است بتای اسید های تلخ در مقایسه آلفا اسید های تلخ از اهمیت کمتری برخوردار است .

غیر از ترکیبات ذکر شده کوتین و آسپاراژین نیز یافت می شود .

مقدار مواد موءثره در اوایل تشکیل گل کم و با نمو کامل گل مقدار آن به حداکثر می رسد .

خواص گیاه رازک :

مهمترین اثر گیاه رازک آرامبخش بودن – خواب آور – آرام کننده تمایلات جنسی – اثر بر کلیه – تقویت کننده معده – ضد عفونی کننده – معرق – تصفیه کننده خون – ضد کرم – تب بر- برطرف کننده التهاب و برای درمان سل – روماتیسم – تسکین افراد مبتلا به روماتیسم ریوی – اسهال خونی – کم خونی مخصوصا" کم خونی دختران جوان – نرمی استخوان – آبآوردن نسوج – اسکوربوت –نقرص و بطور موضعی برای درمان جوش وخون مردگی مفید است

تحقیقات نشان داده است که در درمان سرطان ها و تومور ها استفاده می شود .

مصرف مداوم آن دور از افراط در مقدار و در طول زمان مشخص فعالیت دستگاه گردش خون و ترشح ادرار را افزایش می دهد و در مواقع ضعف مفرط کلیهء عوارض را از بین می برد .

در قدیم عقیده داشتند قرار دادن مقداری از مخروط ماده گیاه در زیر سر بیمار می تواند اثر مسکن و خواب آور داشته باشد .

در صنایع غذایی نیز بعنوان معطر و خوش طعم کننده آشامیدنی ها استفاده می شود در این مورد هیچ گیاهی با رازک رقابت ندارد . در مصارف صنعتی از الیاف فیبری گیاه در ساختن طناب و پارجه های خشن شبیه کرباس استفاده می شود .


رازک از نظر پیشگیری عفونت :

رازک را میتوان بعنوان یک آنتی بیوتیک در مواقع ضروری و فوری در موارد بریدگی های در حین کار بسیار مؤثر است .

رازک بر ضد باکتری سل مؤثر است و قرنها چینی ها در موارد سخت سل از رازک استفاده می کردند .


رازک بعنوان مسکن و آرامبخش :

قرنها دانشمندان مفید بودن رازک به عنوان مسکن را قبول نداشتند که در سال 1983 یک ماده شیمیایی مسکن بنام 2Methyl , 3butene 2ol دررازک کشف شد ، این ماده در برگ های مسن بیشتر است .


رازک به عنوان کمک به هاضمه :

رازک عضلات نرم آستر مجاری هاضمه را آرام می کند این پژوهش توسط دانشمندان فرانسوی بعمل آمده که مصرف رازک را به عنوان یک ضد اسپاسم تأیید می کند .


رازک برای سلامتی زنان :

دانشمندان آلمانی ادعا می کنند که رازک دارای مواد شیمیایی نظیر استروژن است که خاصیت تنظیم کننده عادات ماهیانه زنان را تأیید می کند ،ولی تحقیقات دیگری این نظریه راتأییدنمی کند .

جوشانده گل رازک تورم و سختی رحم را درمان می کند .

فاکتور های ایمنی مصرف :

در مواردی استفاده روی پوست باعث خارش می شود . به دلیل وجود استروژن مصرف برای زنان باردار ممنوع است.

افراد دارای حساسیت پوستی و تنفسی منع مصرف دارند،به دلیل آرامبخش بودن برای افراد افسرده مفید نیست.


قسمت های مورد استفاده :

میوه های سبز متمایل به زرد ، گل آزین هایی که قبل از رسیدن کامل جمع آوری می شوند ، تارهای غدهای قهوهای جدا شده از برگ استفاده می شوند .


طریقه مصرف :

گرد لوپولون ، ضماد رازک ، عصاره مخروط رازک ، حبه مسکن لوپولون ، پماد لوپولون ، دم کرده و جوشانده و خودگیاه تازه نیز مصرف می شود .


چگونگی مصرف رازک در کشورهای مختلف :
پزشکان چینی ، یونانی و رومی رازک را به عنوان یک هاضم عالی استفاده می کردند ، همچنین تقویت معده ،

درمان سل ، سرع و اسهال خونی از مواردی بوده است که این پزشکان از رازک استفاده می کردند .

طبیعی دان معروف رومی Pliny شاخه های جوان رازک را به عنوان سبزی درغذا استفاده می کرد .

در انگلستان به عنوان یک هاضم و اشتها آور استفاده می شده است .

در سال 1500 میلادی به خاصیت نگهدارندگی آن پی بردند و آن را در نوشیدنی سنتی انگلستان به نام ale افزودند که این نوشیدنی را تبدیل به آبجوی تلخ کرد .

در آمریکای شمالی سرخپوستان رازک را در درمان گوش درد یا دندان درد بصورت برگ گرم شده استفاده می کردند ، همچنین برای رفع اضطراب روزی چند بار از چای رازک استفاده می کردند .

پزشکان قرن 19 از رازک برای رفع هیجانات و ناراحتی های حاصل از مصرف الکل استفاده می کر دند ، می گویند جرج سوم برای کاهش علائم بیماری خود بر روی بالشی پر از رازک می خوابیده است .رویشگاه های طبیعی گیاه رازک ::
بطور وسیعی در مناطق معتدله نیم کره شمالی گسترش داردودر اکثر کشور های اروپایی به صورت خودرو مروید .

منشاء اصلی گیاه رازک از ایران و در تبریز بوده ولی امروزه به فراوانی در اغلب کشورهای اروپایی ، آمریکایی و استرالیاکشت می شود .

محل رویش در ایران : گرگان ، بندر گز ، زرین گل ، مازندران بین چالوس و تنکابن ،گیلان بین رشت و لاهیجان

بین رشت و آستانه دیده می شود .

نیازهای اکولوژیکی :

رازک به درجه حرارت زیادی نیاز ندارد اندام هوائی به دما حساس هستند ولی اندام زیرزمینی این گونه نیستند.

رازک در طول دوره رویش به 1700 الی 2000 درجه حرارت نیاز دارد .

رازک از آغاز رویش تا تشکیل گلهای گیاه 1600 الی 1700 ساعت روشنایی نیاز دارد .

رازک قادر به جذب آب از اعماق زمین است و در طول رویش به 550 الی600 میلی متر بارندگی نیاز دارد .

رازک در خاک های با بافت متوسط وبا ضخامت زیاد که حاوی مقادیر زیاد کلسیم باشد رشد می کند .

رازک در PH 6.5 الی 7 خوب رشد می کند .

ارقام رازک :

رازک سرخ ، رازک سبز ،رازک دورگه و بر حسب دورهءرویش وزمان جمع آوری به 3 گرو ه تقسیم می شود

1- زود رس 2- میان رس 3- دیر رس .

CASSIATORA
2008/03/16, 18:05
آسه, ديوخار, پيلي زهره


نام فارسي: آسه, ديوخار, پيلي زهره
نام انگليسي: Willow Leavad boxthorn
نام عربي: فيل زهرج
نام علمي: Lycium ruthenicum
نام فرانسوي:Lyciet de barbarie

مشخصات گياهشناسي:
درختچه‌اي است خاردار به بلندي تا 2 متر كه برگهاي آن كشيده بيضي مانند با قاعده باريك و دمبرگ است. گلها پايك‌دار كه طول پايك در حدود 4-2 ميليمتر مي‌باشد. جام گل قيفي به رنگ سرخ و ارغواني كه طول آن 10-8 ميليمتر است. ميوه آن گوشتي و تخم‌مرغي به قطر 6-3 ميليمتر است كه پس از رسيدن به رنگ نارنجي يا قرمز در مي‌آيد.

خواص دارويی:
درچين ميوه و پوست اين درختچه براي ازدياد ديد چشم و تنظيم فعاليت كليه‌ها مصرف مي‌شود. داروي تلخ و سردي است كه براي درمان ناراحتي‌هاي خون, استخوانها و ريه‌ها مصرف مي‌شود. اين دارو براي قطع اخلاط خوني ريه تجويز مي‌شود و در موارد سرفه و عرقهاي شبانه و فرونشاندن تشنگي داروي مفيد است. ريشه و سرشاخه‌ها و ميوه آن تونيك است و براي اغلب بيماريها مزمن مفيد مي‌باشد. براي تنظيم و تسريع گردش خود و ساير اختلالات خوني نافع است. پوست ريشه آن مخصوصاً براي تب سل داروي مفيد است و مخلوط با ژين سنگ داروي ويژه بيماران مبتلا به سل مي‌باشد. ميوه يا تخم ميوه آن داروي نافعي براي بيماري قند مي‌باشد. از پوست ريشه آن براي معالجه جراحت و التهاب حلق استفاده مي‌شود. ضمناً ضد روماتيسم است. در هندو چين از پوست ريشه آن براي رفع ناراحتي‌هاي كليه, استخوانها و دندانها و از ميوه آن براي معالجه بيماريهاي اعصاب استفاده مي‌شود. پوست ريشه آن تب‌بر است و در موارد اختلالات كبد, ذات الريه و كليه مفيد است. در اندونزي دم كرده برگهاي آن با چاي بصورت غرغر براي رفع دندان درد بكار مي‌رود.

رويشگاه:
اين گياه عموماً به صورت پراكنده در ارتفاعات کوه امجک در شهرستان تفرش و همچنين درساير ارتفاعات اين شهرستان ، کميجان، و.فس وجود دارد.
تدوین:حمیدرضا میرداودی -عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/03/19, 17:56
صبر زرد Aloe Vera

Aloe Vera به عنوان يك گياه طبي سابقه طولاني دارد و قدمت استفاده از آن به سال 1750 قبل از ميلاد مسيح بر مي گردد. امروزه اين گياه در اغلب مناطق نيمه گرمسيري و گرمسيري از قبيل منطقه كاراييب، جنوب ايالات متحده، آمريكاي لاتين و خاور ميانه مي رويد. بسياري از مردم نيز اين گياه را در گلدانهاي كوچك در منازل خود به منظور درمان سوختگيها و بريدگيهاي جزئي پرورش مي دهند.
معرفي گياه
Aloe vera يك گياه بادوام با گلهاي زرد است. برگهاي سخت آبدار و نيزه اي اين گياه به طول 20 اينچ رشد مي كند و طول كل گياه تا 4 پا مي رسد. تنها برگهاي اين گياه ارزش دارويي دارند، اما بخشهاي مختلف برگها نيز براي اهداف گوناگوني مورد استفاده قرار مي گيرند. ژله شفاف و سفتي از قسمتهاي داخلي برگ تشرح ميشود. بين اين ژله و پوست بيروني برگ سلولهاي خاصي حاوي مايع زردرنگ تلخ قرار دارد. وقتي كه اين مايع خشك ميشود، سبب توليد شيرة Aloe ميشود.
تركيبات گياه
ژل Aloe حاوي گليكوپروتئين است كه از تورم و درد جلوگيري و روند بهبود را تسريع مي كند و همچنين حاوي پلي ساكاريد است كه رشد و ترميم پوست را تحريك مي كند. "آنتراكوئين" موجود در شيرة Aloe به عنوان مسهل مؤثر عمل مي كند. اين مواد شيميايي در مقادير كم، مي توانند از تشكيل سنگ كليه جلوگيري كنند.
از ژل Aloe براي درمان زخمهاي دروني و بيروني نيز مي تواند استفاده كرد. اين ماده روند درمان بسياري از جراحات پوستي از جمله زخمها، سوختگيها و يخ زدگي را تسريع مي كند. شيرة ‌اين گياه مسهل مفيدي است، اما چون مي تواند سبب گرفتگي دردناك عضلات شود، غالباً استفاده نميشود. با ميزان مصرف كمتر، شيرة Aloe مي تواند از سنگ كليه پيشگيري يا اندازة سنگ را كوچكتر كند. اين ماده به عنوان تسهيل كننده دفع مدفوع به ويژه در افرادي كه مبتلا به وبواسير هستند ماده مفيدي است.
عصارة Aloe شكل ژل اين گياه است كه مصارف داخلي دارد و چون داراي خواص ضد ميكروبي است، از آن براي درمان عفونتهاي ميكروبي مجاري معده اي-روده اي نيز مي توان استفاه كرد. چون اين ماده اسيدهاي معده را كه سبب تشديد زخمها ميشود كاهش مي دهد براي درمان زخمهاي معده نيز مؤثر است.
تحقيقات اخير نشان داده كه "مانوز استيله" به عنوان يك تركيب ضد ويروسي، داراي خواص درماني ضد ويروس ايدز است. مانور استيله خود ويروس را مورد حمله قرار مي دهد اما مهمتر اينكه، ميزان تأثير AZT را (يك داروي مؤثر در درمان عفونت ويروس HIV) تا حد زيادي بالا ميربرد. اگر اين تركيب دارويي با Aloe مصرف شود، ميزان AZT مورد استفاده براي HIV را مي توان تا 90% تقليل داد كه اين امر از هزينه ها و عوارض جانبي AZT تا حد زيادي خواهد كاست.
اشكال موجود
ژل Aloe به شكل تازه كه از گياه Aloe گرفته شده باشد بهترين ماده است، اما اين ماده به صورت تجاري در شكل ژله ثابت شده نيز موجود است. پودر شيرة Aloe نيز به شكل كپسولهاي 500 ميلي گرمي به عنوان داروي مسهل موجود است. عصاره Aloe در واقع شكل مايع ژل است.
نحوه مصرف
بهترين نوع ژل Aloe شكلي است كه تازه از گياه گرفته شده باشد. بسياري از افراد اين گياه را براي درمان سوختگيها و بريدگيهاي جزئي در آشپزخانه خود نگه مي دارند. اين گياه براي درمان كهير و پيچك سمي نيز مي تواند مؤثر واقع شود.
به منظور استفاده از ژل Aloe، برگ آنرا به صورت طولي برش دهيد و ژل داخل آنرا خارج سازيد. سپس آنرا به صورت آزاد روي قسمت آسيب ديده بماليد.
شيره Aloe از قديم به عنوان مسهل مورد استفاده بوده است، اما در ايالات متحده مصرف چنداني ندارد. چون اين ماده سبب بروز گرفتگيهاي دردناك عضلات مي گردد، لذا ابتدا مصرف ساير مسهل هاي گياهي نظير "كاسكارا و فلوس" توصيه ميشود.
براي درمان سنگهاي كليه و به عنوان مسهل شيرة Aloe خشك را كه در اندازه هاي 0/05 تا 0/2 گرم قابل دسترسي است، مصرف كنيد. براي درمان HIV، روزانه به ميزان 800 الي 1600 ميلي گرم مانوز استيله مصرف كنيد. اين ميزان از مادة مزبور، برابر با نيم تا يك ليتر آب Aloe است، هر چند ميزان مانوز استيله مي تواند در فرآورده هاي مختلف متفاوت باشد.
نكات احتياطي
ژل Aloe براي استعمال خارجي مادة بي خطري است، اما در موارد نادري سبب واكنش آلرژيك ميشود. اگر پوست شما تحريك مي شود مصرف آنرا ادامه ندهيد.
ژل Aloe براي درمان زخمهاي عميق مؤثر نيست. شيرة آن مي تواند سبب گرفتگي يا اسهال روده اي شديد گردد، زنان باردار يا شيرده نبايد اين ماده را مصرف كنند زيرا ممكن است سبب انقباضهاي رحمي گرديده و سقط جنين را تحريك كند. مصرف مسهل Aloe براي درمان بيماريهاي معده اي- روده اي، انسداد روده اي، آپانديسيت يا درد معده مبهم تجويز ميشود. اين ماده ممكن است سبب تشديد اولسرها، بواسير، ديورتيكولوز، التهاب ديورتيكول، كوليت يا سندرم روده تحريك پذير (IBS) گردد.
مصرف طولاني مدت اين ماده سبب وابستگي به آن ميشود يا تعادل الكتروليتي را مختل مي سازد. اين ماده ممكن است سبب تغيير رنگ ادرار به رنگ قرمز بي ضرر گردد. كودكان زير 12 سال نبايد گياه Aloe مصرف كنند.
تداخل هاي احتمالي
مصرف طولاني و مزمن شيرة Aloe مي تواند و مزمن شيرة Aloe مي تواند سبب كمبود پتاسيم گردد كه مي تواند با پاره اي معالجات قلبي تداخل كند. احتمال كمبود پتاسيم در بدن در صورتي كه شيرة Aloe را با ادرار آورهاي (مدرهاي) تيازيد، شيرين بيان يا كورتيكو استروئيد مصرف كنيد، بيشتر است.


آلوئه ورا (گیاه هزار خاصیت)

آلوئه ورا گیاه بومی آفریقای جنوبی و آمریکای لاتین میباشد که به علت خواص فراوان آن در درمان انواع بیماری ها به عنوان گیاه جادویی (هزار خاصیت) شهرت جهانی دارد.

برخی خواص اثبات شده آلوئه ورا (مالشی - خوراکی) :
ضد جوش ، لک ، کک و مک ، جوشهای سر ، صیاه ضد چروک ، شفافی و آب رسانی پوست ، ترک پوست و پاشنه پا ، اگزما ، ضد باکتری ، ضد قارچ ، ضد حساسیت های پوستی ، درمان پسویازیس ، درمان زخم بستر ، درمان زخم معده و اثنی عشر ، درمان سریع انواع سوختگیها ، درمان اختلالات ، انسداد ، سندرم روده ، ملین (ضد یبوست) ، ضد ریزش و تقویت کننده مو ، تنظیم قند و چربی خون ، بهبود زخم های ناشی از دیابت ، درمان میگرن ، درمان آرتروز ، درمان دردهای مفاصل و عضلانی و کشیدگی تاندوم ها ، درمان سنگ کلیه ، بهبود عملکرد کبد ، درمان همورئید ، رفع کم خونی ، تقویت قوای جنسی و جسمی ، ضد استرس ، تقویت اعصاب ، حاوی 20 نوع اسید آمینه ، حاوی ویتامین های A,B12,B6,B2,C,E و غیره

نحوه مصرف و نگهداری: ابتدا 5 سانت از نوک گیاه را بریده و در موارد مالشی ( تسکین درد و ضد جوش و ... ) بعد از شستن محل مورد نظر روزانه حداقل 5 مرتبه ژل گیاه را به محل ماساژ داده تا جذب شود و در موارد خوراکی ژل داخل گیاه را بوسیله چاقو و ... خارج نموده و قبل از هر وعده غذایی به انداره حداقل دو بند انگشت میل نمائید و الباقی گیاه را داخل روزنامه در قسمت پایین یخچال (به مدت سه ماه) می توان نگهداری کرد.

CASSIATORA
2008/03/19, 17:58
کلپوره


سرشاخه‌های گلدار گیاه کلپوره با نام علمی Teucrium polium از خانوادۀ Labiatae که حاوی عصاره و اسانس فرار که بیشترین مواد این اسانس ژرماکرن B، D، بتا کاریوفیلن، همولن و کاریوفیلن اکساید می‌باشد.

نامهای گیاه:

نام علمی: Teucrium polium

Syn: T. Integerrimum steud, T. Purpureum link

فارسی: کلپوره همدانی، مریم نخودی همدانی

عربی: مسک الجن، حشیشه الریح

انگلیسی: Poleigamander

فرانسه: Germandree pouliot

ریخت شناسی: گیاهی است علفی، پایا، پرشاخه به ارتفاع 10 تا 35 سانتیمتر و دارای ظاهر سفید پنبه‌ای که معمولاً در نواحی بایر، سواحل سنگلاخی و ماسه‌زارهای نواحی جهان می‌روید. برگهای آن باریک، دراز و پوشیده از کرکهای پنبه‌ای در هر دو سطح پهنک است. گلهائی به رنگهای سفید، سفید مایل به زرد و یا زرد و حتی ارغوانی دارد. این حالت متغیر بودن نه تنها در رنگ گل بلکه در وضع ساقه گیاه که به صورت پرپشت و پرشاخه و یا به حالت خوابیده درمی‌آید نیز دیده می‌شود. زمان گل دادن آن به تناسب شرایط محیط زندگی بین خرداد و مرداد است. زنبور عسل به علت وجود نوش در گلهای آن به سمت گیاه جلب می‌گردد.

اندام داروئی: قسمت مورد استفاده گیاه سرشاخه گلدار گیاه است.

زمان جمع‌آوری: به تناسب شرایط محیط زندگی بین ماههای خرداد و مرداد است.

دامنه انتشار: در نواحی بایر، سواحل سنگلاخی و ماسه‌زارهای نواحی مختلف اروپا، منطقه مدیترانه، شمال آفریقا و جنوب غربی آسیا منجمله ایران می‌روید. این گیاه پراکندگی وسیع در نواحی مختلف شمال، مغرب، جنوب و مرکز ایران، منطقه البرز، اطراف تهران مخصوصاً در غالب نواحی نیمه بایر و کوهستانهای نیمه‌خشک دارد.

اجزای متشکله: عصارۀ گیاه Teucrium polium محتوی مواد مؤثره زیره می‌باشد. دی ترپنوئیدها، 7ـ5ـ گلیکوزید، 6 ـ متوکسی جنگوانین و اسانس فرار که بیشترین مواد این اسانس ژرماکرن B، D، بتاکاریوفیلن، هومولن و کاریوفیلن اکساید می‌باشد.

خواص درمانی: استفاده از این گیاه به طوری که در کتب داروئی قدیمی وارد است به زمانهای نسبتاً دور نسبت داده می‌شود مانند آنکه بقراط، دیوسکورید، پلین و جالینوس از آن در آثار خود نام برده‌اند و چون گیاه ظاهری کاملاً مشخص دارد. نوع مورد نظر حکما در زمانهای قدیم، همین گیاه فعلی بوده است.

سرشاخه‌های گلدار گیاه اثر مقوی، نیرو دهنده و ضد تشنج دارد و اگر گرد آن وارد بینی شود مخاط بینی را تحریک کرده و ایجاد عطسه می‌نماید. مصرف آن را با بررسی‌هائی که بعمل آمده در رفع سردرد، ضعف عمل دستگاه تغذیه، بیماریهای دستگاه تناسلی ـ ادراری و تأخیر یا عدم وقوع قاعدگی به علت ضعف کلی مؤثر می‌باشد. در ضمن اثر ضد تشنج نیز دارد. از این گیاه تلخ در بلوچستان، ایران و هندوستان برای رفع درد ناحیه قلب استفاده می‌شود؛ بعلاوه تب‌بر است و از جوشاندۀ گیاه در آب و با خیساندن و یا دم کردۀ آن در آب در موارد سرماخوردگی مصرف می‌شود. در کرمان نیز برای رفع ناراحتی هاضمه و دل‌درد از آن استفاده می‌کنند.

اثرات فارماکولوژیکی گیاه: طبق تحقیقات انجام شده در مرکز تحقیق و توسعه شرکت باریج‌اسانس، اسانس کلپوره دارای خاصیت ضد اسپاسم قوی بر روی انقباضات ایجاد شده توسط استیل کولین و کلرور پتاسیم می‌باشد (با غلظت 36ـ9 انقباضات ناشی از استیل کولین را مهار می‌کند و IC50 این اسانس در مهار انقباضات ناشی از KCL برابر 18 است). تأثیر این اسانس بر مهار هر دو نوع انقباض مزیت این گیاه را نسبت به آتروپین و هیوسین که تنها بر روی انقباضات ناشی از استیل کولین مؤثر هستند نشان می‌دهد. در ضمن برای فلاونوئیدهای موجود در فرآورده (لوتئولین 7ـ5 گلیکوزید) نیز اثرات آنتی اسپاسمودیک گزارش شده است.مکانیسم اثر: سیستم اعصاب پارا سمپاتیک که از جمله سیستمهای عصبی خودکار بدن است (سیستم دیگر سمپاتیک است). مسئول انقباض و حرکات دستگاه گوارش می‌باشد. استیل کولین یک حامل شیمیائی است که با ترشح از انتهای اعصاب پارا سمپاتیک سبب بروز اثرات این اعصاب بر اندامهای مختلف می‌شود. بنابراین یک داروی آنتاگونیست استیل کولین می‌تواند مانع اثرات این ماده در اندام مورد نظر شود و اثرات استیل کولین را مع****************** نماید. مواد مؤثره گیاه کلپوره آنتاگونیست استیل کولین می‌باشند. این مواد با مهار کانال‌های کلسیم مانع از ورود کلسیم از مایع خارج سلولی به داخل غشاء پایانه‌های عصبی در هنگام دپولاریزاسیون (مرحله‌ای که به علت ورودیون‌های سدیم با بار مثبت پتانسیل الکتریکی داخل غشاء به سمت مثبت میل می‌کند) شده، جلو آزاد شدن استیل کولین را از وزیکول‌های التهابی عصب گرفته، در نتیجه امکان انتقال پیام عصبی در طول مسیر نورون‌ها و نیز انتقال پیام عصبی به ماهیچه‌های صاف دستگاه گوارش از میان رفته یا حداقل کاهش می‌یابد. در نتیجه دارای اثرات آنتی‌اسپاسمودیک می‌باشد.مــراجع:

1. زرگری. ع. گیاهان داروئی. انتشارات دانشگاه تهران. جلد چهارم. 1368: 130.

2. میرحیدر. ح. معارف گیاهی. دفتر نشر فرهنگ معاصر، جلد چهارم. 1372: 220.

3. مظفری. و. فرهنگ نامهای گیاهان ایران. فرهنگ معاصر 1375: 542

CASSIATORA
2008/03/19, 18:00
بلوط Oak Bark گز علفي (شيره بلوط)نام علمی Quercus

بلوط درخت بومي در مناطق معتدله است و در ايران در جنگهاي كردستان ،‌لرستان و كهكلويه مي رويد . ارتفاع اين درخت در بعضي نواحي تا 50 متر و قطر تنه آن به 3 متر نيز مي رسد . برگهاي درخت بلوط پنجه اي و مانند انگشتان دست مي باشد . ميوه درخت بلوط كه به نام بلوط معروف است مانند فندق بوده و در پياله اي جاي مي گيرد .

تركيبات شيميايي:
پوست و برگ درخت بلوط داراي تانن ، قند ، اسيد گاليك ، اسيد ماليك ، كوئرسين Quercine ، موسيلاژ ، پكتين ،‌رزين و روغن است .

خواص داروئي:
بلوط از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است .

خواص ميوه بلوط

ميوه بلوط از قديم الايام مورد مصرف بوده و از آن به عنوان غذا استفاده مي كرده اند . حتي اگر آنرا خشك و در كرده و با در گندم مخلوط مي كنند و از آن نان تهيه مي نمايند .

مي توان بلوط را بوداده و سپس آنرا در كرده و از آن چائي تهيه كرد . مقدر مصرف آن يك قاشق چايخوري در يك ليوان آب جوش مي باشد . اين دم كرده را مي توان براي مورد زير بكار برد .

1- بواسير را برطرف مي كند .

2-اسهال ساده و اسهال خوني را رفع مي كند .

3-درد معده و گاز معده را برطرف مي كند .

4-براي رفع كم خوني موثر است .

5-نرمي استخوان را درمان مي كند .

6- براي تقويت عمومي بدن موثر است .

7-براي معالجه اسهال اطفال ،‌در بلوط را با كاكائو مخلوط كرده و دم كرده آنرا به اطفال مي دهند .

خواص درخت بلوط

براي استفاده از پوست درخت بلوط يم توان آنرا در كرده و با عسل مخلوط كنيد و يا اينكه يك قاشق در آنرا در يك ليوان آبجوش ريخته و به مدت 10 دقيقه دم كنيد .

1- خونريزيها را متوقف مي سازد .

2-درمان كننده بواسير خوني است .

3-خاصيت ضد عفوني درد .

4-ادرار را زياد مي كند .

5-ترشحات زنانه را از بين مي برد .مصارف خارجي پوست درخت بلوط

براي استفاده خارجي از جوشانده پوست درخت استفاده مي شود . بدين منظور بايد 15 گرم پوست درخت را در يك ليتر آب جوش ريخته و بگذاريد به آرامي بجوشد تا حجم آن به دو سوم تقليل يابد .

از اين جوشانده مي توان بعنوان كمپرس استفاده كرد و يا آنرا در وان حمام ريخته ودر آن ساتراحت نمود .

1)خون مدرگي را درمان مي كند .

2)اگزما را از بين مي برد.

3)براي درمان بيماريهاي پوستي در وان حمام كه در آن جوشانده پوست درخت بلوط را ريخته ايد به مدت يكربع ساعت استراحت كنيد .

4)اگر واريس دريد اين قسمتها را با جوشانده پوست بلوط كمپرس كنيد .گز علفي

در اثر نيش زدن حشره اي مخصوص به برگ و يا شاخه هاي درخت بلوط ماده اي به بيرون تراوش مي كند كه در اثر مجاورت با هوا سفت شده و به صورت دانه هايي به قطر 2 سانتيمتر بر روي ساقه و يا برگ ظاهر مي شود . براي استفاده از گز شاخه هاي درخت را تكان مي دهند تا دانه هاي گز به زمين بريزد . البته اين دانه ها مخلوط با برگ و پوسته درخت است كه بايد تميز شود .

گز علفي از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است . براي استفاده طبي از گز علفي مي توان آنرا با عسل مخلوط كرد و يا جوشانده آنرا تهيه نمود .( 50 گرم در يك ليتر آب جوش )خواص گز علفي

1)قابض است .

2 ) خونريزيها را متوقف مي سازد .

3)مقوي معده است .

4)تقويت كننده دستگاه تنفسي است .

5)سينه را نرم و صدا را صاف مي كند .

6)سرفه ها را برطرف مي كند .

7)تنگي نفس را درمان مي كند.

8)براي معالجه بواسير گز علفي را با عسل مخلوط كرده و بر روي بواسير بگذاريد .

طرز استفاده: به مبحث نسخه پيچي گياهان دارويي براي بيماري مورد نظر مراجعه نماييد

مضرات :
مضرات خاصي براي آن بيان نشده است .

CASSIATORA
2008/03/19, 18:01
توس (غان) White Birch

غان درختي بسيار زيبا است كه ارتفاع آن تا 30 متر مي رسد . عمر آن دراز و حدود 100 سال است . اين درخت بومي در قسمت هاي بالاي نيم كره شمالي (اروپا ، آمريكاي شمالي ) وجود دارد . در ايران اين درخت بصورت خودرو در جنگل هاي چالوس مي رويد .

برگ هاي درخت توس بشكل لوزي ، نوك تيز و دندانه داراست . ميوه آن بصورت شاتوت دراز مي باشد كه نر آن در پائيز و ماده آن در بهار ظاهر مي شود . پوست تنه اين درخت سفيد رنگ بوده كه در سن بيست سالگي بصورت نوارهايي شبيه كاغذ از آن جدا مي شود .

برگ و پوست تنه و شيره اين درخت مصرف طبي درد .

تركيبات شيميايي:
پوست و برگ درخت توس داراي يك ماده شيميايي بنام بتولين Betulin بمقدر حدود 14% مي باشد .

خواص داروئي:
برگ و پوست درخت توس از نظر طب قديم ايران سرد و خشك است .

الف : خواص آب يا شيره درخت توس

1)بعنوان كمپرس براي از بين بردن لكه هاي پوستي و بيماريهاي پوستي استفاده مي شود.

2)ناراحتي هاي مثانه و ورم آنرا ازبين مي برد.

3)بهترين داروي نقرس است .

ب : خواص برگ و پوست درخت توس

1)تصفيه كننده خون است .

2)تب بر است .

3)عرق آور مي باشد .

4)داروي مفيدي براي گريپ و سرمخوردگي است .

5)دستگاه هاضمه را تقويت مي كند و براي هضم غذا مفيد مي باشد.

6)سرگيجه و سردرد را برطرف مي كند.

7)جوشانده آنرا مي توان براي شست و شوي زخم ها بكار برد.

8)اگزما را برطرف مي كند براي اين كار جوشانده پوست و يا برگ درخت توس را روي زخم ها بماليد.

9)دردهاي رماتيسم و نقرس رار فع مي كند .

10)كسانيكه پايشان عرق مي كند بايد هر روز پاها را در جوشانده برگ و پوست درخت توس قرار دهند .

طرز استفاده:
شيره يا آب درخت نوغان : مصرف درماني زيادي دردو طبق نظر اطباي قديم براي اكثر امراض مفيد است . از شيره درخت غان نوعي شراب نيز تهيه مي شود . براي تهيه اين شراب به شيره درخت غان مقداير عسل يا شكر و كمي مخمر اضافه كرده و مي گذارند بمدت يكماه تخمير شود .

اين شراب طعمي مطبوع و تر وشيرين دارد .

جوشانده برگ درخت توس : مقدر 200 گرم برگ و جوانه درخت را در يك ليتر آب جوش ريخته و بگذاريد آرام بجوشد تا حجم آن به نصف تقليل يابد . مقدر مصرف اين جوشانده يك فنجان و نيم ساعت قبل از هر غذا است

دم كرده : مقدر 50 گرم برگ و جوانه درخت را در يك ليتر آب جوش ريخته و بمدت نيم ساعت دم كنيد . مقدر مصرف اين دم كرده هم مانند جوشانده سه فنجان در روز است .

مضرات :
مضرات خاصي براي آن بيان نشده است .

CASSIATORA
2008/03/19, 18:02
جودوسر (يولاف) Oat

نام علمی Avena sativa

جو دوسر از قديم الايام توسط مردم ژرمن و اسلاو كشت ميشده است . گياهي است يكساله كه ارتفاع آن تا يك متر مي رسد ميوه آن خوشه اي و دراز و داراي غلافي دو سر مي باشد .

جو دو سر دو نوع مي باشد كه بنام بهاره و پايئزه ناميده مي شود اين گياه علوفه خوبي براي حيوانات مخصوصا اسب است .

تركيبات شيميايي:
جو دو سر داراي حدود 7% مواد چرب ، 14% مواد ازته و 60% مواد شناسته اي مي باشد . بعلاوه ارسنيك ف اسيد اگزاليك و يد نيز در آن وجود دارد .

خواص داروئي:
جو دو سر از نظر طب قديم ايرا معتدل يعني نه سرد است و نه گرم . البته عده اي عقيده دارند كه اين گياه كمي خشك است .

1)جو دو سر طبق تحقيقاتي كه جديدا انجام رگفته در كاهش كلسترول خون اثر معجزه آسايي درد .

2)مقوي اعصاب است .

3)ضد عفوني كننده بدن مي باشد.

4)تقويت كننده بدن مي باشد .

5)ادرار آور و ملين است و يوست رابرطرف مي كند.

6)مقوي قلب و خون است .

7)تسكين دهنده درد است .

8)جوشانده جو دو سر در برطرف كردن بيماريهاي پوستي و اخلاط خوني نيز موثر است .

9)براي لاغر شدن هر روز جو دو سر بخورد .

10)اگزما را درمان مي كند .

11)براي درمان زخ هايي كه يدر خوب مي شوند جو دو سر را در كرده و با شراب سفيد مخلوط كنيد و روي اين قبيل زخم ها بگذاريد .

12)و بالاخره اين گياه اثر ضد سرطان درد . استفاده مدام اين گياه از سرطان جلوگيري مي كند.

طرز استفاده:
به مبحث نسخه پيچي گياهان دارويي براي بيماري مورد نظر مراجعه نماييد

مضرات :
مضرات خاصي براي آن بيان نشده است .

CASSIATORA
2008/03/19, 18:02
بنفشه معطر Viola Odoratal


مشخصات گیاه :
گیاهی علفی ، پایا ، با جوانه های ریشه دار بلند است . برگهای آن دارای دمبرگی بلند و پهنک برگی به شکل قلب هستند . گل های آن معطر و به رنگ بنفش است و گیاهی است یکساله متعلق به خانواده بنفشه ( Violaceae ) ، می باشد و تمام قسمت های گیاه مورد استفاده واقع می شوند ولی در بیماری های تنفسی گل های خشک شده آن را به کار می برند .


موارد استفاده :
گل های آن برای مداوای ناراحتی های تنفسی ، برونشیت ، سیاه سرفه و زکام مزمن و نرم کننده به کار میرود و خیسانده آن در جوشانده های مدر و ضد روماتیسمی به کار می رود و کمپرس های آن ضد التهاب وبرای ضد عفونی کردن زخمهای عفونی و ناراحتی های پوستی به کار میرود .


مقدار مصرف :

2- 4 گرم گل بنفشه خشک یا دم کرده آن را سه بار درروز به کار می برند .

CASSIATORA
2008/03/19, 18:04
شيرين بيان Licorice

شيرين بيان از ديرباز براي درمان انواع سرفه ها و نيز به عنوان يك داروي مسكن در پوست مورد استفاده بوده است. مردم از آن براي درمان اسپاسم و تورم، برونشيت، روماتيسم و روم مفاصل نيز سود مي جويند. مي توانيد از آن به عنوان ملين نيز استفاده كنيد. بسياري از پزشكان فرآورده هاي تهيه شده از ريشة اين گياه را براي درمان زخم گوارشي و التهاب معده مزمن تجويز مي كنند (گاستريت مزمن). برخي ديگر ريشه اين گياه را براي نارسايي اوليه فوق كليه تجويز
مي كنند.

معرفي گياه

شيرين بيان اسپانيايي (Glycyrrhiza glabra) به صورت خودرو در برخي از نقاط اروپا و آسيا مي رويد. شيرين بيان نوعي گياه بادوام است كه طول آن به 3 تا 7 پا مي رسد و سيستم ريشه اي پرشاخ و برگي دارد. ريشه هاي آن مشتمل بر بخشهاي مستقيم چوب چين و چروك دار و اليافي بلند و سيلندري شكل است و به طور افقي در زيرزمين رشد مي كند.

ريشه هاي اين گياه در بيرون از زمين به رنگ قهوه اي و در زير خاك به رنگ زرد است.

"گلي سيريزين" (Glycyrrhizin) به عنوان
ماده اي فعال در ريشه شيرين بيان پنجاه برابر از شكر شيرينتر است. اين ماده حاوي تركيبي به نام "اسيد گلي سيريزيك" مخلوط با نمكهاي پتاسيم و كلسيم است. گلي سيريزين و اسيد گلي سيريزيك براي درمان زخم هاي گوارشي مفيد است. شيرين بيان هميشه بايد با احتياط مصرف گردد چون مادة گلي سيريزين و اسيد گلي سيريزيك موجود در آن مي توانند به غدد فوق كليه آسيب رسانند.

تركيبات گياه
فرآورده هاي حاصله از شيرين بيان از ريشه ها و ساقه هاي زيرزميني گياه فراهم مي آيند. گلي سيريزين و اسيد گلي سيريزيك مهمترين مواد موجود در اين گياه هستند. ريشه هاي اين گياه حاوي كومارين، فلاون، روغنهاي فرار و استرول گياهي نيز هست.

اشكال موجود

فرآورده هاي شيرين بيان از ريشه پوست كنده يا پوست دار خشك آن تهيه ميشوند. شكل پودري ريشه و همچنين محصولات ريشه اي كه به شكل خوبي برش داده شده اند، عصاره هاي خشك و عصاره هاي مايع اين گياه نيز يافت مي شوند. برخي از عصاره هاي ريشه اين گياه فاقد عناصر زيانباري است. به اينگونه عصاره هاي گياهي، شيرين بيان عاري از گلي سيريزين (DGL) گفته ميشود و به غدد فوق كليه آسيب نمي رساند. اگر از انواع زخم هاي معهده اي يا دوازدهه گانه رنج مي بريد، مي توانيد شيرين بيان عاري از گلي سيريزين مصرف كنيد.

نحوه مصرف

عصاره هاي ريشة شيرين بيان عفونتهاي استاف و استرپ را از بين مي برد و در قبال ويروسهايي نظير HIV، هپاتيت A و هرپس ها مقاومت مي كند. ريشه اين گياه خمير عامل عفونتهاي كانديدا را از بين مي برد. تحقيقات علمي نشان مي دهد كه شيرين بيان عاري از گلي سيريزين تورم را كاهش مي دهد و به اندازة برخي از داروهاي تجويزي براي درمان زخم هاي گاستريت مؤثر است.

شيرين بيان را به طريق زير مي توانيد مصرف كنيد:

* ريشه خشك: 1 تا 5 گرم جوشانيده يا دم كرده روزي سه بار.

* تنتور شيرين بيان: 2 تا 5 ميلي ليتر روزي سه بار.

* عصاره شيرين بيان عاري از گلي سيريزين: 0/4 تا 1/6 گرم براي درمان زخم گواري، روزانه سه بار.

* عصاره شيرين بيان 1:4، در قالب قرص جويدني با محتواي 300 تا 400 ميلي گرم به مدت 20 دقيقه قبل از صرف غذا براي درمان زخم گوارشي.

نكات احتياطي

در صورت مصرف بالاي فرآورده هاي تهيه شده از شيرين بيان يا در صورت جويدن تنباكوي داراي عطر شيرين بيان يا در صورت مصرف ساير فرآورده هاي حاصل از شيرين بيان كمال احتياط را از خود نشان دهيد. در چنين حالاتي خطر مسموميت شيرين بياني ممكن است. اگر روزانه بيشتر از 20 گرم شيرين بيان مصرف مي كنيد، بروز واكنش به دور از انتظار نيست. مصرف زيادي گلي سيريزين سبب بروز حالتي به نام "سودوآلدسترونيسم" مي گردد كه سبب ميشود تا نسبت به هورمون موجود در قشر فوق كليه آشكارا حساس باشيد. اين حالت موجب سردرد خستگي ميشود.

همچنين سبب ميشود كه آب بدن نگهداشته شود. مصرف ميزان بالاي گلي سيريزين مي تواند به بروز حالات خطرناكي نظير فشارخون بالا و حتي سكته قلبي منجر گردد. اين علايم در صورت مصرف روزانه بيش از 100 گرم گلي كريزين ظرف يك هفته بروز مي كند.

انسان معمولاً در اثر مصرف زياده از حد شيرين بيان يا گلي سيريزين نمي ميرد اما اگر مصرف شيرين بيان در حد متوسط هم باشد، بروز عوارض جانبي دور از انتظار نيست.

گزارش شده است كه برخي از افراد در اثر مصرف آن با درد عضله روبرو شده و عده اي ديگر با كرخ شدن دست و پا مواجه شده اند. افزايش بيش از حد شيرين بيان سبب افزايش وزن نيز ميشود.

اگر ميزان مصرفي را در حد توصيه شده رعايت كنيد مي توان از اين مشكلات اجتناب كرد. اگر با هرگونه مشكلات يا نگرانيهاي درماني مواجه شديد، موضوع را با پزشك معالج خود در ميان بگذاريد.

در صورت بالا بودن فشار خون يا ناراحتي كليه، قلب يا كبد از مصرف شيرين بيان بپرهيزيد. اگر باردار هستيد از فرآورده هاي اين گياه استفاده نكنيد. اگر شير مي دهيد، باز هم از مصرف شيرين بيان بپرهيزيد. صرفنظر از نحوة سلامتي، از مصرف بيش از چهار تا شش هفته شيرين بيان دوري جويند.

تداخل هاي احتمالي

اگر مدرهاي تيازيد مصرف مي كنيد، فرآورده هاي شيرين بيان مصرف نكنيد چون مصرف آنها مي تواند با مصرف شيرين بيان تداخل ايجاد كند و در نتيجه سبب ميشود تا پتاسيم زيادي را از دست بدهيد.

CASSIATORA
2008/03/19, 18:05
خاکشی (خاکشیر)
Descureania Sophia Webb et Berth

مشخصات گیاه :

گیاهی علفی از خانواده شلغم ( Brassicaceae) می باشد که از دانه های ریز به رنگ زرد تیره یا قهوه ای روشن تشکیل شده است و سطحی ناصاف به شکل بیضی دارد و یک راس آن بریده و دارای حلقه ای قهوه ای رنگ شفاف است و دانه های خشک شده گیاه مورد استفاده می باشد .


موارد استفاده :

به عنوان رفع گرما زدگی ، ملین حجیم کننده استفاده می گردد.


آثار فارماکولوژیک :

خاکشی از دسته ملین های تشکیل دهنده مدفوع حجیم است و از طریق جذب آب باعث
افزایش حجم و رطوبت مدفوع می گردد . دانه های خاکشی را در طب سنتی علاوه بر این برای اسهال ، بالاخص در کودکان به کار می برند.


مقدار مصرف :

4 تا 8 گرم از دانه با کمی آب سرد میل شود.


منع مصرف و عوارض جانبی :

فر آورده های حجیم کننده را نباید برای بیمارانی که سابقه فشردگی مدفوع ، انسداد روده یا فقدان نیروی طبیعی کولن دارند ، تجویز کرد .
مصرف زیاد آن ممکن است سبب افزایش موقتی نفخ شکم شود . مواردی از واکنش افزایش حساسیت نیز گزارش شده است . خطر انسداد روده یا مری با فشردگی مدفوع به ویژه در صورتی که خشک شود ، وجود دارد . بنابراین باید آن را همراه با مقدار کافی مایع مصرف کرد و قبل از خواب نیز نباید مصرف شود.

CASSIATORA
2008/03/21, 16:15
ریواس یا ریباس

ریواس یا ریباس یا ریواج یک گیاه علفی است که در فصل بهارو اوایل تابستان میروید .به ساقه زیر زمینی این گیاه راوند میگویند.
بهترین نوع ریواس آن است که از کشور چین می آورند و رنگ آن قرمز است و میانه آن زرد رنگ است و به آن ریوند چینی میگویند.

ترکیبات غذایی:
ریواس غنی از فیبر و ویتامین c بوده در آن آب-پروتئین-قند-کربو هیدرات-کلسیم-ویتامین های A و B سدیم و پتاسیم وجود دارد.

خواص دارویی:طبیعت آن سرد است
مقوی ملین و کرم کش است
لوز المعده را وادار به ترشح انسولین کرده و قند خون را کم میکند
برای رفع جوش بدن مفید است
برای بی اشتهایی-درد معده و بیماری های کبدی نافع است
باعث تقویت معده و روده شده و تنظیم کننده ترشحات و حرکات معده است
سستی و خماری را بر طرف میکند و مسرت بخش است
برای امراض وبایی و اسهال مفید است
خون را تصفیه میکند
چکاندن آب تازه ریواس در چشم سبب تقویت بینایی واز بین رفتن لکه های سفید چشم میگردد
ترکیب ریواس با آبلیمو و مالیدن آن به صورت باعث از بین رفتن جوش و لک میشود
برای تقویت موی سر نافع است
اگر با حنا مخلوط شود رنگ مو را شرابی میکند
جوشانده برگ های ریواس باعث تمییزی ظروف آلومینیومی میشود.

CASSIATORA
2008/03/21, 16:18
نخل اره ای ايرانی
Saw Palmetto

تاكنون حدود 40 مورد تحقيقاتي چاي در مورد ميوه نخل اره اي وجود دارد كه ميزان موادي را كه بدن ما به منظور هورمون سازي نظير هورمون تستوسترون و استروژن بدان نياز دارد، كاهش مي دهد.

هر چند تستوسترون با مردان و استروژن با زنان تداعي مي شوند، اما هم مردان و هم زنان در بدن خودشان داراي دو هورمون هستند ليكن سطح آن متفاوت است.

گفته ميشود در مردان، زيادي بيش از حد ماده اي به نام دي هيدروتستوسترون (DHT) كه عامل اختلالي به نام هيپرپلازي خوش خيم پروستات (BPH) است. البته استروژن هم ممكن است در اين عارضه دخيل باشد. در BPH، سلولهاي غده پروستات (غده كوچكي است كه در پشت پيشابراه قرار دارد) به سرعت رشد مي كنند. در نتيجه غده مزبور متورم و سبب وارد شدن فشار به پيشابراه مي گردد و بدين خاطر است كه هميشه احساس ضرورت ادرار به بيمار دست
مي دهد. داروي معمولي درمان BPH همانا پروسكار (Proscar) است كه به منظور كندكردن روند يا حتي توقف BPH سبب كاهش ميزان DHT مي گردد.

تحقيقاتي كه اخيراً به عمل آمده است نشان مي دهد كه نخل اره اي مي تواد به اندازه پروسكار در درمان پاره اي از علايم بيماري BPH نظير دفع ادرار و همچنين احساس هميشگي داشتن ادرار مؤثر واقع شود. تفاوت بين دو نوع درمان اين است كه پروسكار مي تواند اندازه پروستات را كوچكتر كند، اما نخل اره اي چنين خاصيتي را ندارد. بدين خاطر است كه اگر براي درمان علايم و عوارض BPH مصرف نخل اره اي را در نظر گرفته باشيد، مهم است كه اين كار را تحت نظر پزشك معالج خود انجام دهيد و ملاقاتهاي مرتب و منظم با وي داشته باشيد تا ميزان پيشرفت و بهبودي تحت نظارت وي باشد. ميوه نخل اره اي هميشه براي درمان عوارض BPH مورد استفاده قرار نمي گرفته است، چون بوميان آمريكا از آن به عنوان بخشي از برنامه غذايي خود استفاده مي كردند و براي افزايش ميل جنسي نيز ميوه مزبور مورد استفاده قرار مي گرفت.

معرفي گياه

نخل اره اي نوعي نخل زينتي است كه مي تواند تا 10 پا در آب و هواي گرم رشد كند. اين گياه در ايالات متحده در آب و هواي گرم جنوب شرق از كاروليناي جنوبي تا مي سي سي پي گرفته و در سراسر فلوريدا مي رويد. برگهاي آبدار و سبز اين گياه از ساقه هاي تيغ دار آن مي رويند. اين گياه داراي گلهاي سفيدي است كه نهايتاً تبديل به ميوه هاي زرد رنگ بيضي شكل ميشود. ميوه اين گياه وقتي رسيده باشد رنگ سياه مايل به آبي به خود مي گيرد و براي مصارف درماني و پزشكي خشكانده ميشود.

تركيبات گياه

عناصر فعال نخل اره اي عبارتند از اسيدهاي چرب و استرولهاي گياهي. با اين وجود؛ احتمال بيشتر مي رود كه اسيدهاي چرب و استرولهاي گياهي موجود تنها عناصر موجود در ميوه اين گياه نيستند كه بر توليد هورمون اثر مي گذارند، بلكه پي بردن به عملكرد دقيق نخل اره اي مستلزم تحقيقات علمي تر است. ميوه اين گياه همچنين حاوي پلي كاساكاريد داراي مولكولهاي سنگين وزن است كه معمولاً داراي خواص و اثرات ضد التهاب يا محرك ايمني بخش است.

اشكال موجود

مي توانيد نخل اره اي را به صورت ميوه خام خشك، چاي، كپسول پودري، انواع قرصها، تنتورهاي مايع و عصاره هاي ليپوستروليك تهيه كنيد. در پي دستيابي به آن دسته از فرآورده هاي مربوط باشيد كه در برچسب موردنظر استاندارد بودن و محتواي 85 تا 95% اسيدهاي چربي و استرولهاي گياهي قيد شده باشد.

نحوه مصرف

نخل اره اي عوارض و علايم BPH مرحله I و II را از بين مي برد. علايم معمولي اين مرض عبارت است از نياز پي در پي به ادرار، چكه چكه كردن پس از ادرار و بيداري مكرر در طول شب براي دفع ادرار، اكثر مردان بالاي 60 سال با علايم و عوارض ادراري منتسب به BPH مواجه هستند كه سبب ايجاد اختلال در خواب، اثر نامطلوب روي اعتماد به نفس، بروز اضطراب خفيف يا حتي درد ميشود و مي تواند تا مرحله عفونت مثانه و كليه پيشرفت كند. اگر تصور مي كنيد كه به مرض BPH مبتلا هستيد يا اينكه پزشك معالجتان مصرف نخل اره اي را تجويز كرده است، نحوه اثر آن روي بدنتان دنبال و ثبت كنيد. پي بردن به تأثير آن در بدن زياد طول
نمي كشد.

ميزان مصرفي توصيه شده براي BPH مرحله I و II 160 ميلي گرم عصاره حل شدني نخل اره اي در چربي روزي سه بار است كه ماده استاندارد حاوي 58 تا 95% اسيدهاي چربي و استروژنهاي گياهي است.

نكات احتياطي
نخل اره اي گياهي ملايم است. عوارض جانبي آن خيلي نادر است و ابراز ناراحتيهاي خفيف معده تنها واكنش هاي ثبت شده در اثر مصرف آن است. انجمن فرآورده هاي گياهان دارويي آمريكا اين گياه را از نظر بي خطري درجه يك ارزيابي كرده است و اين ارزيابي بدين معناست كه مصرف آن طبق دستورالعمل مربوط خطري ندارد.

از مصرف سليقه اي و خوددرماني به وسيله آن براي معالجه مرض BPH بپرهيزيد. نخل اره اي تنها عوارض اين مرض را از بين مي برد هر چند كه ميزان توليد DHT و تستوسترون را تغيير مي دهد. اين ماده گياهي سبب جمع و كوچك شدن پروستات نمي شود. لازم است كه پزشك معالج شما بر روند BPH نظارت داشته باشد. نخل اراه اي نبايد در طول دروة بارداري يا شيردهي مصرف شود.

تداخل هاي احتمالي
نخل اره اي ممكن است اثر قرصها و لكه هاي (Patch) ضد بارداري و درمان از طريق جايگزيني هورمون را تغيير دهد، چون اين ماده گياهي روي ميزان هورمونها اثر مي گذارد

CASSIATORA
2008/03/21, 16:22
هماور (گوش خر)
هماور از ديرباز براي درمان زخمهاي سطحي و كاهش التهاب رگ به رگ شدنها و استخوانهاي شكسته مورد استفاده قرار مي گرفته است. "آلانتوين"، كه براي درمان زخمها خوب است ماده و تركيب فعال ريشه ها و برگهاي هماور است. گياه و برگ هماور حاوي اسيد "روزمارينيك" نيز است كه به كاهش التهاب و درمان آسيبهاي وارده به عروق خوني ريه ها كمك مي كند.

معرفي گياه

هماور يك گياه دارويي بادوام و كه بومي اروپا و مناطق گرم آسيا است.

تركيبات گياه

فرآورده هاي حاص از هماور از برگها يا ساير قسمتهاي بالاي گياه (نه ريشه آن) تهيه ميشوند. البته از ريشه آن نيز ميتوان فرآورده تهيه كرد، ليكن فرآورده هاي حاصل از آن به احتمال زياد سبب مسموميت مي شوند. هماور حاوي "آلانتويين"، "اسيد رزمارينيك" و "الكالويدهاي نوع پايروليزيدين" است. برخي تصور مي كنند كه هماور گياه مفيدي است، اما تحقيقات علمي نشان داده است كه اين گياه مي تواند خيلي سمي باشد. اگر فرآورده هاي هماور را مثل نوشيدنيها مصرف كنيد يا آنرا به طرق ديگر براي مصارف داخلي بدن مورد استفاده قرار دهيد، خود را با احتمال خطر مسموميت مواجه مي كنيد. بعضي افراد حتي در اثر خوردن يا نوشيدن فرآورده هاي حاصل از هماور براي اهداف درماني تلف شده اند.

بسياري از گياهان تيره هماور حاوي مواد سمي به نام الكالويدهاي پايروليزيدين (PA) است، كه براي كبد سمي است. "اكي ميدين" سمي ترين الكالويد پايروليزيدين است كه در هماور يافت ميشود. هماور رايج (Symphytum officinale) معمولاً فاقد الكالويدهاي پايروليزيدين سمي است (مگر بعضي اوقات).

برخي فرآورده هاي هماور از ساير گونه هاي آن نظير هماور تيغ دار (S.asperum) و هماور روسي (S.uplandicum) كه به ميزان خطرناكي داراي "اكي ميدين" بالايي هستند، تهيه مي شوند.

ريشه تمامي گونه هاي گياه هماور ده برابر بيشتر از برگهاي آنها داراي مواد سمي است، لذا از مصرف ريشه اين گياه پرهيز كنيد، مگر اينكه پزشك معالج از نزديك بر روند مصرف آن نظارت كند.

اشكال موجود
انواع پمادها (حاوي 5 تا 20 درصد هماور)، انواع كرم، ضمادها و انواع مرهمهاي رقيق تهيه شده از اين گياه از حالت خشك يا تازه يا برگ تازه يا خشك يا ريشه گونه هاي هماور تهيه
مي شوند. تنها فرآورده هايي از اين گياه را استعمال كنيد كه از برگهاي آن تهيه شده باشند (S.officinale)، فرآورده هاي عاري از الكالويدهاي پايروليزيدين نيز يافت مي شوند. از فرآورده هاي تهيه شده از ريشه اين گياه و همچنين فرآورده هاي حاصل از گونه تيغ دار (S.asperum) و گونه رومي آن (S.uplandicum) استفاده نكنيد.

نحوه مصرف
تحقيقات علمي به عمل آمده در حيوانات نشان مي دهد كه هماور داراي خواص درماني و تسكين درد است. مي توانيد محصولات تهيه شده از خود گياه و برگ آنرا در درمان و تسكين درد ناشي از شكستگيها، رگ به رگ شدنها، جراحات و زخمهاي سطحي، كبودشدنها، عضلات و ليگامنتهاي كشيده شده و رگ به رگ شده، آسيبهاي غير نوك تيز و استخوانهاي شكسته شده استفاده كنيد. ميزان مصرفي توصيه شده: در مصرف فرآورده هاي اين گياه به صورت پمادها تهيه شده از خود آن، ريشه گياه و ساير فرآورده هاي موضعي بسيار دقت كنيد. تنها مقدار تجويز شده در دستورالعمل مصرف موجود روي بسته تجاري را مصرف كنيد و هرگز بيش از اين ميزان بكار نبريد. مصرف اين داروي گياهي براي اهداف درماني به مدت بيشتر از چهار تا شش هفته در هر سال ادامه دهيد.

نكات احتياطي
اگر دستورالعمل دوز مصرفي هماور را رعايت كنيد و فقط براي مصارف موضعي از آن استفاده كنيد. اين گياه اساساً گياه طبي بي خطر است. هرگز هيچ فرآورده حاصل از هماور را روي پوست ترك خورده نماليد.

اگر از اين گياه دارويي براي اهداف و مصارف داخلي به صورت مايع نويدني يا به صورت ديگري براي مدت طولاني استفاده كنيد، در واقع خود را با خطر ابتلا به بيماريهاي كبدي (بيماري انسداد سياهرگ بد) مواجه مي سازيد. مواردي از مسموميت آتروپيني ناشي از مصرف اين دارو از طريق دهان نيز گزارش شده است. جمع كنندگان گياهان گاهي به طور ناخواسته مواد گياهي خم هاور و شابيزك (بلادونا) را مخلوط را مخلوط مي كنند، و مسمويت آتروپين منتسب به آن از مواد و تركيبات موجود در گياه شابيزك ناشي ميشود. همواره اطمينان يابيد كه از توليدات تجاري معتبر كه از كيفيت توليدي بالايي برخوردار هستند، استفاده مي كنيد. براي اين منظور نشان تجاري آنرا به دقت بخوانيد.

* از فرآورده هاي حاصل از ريشه هماور اصلاً استفاده نكنيد.

* ميزان مصرف فرآورده هاي حاصل از برگ و گياه هماور را به چهر تا شش هفته در سال محدود كنيد.

* در صورت باردار بودن يا شيردهي، از مصرف فرآورده هاي هماور پرهيز كنيد.

تداخل هاي احتمالي
به شرط رعايت دستورالعملهاي ميزان مصرفي و بهداشتي مصرف هماور، نبايد هيچگونه عوارض منفي در پي باشد.

CASSIATORA
2008/03/23, 18:47
خواص كدو

خانواده كدواعضاي اين خانواده داراي ساقه بلند و رونده بوده و شامل كدو مسمايي و كدو حلوايي است. انواع تابستاني داراي ميوه نارس با پوست نرم بوده ، اما انواع زمستاني داراي ميوه رسيده با پوسته سفت مي باشد . سبزيهاي اين خانواده حاوي آلفا و بتا كاروتن است كه باعث رنگ آن مي شوند . همچنين ويتامين هاي C و E در آنها وجود دارد.


كدو حلوايي: رنگدانه اي به نام ليكوپن در اين نوع كدو وجود دارد . دانه هاي آن منبع غني از آهن ، روي و سلنيوم است كه سلنيوم براي باروري مردان ضروري است .كدو مسمايي : انواع كوچك تا متوسط اين نوع كدو داراي بهترين طعم و بافت است.ميزان مصرف: مصرف 100 گرم كدو حلوايي مي تواند بدن را در برابر ابتلا به سرطان محافظت كند . همچنين در محافظت چشمها در برابر آب مرواريد و افزايش بينايي نقش دارد .انتخاب و نگهداري: بهتر است انواع تميز و بدون لكه كه سنگين وزن نيز هستند انتخاب شود.

كدوي بريده نشده را بايد در محل خنك كه تهويه مناسب دارد نگهداري كرد. تكه هاي بريده شده كه دانه و پوست آن جدا نشده است ، در پوشش پلاستيكي قرار داده و در يخچال نگهداري شود.كدو براي درمان موارد زير به كار مي رودسرطان پروستات: مصرف مرتب سبزيجات زرد و سبز رنگ از جمله كدو حلوايي خطر سرطان پروستات را در مردان بالاي ۶۰ سال كاهش مي دهد . الفا و بتا كاروتني كه در كدو حلوايي و كدو مسمايي يافت مي شوند با از بين بردن مواد سرطان زا مانع از بروز بسياري از سرطانها مي شوند . اين مواد يا در بدن وجود داشته و يا از محيطهاي آلوده وارد بدن مي شود .


آب مرواريد: دريافت كم بتا كاروتن توسط سالمندان خطر ابتلا به بيماريهاي چشمي نظير آب مرواريد را افزايش مي دهد . افزودن تكه هاي كدو حلوايي به غذاي سالمندان نظير سوپ و خورش ، هم آن را خوش طعم كرده و هم دريافت بتا كاروتن را افزايش مي دهد .


سرما خوردگي و آنفلوآنزا: ابتلا به سرماخوردگي و آنفلوآنزا سطح آنتي اكسيدانهايي نظير ويتامين c و همچنين آلفا و بتا كاروتن را كاهش مي دهد. كدو حلوايي و كدو مسمايي حاوي آنتي اكسيدان بوده و نقش محافظتي در برابر سرماخوردگي و آنفلوآنزا ايفا مي كنند .بيماري قلبي: ليكوپن، ويتامين E، C و بتا كاروتن، كه همگي در كدو حلوايي يافت مي شوند ، خطر بيماري قلبي را كاهش مي دهند . اين مواد مانع تأثير زيان بار LDL روي ديواره عروق مي شوند . افرادي كه مبتلا به گواتر هستند نبايد به مقدار زياد گياهان اين خانواده را مصرف كنند .

در طب چيني از كدو حلوايي در درمان ديسانتري ، اگزما و احتباس آب استفاده مي شود. در تنظيم قند خون و تحريك لوزالمعده مفيد است . بنابراين مصرف آن به افراد ديابتي و افرادي كه دچار افت قند خون مي شوند توصيه مي شود. كدو حلوايي و تخمه آن در كشتن انگلهاي روده اي و همچنين تقويت موكوس ريه ، ناي و گلو مفيد است.از انواع كدو براي دفع انگلهاي روده اي استفاده مي شود . كدو مسمايي خاصيت ديورتيك داشته و در بهبود احتقان آب مفيد است . اگر با پوست خورده شود اثر آن بيشتر هم خواهد شد . در طب چيني از آب كدو حلوايي در درمان زخمها (به صورت موضعي) استفاده مي شود. همچنين آب كدو حلوايي خاصيت مسهل دارد و به عنوان ضد عفوني كننده به كار مي رود.

CASSIATORA
2008/03/23, 18:48
قره گيله Bilberryميوه و برگهاي قره گيله در تهيه داروهاي گياهي كاربرد دارند. ميوه آن حاوي تركيباتي به نام "آنتي سيانوسيد" است كه گفته ميشود رگهاي خوني را تقويت مي كند، جريان خون را بهبود
مي بخشد و مي توان از آن در درمان اختلالات چشمي نظير رتينوپاتي ديابتي، آب مرواريد و آب سياه و اختلالات گردش خون در بدن نظير رگهاي واريس و بواسير استفاده كرد. اين تركيبات همچنين شبكيه را (بخشي از چشم كه ديد در شب را تقويت و به چشم كمك مي كند تا با تغييرات نور سازگاري پيدا كند)، تقويت مي كنند. خلبانان بريتانيايي در طول جنگ جهاني دوم قبل از عزيمت به عمليات بمباران شبانه قره گيله مصرف مي كردند چون در اثر مصرف آن قدرت بينايي آنها تقويت مي شد.

برگهاي قره گيله، براي كنترل ميزان قند خون در افراد ديابتي مورد استفاده قرار گرفته است، ليكن هيچگونه اسناد و مدارك مستندي دال بر موفقيت اين نوع درمان وجود ندارد. هر چند مصرف قره گيله در هر ميزان بي خطر است، اما اگر برگهاي اين گياه در مقادير بالا و به مدت طولاني مصرف شود سمي است. به همين دليل، مصرف كم و محدود آن توصيه مي گردد.

قره گيله خشك در طول ساليان متمادي براي درمان اسهال مورد مصرف بوده است. اين گياه حاوي ميزان بالاي "تانين" است، كه به كنترل و كاهش التهاب روده اي (كه سبب اسهال ميشود) كمك مي كند.

عصاره قره گيله، ني زمي تواند معده را در مقابل عارضه اولسر حفاظت كند. اين ماده توليد موكوس معده را، كه در مقابل اسيدهاي هاضمه مقاومت مي كند، تحريك مي كند. چون اين ماده عضلات را شل مي كند، در تسكين درد ناشي از انقباضهاي قاعدگي مي تواند مؤثر واقع شود.

معرفي گياه

قره گيله گياهي است كه طول آن به 16 اينچ
مي رسد، اين گياه داراي برگهاي بيضوي و نوك تيز با گلهاي صورتي و سفيد ريز است، كه در خلال ماههاي آوريل و ژوئن غنچه باز مي كنند. در اواخر تابستان، دانه هاي سياه ارغواني آن براي چيده شدن آماده ميشوند. اين گياه در زمرة گياهان خانگي از تيره سياه گيله است و ميوه آن بيشتر مزه و ظاهر سياه گيله آمريكايي را دارد. ميوه آنرا مي توان هم به صورت تازه و هم خشك شده مصرف كرد يا در تهيه انواع مرباها و دسرها بكار برد.

تركيبات گياه

مهمترين تركيبات موجود در ميوه و عصارة‌قره گيله. تركيبات گلوكزي به نام "آنتي سيانوسيدها" است. اين تركيبات به تشكيل مويرگهاي قويتر كمك مي كند، گردش خون به تمامي نقاط را بهبود مي بخشد و كاهش چسبندگي پلاكت خون را سبب ميشود و از انعقاد خون جبوگيري مي كند. اين عناصر رنگدانه اي كه قدرت بينايي در شب را تقويت و به چشم در سازگاري با تصورات نور سازگاري پيدا كند، كمك مي كنند. برگهاي قره گيله از نظر "كروميوم" غني هستند، و احتمالاً بدين خاطر است كه مي توانند در كنترل قند خون در افراد مبتلا به ديابت مؤثر واقع شوند. قره گيله خشك شده حاوي مقدار زيادي "تانيس و پكتين" است كه اين مواد با اثر قابض خود التهاب ايجاد كننده اسهال را كنترل مي كند.


اشكال موجود

قره گيله، را مي توان به صورت تازه يا خشك شده مصرف كرد. مي توان از قره گيله تازه يا خشك شده يا از برگهاي آن چاي تهيه كرد. عصاره آن به صورت كپسولهاي پودري عرضه ميشود و بايد داراي محتواي 25 درصد عناصر آنتي سيانوسيد استاندارد شده باشد. عصاره آن حاوي بالاترين درصد آنتي سيانوسيد است، كه در اصل ,وثرترين شكل مصرفي قره گيله تلقي ميشود

نحوه مصرف

قره گيله حاوي تركيبات و عناصري است كه سيستم گردش خون را تقويت مي كند. لذا مي توانيد از آن به عنوان يك درمان پيشگيرانه، در صورتي كه از نظر سابقه خانوادگي داراي مشكلات و اختلالات گردش خون نظير واريس، بواسير يا آرترواسكلروز هستيد، استفاده كنيد. قره گيله همچنين به سلامتي بينايي نيز كمك مي كند و مي توان آنرا براي پيشگيري از بروز اختلالات چشمي ناشي از پيري يا بيماري ديابت مانند آب مرواريد، آب سياه، دژنراسيون ماكولا يا رتينوپاتي ديابتي مصرف كرد. قره گيله در درمان اسهال نيز مؤثر است اما اگر اين عارضه بيشتر از سه يا چهار روز طول بكشد، بايد با پزشك خود مشورت كنيد.

براي درمان اختلالات چشم و گردش خون: عصاره استاندارد قره گيله (حاوي 25 درصد آنتي سيانوسيد) به صورت كپسول و ميزان مصرفي آن معادل 480 ميلي گرم در روز در دو يا سه نوبت است و پس از بهبودي، بايد مصرف آن روزانه 240 ميلي گرم ادامه يابد. هدف از تداوم مصرف آن پيشگيري از بيماري است.

* براي درمان گرفتگيهاي قاعدگي و پيشگيري از زخم: 20 الي 40 ميلي گرم عصاره آن روزانه سه بار، 2 الي 4 ملي ليتر تنتور (1/5) روزانه سه بار يا روزانه نصف ليوان قره گيله تازه را مصرف كنيد.

* براي درمان اسهال: 5 تا 10 قره گيله خشك كوبده شده را در آب سرد حل كنيد و به مدت 10 دقيقه بجوشانيد و سپس از صافي عبور دهيد و مصرف كنيد.

* براي درمان ديابت: يك ليوان آب جوش را روي بيش از 1 گرم (تقريباً 1/2 1 قاشق چياخوري) برگ قره گيله بريزيد و پس از 10 الي 15 دقيقه آنرا از صافي عبور دهيد. مصرف طلاني مدت بايد حتماً زير نظر پزشك معالج باشد.

نكات احتياطي

ميوه و عصاره قره گيله بي خطر است و عوارض جانبي شناخته شده اي ندارند. مصرف آنها در دوران بارداري و شيردهي بي خطر است. برگ آن اگر صحيح مصرف شود خطري ندارد، اما نبايد ميزان مصرف آن در مدت طولاني بالا باشد چون احتمال مسموميت وجود دارد.

تداخل هاي احتمالي

شناخته شده نيست.

CASSIATORA
2008/03/23, 18:49
مجموعه گیاهان عشقه

عشقه آمريکايی

American Ginseng

آسياييها عشقه را شاه تمامي گياهان تلقي مي كنند. عشقه آمريكايي تا حد زيادي شبيه عشقه آسيايي است و از نظر شيميايي نيز اثرات مشابهي دارند. ريشه عشقه آمريكايي به رنگ برونز روشن و شبيه به بدن انسان است. كارشناسان گياهان دارويي از صدها سال پيش از اين شباهت استنتاج كردند كه اين گياه مي تواند تمامي امراض را درمان كند. اين گياه در بسياري از فرهنگها به عنوان داروي تمامي دردها مورد استفاده قرار گرفته است. كشت و پرورش آن كار آساني نيست. دشواري كشت و پرورش اين گياه آنرا در آغاز تكوين تاريخ آمريكا به يك محصول صادراتي خوب تبديل كرد. در سال 1715 هر پوند عشقه آمريكايي در كانتون چين به پنج دلار خريد و فروش مي شد. در سال 1773 حدود 55 تن عشقه آمريكايي به چيني ها فروخته شد. در سال 1824 ميزان صادرات آن به 380 تن رسيد. حتي در اين ميان "دانيل بوون" نيز وارد عرصه تجارت عشقه گرديد. طبق گفته دست اندركاران روشهاي درمان جايگزين، عشقه آمريكايي و آسيايي بهترين گياه دارويي در درمان فشارهاي روحي، خستگي، نقاهت و ديابت و عشقه منطقه سيبري در درمان فشارهاي روحي، خستگي، تصلب شرايين و اختلال عملكرد كليه هاست. سردرگمي درخصوص اينكه كدام گونه عشقه (آمريكايي، آسيايي يا سيبريايي) را مي توان جهت درمان فشار روحي، خستگي و نقاهت بكار برد، ناشي از اين موضوع است كه عناصر فعال موجود در يك عشقه بر عناصر موجود در گونه ديگر برتري دارد، ليكن هنوز اين برتري به وضوح نشان داده نشده است. مطالعات اوليه روسها نشان داده است كه اثرات مثبت عشقه سيبريايي افزون بر اثرات مشابه در عشقه آسيايي است. گزارش هاي تجربي نيز مؤيد اين مدعاي روسها گرديد. اما محققاني كه اعتبار اينگونه تحقيقات را مورد نقد و بررسي قرار داده اند، كيفيت فرآورده هاي تهيه شده از عشقه منطقه سيبري را زير سؤال برده اند. امروزه هر سه نوع عشقه را ژنهاي تطبيق شدني تلقي مي كنند بدين معنا كه هر سه داراي عوارض جانبي مشاهبي هستند و برغم تفاوتهاي كيفي هر تأمين عشقه، استاندارد بودن آن واعتبار و شهرت توليد كننده مي تواند به عنوان نكات مهم تصميم گيري در انتخاب گونه مورد استفاده محسوب شود.

معرفي گياه

عشقه آمريكايي داراي برگهايي است كه به صورت دايره اي دور ساقه مستقيم مي پيچند. گلهاي چتري سبز مايل به زرد رنگ اين گياه در مركز آن مي رويند و انگور قرمز توليد مي كنند. چين و چروكهاي موجود در گردن ريشه گوياي سن گياه است. اين مسأله حائز اهميت است چون عشقه تا زماني كه به سن چهار تا شش سالگي نرسيده باشد، آماده بهره برداري نيست.

تركيبات گياه

فرآورده هاي تهيه شده از عشقه از ريشه اين گياه و جوانه هاي نازك و بلند آن به نام موهاي ريشه تهيه مي شوند. عناصر اصلي شيميايي موجود در عشقه آمريكايي عبارت است از گلوكانهاي جينسنوسيد و پلي ساكاريد (كويين كوفولانهاي C.B.A).

اشكال موجود

عشقه سفيد رنگ (خشك و پوست كنده) به صورت تركيب آب، آب و الكل و يا عصاره مايع الكلي و همچنين به صورت انواع پودر و كپسول موجود است.

نحوه مصرف

عشقه ميزان توانايي، قوت و شادابي را تقويت مي كند. اين اثرات سبب مي شوند كه گياه مزبور همانند قهوه نوعي محرك تلقي شود اما محركها غالباً بر واكنش بخشهاي مهم بدن اثر مي گذارند در نتيجه زودرنجي، طپش قلب، اعتياد و نگراني در زمرة برخي از عوارض جانبي ناشي از مصرف يك داروي محرك است. از طرف ديگر عشقه بدون اينكه چنين عوارض منفي را بر جاي گذارد مؤثر واقع ميشود. اگر بتازگي بيمار شده باشيد پزشك معالج مصرف عشقه را تجويز خواهد كرد. اگر آدم پا به سن گذاشته اي هستيد، مصرف عشقه مي تواند فاصله زماني لازم براي رجعت از حالت بيماري يا جراحي را كوتاهتر كند. مصرف اين داروي گياهي سبب ميشود كه افكار خود را نيز متمركز كنيد.

اگر دچار سرماخوردگيها يا گلودردهاي زياد ميشويد، مي توانيد براي درمان برخي از اين حالات به مصرف عشقه متوسل شويد. اين گياه دارويي در رفع مشكل فقدان تمركز نيز شما را كمك مي كند. كشتي گيران براي افزايش ميزان مقاومت بدن و توان از عشقه استفاده مي كنند.

در هر يك از اين شرايط عشقه به مثابه نوعي ژن تطبيق شدني عمل مي كند اعم از ويروس، باكتري، عاطفي يا فيزيكي مبارزه كند. اثرات فشار روحي ممكن است به اندازه انواع سردردها يا سرماخوردگيها چندان جدي نباشد، ليكن
مي تواند در پاره اي مواقع نظير پيري زودرس و سريع، زوال حافظه، بيماري قلبي، سرطان و ورم مفاصل ا حدت و شدت بيشتري برخوردار باشد.

به هنگام مصرف عشقه آمريكايي در پي يافتن فرآورده هاي استاندارد آن باشيد. دسترسي به فرآورده استاندارد تنها راه حصول اطمينان از كيفيت فرآورده گياهي است. براي اين منظور عشقه سفيد آمريكايي را كه به طور استاندارد حاوي 0/03 درصد جنسنوسيد است و با علامت Rg1 مشخص شده است، مصرف كنيد. ميزان تجويزي عبارت است از 1 تا 2 گرم ريشه تازه، 0/6 تا 2 گرم ريشه خشك شده يا 200 تا 600 ميلي گرم عصاره مايع روزانه.

اگر سالم هستيد و عشقه را به منظور افزايش بازدهي فيزيكي يا فكري خود، پيشگيري از مرض يا بهبود مقاومت بدن در قبال فشار روحي مصرف مي كنيد، مثلاً روزانه به مدت 15 تا 20 روز 1 تا 2 گرم ريشه تازه، 0/6 تا 2 گرم ريشه خشك، يا 200 تا 600 ميلي گرم عصاره مايع را مصرف كنيد. سپس به مدت دو هفته مصرف آنرا به حالت تعليق درآوريد. براي تقويت روند بهبود پس از بيماري، افراد مسن بايد روزانه دو بار 0/5 گرم عشقه به مدت سه ماه مصرف كنند و سپس روند مصرف آنرا متوقف كنند يا اينكه روزانه دو بار 0/5 گرم عشقه به مدت يك ماه مصرف كنند و سپس دو ماه وقفه ايجاد شود. پس از آن در صورت تمايل اين روند مصرف از سر گرفته شود.

نكات احتياطي

انجمن فرآودره هاي گياهان دارويي آمريكا عشقه آمريكايي را به عنوان يك گياه درجه 2 ارزيابي كرده است كه اين رده بندي به معناي اعمال محدوديتهاي خاصي است. در اين مورد، فشارخون بالا محدوديت خاصي است كه افراد مبتلا به اين عارضه نبايد از فرآورده هاي عشقه مصرف كنند.

افراد مبتلا به بيماري قلبي، ديابت و فشارخون پايين نيز بايد در مصرف اين گياه احتياط كنند. از مصرف عشقه در صورت ابتلا به هر نوع بيماري جدي اجتناب ورزيد. اگر باردار هستيد از مصرف عشقه بپرهيزيد چرا كه ايمني آن در طول دورة بارداري هنوز اثبات و قطعي نشده است.

تداخل هاي احتمالي

عشقه مي تواند اثرات كافئين يا ساير محركها را افزايش دهد، سبب شود كه احساس نگراني يا عصبيت نماييد يا باعث تعريق، كم خوني يا طپش نامنظم قلب گردد.

عشقه مي تواند اثرات سولفات فنلزين (نارديل) يا ساير داروهاي ضد رواني (آنتي سايكوتيك) يا داروهاي فشارخون يا ديابت را افزايش دهد. اين داروي گياهي با استروئيد تداخل پيدا مي كند اگر از اين داروها مصرف مي كنيد هرگز بدون مشورت با پزشك معالج خود به سراغ آن نرويد.

CASSIATORA
2008/03/23, 18:50
عشقه آسيايی

Asian Ginseng

عشقه گياه ريشه اي تيره و پنچ داري است كه مردم كشورهاي آسيايي تصور مي كنند شاه تمامي گياهان است. گاهي اوقات بخش اصلي اين ريشه به بدن انسان شباهت پيدا مي كند و داراي جوانه هاي تيغ داري است كه شبيه دست و پاي آدمي است. كارشناسان گياهان دارويي صدها سال پيش از اين شكل ظاهري استنتاج مي كردند كه عشقه مي تواند تمامي امراض انسان را درمان كند و در بسياري از فرهنگهاي مختلف به عنوان داروي تمامي امراض از آن استفاده شده است. با اين حال، چيني ها نه تنها عقشه را داروي تمامي امراض تلقي مي كنند ليكن آنرا به مثابه گياهي مي دانند كه سبب طول عمر، قوت و عقلانيت استفاده كنندگان مي گردد.

عشقه هاي آمريكايي و آسيايي در درمان فشار روحي، خستگي، نقاهت و ديابت و عشقه سيبري در درمان فشار روحي، خستگي، تصلب شرايين و اختلال عملكرد كليه بهترين كارآيي را دارند. سردرگمي در اين خصوص كه براي درمان فشار روحي، خستگي و نقاهت بايد از كدام گونه عشقه آمريكايي، آسيايي يا سيبري استفاده كرد از اين ايده نشأت مي گيرد كه عنصر فعال در يك نوع عشقه به عناصر موجود در گونة ديگر برتري دارد. البته وجود چنين برتري به وضوح نشان داده نشده است. مطالعات اوليه روسها نشان داده بود كه اثرات مثبت عشقه منطقه سيبري افزون بر اثرات مشابه در عشقه آسيايي است. گزارش هاي تجربي نيز مؤيد اين مدعاي روسها گرديد اما محققاني كه اعتبار اينگونه تحقيقات و كيفيت فرآورده هاي تهيه شده از عشقه منطقه سيبري را مطالعه كرده اند، اين موضوع را تأييد نكرده اند. امروزه هر سه نوع عشقه را ژنهاي تطبيق شدني تلقي مي كنند بدين معنا كه هر سه داراي عوارض جانبي مشابهي هستند و به رغم تفاوتهاي كيفي، هر كدام براي اثرات درماني مشابهي بكار مي روند. هزينه تأمين عشقه، استاندارد بودن آن و اعتبارو شهرت توليد كننده مي تواند به عنوان نقاط تصميم گيري در انتخاب گونه مورد استفاده محسوب شود.

معرفي گياه

گياه عشقه داراي برگهايي است كه به صورت دايره اي دور ساقه مستقيمي مي پيچند. گلهاي چتري سبز مايل به زرد در مركز اين گياه مي رويند و انگور قرمز توليد مي كنند. چين و چروك موجود در گردنة ريشه گوياي ميزان سن اين گياه است. اين مسأله از اهميت زيادي برخوردار است چرا كه سن عشقه تا به چهار پنج سال نرسيده باشد آماده بهره برداري نخواهد بود.

تركيبات گياه

فرآورده هاي حاصل از عشقه از ريشه و جوانه هاي بلند و نازك آن به نام مويه هاي ريشه تهيه مي شوند. عناصر تركيبات شيميايي اصلي موجود در عشقه آسيايي عبارت است از جنسنويد (با نشان Rg1) گلوكان (پانكراس)، پلي ساكاريد 2-3DPG، پپتيد، مالتول و رغن مايع.

اشكال موجود

عشقه سفيد (خشك و پوست كنده) يا عشقه قرمز (ريشه پوست دار و بخور داده شده قبل از خشك شدن) به صورت آب، آب و الكل يا عصاره مايع الكل و به صورت انواع كپسول يا پودر است.

نحوه مصرف

عشقه سبب افزايش ميزان توانايي، قوت و شادابي ميشود. اين خواص سبب ميشود اين گياه همانند قهوه نقش يك محرك را بازي كند. اما داروهاي محرك غالباً كنشهاي بخشهاي اصلي بدن را سامان مي بخشند و زودرنجي، طپش قلب، اعتياد و نگراني در زمرة پاره اي از عوارض جانبي ناشي از مصرف اين گياه است. از طرف ديگر عشقه هيچگونه عارضه منفي از خود بر جاي نمي گذارد و در طول حداقل 2000 سال گذشته به راحتي از آن استفاده شده است.

اگر از نوعي بيماري رنج مي بريد ممكن است پزشك معالج شما مصرف عشقه را تجويز كند. اگر آدم پا به سن گذاشته اي بوده باشيد، مصرف عشقه مي تواند فاصله زماني لازم براي رجعت از حالت بيماري يا جراحي را كوتاهتر كند. مصرف اين داروي گياهي سبب ميشود كه مواظب افكار خود نيز باشيد. اگر كسي هستيد كه دچار سرماخوردگيها يا گلودردهاي زيادي ميشويد، مي توانيد براي درمان برخي از اين حالات به مصرف عشقه متوسل شويد. اين گياه دارويي در رفع مشكل عدم تمركز نيز شما را كمك مي كند. كشتي گيران براي افزايش ميزان مقاومت بدن و توان آن از عشقه استفاده مي كنند، در هر كدام از اين شرايط عشقه به مثابه نوعي ژن تطبيق شدني عمل مي كند كه به بدن كمك مي كند تا با اثرات هر نوع فشار روحي اعم از اينكه ويروس، باكتري، احساس و عاطفي، روحي يا فيزيكي بوده باشد مبارزه كند. اثرات فشار روحي ممكن است به اندازة انواع سردردها يا سرماخوردگيها چندان جدي نباشد، ليكن مي تواند در پاره اي مواقع نظير پيري زودرس و سريع، زوال حافظه. بيماري قلبي، سرطان و آرتريت از حدت و شدت بيشتري برخوردار باشد. به هنگام مصرف عشقه در پي يافتن فرآورده هاي استاندارد آن باشيد. دسترسي به فرآورده استاندارد تنها راه حصول اطمينان از كيفيت فرآورده گياهي است. براي اين منظور عشقه سفيد يا قرمز را كه به طور استاندارد حاوي 1/5 درصد جنسنوسيد است كه با علامت Rg1 مشخص شده است، مصرف كنيد. دوز تجويزي عبارت است از 1 تا 2 گرم ريشه تازه، 0/6 تا 2 گرم ريشه خشك شده يا 200 تا 600 ميلي گرم عصاره مايع روزانه.

اگر سالم هستيد و عشقه را به منظور افزايش بازدهي فيزيكي يا فكري خود، پيشگيري از مرض يا بهبود مقاومت بدن در قبال فشار روحي مصرف مي كنيد، مثلاً روزانه به مدت 15 تا 20 روز 1 تا 2 گرم ريشه تازه، 0/6 تا 2 گرم ريشه خشك، يا 200 تا 600 ميلي گرم عصاره مايع سپس به مدت دو هفته مصرف آنرا قطع كنيد. براي تقويت روند بهبودي پس از بيماري، افراد مسن بايد روزانه دو بار 0/5 گرم عشقه آنهم به مدت سه ماه مصرف كنند، سپس مصرف آنرا متوقف كنند يا اينكه روزانه دو بار 0/5 گرم عشقه به مدت يك ماه مصرف و سپس دو ماه وقفه ايجاد شود. سپس در صورت مايل اين روند مصرف از سر گرفته شود.

نكات احتياطي

انجمن فرآورده هاي گياهان دارويي آمريكا عشقه آمريكايي را به عنوان يك گياه درجه 2 ارزيابي كرده است كه اين رده بندي به معناي اعمال محدوديتهاي خاصي است. در اين مورد، فشار خون بالا محدوديت خاص است. در نتيجه افراد مبتلا به اين عارضه نبايد فرآورده هاي عشقه مصرف كنند.

افراد مبتلا به بيماري قلبي، ديابت و فشار خون پايين نيز بايد در مصرف عشقه احتياط كنند. از مصرف عشقه در صورت ابتلا به هر نوع بيماري جدي اجتناب ورزيد. اگر باردار هستيد از مصرف عشقه پرهيز كنيد چون ايمني آن در طول دوره بارداري هنوز اثبات نشده است.

تداخل هاي احتمالي

عشقه مي تواند اثرات كافئين يا ساير محركها افزايش دهد، سبب شود كه احساس نگراني يا عصبيت نماييد يا اينكه ضربان قلب و فشارخون شما افزايش يابد. ممكن است در اثر مصرف آن بيشتر عرق كنيد، با مشكلات خواب مواجه شويد يا اينكه ضربان شما نامنظم گردد.

عشقه مي تواند اثرات سولفات فنلزين 0نارديل) يا ساير داروهاي ضد رواني يا داروهاي فشارخون يا ديابت را افزايش دهد. اين داروي گياهي با استروييد تداخل پيدا مي كند. اگر از اين داروها مصرف مي كنيد هرگز بدون مشورت با پزشك معالج خود به سراغ آن نرويد.

CASSIATORA
2008/03/23, 18:51
عشقه سيبری

Siberian Ginseng

يك شعر چيني شاخه هاي تيغ دار عشقه سيبري را به پاي استخواني (لاغر) شغال تشبيه مي كند. هر چند چنين توصيفي از گياه جالب به نظر نمي رسد، اما شعر مزبور در وصف مصرف روزانه اين گياه چنين ادامه مي يابد: "چهرة بكر شما را جوانتر نشان مي دهد و طول عمر شما را بيشتر و بيشتر مي كند". اين شاعر ادعا مي كند كه عشقه سيبري به مراتب با ارزشتر از طلا و جواهر است و چيني ها در طول قرنهاي متمادي ادعا كرده اند كه عشقه سبب افزايش طول عمر، افزايش ميزان سلامتي و تحريك اشتهاي سالم و حافظه خوب ميشود. اما فقط از دهة 1950 بود كه دانشمندان اتحاد شوروي به آزمايش آن دست زدند و نتيجة مطالعاتي را در اين خصوص انتشار دادند كه مؤيدي بر برخي از كاربردهاي اين گياه است.

گياه عشقه آمريكايي و آسيايي بهترين گياه دارويي در درمان فشارهاي روحي، خستگي،‌نقاهت و ديابت و عشقه و منطقه سيبري در درمان فشارهاي روحي، خستگي، تصلب شرايين و اختلال عملكرد كليه ها تلقي مي شوند. سردرگمي درخصوص اينكه كدام گونه عشقه (آمريكايي، آسيايي يا سيبري) را بايد براي درمان فشار روحي، خستگي و نقاهت بكار برد، از اين ايده ناشي ميشود كه عناصر فعال در يك نوع عشقه بر عناصر موجود در گونه ديگر برتري دارد، ليكن اين برتري هنوز به وضوح نشان داده نشده است.

مطالعات اوليه روسها نشان داده بود كه اثرات مثبت عشقه منطقه سيبري افزون بر اثرات مشابه در عشقه آسيايي است. گزارشهاي تجربي نيز مؤيد اين مدعاي روسها گرديد اما محققاني كه اعتبار اينگونه تحقيقات و كيفيت فرآورده هاي تهيه شده از عشقه منطقه سيبري را بررسي مي كنند، اين موضوع را تأييد نكرده اند. امروزه هر سه نوع عشقه را ژنهاي تطبيق شدني تلقي
مي كنند بدين معنا ه هر سه داراي عوارض جانبي مشابهي هستند و به رغم تفاوتهاي كيفي، هر كدام براي اثرات درماني مشابهي بكار ميروند. هزينه تأمين عشقه، استاندارد بودن آن و اعتبار و شهرت توليد كننده مي تواند به عنوان نقاط تصميم گيري در انتخاب گونه مورد استفاده محسوب گردد.

معرفي گياه

عشقه منطقه سيبري گياهي است كه طول آن به 3 تا 10 پا مي رسد. برگهاي اين گياه به ساقة اصلي آن توسط شاخه هاي بلند چسبيده است. هم شاخه ها و هم ساقه گياه پوشيده از تيغ ها و خارهاي متعدد است. گلهاي زرد يا بنفش اين گياه به مثابه جفتهاي چتري شكل رشد مي كنند و در طول فصل تابستان به صورت دانه هاي گرد و سياه رنگ در مي آيند. ريشه اين گياه نيز قهوه اي، چين و چروك دار و پيچ خورده است.

تركيبات گياه

فرآورده هاي حاصل از عشقه از ريشة آن تهيه مي شوند. ريشه اين گياه حاوي تركيبي از عناصر به نام "الوتريسيدها" است كه در بسياري از گياهان ديده ميشود ليكن در عشقه سيبري به صورت يكجا وجود دارد. در ميان ساير عناصر و تركيبات موجود مي توان از عناصر شيميايي به نام پلي ساكاريد ها نام برد كه گفته ميشود سبب تقويت سيستم ايمني بدن و كاهش ميزان قند خون ميشود، نتيجه اي كه تحقيقات آزمايشگاهي با حيوانات آنرا تاييد كرده است.

اشكال موجود

عشقه سيبري به صورت عصاره هاي مايع، عصاره هاي جامد، انواع پودر، كپسول و قرص و همچنين ريشه خشك يا بريده شده براي تهيه چاي يافت ميشود.

نحوه مصرف

يكي از فوايد متعدد عشقه سيبري عبارت است از افزايش ميزان مقاومت بدن در قبال فشار روحي. نه تنها اين گياه به شما توان مي دهد تا با فشارهاي روحي روزانه مبارزه كنيد، بلكه مي تواند در پيشگيري از ابتلا به بيماري نيز مؤثر واقع شود. انواع ويروسها، باكتريها، مواد شيميايي، شرايط كاري حاد، سروصدا و آلودگي، انواع متعدد عوامل فشارهاي روحي است كه هر كدام از ما هر روز در معرض آنها قرار مي گيريم. عشقه منطقه سيبري مي تواند در بازگشت وضعيت بدن شما به حالت اول پس از تجربه اين حالات مؤثر باشد. اين گياه همچنين به بازگشت بدن به حالت عادي پس از بيماري كمك مي كند. عشقه سيبري ميزان بازدهي و عملكرد ذهني و فيزيكي را نيز افزايش مي دهد. اگر از اختلال تمركز در سركار رنج مي بريد، اين گياه مي تواند در تداوم كار محوله شما را كمك كند. اگر شغل شما نيروي فيزيكي مكرري را ايجاب مي كند باز هم اين گياه در اين زمينه مؤثر واقع ميشود.

عشقه سيبري حاوي چنين خواصي است، چون اين گياه از ويژگي داشتن ژنهاي تطبيق شدني برخوردار است و ژنهاي مزبور حاوي موادي هستند كه شما را قادر مي سازد تا در قبال اثرات تقريباً هر نوع فشار روحي مقاومت كنيد. هر چند ماهيت اثرات فشار روحي روشن نشده است ليكن اينگونه اثرات مي تواند به اندازه اثرات سردرد و سرماخوردگي ساده يا نظير زوال حافظه، بيماري قلبي، سرطان، آرتريت و پيري زودرس و سريع جدي باشد. اگر روزي پزشك معالج شما درصد تجويز عشقه براي ناراحتيهاي شما با سندرم خستگي مزمن يا بياري تصلب شرايين برآمد، ابراز شگفتي نكنيد. ممكن است روزي فايده عشقه سيبري در درمان اين حالات از نظر علمي نيز به اثبات برسد. ميزان تجويز اين گياه عبارت است از روزانه 2 تا 3 گرم ريشه خشك (به صورت چاي يا كپسول). مي توانيد از تنتور اين گياه (محلول تهيه شده از گياه و الكل يا گياه، الكل و آب) به ميزان 5 ميلي ليتر و روزي سه بار يا عصارة 33 درصدي الكل به ميزان 2 تا 4 ميلي ليتر آنهم روزي يك تا دو بار استفاده كنيد. گفته ميشود انواع عصاره هاي اين گياه كمي مؤثرتر و قويتر از انواع تنتورهاي آن است. براي تهيه تنتور عشقه آنرا به نسبت 1 به 5 با مايعي مخلوط كنيد و براي تهيه عصاره آن نسبت يك به يك با مايع مورد نظر را در نظر بگيريد. عصاره هاي جامد تهيه شده از ريشه خشك و پودري نيز يافت ميشوند. درصدد دستيابي به فرآورده هاي حاوي حداقل يك درصد الوترسيد اف باشيد و روزانه سه بار به ميزان 100 تا 200 ميلي گرم از آنرا مصرف كنيد. اگر براي افزايش ميزان توانايي يا مفاومت بدن در قبال فشار روحي، عشقه مصرف مي كنيد، بايد يكي از اشكال موجود دارويي تهيه شده از آن را كه اشاه شد، براي مصرف يك ماهه در نظر بگيريد و سپس قبل از مصرف يكماهه بعد به مدت دو ماه در مصرف آن وقفه ايجاد كنيد. اگر براي درمان يك وضعيت مزمن خستگي ناگزير از مصرف هستيد، مي توانيد به مدت سه ماه مصرف آنرا ادامه دهيد و سپس به مدت 2 تا 3 هفته از مصرف آن بپرهيزيد (حتماً داروي خود را به منظور اجتناب از كم خوابي قبل از ساعت 3 عصر مصرف كنيد). اگر احساس نياز مي كنيد، مي توانيد چرخه مصرف مذكور را تكرار كنيد ليكن قبل از اينكار با پزشك معالج خود مشورت كنيد.

نكات احتياطي

انجمن فرآورده هاي گياهان دارويي آمريكا عشقه سيبري را از نظر درجه بندي در ردة اول جاي داده است و اين بدين معناست كه مصرف آن طبق دستورالعمل مربوطه بي خطر است با اين وجود، اگر از فشار خون بالا رنج مي بريد يا باردار هستيد، نبايد عشقه سيبري مصرف كنيد.

تداخل هاي احتمالي

عشقه سيبري ممكن است افزايش اثرات كافئين يا ساير محركها را در پي داشته باشد، سبب بروز احساس نگراني يا عصبيت، ايجاد تعريق، كم خوابي يا طپش نامنظم قلب گردد. از مصرف توأم آن با داروهاي آرام بخش رواني، استروئيدها يا انواع هورمونها اجتناب ورزيد.

CASSIATORA
2008/03/23, 18:53
مجموعه گیاهان بابونه

بابونه رومی Roman Chamomile

به احتمال زياد بابونه رومي، كه به بابونه انگليسي نيز معروف است، پيتر رابيت را به بستر خواب فرستاد تا همانطور كه در داستان "بيتريكس پاتر" يعني داستان "پيتر رابيت" آورده شده است، آرام و تسكين يابد. اين داستان در ابتداي قرن بيستم به رشتة تحرير درآمد، اما امروزه بابونه هنوز هم در اروپا به عنوان يك داروي آرامبخش مورد استفاده قرار مي گيرد. اين گياه همچنين براي درمان سوزش سردل و گاز اضافي كه مي تواند ناشي از حالت عصبيت باشد، بكار مي رود. بابونه را در كرمهاي صورت، نويدنيها، انواع رنگ مو، انواع شامپو و عطر نيز مي توان يافت.

بابونه رومي مي تواند ميزان تهوع، استفراغ و تشكيل گاز در روده ها را كاهش دهد. اين گياه همچنين در ايجاد آرامش، كاهش ورم ناشي از بريدگيها يا بواسير مفيد واقع ميشود، و شرايطي نظير اگزما، التهاب لثه ها (ژنژيويت) را درمان مي كند. مصرف آن عملاً شباهت به مصرف بابونة آلماني دارد، و بنا به دلايل مستند اين دو گياه حاوي تركيبات و عناصر فعال مشابهي هستند. بابونه رومي به اندازه بابونه آلماني مورد تحقيق و بررسي نبوده است، لذا ادعا در خصوص فايده و اثر آن و در پاره اي موقعيتهاي بهداشتي خاص بايد با تحقيقات مضاعف تأييد گردد.

متأسفانه، اين بدان معناست كه بسياري از مردم تصور مي كنند مصرف بابونه رومي فايده اي ندارد. در حالي كه بابونه رومي از مدتها قبل به بسياري از چايها، پمادها و ساير انواع اقلام و تركيبات دارويي اضافه ميشود.

معرفي گياه

بابونه رومي، بومي شمال غرب اروپا و شمال ايرلند است. در اين مناطق به حالت خزيده و چسبيده به زمين مي رويد و ارتفاع آن نيز به يك پا مي رسد. برگهاي سبز خاكستري اين گياه از ساقه هاي آن ريشه مي گيرند و گلهاي آن مراكز زرد رنگي دارند كه گلبرگهاي سفيد آنها را در بر گرفته و مينياتور مرواريد گونه اي را ايجاد كرده است. گلهاي اين گياه بوي سيب مي دهند.

تركيبات گياه

تهيه چاي، پمادها، و عصاره هاي حاصل از بابونه موقعي صورت مي گيرد كه گلهاي اين گياه غنچه سفيد و زرد به خود گرفته باشند. اگز اين شوفه ها چاي درست نكنند، آنها را براي توليد روغن آبي رنگ كه فوايد درماني دارد، مي كوبند و مي جوشانند. تركيبات موجود در روغن اين گياه از پيشرفت ورم جلوگيري مي كند و رشد باكتري ها، ويروسها و قارچها را كه مي توانند عامل درد باشند، كند مي سازد.
اشكال موجود

بابونه رومي به شكل گلهاي خشك در قالب فله، چاي، تنتور و همچنين در كرمها و پمادها يافت ميشود

نحوه مصرف

بابونه رومي را به چند طريق مي توان مصرف كرد. يكي از اين حالات نوشيدن يك ليوان داغ چاي بابونه در صورت درد معده يا اختلال خواب است. در كل، ميزان ها مصرف بابونه كه در پايين آورده ميشود احتمالاً به تسكين انواع دردهاي معده كمك و اشتهاي شما را بيشتر مي كند.

بابونه در كاهش درد دورة قاعدگي و تورم لثه ها، در صورتي كه مبتلا به ژنژويت (التهاب لثه ها) باشيد، مفيد است.

* چاي گلهاي خشك اين گياه سه بار در روز به مقدار يك تا چهار گرم، يا عصاره با محتواي 70 درصد الكل به ميزان 1 تا 4 ميلي ليتر، روزي سه بار.

* براي معالجه بواسير يا مشكلات پوستي دو چاي كيسه اي بابونه را به يك لگن آب اضافه كنيد يا چندين قطره تنتور بابونه رومي مصرف كنيد. اگر پماد بابونه را مصرف مي كنيد، فرآورده هايي را برگزينيد كه حاوي 3 تا 10 درصد سرهاي گل بابونه خشك شده باشد.

نكات احتياطي
مصرف بابونه رومي بي خطر است ليكن نبايد در دوران بارداري يا شيردهي مصرف شود. هر چند اما مصرف چاي آن اشكال ندارد.

بابونه رومي حاوي تركيبي به نام "اسيد آنتميك" است كه مي تواند در صورت مصرف زياد سبب استفراغ شود. گزارش شده است كه فردي پس از خوردن چاي بابونه رومي با واكنش آلرژيك شديدي روبرو گشت. وي به "ابروسيا" آلرژي داشت كه در تيره بابونه رومي قرار دارد. اگر شما هم به ابروسيا آلرژي داشتن خود به ابروسيا اطلاعي نداريد، از پزشك خود در خصوص خطر مواجه شدن با اين آلرژي سؤال كنيد. به احتمال زياد مي توانيد هر شكلي از بابونه را براحتي مصرف كنيد.

تداخل هاي احتمالي

تعامل و تداخل اين گياه با ساير داروها و گياهان دارويي هنوز گزارش نشده است، اما در صورتي كه از رقيق كننده هاي خوني استفاده مي كنيد، از مصرف بابونه بهتر است پرهيز كنيد.

CASSIATORA
2008/03/23, 18:54
بابونه اروپايی Feverfewبابونه اروپايي در طول قرنهاي متمادي در طب سنتي و عاميانه اروپا براي درمان سردرد، ورم مفصل و تب مورد استفاده قرار گرفته است. واژة بابونه اروپايي از اصطلاح لايتن "فبري فيويج" به معناي "تب بر" اخذ شده است. اين گياه از ديرباز در درمان گزيدگي حشرات، قاعدگي نامنظم. دردهاي معده و دندان درد مي رفته است. هر چند كه كارشناسان گياهان دارويي امروزي معمولاً براي مقابله با حالات فوق از اين گياه استفاده نمي كنند. اين عده امروزه از بابونه اروپايي براي معالجه ميگرن، شروع اوليه آرتريت، بيماريهاي روماتيسمي و ساير ناراحتيها استفاده مي كنند.

معرفي گياه

بابونه اروپايي اصالتاً بومي جنوبي شرقي اروپا است. امروزه اين گياه در كل اروپا، آمريكاي شمالي و استراليا نيز يافت ميشود. اين نوع گياه كوتاه قد و بادوام است و بين ماههاي جولاي و اكتبر رشد و نمو مي كند. در گذشته اين گياه در تمامي ديواره هي باغهاي انگليس و آلمان يافت ميشد. مردم نيز به كشت و پرورش آن در اطراف منازلشان مي پرداختند چون عقيده داشتند اين گياه جو زمين را تصفيه و بيماري را خنثي مي كند. گلهاي ريز و مرواريد گونه زردرنگ اين گياه نشان مي دهد كه از تيرة "آفتابگردان" است. اين گياه كمي به بابونه شباهت دارد ليكن بين اين دو تفاوتهايي نيز هست. برگهاي زرد مايل به سبز حالت حالت تناوب دارند و با موهاي كوتاه به سمت پائين رشد مي كنند. برگها در واقع مهمترين بخش اين گياه را در طب گياهي تشكيل مي دهند. بابونه اروپايي يك گياه معطر با رايحة قوي و تند است.

تركيبات گياه
فرآورده هاي حاصل از اين گياه معمولاً از برگهاي آن تهيه مي شوند. گاهي اوقات اينگونه فرآورده ها را از قسمتهاي بالايي گياه (يعني كليه قسمتهايي كه در بالاتر از سطح زمين رشد
مي كنند) تهيه مي كنند. خاصيت ضد ميگرني اين گياه به عنصر فعالي به نام "پارتنوليد" مربوط
مي گردد.

اين عنصر روي عضله صاف ديواره شريانهاي خوني در مغز اثر مي گذارد تا فعاليت عوامل تنگي رگ نظير سروتونين، پروستاگلاندين و نوراپي نفرين را متوقف كند. عوامل تنگي رگ سبب باريك شدن رگهاي خوني و در زمرة يكي از عوامل اصلي انواع ميگرن محسوب ميشود.

اشكال موجود

انواع كپسول اين گياه از برگهاي خشك آن تهيه ميشود. همواره در جستجوي فرآورده هاي استاندارد اين گياه، حاوي حداقل دو درصد پارتنوليد، باشيد. اگر فرآوردة مورد استفاده استاندارد نباشد، نمي توانيد مطمئن باشيد كه آنچه مصرف مي كنيد حاوي پارتنوليد كافي است و بدون وجود اين عنصر، فوايد درماني كافي از مصرف اين گياه نصيب شما نخواهد شد. خواندن عنوان و مشخصات فرآورده هاي بابونه اروپايي حائز اهميت است چرا كه ميزان پارتنوليد موجود، بسته به محل رشد و نمو اين گياه متغير است. بابونه اروپايي پاره اي از مناطق جهان، يا پارتنوليد كمي دارند يا فاقد آن هستند.

مي توانيد برگهاي اين گياه را كه خودتان كشت كرده ايد يا گونه اي از آن را كه از بازار تهيه
مي كنيد، براي مصارف درماني بجويد. با اين وجود، در خوردن برگهاي اين گياه محتاط باشدي. حدود 10 درصد افرادي كه برگهاي اين گياه را مي جوند به زخم هاي دهان، از دست رفتن مزه ها يا تورم لبها، زبان و دهان مبتلا مي شوند

نحوه مصرف

امروزه تقريباً 10 درصد آمريكاييها از انواع ميگرن رنج مي برند. بابونه اروپائي مي تواند در نجات بسياري از انسانها از اين عارضه مؤثر واقع شود. اين گياه دارويي مي تواند براي درمان انواع ميگرنهاي در حال پيشرفت و همچنين در پيشگيري از آنها مورد استفاده قرار گيرد. گياه مزبور در درمان آن دسته از افراد مبتلا به ميگرن كه معالجات ديگر برايشان مؤثر واقع نشده است، مفيد است. (اين امر شامل تجويز داروها و معالجات پيشگيري از ابتلا به درد ميشود). بابونه اروپايي اگر مطابق با دستورالعملهاي پزشك معالج مصرف شود، داروي بي خطري است. در دهه 1980، متخصصان اروپايي پي بردند 70% از مبتلايان به ميگرن كه روزانه دو تا سه عدد برگ بابونه اروپايي مصرف مي كنند از سردرد رهايي پيدا مي كنند. دانشمندان انگيسي چنان از اين ضريب بالاي موفقيت شگفت زده بودند كه درصدد برآمدند دامنه اين تحقيقات را گسترش دهند. آنها دريافتند كه بابوبه اروپايي در كاهش شدت ميگرن به مراتب مؤثرتر از مسكنها است. اين گياه همچنين علايم ناراحتيهايي نظير تهوع، استفراغ ناشي از ميگرن را از بين مي برد. در سال 1997، بابوبه اروپايي در فروشگاههاي مواد غذايي بهداشتي آمريكا در ميان پر فروشترين گياهان دارويي ايالات متحده در رديف نوزدهم قرار گرفت. متخصصان علم پزشكي مطمئن نيستند كه آيا اين گياه در كاهش تورم و مفاصل آرتريت نيز مؤثر است يا نه. اسناد و مدارك در اين زمينه متناقض است اما برخي از افراد كه مبتلا به ورم مفصل بوده اند ادعا مي كنند گياه مزبور در كاهش درد و مفاصل سفت آنها مؤثر بوده است.

ميزان مصرفي پيشنهادي

* براي درمان و پيشگيري از ميگرن عصارة استاندارد شده بابونه اروپايي را روزانه 2 بار (حاوي حداقل 250mcg پارتنوليد) مصرف كنيد.

* براي درمان حمله شديد ميگرن روزانه 1 تا 2 گرم پارتنوليد مصرف كنيد. براي درمان ساير حالات، روزي دو بار به ميزان 1 تا 2 ميلي ليتر عصاره مايع 1:1 يا 2 تا 4 ميلي ليتر تنتور 1:5 (محلولي كه از اين گياه و الكل يا از گياه مزبور، الكل و آب تهيه ميشود) ميل كنيد.

نكات احتياطي

بابونه اروپايي در درمان ناراحتي ميگرن آن دسته از بيماراني كه نسبت به معالجات عادي و رايج پاسخ مثبت نداده اند مؤثر واقع ميشود. گاهي اوقات از عوارض جانبي اين داروي گياهي نظير دردشكم، سوء هاضمه، نفخ، اسهال، تهوع، استفراغ و عصبيت رنج مي برند. چون بابونه اروپايي مي تواند چرخه و سيكل عادت ماهانه را به هم زند، لذا زنان در طول دوره قاعدگي بايد با احتياط آن را مصرفكنند. زنان باردا، شيرد وهمچنين كودكان زير 2 سال بايد از مصرف آن پرهيز كنند.

تداخل هاي احتمالي

از مصرف توأم آسپرين، وارفارين يا هر نوع داروي رقيق كننده خون (آنتي ترومبوتيك) بپرهيزيد. اگر هر كدام از اين داروها را مصرف مي كنيد، بهتر است قبل از شروع مصرف بابونه اروپايي با پزشك معالج خود مشورت كنيد

CASSIATORA
2008/03/23, 18:55
بابونه آلمانی German Chamomileمادر پيتر رابيت پس از بازگشت پيتر در يك روز پرمخاطره از باغ آقاي مك گرگور يك ليوان بابونه به ايشان داد تا ناراحتي معده وي را تسكين بخشد و او را بخواباند. ليكن مصرف دارويي و طبي بابونه قبل از داستان پيتر رابيت آغاز شده بود. مصريها، روميها و يونانيان باستان از گلهاي بابونه براي درمان آفتابزدگي، تب ها و قولنج استفاده مي كردند. آلمانيها براي توصيف بابونه از عبارتي به نام "alles zutraut" استفاده مي كنند كه مفهوم اين عبارت اين است: "بابونه هر دردي را درمان مي كند".

مصرف چاي يا عصاره مايع بابونه آلماني

مي تواند در تسكين دردهاي ناشي از گاز، سوزش سردل و زخم ها مفيد واقع شود. مصرف كرم يا پماد بابونه به عنوان داروي موضعي روي پوست مي تواند در كاهش علايمي نظير پسوريازيس، اگزما يا سوختگيهاي پرتو درماني سرطان مفيد واقع شود. پماد بابونه در ترميم زخمهايي كه بهبود آنها مستلزم مدت زمان طولاني است، مؤثر واقع ميشود. مي توانيد گلهاي بابونه خيس خورده يا تنتورهاي اين گياه (محلولهاي تهيه شده از گياه مزبور، الكل و آب) را در داخل وان حمام بريزيد و سپس در آن فرو رويد. اينكار به درمان يكسري از بيماريهاي پوست از جمله بواسير كمك مي كند. براي درمان سرماخوردگي بخور چاي بابونه را كه در داخل يك كتري ريخته يا چندين قطره از روغن بابونه را كه در آب جوش ريخته شده است، استنشاق كنيد. پس از سرد شدن چاي، مي توانيد از آن براي شستشوي دهان يا غرغره به منظور كاهش درد ناشي از بيماري لثه ها يا زخمهاي دهان استفاده كنيد.


معرفي گياه

گلهاي كوچك مرواريد گونه بابونه آلماني ميتواند معده،ريه ها و پوست تحريك شده را درمان كند. گلهاي اين گياه داراي طوقه هاي سفيدي است و به صورت چرخشي، قيفي شكل وبا مركز زردرنگ بزرگ ميشود. پهناي آنها كمتر از يك اينچ است و روي ساقه هاي بلند، و نازك سبز رنگ
مي رويند. گاهي اوقات بابونه وحشي نيز مي رويد كه ارتفاع آن از زمين چندان فاصله نمي گيرد و مي توان آن را در كنار مزارع و باغهاي گياهان دارويي مشاده كرد. ارتفاع اين گياه به سه پا مي رسد. بابونه شامل انواع بابونه اعم از بابونه آلماني يا بابونه رومي (انگليسي) است. .

تركيبات گياه

براي تهيه چاي بابونه گلهاي آنرا در داخل كيسه هاي چاي بسته بندي مي كنند، يا آنها را كوبيده و بخار مي دهند كه محتواي روغن آن كه آبي رنگ است به طور جداگانه قابل استخراج و بسته بندي باشد. روغن بابونه حاوي تركيباتي است كه از ورم اعضاي بدن جلوگيري مي كند و در كاهش روند رشد باكتريها، ويروسها و حتي قارچها مؤثر است.

اشكال موجود

بابونه آلماني به صورت سرگل خشك، چاي، عصاره مايع و پماد موضعي يافت ميشود

نحوه مصرف

بابونه مصارف زيادي دارد. تحريك ناشي از سرماخوردگيها، زخمهاي ديرخوب شونده، دمل (آبسه ها)، ورم لثه هاپسوريازيس، اگزما، ناراحتيهاي كودكان مانند آبله مرغان، سوختگي در اثر كهنة بچه ها و قولنج در زمره دلايل متعارف مصرف چاي بابونه، شستشو با آن يا انواع تنتورهاي اين گياه محسوب ميشود.

بابونه معمولاً موقعي مورد مصرف قرار مي گيرد كه عارضه آشكار شده باشد. اگر براي درمان زخم، آفتابزدگي يا هر نوع موقعيت جدي از بابونه استفاده مي كنيد ولي علايم بيماري رفع نمي شود يا بدتر ميشود، در اسرع وقت با پزشك معالج خود مشورت كنيد.

* براي درمان قولنج. زخم، درد معده، سوزش سردل و گاز از دو تا سه گرم اين گياه كه در آب داغ خيس خورده باشد، چاي تهيه كنيد و روزانه سه تا چهار بار بين غذا از آن ميل كنيد، يا اينكه 5 ميلي ليتر از تنتور 1:5 بابونه را روزانه سه بار مصرف كنيد.

* براي غرغره كردن و شستشوي زخمهاي دهان يا بيماري لثه ها، از دو تا سه گرم اين گياه كه در آب داغ خيس خورده باشد، چاي تهيه كنيد سپس بگذاريد سرد شود و تا هر چند بار كه مي خواهيد از آن استفاده كنيد.

* براي تسكين ريه ها به هنگام سرما يا درمان سرفه چندين قطره از روغن اصيل اين گياه را در داخل آب در حال تبخير بريزيد و سپس بخار مزبور را استنشاق كنيد يا چاي آنرا تهيه و بخار را استنشاق نماييد.

* براي تسكين درد بواسير، بريدگيها، اگزما يا گزش حشرات 1/4 پوند از گلهاي خشك بابونه را در هر بار شستشو مصرف كنيد، يا از عصاره الكلي گلهاي بابونه در وان حمام استفاده كنيد.

* براي استفاده از بابونه، به عنوان داروي شستشو از محلول 3 تا 10 درصد آن استفاده كنيد (گياه مزبور در آب جوشانيده باشد كه به اين حالت چاي بابونه نيز گفته ميشود).

* براي درمان پسوريازيس، اگزما يا پوست خشك و فلسي، از كرم بابونه حاوي 3 تا 10 درصد محتواي داروي خالص بابونه استفاده كنيد.

نكات احتياطي

استفاده از بابونه عموماً بي خطر است. ليكن چاي غليظ اين گياه مي تواند سبب استفراغ گردد. اگر به "ابروسيا" حساسيت داريد بايد از مصرف بابونه بپرهيزيد چون اين دو از يك تيره گياهي هستند. از مصرف زياد آن در دوران بارداري يا شيردهي اجتناب ورزيد. اگر باردار هستيد موضوع مصرف آن را با پزشك معالج خود در ميان بگذاريد.

داخل هاي احتمالي

هيچگونه گزارشي مبني بر تأثير و تأثر دو جانبه بابونه با ساير داروها وجود ندارد. اما احتمالاً، بهتر است از مصرف بابوبه به هنگامي كه فرد تحت درمان با داروهاي ضد انعقاد است، پرهيز شود.

CASSIATORA
2008/03/23, 18:57
پنجه شيطان Devil,s Claw

پنجه شيطان عنوان شناخته شده انواع كرفس هارپاگوفتيم و زهري هارپاگوفتيم است كه وابسته به تيرة كنجد است. اين گياه بومي جنوب آفريقا و ماداگاسكار است، امروزه در ساوانها و دامنه هاي دور دست صحراي كالاهاري در آفريقاي جنوبي و ناميبيا يافت ميشود. هر دو گياه مزبور براي ساخت ريشه پنجه شيطان با ريشه هارپاگوفتيم در آميخته ميشوند. محققان علوم پزشكي دريافته اند كه ريشه پنجه شيطان مي تواند التهاب و درد را كاهش دهد.

مردم منطقه خويزان صحراي كالاهاري در طول ساليان دراز از ريشه اين گياه براي اهداف درماني از قبيل معالجه و درمان درد و مشكلات دوران بارداري و همچنين در تهيه پمادهاي موضعي براي درمان مشكلات پوستي استفاده كرده اند. امروزه، اين گياه به عنوان داروي هاضمه و اشتهاآور نيز مصرف ميشود. اين گياه داراي خاصيت كاهش دردهاي خفيف نيز است.

معرفي گياه

پنجه شيطان فاقد بوي مشمئز كننده اما حاوي موادي است كه مزة آنرا تلخ كرده است. اين يك گياه پربرگ بادوام با ريشه ها و جوانه هاي شاخ دار است. اين گياه داراي ريشه ها يا پوششهاي ثانوي نيز است كه از ريشه هاي اصلي يا جانبي آن رشد مي كنند.

تركيبات گياه

فرآورده هاي دارويي گياه پنجه شيطان از برشها يا دكمه هاي خشك سائيده شده، تهيه مي شوند. از ريشة خشك اين گياه كه قابل دسترسي نيز است مي توانيد انواع چاي (دم كرده ها) را تهيه كنيد. دكمه هاي آن حاوي تركيبات فعالي به نام "مونوترپنيس" است، كه در اين ميان ماده "هارپاگوسيد" فعالترين ماده است.

اشكال موجود
پنجه شيطان به شكل دكمه هاي ريشه اي به زمين چسبيده يا به صورت كلي قابل دسترسي است. مي توانيد انواع چاي اين گياه (دم كرده) را از ريشة خشك آن تهيه كنيد

نحوه مصرف

پزشكان معالج از ريشة اين گياه براي درمان كم اشتهايي، روماتيسم، آتريت، تب، درد ماهيچه اي، التهاب تاندون ها، مشكلات معده اي- روده اي، بيماريهاي كبدي و صفرا استفاده مي كنند. اين گياه نيز درمان مؤثري براي ناراحتيهاي ماهيچه اي عضلات ميباشد، به عنوان مسكن، آرامبخش و ادرارآور نيز كاربرد دارد.

تحقيقات به عمل آمده روي حيوانات نشان داده است كه گياه پنجه شيطان التهاب ناشي از آرتريت را كاهش مي دهد. با اين وجود، ساير تحقيقات هيچگونه خواص ضدالتهابي از اين گياه نشان نداده است. به نظر مي رسد كه اين گياه اثرات متفاوتي در مقايسه با اغلب داروهاي ضد التهابي غيراستروئيدي (NSAIDs) از خود بر جاي مي گذارد. عنصر فعال اين گياه به نام هارپاگوسيد (يا تركيب مرتبط به نام هارپاگيد) در داخل بدن به ماده ديگري تبديل ميشود. ماده جديد، به نام هارپاگونين، نيز مي تواند تركيب فعالي باشد كه سبب كاهش التهاب ناشي از آرتريت شود.

مي توانيد از ريشه خشك گياه پنجه شيطان، يا از تنور آن (محلولي كه از گياه، الكل يا گياه، الكل و آب تهيه ميشود) استفاده كنيد. اگر از آن براي درمان جدي بيماريهايي نظير روماتيسم استفاده مي كنيد، هميشه به ياد داشته باشيد با پزشك خود مشورت كنيد.

ميزان مصرفي توصيه شده براي موارد عمومي اين گياه عبارت است از:

* دكمه خشكيده: روزانه سه بار به ميزان 0/1 تا 0/25 گرم از اين داروي گياهي را كه به شكل كپسول يا جوشانده موجود است (مايع تهيه شده در اثر جوشاندن گياه مورد نظر درآب)، مصرف كنيد.

* عصارة مايع آ“ (1:1 تا 25 درصد الكل): روزانه سه بار به ميزان 0/1 تا 0/25 ميلي گرم.

* تنتور (1:5 تا 25 درصد الكل): روزانه سه بار به ميزان 0/5 تا 1/0 ميلي گرم.

نكات احتياطي
نجه شيطان گياهي غيرسمي و بي خطر است، كه اساساً هيچگونه عوارض جانبي در صورت رعايت ميزان مصرفي توصيه شده ندارد. با اين وجود، هيچكس به يقين نمي داند كه آيا پنجه شيطان در صورت مصرف دراز مدت سمي خواهد بود يا نه. اگر زخم معده و دوازدهه يا سنگهاي صفراوي داريد، نبايد از اين گياه استفاده كنيد، مگر اينكه پزشك دستور دهد. پنجه شيطان ماهيت قلبي دارد بدين معنا كه اثرات پزشكي جدي روي قلب برجاي مي گذارد و از اينرو نبايد از آن استفاده كنيد، جز اينكه پزشك معالج دستور داده باشد. به نظر برخي، اين گياه مي تواند سبب سقط جنين شود اما اسناد و مدارك علمي مؤيد اين ادعا وجود ندارد. اگر باردار هستيد، بايد موضوع را قبل از مصرف دارو يا هر نوع تقويت كننده گياهي به اطلاع پزشك خود برسانيد.

تداخل هاي احتمالي

شناخته شده نيست.

CASSIATORA
2008/03/23, 18:57
پنجه گربه (دارسنا)
Cat,s Claw

از حدود 2000 سال پيش افراد قبيله اي در مناطقي كه دراسنا مي رويد مبادرت به تهيه دارو از پوستة ريشه آن كرده اند. آنها براي درمان بسياري از بيماريها از اين گياه استفاده كرده اند كه به مثابه يك سوپرداروي اعجاب آور عمل مي كند. مثلا، بيماريهاي واگير آميزشي، ورم مفاصل، اولسر و سرطان نيز با پنجه گربه درمان شده است. بعد از اينكه اين ادعاها توجه دانشمندان را در اروپا به خود جلب كرد، آزمايشهاي به عمل آمده نشان داد كه تركيبات موجود در پنجه گربه داراي پاره اي خواص قوي هستند. اين عناصر و تركيبات مجموعاً مي توانند سبب كاهش التهاب و انهدام برخي ويروسها شوند و از گسترش برخي از سلولهاي سرطاني جلوگيري كنند. لازم است تحقيقات بيشتري در مورد اين گياه و خواص درماني آن به عمل آيد. با اين وجود، اين گياه در زمره 10 گياه طبي مهم قرار دارد كه در فروشگاههاي مواد غذايي آمريكا در سال 1997 به فروش مي رسيد.

معرفي گياه

دراسنا نوعي گياه بالا رونده است كه داراي موهاي ضخيم به طول 100 پا است. اين گياه در جنگلهاي باراني آمازون و كشورهاي استوايي آمريكاي جنوبي و مركزي يافت ميشود. بخش اعظم اين گياه و اطلاعات مربوط به آن كه در ايالات متحده يافت ميشود از پرو فراهم مي آيد. خارهاي خميده، و شبيه پنجه گربه در بدنة اين گياه مي رويد و بدين خاطر است كه اين گياه عنوان پنجه گربه را به خود گرفته است. مايع تلخ و آبكي در داخل ساقه آن جمع ميشود. براساس گزارشهاي وارده مردم آمريكاي جنوبي و مركزي براي رهايي از گرسنگي، تشنگي و خستگي از اين مايع مي نوشند.

تركيبات گياه

براي تهيه دارو از پنجه گربه پوستة آنرا از ريشة درخت مو (پيچك) آن جدا مي سازند. ريشه اين گياه حاوي انواع بسياري از گياهان شيميايي است. برخي "تانين ها" را در ريشة اين گياه
مي توان يافت (تانين ها در چاي نيز يافت ميشوند). گليكوزيدهاي "اسيد كينوويك" به كاهش التهاب كمك و در قبال برخي از ويروسها ايجاد مصونيت مي كند.

از آنجا كه جمع آوري ريشه اين گياه به منظور تهيه پوسته آن باعث نابودي گياه ميشود، لذا گياه شناسان درصدد يافتن ساير منابع تأمين اين گونه عناصر هستند.

امروزه پوسته داخلي مو جايگزين مناسبي محسوب ميشود.

اشكال موجود

پنجه گربه به صورت پوسته (سبوس) استاندارد شده يا خام قابل دسترسي است. پوسته خام اين گياه كوبيده شده و در تهيه چاي از آن استفاده ميشود. مصرف مايع استاندارد يا فرآورده هاي خشك شده اين گياه معمولاً ترجيح داده ميشود، چرا كه استاندارد كردن در اصل به مثابه كنترل كيفي توليد داروي گياهي محسوب ميشود.

نحوة مصرف

گزارشهاي مربوطه مؤيد اين است كه پنجه گربه داراي خاصيت ضد التهابي و مصونيت آور است. احتمال زياد مي رود، اگر شما و پزشكتان درصدد برآمده ايد تا پنجه گربه را نيز به روند درمان روزانه خود اضافه كنيد، بدين علت باشد كه سيستم ايمني بدن شما بتواند فشاركمتري را تحمل كند، سيستم هاضمه شما داراي اختلال است، ممكن است از سرماخوردگيهاي دائمي يا ساير ويروسها رنج ببريد يا اينكه درصدد هستيد تا از سندرم روده تحريك پذير (IBS)، التهاب ديورتيكول يا حتي از بيماري كرون نجات يابيد.

اگر قصد مصرف اين گياه را داريد، يكي از دو راه نحوة بهتر آن را كه در پي مي آيد انتخاب كنيد و همانطور كه پزشك شما يا دستورالعمل مندرج در روي بسته بندي اين فرآورده مشخص كرده است، عمل كنيد. به خاطر داشته باشيد كه به خاطر فقدان تحقيقات كافي در اين خصوص، اين نكته حائز اهميت فوق العاده است كه دارو را از توليد كننده معتبر آن تهيه كنيد.

كاربرد رايج
براي درمان دردهاي خفيف معده، گلودردها، سرماخوردگيها، ايجاد مصونيت و جراحات جزيي.

* چاي: 1 گرم سبوس ريشه را در 250 ميلي ليتر آب حل كنيد و آنرا به مدت 10 تا 15 دقيقه بجوشانيد. سپس خنك كنيد و از صافي عبور دهيد. يك ليوان از آن را روزانه سه بار ميل كنيد.

* عصاره (محلولي تهيه شده از داروي گياه مزبر و الكل يا داروي گياهي مزبور، الكل و آب): روزانه دو تا سه بار به ميزان يك تا 2 ميلي ليترميل كنيد.

* خشك شده: عصارة‌ استاندارد كپسولي: روزانه 20 تا 60 ميلي گرم.

نكات احتياطي

افرادي ساكن مناطقي كه پنجه گربه در آنجا مي رويد مي گويند كه اين گياه خيلي بي خطر و غيرسمي است. با اين وجود، تا زماني كه علم آنرا به اثبات برساند، لازم است پاره اي نكات احتياطي مدنظر باشد. انجمن فرآورده هاي گياهان دارويي آمريكا (AHPA) اين گياه را از نظر
بي خطر بودن در ردة چهارم رتبه بندي كرده است. اين بدان معنا است كه اين انجمن اسناد و مدارك كافي به منظور انجام رتبه بندي روشن برآن اساس در اختيار ندارد. اما انجمن مزبور بر اين باور است كه محتواي "تانين" پنجه گربه اي، اگر در حد بالا مصرف شود، چه بسا سبب شكم درد يا مشكلات معده اي- روده اي خواهد شد.

برخي محققان مي گويند كه پنجه گربه را نبايد براي درمان جراحي ترميمي پوست، بيماراني كه پيوند اعضاء داشته اند و بيماراني كه مبتلا به ايدز يا سل هستند، تجويز كرد. كودكان زير سه سال نبايد اين داروي گياهي را مصرف كنند. زنان شيرده و باردار نبايد آنرا مصرف كنند. ممكن است در طول مصرف پنجه گربه، با مدفوع شل يا اسهال مواجه شويد. اين عارضه جانبي، عارضه ناچيزي است و در صورت تداوم مصرف پنجه گربه بتدريج رفع خواهد شد.

تداخل هاي احتمالي

اگر داروهاي مصونيت زا، پلاسمهاي تازه يا خون منجمد يا داروهايي را مصرف مي كنيد كه مصرف آنها مستلزم پروتئين حيواني يا هورمونهاي پپتيد، نظير سرمهاي حيواني، گاماگلبولين وريدي، عصاره وريدي تيموس يا انسولين گاوي يا خوراكي است، از مصرف پنجه گربه اجتناب ورزيد.

CASSIATORA
2008/03/23, 18:59
علف مقدس

St. John,s Wert

زماني تصور ميشد علف مقدس ارواح شيطاني و جن را از بدن خارج مي سازد اما اخيراً براي درمان بيماريهاي نظير افسردگي، نگراني و بي خوابي بكار مي رفته است. وقتي اين گياه دارويي در آب خيسانده و روي پوست گذاشته شود، سبب ترميم و بهبود جراحات و سوختگيها ميشود. تحقيقات به عمل آمده نشان مي دهد اين گياه مي تواند در رفع عفونتهاي ويروسي نيز مؤثر و مفيد باشد. آنچه در پي مي آيد پاره اي از امراض و بيماريهايي است كه براي درمان آنها از اين گياه استفاده شده است.

* افسردگي: علف مقدس علايم افسردگي را در افراد مبتلا به حالات خفيف اين مرض كاهش مي دهد.

* بيماري عاطفي فصلي: وقتي كه اين گياه به تنهايي مصرف شود سبب بهبود خلق بيمار ميشود. اما اگر توأم با نور درماني مصرف شود اثرات درماني آن حتي بيشتر از اين خواهد بود.

* ناراحتيهاي روحي: اين گياه باعث كاهش نگراني، بي ميلي و احساس بي ارزش
مي گردد.

* اختلالات خواب: اين گياه عارضه بي خوابي را از بين مي برد و گرايش و تمايل به خواب بيشتر را در فرد تقويت مي كند.

* عفونت ايدز (AIDS و HIV): تحقيقات به عمل آمده و تجارب بيماران نشان مي دهد كه اين گياه مي تواند سطح سلامتي افراد آسيب ديده از عفونت ايدز را تقويت كند.

* زخمها و سوختگيها: مصرف اين ماده گياهي به صورتي كه روي پوست بدن مصرف ميشود، درد و تورم را كاهش مي دهد و روند ترميم را تسريع مي بخشد.

* بواسير: "روغن قرمز" به عنوان داروي تركيبي كه در اثر خيسانيدن گلهاي اين گياه در روغن تهيه ميشود اگر روي بواسير به طور موضعي قرار گيرد، سبب تسكين درد ميشود.

معرفي گياه

علف مقدس (سنت جونز) گياهي بوته زار با گلهاي زردرنگ است. اين گياه در حوالي 24 ژوئن به طور كامل غنچه و شكوفه باز مي كند و اين روز از ديرباز به طور سنتي به عنوان زادروز باتيست جون محسوب مي شود. هم گلها و هم برگهاي اين گياه مصرف درماني دارند.

تركيبات گياه
فعالترين عناصر موجود در اين گياه كه تحقيقات زيادي هم روي آنها صورت گرفته است عبارت از هايپريسين و هايپرليسين كاذب است كه هم در برگها و هم در گلهاي اين گياه يافت ميشوند. تحقيقات اخير مربوط به اين گياه نشان مي دهد كه اين عناصر ممكن است فعالترين عناصر گياه نباشند كه اين پديده بحث زيادي را در اين زمينه دامن زده است. اين گياه داراي عناصر ديگري نظير روغنهاي ضروري و فلاونها نيز است.

اشكال موجود

علف مقدس در اشكال بسياري عرضه ميشود كه عبارتند از: انواع كپسولها، مايعات، لوسيونهاي روغني پوست و چاي. نوع خرد و پودر شده گياه خشك را نيز مي توان تهيه كرد. سعي كنيد فرآورده هايي را تهيه كنيد كه استاندارد و حاوي 0/3% هايپريسين باشند.

نحوه مصرف

براي مصرف اين ماده گياهي از راه دهان براي درمان افسردگي يا ساير ناراحتيهاي خلقي، ميزان مصرفي عبارت است از 300 تا 500 ميلي گرم حاوي 0/3 درصد به صورت روزي سه بار توأم با غذا به مدت حداقل چهار تا شش هفته. مي توانيد با ريختن يك تا دو قاشق چايخوري از اين گياه در يك ليوان آب جوش به مدت 10 دقيقه از اين ماده گياهي چاي نيز درست كنيد. روزي يك تا دو ليوان از چاي مزبور به مدت چهار تا شش هفته ميل كنيد. اما در نظر داشته باشيد كه ميزان مصرفي چاي اين گياه نمي تواند همانند مصرف انواع كپسول يا ساير فرآورده هاي آن ثابت باشد.

براي درمان زخمها، سوختگيها يا بواسير از داروي تركيبي روغني اين گياه كه مصرف موضعي روي پوست بدن دارد، استفاده كنيد.

نكات احتياطي

* افسردگي يك بيماري جدي است. اگر افسردگي شديد داريد يا احساس رنج و ناراحتي روحي در درون خود يا فرد ديگري مي كنيد، قبل از مصرف علف مقدس با پزشك معالج خود مشورت كنيد. پاره اي حالات است كه در آن نبايد براي درمان گياهي يا ساير داروهاي پيشگيرانه از اين گياه استفاده كنيد. متخصص مراقبت بهداشتي و سلامتي است كه تصميم مي گيرد آيا اين گياه براي شما مفيد است يا نيست.

* د ر صورت باردار بودن يا در دوران شيردهي از مصرف اين گياه اجتناب ورزيد.

* مصرف اين گياه ممكن است پوست بدن شما را به طور عجيبي در قبال نور آفتاب حساس كند. هر چند چنين واكنشي نادر است، اما بايد در صورت داشتن پوست لطيف يا مصرف بالاي علف مقدس يا حتي مصرف طولاني آن، احتياط لازم را از خود نشان دهند. براي اين منظور از ضد آفتابي با ضريب حفاظتي (SPF) حداقل 15 درجه استفاده كنيد و از لامپهاي خورشيدي استفاده نكنيد.

عوارض جانبي علف مقدس معمولاً جزئي است و شامل موارد زير ميشود.

* درد شكم، باد معده، نفخ

* فشارخون بالا، خستگي غيرمعمول

* سرگيجه

* خشكي دهان، خارش، كهير، جوش صورت

* اختلالات خواب

تداخل هاي احتمالي

گفته ميشود كه علف مقدس شبيه داروهاي ضد افسردگي معروف به (MAO) عمل مي كند. اگر داروهاي مونوآمينواكسيد مانند "نارديل يا پارنيت" مصرف مي كنيد قبل از مصرف اين گياه با پزشك معالج خود مشورت مي كنيد. اگر از داروهاي (SSRI) نظير پروزاك (فلوكستين)، پاكسيل يا هر نوع داروي ضد افسردگي مصرف مي كنيد، در مورد مصرف اين گياه با پزشك معالج خود مشورت كنيد. اگر ال- دوپا يا 5- هيدروكسي تريپتوفان مصرف ميكنيد، قبل از مصرف اين گياه با پزشك معالج خود مشورت كنيد.

همواره به هنگام مصرف بيش از يك داروي گياهي يا هر نوع تركيب داروها يا گياهان احتياط و دقت كنيد. در مورد سالم و بي خطر بودن مصرف مركب داروها با پزشك معالج خود يا پزشك داروساز مشورت كنيد.

CASSIATORA
2008/03/23, 19:00
سنا Cassia angustitolia Vahl

مشخصات گیاه :

گیاهی است به صورت بوته ای گسترده از خانواده ارغوان (Caesalpiniaceae) که دارای برگ های سبز رنگ بیضوی شکل و نوک تیز یا نوک کند ، از دو گونه بوته ای سنا می باشد . برگ های درشت تر با نوک کند تمام Alexan drian sennal ، معروف و برگچه های خشک شده آن مورد استفاده می باشد .


موارد استفاده :

برگ های سنا به عنوان مسهل قوی مصرف سنتی دارد .


آثار فارماکولوژیک :

ترکیبات موثر برگچه سنا از دسته ملین های محرک می باشند . گلیلوزیدهای آنتراکنیونی
سنا پس از هضم ؛ هیدرولیز می شوند و آنتراکیتون آزاد و فعال ایجاد می نماید .


مقدار مصرف :

0.5 تا 2 گرم برگچه های خشک شده به صورت دم کرده یا 0.5 تا 2 میلی لیتر عصاره مایع


منع مصرف و عوارض جانبی :
در موارد حساسیت به دارو ؛ تهوع ؛ استفراغ یا دیگر علایم آپاندیسیت ، جراحی شکم ، انسداد روده ای ناشی از سفت شدن مدفوع و سایر موارد انسدادی و درد غیر مشخص شکم نبایستی مصرف شود و از مصرف غیر استاندارد حاوی آنتراکینون بایستی طی دوران بارداری یا شیردهی پرهیز شود . مصرف سنا ممکن است سبب نارحتی شکمی خفیف مثل قولنج یا کرامپ شود .

CASSIATORA
2008/03/23, 19:01
راخ پات
Echinacea

بوميهاي آمريكا حداقل از دهه هاي اول 1600 راخ پات مصرف كرده اند. آنها از اين گياه براي درمان مارگزيدگي، بيماريهاي لثه و دهان، سرماخوردگيها، سرفه ها، مسموميتهاي خوني، گلودرد، درد معده و روده استفاده مي كرده اند. اين گياه همچنين از ديرباز براي درمان مخملك، سيفيليس، مالاريا، مسموميت خوني و ديفتري بكار مي رفته است. در طول دهه هاي 1800، گياه مزبور پر استفاده ترين گياه دارويي در ايالات متحده بود كه هم از سوي پزشكان سنتي و هم از سوي "پزشكان تجربي" (كه پزشكان گل چيني خوانده مي شدند) تجويز مي شد. اين گياه تا دهه 1940 در فهرست ملي داروهاي گياهي ايالات متحده قرار داشت و اصلي ترين احتمال حذف آن از فهرست مزبور، جايگزيني انواع آنتي بيوتيكها بوده است. تحقيقات به عمل آمده دردهه 1980 نشان داد، كه اين گياه هنوز هم داراي كاربردهاي درماني است. امروزه، برخي از افراد اذعان دارند كه اين گياه طول دورة تداوم و درمان سرماخوردگي يا آنفلونزا را كمتر مي كند. اين گياه همچنين براي درمان سرماخوردگي يا آنفلونزا و بيماريهاي برونشيتي و سينوزيت بكار مي رود و پمادهاي تهيه شده از آن مي توانند سرعت ترميم و بهبود زخمهايي را كه دير ترميم مي شوند افزايش دهند.

معرفي گياه

اين گياه داراي ساقه هاي بلند با گلهاي منفرد است كه شبيه "سوسن" سياه چشم است، جز اينكه گلهاي اين گياه صورتي يا ارغواني و مخروط موجود در وسط آنها معمولاً قهوه اي ارغواني است. مخروط مزبور (چشم سوسن سياه چشم) در واقع سر دانه اين گياه و در گلهاي راخ پات خيلي بزرگ است. مخروط گل اين گياه نيزه اي شكل است و به شانه اي سفت يا "جوجه تيغي عصباني" شباهت دارد. در واقع اين ويژگي است كه اين گياه عنوان خود را از آن گرفت، چرا كه واژه راخ پات معادل يوناني واژه "جوجه تيغي" است. از ميان 9 گونه اين گياه، 3 گونه كاربرد درماني دارد، كه از نظر ظاهرشان از حالت شدت و غلظت رنگ گلبرگها گرفته تا سفتي يا افتادگي گلبرگهاي اطراف سر تخم با هم متفاوتند.

تركيبات گياه

عناصر شيميايي گياهي بسياري در اثرات درماني راخ پات نقش دارند كه عمدتاً عبارتند از عناصري نظير: پليساكاريدها، فلاونوييدها، مشتقات اسيد كافئيك، ورغنهاي اصلي، پلي استيلين ها، الكلاميدها و الكالويدها.

گفته ميشود كه پلي ساكاريدها سبب تحريك سلولهاي ضد عفونت بدن ميشوند.

اشكال موجود

انواع عصاره، تنتور، قرص، كپسول، پماد و عصاره هاي قوي تازه تهيه شده از اين گياه موجود است.

نحوة مصرف

اثرات ايمني بخش راخ پات التهاب را كاهش مي دهد و به بدن كمك مي كند تا با باكتريها و ويروسها به مبارزه برخيزد. آزمايشهاي به عمل آمده نشان ميدهد كه اي گياه سلولهاي سيستم ايمني بدن را به تحرك و واكنش وا مي دارد. وقتي اين سلولها فعال شوند، گلبولهاي قرمز خون با آمادگي بيشتر خود را به اطراف عوامل بيماري مي رسانند و ويروسها و باكتريها را از بدن ما خارج و از تكثير آنها ممانعت مي كنند يا حداقل فعاليت آنها را متوقف مي سازند.

هر چند بسياري از افراد راخ پات را روزانه در طول فصل زمستان براي پيشگير از انواع سرماخوردگيها و آنفلونزا مصرف مي كنند، اما تحقيقات به طور ثابت نشان نداده است كه اين نوع كاربرد مؤثر باشد. از طرف ديگر، اين گياه مي تواند طول مدت درمان و تداوم سرماخوردگي و آنفلونزا را كاهش دهد. اگر از ورم مفصل روماتيسمي رنج مي بريد و مصرف داروهاي ضد التهابي استروئيدي برايتان خوب نيست، اين گياه آرامش نسبي بدون عوارض جانبي ببار
مي آورد. براي تحريك سيستم كلي ايمني بدن در طول دورة‌سرماخوردگيها، آنفلونزا، عفونت قسمت فوقاني تنفسي يا عفونت مثانه، مي توانيد يكي از اشكال درماني اين گياه را انتخاب و روزانه سه بار مصرف كنيد:

* چاي تهيه شده از يك تا دو گرم ريشه خشك.

* دو تا سه ميليليتر از عصاره استاندارد 22 درصد اتانولي حاوي 2/4 درصد بتا 2-1 فروكتوفرانوزيد.

* عصاره مايع (1:1):‌0/5 تا 1 ميلي ليتر.

* تنتور (1:5): 1 تا 3 ميلي ليتر.

* عصاره تثبيت شده تازه: 0/75 ميلي ليتر.

براي درمان ورم مفصل، روزانه 15 قطره از عصاره استاندارد توليدي كارخانه معتبر براي درمان جراحات دير خوب شونده از انواع پماد يا كرم اين گياه بسته به موضع زخم استفاده كنيد.

نكات احتياطي

انجمن فرآورده هاي گياهان دارويي آمريكا، گياه راخ پات را از نظر رتبه بي خطر بودن، درجه 1 طبقه بندي كرده است، و از اينرو اين گياه تا زماني كه از سوي پزشك معالج شما تجويز ميشود يا همانطوري كه در عنوان و برچسب توليدي آن قيد شده گياهي بي خطر است. مصرف مداوم آن در آلمان محدود به هشت هفته درمان است. مصرف طولاني آن را با پزشك معالج خود در ميان بگذاريد.

راخ پات عضوي از "تيره كاسني ها" است و در نتيجه بندرت مي تواند سبب واكنش آلرژيك گردد. اين گياه دارويي را از طريق دهان مصرف كنيد، ممكن است با نوعي احساس كرخ شدن و سوزش روبرو شويد. ليكن اين حالت پديده اي طبيعي است و به زودي از بين مي رود. پاره اي موارد بثورات و خارش پوست بدن ناشي از مصرف فرآورده هاي اين گياه دارويي گزارش شده است اما اين موارد نادر است. اگر مبتلا به سل، سرطان خون، ديابت، بيماريهاي روماتيسمي، اسكلروز متعدد (MS)، ايدز هستيد يا از بيماري خود ايمني رنج مي بريد، از مصرف فرآورده هاي اين گياه پرهيز كنيد. اگر باردار هستيد قبل از مصرف راخ پات با پزشك معالج خود مشورت كنيد.

تداخل هاي احتمالي

اگر تحت درمان داروهاي سركوب كننده ايمني (ايمنوساپرسيو) هستيد از مصرف راخ پات اجتناب ورزيد.

CASSIATORA
2008/03/23, 19:11
یونجه

يونجه گياهي است علفي و چند ساله كه ارتفاع آن تا يك متر ميرسد برگهاي آن داراي سه برگچه مي باشد برگچه هاي نوك تيز، سبز رنگ و بيضي شكل است .

گلهاي يونجه بشكل سبز و برنگ بنفش تيره يا آبي روشن است ميوه يونجه مانند صدف بوده و دانه داخل ميوه مانند لوبيا ولي كوچكتر از آنزمي باشد .

يونجه ريشه اي بسيار عميق درد و ريشه آن تا سه متر بداخل زمين نفوذ مي كند و بنابراين منبع ويتامين ها و مواد معدني است كه از خاك مي گيرد .

يونجه از زمانهاي بسيار قديم در ايران كشت مي شده است و در حدود پنج قرن قبل از ميلاد مسيح از ياران به يونان برده شد و در قرن هفتم بعد از ميلاد به اروپا راه يافت . يونجه در ايران در مناطق مركزي و جنوبي به مقدر بسيار زياد كشت مي شود .

زنبور عسل گل يونجه را دوست درد واز آن شهد زيادي بدست مي آورد و تبديل به عسل مي كند .

پرورش اين گياه در قديم براي تهيه علوفه چهارپايان بوده ولي در حال خاضر بعلت درا بودن مواد مغذي به مصرف غذايي نيز مي رسد .

تركيبات شيميايي:
يونجه سرشار از ويتامين هاي A,c,e,k و همچنين داراي آميلاز كه انزيم مخصوص هضم مواد نشاسته اي است مي باشد .

آنزيم هاي بسياري در يونجه يافت مي شود بعنوان مثال مي توان از امولسين ،‌اينورتاز ، و پكتياز نام برد .

يونجه داراي حدود 20%‌پروتئين مي باشد پروتئين هاي موجود در يونجه عبارتند از :‌

ليزين ،‌آرژنين ، هيستيدين ، آدنين ، فنيل آلانين ،‌آسپاراژين و سيستين . يونجه داراي اسيد فسفريك نيز هست

يونجه همچنين داراي منيزيوم ، آهن و مقدر جزئي ارسنيك و سيليس است

بنابراين يونجه از نظر مواد غذايي بسيار قوي است و غذاي خوبي براي انسان و حيوانات است .

خواص داروئي:
يونجه از نظر طب قديم ايران گرم است . البته تاره آن گرم و تر و خشك شده آن گرم و خشك است

1)يونجه از نظر اينكه داراي بسياري از مواد معدني مي باشد شيره آن براي بچه هايي كه در حال رشد هستند و اسخوان بندي محكمي ندارند بسيار مفيد است . حتي امروزه پودر اين گياه را در داروخانه ها مي فروشند كه آنرا مي توان براي بچه هاي شير خوار مصرف كرد .

براي تهيه شيره يونجه بايد مقدر 300 گرم يونجه را در يك ليتر آب ريخت و آنرا جوشانيد تا مقدر آب آن به نصف تقليل يابد سپس آنرا صاف كرده و مقدر كمي عسل به آن اضافه كنيد كه بصورت شربت دارايد . مقدر مصرف براي طافال 200 گرم در روز است و براي اطفال شيرخوار حدود 50 گرم يم باشد كه مي توان به شير آنها اضافه نمود .

اشخاص بزرگسال هم براي بالا بردن انرژي مي توانند از اين شيره استفاده كنند

2) يونجه رابصورت تازه و يا جوانه آنها رابا سالاد ميل كنيد . جوانه يونجه را بصورت بسته بندي شده مي توانيد از سوپر ماركتها خريدري كنيد .

3)يونجه ملين است

4)يونجه دو برابر اسفناج آهنم درد بنابراين خونساز است و براي كسانيكه به كم خوني مبتلا هستند مفيد است

5)يونجه بعلت درا بودن آهن براي درمان بيماير راشيتيسم بكار مي رود

6)عوارض كمبود ويتامين ث با خوردن يونجه از بين ميرود

7)يونجه تازه در بسياري از كشورها مانند چين و روسيه و آمريكا به مقدر زياد بجاري اسفناج مصرف مي شود

8)يونجه را در داروخانه ها و فروشگاههاي گياهان دارويي و يا برخي از داروخانه ها بصورت پودر ، كپسول و قرص بفروش مي رسانند . مقدرمصرف آن سه قرص در روز است

9)با همه مزايايي كه يونجه درد در خوردن تازه آن نبايد زياده روي كرد زيرا بسيار نفاخ است و حتي حيواناتي كه به مقدر زيا د از آن مي خورند بعلت گاز زياد ممكن است تلف شوند

10)ضماد پخته يونجه را اگر روزي چند بار روي اعضايي كه رعضه دارند بگذاريد آنها را شفا مي دهد

11)تخم يونجه قاعده آور است و براي اين منظور تخم يونجه را بصورت دم كرده مصرف كنيد

12)دم كرده يونجه درمان اسهال است

13)براي نرم كردن سينه و تسكين سرفه روزي 2-3 فنجان دم كرده تخم يونجه را مصرف كنيد

14)براي درمان لقوه و رعشه تخم يونجه را در روغن زيتون بريزيد و مدت يك هفته جلوي آفتاب بگذاريد سپس آنرا صاف كنيد و روزي چند قاشق از آنرا بخوريد و همچنين روي اعضايي كه رعشه دارند بماليد.

15)يونجه حاوي مقدرزيادي ويتامين است . كوبيده آن زخم را بسرعت اليتام داده و از خونريزي جلوگيري مي كند .

CASSIATORA
2008/04/02, 21:03
قلقاس لكه لكه-(Aruma maculatum)

(تيره ي گل شيپوري):گياهي است علفي داراي ريزوم متورم و برگهاي بزرگ با دمبرگ بلند كه بعضي مواقع لكه هاي قهوه اي نيز روي آن وجود
دارد.محور گل پس از ظهور برگها و از ميان آنها ظاهر مي شود و داراي گل نر و ماده است.اين گل عطر ناخوشايندي از خود متساعد مي كند كه
حشرات تلقيح كننده را بسوي خود مي كشانند.ميوهي آن قرمز رنگ وتمام اين گياه سمي است،ولي در اثر حرارت اين خاصيت از بين مي رود.اين گياه
در اروپاي مركزي و جنوبي بصورت پراكنده در جنگل هاي مرطوب در عمق دره ها،در ميان خاروخاشاك ها در دشت ها تا كوهستانها مي رويد.
در قديم آن را بعنوان گياه سحرآميز مي شناختند و نانواها آنرا به آرد نان مي افزودند.اندام مورد مصرف گياه ريزوم آن است و بايد وقتي كه از خاك
بيرون آورده شد كاملا شسته شده و بعد پوست آنرا كنده و بطور طولي بريده و به 2قسمت نمود و آنرا روي سبد قرار داده ويا با نخ آويزان كرد تا
خشك شود.اين ريزوم محتواي يك گلوكوزيد سمي ،آرونين(Aronine)،ساپونين،نشاس ?ه و اكسالات كلسيم است كه ماده ي آخر به آن مزه ي خيلي تندي
داده است.اين گياه به ندرت امروز مورد استفاده قرار مي گيرد،به نظر مي رسد در طب قرون وسطي از آنكه بصورت پودر بوده است(همراه با
قصب الذيره،مسكيه،دارچين،افسنت ين،چوب سرو كوهي و شكر) براي درمان ناراحتي هاي معده به مقدار نوك قاشق چايخوري قبل از خواب مصرف
مي كرده اند.

دوران گلدهي:فروردين تا اواخر ارديبهشت
زمان برداشت:اسفند

CASSIATORA
2008/04/02, 21:04
ترخون

برگ و سرشاخه‌های جوان و گلدار گیاه Artemisia Dranculus L. از خانوادۀ Compositae که حاوی 4/0ـ1/0 درصد اسانس می‌باشد.

نامهای گیاه:

لاتین: Artemisia dracunculus L.

فارسی: ترخون

عربی: طرخون، الحوذان

انگلیسی: Estragon, Tarragon

آلمانی: Tragunbeifuss, Dragoncelle, Estragon

فرانسه: Serpentine, Herbe aux dragons, Armoise Estragon, Estragon

ریخت شناسی: گیاهی است پایا، به ارتفاع 3/0 تا یک متر و دارای برگهائی ساده به رنگ سبز زیبا، برگهای قاعده ساقه آن منقسم به 3 لوب و کاپیتول‌های آن کوچک به رنگ سبز و مجتمع به صورت خوشه است. تکثیر آن از طریق پیدایش جوانه‌ها در ریزوم گیاه صورت می‌گیرد. به طوری که با این روش، وجود چند پایۀ گیاه در یک محل مناسب کافی خواهد بود که در طی مدت کوتاهی، تعداد فراوانی از گیاه در آن منطقه یافت گردد.

اندام داروئی: برگ و سرشاخه‌های جوان و برگدار گیاه است. طعم‌ آنها در حالت تازه تند و کمی تلخ و بوی آنها مطبوع است.

زمان جمع‌آوری: زمانی که گیاه به حداکثر رشد رویشی خود رسیده باشد، معمولاً در ماههای تیر و مرداد جمع‌آوری می‌گردد.

دامنۀ انتشار: منشأ اصلی این گیاه در دره‌های آبرفتی نواحی مختلف روسیه و سیبری بوده است، ولی امروزه در نواحی غربی آمریکای شمالی به حالت بومی درآمده است و بعلاوه به علت آنکه در غالب نواحی پرورش یافته، در همه جا پراکندگی حاصل نموده است. با این که بومی مناطق سرد است ولی از سرمای شدید زمستان در سالهای خیلی سرد لطمه می‌بیند و باید با برگ و خاشاک و کود آن را حفظ نمود. در ایران معمولاً کاشته می‌شود.

مواد متشکله: گیاه تازه دارای 1/0 تا 4/0 درصد اسانس مرکب از 70ـ60 درصد استراگول، 20ـ15 درصد از ترپن‌ها: اوسیمن، فلاندرن، متیل کاویکول (استراگول) و ... است. بعلاوه مقدار کمی تانن نیز در گیاه وجود دارد. ماده متیل کاویکول که آن را استراگول هم می‌گویند از نظر شیمی یک اتر متیلیک از کاویکول است. کاویکول یک ماده روغنی و به طور قوی ضد عفونی‌کننده است که از گیاه (Piper Betel) Betel گرفته می‌شود. گیاه قبل، نوعی فلفل سیاه خزنده است که بومی هند می‌باشد.

موارد استعمال: اشتهاآور، مقوی معده، مدر، ضد اسکوربوت و بطور خفیف ضد کرم و قاعده‌آور است. در طب عوام از آن برای رفع درد مفاصل استفاده بعمل می‌آورند. در رفع سکسکه، بلع هوا و درمان قاعدگی‌های دردناک مؤثر واقع می‌شود. در کتب علمی جدید، ترخون را به خلاف اظهار نظرهای ضد و نقیض در درمان سرطان احتمالاً مؤثر ذکر کرده‌اند. ترخون معمولاً به صورت خام در سالاد مصرف می‌شود. بعلاوه برای معطر کردن اغذیه، سس‌ها، خردل و سرکه به کار می‌رود. اسراف در خوردن آن موجب قطع باه می‌شود.

موارد استعمال در پزشکی گذشته: طرخون از نظر طبیعت طبق نظر حکمای طب سنتی خیلی گرم و خشک است و دارای قوه تخدیر است. برگها و سرشاخه‌های گلدار آن معطر، اشتهاآور، مقوی معده، محرک و کمی ضد انگل است. اگر در دهان جویده شود تلخ و کمی مخدر است و برای مدتی حس چشائی را کاهش می‌دهد و ضد اسکوربوت است و برای جلوگیری از خونریزی لثه و التیام زخمهای دهان نافع است. بادها، گازها و اخلاط لزج را تحلیل می‌برد و انسداد مجاری را باز می‌کند و خشک کنندۀ رطوبت‌ها می‌باشد.

آثار فارماکولوژیکی: اسانس ترخون به عنوان یک مادۀ تلخ سبب افزایش ترشحات بزاق و معده شده و موجب تحریک اشتها می‌شود. اسانس ترخون از راه معده و روده جذب و پس از تبدیل به مواد فنلی و اسید اسکوربیک مقداری از راه ادرار و مقداری از طریق مدفوع دفع می‌گردد.مــراجع:

1. میرحیدر. ح. معارف گیاهی ایران، جلد اول. دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1372. 161ـ159.

CASSIATORA
2008/04/02, 21:06
شاتره Fumaria Officinalis

مشخصات گیاه :

گیاهی است علفی متعلق به خانواده شاتره (Fumariacease) و دارای شاقه ای شکننده ، کوتاه و شاخه دار است . برگهای آن عمیقا منقسم ب رنگ سبز متمایل به آبی است . گلهای کوچک لوله ای شکل که به صورت خوشه ای به رنگ بنفش می رویند . میوه آن فندقه است و کلیه قسمت های هوایی خشک شده گیاه مورد استفاده می باشد .


موارد استفاده :

این گیاه روی عضلات صاف اثر می کند و حرکات دودی روده را شدت می بخشد . و اثر مدر و مسهل صفرا دارد و مطالعات انجام
گرفته اثر اختصاصی آن را در درمان اگزمای
مزمن ثابت نموده است .


آثار فارماکولوژیک :

آنتی هیستامین ، ضد اسپاسم و مسکن است


مقدار مصرف :

گیاه خشک به مقدار 2-4 گرم به صورت دم کرده سه بار در روز به کار می رود.


منع مصرف و عوارض جانبی :

از آنجا که ایمنی مصرف آن در دوران بارداری و شیردهی هنوز تایید نشده است . باید از مصرف آن در این دوران اجتناب کرد . و آثار جانبی آن نظیر افزایش فشار داخل چشم و ادم می باشد

CASSIATORA
2008/04/02, 21:07
اکاليپتوس

Eucalyptus


ساكنين اوليه استراليا- بوميهاي استراليايي- از برگهاي اكاليپتوس براي درمان جراحات و پايين آوردن تب استفاده مي كردند. آنها همچنين
مي دانستند اگر در منطقه بياباني استراليا به نام "آتبك" (Outpack) با بي آبي مواجه شوند، مي توانند ريشه هاي اكاليپتوس را، كه آكنده از آب است، از زمين براي رفع تشنگي بيرون بياورند. برگهاي اكاليپتوس و روغني كه آنها توليد مي كنند سبب كشتن باكتريها و رفع ناراحتيهاي تنفسي افراد مبتلا به خناق، آسم و برونشيت ميشود. اگر سابقه مصرف ويكس داريد، آنگاه احتمالاً خنكي و احساس سوزش ناشي از مرهم روي پوست و پاك شدن سينوس ها در اثر رايحة نعناعي و معطر را به ياد خواهيد آورد. در واقع اين اثرات روغن اصيل اكاليپتوس است. اكاليپتوس به انواع عطر، صابون و برخي از مواد غذايي و نوشيدنيها اضافه ميشود. از اين گياه همچنين به عنوان عامل دفع حشرات نيز استفاده و به روغن شمع و افشانه هاي حشره كش نيز اضافه ميشود. اگر به هيره ها (حشرات) گرد و غبار آلرژي داريد، مي توانيد اضافه كردن چند قطره روغن اصلي اكاليپتوس به مايع شستشوي لباسهايتان را مورد توجه قرار دهيد. تحقيقات اخير مؤيد اين است كه اين گياه دارويي تعداد هيره ها (حشرات)ي گرد و خاك را تا حد زيادي كاهش مي دهد و راه تنفس شما را بازتر مي كند.

اگر در خانة خود شاهد سوسك هستيد، اضافه كردن چندين قطره روغن اصيل اكاليپتوس بر لباسهاي مندرس و گذاشتن آنها را در كمد لباسهايتان امتحان كنيد (دقت كنيد لباسهاي مزبور را از مواد غذايي يا ظروف دور نگهداريد). به خاطر داشته باشيد كه روغن اكاليپتوس فوق العاده براي انسان سمي است و در مصرف آن بايد دقت كنيد.

اگر فرزند داريد، اطمينان پيدا كنيد كه روغنهاي اصيل اين گياه دور از دسترس او نگهداشته شود.

معرفي گياه

كاليپتوس بومي استراليا است، و در اين قاره غذاي اصلي موجود در وعده غذايي خرسهاي كوآلا محسوب ميشود. امروزه اين گياه در سرتاسر جهان از جمله ايالات متحده كشت ميشود. اكاليپتوس گونه هاي بسياري دارد. برخي از گونه هاي آن به اندازه گلهاي تزئيني و برخي ديگر به اندازه درختان بزرگ است. اكاليپتوس لثه آبي يا درخت تب استراليا، شناخته شده ترين گونه اكاليپتوس است كه مصرف پزشكي دارد. ارتفاع اين گياه به 230 پا مي رسد.

برگهاي 4 تا 12 اينچي اين گياه سبز تند و براق است.

وقتي پوستة خاكستري آبي اين گياه كنده ميشود، زير آن پوسته كرمي رنگ وجود دارد.

تركيبات گياه
چاي و عصاره اين گياه از مادة برگ خيس خورده در محلول الكل كه داراي مواد فعال است، تهيه ميشود. پاره اي از اين عناصر و تركيبات فعال "تانين" و "فلاونويد" ناميده ميشوند. روغن اصيل برگ تهيه شده از تقطير بخار عمدتاً از عنصر فعالي به نام "سينوئول" تشكيل شده است. روغن اين گياه همچنين حاوي ساير عناصر شيميايي گياهي است


اشكال موجود

اين گياه به صورت روغن مايع اساسي، روغن اساسي به شكل پماد تنتور برگ (محلول تهيه شده از گياه و الكل يا گياه، الكل و آب)، برگ خام و چاي قابل دسترسي است. قطره هاي ضد سرفه تجاري، انواع شربتها، مايعات تبخير كننده، روغنهاي ماليدني، انواع خميردندان و مواد شستشوي دهان حاوي روغن اكاليپتوس يا تركيب اصلي آن يعني سينئول است

نحوه مصرف

اين گياه براي درمان التهاب سينه، ريه ها، بيني و گلو بكار مي رود و مي تواند برخي از گونه هاي باكتري و همچنين برخي از انواع قارچها را از بين ببرد. وقتي ازاين گياه دارويي براي مصرف موضعي استفاده مي كنيد، مي تواند درد رماتيسمي را تسكين بخشد. قبل از مصرف ميزان ريز يا هر ميزان مصرف، با پزشك معالج خود مشورت و از دستورات ايشان پيروي كنيد.

* جوشانده برگ اكاليپتوس (براي احتقاق): 1/2 تا 1 ميلي ليتر روزانه.

* روغن براي مصرف موضعي (براي مقاصل متورم يا احتقاق سينه): 30 ميلي ليتر روغن اكاليپتوس را به 500 ميلي ليتر آب ولرم اضافه كنيد.

* اكاليپتول: روزانه 0/05 تا 0/2 ميلي ليتر (1 تا 2 قطره براي هر ليوان آب جوش).

* روغن اكاليپتوس (براي استعمال موضعي): نصب تا يك ميلي ليتر (15 تا 30 قطره) روغن مزبور را به نصف ليوان روغن مايع (كنجد، زيتون و غيره) اضافه كنيد.

* به منظور استفاده استنشاقي از اين گياه داروئي، 5 تا 10 قطره از روغن آنرا به 2 ليوان آب جوش اضافه كنيد و سپس حوله را بالاي سر خود بكشيد و بخار آنرا استنشاق كنيد.

نكات احتياطي

در دوران بارداري يا شيردهي از مصرف اكاليپتوس پرهيز كنيد. روغن اين گياه اگر استعمال موضعي داشته باشد، سمي نيست. اما نبايد از اين گياه براي مصارف داخلي استفاده كرد.

انجمن فرآوردهاي گياهان دارويي آمريكا برگ اكاليپتوس را از نظر بي خطري در رديف و درجه دو ارزيابي كرده است. درجه 2 به معناي اين است كه در كاربرد اين گياه محدوديتهايي متصور است. در ارتباط با عصاره هاي برگ اكاليپتوس بايد گفت كه افرادي كه مبتلا به التهاب معده اي- روده اي يا التهاب مجراي صفراوي هستند، بايد از مصرف عصاره برگ اكاليپتوس اجتناب كنند. در صورت ابتلا به ناراحتي كبد نيز از مصرف آن پرهيز كنند. در صورتي كه مشمول هر كدام از اين حالات هستيد، با پزشك خود مشورت كنيد. از مصرف بي رويه عصارة مزبور نيز اجتناب ورزيد. "تانين" موجود در عصاره اين گياه مي تواند، در صورتي كه بي رويه مصرف شود، به انواع شكم درد يا آسيب كبدي و كليوي منجر شود. هرگونه روغن اين گياه را به صورت يا بيني كودكان زير دو سال نماليد.

تداخل هاي احتمالي

روغن و عصاره اكاليپتوس مي تواند اثرات داروهايي را كه براي درمان كمبود قند خون بكار مي رود، خنثي كند. اگر به بيماري افت قندخون مبتلا هستيد، مطمئن شويد كه پزشك شما قبل از آغاز درمان با اين گياه در جريان امر واقع شده است.

CASSIATORA
2008/04/02, 21:08
خرمالو

مقدمه
خرمالو با نام علمی Ebenaceae درختانی دارای برگهای ساده و منفد با گلهایی عموما تک جنس هستند و تخمدان آنها چند خانه‌ای و دارای دیواره بندی کامل است و در هر خانه آن یک یا دو تخمک وجود دارد. خامه متعدد و دانه دارای البومن شاخی است. این تیره دارای 6 جنس و 300 تا 400 گونه است که بیشتر آنها در مناطق بین گرمسیری و خاور دور انتشار دارند. چوب آنها غالبا بسیار سخت و مقاوم است. مثلا چوب آبنوس را از گونه‌های مختلف خرمالو دیوسپیروس به نامهای دیوسپیروس ابه‌نوم ، دیوسپیروس ملانوکسیلون و گونه‌های دیگر تهیه می‌کنند.


مشخصات گیاه شناسی
گلها در این گیاهان تک جنس یا دو پایه‌اند. کاسه گل پیوسته کاسبرگ و جام نیز همیشه پیوسته است. گلبرگها فاقد زایده زبانکی و نافه معمولا شامل 2 چرخه پرچم مستقر روی لوله جام است. در برخی جنسها یک چرخه از پرچمهای نافه از بین می‌رود و در بعضی از آنها نیز پرچمها به علت انشعاب تکثیر پیدا می‌کنند. مادگی ایزومر ، شامل 4 یا 5 برچه به صورت تخمدانی زیرین با خانه‌های متعدد است.

تمکن محوری و هر خانه تخمدان در ابتدا محتوی دو تخمک است ولی بعدا بر اثر ایجاد برآمدگی در خانه‌ها ، هر خانه آن به دو خانه کوچکتر که هر یک محتوی یک تخمدان است تقسیم می‌شود. تخمدان در راس به چندین خامه آزاد و مستقل منتهی می‌شود. میوه سته و گاهی مانند خرمالوی معمولی (دیوسپیروس کاکی) به بزرگی یک سیب یا نارنج و به رنگ نارنجی است. میوه خوراکی است.

موطن اصلی خرمالو
درخت خرمالو که در ایران درخت مشهوری است، در اصل بومی چین و ژاپن است. این درخت از گذشته‌ای نسبتا دور وارد ایران و امروزه در بیشتر نقاط کاشته و تکثیر می‌شود. خرمالو در ایران دارای واریته‌های مختلف است. در برخی از واریته‌ها میوه کاملا کروی و در برخی دیگر نسبتا کشیده است. بخش گوشت‌دار میوه محتوی مقدار زیادی مواد قندی ، تانن و ویتامین است. در برخی از واریته‌های پرورش یافته، میوه فاقد تانن است. دانه دارای آلبومن شاخی و گیاه فاقد لوله‌های شیرابه‌ای است.

تیره خرمالو در ایران

تیره ابه‌ناسه در رویشهای طبیعی ایران فقط دارای یک جنس به نام دیوسپیروس با 2 گونه است.

جنس خرمالو (دیوسپیروس)

درخت یا درختچه‌هایی با برگهای متناوب ، کامل و چرمی و نسبتا ضخیمند. گلهای آنها دو پایه ، دارای کاسه‌ای با 4 تا 6 لبه و جامی لوله‌ای یا زنگ مانند با 4 تا 6 لبه است. تعداد پرچمها از 8 تا 50 عدد تغییر می‌کند و غالبا 16 عدد است. تخمدان دارای 8 تا 12 خانه است و در گلهای نر به علت عدم رشد از بین می‌رود. خامه‌ها 2 تا 4 عددند و کم و بیش در پایه بهم پیوسته‌اند. میوه سته کروی و دارای 4 تا 8 خانه است. دانه پهن دراز ، با سطح پشتی محدب و در طرفین فشرده است. این جنس در ایران 2 گونه دارد. یکی از گونه‌ها که در تمام جنگلهای مرطوب شمالی مانند مازندران ، آستارا ، طالش ، نور ، گرگان و بالاخره در تمام جنگلهای ساحلی تا ارتفاع 1100 متر می‌روید.

گونه دیوسپیروس لوتوس نامهای محلی گوناگون دارد و به آن خرمندی ، امبرو ، اربا ، اربه و خرمندیل می‌گویند. از چوب سخت وسنگین این درخت در ساختن ماسوره‌های نساجی استفاده می‌شود. گونه دیگر آن دیوسپیروس تومانتوزا است که درختانی با قد متوسط هستند و در بلوچستان به نام محلی تامیرو نامیده می‌شوند. خرمالوی معمولی دیوسپیروس کاکی غالبا کاشته می‌شود و واریته‌ای از آن را که فاقد دانه است از طریق پیوند با پایه دیوسپیروس لوتوس تکثیر می‌کنند. گونه دیوسپیروس ویرژینیانا ، که میوه‌ای نسبتا بزرگتر از خرمالوی معمولی دارد، در 40 سال پیش به نام خرمالوی ژاپنی وارد ایران شده و در بیشتر نواحی مازندران کاشته می‌شود.


میـــــــوه خرمالو
میوه بسیاری از گونه‌های خرمالو خوراکی می‌باشد. رنگ آنها از نارنجی و زرد روشن تانارنجی و قرمز تیره متفاوت است و قطر آنها بنابر گونه بین 2 تا 8 سانتیمتر است. معمولا پس از چیدن کاسه گل همراه با میوه باقی می‌ماند. شکل خرمالو بر اساس گونه آن ممکن است کروی یا شبیه بلوط باشد. آنها دو گونه گس و غیر گس دارند. میوه‌های گس تا قبل از زمان پخته شدن گس هستند و هنگامی که می‌رسند شیرین و نرم می‌گردند.

گونه‌های غیر گس زمانی که کال هستند کمتر گس می‌باشند و حالت گسی خود را خیلی زودتر از دست می‌دهند. آنها در حالت رسیده سفت می‌باشند. حالت گسی این میوه را می‌توان طی چند روزبا قرار دادن آن در معرض نور خورشید در سرما از بین برد، به این فرآیند bletting یا رسیدن میوه می‌گویند. خرمالو را می‌توان به شکل خام یا در غذا استفاده کرد. نوع غیر گس آن برای خوردن به شکل خام بهتر است.

چوب

چوب درخت خرمالو با نام آبنوس شناخته می‌شود که سنگین و محکم است و مغز چوب در چندین گونه گرمسیری به رنگ سیاه براق می‌باشد. گونه‌هایی که مغز چوب سیاه رنگ دارند بیشتر از نظر چوبشان اهمیت دارند تا میوه آنها.

خواص دارویی

میوه خرمالو شبیه گوجه فرنگی و دارای پوست نازک است و سرشار از ویتامینهای A ، B و C می‌باشد. میوه خرمالو سینه را نرم می‌کند ولی باید آن را موقعی خورد که کاملا روی درخت رسیده باشد. از میوه رسیده برای درمان اسهال خونی می‌توان استفاده کرد. دانه میوه خرمالو که کوبیده و به صورت گرد درآمده باشد سنگ کلیه و مثانه را می‌ریزاند بدون آنکه به عمل جراحی نیازی باشد.

CASSIATORA
2008/04/02, 21:09
بادرنجبویه Melissa Officinalisl


مشخصات گیاه :

گیاهی است علفی ، پایا از خانواده نعناع (Lamiaceae) به ارتفاع تا یک متر با بوی لیمو و با ساقه های راست که مقطع آن چهارگوش و برگ های متناوب بیضی شکل است . از بغل برگها گل هایی با کاسبرگ های رنگی اول زردرنگ بعد سفید و سپس به بنفش تبدیل می شوند. میوه آن فندقه و چهارقسمتی و تمام گیاه پوشیده از پرزهای ریز می باشد . که قسمت برگ و سرشاخه جوان گیاه قابل استفاده می باشد .


موارد استفاده :

این گیاه آرام بخش خفیف و خواب آور ملایم ، تنظیم کننده و مداوی ناراحتی های معده – روده است و برای تحریک ترشحات صفراوی ضد اسپاسم و ضد درد استفاده می گردد .


آثار فارماکولوژیک :

اسانس بادر نجبویه ، آثار آنتی هیستامینیک و ضد اسپاسم روی روده جدا شده خوکچه هندی از خود نشان داده است .


مقدار مصرف :

1.5 – 4.5 گرم از برگهای خشک گیاه به صورت دم کرده .


منع مصرف و عوارض جانبی :
باید در مصرف آن در هنگام اختلالات تیروئیدی احتیاط گردد . اسانس آن باید با دقت مصرف شود

CASSIATORA
2008/04/02, 21:10
هوفاريقون با نام علمي L. Hypericum perforatum

هوفاريقون با نام علمي L. Hypericum perforatum يك گياه علفي دايمي از خانواده Hypericaceae است كه بومي غرب اروپا، آسيا و شمال آفريقا مي‌باشد. اهميت اين گياه در چند سال اخير به عنوان يك داروي گياهي به خصوص براي درمان افسردگي ملايم تا متوسط به طور قابل توجهي افزايش يافته است. تركيبات موثر اصلي اين گياه شامل هيپرفورين (يك فلوروگلوسينول پرنيله شده) و هيپريسين (يك نفتوديانترون) مي‌باشد.

البته تركيبات موثر بيولوژيكي ديگري نظير فلاونوييد و تانن نيز در اين گياه وجود دارد.

هرچند هيپريسين به عنوان يك تركيب كليدي در اندازه‌گيري كيفيت و ارزيابي هوفاريقون مورد استفاده قرار مي‌گيرد ولي مطالعات اخير نشان داده كه هيپرفورين ممكن است عامل ضدافسردگي اين گياه باشد. به هر حال، هوفاريقون يك گياه پرفروش است كه داراي جايگاه ارزشمندي در بازارجهاني مي‌باشد.

CASSIATORA
2008/04/02, 21:12
مریم گلی کبیر (salvia sclarea)


Salvia sclarea
FAMILY:Lamiacae
English name:clary sage
مریم گلی کبیرFarsi name :

مقدمه:
((این گیاه که بطور سنتی آنرا با طول عمر مرتبط می دانند بعنوان دارویی برای بازگرداندن حافظه در افراد مسن شهرت دارد. مانند سایر گیاهان تقویت کننده آنرا در گورستانها میکارند. گفته میشود که بریتانیائیها شروع به وارد کردن جای از چین کردند چینی ها چنان برای این گیاه ارزش قایل بودند که در ازای بسته مریم گلی خشک شده انگلیسی دو بسته چای می دادند.
گونه ارغوانی رنگ ان S .officinalis در پزشکی کاربرد دارد و موثرتر از گونه ی معمولی سبز رنگ آن است. در چین ریشه گیاهی از همین خانواده S.meltiorrhiza بعنوان یک داروی تقویت کننده مصرف میشود.))1*

گياهشناسي
گياهي است دو ساله يا پايا، بسيار معطر(منبع 3*) و داراي ساقه اي با ارتفاع 40 سانتي متر تا يک متر. احتیاج به آب و هوای سرد دارد(منبع 3*). بخشهای سبز گیاه خصوصأ گلها ی بالایی محتوی اسانس هستند. (3*) بوی مطبوع اسانس از( - 0/135 0/16)درصد که وابسته به گلها است.(3*) داراي برگهاي متقابل، دمبرگ مشخص و پهنک بزرگ مي باشد. گلهايي بزرگ، معطر، مجتمع درحول انشعابات انتهايي ساقه، به رنگ صورتي يا سفيد مايل به بنفش دارد. در قاعده گلهاي آن ، يک براکته قلبي شکل نازک ديده مي شود که بزرگتر از کاسه گل است. ميوه 4 فندقه به رنگ قهوه اي با تزئينات مرمر مانند (رگه دار) صاف و شفاف است.
((دربرخی منابع آنرا چند ساله ذکر کرده اند.))2و3*
((ترکیبات مهم آن شامل لینالول34درصد و لینالیل استات 38درصد هستند. ))3*

بخش های مورد استفاده:
اندامهای هوایی خصوصأ برگها است.

خواص دارويي و موارد مصرف:

برگهاي آن به عنوان نيرو دهنده ، ضد تشنج و در درمان سياه سرفه مورد استفاده قرار مي گيرد. سرشاخه گلدار آن، به عنوان قاعده آور، ضد عفوني کننده و ضعف عمل دستگاه هضم استفاده مي شود. اسانس آن در صنايع عطر سازي و تهيه ادکلن کاربرد فراواني داشته و در صنايع غذايي نيز به عنوان ادويه و ترکيبات معطر مورد استفاده قرار مي گيرند.
((از مخلوط کردن روغن مریم گلی (5قطره)و 25 ml litبادام و (5قطره)جوزبویاسه هفته قبل از زایمان بصورت روزانه روی شکم ماساژ دادن برای ایجاد آمادگی برای زایمان مفید است.))1*
برای درمان کوفتگی و کشیدگی عضلاتاز عصاره روغنی مریم گلی یا اسطوخودوس یا رزماری در روغن بادام بصورت روغن ماساژ برای افزایش جریان خون کاهش درد استفاده میشود. ))1*
((از دمکرده آن می توان بعنوان یک ضد نفخ ,ضد اسپاسم و کاهنده قند خون استفاده کرد.))2*
((در فارماکوپه گیاهی انگلیس مریم گلی با اثرات ضد نفخ , ضد اسپاسم, آنتی سپتیک ,قابض,معرفی شده است.))1*
ترکیبات:
اسانس, ماده ی تلخ دی ترپن , تانن, تری ترپنوییدها, رزین, فلاونوئید, مواد استروژنیک, مواد صابونی است.))1*

مواد احتیاط:

((از مصرف آن در دوران بارداری خودداری شود.))2*
پراکنش
مراکز اصلي توليد اين گياه، فرانسه، روسيه، مجارستان و بلغارستان مي باشد. اين گياه در اکثر مناطق معتدله دنيا کشت مي شود.

CASSIATORA
2008/04/02, 21:12
خواص ازگيل

ازگيل سينه را نرم مي كند و عطش را فرو مي نشاند و ضد صفرا است. ضماد آن جوش هاي بدن را از بين مي برد. زادگاه اوليه ازگيل ايران و نواحي معتدل آسيا و اروپا است.


تقريباً خواص آن با زالزالك يكسان است. داراي ويتامين «آ» و ويتامينهاي «ب» و «ث» بوده و سرشار از تانن است و ميوه و برگ ازگيل به عنوان قابض و رفع التهاب معده توصيه و تجويز شده است. ميوه رسيده ازگيل داراي قند و جوهر ليمو است.

براي معالجه اسهال خوني مي توان دويست تا سيصد گرم آن را بدون پوست خورد مي توان يك كيلو از ميوه ازگيل با كمي شكر به صورت شربت در آورده، و چهار روز متوالي، روزي يك چهارم آن را بخوريد.

هسته ازگيل به علت داشتن كمي اسيد سيانيدريك، عنصري سمي است و خوردن آن خطرناك است، ولي هسته ازگيل از اين سم خيلي كمتر داشته، و خوراكي است اگه آن را بكوبيد و گرد آن را به مقدار يك قاشق چايخوري با چاي يا شربت ريشه جعفري ميل كنيد سنگ هاي كليه و مثانه را از بين مي برد.

قلندران و درويشان از قديم چوبدستي و چماق خود را از چوب ازگيل درست مي كردند، و معتقد بودند كه در دست داشتن چوب اين گياه خواص زيادي دارد يكي از پزشكان اروپايي در تحقيقي اعلام كرده است كه اگر زنان باردار گردن بندي از چوب ازگيل به گردن آويزان نمايند، از سقط جنين آنها خودداري خواهد شد و براي اين كار آمار زيادي نشان داده است.

CASSIATORA
2008/04/02, 21:13
فلفل استراليائی (کاواکاوا)

Kava-Kava

ساكنين جزاير اقيانوس آرام، كه خاستگاه كاوا است احتمالاً در طول هزاران سال از اين گياه استفاده كرده اند. اولين دانش و آگاهي غرب از اين گياه به يكي از سفرهاي دريايي كاپيتان جيمز كوك بر مي گردد كه در دهه خهاي 1700 صورت گرفت. بوميان اين جزاير از اين گياه به عنوان بخشي از آداب و رسوم قبيلگي خود استفاده مي كردند به طوري كه گياه مزبور ثقل توجه بسياري از گردهماييهاي اجتماعي محسوب شده است. نوشيدني تهيه شده از ريشه هاي كاوا سبب كرخ شدن دهان ميشود. در قرن بيستم گياه مزبور به بسياري از بازديد كنندگان جزاير اقيانوس آرام نيز داده شد. هيلاري ردام كلينتون و پاپ ژان پل دوم نيز در مراسم و ضيافتهاي رسمي و خوشامدگويي همانند جانسون رئيس جمهور آمريكا و همسرش خانم ليندون بي جانسون در سال 1966 طعم اين گياه را چشيدند.

ريشة اين گياه مي تواند نگراني متأثر از فشار روحي و همچنين اثرات اختلالات ناشي از نگراني را كمتر كند. مصرف اين گياه در حد پايين سبب نشاط و بيداري ميشود، و در حد مصرفي بالا، مواد شيميايي موجود در ريشه سبب خواب آلودگي ميشود. كاوا مادة مسكن خفيف است (برخلاف الكل و داروهاي ضد اضطراب). پزشكان معالج آنرا براي درمان درد و سفتي عضلات بدن، نگراني، كم خوابي، نگراني ناشي از يائسگي، صرع كنترل نشده، و درد تجويز مي كنند.

معرفي گياه
ريشه كاوا از گياه بلندي تأمين ميشود كه در جزاير اقيانوس آرام از جمله هواوايي رشد و نمو مي كند. گياه مزبور برگهاي بزرگ. سبز و قلبي شكل توليد مي كند كه به صورت انبوه در شاخه ها و به دور از ساقه هاي ضخيم گياه رشد
مي كنند. گل هاي بلند و نازك اين گياه به جوانة ذرت چيني شباهت دارد كه شاخه هاي آن به ساقه ها چسبيده اند. ريشه هاي اين گياه به بوته هايي با شاخه هاي پر شاخ و برگ و كركدار شباهت دارند.

تركيبات گياه
ريشه كاوا حاوي مواد شيميايي به نام "كاوا پايرون" است كه سبب كاهش تشنج و در آزمايشگاههاي تحقيقاتي در حيوانات سبب استراحت و آرامش عضلات ميشود. كاوا لاكتونها همچنين واكنشهاي مغزي را (كه تصور ميشود شبيه آن دسته از واكنشهاي ناشي از داروهاي تجويزي مورد مصرف در درمان افسردگي و نگراني باشند)، تقليل مي دهد. كاوا لاكتونها در صورت مصرف كاوا از طريق دهان يا لثه ها سبب كرخ شدن و بي حس شدن زبان مي گردد.

اشكال موجود

در برخي از فرهنگها كاوا از طريق جويدن ريشه و ريختن آن داخل كاسه تهيه ميشود. بزاق دهان با ريشة آن مخلوط ميشود و خاصيت درماني اين گياه را فعال مي كند. امروزه، سازندگان از الكل يا در عوض از استات استفاده مي كنند. كاوا در اشكال مختلفي نظير حالت مايع در قالب انواع عصاره ها و در قالب انواع كپسول يا قرص مي توان به دست آورد. همچنين به صورت پودر يا خرد شده موجود است.

نحوه مصرف

اگر پزشك معالج شما مصرف كاوا را تجويز كرده باشد، حتماً به منظور دستيابي به فرآورده هاي كاواي استاندارد حاوي 70 درصد كاوا لاكتون برچسب آنرا قبل از مصرف بخوانيد. فرآورده استاندارد آن نوع فراروده اي است كه ميزان مشخص مواد گياهي فعال در هر دوز مصرفي در آن قيد شده باشد. براي درمان نگراني و كم خوابي و كاهش فشار روحي ميزان تجويزي كاوا عبارت است از 2-4 گرم دم كرده آن (فرآورده اي كه از طريق جوشاندن گياه در آب تهيه ميشود) روزي سه بار.

روزانه 60 تا 600 ميلي گرم كاوا لاكون استاندارد مصرف كنيد يا از دستورهاي پزشك معالج خود پيروي كنيد. طول دورة درمان با كاوا نيز متفاوت است. مشاهده هر نوع بهبود ممكن است چهار هفته طول بكشد. تصويه نميشود به مدت بيش از سه ماه كاوا مصرف گردد.

نكات احتياطي

عوارض جانبي كاوا جزئي است. اين گياه طبي سبب كرخ شدن دهان شما ميشود و ممكن است مزة بدي هم داشته باشد. در درصد كمي از افرادي كه كاوا مصرف كرده بودند تهوع، سردرد، سرگيجه يا جوش صورت گزارش شده است.در صورت مواجهه با هر كدام از اين حالات، با پزشك معالج خود مشورت كنيد. از رانندگي به هنگام مصرف كاوا اجتناب كنيد.

انجمن فرآورده هاي گياهان دارويي آمريكا زنان باردار و شيرده را از مصرف كاوا كاوا منع
مي كند. انجمن مزبور در خصوص مصرف بيش از دوز توصيه شده نيز هشدار مي دهد و مصرف اين گياه دارويي را به مدت بيش از سه ماه و رانندگي به هنگام مصرف آن را منع مي كند.

ميسيونرهاي اعزامي به جزاير اقيانوس آرام در طول قرن نوزدهم پي بردند كه افرادي كه هميشه كاوا مصرف كرده اند داراي پوست بدن مايل به زرد و زبر هستند. تحقيقات اخير نيز نشان داده است كه افرادي كه به ميزان 100 برابر معمول كاوا مصرف مي كنند همان حالت زردي پوست، جوش صورت، ريزش مو و اختلال در قوه بينايي، اشتها و تنفس به آنها دست مي دهد. اينگونه تغييرات پس از قطع مصرف كاوا به حالت عادي بر مي گردند.

تداخل هاي احتمالي

در صورت مصرف باربيتورات يا به هنگام مصرف الكل از مصرف كاوا بپرهيزيد. كاوا ممكن است اثر اين داروها را از بين ببرد.

CASSIATORA
2008/04/02, 21:14
گریپ فروت


کلیات گیاه شناسی

دلیل اینکه این میوه را گریپ فروت می نامند یان است که میوه آن مانند انگور بصورت جمعی تا دوازده تا بر روی شاخه می روید . این میوه که یکی از مرکبات می باشد بیشتر از 4000 سال پیش در هند و مالزی کاشته می شده است ولی تا قرن شانزدهم میلادی در دیگر کشورها ناشناخته مانده بود تا اینکه اسپانیائیها آنرا به کشورهای دیگر بردند .
جالب است که بدانید آمریکا 97% مصرف گریپ فروت دنیا را تامین می کند و تنها ایالت فلوریدا و تگزاس با هم 90% گریپ فروت آمریکا را تولید می کنند .
درخت گریپ فروت به اندازه درخت پرتقال و ارتفاع آن تا 12 متر می رسد برگهای آن سبز و گل آن سفید است . میوه گریپ فروت درشت تر از پرتقال و پوست آن هنگامیکه رسیده باشد نازک و برنگ زرد روشن است . اگر در چیدن گریپ فروت تاخیر شود پوست آن کلفت شده و قسمت سفیدی زیر پوست ضخیم می شود و مقدری از آب خود را از دست می دهد . گریپ فروت رسیده ترش و شیرین و کمی تلخ می باشد . نوعی از گزیپ فروت که در شمال ایران می روید چون داخل آن قرمز رنگ است به آن توسرخ می گویند .
گریپ فروت در حال حاضر در چین ، هند ، خاورمیانه و در ایران هم در شمال و هم جنوب پرورش داده می شود.
گریپ فروت در تمام طول سال در بازار وجود دارد ولی فصل آن از ژانویه تا می می باشد .


ترکیبات شیمیایی

گریپ فروت منبع غنی ویتامین C و B1 می باشد . پوست گریپ فروت دارای مقدر زیادی پکتین است مهمترین ترکیبات شیمیایی گریپ فروت ناری گین ، لیموئین ، سسکی ترپین ، آلدئید ، ژرانیول و کادینین می باشد .
در صد گرم گریپ فروت مواد زیر موجود است :

انرژی 30 کالری
آب 88 گرم
پروتئین 0/3 گرم
چربی 0/13 گرم
کلسیم 11/5 میلی گرم
فسفر 12 میلی گرم
پتاسیم 130 میلی گرم
آهن 0/2 میلی گرم
ویتامین آ 1 واحد
ویتامین ب 1 0/02 میلی گرم
ویتامین ب 2 0/01 میلی گرم
ویتامین ب 3 0/01 میلی گرم
ویتامین ث 30 میلی گرمگریپ فروت یک میوه اسیدی است و بهتر است که آنرا همراه دیگر مرکبات مصرف کرد و هنگامیکه آنرا می برید زود آنرا مصرف کنید زیرا در اثر ماندن مواد موثر خوردا از دست داده و تلخ می شود .
گریپ فروت از لیمو ترش کمتر اسیدی است بنابراین آنهائیکه نمی توانند از لیمو ترش استفاده کنند بهتر است که این میوه را بجای لیمو ترش مصرف کنند .

خواص داروئی


گریپ فروت چون دارای کالری کمی است نوشابه بسیار خوبی برای آنهایی است که می خواهند وزن کم کنند و لاغر شوند . گریپ فروت از پرتقال کمتر قند درد .
گریپ فروت تمیز کننده بدن از مواد سمی است و این مواد را سریعا دفع می کند و دلیل آن این است که هنگامیکه از گریپ فروت استفاده می کنید بعلت دفع مواد زائد ممکن است اسهال تولید شود.
گریپ فروت داروی خواب است . اگر می خواهید خواب خوش و سنگین داشته باشید یک گریپ فروت و یا آب آنرا گرفته قبل از رفتن به رختخواب آنرا بخورید .
گریپ فروت ضد سرماخوردگی است و تب را پائین می آورد در هنگام سرماخوردگی و تب آب گریپ فروت بنوشید .
گریپ فروت بدلیل ترش بودن ترشح اسید معده را بیشتر می کند پس باید آنرا قبل از غذا مصرف نمود تا اشتها را تحریک کرده و غذا را زودتر هضم نماید .
آنهائیکه کلیه و مثانه و کیسه صفرایشان سنگ تولید می کند حتما باید گریپ فروت بخورند زیرا گریپ فروت از درست شدن سنگ جلوگیری می کند .
مهمترین کاربرد گریپ فروت برای جلوگیری و درمان بیماری قلبی است و گریپ فروت شفابخش قلب است زیرا کلسترول را پائین آورده و رگ ها را از وجود چربی ها و مواد رسوب کرده پاک می کند و پیشرفت تصلب شرائین را متوقف می سازد .تحقیقاتی که جدیدا روی بیماران مبتلا به کلسترول بالا انجام شده است نشان داده است که مصرف 2 عدد گریپ فروت در روز کلسترول خون را بطور متوسط 10% پائین می آورد و حتی مقدار HDL را که چربی مفید است بالا می برد . بنابراین کسانیکه مبتلا به عارضه کلسترل بالا هستند باید گریپ فروت را با پوست مصرف کنند زیرا پکتین و ویتامین P در قسمت سفیدی پوست گریپ فروت وجود دارد .
خوردن دو عدد گریپ فروت در روز احتمال حمله قلبی را بنحو بارزی کاهش می دهد بنابراین کسانیکه در خانواده شان سابقه قلبی و بیماری قلبی وجود دارد حتما باید از گریپ فروت استفاده کنند .
تحقیقاتی که در روی خوکها انجام گرفته نشان داده است که گریپ فروت در سلامتی شریانها اثر معجزه آسائی درد . دانشمندان به یک دسته از خوکها غذاهای چرب ولی همراه با پکتین گریپ فروت دادند و به دسته دیگر بدون پکتین گریپ فروت . دسته اول عمر بیشتر داشته و بعد از تشریح جسد آنها بهیچ وجه اثری از تصلب شرائین مخصوصا در شریان های اکلیلی قلب و آئورت دیده نشد در حالیکه دسته دوم که فقط غذاهای چرب مصرف کرده بودند مبتلا به تصلب شرائین و کلسترل بالا شده بودند .دانشمندان ژاپنی چند سال پیش آزمایشهائی در مورد اثر گریپ فروت روی سرطان بر روی موش ها انجام دادند . به موشهائی که مبتلا به سرطان بودند عصاره گریپ فروت تزریق کردند و با کمال تعجب مشاهده نمودند که رشد غده سرطانی در آنها متوقف شد و پس از چندی همه آنها بهبود یافتند . آنها نتیجه گرفتند که در گریپ فروت و مخصوصا در پوست آن ماده ضد سرطان وجود دارد .
هسته گریپ فروت نیز خواص بسیاری درد زیرا میکرب کش ، ضد قارچ و ضد Yeast است البته عصاره هسته گریپ فروت بصورت قرص و کپسول در فروشگاههای گیاهان دارویی و یا برخی از داروخانه ها موجود است می توانید خریدری کرده و مصرف کنید و یا اینکه هسته های گریپ فروت را جمع آوری کرده و خشک کنید سپس در داخل آسیاب برقی ریخته و پودر کنید و هر روز مقدر یک قاشق چایخوری از آنرا با آب میل کنید یا اینکه همانطوریکه گفته شد همه گریپ فروت را با پوست سفید آن دو هسته آن در داخل مخلوط کن برقی ریخته و مصرف کنید.

مضرات : گریپ فروت را نباید بهمراه تعدادی از داروها خورد زیرا اثر آنها را چند برابر می کند مثلا کسیکه داروی فشار خون مصرف می کند اگر آنرا با گریپ فروت بخورد اثر دارو زیادتر شده و شخص فشار خونش بشدت پائین می آید و خطرناک است.

CASSIATORA
2008/04/02, 21:15
تمبر هندی


کلیات گیاه شناسی
تمبر هندی که از Tamaria Hindi مشتق شده و به معنای میوه هندی می باشد . تمبر هندی درختی است بلند که منشا آن از هند و آفریقای شمالی بوده است ولی امروزه در بیشتر مناطق گرمسیر دنیا پرورش می یابد .برگهای آن متناوب و مرکب شامل 10 تا 20 جفت برگچه فشرده و نزدیک بهم است . گلهای آن به رنگ زرد مایل به قرمز و به شکل خوشه در انتهای ساقه ظاهر می شود .میوه آن شبیه باقلا به شکل غلاف و نیام و با کمی خمیدگی است . این غلاف به طول 10 سانتیمتر می باشد که در آن بین 3 تا 10 دانه قرار درد . برای تهیه تمبر هندی ها میوه ها را شکافته و قسمت گوشتدار آنها را با هسته بیرون آورده و خشک می کنند . خشک کردن تمبر هندی طرق مختلفی درد و در هر منطقه فرق می کند . مثلا در جزایر آنتیل قسمت گوشتدار آنرا در ظرف بزرگی که دارای شربت غلیظی در حال جوش است وارد می کنند تا شربت در منافذ میوه نفوذ کرده و آنرا حل کند .

ترکیبات شیمیایی

قسمت گوشتدار میوه دارای کمی قند و پکتین و همچنین اسید سیتریک ، اسید مالیک ، تارتارات و اسید پتاسیم می باشد . در پوست درخت تمبر هندی مقدری تانن وجود دارد . سرشاخه های جوان و سبز این درخت دارای مقدار زیادی ویتامین های گروه B می باشد.

خواص داروئی: تمبر هندی از نظر طب قدیم ایران سرد و خشک است .
خوردن تمبر هندی باعث پائین آمدن تب می شود .
به هضم غذا کمک می کند .
تمبر هندی خنک کننده بدن است .
برای رفع تشنگی مفید است .
دل بهم خوردگی و تهوع را برطرف می کند .
پوست تمبر هندی قابض و رفع کننده اسهال است .
پوست تمبر هندی قابض ور فع کننده اسهال است .
بهترین طریقه استفاده از تمبر هندی این است که این ماده را درآب خیس کنید و سپس آنرا صاف کرده و با نبات بخورید .
دم کرده تمبر هندی نیز اثر ملین درد . برای تهیه دم کرده یک قاشق غذا خوری تمبر هندی را با نیم لیتر آب جوش مخلوط کرده و به مدت یک ساعت بگذارید بماند سپس این دم کرده را در طول روز مصرف کنید .
تمبر هندی را بپزید و ضماد از آن درست کنید . این ضماد را روی ورم و قسمتهای دردناک بدن بگذارید .


مضرات : تمبر هندی برای ریه و طحال خوب نیست و در اشخاصی که ریه و طحال ضعیف دارند ممکن است تولید اشکال کند . اینگونه اشخاص بهتر است که تمبر هندی را با کتیرا و یا خشخاش بخورند .

CASSIATORA
2008/04/02, 21:16
آرتیشو ( کنگر فرنگی ) Artichoke

نام علمی Cynara scolymus
آرتیشو گیاه بومی مناطق مرکزی مدیترانه است ولی در حال حاضر در بیشتر نقاط معتدل دنیا کشت یم شود .
رومی ها در حدود 2000 سال پیش این گیاه را پرورش می دادند و بعنوان سبزی در سالاد استفاده می كردند .

آرتیشو در قرن شانزدهم در انگلستان و فرانسه برده شد و سپس در قرن نوزدهم در آمریکا کشت شد . اکنون کالیفرنیا و سواحل اقیانوس آرام مرکز کشت آرتیشو می باشد .

کلمه Artichoke از کلمه ایتالیایی Articicco مشتق شده که بمعنی میوه کاج می باشد و آرتیشو هم مانند میوه کاج است .

آرتیشو برای رشد احتیاج به آب و باران فراوان درد .

آرتیشو گیاهای است چند ساله درای ساقه ای راست که ارتفاع آن بحدود یک متر می رسد . برگهای آن پهن و دراز مانند برگهای کاهو است که برنگ سبز تیره است . در انتهای ساقه میوه آن که بشکل میوه کاج یا سیب فلس در است مشاهده می شود .گلبرگهای آن ضخیم و گوشتی بوده و انتهای گلبرگها ضخیم تراست که مصرف خوراکی درد .

برای خرید آرتیشو دقت کنید که برگها با نشده و سفت و سبز باشد . هنگامیکه برگهای آرتیشو قهوه ای است نشان دهنده کهنه بودن آن می باشد .

فصل آرتیشو معمولا ماههای فرودرين و دريبهشت ( آپریل و می )است .

تركيبات شيميايي:
برگهای خوردنی آرتیشو درای اینولین ، اینولاز و ماده ای تلخ بنام سینارین Cynarine می باشد .

سینارین خاصی زیاد کننده ترشحات صفرارا درد و علت صفرا بری آرتیشو داشتن این ماده است .

در صد گرم آرتیشو پخته مواد زیر موجود است :

انرژی 14 کالری

پروتئین 1/5 گرم

آب 86 گرم

مواد چرب 0/1 گرم

مواد نشاسته ای 5 گرم

کلسیم 22 میلی گرم

فسفر 40 میلی گرم

آهن 0/6 میلی گرم

سدیم 30 میلی گرم

پتاسیم 0 25 میلی گرم

ویتامین آ 40 واحد بين المللي

ویتامین ب 1 0/04 ميلي گرم

ویتامین ب 2 0/02 میلی گرم

ویتامین ب 3 0/6 میلی گرم

ویتامین ث 5/2 میلی گرم

خواص داروئي:
آرتیشو از نظر طب قدیم ایران گرم و کمی خشک است . قسمت مورد استفاده آرتیشو برگها و قسمت سوط آن است که بنام قلب آرتیشو معروق می باشد . آرتیشو :

1) کبد را تمیز و اعمال کبد را تنظیم می کند .

2)ترشح صفرا را افزایش می دهد .

3) از جمع شده چربی در کبد جلوگیری می کند و آنهایی که کبد چرب دارند بهتر است از آرتیشو استفاده کنند

4) یرقان مزمن را درمان می کند .

5) تقویت کننده بدن است .

6) موجب دفع ادرار می شود .

7) تب بر است .

8) در درمان رماتیسم موثر است .

9) یبوست های ناشی از عدم صفرا را درمان می کند.

10) در درمان ورم روده موثر است .

11) باعث دفع سنگهای کیسه صفرا می شود .

12) نیروی جنسی را افزایش می دهد .

13) کلیه و مثانه را گرم می کند .

14) گاز و نفخ معده و روده را از بین می برد .

15) باعث هضم غذا می شود .

16) بیماریهای کبدی را درمان یم کند .

17) کلسترول خون را پائین می آورد .

18) داروی لاغری است و کسانیکه می خواهند وزن کم کنند و لاغر شوند می توانند هر روز آرتیشو بخورند .

19) سرگیجه را برطرف می کند .

20) آنهائیکه گوششان زنگ می زند اگر آرتیشو را بخورند آنرا برطرف می کند .

21) مبتلایان به بیماری قند می توانند با خوردن آرتیشو قند خود را تنظیم کنند .

22) در درمان میگرن موثر است .

23) در برطرف كردن بیماری آسم اثر مفید درد .

24) نقرس را برطرف می کند .

25) آرتیشو رگها را تمیز كرده و تصلب شرائین را درمان می کند .

26) در برطرف كردن اگزمت موثر است .

27) در درمان اکثر بیماریهای پوستی اثر مفید درد .

28) سموم بدن را دفع می کند .

29) زخم های ریه و روده را درمان می کند .

30) برای جلوگیری از ریزش مو ار برگهای آرتیشو ضماد تهیه كرده و به سر بمالید .

31) برای برطرف كردن بوی بد زیر بغل عصاره برگ آرتیشو را به زیر بغل بمالید .

32) عصاره آرتیشو را اگر به بدن بمالید خارش را برطرف می کند .

33) برای رفع آب آوردن بدن از جوشانده آرتیشو بمقدر سه فنجان در روز استفاده کنید .
مضرات :
آرتیشو چون گرم است ممکن است در بعضی از اشخاص تولید سودا کند لذا بهتر است با سرکه خورده شود ضمنا طعم آرتیشو را دوست ندارند . اینگونه اشخاص اگر بخواهند از مزایای آرتیشو استفاده کننده تنطور قرص یا کپسول آرتیشو مصرف نمایند .

CASSIATORA
2008/04/02, 21:18
شوید

کلیات گیاه شناسی
شوید
گیاهی است یکساله یا دوساله که گاهی ارتفاع آن به یک متر نیز می‌رسد.
ریشه آن راست و مخروطی شکل و سفید است. این گیاه در اکثر نقاط دنیا منجمله قسمتهای جنوب اروپا ، ‌مصر ،‌آمریکا و چین پرورش داده می‌شود. میوه شوید بیضوی ، ‌مسطح و به طول 4 میلیمتر و عرض 3 میلیمتر است. رنگ آن قهوه‌ای روشن و در سطح آن برجستگیهایی برنگ زرد و در کناره‌های آن لبه بال مانندی به رنگ زرد روشن دیده می‌شود.

خواص داروئی
تخم شوید اثرات درمانی زیادی دارد منجمله به عنوان ضد تشنج ،‌ ضد درد ، نفخ شکم ، ادرار آور و برای تقویت معده بکار می‌رود. برای کسانی که اشتهای زیادی به غذا ندارند و لاغر هستند تخم شوید بهترین دارو است زیرا اشتها را زیاد کرده و معده را تقویت می‌کند و انرژی به بدن می‌دهد. تخم شوید را می‌توان برای ناراحتی معده ، بی‌خوابی و ضد گاز معده بکار برد. خانمهای شیرده که شیر آنها کم است باید حتما روزی چند بار دم کرده تخم شوید بخورند و یا در غذای خود مصرف کنند که بطور معجزه آسائی شیر آنها زیاد خواهد شد.

طب گیاهی ایران خواص زیادی را برای شوید قائل است مثلا در مورد درد شدید و ورم معده از دم کرده شوید استفاده می‌کردند که اثر تسکین فوری دارد. از شوید برای دل درد در حیوانات نیز استفاده می‌شود و دامداران قدیم به خوبی به این موضوع واقف بودند. مثلا برای گوسفند و بز کافی است که مقدار 30 گرم تخم شوید به آنها داد که نفخ و دل درد را ساکت کنند. در مورد بیمارانی که مبتلا به استفراغ شدید هستند و هیچ غذایی حتی آب را نمی توانند در معده خود نگاهدارند بهترین درمان شوید است. این نوع بیماران باید دم کرده شوید را آهسته آهسته بنوشند. در چین ، حتی شوید را برای کمردردهایی که به علت انقباض عضلانی باشد بکار می‌برند. یک نسخه قدیمی چینی برای باد فتق نیز از تخم شوید استفاده می‌کنند.

طرز استفاده
برای باد فتق که از تخم شوید استفاده می‌کنند دستور آن به این صورت است که باید حدود 40 گرم تخم شوید را بو دهید تا کاملا قهوه‌ای شود سپس آنرا کاملا آسیاب کنید تا به صورت پودر درآید و بعدا آنرا با سرکه سیب مخلوط کرده و میل کنید.

CASSIATORA
2008/04/02, 21:19
قهوه

مقدمه
قهوه Coffee درختی است که ارتفاع آن تا هشت متر می‌رسد دارای ساقه‌ای استوانه‌ای شکل و برگهای نوک تیز ، متقابل ، بیضوی و همیشه سبز می‌باشد. گلهای قهوه به رنگ سفید و بطور گروهی در کنار برگها ظاهر می‌شود. هر یک دارای کاسه و جام 5 قسمتی هستند. پرچمهای گلهای آن به تعداد 5 و میوه‌اش شفت مانند و در ابتدا سبز رنگ است ولی تدریجا زرد و قرمز رنگ می‌شود. میان‌بر گوشت‌دار میوه آن محتوی دو دانه با غشای سخت می‌باشد. بهترین نوع قهوه ، قهوه عربی است.

پراکندگی قهوه
درخت مذکور در حبشه به حالت وحشی وجود دارد. در سودان و غالب نواحی آفریقا بدان برخورد می‌شود. در عربستان پرورش آن انجام گرفته است.

دانه قهوه
دانه قهوه از یک غشای نازک و بسیار ظریف ابریشمی به رنگ سفید شفاف پوشیده شده است. دانه قهوه شکل بیضوی نسبتا مسطح دارد. دانه قهوه بر حسب نوع بدست آمدن آن از درون میوه رنگ مایل به سبز یا مایل به زرد دارد. بوی آن مخصوص و طعمش در ابتدا ملایم است ولی تدریجا گس می‌شود. بر اثر بو دادن نیز بوی مطبوع و قوی پیدا می‌کند.

عمل فیزیولوژیک و سمیت قهوه
قهوه بر روی دستگاه اعصاب مرکزی و پیرامونی مانند یک ماده نیرو دهنده عمل می‌کند و چنین معتقدند که با مصرف آن ضمن فراهم شدن نوعی نشاط باطنی ، باریک بینی و سرعت انتقال در درک مسائل مختلف پیش می‌آید. از معایب قهوه آن است که غالبا ایجاد بی‌خوابی می‌کند ولی اگر عادت به مصرف مقدار متعادل آن پیدا شود در بسیاری اشخاص موجب بی‌خوابی نمی‌شود. قهوه بر روی دستگاه گردش خون تاثیر نموده، ضربان نبض و انرژی انقباضات ماهیچه قلب را افزایش می‌دهد و ترشح و دفع ادرار را زیاد می‌کند. تاثیر قهوه بر روی مرکز عصبی ، مغز ، کلیه و قلب و ... به علت وجود کافئین در آن است.


کافئیسم
مصرف زیاده از حد و بی‌رویه قهوه ، عوارضی مخصوصا در اشخاص عصبی بوجود می‌آورد مانند آنکه موجبات بی‌خوابی ، تپش قلب ، درد معده ، سوءهاضمه ، بی‌اشتهایی ، احساس صداهایی در گوش ، سرگیجه ، مشاهده اشباحی در مقابل چشم ، کابوس ، لرزش ، زیاد شدن عمل رفلسکها ، کم شدن تمایلات جنسی و ضعف عمومی را فراهم می‌کند. با قطع شدن مصرف قهوه ، عوارض مذکور معمولا از بین می‌رود ولی در این مورد باید حساسیت اشخاص در مقابل مصرف قهوه نیز به حساب آورده می‌شود

CASSIATORA
2008/04/19, 19:55
دوستان عزیز این مطالب كاملیست درمورد گیاه آلوئه ورا كه امیدوارم مفید باشه(تحقیق خود من بوده كه خدمتتون ارائه داده شده).

آلوورا گیاه مناطق نیم حاره ای , تاریخ و سرگذشتی طولانی و پرآوازه دارد که قدمت آن به زمان کتاب مقدس بر می گردد . در تمام تاریخ تدوین شده بشری از این گیاه بعنوان گیاهی مهم , چند منظوره و با کارایی همه جانبه نام برده شده و اعتبار و اهمیت خاصی برای آن قایل شده اند . برگهای ضخیم و پهن گیاه که به تدریج باریک می شوند نزدیک به سطح زمین و از ساقه های باریک و کوتاهی می رویند . با وجود شباهت ظاهری , این گیاه از خانواده کاکتوسها نیست بلکه عضوی از گروه و خانواده سوسنی ها محسوب می شود که به گروه "Aloe Barbadensis" مشهور هستند .
 
                                  
 
از دیگر اعضای این گروه می توان پیاز, سیر و شلغم را نام برد . وابستگی این گیاه به خانواده سوسنی ها از گلهای زرد رنگ لوله ای شکلی که هرسال در بهار می رویند , کاملا واضح و آشکار است . بیشتر از 250 گونه از این گیاه در سراسر دنیا می رویند ولی امروزه فقط دو نوع از آن به نامهای Aloe Barbadensis Miller & Aloe Aborescens برای مصارف تجاری و صنعتی پرورش داده می شوند که علا قه مندان و طرفداران فراوانی نیز دارند .
آلوورا در هوای گرم و در مناطق حاره ای رشد می کند و تحمل سرما و یخ زدگی را ندارد و بسرعت از بین می رود . در ایالات متحده آمریکا این گیاه بیشتر در تگزاس جنوبی , فلوریدا و کالیفرنیا ی جنوبی رشد می کند و در سایر نقاط دنیا نیز می توان این گیاه را در مکزیک , کشورهای حاشیه اقیانوس آرام, هندوستان, آمریکای جنوبی و مرکزی , آفریقا , استرالیا و کشورهای منطقه کارائیب مشاهده کرد . گیاه بالغ و رشد یافته آلوورا بین 7 تا 12 سانتی متر ارتفاع دارد و طول و شعاع پیرامونی آن نیز بین 70 تا 90 سانتی متر است .
 
                                                         
برگهای گیاه در پایین ساقه و نزدیک به سطح زمین در طرح و آذین گلسرخی رشد می کنند .
هر گیاه بین 12 تا 16 برگ دارد که به هنگام رشد تا حدود یک کیلو و 300 گرم وزن دارند . هر شش تا هشت هفته یک بار , می توان سه یا چهار برگ از گیاه را چید . در ابتدا , استفاده تجاری و اقتصادی از گیاه آلوورا جهت تهیه شیرابه ای بنام " Aloin" بود که سالها به عنوان ماده اولیه داروهای مسهل, مورد مصرف قرار می گرفت . "Alion" به قدری مشهور و پر آوازه گشت که هم معنی و مترادف نام Aloe Vera شد و تا سالهای اوایل قرن بیستم در تاریخ تجارت و بازرگانی دنیا این دو نام در کنار هم و به یک معنی توجیه می شدند .
این مساله سالهای بعد , هنگامی که ترکیب دیگری از الوورا به نام آلوئه ژل ( (Aloe Gel به بازار آمد , باعث گیجی و سردرگمی مصرف کنند گان آن شد . "آلوئه ژل" , ژلی بی رنگ و نیمه جامد بود که حدود سال های 1950 به بازار عرضه شد و بسرعت اعتبارو اهمیت بسیار زیادی یافت از این ژل به عنوان ماده اصلی و پایه در نوشابه ها و شربتهای تقویتی , عامل مرطوب کنندگی در محصولات بهداشتی و عامل شفابخش و درمان کننده در داروهای بدون نسخه و محصولات آرایشی استفاده می شد .
 
                                                          
تحقیقات و بررسی های شیمیایی نشان داده که شیره شفاف (ژل ) سرشاراز اسیدهای آمینه , مواد معدنی , ویتامین ها , آنزیم ها , پروتئین ها , پلی ساکاریدها و محرک های بیولوژیکی است . علاقه و اشتیاق عموم نسبت به "آلوورا" به سرعت گسترش می یافت بنابراین تحقیقات گسترده و همه جانبه ای جهت شناخت و بررسی اجزای تشکیل دهنده آلوورا آغاز شد تا جزئیات بیشتر و سرنخ های تازه تری در خصوص این گیاه و جادوی نهفته در آن به دست آید . این تحقیقات و بررسی ها باعث شد که این صنعت در اواخر سالهای 1970 و اوایل 1980 تحت نظارت و کنترل سازمان غذایی و دارویی ((FDA قرار گیرد زیرا در مورد استفاده از این گیاه و اثرات ان مطالب بسیار مبالغه آمیزی به مصرف کنندگان ابراز می شد .
ژل آلوورا نیز همچون سایر عصاره های طبیعی دیگر (عصاره میوه ها و یا سبزیها) پایدار و مقاوم نیست و به سرعت در مقابل میکروبها آسیب پذیر است .
موفقیت بزرگ و برجسته در صنعت آلوورا ابداع و ایجاد شیوه و روش درست حفظ و مقاوم ساخت این شیره (ژل) بود که باعث شد تا در تمام مراحل نگهداری و یا حمل و نقل به اکناف دنیا , به مدت بسیار طولانی بدون ترس از آلودگی نگهداری شود و در نهایت به عنوان ماده اولیه در داروها و یا اقلام آرایشی به کار رود .
تحقیقات و آزمایشهای وسیع در دنیا بر روی این گیاه انجام گرفته و ثابت نموده که بعضی از خواص آلوورا قابل انکار نیست .
به عنوان مثال خاصیت مرطوب کنندگی و نفوذ سریع آن در پوست به اثبات رسیده است ولی خواص دیگری همچون ضد درد و خاصیت درمان کنندگی و آنتی بیوتیک که به آن نسبت داده اند هنوز کاملا به اثبات نرسیده و نیازمند تحقیق و بررسی های مستند و آزمایشهای علمی بیشتری می باشد . امروزه صنعت و تجارت "آلوورا" و تولید فراورده هایی از این گیاه , اعتباری شایسته و جهانی در میان صنایع دیگر جهان برای خود یافته است و به همین علت هیئت علمی بین المللی الوورا(International Aloe Seience Couneil) تشکیل گردید که کمک های شایانی به این صنعت نموده و از طریق این هیئت صنعت مذکور قادر به تولید بهترین نوع این گیاه با کیفیتی بسیار مطلوب شده است .
استقبال و علاقه عموم به این گیاه و فراورده های مربوط به آن , ثابت کرده که این هیئت علمی ((I.A.S.C. در مسیر درستی حرکت می نماید . هیئت افرادی با تجربه , ماهر و حرفه ای را مامور نموده که در خصوص گسترش و بازاریابی و عرضه بیشتر و بهتر این ژل و فراورده های مربوط در آینده , بررسی و تحقیق نمایند و این همه به این خاطر است که هیئت علمی به درستی می داند که آینده "آلوورا " , آینده ای پر از موفقیت برای کسانی است که در راه اعتلای این صنعت گام بر می دارند .

گیاه "آلوورا" دارای چهار خاصیت مهم و اصلی است :

1-ضد التهاب و تحریک پذیری
2-ضد قارچ و ضد کپک
3-میکروب کش ( آنتی بیوتیک )
4-احیاء کننده , از نو سازنده و نشاط بخش

"آلوورا" به خاظر خواص بازسازنده و منحصر بفرد خود از سایر داروهای طبیعی و گیاهی دیگر متمایزاست . این خاصیت منحصر بفرد عناصر گیاه را قادر می سازد که در عین حالی که درست روی هدف مورد نظر در بدن به فعالیت مشغول هستند بر روی همدیگر نیز اثرات تداخل و متقابلی داشته باشند .
"آلوورا" تواناییهای درمانی متعددی دارد و به راحتی می تواند جایگزین داروهای استروئیدی موضعی و خوراکی و یا آنتی بیوتیکهای موضعی شود .
"آلوورا " دارای آنزیم های متعددی است (92 آنزیم) واز آنجایی که آنزیم ها به یدن در جذب مواد غذایی اصلی کمک نموده و در عین حال پالایش و تصفیه آن را به عهده دارند , الوورا به عنوان گیاهی ارزشمند در این خصوص محسوب می شود .
"آلوورا" اثرات جانبی داروها را کاهش می دهد و قدرت ایمنی بدن را بالا برده و کمک می کند که ازتجمع سموم در بدن جلوگیری شود .

"آلوورا" چها بار سریتر از آب در بدن نفوذ می کند .

"آلوورا به فیزیولوژی بدن آسیب نمی رساند , بلکه آن را متعادل نموده و بهبود می بخشد .
"آلوورا " خواص درمانی و غذایی بسیاری دارد و سرشار از ویتامین , مواد معدنی , اسیدهای آمینه و انزیم هاست .
"آلوورا" دارای عناصر و موادیست که روی کلیه نقاط بدن بسته به میزان آن تاثیر گذار و اثر بخش است .
"آلوورا" سلولها را احیاء و حیات می بخشد . راز نهان و جادوی نهفته در"آلوورا" اثرات متقابل و مرموز عناصرآن بر روی همدیگر می باشد . "آلوورا " را نیز همچون گیاه جین سنگ ( (Jinseng می توان گیاه "adaptogenic بشمار آورد .
طبق اظهار نظر "برگمن" دانشمند ومحقق روسی adaptogeninc به گیاهی گفته می شود که اثرات و خواص تنظیم کننده و کنترل کننده روی بدن داشته باشد و به بدن کمک کند که در لحظات و موقعیت های بحرانی و استرس زا تعادل خود را حفظ نماید و در همین هنگام که تنظیم و کنترل سیستم ایمنی بدن را به عهده دارد به درمان بخشی دیگر از بدن که بیمار است بپردازد .

این عمل گیاه یا دارو (adaptogenics) در زمان نیاز و در آن بخش از بدن که فعالیتش کارساز و مورد نیاز باشد , انجام خواهد پذیرفت و اگر مورد نیاز نباشد ظاهرا بدون فعالیت باقی می ماند گر چه به آهستگی و به تدریج سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند .

بیماریها و خواص درمانی آلوورا :

پوکی استخوان : آلوورا حاوی تعدادی مواد معدنی از جمله "BORON" می باشد که کمبود کلسیم در بدن را به حداقل رسانده , جذب آن را تسریح می بخشد و آن را در تمام بدن پخش می کند .
دیابت :آلوورا آنزیم های موجود در پانکراس را فعال می کند و در افرادی که دچار دیابت و هیپوگلسیمی هستند به تعادل و تنظیم قند در خون کمک می نماید .
زخم معده : آلوورا ترشح اسید های مهده را تنظیم و کنترل می نماید و خواص بی حس کننده و منعقد کننده خون , ضد باکتری و درمان کننده و شفابخش دارد . ژل خوراکی آلوورا به خاطر شکل و ساختار ظاهریش به جداره لوله های گوارشی می چسبد و سرعت بهبود زخم را افزایش می دهد .
کلسترول :آلوورا هنگامی که با الیاف سلولزی (Fiber) همراه و مخلوط شود , سطح کلسترول خون را تنظیم نموده و خون را پالایش و تصفیه می نماید . کپسول آلوورا با گیاه یونجه به خاطر سبزینه (کلروفیل ) موجود در یونجه بسیار موثر است .
فشار خون :مصرف مداوم عصاره و یا کپسول الوورا باعث کنترل و تنظیم فشار خون می شود .
بیماریهای محرک روده : مصرف آلوورا به صورت مرتب اثرات شفابخش طولانی مدت و مثبتی به همراه داشته و سیستم گوارشی را پالایش نموده و بهبود بیماری را تسریع می نماید .
شفابخشی و تاثیر پذیری محصولات آلوورا بستگی کامل به تمام مراحل حفاظت منابع طبیعی تولید و پرورش گیاه و روش خلوص و تصفیه آن دارد . ژل آلوورا که از وسط برگ گیاه به دست می آید حاوی مواد سلولوئیدی است که به ژل حالت نیمه جامد و خمیری شکل می بخشد و به خاطر این غلظت است که ژل خمیر گونه تا زمانی که تصفیه , پالایش و صاف نشود قابل استفاده نخواهد بود .
 
                                                         
خمیر نیمه جامد سلولوئیدی شیره آلوورا با استفاده از پروسه و روش دیالیز سرد و فیلتراسیون و صاف کردن شش مرحله ای که در هیچ مرحله ای از آن گرما و حرارت نقشی ندارد تا خواص غذایی ژل از بین نرود , از ژل آلوورا جدا می شود . در این مرحله "Aloine" به دست می آید که عبارتست از شیره ای زرد رنگ که به عنوان مواد اولیه داروهای مسهل بکار می رود , همچنین سولفیت ها نیز از ژل جدا می شوند تا خطر آلرژی و حساسیت هم از بین برود .
 


ادامه دارد...

CASSIATORA
2008/04/19, 19:57
ادامه ی مطلب...

آلوورا گیاهی است از گونه لاله دارای برگی پهن و حاوی ژل . این گیاه از نواحی آفریقا منشاء گرفته و گونه های متفاوتی دارد که در دارا بودن مقدار ترکیبات از هم جدا میشوند . این گیاه داروئی از دوران قدیم و نخستین مصرف داشته و مدتی به فراموشی سپرده شده بود ولی جدیدأ دوباره به آن توجه شده است . این گیاه دارای خواص متعددی است و از آن جمله میتوان به موارد : ضد حساسیت – ضد باکتری – ضد قارچی – ترمیم زخم – ترمیم نواحی سرمازده – مسهل و موارد دیگر اشاره کرد .
از برگ و ژل این گیاه می توان استفاده کرد . موارد استفاده این دارو با نتایج خوب در بیماریهای پوستی و داخلی شامل :

بیماری پوستی داءصدف – درماتیت سبوره (پوسته ریزی سر و در موارد شدید سینه , زیر بغل و کشاله ران ) – سوختگیها – ترمیم زخم بستر – ترمیم نواحی سرمازده – سوختگی پای کودکان بعلت قنداق و مشما (ادرار سوختگی ) و غیره ....
در بیماران با زخم معده نیز مؤثر بوده و در بیماران دیابتی (قند خون بالا ) قند خون را کاهش می دهد و همچنین در بیماریهای روماتیسمی نیز با موفقیت استفاده شده است .

این قسمتی از خواص این دارو بود که اثبات شده ولی موارد دیگری نیز وجود دارد که هنوز به اثبات نرسیده است .

خواص دارویی و آرایشی گیاه آلوورا
مجله قشم نوشت : گیاه "آلوورا" (Aloe Vera) با مبنای رویش در آفریقا و هرمزگان که به زبان فارسی " صبر زرد " نامیده می شود از سالیان دور در جهان برای درمان انواع بیماری از جمله سرطان مورد استفاده قرار می گرفته است . تاریخچه گیاه آلوورا یا صبر زرد و اثرات دارویی آن به 6 هزار سال قبل باز می گردد . به نوشته این مجله از گذشته های دور ژل این گیاه برای درمان زخمهای عفونی و ترمیم سوختگی و بریدگی مورد استفاده قرار می گرفت و با پیشرفت علم داروسازی و شناخت خواص دارویی در نیمه دوم قرن بیستم ماده مسهل خاص از برگ آلوئه ورا شناخته شد و سالیان طولانی این گیاه برای استخراج مسهل قوی آن در جزایر کارائیت به طور مصنوعی کاشته می شد . آلوئه ورا صرف نظر از مصرف گسترده در کلیه مواد آرایشی , بهداشتی و داروهای ترمیمی , جایگاه مصرف وسیعی را در نوشابه ها و مواد غذایی به خود اختصاص داده است .

"آلوورا" گیاهی است که برای ماندن و رشد کردن به حداقل آب نیاز دارد و در خاکهای شور و ساحلی به آسانی رشد و پرورش می کند و نسبت به حشرات و بیماری بسیار مقاوم است . تکثیر "آلوورا " به صورت تولید خودجوش و بذر است و در بسیاری از موارد هر بوته تا 10 پاجوش دربردارد , گیاه پایدار و چندین ساله است و هر سه ماه یکبار می توان از هر بوته سه تا چهار برگ کناری برداشت و برای استخراج محصول در کارخانه ها مورد استفاده قرار داد . مجله قشم می نویسد , خواص متعدد دارویی شناخته شده در آلوورا سبب شده است که آن را" گیاه قرن بیستم" بنامند . رییس مرکز پژوهشهای بیوتکنولوژی خلیج فارس در گفتگو با مجله قشم گفت : مصرف آلوورا در طب سنتی تاریخچه ای طولانی دارد و میلیونها انسان در سراسر جهان "آلوورا" را به عنوان ماده مؤثر و اصلی کمکهای اولیه در خانه نگهداری می کنند .

به گفته دکتر نسرین معظمی, آلوئه ورا دارای حدود 200 ماده مؤثر است که مواد آرایشی , بهداشتی , غذایی و نوشابه ها بزرگترین بازار بین المللی مصرف این گیاه به شمار می آید . وی تصریح کرد که کشورهای کره و ژاپن قدیمی ترین مصرف کنندگان آلوئه ورا در طب سنتی خود هستند و در کره ژل آلوورا با غلظت 99 درصد مصرف می شود . این وضعیت در سنگاپور و مالزی نیز گسترش یافته و استرالیا نیز بالاترین مصرف آلوئه را دارد و با حضور ژاپنی ها در استرالیا بازار مصزف نوشابه های آلوئه گسترش یافته است . دکتر معظمی می گوید : مواد آرایشی طبیعی چهار درصد از 16 میلیارد دلار بازار مواد آرایشی را در اختیار دارد و تولید آنها سالانه 12 تا 15 درصد افزایش می یابد که 3 برابر رشد توسعه سایر صنایع است .

نوشابه های حاوی ژل آلوورا در فروشگاههای عرضه کننده (Health food) ارائه می شود که دارای طعم و رنگهای متفاوت است . وی افزود : آلوورا 200 ماده مؤثر دارد که در مراحل تولید این فراورده ها به دو قسمت اساسی – Resin"Aioe"(آنتراکینونهای آلوئه ) و "ژل Aloe" تقسیم می شود .

پایان.

CASSIATORA
2008/04/22, 10:42
ادامه....

این گیاه یکی از گرانبهاترین مواد اولیه کارخانهای لوازم بهداشتی و آرایشی است، به طوری که حتی با وجود اینکه مقدار بسیار اندکی از ژل این گیاه در حد میلی گرم در مواد بهداشتی ارایشی استفاده میشود ولی از لحاظ کیفیت آن محصول را در رده ی بالایی قرار میدهد و قیمت محصولاتی که در ساخت انها از ماده موثره این گیاه استفاده میشود بسیار بالاست.

این گیاه بومی مناطق گرمسیریست ودر چنین شرایطی مانند هر گیاه دیگرمیتوان آن را در مزرعه کاشت. در شرایط آب وهوایی کرمانشاه در مناطق گرمسیر ودر گلخانه ها کشت می شود.
تمامی کسانی که برای سلامت پوست و موی خود ارزش قائلند میتوانند گلدانی از این گیاه را تهیه و از خواص منحصر به فرد این گیاه بر روی پوست و موی خود استفاده کنند .درست است که در صنعت با فراوری پیشرفته این گیاه را به خدمت می گیرند ولی با این وجود استفاده مستقیم از ژلی که داخل برگهای این گیاه است حتی در شرایط محل زندگیتان کمک شایانی به سلامت پوست ومویی شما کند.من موارد استفاده که در ذیل به ان اشاره میکنم از موارد استفاه مستقیم ژل این گیاهست. آن وقت خودتان قضاوت کنید که تهیه این گیاه چقدر می تواند برایتان سودمند باشد.
 
 
حتما تا به حال برایتان پیش آمده که دست شما با بخار آب یا ظروف داغ سوخته باشد در این صورت می توانید مقداری از ژل موجود در برگ لورا را جدا کرده و روی محل سوخته بگذارید بعد از چند دقیقه درد شما التیام می یابد .
اگر موهای شما شکننده شده یا موخوره زده مویتان را می توانید با این ژل ماساژ دهید سپس حمام کنید .درخشندگی و لطافت به مو یتان بر میگردد.
اگر پوستتان خشک است وتمایلی به استفاده از کرمهای چرب ندارید از ژل این گیاه استفاده کنید .نرم کننده ای بسیار قوی بدون اینکه پوستتان چرب شود.
اگر دچار آفتاب سوختگی شده اید استفاده مکرر از این ژل عوارض آن را کاهش می دهد.
موارد ذکر شده از خواص درمانی این گیاه ارزنده است .وشما مطمئن باشید تمام مواد اریشی با کیفیتی که برای پوست و موی خود استفاده می کنید حتما حاوی آلورا می باشد.


پایان.

CASSIATORA
2008/05/01, 20:07
شكر تيغال مشهدي


نام فارسي: شكر تيغال مشهدي
نام علمي: Echinops Ritrod انگليسي: Globe thistle
فرانسه: Bouletteآلماني: Russische - Kugeldistel

مشخصات گياهشناسی:
گياهي است پايا داراي ساقه‌اي راست معمولاً راست. در انتها به طول cm40-10 كه ظاهري بسيار زيبا مخصوصاً پس از گل دادن دارد. برگهاي آن داراي پهنكي با تقسيمات عميق دندانه‌دار و منتهي به يك خار دراز و نوك تيز در راس هر دندانه است. از مشخصات آن اين است كه پهنك برگ آن داراي 2 رنگ متمايز يكي سفيد در سطح تحتاني و ديگري سبز روشن در سطح فوقاني است. پراكندگي آن در مناطق مختلف به صورتي است كه در مناطقي با ارتفاع متر 135 مي‌رويد. كاپيتول‌هاي كروي آبي رنگ آن و زيباي آن در فاصله ماههاي تير تا شهريور به تناسب محل رويشي در راس ساقه و انشعابات آن ظاهر مي‌شود و در مجاورت برگهاي دو رنگ گياه منظره زيبا به وجود مي‌آورد ساقه و انشعابات آن نيز رنگ سفيد پنبه‌اي مانند سطح تحتاني پهنك برگ دارند ميوه اين گياه از تارهاي زرد رنگ و در ناحيه راس نيز منتهي به يك دسته تار مي‌باشد. اين گياه چون پس از گل دادن ظاهري بسيار زيبا دارد. از اين جهت غالباً اقدام به پرورش آن مخصوصاً در قسمت سنگ چين باغ مي‌شود.

خواص دارويی:
كليه قسمتهاي اين گياه به استثناي ميوه آن كه سمي است اثر مدر و معرق دارند و سابقاً از آن جهت مداواي بيماريهاي پوستي و به عنوان معرق استفاده مي‌شود ولي امروزه به عنوان مدر استفاده مي‌شود. و چون تفكيك گونه‌هاي داروئي آن براي مردم مشكل است استفاده از آن متروك شده است.

تدوین:حمیدرضا میرداودی-عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

CASSIATORA
2008/05/01, 20:08
سـيـر

بوي مشمئز كننده سير كه براي برخي از افراد زننده است، از طريق تنفس و حتي پوست بدن فرد پس از مصرف آن قابل حس است. به رغم اين، كارشناسان گياهان دارويي در سرتاسر جهان اين گياه را به عنوان يكي از مهمترين داروهاي گياهي تلقي مي كنند. اين گياه در ميان بسياري از فرهنگها در طول هزاران سال هم مصرف غذايي و هم مصرف دارويي داشته است. كارگران ساختماني كه اهرام مصر را مي ساختند براي مراقبت از خود در قبال بيماريها مقدار معتنابهي سير مصرف مي كردند. گوركنان اوايل قرن نوزدهم در فرانسه دم كرده سير خرد شده را به صورت عرق مصرف مي كردند تا ابتلاي آنها به طاعون را كه جان بسياري از انسانها را در اروپا تلف كرد، پيشگيري كند. در طول جنگ جهاني اول و دوم به سربازان سير داده مي شد، تا از بيماري قانقاريا پيشگيري شود.

معرفي گياه

سير يك گياه بومي آسياي ميانه است و امروزه در تمامي نقاط جهان يافت ميشود و نوعي گياه بادوام است كه طول آن به دو پا يا كمي بيشتر مي رسد. مهمترين بخش اين گياه كه مصرف دارويي و طبي دارد، هسته مركب آن است. هر هسته سير از 4 تا 20 دانه تشكيل شده است و وزن هر دانه به حدود يك گرم مي رسد.

تركيبات گياه

عنصر و تركيب اصلي فعال در سير، عنصر «آلين» است. آلين عنصر شيميايي بي بو از تيرة اسيد آمينه "سيستين" است. وقتي كه هسته هاي سير كوبيده ميشود، آلين موجود در آن به تركيب و ماده ديگري به نام آليسين تبديل ميشود. آليسين ماده فعالي است كه به سير ويژگي داشتن بو و بسياري از خواص درماني آنرا مي بخشد.

سير تازه حاوي 0/25 تا 1/15 درصد آلين است. كل ميزان مواد داراي گوگرد سير پس از كوبيده شدن سير به 25 تا 35 درصد آن مي رسد. آليسين خواص آنتي بيوتيكي به سير مي بخشد. آليسين همچنين از تشكيل كلسترول بيشتر جلوگيري مي كند. "آجون" ماده فعال مهم ديگري در سير است كه سبب پيشگيري از سخت شدن رگها و سكته مغزي ميشود.

اشكال موجود

فرآورده هاي حاصله از سير از سير كامل تازه، دانه هاي تازه يا خشك شده يا از روغن سير تهيه ميشود. اما ميزان آليسين موجود در فرآورده هاي تجاري بسته به نحوة تهيه آن يا درصد عناصر فعال در هسته هاي سير تازه فرق
مي كند. تمامي انواع سير به ميزان يكسان، عناصر فعال ندارند. فرآورده هاي چندين ساله تهيه شده از سير از طريق تخمير اين ماده گياهي حاصل ميشود. اينگونه فرآورده ها عاري از بوي مشمئز كننده است، اما فوايد سلامتي و بهداشتي زيادي ندارد. عمل تخمير، اغلب عناصر فعال موجود در سير را غيرفعال مي سازد، در نتيجه اين نكته حائز اهميت است كه عنوان كليه فرآورده هاي حاصل از اين گياه را به دقت بخوانيد. توصيه ميشود كه فرآورده هاي استاندارد آن مورد استفاده قرار گيرد تا اطمينان حاصل گردد كه غلظت خاصي از آليسين و ساير مواد فعال مصرف مي شوند
نحوه مصرف

انسانها در طول ساليان متمادي از سير براي درمان و پيشگيري از سخت شدن رگها (آرتريواسكلروز)، فشارخون بالا، سرماخوردگيها، سرفه، بونشيت و ناراحتيهاي مجاري معده اي- روده اي و درد ناشي از قاعدگي استفاده كرده اند. تحقيقات پزشكي نشان داده است كه سير مي تواند بسياري از انواع باكتريها، برخي از ويروسها، عفونتهاي قارچي و حتي انگلهاي روده اي را از بين ببرد. سير همچنين يك ماده ضد اكسيد است و مي تواند سيستم ايمني بدن شما را بالا ببرد. سير حتي در پيشگيري از سرطان مؤثر است. ليكن سير، از نظر خواص و اثرات مطلوب خود روي سيستم ايمني قلب و عروق شهرت دارد. اين گياه در درمان و پيشگيري از كلسترول بالا، تري گليسريد بالا، تصلب شرايين و عفونتهاي تنفسي نظير سرماخوردگي و سرفه نيز مؤثر است.

مي توانيد سير را به شكل زير براي پيشگيي از ناراحتيهاي قلب و عروق و سرماخوردگي معمولي مصرف كنيد. كپسولهاي سير: روزانه 1000 تا 3000 ميلي گرم (دوز مصرفي كمتر براي پيشگيري و دوز مصرفي بيشتر براي معالجه و درمان).

روغن: روزانه سه بار به مقدار 0/03 تا 0/12 ميلي ليتر.

نكات احتياطي

از مصرف زياده از حد سير بنا به احتمال بروز دردمعده اجتناب ورزيد، اگر بيشتر با سير تازه يا خشك سروكار داشته باشيد، ممكن است به سوختگي پوست يا تحريكات پوستي مبتلا گرديد. اگر مي دانيد خون شما به كندي انعقاد پيدا مي كند، از مصرف درماني زياد آن پرهيز كنيد. اين مسأله در صورتي كه درصدد انجام عمل جراحي هستيد اهميت بيشتري پيدا مي كند. مصرف زيادي سير احتمال خونريزي در طول يا پس از عمل جراحي را افزايش مي دهد. اگر باردار يا شيرده هستيد، قبل از مصرف زياد سير با پزشك خود مشورت كنيد. مصرف كم سير اشكالي ندارد اما ميزان مصرفي بالا مي تواند سبب تحريك رحم و حتي سقط جنين شود.

تداخل هاي احتمالي

اگر داروهاي ضد انعقاد نظير آسپيرين مصرف مي كنيد، از مصرف زياد سير اعم از تازه يا فرآوري شده تجاري آن اجتناب ورزيد.

CASSIATORA
2008/05/01, 20:10
چاي سبز
Green Tea

چاي سبز معمولاً براي معالجه بيماريها تجويز مي شود. اما مردم در تمام نقاط جها ن پي برده اند كه نوشيدن چاي سبزبطور روزانه فوايد سلامتي زيادي دارد. چاي سبز ماده پيشگيري كننده مهمي در قبال سرطان، افزايش چربيهاي خون، سفت شدن رگها و حفره هاي دندان تلقي ميشود. اين گياه در قبال اسهال خوني ناشي از باكتري مصونيت ايجاد مي كند. چاي سبز در رفع پاره اي از عفونتهاي قارچي، باكتري و حتي ويروسي (نظير سرماخوردگي عادي) نيز مفيد است. تفاوت بين چاي سبزو سياه در نحوه عمل آوري آنهاست. برگهاي تازه چاي كمي بخار داده ميشود و سپس به سرعت در چاي سبز خوشكانده ميشود. اين عمل از كنش آنزيمها در متلاشي كردن مواد غذايي و مغزي موجود در چاي بنام "پلي فنول" كه عناصر ضد سرطاني چاي سبز محسوب ميشوند، پيشگيري مي كند. پلي فنول چاي سبز حتي در مقايسه با ويتامين هاي C و E ضد اكسيد كننده بهتري است. چاي سبز براي سيستم هاضمه شما نيز مفيد است. چاي سبز سبب ميشود كه روشنتر فكر كنيد و حتي قوه بينايي شما را نيز تقويت
مي كند. اين گياه رگها را تقويت و از تجمع چربيهاي زياد در خون جلوگيري مي كند. اين گياه خلط را از گلوي ملتهب پاك و اثر مواد سمي را خنثي مي كند. "تانين" موجود در اين گياه مي تواند از تداوم اسهال جلوگيري كند. اگر در صدد افزايش ميزان تانين در چاي هستيد، بگذاريد بيشتر دم بكشد.

معرفي گياه

گياه چاي، گل بزرگي است كه داراي برگهاي هميشه سبز است. چاي سبز اثالتاً بومي چين است كه در آن كشور بيش از پنج هزار سال مورد مصرف بوده است. امروزه چاي در تمامي نقاط آسيا و بخشهايي از خاورميانه و آفريقا نيز كشت ميشود. چاي سياه در آمريكا بيشتر رايج است و تخمير داده ميشود و به اندازه چاي سبز سالم نيست. چاي سبز تخمير داده نميشود (چاي اولانگ نيمه تخمير شده است).

تركيبات گياه

غنچه برگ و برگهاي جوان بهترين بخش چاي سبز هستند. چاي حاوي كافئين آلكالوئيدهاي پورين، تئوفيلين و تئوبرومين است. اما فعال ترين تركيبات موجود در آن عبارت است از پلي فنولها كه بسياري از خواص درماني و پيشگيرانه ناشي از وجود آنها است.

اشكال موجود
اغلب فرآورده هاي چاي سبز به صورت برگ خشك چاي عرضه ميشوند. البته عصاره هاي تهيه شده از برگها و غنچه برگ آن موجود است. چاي سبز حاوي 300 تا 400 پلي فنول و 50 تا 100 ميلي گرم كافئين در هر ليوان است. فرآورده هاي چاي سبز عاري از كافئين داراي پلي فنولهاي فشرده (60 تا 89 درصد كل پلي فنولها) است.
نحوة ‌مصرف

يكي از عناصر فعال در چاي سبز به اندازه آسپيرين ازتجمع پلاكتهاي خوني جلوگيري مي كند كه اين اثر جريان خون را بهبود مي بخشد. چاي سبز از سخت شدن رگها نيز جلوگيري مي كند. تحقيقات مردمي نشان مي دهد كه در كشورهايي كه مردم هر روز چاي سبز مصرف مي كنند موارد سرطاني كمتر بوده است، هر چند بين اين دو هيچ رابطه علت و معلولي تاييد نشده است. اما چاي سياه فاقد خاصيت مشابهي است. در واقع، اگر به مقدار زيادي چاي سياه مصرف كنيد، ضريب خطر ابتلا به سرطان راست روده، كيسه صفرا و مخاط رحم را افزايش مي دهيد.

اثرات ضد سرطاني چاي سبز در موارد سرطان مجراي معده- روده اي، سرطان ريه و پستان بيشتر نمايان است. چاي سبز قوياً به عنوان جايگزيني براي چاي سياه و قهوه توصيه ميشود. نوشيدن روزانه سه ليوان چاي سبز (حاوي سه گرم مواد حل شدني، يا 240 تا 320 گرم پلي فنولها) يا روزانه 300 تا 400 ميلي گرم عصاره استاندارد چاي سبز (عصاره ها بايد حاوي 80 درصد پلي فنولها و 55 درصد اپي گالوكزچين) ميزان مصرفي چاي سبز است. انواع فرآورده هاي كپسولي و مايع چاي سبز نيز قابل دسترسي است.

نحوة ‌مصرف

يكي از عناصر فعال در چاي سبز به اندازه آسپيرين ازتجمع پلاكتهاي خوني جلوگيري مي كند كه اين اثر جريان خون را بهبود مي بخشد. چاي سبز از سخت شدن رگها نيز جلوگيري مي كند. تحقيقات مردمي نشان مي دهد كه در كشورهايي كه مردم هر روز چاي سبز مصرف مي كنند موارد سرطاني كمتر بوده است، هر چند بين اين دو هيچ رابطه علت و معلولي تاييد نشده است. اما چاي سياه فاقد خاصيت مشابهي است. در واقع، اگر به مقدار زيادي چاي سياه مصرف كنيد، ضريب خطر ابتلا به سرطان راست روده، كيسه صفرا و مخاط رحم را افزايش مي دهيد.

اثرات ضد سرطاني چاي سبز در موارد سرطان مجراي معده- روده اي، سرطان ريه و پستان بيشتر نمايان است. چاي سبز قوياً به عنوان جايگزيني براي چاي سياه و قهوه توصيه ميشود. نوشيدن روزانه سه ليوان چاي سبز (حاوي سه گرم مواد حل شدني، يا 240 تا 320 گرم پلي فنولها) يا روزانه 300 تا 400 ميلي گرم عصاره استاندارد چاي سبز (عصاره ها بايد حاوي 80 درصد پلي فنولها و 55 درصد اپي گالوكزچين) ميزان مصرفي چاي سبز است. انواع فرآورده هاي كپسولي و مايع چاي سبز نيز قابل دسترسي است.

تداخل هاي احتمالي

اگر داروهاي الكالين (نسخه اي يا بدون نسخه) مصرف مي كنيد، بهتر است كه از مصرف چاي بپرهيزيد. تانين موجود در چاي با داروهاي الكالين (قليايي) تداخل پيدا مي كند كه اين امر سبب ميشود كه داروها كم اثر باشند.

CASSIATORA
2008/05/01, 20:11
رازيانه
Anethom grareoles L.مشخصات گياه :

گياهي است يکساله با ساقه منشعب و پوشيده از يک گرده سبز مايل به آبي است که در انتهاي ساقه هاي گل هاي چتري به رنگ زرد طلايي مي باشد . گياهي است علفي و پايا از خانواده چترپايان (Apiaceae) که ميوه هاي آن قابل استفاده است .


موارد استفاده :

در قديم به عنوان يک گياه دارويي بر عليه سرفه ، سردرد، و براي تهيه مرهم به کار مي رفته است و امروزه به عنوان يک گياه معطر در باغچه و مزارع مي کارند .
خواص درماني ديگر اين گياه ، ضد نفخ ، ضد اسپاسم خفيف گوارش ، به عنوان افرايش دهنده شير مادر به کار مي رود .
آثار فارماکولوژيک :

اسانس رازيانه روي عضلات صاف حيوانات اثر اسپاسموليتيک دارد و پليمر هاي آنتون موجود در گياه که ترکيبات استروژنيک فعال است ، به عنوان آثار افزاينده شير مادران مي باشد.


مقدار مصرف :

7-5 گرم از ميوه يا اسانس آن در روز مي شود استفاده کرد


منع مصرف و عوارض جانبي :
مصرف زياد از حد از ميوه رازيانه مي تواند اثرات سمي داشته باشد.

CASSIATORA
2008/05/01, 20:13
پائودارکو

كارشناسان گياهان طبي برزيلي از گياه پائوداركو براي درمان و معالجه انواع اولسر، ديابت، روماتيسم، سرطان و كچلي استفاده مي كنند. چاي اين گياه ماده معروفي براي درمان عفونتها، التهاب قارچي كانديدا و ساير انواع عفونتها است. برخي از درمانگران ادعا مي كنند كه چاي تهيه شده از اين گياه در درمان سرطان هم مؤثر واقع ميشود.

پائوداركو به عنوان فرآورده درماني، آنچنان در ايالات متحده معروف شده است ه نسل درخت آن در آستانه خطر انقراض قرار دارد.

معرفي گياه

پائوداركو نوعي چاي گياهي تهيه شده از پوسته داخلي درختان هميشه سبز تاببوا (tabebuia) است. اينگونه درختان در مناطق گرم آمريكاي مركزي و جنوبي مي رويند. بخش اعظم پائوداركو از درختي در جنگلهاي باراني آمازون به نام (درخت تاببوا آولاندا) تهيه ميشود.

درخت مزبورنوعي گياه هميشه سبز داراي برگهاي پهن است كه طول آن به 125 پا مي رسد. چون اين درخت چنان محكم است كه به آساني از بين نمي رود.

تركيبات گياه

فرآورده هاي تهيه شده از پائوداركو از پوسته داخلي درختان تابيوا تهيه ميشوند. پوسته درختان مزبور حاوي عناصر شيميايي مهمي به نام "نافتوكوئينون" است. برخي از اين عناصر در رفع عفونت و كاهش تورم مفيد هستند. اما چون بخش اعظم فرآورده هاي تهيه شده از پائوداركو استاندارد شده نيست، معلوم نيست آيا فرآورده هاي مذكور حاوي مقدار معتنابهي مواد فعال مهم هستند يا نه.

برخي از انواع چاي گياهي كه بر چسب پائوداركو خورده اند واقعاً از درخت تابيوا تهي نشده اند. هميشه به خاطر حصول اطمينان از اصالت پائوداركو برچسب و عنوان آنرا بخوانيد اطمينان حاصل كنيد كه چاي مورد نظر حاوي عنصر و تركيب بابيوا آولاندا هست.

اشكال موجود

پائوداركو به صورت چاي پوته خشك، عصاره الكلي، عصاره غير الكلي (معمولاً گليسيرين) عرضه ميشود. بخش اعظم تحقيقات شيميايي به عمل آمده درباره پائوداركو معطوف به چوب آن و نه پوسته آن بوده است. چوب اصلي تاببو آولاندوا حاوي نفتوكوئينون است. اما تعيين مقدار موجود اين ماده در فرآورده هاي پائوداركو آسان نيست چون اينگونه فرآورده ها استاندارد نيستند. بنابراين بهتر است آن دسته از انواع تجاري اين گونه فرآورده ها خريداري شود كه از نظر كيفيت شهرت خوبي دارند

نحوه مصرف

به نظر مي رسد پائوداركو براي درمان عفونتهاي مخمري مناسب است. اين داروي گياهي در درمان كانديديازيس مهبلي و كانديديازيس دهاني نيز مؤثر و مفيد است. پائوداركو همچنين داراي پاره اي خواص آنتي بيوتيكي و ضد قارچي است و گاهي اوقات سبب كاهش تورم و التهاب مفصل ميشود. دانشمندان پي برده اند كه لاپاچول به عنوان عنصر فعال موجود در پائوداركو مي تواند جلو عفونتهاي قارچي را بگرد و انگلهاي روده اي را اين بين ببرد. پائوداركو مي تواند باكتريها و ويروسهاي امل عفونت نظير "هرپس سيمپلكس"، آنفولانزا و سرخك رانابود سازد.

مي توانيد اين گياه را به عنوان نوعي مكمي گياهي در صورت ابتلا به هر كدام از عوارض فوق مصرف كنيد. اما اگر بيماري جدي داريد، اعم از عفونت يا سرطان، قبل از هر چيز، با پزشك معالج خود مشورت كنيد.

دوز مصرفي توصيه شده براي تهيه چاي از پوسته شل اين ماده گياهي، يك قاشق غذاخوري از آن را در يك ليوان آب (8 انس)، بريزيد و بگذاريد به مدت 5 تا 15 دقيقه دم بكشد.

* يك ليوان از چاي تهيه شده را روزي دو تا هشت بار ميل كنيد.

* در صورت مصرف عصاره اين ماده گياهي، از دستورات كارخانه سازنده كه در برچسب آن موجود است تبعيت كنيد.

* در مورد مصرف تنتور گياهي (1:5) كه محلولي است تهيه شده از گياه و الكل يا گياه، الكل وآب، روزانه دو تا سه بار يك ميلي ليتر از آن ميل كنيد.

* در مورد انواع كپسول نيز روزانه سه بار 1000 ميلي گرم مصرف كنيد.

نكات احتياطي

خوردن چاي پائوداركو و عصاره آن طبق دوز مصرفي توصيه شده بي خطر است. اگر زياد چاي پائوداركو بخوريد، ممكن است دچار تهوع شويد. اگر با مشكلات انعقاد خون مواجه هستيد از مصرف پائوداركو اجتناب ورزيد مگر اينكه قبلاً با پزشك معالج خودتان مشورت كرده باشيد.

CASSIATORA
2008/05/01, 20:14
فرنجمشک
Lemon Balm


همانطور كه پونه بنا به خواص تسكين بخش روي معده معروف است، فرنجمشك نيز براي تسكين و رفع درد و ناراحتي ناشي از هاضمه شامل گاز و باد معده مورد استفاده قرار مي گيرد. فرنجمشك همچنين با ايجاد آرامش و تسكين هر نوع فشار روحي و نگراني عصبي را از بين مي برد و امكان مي دهد كه به راحتي به خواب رويد. قدمت مصرف اين گياه براي اين منظور به دوران قرون وسطي بر مي گردد. امروزه، اين گياه دارويي توأم با ساير انواع آرمبخشها، گياهان مسكن نظير "شب رنگي افشان" براي تقويت كل خاصيت و اثر آرامبخشي دارو تجويز مي شود.

حتي قبل از قرون وسطي نيز فرنجمشك براي تقويت روحيه و كمك به ترميم جراحات و كاهش التهاب و درد ناشي از گزش حشرات مورد استفاده قرار مي گرفته است. پمادهاي توليدي اروپا براي درمان التهابهاي ناشي از سرماخوردگي و زخمهاي تب خال (هرپس) حاوي محتواي غني از فرنجمشك است. بيماران ادعا مي كنند كه اين پماد مؤثرتر از داروهاي تجويزي در تسكين درد و پيشگيري از آغاز مجدد التهال عمل مي كند و پزشكان معالج نيز اين ادعا را تأييد مي كنند.

معرفي گياه

فرنجمشك يك گياه بومي اروپاست ولي امروزه در تمام نقاط دنيا كشت ميشود. اين گياه نه تنها در باغهاي گياهان طبي بلكه در مراكز توليد فرآورده هاي دارويي، آرايشي و پوليش اثاثيه نيز پرورش داده ميشود. طول اين گياه به دو پا و حتي در پاره اي از مواقع بيشتر از اين مقدار مي رسد. بوته هاي داراي گلهاي ريز زرد كم رنگ در طول بهار و تابستان در محل تلاقي برگها با ساقه رشد مي كنند.

برگهاي اين گياه داراي چين و چروك عميقي است كه رنگ آنها از سبز تند تا سبز مايل به زرد بسته به نوع خاك و آب و هوا فرق مي كند. اگر انشگتان خود را روي برگهاي اين گياه بماليد، آنگاه احساس نوعي مزة ترش و شيرين شبيه ليمو به شما دست خواهد داد. برگهاي آن از نظر شكل به برگهاي پونه شباهت دارند و در واقع از همان تيره گياهي هستند.

تركيبات گياه

فرآورده هاي تهيه شده از فرنجمشك از برگهاي گياه فراهم مي آيند. روغنهاي ضروري حاصل از برگهاي فرنجمشك حاوي عناصر شيميايي به نام "ترپن" هستند كه اين عناصر حداقل سبب وجود پاره اي خواص تسكيني و ضد ويروسي در گياه ميشوند. فرنجمشك همچنين حاوي تركيباتي به نام "تانين" است كه اين ماده سبب بسياري از اثرات و خواص ضد ويروسي در گياه مي گردد.

اين ماده همچنين حاوي يوگنول است كه اسپاسم عضلات را رفع مي كند، بافتها را كرخ مي كند و باكتريها را از بين مي برد.

از اين گياه همچنين براي درمان انواع سردردها، قاعدگي به تعويق افتاده و سندرم خستگي مزمن استفاده ميشود. همچنين به نظر مي رسد كه اين گياه در درمان اختلال تيروئيدي به نام بيماري گريوز (Grave,s) نيز مفيد باشد. هر چند با فقدان آزمايش هاي باليني در اين رابطه مواجه هستيم، اما آزمايشات به عمل آمده مؤيد كاربردهاي بسياري براي اين گياه است، مثلاً مشاهده شده است كه روغن اساسي فرنجمشك در آرام كردن حيوانات آزمايشگاهي و عادي شدن عضلات مجراي هاضمه اينگونه حيوانات مؤثر است. تحقيقات به عمل آمده همچنين مؤيد اين است كه عصاره هاي فرنجمشك روي هورمونهاي تيروئيد اثر مي گذارد به نحوي كه براي افراد مبتلا به بيماري گريوز مفيد واقع ميشود. تحقيقات به عمل آمده همچنين مؤيد فايده اين گياه در درمان التهابهاي ناشي از سرماخوردگي يا ضايعات متأثر از ويروسهاي تب خال (هرپس) استاشكال موجود

فرنجمشك به صورت برگ خشك كه به صورت فله خريداري ميشود در بازار يافت ميشوود. چاي، كپسول، عصاره ها، تنتور و روغن آن نيز موجود است. كرم مورد استفاده در اروپا كه حاوي ميزان بالاي اين گياه است امروزه ايالات متحده يافت نميشود اما به وسيله گلوله پنبه اي مي توان از چاي آن روي پوست استفاده كرد

نحوه مصرف

به طول كلي، به هنگام مصرف هر نوع فرآورده گياهي لازم است نكات پيشنهادي كارخانه توليد كننده را در نظر بگيريد، و درباره نوع داروي گياهي و ميزان مصرفي آن با پزشك معالج مشورت كنيد. براي درمان اختلال خواب يا كاهش ناراحتيهاي معده، نفخ يا باد معده يكي از حالات زير را انتخاب و رعايت كنيد:

* تهيه چاي با استفاده از 1/5 تا 4/5 گرم گياه، چندين بار در روز

* 2 تا 3 ميلي ليتر تنتور در روز يا معادل عصاره مايع يا كپسول شدة آن

براي درمان التهابهاي ناشي از سرماخوردگي يا التهابهاي تب خال 2 تا 4 قاشق غذاخوري از برگ خرد شده اين گياه را در يك ليوان آب جوش ريخته و بگذاريد به مدت 10 تا 15 دقيقه كاملاً خيس بخورد. سپس آنرا با گلوله پنبه اي روي التهاب در طول روز قرار دهيد.

نكات احتياطي

هيچگونه اثرات يا علايم مسموميت ناشي از مصرف فرنجمشك گزارش نشده است اما از آنجا كه اين گياه به منظور ايجاد قاعدگي مصرف ميشود، لذا در صورت بارداربودن از مصرف آن اجتناب كنيد.

تداخل هاي احتمالي
مصرف فرنجمشك مي تواند با اثر داروهاي تيروييدي يا ساير معالجات بيماري گريوز تداخل پيدا كند.

CASSIATORA
2008/05/01, 20:16
مارچوبه Asparagus

نام علمی Asparagus officinalisمارچوبه گياهي است علفي و چند ساله كه ارتفاع آن تا چند متر مي رسد و داراي شاخه هاي نسبتا چوبي و صاف مي باشد .

مارچوبه بصورت وحشي در اكثر نقاط دنيا مي رويد برگهاي آن فلسي شكل بوده كه از كنار آنها شاخه هايي باريك و دراز و سبز رنگ بصورت دسته هاي 3 تا 8 تائي خارج مي شود .

بعلت زيبا بودن اين گياه را بصورت تزئيني در باغچه ها مي كارند مار چوبه را در اوائل پائيز مي چينند .

اين گياه از قديم الايام مورد استفاده بشر بوده است و حتي در اهرام ثلاثه مصر نقاشي هايي وجود دارد كه مارچوبه را نشان مي دهد .

مارچوبه را مي توان بصورت مختلف مصرف كرد . بايد مارچوبه را با كمي آب و حرارات كم در ظرف هاي ضد زنگ پخت و تقريبا نيمه خام آنرا برداشت . آب مارچوبه را دور نريزيد و از آن براي سوپ استفاده كنيد زيرا داراي ويتامين و املاح مي باشد . وقتيكه مارچوبه مي خريد دقت كنيد تازه باشد .

شاخه هاي مارچوبه تازه راست و نرم بوده و نوك آن نبايد باز شده باشد و اگر فلسهاي نوك آن باز باشد نشانه اين است كه گياه مدت زيادي مانده و كهنه شده است .

تركيبات شيميايي:
مارچوبه داراي آسپاراژين ف كوني فرين ، اينوزيت ، تانن ، اسدي گاليك ، آسپاراگوز ، و اسيد سوكسي نيك مي باشد دانه آن داراي 15 درصد مواد روغني مي باشد اين روغن زرد مايل به قرمز است .

درصد مواد موجود در مارچوبه بصورت زير است

آب 90 گرم

پروتئين 2/5 گرم

چربي 0/2 گرم

مواد نشاسته اي 4/2 گرم

كلسيم 22 ميلي گرم

فسفر 60 ميلي گرم

آهن 1/1 ميلي گرم

سديم 2 ميلي گرم

پتاسيم 275 ميلي گرم

ويتامين آ 900 واحد

ويتامين ب 1 0/2 ميلي گرم

ويتامين ب 2 0/2 ميلي گرم

ويتامين ب 3 1/5 ميلي گرم

ويتامين ث 35 ميلي گرم

خواص داروئي:
از نظرطب قديم ايران مارچوبه گرم و خشك است بنابراين آنهايي كه سرد مزاج هستند بايد آنرا با عسل بخورند و آنهايي كه گرم مزاج هستند بايد آنرا با سركه بخورند .

مارچوبه گياهي است ادرار آور و داراي خواص زيادي است

1)خوردن آن ديد چشم را تقويت مي كند

2)براي تقويت نيروي جنسي مفيد است

3)ضعف مثانه را برطرف مي كند

4)براي تقويت قلب مفيد است

5)ملين است و يبوست را برطرف مي كند

6)تب بر است

7)مارچوبه بعلت داشتن كلروفيل خونساز است و كسانيكه كم خون هستند بايد از آن استفاده كنند .

8)مارچوبه به ساختن گلبولهاي قرمز خون كمك مي كند

طرز استفاده:
براي نگاهدري مارچوبه آنرا در پارچه هاي مرطوب ببنديد و در يخچال قرار دهيد زيرا گرما و خشكي آنرا از بين ميبرد

مارچوبه را نيز مي توان در سالاد ريخت و يا از آن سوپ تهيه كرد .

مورد ديگر استفاده از مارچوبه غير از پختن آن بصورت دم كرده آن است

دم كرده مارچوبه را به اين صورت تهيه كنيد :

چند شاخه مارچوبه را در داخل يك ليتر آبجوش بريزيد و مقدري هم رازيانه و جعفري به آن اضافه كنيد و بگذاريد مدت پنج دقيقه دم بكشد . از اين دم كرده بمقدر دو تا سه فنجان در روز براي تسكين و آرامش قلب استفاده كنيد .

مضرات :
مارچوبه را نبايد آنهايي كه مبتلا به ورم مجاري ادرار هستند و يا اشخاص عصبي مصرف كنند . مارچوبه همچنين براي مبتلايان به رماتيسم و سنگ كليه خوب نيست .

CASSIATORA
2008/05/01, 20:18
کوشاد

کلیات گیاه شناسی

چون اولین بار پادشاه روم بنام جنتیوس که در سالهای 167-180 قبل از میلاد حکومت می کرد بوسیله این دارو شفا یافت نام آنرا جنطیانا گذاشتند . محمد بن زکریای رازی پزشک مشهور ایرانی نیز از این گیاه برای مداوای بسیاری از امراض استفاده می کرد . کوشاد گیاهی است علفی ، چند ساله و بسیار زیبا ، دارای ساقه ای استوانه ای و سبز که بلندی آن به حدود 1/5 متر می رسد . این گیاه بحالت خودرو در دشت ها و کوهستانهای اروپا و آُسیا می روید . برگهای کوشاد سبز رنگ ، نوک تیز و مثلثی است که دو برگ با هم بوسیله دمبرگ کوتاهی به ساقه چسبیده اند و برگهای بالای ساقه بدون دمبرگ می باشد . گلهای آن زرد رنگ بوده که به تعداد زیاد در اواخر بهار در کنار برگهای ظاهر می شود . از نظر طبی ریشه این گیاه قسمت مورد استفاده آن است . این ریشه ضخیم ، گوشتی و برنگ زرد تیره و یا قهو ه ای قرمز بوده که دارای طعمی بسیار تلخ و بویی نامطبوع است . برای مصارف طبی ریشه کوشاد باید اقلا سه ساله باشد تا اثر داشته باشد .

ترکیبات شیمیایی:

کوشاددارای ماده ای شیمیایی بنام آماروجنتین می باشد که بسیار تلخ است . بطوریکه اگر این ماده را با 5000 قسمت آب مخلوط کنیم هنوز هم طعم تلخ آن حس می شود . ترکیبات دیگر این گیاه بشرح زیر می باشد : جنتوپیکرین ، جنتوپیکروزید ، جنتامارین ، جتی سین ، اسید جنتی سیک و جنتونوسید . کوشاد همچنین دارای مقدری تانن ، اسانس ، پکتین و چربی می باشد.

خواص داروئی:

1_کوشاد از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است.
2_اشتها را تحریک می کند .
3_کوشاد گلبولهای قرمز و سفید خون را زیاد می کند بنابراین برای معالجه کم خونی و بیماریهای عفونی بکار می رود .
4_اثر ضد تورم درد و برای رفع آرتروز و رماتیسم مصرف می شود.
5_تب بر است.
6_بیماری مالاریا را برطرف می کند .
7_درد نقرس را برطرف می کند.
8_حرارت و رطوبت را زا بدن خارج می سازد .
9_فشار خون را پائین می آورد.
10_ناراحتی های کبدی را برطرف می کند.
11_تقویت کننده معده و بدن است.
12_اختلالات عادت ماهیانه را درمان می کند.
13_گرفتگی روده ها را باز می کند .
14_ادرار آور است .
15_ضماد کوشا با سرکه برای از بین ژبردن لکه های پوست مفید است.
16_عصاره این گیاه مسکن تمام دردها است.
17_ورم طحال را برطرف می کند.
18_خون را تصفیه و تمیز می کند.
19_درمان کننده زردی و یرقان است.

طرز استفاده:
مقدار 20 گرم ریشه خرد شده کوشا را در یک لیتر آبجوش ریخته بگذارید برای مدت 20 دقیقه بآرامی بجوشد ، سپس آنرا صاف کنید . مقدار مصرف این جوشانده یک فنجان قبل از هر غذا است . دم کرده : مقدار 5 گرم ریشه کوشاد را در یک لیتر آبجوش ریخته و بگذارید چند ساعت بمانذ . سپس آنرا صاف کرده و استفاده کنید . تنطور : این تنطور را می توانید از فروشگاههای گیاهان دارویی و یا برخی از داروخانه ها خریداری کنید . مقدار مصرف آن 10-15 قطره همراه با آب سه بار در روز است .

مضرات :
مصرف بیش از حد کوشاد ممکن است باعث تحریک معده و بوجود آوردن حالت استفراغ و دل بهم خوردگی شود . زنان باردار و مادران شیر ده نباید از این گیاه استفاده کنند .

CASSIATORA
2008/05/09, 17:12
آگاو


Scientific name: Agave Americana
Agavaceae

Latine name: Agave

1- آگاو: (شیره گیاه باعث آماس پوستی در بعضی از مردم می شود. در ضمن تیغهای درشتی دارد.)

از خانواده Agavaceae ، جنس Agave می باشد.گستره:

آمریکای جنوب غربیویژگی های فیزیکی :

گیاه دائمی همیشه سبز تا 7.5 متر رشد می کند. این گیاه به سرما حساس نمی باشد. گلها دو جنسی و گرده افشانی به وسیله پروانه ها صورت می گیرد. آگاو درخاکهای شنی، لومی ورسی با زهکش خوب رشد می کند. این گیاه در خاکهای اسیدی، قلیایی وخنثی رشد می کند. در سایه نمی تواند رشد کند. به رطوبت خاک نیاز دارد و مقاوم به خشکی است.کاربرد غذایی:

مغزگیاه آگاو سرشار ازساکارین است و وقتی پوست آن کنده شود آنرا می توان خورد، شیرین و مغذی اما نسبتا فیبری است. بذر را در آرد ترکیب کرده و به عنوان غلیظ کننده در سوپ یا اینکه در ساخت نان بکار می برند. شیره ای که ازساقه گل دهنده می گیرند به عنوان شربت استفاده می کنند.کاربرد دارویی:

شیره گیاه آگاو را همانند ضماد بر روی جراحتها می گذارند. شیره همچنین در درمان اسهال و اسهال خونی بکارمی رود. شیره ضد عفونی کننده، معرق، ادرارآور وضدیبوست است. دم کرده برگهای ریزریزشده، مسهل وعصاره برگ برای درمان ضرب دیدگی بکار می رود. همچنین در درمان دیرهضمی، نفخ شکم، یبوست وزردی بکارمی رود. شیره ضدعفونی کننده وازرشد باکتریها در معده و روده جلوگیری می کند. از برگها داروی استروئیدی می سازند. یک صمغ از ریشه و برگ می گیرند که در درمان دندان درد بکار می رود. ریشه معرق وادرارآورمی باشد. آن همچنین در درمان سفلیس بکار می رود.کاربرد دیگر:

از ساپونین گیاه صابون می سازند(در ریشه می باشد). وقتی ریشه و برگ را خرد می کنند و سپس با آب آنرا می جوشانند، ساپونین از آن استخراج می شود. گیاه خاصیت حشره کشی دارد. یک فیبر قوی از برگها می گیرند که از آن طناب، نخ و پارچه می سازند. ساقه های گل دهنده خشک شده همانند یک پوشش ضدآب بکار می رود.جزئیات کاشت:

آگاونیاز به خاک با زهکش خوب ومحیط آفتابی دارد. دمای 3 درجه زیر صفر را تحمل می کند.تکثیر:

بذررا بصورت سطحی در محیط آفتابی در ماه فروردین و درون گلخانه گرم بکارید. بذردردمای 20 درجه درعرض 1 تا 3 ماه جوانه می زند. جوانه ها را در گلدانهای مجزا با خاک زهکشی شده بکارید تا به قدر کافی بزرگ شود. ازاین گیاه تا موقعی که ارتفاعش به 20 سانتی متربرسد مراقبت بکنید. گیاه را دراواخر بهار یا اوایل تابستان بعد از سرمای ناگهانی خارج می کنید .

CASSIATORA
2008/05/09, 17:15
Scientific name: Rhus glabra
Latine name: Smooth Sumach

سماق: (شیره بعضی از گونه های سماق باعث ایجاد جوش در افراد حساس می شود.)

از خانواده Anacardiaceae ، جنس Rhus می باشد.گستره:

آمریکای شمالیویژگیهای فیزیکی:

یک درختچه خزان پذیر تا 3 متر رشد می کند . این گیاه نسبت به سرما حساس می باشد. گلدهی سماق در ماههای تیر ومرداد ورسیدگی بذرآن در ماههای شهریور ومهرمی باشد. گلها دوپایه و گرده افشانی بوسیله زنبور صورت می گیرد. گیاه خود گرده افشان نمی باشدوبرای طبیعت جذاب می باشد. سماق در خاکهای شنی، لومی و رسی با زهکش خوب رشد می کند. در ضمن در خاکهای فقیرهم رشدمی کند. گیاه درخاکهای اسیدی، خنثی و قلیایی رشدمی کند. سماق نمی تواند در سایه رشد کند. گیاه در برابر بادهای قوی مقاوم می باشد ولی در برابر بادهای بحری مقاوم نمی باشد.کاربرد غذایی:

میوه سماق را بصورت خام یا پخته مصرف می کنند. مزه میوه ترش می باشد، بنابراین جایگزین آبلیمومی شود. میوه نسبتا کوچک است ولی پانیکولهای زیادی تولید می کند که به راحتی برداشت می شوند. وقتی میوه را به مدت 10 تا 30 دقیقه در آب داغ یا سرد قرار دهید، نوشیدنی مثل لیموناد(بدون هیچ گاز) درست می شود. پوست ریشه راجدا کرده وبصورت خام استفاده می کنند. در استفاده از آن باید دقت لازم را کرد. شاخه های جوان را بدون پوست وبه صورت خام مصرف می کنند. در استفاده از آن باید دقت لازم را کرد.کاربرد دارویی:

از سماق به عنوان داروی قابض و ضدعفونی کننده استفاده می کنند. از پوست یا ریشه آن چایی ساخته می شود که مقوی، ضدعفونی کننده، داروی قابض، شیرافزا، منعقدکننده خون، محمر و نیروبخش می باشد. همچنین دردرمان اسهال، تب، ضعف عمومی بدن،زخمهای درون دهان، خونریزی مقعدی وسقوط رحم بکارمی رود. آنرا غرغره کرده و در درمان گلودرد بکار می برند. پوست پودر شده سماق بصورت ضماد بر روی زخمهای قدیمی گذاشته می شود. دم کرده سماق در درمان سرماخوردگی، گلودردها، دفع ادرار دردناک و اسهال خونی کاربرد دارد. ریشه را در پاییز برداشت کرده ،خشک نموده و بعدا مصرف می کنند. جوشانده شاخه با بذر در درمان خارش های سر بکار می رود. شیرابه آن بصورت ضماد بر روی زخمها قرارمی گیرد. چایی که ازبرگها می سازند در درمان زخمهای لثه و وقتی به روی لبها بسابند زخمهای روی لب را درمان می کند. دانه ها ادرارآور، قاعدگی آور، قی آور، مسهل و تب بر می باشد. دم کرده شکوفه به عنوان دهان شوی برای درآوردن دندان نوزادان بکار می برند. دم کرده شکوفه ها برای درد چشمها مفید می باشد.کاربرد دیگر:

برگ(10 تا 25%)، شاخه های ریز و ریشه سرشار ازتانن می باشند. برگهارادر پاییز جمع آوری کرده وازآن رنگ قهوه ای می گیرند. از میوه رنگ سیاه وقرمزمی گیرند. ازبرگ، پوست و ریشه رنگ سیاه می گیرند. ازریشه هایی که در بهار کنده می شود رنگ زرد می گیرند. از بذر روغن می گیرند که از آن شمع می سازند. گیاه سیستم ریشه ای وسیعی دارد که خاک را حفظ می کند .جزئیات کاشت:

سماق در خاکهای زهکشی شده ویک محیط آفتابی بهتررشد می کند. وقتی گیاه درخواب باشد تا 25 درجه زیر صفر را تحمل می کند ولی گیاه جوان ممکن است در برابر سرما صدمه ببیند.تکثیر:

بهتر است بذرسماق تا موقعیکه برسد در شاسی سرد نگهداری شود. بذر را به مدت 24 ساعت در آب داغ خیسانده (استرافیکاسیون 80 تا 90 درجه ای که بعد ازآن بگذارید به آرامی سرد شود) که باعث می شودعوامل بازدارنده جوانه زنی بذراز بین برود. تا وقتیکه این جوانه ها به قدر کافی بزرگ شودازآنها مراقبت کنید. جوانه ها را در گلدانهای مجزا کاشته و آنها را درگلخانه نگهداری کنید. گیاه را در اواخر بهار یا اوایل تابستان بعد ازسرمای بهاره در زمین اصلی بکارید. در ماه های تیرو مرداد از چوبهای نیمه بالغ قلمه پاشنه دار به اندازه10 سانتی متر تهیه کرده ودر شاسی نگهداری کنید. درآذرماه قلمه ریشه به اندازه 4 سانتی متربریده ودر گلدان، بصورت عمودی در گلخانه نگهداری کنید. پاجوشها را از اواخر پاییز تا زمستان می گیرند.

Blue_Dream
2008/05/12, 17:24
آشنايي با خواص گشنيز

گشنيز ازجمله سبزيجات معطري است كه اگرچه به لحاظ فرم ظاهري به جعفري شباهت دارد ولي برگ‌هاي آن بسيار لطيف‌تر از جعفري است

به همين خاطر بعضي‌ها آن را به صورت خام نيز در سبزي‌خوردن و سالاد مورد استفاده قرار مي‌دهند.

اين سبزي معطر نه تنها به‌صورت خام و پخته مصرف مي‌شود بلكه از تخم آن – درواقع ميوه گشنيز است – نيز به‌عنوان طعم‌دهنده در بعضي غذاها و بخصوص ترشي‌ها استفاده مي‌كنند. تخم گشنيز علاوه بر اين داراي خواص درماني بسياري نيز هست.برگ و تخم گشنيز هردو داراي طبيعت سرد و خشك هستند. اين گياه سرشار از انواع ويتامين‌ها – به‌ويژه ويتامين A و C – است.

خواص درماني

- برگ و تخم گشنيز باعث تقويت معده شده و علاوه بر اينكه به هضم غذا كمك مي‌كند، التهاب آن را نيز از ميان مي‌برد؛ همچنين خاصيت بادشكني و ضدنفخ هم دارند.
- برگ گشنيز تسكين‌دهنده استفراغ و همچنين برطرف‌كننده عطش است.
- گشنيز خام خواب‌آور است پس اگر براي خواب شب مشكل داريد، آب 30 گرم از برگ گشنيز را گرفته، با كمي شكر شيرين كرده، بنوشيد. فقط توجه داشته باشيد كه مقدار گشنيز نبايد از 30 گرم بيشتر شود زيرا مصرف زياد گشنيز – به‌ويژه تخم آن – حالت بي‌حسي، خواب‌آلودگي، گيجي و گاهي فراموشي موقت ايجاد مي‌كند.
- تخم گشنيز داراي اثر ضدباكتري است؛ درنتيجه مصرف دم‌كرده 15 گرم از آن در يك ليتر آب براي درمان بيماري‌هاي عفوني مانند حصبه، تب روده و مسموميت‌هايي كه منشا باكتري دارند بسيار مؤثر است.

همشهری آنلاین

Blue_Dream
2008/05/19, 18:48
زعفران در تکثير و ازدياد لنفوسيت T موثر است


دبير سمينارعلمي کاربردي "زعفران داروي جادويي هزاره سوم" گفت: زعفران در تکثير و ازدياد لنفوسيت T موثر است.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه خراسان، دکتر توکل افشاري در اين سمينار که روز گذشته در دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد برگزار شد، با بيان اين‌که لنفوسيت T به عنوان يكي از مهم‌ترين عوامل ضد سرطاني به شمار مي‌رود، گفت: تحقيقات انجام شده در دانشگاه نشان مي دهد كه زعفران در تکثير و ازدياد لنفويست T موثر است اما مکانيسم سلولي دقيق اثر ضد سرطاني آن مشخص نيست.

وي با بيان اين ‌که اثرات ضد سرطان زعفران در سال 1990 به اثبات رسيده است، گفت: در اين زمينه کارهاي تحقيقاتي گسترده در خصوص اثر عصاره زعفران بر روي سلول‌هاي سرطاني به چاپ و نهايتاً تعدادي از اثرات ضد سرطاني زعفران بر روي حيوانات به آزمايش گذاشته شد.

دبير سمينار زعفران با اشاره به اين پيش فرض که عصاره تام زعفران و يا بعضي مشتقات خاص زعفران مي‌تواند مستقيماً اثر ضد سرطاني داشته باشد، افزود: در دانشگاه علوم پزشکي مشهد با توجه به اين‌ که زعفران يک محصول استراتژيک استان خراسان است، تحقيقات قابل توجهي در رابطه با کاربردهاي پزشکي اين ماده انجام شده است.

وي سرطان کبد را يکي از شايع‌ترين سرطان‌ها دانست و گفت: در تحقيقاتي که در دانشگاه علوم پزشکي بر روي سلول‌هاي سرطاني كبد انجام شده است، اين نتيجه بدست آمد كه اگر سلول‌هاي سرطاني كبد در مقابل عصاره زعفران در غلظت‌هاي مختلف قرار داده شود در درمان اين سرطان مؤثر است.

توکل افشاري تاثير زعفران بر روي سرطان پروستات و سرطان مثانه را به عنوان يكي ديگر از نتايج تحقيقات انجام شده در دانشگاه علوم پزشکي دانست و افزود: تحقيقات اوليه در دانشگاه بيانگر اين است که عصاره زعفران هيچ نوع اثري روي سلول‌هاي طبيعي بدن ندارد اما مي‌تواند رشد سلول‌هاي سرطاني را متوقف کند كه به طور کلي مي‌توان گفت كه عصاره زعفران و مشتقات آن مي تواند خاصيت ضد سرطاني داشته باشد و اين يافته‌ها مي تواند تحقيقات جديد را براي پزشکان داشته باشد.

وي در پايان با بيان اين‌ که جلوگيري از سرطان يکي از چالش‌هاي پزشکان قرن گذشته و قرن 21 مي باشد، تصريح كرد: با توجه به سوق دادن مردم به سوي داروهاي گياهي مي‌توانيم تحقيقات در كشور را بر روي داروهاي گياهي چون زعفران متمرکز کنيم.

CASSIATORA
2008/05/20, 20:38
علف لیمو

Cymbopogon spp

Lemon grass

Poaceae

معرفی و گیاهشناسی
علف لیمو یکی از گیاهان دارویی است که از 60 یا 70 سال پیش اهمیت زیادی پیدا کرده و در کشورهایی مانند هندوستان، چین و در قسمت های وسیعی از آفریقا و آمریکای جنوبی در سطوح وسیع کشت می گردد. علف لیمو گیاهی است چندساله از خانواده ی گندمیان که گونه های متعددی دارد و ارتفاع این گیاه بسته به شرایط محیطی بین یک تا دو متر می باشد. ریشه های این گیاه به صورت افشان و کوتاه هستند و برگ های این گیاه طویل و به رنگ سبز روشن می باشند. مهمترین گونه های جنس علف لیمو عبارتند از: C.citratus و C.flexuosus. گونه ای از جنس Cymbopogon با نام كاه مكي(C.olivieri)در مناطق جنوبی و غرب كشور بصورت خودرو مي رويد که بوي معطري داشته و ترکیبات اسانس این گیاه با علف لیمو تفاوت زیادی دارد.

پراکنش و نیازهای اکولوژیکی
علف لیمو بومی نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان است. این گیاه بومی ایران نیست ولی اخیرا در مناطق شمالی کشور و در برخی گلخانه ها کشت و کار می گردد. علف لیمو به درجه حرارت زیاد، آبیاری منظم و نور فراوان نیاز دارد. خاک هایی با بافت لومی شنی و pH نسبتا اسیدی (5 تا 8) برای این گیاه بسیار مناسب می باشد.

کاشت، داشت و برداشت
تکثیر این گیاه به دو روش جنسی(کشت غیرمستقیم بذر) و غیر جنسی(تقسیم بوته) صورت می گیرد. در تکثیر جنسی، بذور این گیاه را در اواخر اسفندماه در خزانه ی زیر پلاستیک کشت می کنند و نشاها در اواخر بهار و یا در اوایل پائیز به زمین اصلی منتقل می شوند. تکثیر غیرجنسی این گیاه بصورت تقسیم بوته ی گیاهان 3 تا 4 ساله در پائیز می باشد. گیاهان در مزرعه در ردیف هایی با فاصله ی 50 سانتی متر و با فاصله ی 30 تا 50 سانتی متر از یکدیگر کشت می شوند.
در هنگام تولید نشا و در طول رویش مبارزه با علف های هرز ضروری می باشد. کاربرد کودهای ازته، پتاسه و فسفره در طول رویش این گیاه نقش مهمی در افزایش عملکرد این گیاه دارد.


علف لیمو گیاهی چندساله است و معمولا بعد از سال سوم این گیاه را از زمین خارج کرده و کشت دوباره صورت میگیرد زیرا طبق تحقیقات علمی، از سال سوم به بعد عملکرد این گیاه کاهش می یابد. برداشت این گیاه سه تا چهار بار در طول سال انجام می شود. نکته ی مهم در مورد برداشت این گیاه این است که این عمل بایستی قبل از گلدهی این گیاه صورت بگیرد و تا جای ممکن بایستی سعی شود که گیاه به گل نرود زیرا ساقه ی این گیاه در مرحله ی گلدهی چوبی شده و عملکرد اسانس گیاه کاهش می یابد. میزان عملکرد اسانس این گیاه بسته به شرایط محیطی و سن گیاه متفاوت است و بین 140 تا 300 کیلوگرم در هکتار می باشد.


فرآوری
برگ ها و ساقه های جوان این گیاه دارای اسانسی زرد رنگ (به میزان یک تا سه درصد) می باشد که بوسیله ی تقطیر با بخار آب استحصال می گردد. اسانس این گیاه دارای بویی شبیه لیمو است و به اسانس بادرنجبویه شباهت زیادی دارد. مهمترین اجزای اسانس علف لیمو عبارتند از: سیترال(80 درصد)، سیترونلول، ژرانیول و ... .

خواص درمانی و کاربرد
اسانس این گیاه دارای خواصی مانند آنتی باکتریال قوی، اشتها آور، ضد کرم و ضد نفخ است. مصرف موضعی این اسانس سبب کاهش دردهای روماتیسمی و عصبی می گردد. اسانس این گیاه دارای کاربرد بسیار وسیع در صنایع آرایشی و بهداشتی است و سالانه 6000 تن از اسانس علف لیمو در جهان تولید می گردد.

مقالات علمی انگلیسی در مورد این گیاه (http://www.scirus.com/srsapp/search?q=Cymbopogon&ds=jnl&g=s&t=all)

مقالات علمی فارسی در مورد این گیاه (http://www.sid.ir/Fa/Search.asp?Page=1&BoxSearch=%D8%B9%D9%84%D9%81+%D9%84%DB%8C%D9%85%D9 %88)

CASSIATORA
2008/05/28, 10:56
خواص داروئي درخت توس (غان)

خواص داروئي: برگ و پوست درخت توس از نظر طب قديم ايران سرد و خشك است.

الف: خواص آب يا شيره درخت توس 1) بعنوان كمپرس براي از بين بردن لكه هاي پوستي و بيماريهاي پوستي استفاده مي شود، 2) ناراحتي هاي مثانه و ورم آنرا از بين مي برد، 3)بهترين داروي نقرس است.

ب: خواص برگ و پوست درخت توس 1) تصفيه كننده خون است، 2) تب بر است، 3) عرق آور مي باشد، 4) داروي مفيدي براي گريپ و سرماخوردگي است، 5) دستگاه هاضمه را تقويت مي كند و براي هضم غذا مفيد مي باشد، 6) سرگيجه و سردرد را برطرف مي كند، 7) جوشانده آنرا مي توان براي شست و شوي زخم ها بكار برد، 8) اگزما را برطرف مي كند براي اين كار جوشانده پوست و يا برگ درخت توس را روي زخم ها بماليد، 9) دردهاي رماتيسم و نقرس را رفع مي كند، 10) كسانيكه پايشان عرق مي كند بايد هر روز پاها را در جوشانده برگ و پوست درخت توس قرار دهند.

مصرف درماني زيادي دارد و طبق نظر اطباي قديم براي اكثر امراض مفيد است.

جوشانده برگ درخت توس: مقدار 200 گرم برگ و جوانه درخت را در يك ليتر آب جوش ريخته و بگذاريد آرام بجوشد تا حجم آن به نصف تقليل يابد. مقدار مصرف اين جوشانده يك فنجان و نيم ساعت قبل از هر غذا است.

دم كرده: مقدار 50 گرم برگ و جوانه درخت را در يك ليتر آب جوش ريخته و بمدت نيم ساعت دم كنيد. مقدار مصرف اين دم كرده هم مانند جوشانده سه فنجان در روز است.

مضرات: مضرات خاصي براي آن بيان نشده است.

منبع: پایگاه جامع اطلاع رسانی پزشکان ایران

CASSIATORA
2008/07/14, 13:07
‏اشنه‌ي ايرلندي

‏Chondrus crispus

اشنه‌ي ايرلندي حاوي مقدار زيادي لعاب است. وقتي گياه خشك شده در آب خيس شود، تشكيل يك ژله را مي‌دهد. اين ژله خواص درماني دارد و آن را براي سرفه، التهاب نايژه‌ها، بافت‌هاي مجروح و زخم‌ها تجويز مي‌كنند. اشنه‌ي ايرلندي را با شير مي‌جوشانند و شيرين مي‌كنند و يك غذاي بسيار سهل‌الهضم تهيه مي‌نمايند .

زيستگاه طبيعي :

اشنه‌ي ايرلندي در سواحل اروپاي شمال غربي به خصوص در سواحل اقيانوس اطلس در ايرلند پراكنده است. وقتي مد پايين مي‌آيد، اشنه ايرلندي را به خصوص در سواحل شمال فرانسه و ايرلند جمع آوري مي‌كنند .

مشخصات ظاهري :

اشنه‌ي ايرلندي به شكل علف دريايي به طول 10 تا 30 سانتي‌متر است. رنگ اين گياه هنگامي كه تازه است، به رنگ‌هاي گوناگون، از زرد مايل به سبز تا قهوه‌اي است. ساقه برگ‌هاي آن پهن و فردار هستند و هنگامي كه خشك مي‌شوند، زمينه‌ي سفيد يا زرد شفافي را پيدا مي‌كنند. كيسه‌هاي تخم‌مرغ شكل كوچكي كه حاوي ميوه‌ي گياه هستند. در روي ساقه‌ها ظاهر مي‌شوند .

CASSIATORA
2008/07/19, 17:23
اگیر ترکی


نام های دیگر: اِگِر ترکی، اَگر ترکی، اکسیر ترکی، وَج، عودالوج، بچ، وجه، ریشه سوسن، بیخ سوسن، قصب الزریره، اقدرون، کول

فارسی: اگیرترکی
عربی: وج، عودالوج
فرانسه: Acore Vrai، Roseav aromatique
انگلیسی: Sweet flag، Sweet sedge، calamus
لاتین: Acroos calamusمشخصات

گیاهی است چند ساله علفی دارای ساقه زیرزمینی با بیخ ضخیم مفصل دار و گره دار که ریشکها به آن اتصال دارند و خوشبو می‌باشد. این گیاه در کنار رودخانه ها و در باتلاقها و نقاط مرطوب در اروپا بخصوص در آلزاس فرانسه، بلژیک و در آسیا، هند و ایران می‌روید. ایران؛ در بلوچستان در تپه های جلاوان دیده می شود و در محل با نام "کول " شناخته می شود.ترکیب شیمیایی

اسانس فرار به مقدار 1 تا 5/3 درصد، دارای گلوکوزیدی به نام آکورین و یک آلکالوئید در اسانس روغنی معطر آن مواد کالامن، کالامنون، کالامئون و آسارون یافت می‌شود.

قسمت مورد استفاده: ریزوم (ساقه زیرزمینی) مورد استفاده است. در پائیز جمع آوری کرده و آن را پاک مي‌کنند و برش طولی می‌دهند و در سایه می‌خشکانند.خواص دارویی
ریزوم ها را بعنوان یک ماده معطر تلخ، تونیک، محرک، مقوی معده، از بین برنده نفخ و دارای اثر ضد نزله است. مقوی دستگاه هضم است، و چون اثر مدر و معرق دارد، مصرف آن در موارد نقرس لنفاتیسم و کم خونی و زردی، درمان بیماری لوی کمی (نوعی بیماری است که بر تعداد گلبولهای سفید خون اضافه می‌شود). برای بند آوردن خونریزی بینی و خونرریزيهای رحمی نیز استفاده می‌شود.طریقه مصرف

1- از دم کرده 20 در هزار و مصرف 3 فنجان در روز قبل یا بعد از غذا

2- دم کرده یک قاشق چایخوری پودر آن در یک فنجان آب و مصرف 3 فنجان در روز

3- یک قاشق چایخوری از پودر گیاه را در یک فنجان آبجوش بریزید و بهم بزنید و به مدت یک دقیقه آن را دم کرده و روزانه 6 قاشق از این دم کرده را برای درمان بیماری لوی کمی بیاشامید.

4- یک قاشق غذاخوری از قطعات کوچک ریزوم این گیاه را در یک لیتر آب سرد ریخته و می جوشانید و می‌گذارید تا 15 دقیقه بماند و دم بکشد و درموارد فقدان اشتها و برای مصارف خارجی زخمها مصرف می‌کنند.

5- به کار بردن جوشانده آن به صورت حمامهای موضعی برای اطفال مبتلا به نرمی استخوان و به طور کلی جهت رفع التهاب و بیماریهای استخوان توصیه شده است.

6- یک قاشق غذاخوری از آن با آب گرم اثر قی آور دارد.از دیدگاه حکمای طب سنتی ایران

از نظر طبیعت خیلی گرم و خشک است. خوردن آن تنها یا با مصطکی برای تنقیه و پاک کردن دماغ، فلج، خواب رفتگی اعضاء، سستی بدن و لکنت زبان مفید است. جویدن و در دهان نگه داشتن آن باعث سرعت تکلم اطفال است و اگر کم کم به اطفال داده شود برای رفع سنگینی زبان و رفع درد دندان نافع است. آشامیدن عصاره آن برای افزایش قوه حافظه، خشک کردن رطوبت دماغ و معده و پاک کردن آنها، تصفیه خون، صفرا و تسکین درد سینه، پهلو، سرفه سرد، تقویت معده، کبد سرد، تحلیل باد، نفخ معده، روده ها و طحال و خرد کردن سنگ مثانه، گرم کردن کلیه و تقویت نیروی جنسی نافع است. ضماد آن برای فلج، تشنج بلغمی، خواب رفتگی اعضاء، دردهای مفاصل و سرین و رحم، تحلیل باد و نفخ و استحکام اطحال مفید است.

روش تهیه گرد اگیر ترکی: اگیر ترکی 25 گرم ، مصطکی 25 گرم، نبات سفید 25 گرم و زنجیل 10 گرم. اینها را کوبیده و از الک ریز رد کنند و هر بار حدود 5 گرم از آن خورده شود برای موارد نامبرده شده مفید است.

تذکر: اگیر برای گرم مزاجان مضر است و اخلاط راخشک می کند و برای رفع عوارض آن باید با سکنجبین میل شود.

مژگان غفوری
2008/07/20, 17:52
آلوئه ورا یا «صبرزرد» Aloe Vera ، گياه درمانگر و یا ” يك داروخانه در يك گياه “
گياه صبر زرد دارويي با نام علمي ‪ Aloe Vera‬از جمله گياهان دارويي با ارزش دنيا است كه در فضاي باز و در برخي مناطق ديگر كشور در گلخانه كاشت مي‌شود.صبر زرد گياهي است با ظاهر بوته‌اي انبوه، پايا، هميشه سبز، شاداب و پر طراوت و ارتفاع حدود ‪ ۶۰‬سانتي متراست كه داراي ساقه چوبي كوتاه به ضخامت ‪ ۵‬الي ‪ ۱۰‬سانتي متر و برگ‌هاي نيزه‌اي شكل كه مستقيما به محور ساقه متصل هستند مي‌باشد.
گياه دارويي صبر زرد با اقليم جنوبي كشور ایران سازگار است و به خوبي در استان‌هاي جنوبي كه داراي منابع آبي كمي هستند قابل پرورش است.
این گياه بومي مناطق گرم و خشك است كه در استان‌هاي جنوبي كشور ایران به خصوص استان بوشهر و استان هرمزگان رشد مي‌كند.

Aloe Vera چيست؟
اين گياه، خاص مناطق آفريقايى است كه به آن زنبق بيابانى يا صحرايى هم مى گويند. در برخى كشورها با نام هايى چون «گياه جاودانگى»، «گياه دارويى»، «گياه ملكه» و… نيز ناميده مى شود.
وقتى برگ آن بريده شود، ژلى از داخل گياه خارج مى شود كه اثر دارويى خارق العاده اى دارد. نام اين گياه از زبان عربى به ساير زبان ها آمده است. در زبان عربى Aloe به معناى «تند و تيز و تلخ» است. علت اين نامگذارى به طعم و مزه مايع داخل برگ گياه مربوط مى شود. نخستين بار مصرى ها اين گياه را براى درمان زخم ها، سوختگى ها و عفونت ها به كار مى گرفتند. پس از آنها يونانى ها، اسپانيايى ها و آفريقايى به شيوه ها و منظورهاى مختلف از اين گياه استفاده مى كردند. براى مثال شكارچيان آفريقايى از ژل آن بر بدن خود مى ماليدند تا عرق نكنند و بدنشان بوى بد نگيرد!
از دهه ۱۹۳۰ به بعد تحقيقات علمى و وسيعى بر روى تركيبات و خواص دارويى اين گياه انجام شد و دريافتند ژل صاف شده اين گياه قدرت عجيبى در درمان زخم ها و سوختگى ها دارد.


معرفی گياه:
Aloe vera يك گياه بادوام با گلهای زرد است. برگهای سخت آبدار و نيزه ای اين گياه به طول ۲۰ اينچ رشد می كند و طول كل گياه تا ۴ پا می رسد. تنها برگهای اين گياه ارزش دارويی دارند، اما بخشهای مختلف برگها نيز برای اهداف گوناگونی مورد استفاده قرار می گيرند. ژله شفاف و سفتی از قسمتهای داخلی برگ ترشح می شود. بين اين ژله و پوست بيرونی برگ سلولهای خاصی حاوی مايع زردرنگ تلخ قرار دارد. وقتی كه اين مايع خشك می شود، سبب توليد شيره Aloe می شود. آلوئه از خانواده سوسن است اين گياه با ظاهرى شبيه به كاكتوس، گياهى دائمى، گوشتى و آبدار است .گياه آلوئه Aloe كه به نام شاخ بزي معروف است، در منزل و آپارتمان قابل نگهداري است. آلوئه­ورا Aloe vera گونه­ وحشي اين خانواده است كه گرچه زينتي نيست اما معروف و پر بهاء است و يكي از منابع بسيار خوب مواد دارويي و بهداشتي است.
آلوئه ساپوناريا گونه ديگري از گياه آلوئه است كه برگ­هاي گوشتي، مثلثي شكل با نقش و نگارهاي سبز رنگ پريده دارد. اين گياه بسيار زيبا بوسيله قلمه­هاي ساقه تكثير مي­شود و آن را در يك محيط پر نور پرورش مي­دهند.آلوئه فِرَگرَنس يا آلوئه برگ درشت، و آلوئه درختي از ديگر انواع گياه آلوئه بشمار مي­روند.در ميان آلوئه‌ها سايوناريا و آلوئه آربورسنس Aloe arboresence در منزل كشت و كار مناسب­تر و سريعتري دارند.
تكثير گياهان آلوئه بوسيله قلمه، ساقه و بذر امكان­پذير است. گياه آلوئه شاخه گل ­دهنده زيبا با گل­هاي نارنجي دارد وقتي گل­هاي نارنجي به بذر تبديل مي­شوند، قابل رويش و جوانه زدن هستند. آلوئه ­ورا Aloe vera بوسيله تقسيم بوته و بذر تكثير مي‌شود. در آلوئه‌هاي ديگر امكان بوجود آمدن پا جوش در روي ريشه­هاي اصلي­ كمتر از گياه آلوئه­ ورا است.
تاریخچه :
آلوئه ورا سابقه اي بسيار طولاني و درخشان دارد. اولين گزارش مكتوب كه در آن به آلوئه ورا شده است متعلق به چهار هزار سال پيش از ميلاد مسيح است و در غارنوشته ها و كنده كاري هاي روي ظروف در معابد باستاني مصر كشف شده است. در افسانه هاي به جاي مانده از مصر باستان آمده است كه آلوئه گياهي چنان گرامي بوده كه افراد براي حضور در مراسم پس از مرگ يك فرعون بايد تحفه اي از برگ هاي آلوئه ورا تقديم مي كردند. داستان هايي نيز درباره استفاده كلئوپاترا و نفرتي تي از آلوئه ورا، عسل و شير براي حفظ زيبايي افسانه اي شان گفته مي شود.كلئوپاترا ملكه مصر پوست خود را هر روزه با آن ماساژ می داد كه از شر آفتاب مصر در امان باشد وحتی مصريان آنرا برای موميائی مردگان خود بكار می بردند . در كتاب مقدس نام اين گياه به كرات آمده است . اولين گزارش مكتوب كه در آن به آلوئه ورا شده است متعلق به چهار هزار سال پيش از ميلاد مسيح است و در غارنوشته ها و كنده كارى هاى روى ظروف در معابد باستانى مصر كشف شده است. در افسانه هاى به جاى مانده از مصر باستان آمده است كه آلوئه گياهى چنان گرامى بوده كه افراد براى حضور در مراسم پس از مرگ يك فرعون بايد تحفه اى از برگ هاى آلوئه ورا تقديم مى كردند.اما مصريان باستان تنها ملتى نبودند كه آلوئه ورا را مى شناختند براساس منابع قديمى ارسطو يكى از طرفداران بسيار معتقد خواص آلوئه ورا بوده است.

اما مصريان باستان تنها ملتي نبودند كه آلوئه ورا را مي شناختند براساس منابع قديمي ارسطو يكي از طرفداران بسيار معتقد خواص آلوئه ورا بوده است. او رايزن الكساندر كبير نيز بوده است. قدر و ارزشي كه او براي آلوئه ورا قائل بود چنان بوده است كه در سال ۳۳۳ قبل از ميلاد الكساندر را متقاعد كرد جزيره سوكوترا در اقيانوس هند را تصرف كند. اين جزيره به دليل رويش آلوئه در آن شهرت داشت و در آن زمان براي درمان زخم هاي سربازان در سپاه الكساندر از آلوئه ورا استفاده مي شد.

گونه شناسی:
اكسيد معجزه آساي آلوئه ورا گياه «آلوئه ورا» گياهي است كه به طور عمده در مناطق خشك رشد مي كند. آلوئه ورا با اينكه به خانواده زنبق تعلق دارد اما در ظاهر شباهت بسيار زيادي به كاكتوس دارد. در بين بيش از ۲۴۰ گونه آلوئه ورا چهار نمونه آلوئه ورا تشخيص داده شده كه داراي ارزش غذايي هستند.
نام آلوئه ورا در لغت به معناي «ماده تلخ درخشان» كه از كلمه عربي «آلوئه» گرفته شده است. آلوئه از خانواده سوسن است اين گياه با ظاهري شبيه به كاكتوس، گياهي دائمي، گوشتي و آبدار است كه حداكثر حدود دو متر ارتفاع دارد با برگ هاي پهن تيغ دار. اگر تيغ هايي را كه در لبه برگ ها قرار دارند جدا كنيم از جاي خالي آنها ژلي ترشح مي شود كه تمام خواص گياه در آن نهفته است. از آلوئه كه امروز در تمام دنيا كاشته مي شود براي درمان گستره وسيعي از بيماري ها از انواع ميگرن گرفته تا سوءهاضمه، درمان جوش و سوختگي استفاده مي شود.
ژل آلوئه براي درمان بسياري از بيماري ها مفيد است، از آن جمله مي توان به درمان اگزما و ساير مشكلات و حتي عفونت هاي پوستي، سرمازدگي، سوختگي، ترميم جاي عمل سزارين، هموروئيد و انواع ديابت اشاره كرد.
آلوئه ورا در طب سنتي ۵ هزار ساله هندي، آيورودا نيز به همين ترتيب ارزشمند شمرده مي شود. تمدن هاي يوناني، رومي، آفريقايي، مايايي، سرخپوستان آمريكايي و چيني نيز آلوئه ورا را گرامي مي داشتند و مسلمانان هنوز هم در بسياري از نقاط جهان در بازگشت در سفر حج برگ هاي آلوئه ورا را بالاي در خانه هايشان آويزان مي كنند.
اگرچه آلوئه ورا هزاران سال است كه نقش مهمي را در پزشكي سنتي ايفا مي كند اما از كشف خواص بي بديل آن توسط طب مدرن امروزي زمان زيادي نمي گذرد. اغلب مردم به عنوان يكي از مواد سازنده محصولات آرايشي مثل ضدآفتاب ها، مرطوب كننده ها و كرم هاي سوختگي با آلوئه ورا آشنا هستند. اما امروزه حضور رو به فزوني آلوئه در محصولات متعدد و متنوعي را شاهد هستيم. توليدكنندگان شامپو مدعي هستند كه اسيديته معادل ۵/۴ اين گياه آن را براي ساخت انواع شامپو و نرم كننده ايده آل كرده است. در حالي كه متخصصين تغذيه نيز مصارف خوراكي آلوئه ورا را به اندازه مصارف خارجي آن مفيد و متعدد مي دانند و آن را به اشكال مختلف از جمله عصاره، ژل، كپسول و پودر عرضه مي كنند.

تركيب شگفت آور اين گياه چيست؟
بايد گفت در كمال شگفتي ۹۶ درصد ساختمان ژل آلوئه ورا از آب تشكيل شده است. ۴ درصد باقي مانده اما حاوي مواد فراواني است كه ۷۵ نوع آن شناخته شده اند. تركيباتي كه در ژل آلوئه يافت شده اند از پلي ساكاريدها هستند كه قادر به كاهش و ترميم التهاب هستند. اين تركيب همچنين داراي ويژگي آنتي باكتريال و ضدميكروب است. آنتي اكسيدان هايي در قالب ويتامين هاي آ، ب، ث، اي، آمينواسيدها، روي و اسيدهاي چرب ضروري نيز در اين تركيب يافت مي شوند. كلسيم و آلوئين نيز در آلوئه ورا موجود هستند، آلوئين مليني بسيار قوي است.
حدود ۹۶ درصد از وزن آن را آب تشكيل داده است و مابقى شامل چربى هاى ضرورى آمينواسيدها، ويتامين ها، املاح، آنزيم وگليكوپروتئين است!
اين گياه حداقل داراى ۳ اسيد چرب با خاصيت ضدالتهابى است كه براى معده ، روده كوچك و روده بزرگ مفيد است.
ويتامين هاى تشكيل دهنده آن عبارتند از ويتامين C ، B۱۲ ، B۶ ، B۲ ، B۱ ، A و E. «آلوئه ورا» با خاصيت اعجاب انگيز خود مى تواند تمام اسيد آمينه هاى ضرورى بدن را در اختيار شخص مصرف كننده قرار دهد.
هيچ چيز اين گياه به تنهايى شگفت انگيز و خارق العاده نيست. بلكه همراهى و يك جا جمع شدن تمام مواد مورد نياز بدن از گروههاى مختلف غذايى است كه آن را منحصر به فرد كرده است. تجمع اين مواد در درون يك گياه واحد را مى توان به جمع شدن تعدادى نوازنده در يك گروه بزرگ موسيقى تشبيه كرد. (همان طور كه هر كدام آنها، هرگز و به تنهايى اثر و جاذبه اجراى گروهى و دسته جمعى را ندارند.)
ژل Aloe حاوي گليكوپروتئين است كه از تورم و درد جلوگيري و روند بهبود را تسريع مي كند و همچنين حاوي پلي ساكاريد است كه رشد و ترميم پوست را تحريك مي كند. “آنتراكوئين” موجود در شيرة Aloe به عنوان مسهل مؤثر عمل مي كند. اين مواد شيميايي در مقادير كم، مي توانند از تشكيل سنگ كليه جلوگيري كنند.از ژل Aloe براي درمان زخمهاي دروني و بيروني نيز مي تواند استفاده كرد. اين ماده روند درمان بسياري از جراحات پوستي از جمله زخمها، سوختگيها و يخ زدگي را تسريع مي كند.
شيرة ‌اين گياه مسهل مفيدي است، اما چون مي تواند سبب گرفتگي دردناك عضلات شود، غالباً استفاده نميشود. با ميزان مصرف كمتر، شيرة Aloe مي تواند از سنگ كليه پيشگيري يا اندازة سنگ را كوچكتر كند. اين ماده به عنوان تسهيل كننده دفع مدفوع به ويژه در افرادي كه مبتلا به وبواسير هستند ماده مفيدي است.
عصارة Aloe شكل ژل اين گياه است كه مصارف داخلي دارد و چون داراي خواص ضد ميكروبي است، از آن براي درمان عفونتهاي ميكروبي مجاري معده اي-روده اي نيز مي توان استفاه كرد. چون اين ماده اسيدهاي معده را كه سبب تشديد زخمها ميشود كاهش مي دهد براي درمان زخمهاي معده نيز مؤثر است.تحقيقات اخير نشان داده كه “مانوز استيله” به عنوان يك تركيب ضد ويروسي، داراي خواص درماني ضد ويروس ايدز است. مانور استيله خود ويروس را مورد حمله قرار مي دهد اما مهمتر اينكه، ميزان تأثير AZT را (يك داروي مؤثر در درمان عفونت ويروس HIV) تا حد زيادي بالا ميربرد. اگر اين تركيب دارويي با Aloe مصرف شود، ميزان AZT مورد استفاده براي HIV را مي توان تا ۹۰% تقليل داد كه اين امر از هزينه ها و عوارض جانبي AZT تا حد زيادي خواهد كاست.

ژل خوراكي آلوئه ورا شامل بيش از ۷۵ مواد مغذي از لحاظ غذايي و ۲۰۰ تركيب فعال، ۲۰ نوع ماده معدني، ۱۸ آمينو اسيد و ۱۲ نوع ويتامين است. اين ژل بي نهايت مطبوع است.
در منابع دارويي فهرست مصارف آلوئه ورا تقريباً به اندازه فهرست مواد تشكيل دهنده آن طويل است. از بارزترين خواص آلوئه ورا جلوگيري از ضايعات پوستي و ترميم آنها است. مصرف خوراكي آلوئه ورا نيز به گوارش غذا كمك مي كند، سلامتي قلب و عملكرد كبد را بهبود مي بخشد، قند و كلسترول خون را كنترل مي كند، توليد انرژي را افزايش داده، درد مفاصل را تسكين مي دهد، شش ها را پاك مي سازد، سيستم ايمني بدن را تقويت مي كند و زخم ها و جراحات را ترميم مي نمايد. اما با وجود خواص بسيار آلوئه ورا و با آنكه تاكنون هيچ عوارضي از مصرف آن گزارش نشده است پزشكان مصرف خوراكي آن در طول دوران بارداري و شيردهي را براي خانم ها منع مي كنند. آلوئه ورا چنان خواص چشمگير و متعددي دارد كه نام ها و القاب زيادي براي خود كسب كرده است از جمله: گياه درمانگر، گياه سوختگي، دكتر گلداني و گرز بهشتي.
در حال حاضر محصولات مختلفي از اين گياه در صنايع مختلف غذايي، آرايشي و بهداشتي دارويي در دنيا توليد و عرضه مي‌شود.
در حال حاضر اين گياه دارويي در صنايع مختلف غذايي شامل انواع نوشابه‌ها، كمپوت، دوغ و غيره و همچنين در صنايع آرايشي و بهداشتي شامل انواع كرم‌ها، لوسيون‌ها، شامپوها، صابون‌ها، شوينده‌ها و در صنايع دارويي در كپسول ها، قرص‌هاي جوشان و غيره مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
اندام مورد استفاده اين گياه دارويي برگهاي آن است.

مرور کلی خواص داروئي :

صبر زرد از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است شيرابه آن به مصرف طبي مي رسد .
۱)تقويت كننده بدن است
۲)يبوست را برطرف مي كند و روده ها را تميز مي كند
۳)براي معالجه آسم مفيد است
۴)سوء هاضمه را برطرف مي كند
۵)در معالجه صرع مفيد است
۶)اثر ضد كرم درد
۷)خون را تصفيه مي كند
۸)براي برطرف كردن خارش ناشي از گزيدگي حشرات شيرابه آنرا روي پوست بماليد
۹)اگزما را درمان مي كند
۱۰)براي معالجه اسهال خوني مفيد است
۱۱)براي رفع ريزش مو ، شيرابه آنرا به سر ماليده و موها را با آن ماساژ دهيد
۱۲)گرفتگي كبدي را برطرف مي كند
۱۳)براي التيام زخم ها شيرابه آنرا روي زخم بماليد
۱۴)صبر زرد بهترين كرم مرطوب كننده است برگها را بشكنيد و ژله آنرا به پوست بماليد
۱۵)مبتلايان به بيماري قند مي توانند با مصرف اين گياه قند خون خود را كنترل كنند
۱۶)براي شستن چشم و زخم ها شيرابه صبر زرد را با آب مخلوط كرده و استفاده كنيد

مژگان غفوری
2008/07/20, 17:53
«صبرزرد» در جزیره قشم :
تاريخچه گياه «آلوئه ورا» يا «صبرزرد» و اثرات دارويي آن به ۶ هزار سال قبل باز مي گردد. از گذشته هاي دور، ژل اين گياه براي درمان زخم هاي عفوني و ترميم سوختگي و بريدگي مورد استفاده بوده است.
با پيشرفت علم دارو سازي و شناخت خواص دارويي گياهان در نيمه قرن بيستم، ماده مسهل حاصل از عصاره برگ آلوئه شناخت شد و ساليان طولاني اين گياه براي استخراج مسهل قوي آن در جزاير كارائيب بطور مصنوعي كاشته مي شد. براساس اظهار نظر سالخوردگان قشمي، گياه آلوئه ورا يا «صبر زرد» از ساليان طولاني در جزيره قشم وجود داشته است و خاستگاه آن آفريقا است. به نظر مي رسد، در طي قرون گذشته اين گياه توسط بازرگانان يا جهانگشايان به جزيره قشم حمل شده و با سازگاري با شرايط آب و هواي قشم و به علت اثرات شفابخش آن به گياه معجزه گر مشهور شده است.
«صبر» نام فارسي آن است و صرفنظر از مصارف درماني آن توسط افراد بومي، آن را روي قبرها مي كارند و نشانه اي از محل خاكسپاري كسي است كه فوت شده است . برگزيدن نام صبر براي اين گياه نيز احتمالاً ايجاد آرامش و صبر براي بازماندگان است. در جزيره قشم تراكم بسيار زياد گياه را در قبرستان قديم شهر «سوزا» به صورت چند هكتار فشرده كه عملاً قبرها را كاملاً در بر گرفته است، مي توان مشاهده كرد.
آلوئه ورا نخستين بار با ارزش دارويي «ترميم كننده زخم سوختگي و نيش حشرات» معرفي شده و اكنون صرفنظر از مصرف گسترده در تمامي مواد آرايشي، بهداشتي و داروهاي ترميمي، جايگاه مصرفي و سيعي را در نوشابه ها و مواد غذايي به دست آورده است. آلوئه و را گياهي است كه براي ماندن و رشد به حداقل آب نياز دارد و در خاك هاي شور و ساحلي به آساني رشد و پرورش مي يابد و نسبت به آفات و بيماري ها مقاوم است. بر اساس تجارب پژوهشي، مركز پژوهشي هاي بيوتكنولوژي خليج فارس منطقه آزاد قشم، كارخانه توليد صنعتي آن را با ظرفيت سالانه ۲۰۰ تن ژل و پودر آلوئه طراحي و تدوين و دانش فني آن را به يك شركت خصوصي واگذار كرده است.
پشتوانه اين واحد صنعتي ، كشت و پرورش آلوئه به مساحت ۵۰ هكتار است كه ۵ هكتارتوسط «منطقه آزاد قشم كاشته شده و ۱۵ هكتار آن توسط شركت خريدار دانش فني در دست آماده سازي براي كاشت است و لازم است ، ۳۰ هكتار ديگر نيز توسط مردم جزيره كاشته مي شود. تكثير آلوئه ورا به صورت توليد پاجوش و كاشت بذر است. در بسياري از موارد هر بوته تا ده پاجوش توليد مي كند.
اين گياه پايدار و چند ساله است و هر سه ماه يك بار مي توان از هر بوته ۳ تا ۴ برگ كناري برداشت و براي استخراج محصول در كارخانه مورد استفاده قرار دارد. توسعه كاشت «آلوئه ورا» توسط مردم جزيره قشم صرفنظر از تأمين ماده اوليه كارخانه در دست احداث، زمينه اي مناسب براي ايجاد اشتغال بومي، ايجاد فضا سبز (در زمين هاي ساحلي و غير قابل استفاده كشاورزي و بي نيازي آن به آب شيرين و آبياري دايم) است. خواص متعدد دارويي شناخته شده در «آلوئه ورا» باعث شده است كه آن را گياه قرن بيستم بنامند.
بسياري از محققان بر اين اعتقاد هستند كه خواص آلوئه و نقش دارويي آن در تحولات صنايع دارويي مشابه با شناخت آسپرين در قرن نوزدهم و مصرف آن توسط ميليون ها انسان براي كاهش تب، درد و تورم در سراسر جهان است. هزاران بيمار قلبي از آسپرين به عنوان ماده ممانعت كننده از بروز لخته خون استفاده مي كنند.
مطالعات نشان داده است، آلوئه داراي حدود ۲۰۰ ماده مؤثر است. مواد آرايشي، بهداشتي، غذايي و نوشابه ها بزرگترين بازار بين المللي مصرف آلوئه به شمار مي روند. كشورهاي كره و ژاپن قديمي ترين مصرف كننده گان آلوئه در طب سنتي خود هستند. در كره، ژل آلوئه در نوشابه ها با غلظت ۹۹ درصد مصرف مي شود. اين وضعيت در سنگاپور و مالزي نيز گسترش يافته است. استراليا بالاترين مصرف آلوئه را دارد و با حضور ژاپني ها در استراليا بازار مصرف نوشابه هاي آلوئه نيز توسعه يافته است. مواد آرايشي طبيعي ۴درصد از ۱۶ ميليارد دلار بازار مواد آرايشي، بهداشتي را در اختيار دارد. توليد آنها سالانه ۱۲ تا ۱۵ درصد افزايش مي يابد كه سه برابر رشد توسعه ساير صنايع است.
نوشابه هاي حاوي ژل آلوئه در فروشگاههاي عرصه كننده Helth food ارائه مي شود كه با طعم و رنگ هاي متفاوت وجود دارد.


مصرف آلوئه ورا و تغييرات تاريخى:
همان طور كه ذكر شد نخستين بار اين گياه در كشور مصر مورد استفاده قرار گرفت. حدود سال ۱۵۵۲ پيش از ميلاد بود كه ملكه زيباى مصرى «كلئوپاترا» اعلام كرد زيبايى خود را مديون استفاده از اين گياه معجزه گر است!!
شهرت اين گياه به همين جا ختم نشد! بلكه اين گياه باعث ايجاد جنگ و خونريزى هم شد!!
مى گويند وقتى اسكندر در سال ۳۳۳ پيش از ميلاد مصر را فتح كرد، چيزهاى زيادى از قدرت شگفت انگيز درمانى آلوئه ورا شنيد. به همين خاطر در جست وجوى آن به جزيره Socotra رسيد و بدون كوچكترين معطلى ارتش را روانه آنجا كرد تا براى درمان زخم افراد سپاه خود از اين گياه استفاده كند.
موارد مصرف رايج اين گياه:
بسيارى از مردم با اثر دارويى اين گياه بر روى پوست بريده يا سوخته آشنايى دارند. گرچه مكانيسم دقيق آن مشخص نيست. اما تحقيقات نشان مى دهد كه ۵ فاكتور طبيعى ضدالتهابى در آن موجود است كه باعث رفع درد و بهبود زخم مى شود.
در مورد كسانى كه از نظر هضم غذاى مصرفى با مشكل روبرو هستند نيز مصرف و نوشيدن آن پيش از هر وعده غذايى باعث تحريك شيره گوارشى و ايجاد جريان طبيعى آن و در نتيجه كمك به شكسته شدن موادغذايى جهت جذب توسط سلولها مى شود. از طرف ديگر از آن در درمان «آكنه» يا جوش هاى صورت هم استفاده مى شود. نوشيدن مايع «آلوئه ورا» قبل از غذا و يا مصرف ژل درمانى آن بعد از شست وشوى صورت و بدن براى سلامت پوست مفيد است.
همچنين اشخاص مبتلا به سرطان كه مشغول شيمى درمانى هستند، ادعا مى كنند مصرف اين گياه تهوع و ساير مشكلات مربوط به اين درمان را مى كاهد.
نحوه مصرف:
بهترين نوع ژل Aloe شكلي است كه تازه از گياه گرفته شده باشد. بسياري از افراد اين گياه را براي درمان سوختگيها و بريدگيهاي جزئي در آشپزخانه خود نگه مي دارند. اين گياه براي درمان كهير و پيچك سمي نيز مي تواند مؤثر واقع شود.به منظور استفاده از ژل Aloe، برگ آنرا به صورت طولي برش دهيد و ژل داخل آنرا خارج سازيد. سپس آنرا به صورت آزاد روي قسمت آسيب ديده بماليد.شيره Aloe از قديم به عنوان مسهل مورد استفاده بوده است، اما در ايالات متحده مصرف چنداني ندارد. چون اين ماده سبب بروز گرفتگيهاي دردناك عضلات مي گردد، لذا ابتدا مصرف ساير مسهل هاي گياهي نظير “كاسكارا و فلوس” توصيه ميشود.
براي درمان سنگهاي كليه و به عنوان مسهل شيرة Aloe خشك را كه در اندازه هاي ۰/۰۵ تا ۰/۲ گرم قابل دسترسي است، مصرف كنيد.
براي درمان HIV، روزانه به ميزان ۸۰۰ الي ۱۶۰۰ ميلي گرم مانوز استيله مصرف كنيد. اين ميزان از مادة مزبور، برابر با نيم تا يك ليتر آب Aloe است، هر چند ميزان مانوز استيله مي تواند در فرآورده هاي مختلف متفاوت باشد.


نكات احتياطی:

- ژل Aloe برای استعمال خارجی ماده بی خطری است، اما در موارد نادری سبب واكنش آلرژيك می شود. اگر پوست شما تحريك می شود مصرف آنرا ادامه ندهيد.ژل Aloe برای درمان زخمهای عميق مؤثر نيست.
- شيره آن می تواند سبب گرفتگی يا اسهال روده ای شديد گردد،
- زنان باردار يا شيرده نبايد اين ماده را مصرف كنند زيرا ممكن است سبب انقباضهای رحمی گرديده و سقط جنين را تحريك كند. مصرف مسهل Aloe برای درمان بيماريهای معده ای- روده ای، انسداد روده ای، آپانديسيت يا درد معده مبهم تجويز می شود.
- اين ماده ممكن است سبب تشديد اولسرها، بواسير، ديورتيكولوز، التهاب ديورتيكول، كوليت يا سندرم روده تحريك پذير (IBS) گردد.
- مصرف طولانی مدت اين ماده سبب وابستگی به آن می شود يا تعادل الكتروليتی را مختل می سازد. اين ماده ممكن است سبب تغيير رنگ ادرار به رنگ قرمز بی ضرر گردد. كودكان زير ۱۲ سال نبايد گياه Aloe مصرف كنند.
تركيبات شيميايی:
صبر زرد موادی نظير آلوئين ‌فامودين ، آنترا كيون ،‌ايزوباربالوئين و مقداری در حدود ۱۲ درصد صمغ می باشد .
تداخل های احتمالی:
مصرف طولانی و مزمن شيره Aloe می تواند سبب كمبود پتاسيم گردد كه می تواند با پاره ای معالجات قلبی تداخل كند. احتمال كمبود پتاسيم در بدن در صورتی كه شيره Aloe را با ادرار آورهای (مدرهای) تيازيد، شيرين بيان يا كورتيكو استروئيد مصرف كنيد، بيشتر است.
مضرات :
صبر زرد اگر باندازه مصرف شود خطری ندارد ولي مقدر زياد آن باعث اسهال خونی می شود ضمناً زنان شيرده نبايد از آن استفاده كنند زيرا صبر زرد از طريق شير و در بدن طفل می شود و ايجاد اسهال می كند . اين گياه نيز برای زنان حامله خوب نيست زيرا ممكن است باعث سقط جنين شود.
تاریخچه مصرف آن در قرن بیستم :

در سال ۱۹۳۵، استفاده بالينى از اين گياه براى درمان التهاب هاى پوستى (درماتيت) ناشى از اشعه x ثابت شد. در آن سال «نشريه رونتولوژى [راديولوژى] آمريكا»، استفاده از اين گياه را براى اين منظور توصيه كرد.به صورت سنتى، از پماد و شيره اين گياه براى درمان زخم ها، اگزما، بواسير و حتى نابينايى استفاده مى كردند. اما امروزه در تحقيقات بالينى مستمرى كه بر روى اين گياه انجام شده است، تنها بعضى از اثرات آن ثابت شده است. در كاهش درد سوختگى و ترميم ناحيه سوختگى (البته سوختگى هاى درجه دو و سه مانند آفتاب زدگى و يا ناشى از اشعه) موثر است. مصرف خوراكى آن به عنوان مسهل كاربرد دارد. ژل اين گياه به دليل داشتن آب فراوان و روغن موجود در خود، از خشك شدن پوست پيشگيرى مى كند، در نتيجه در ترميم ناحيه سوختگى موثر است. همچنين به علت وجود درصد بالاى قند در ژل آن، چون باعث بالا رفتن خاصيت اسمزى مى شود از رشد باكترى ها جلوگيرى مى كند.برخى از تحقيقات حاكى از آن است كه ماده «آنتروكينون» موجود در شيره گياه، خواص ضدويروس، ضدباكترى و فعاليت ضدسرطانى دارد. ژل آن به صورت كرم ضدآفتاب، لوسيون و كرم آرايشى در آمريكا موجود است. اما برخى تحقيقات، از غيرموثر بودن آن در درمان حساسيت هاى پوستى و درمان سوختگى خبر مى دهند.ژل گياه صبر زرد طبى، به صورت موضعى براى درمان سوختگى هاى خفيف، آفتاب سوختگى ها، بريدگى ها، آكنه، التهاب مخاط دهان و از بين رفتن پوست كاربرد دارد. در خصوص مصرف ژل اين گياه توصيه شده كه كاربرد موضعى آن بر روى زخم هاى جراحى مجاز نيست چرا كه بهبود زخم ها را به تأخير مى اندازد. در خصوص تداخلات دارويى هنگام استفاده از اين ژل، عنوان شده، اثرات پايين آورندگى قند خون گلى بن گلاميد را به خاطر داشتن اثر ضدخون افزايش مى دهد و اثر ضدالتهابى هيدروكورتيزون استات را هنگامى كه به عنوان يك حامل استفاده شود، افزايش مى دهد. در استفاده موضعى در آفتاب زدگى هاى سطحى و سوختگى هاى خفيف منعى وجود ندارد اما اكثر محققان پيشنهاد مى كنند، قبل از مصرف، مقدارى از كرم گياه در جاى ديگرى از بدن مثلاً بر روى بازو استفاده شود تا در صورت عدم پاسخ حساسيتى، مورد مصرف قرار گيرد. چند مورد حساسيت پوستى به دنبال مصرف اين گياه، گزارش شده است. در کل چنين نتيجه گيری می شود که،ژل گياه الوئه ورا ، در کيفيت وسرعت بهبودزخم،نسبت به درمان رايج بسيار موثر تر و کم هزينه تر است. اين گياه در درمان بيمارى پسوريازيس (داءالصدف) به صورت عصاره در كرم در طى تحقيقات بسيارى، ثابت شده است. مصرف اين گياه به عنوان مسهل در بيمارانى كه تحت درمان با داروهاى قلبى و كورتن هستند بايد با احتياط بسيار صورت گيرد.اين گياه در كودكان، زنان شيرده باردار و افراد مبتلا به بواسير، نبايد به صورت خوراكى مصرف شود. استفاده از اين گياه در انسداد روده، بيمارى هاى التهابى روده و بيمارى هاى كبد و كليه، ممنوع است. از شيره برگ گياه نيز براى بهبود زخم هاى سطحى و اگزما استفاده مى شود. در مصرف گياهان دارويى، حتماً با پزشك خود مشورت كنيد.

CASSIATORA
2009/04/15, 18:32
گل حشره کش (پیرتروم) Chrysanthemum cinerariaefolium


Chrysanthemum cinerariaefolium
Syn: Tanacetum cinerariaefolium

Pyrethrum

Asteraceae

معرفی و گیاهشناسی
گل حشره کش یا پیرتروم گیاهی است علفی و چندساله از خانواده ی کاسنی که گلهای آن به فرم گل آذین کاپیتول می باشند. گل ها شبیه به گل های بابونه دارای گلچه های زبانه ای سفید رنگ و گلچه های لوله ای زرد رنگ هستند. این گیاه دارای ریزوم های کوتاهی است که به رنگ قهوه ای دیده می شوند.

نیازهای اکولوژیکی و پراکنش
پیرتروم گیاهی است خشکی دوست و نیازمند نور فراوان که در اکثر خاک ها قابلیت رویش دارد ولی خاک هایی با pH کمی اسیدی و دارای بافت سبک برای رشد و نمو آن مناسب تر می باشد.

کاشت، داشت و برداشت
تکثیر این گیاه بوسیله ی بذر و تقسیم بوته امکان پذیر است. به دلیل رشد بسیار کم گیاهچه ها در اوایل رشد، کشت غیرمستقیم بذر توصیه می گردد. در تکثیر این گیاه بوسیله ی تقسیم بوته، معمولا از گیاهان سه تا چهار ساله استفاده می شود. برداشت شامل قطع گل ها به همراه دو تا سه سانتی متر دمگل است که در زمان بازشدن گلچه های زبانه ای زردرنگ صورت می گیرد. امروزه دستگاه های برداشت گل های این گیاه طراحی و ساخته شده است که تصاویر آن را ملاحظه می فرمائید.

ترکیبات شیمیایی و فرآوری
تمام اندام های هوایی گیاه دارای ترکیب پیرترین هستند که میزان این ترکیب در بذور و گل ها بمراتب بیشتر از سایر اندام های گیاه است. گل های خشک شده بصورت پودر، مایع و اسپری استفاده می شوند.

کاربردها
همانطور که در ابتدا اشاره شد، گل حشره کش به عنوان یک گیاه دارویی جهت ارتقای رفاه و سلامتی بشر دارای اهمیت فراوانی است. حشره کش های ساخته شده از این گیاه بر روی انسان و حیوانات تاثیر بسیار کمی دارند و در بدن انسان تجمع نمی یابند. یعنی با اینکه اثر بسیار قویی در کنترل حشرات موذی دارد، ولی برای سلامتی انسان تقریبا بی خطر می باشد.


تصاویر این گیاه (http://images.google.com/images?gbv=2&hl=en&safe=off&q=Chrysanthemum+cinerariaefolium&btnG=Search+Images)

مقالات علمی انگلیسی در مورد این گیاه (http://www.scirus.com/srsapp/search?q=Chrysanthemum+cinerariaefolium&ds=jnl&g=s&t=all)

somina
2009/04/20, 11:10
از "آلوئه ورا" چه می دانیم؟


قسمت اول:
آلوئه‌ورا گیاهی است بسیار شگفت انگیز كه شبیه كاكتوس بوده اما متعلق به خانواده سوسن سفید lily می‌باشد و چون در برابر خشكی مقاوم است بطور طبیعی بیشتر در آفریقا و آمریكا و مناطق گرم و استوایی می‌روید، در واقع زمانیكه گیاهان دیگر در خشكی پلاسیده می‌شوند آلوئه‌ورا دارای برگهای آبدار و خنك می‌باشد. این گیاه بومی‌ آفریقای شمالی است البته از دیر باز در مناطق خشك گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان بعنوان گیاه تزئینی و هم بعنوان گیاه درمانی كشت می‌شود. هم اكنون آلوئه‌ورا بعلت دارا بودن خواص دارویی بسیار زیاد به سرعت برای مردم جهان شناخته شده است بطوریكه ایتالیاییها – آسیاییها- هندیها- افریقاییها- فیلیپینیها- یونانیها - ایرانیها و مردم آفریقای جنوبی آنرا به خوبی می‌شناسند.

آلو‌ئه‌ورا از نظر گیاه‌شناسی به صورت زیر طبقه‌بندی می‌شود:
فرمانرو : گیاهان
شاخه: گیاهان گلدار
رده: تك لپه ای
راسته: مارچوبه ای(Asparagales)
خانواده: سریشیان(Asphodelaceas)
آلوئه‌ورا معمولا بی‌ساقه است البته برخی از گونه‌های آن دارای ساقه‌های بسیار كوتاه هستند. این گیاه 80 تا 100 سانتیمتر رشد می‌كند و از طریق پا جوش تكثیر می‌شود .برگهای آن نیزه‌ای كلفت و گوشتی با لبه‌های دندانه‌دار است و رنگ آن سبز تا خاكستری می‌باشد. گلهای آن مخروطی و آویخته است و دارای جام لوله‌ای 3 تا 2 سانتیمتری می‌باشد و برروی سنبله می‌روید كه گاهی تا 90 سانتیمتر درازا دارد.

تاریخچه آلوئه‌ورا
تاریخچه آلوئه‌ورا به بیش از 3500 سال قبل باز می‌گردد. در مصر باستان از این گیاه جهت مصارف دارویی و پوستی، التیام زخمها و عفونتها استفاده می‌شود.
پادشاه سلیمان اولین كسی بود كه به خواص ارزشمند این گیاه پی برد، همچنین افسانه‌ای وجود دارد كه بیان می‌دارد ارسطو، الكساندر بزرگ را متقاعد ساخت تا از این گیاه برای درمان جراحتهای سربازانش در جنگها استفاده كند و دست نوشته‌های یونانی نشان می‌دهد كه از آن برای درمان تاول، سوختگی، زخم پا و جلو گیری از اختلالات روده ای و معده ای استفاده می‌كردند. ایرانیان باستان و هندیها نیز گونه های مختلفی از این گیاه را پرورش داده و آنرا مورد استفاده قرار دادند، همچنین چینیها و ژاپنیها و روسها نیز از قرنها پیش به فوائد این گیاه پی‌برده بودند. در دهه 1930 از این گیاه در درمان سوختگیها‌ی رادیو‌اكتویته استفاده گردید و در واقع پس از تلفات جنگ جهانی دوم مجدداً این گیاه مورد توجه واقع شد. مدارك قابل توجهی وجود داردكه نشان دهنده این است كه این گیاه ترمیم كننده بافت پوستی و زیبایی نیز می‌باشد بطوریكه خانم كوماری یكی از بیشمار زنانی بود كه از این گیاه برای زیبایی و جلو‌گیری از پیری پوست استفاده می‌كرد.
داروسازان یونانی و رومی ‌بیان می‌دارند كه آلو‌ئه برای بسیاری از اختلالات گوارشی نیزكاربرد دارد. حدود 200 نوع از این گیاه در جهان و‌جود دارد، اگر چه فقط 4 گونه آن مصارف دارویی دارد. به عنوان مثال آلوئه‌پری ALOE PERRYI - آلوئه فرو ALOEFERRO – آلوئه آربورنسیس ALOE ARBORENSIS و آلوئه ساپوناریا ALOE SAPONARIA از گونه‌هایی هستند كه مصارف دارویی دارند.

قسمت دوم :آیا ترکیبات و فواید آلوئه ورا را می شناسید؟تهیه شده توسط:گروه تحقیق و توسعه پاکشو ـ سارا نظری

somina
2009/04/20, 11:13
http://upload.iranblog.com/2/1203581009.jpg

تركیبات آلوئه ورا
گیاه آلوئه ورا حدود 99 تا 5/99 درصد آب دارد و pH آن حدود 5/4 می‌باشد.
باقیمانده مواد آن شامل 75 تركیب مختلف است كه شامل ویتامینها، نمكهای غیر‌آلی، مواد معدنی، آنزیمها، قندها، تركیبات فنولیك، آنترا كینونها، لیگنین، ساپو نینها، استرولها، آمینو اسیدها، سالیسیلیك اسید، كلسیم اكسالات، امورین، باربالوئین، سولفات‌ها، تاننها و استروئیدها است كه به شرح در ذیل توصیف شده است:

ویتامینها
این گیاه سرشار از ویتامینهایD , A B1 , B2 , B3 , B5 , B6 , B12 , C , E , Folic acid , می‌باشد.

آنزیمها
آنزیمهایی نظیر آمیلاز و لیپاز كه برای كاهش چربی و قند خون مفیدند، در این گیاه موجود است.

تركیبات معدنی
گیاه آلوئه‌ورا دارای سدیم، كلسیم، منیزیم، منگنز، روی، مس، كروم، ید، فسفر و آهن می‌باشد كه همگی برای متابولیسم سلامتی بسیار حیاتی می‌باشند.

قندها
از قندهای موجود در این گیاه مونو و پلی‌ساكاریدها نظیر گلیكوز و مانوز را میتوان نام برد.

ساپونینها
اینگونه مواد صابونی حدوداًبه میزان 3% در ژل آلوئه ورا موجود است و بطور طبیعی خاصیت پاك كنندگی دارد و علاوه بر آن دارای خواص ضد قارچی و ضد میكروبی نیز می‌باشد.

سالیسیلیك اسید
این ماده خواصی همانند آسپرین داشته و ضد التهاب می‌باشد و خواص آنتی باكتریالی نیز دارد.

آمینو اسیدها
ژل آلوئه‌ورا حاوی 20 تا 30 آمینو اسید مورد نیاز انسان است و جالب توجه است كه بدن انسان هم قادر به ساختن حدود 7 تا 8 نوع از این آنزیمها‌ی ضروری نمی‌باشد.

كاربردهای آلوئه ورا
كاربردهای آلو‌ئه ورا بطور كلی عبارتند از:
1- عامل ضد فساد
2- ترمیم كننده جراحت

3- ضد اكسنده

آلوئه‌ورا به شكلهای مختلف اعم ازمایع، پودر، ژل، كرم، لوسیون، كپسول، عصاره و نوشیدنی مورد مصرف قرار می‌گیرد. ژل خالص آن شفاف بدون چسبندگی، بی‌بو و دارای قدرت جذب بالا می‌باشد بنابراین كاربرد آن در استفاده از كرمها و شامپو‌ها آسان می‌باشد.

فوائد آلوئه ورا در صنایع غذایی
محققان دانشگاه Miquel Hernandez اسپانیا ژلی را اختراع كردند كه بر پایه آلوئه ورا بوده و برای نگهداری مواد غذایی مثل میوه‌های تازه و سبزیجات مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ژل بدون خزه ،بی‌رنگ و بی‌بو است. این محصول طبیعی، كاملا سالم و سازگار با محیط بوده و می‌تواند جایگزین پرزرواتیوهای سنتزی مانند دی‌اكسید‌سولفور باشد. مطالعات انجام شده نشان داده كه انگورهایی كه با این ژل پوشانده شدند توانستند به مدت 35 روز سالم بمانند در حالیكه انگورهای بدون این پرزرواتیو تنها بمدت 7 روز سالم باقی ماندند. طبق تحقیقات بعمل آمده این ژل طبق یك مكانیسم لایه محافظی در مقابل اكسیژن و رطوبت هوا ایجاد می‌كند و بواسطه انواع ضد باكتریها و ضد قارچهایی كه دارد مانع از فاسد شدن غذاها می‌شود.

فواید آلوئه ورا در درمان بیماریها
تحقیقات متعددی در مورد استفاده آلوئه ورا در درمان بیماریها و نیز در محصولات آرایشی – بهداشتی بخصوص پوست و مو صورت گرفته است. مدارك علمی ‌نشان داده كه عصاره آلوئه ورا شفا بخش است.
در سال 1996 محققان دانشگاه MAHIDOL بانكوك نشان دادند كه استفاده از این گیاه سبب كاهش 72% از قند خون افرادی كه مبتلا به افزایش قندخون بودند، گردیده و همچنین تحقیقات دیگری نشان داد كه آلو ئه ورا در درمان برخی سرطانها موثر می‌باشد علاوه بر آن در درمان گاستریك- بیماریهای معده ای – اختلالات و انسداد رود‌ه‌ای- آپاندیسیت – زخم كبدی و ... موثر است و شیره گیاه آلوئه ورا نیز به آسانی درد و التهاب را كاهش می‌دهد. مطالعات انجام شده در دهه1990 نشان داده كه وقتی از ژل آلوئه ورا برای التیام سوختگی استفاده می‌شود، زخم زودتر التیام می‌یابد در حالیكه وقتی از بانداژهای مخصوص سوختگی استفاده می‌شود، سوختگی 6 روز دیرتر التیام می‌یابد. فرضیه ای وجو د دارد كه مطابق آن، آلوئه ورا به علت داشتن ماده Mucopolysaccharides كه درون برگهای آن موجود است، در درمان فیبروساركوما‌(fibrosarcoma)(نوعی سرطان) مفید می‌باشد.تهیه شده توسط:گروه تحقیق و توسعه پاکشو ـ سارا نظری
www.seemorgh.com/health
اختصاصی سیمرغ

somina
2009/04/20, 11:19
فواید آلوئه ورا برای پوست


تعداد بازدید: 614

قسمت اول:از آلوئه ورا چه می‌دانیم؟
قسمت دوم: آیا ترکیبات و فواید آلوئه ورا را می‌شناسید؟

از آلوئه ورا در كرمهای مرطوب كنننده پوست و كرمهای التیام دهنده پوستی و بسیاری از كرمهای موضعی استفاده می‌شود.
آلوئه ورا بعلت داشتن خواص ضد میكروبی در درمان بسیاری از زخمها و جراحتها و سوختگیها- اگزما – تاول– گزیدگی زنبور و نیش حشرات- بریدگی – كوفتگی – آفتاب سوختگی و آكنه موثر است. بنابراین استفاده از این گیاه نه تنها در كرمهای موضعی بلكه در كنترل بسیاری از بیماریها و اختلالات پوستی سودمند می‌باشد.
مزایایی كه سبب می‌شود آلوئه ورا برای مصارف پوستی استفاده گردد عبارتند از:

1- در درمان تركهای پوستی و خشكی پوست موثر می‌باشد ، بخصوص اگزمای دور چشم یا پوستهای بسیار حساس.

2- روغن یا كرم آلوئه ورا برای پوستهای خشك مناسب بوده و سبب نرم شدن و براق شدن پوست می‌گردد.

3- با رساندن اكسیژن بیشتر به سلولهای پوست، سبب ترمیم بافت پوست می‌گردد.

4- پوستهایی كه در اثر آفتاب ، سوختگی پیدا كردند را نرم می‌كند.

5- سلولهای پوستی مرده را از بین می‌برد و سلولهای جوان جایگزین شده بنابراین پوست را تازه و درخشان می‌سازد.

6- مانع از پیری پوست و چروك آن می‌گردد.

7- شدت رنگدانه های پوستی راكاهش داده بنابراین سبب كم رنگ شدن لكه های پوستی می‌شود و می‌تواند لكه‌های سر سیاه را نیز از بین ببرد.

8- آلوئه ورا سبب افزایش قدرت جذب رطوبت پوست گردیده و پوست را انعطاف پذیر ساخته بنابراین بهترین مرطوب كننده برای پوست می‌باشد.

9- در پیشگیری از بیماریهای پوستی موثر می‌باشد.

10- بعلت داشتن كلاژن و ویتامین Eالاستیسیته و نرمی‌پوست را افزایش داده و سبب باقی ماندن رطوبت در پوست می‌گردد.

11- pH آن نزدیك به pHپوست است.

12- از آلوئه ورا بعلت داشتن خواص ضد سو ختگی می‌توان در كرمهای ضد آفتاب استفاده كرد.

13- در درمان ترك بین انگشتان پا كه یك بیماری قارچی است موثر است (بر گرفته از یك مقاله در مجله انگلیسیBritish Journal of General Practice ).

14- لوسیون آلوئه ورا بعنوان پاك كننده برای پوست كاربرد دارد.

15- تاثیر خنك كنندگی بر روی پوست دارد بنابراین در كلد كرمها ( cold cream )كاربرد دارد.

در واقع استفاده از آلو ئه ورا در محصولات آرایشی – بهداشتی بخصوص كرمهای ضد چروك – مرطوب كننده های پوستی- رژ لب ها- ماسكها ی صورت و كرمهای پاك كننده و كلد كرمها (cold cream) بسیار مناسب و مفید می‌باشد.

فواید آلوئه ورا برای مو
یكی از راههای كنترل و درمان كم پشتی موی سر استفاده از آلوئه ورا است. بسیاری از مردم از محصوالات گوناگونی كه حاوی آلوئه ورا می‌باشد برای ضخیم شدن مو و سلامت آن استفاده می‌كنند كه یكی از روشها استفاده از ژل آلوئه ورا می‌باشد.
آلوئه ورا حاوی آنزیمهایی است كه عامل محركی برای تولید و رشد موهای جدید هستند، مكانیسم عملكرد آن بگونه ای است كه سرعت جریان گردش خون را افزایش داده بنابراین پاپیلای پوستی (زائده بافتی ریشه موی سر) را فعال نموده و سبب افزایش تغذیه فولیكولهای مو می‌گردد. در واقع آلوئه ورا بعنوان یك ماده جادویی در جهت افزایش و رشد موها شناخته شده است. همچنین بعلت خواص ضد باكتری و قارچی كه دارد مانع از ایجاد شوره سر می‌گردد. این گیاه برای كنترل عفونتهای قارچی مثل بیماری كچلی (كرم حقله دار) نیز مفید است. مستندات و مداركی از كشورهای هند و امریكا پیدا شده است كه در آنجا از این گیاه برای تقویت موی سر استفاده می‌شده است. بنابراین آلوئه ورا برای رشد و تقویت مو – ایجاد نرمی‌– براقیت و كنترل ریزش مو و كنترل خشكی مو بسیار مناسب است. از آلوئه ورا می‌توان در شامپو ها و نرم كننده های موی سر استفاده كرد و تجربه نشان داده كه استفاده از اینگونه محصولات سبب تسریع جریان خون و در نتیجه كاهش استرس و هیجانات روحی می‌گردد. آلو ئه ورا دارای بویی مطبوع و آرامش بخش است و ژل این گیاه در بسیاری از صابونها، شامپو ها، نرم كننده های مو و انواع محصولات آرایشی - بهداشتی كاربرد دارد.

معمولا شامپو ها و نرم كننده های حاوی آلوئه ورا شامل مخلوطی از ویتامینهای مناسب مو، عصاره های گیاهی و روغنهای طبیعی می‌باشند و محصولات حاوی آلوئه ورا برای انواع مختلف موها نظیر خشك ،نازك ، چرب و معمولی مناسب است.مضرات احتمالی آلوئه ورا
1- ژل آلوئه ورا برای استعمال خارجی، ماده بی خطری است اما در موارد نادری ممكن است سبب واكنشهای آلرژیك گردد.
2- ژل آلوئه ورا در درمان زخمهای عمیق موثر نیست و شیره آن می‌تواند سبب گرفتگی یا اسهال روده ای شدید گردد.

3- زنان شیرده یا باردار نباید از این ماده استفاده كنند زیرا ممكن است سبب انقباضهای رحمی‌گردیده و سقط جنین را تحریك كند .

4-این ماده ممكن است سبب تشدید اولسرها، بواسیر، التهاب دیورتیكول، كولیت یا سندرم روده تحریك پذیر (IBS) گردد.

5-مصرف طولانی مدت این ماده سبب وابستگی به آن می‌شود یا تعادل الكترولیتی را مختل می‌سازد . كودكان زیر 12 سال نبایستی از این گیاه مصرف كنند.

6-تداخلهای احتمالی: مصرف طولانی و مزمن شیره آلوئه می‌تواند سبب كمبود پتاسیم گردد.پرورش آلوئه ورا در منزل
برای مصارف عمومی‌می‌توان گیاه آلوئه ورا را در منزل پرورش داد. كشت آن بسیار راحت است و فقط نیاز به زهكشی خوب، دمای معتدل و آب مناسب دارد. انواع آن در خاك شنی، كه آب را خوب جذب می‌كند و در نور كم كشت می‌شود.
البته اگر كه دمای محیط بیرون حدود Cº 4/ 4 یا Fº 40 باشد می‌توان آنرا به داخل منزل منتقل كرد. این گیاه می‌تواند در تمام مدت در مقابل نورخورشید هم قرار گیرد ولیكن بایستی تعداد دفات آبیاری آن را افزایش داد، البته زمانی می‌بایست به آن آب داد كه خاك آن رو به خشك شدن رود. در واقع این گیاه نیاز به آب كمی‌دارد به همین دلیل در مناطق گرمسیر نظیر مناطق جنوبی ایران به وفو ر یافت می‌شود.


تهیه شده توسط:گروه تحقیق و توسعه پاکشو ـ سارا نظری

parham888
2009/05/12, 16:04
گیاه صبر زرد با نام علمی آلوئه ورا از جمله گیاهان با ارزش دنیاست در واقع داروخانه ای ست در یک گیاه

آلوئه ورا برگهای ضخیم پهنی دارد که به تدریج باریک می شود

و ظاهری شبیه کاکتوس دارد

http://www.kappusir.com/kappus/modules/Aloevera/gif.gif

این گیاه ،فرشته ی بیابان و ،گیاه جادویی ،زنبق بیابانی ،گیاه دارویی وملکه ی گیاهان نیز نامیده می شود .بومی مناطق گرم و خشک بوده و دراستان های جنوبی ایران مخصوصا،بوشهر و هرمزگان رشد می کند

وقتی برگ آن بریده می شود ژلی از داخل آن خارج می شودکه اثر دارویی شگفت انگیزی دارد


http://img.tebyan.net/big/1387/04/156255612118441202163821161401491084245244.jpg
برگهای آن از 3 قسمت:پوست،لایه ی لعابدارو ژ ل تشکیل شده است که مهمترین قسمت آن ژل می باشد ودر صنایع آرایشی،غذایی و دارویی کار برد دارددر حال حاضر این گیاه در صنایع غذایی شامل : کمپوت،نوشابه ،دوغ...در صنایع آرایشی به صورت کرم،لوسیون،شامپو

و،صابون..و در صنایع دارویی به صورت کپسو ل و قرص جوشان...ارائه می شود

استفاده ی مستقیم از ژل گیاه

می توان برگهای گیاه را قطع کرد.در محل قطع شده ژل بی رنگی نمایان می شودکه می توان از آن برای درمان آفتاب سوختگیُ-مرطوب کردن پوستو نرم کردن اگزمای زیر چشم ...استفاده کرد

این ژل در معرض هوا به مرور زمان تغییر رنگ می دهدو به رنگ قرمز مایل به سیاه در می آید

آلوئه در زبان عربی به معنای تند و تیز و تلخ می باشداین گیاه اثرات جانبی دارو را کاهش می دهد و قدرت ایمنی بدن را بالا می برد و از تجمع سموم در بدن جلو گیری می نماید. همچنین درد را تسکین داده وژل به دست آمده از آن از تولید عفونت جلو گیری می کند

البته در بین240گونه آلوئه ورا فقط 4 نمونه ی آن دارای ارزش غذایی است

ژل این گیاه دارای ویتامین های:آ ،ب1،ب2،ب6،ب12،ث ،ای واسید فولیک و نیاسین است

ژل خوراکی آن شامل بیش از 75 ماده ی مغذی و 20 نوع ماده ی معدنی(کلسیم ، سدیم ،آهن ، پتاسیم ،منگنز و مس و روی...)و 18 نوع آمینو اسید و12 نوع ویتامین می باشد و تنها گیاهی است گه آمینو اسیدهای مشابه و ضروری بدن را می سازد

فهرستی از خواص دارویی آلوئه ورا

تقویت کننده ی بدن

مفید برای معالخه ی آسم

بر طرف کننده ی سوء هاضمه

مفید برای معالجه ی صرع

تصفیه کننده ی خون

درمان کننده ی اگزما

درمان کننده ی اسهال خونی

کنترل کننده ی قند خون

مفید در التیام زخمها:به این منظور شیرابه ی آن را روی زخم بمالید

بهترین کرم مرطوب کنند ه :برگها را شکسته و ژل آنرا روی پوست می مالند

التیام زخمهای به جه مانده از آکنه

مفید برای پوکی استخوان

مفید برای فشار خون

تنظیم کننده ی کلسترول

مفید در کوچک کردن سنگ کلیه

درمان زخم معده

درمان میگرن

درمان همورویید

پیشگیری کننده ی سر طان

درمان جوشهای سطحی پوست

ضد چربی پوست

ضد چربی خون واوره

جلو گیری از سفید شدن مو

کمک به رشد مو
.طرز ساختن ماسک آلوئه ورا

2ق س دانه ی جو را به صورت پودر در آورید با 1ق چایخوری شکر قهوه ی وا مقداری روغن آلوئه ورا و 1 ق چایخوری آبلیمو را مخلوط کنید تا خمیر نرمی به دست آید به آرامی پوست را با آن ماساژ دهید

طرز استفاده ی خوراکی

گیاه را شسته3-2سانتی متر از آنراداخل مخلوط کن ریخته همراه نوشیدنی منا سبی مثل آب میوه یا ماء الشعیر میل کنید

در موارد تسکین درد یا از بین بردن جوش...بعد از شستن محل مورد نظرروزانه 5 -6 مرتبه ژل گیاه را در محل ماساژ داده تا جذب شود

طرز نگهداری:

برگ را بعد از برش در کاغذ پیچیده پایین یچخال قرار دهید در این شرائط تا 3 ماه سالم می ماند

نکته :گیاه حتما باید در شرایط طبیعی و آب و هوای گرم و آفتاب شدید رشد کند واز خصوصیات آن رنگ سبز روشن با خالهای سفید در قسمت پایین برگ می باشد لذا آلوئه ورای گلخانه ای که عموما برگهای آن کوچک ورنگ سبز تیره دارند خواص دارویی چندانی ندارند

عوارض جانبی

مصرف بیش از حد ژل (مصرف روزانه۱ گرم به مدت طولانی)ممکن است باعث عدم تعاد ل آب و الکترولیت بدن-ضایعات کلیه و...شود

موارد منع مصرف

هنگام تهوع-استفراغ-دردهای شکمی و ضعف شدید نبایداز این ژل مصرف کرد

احتیاط:برای مصرف بیش از ۲ هفته باید با پزشک مشورت نمودمنابع

دکتر محمد حسین صالحی:دکترای تخصصی فارماکولوژی

www.pezeshk.us/?p=9433

www.aloe.mihanblog.com/6

www.qeshm.ir/?Lang=fa&Page=01-04-09-

www.iran-newspaper.com/1381/810625/html/iran.htm -


www.ghatreh.com/news/2320772.html

upline.ir/blog/index.php/archives/category/product/aloe-vera-

www2.irna.ir/fa/news/view/line-9/8702078585154908.htm

www.roz-aloevera.com/

food_technology
2009/06/20, 18:49
گياه گلرنگ وحشياين گياه از خانواده گل مينا يا مركبات است. گلبرگهاي اين گياه قرمز و ارغواني رنگ است كه به عنوان طعم دهنده غذا استفاده مي شود.
از كلاله و گلبرگ اين گياه به عنوان يك رنگ گياهي استفاده مي شود. گياه مقاومي است و استفاده خوراكي براي دام ندارد و ظهور اين گياه در هر منطقه اي نشان دهنده تخريب اين خاك در منطقه است.
فصل گل دهي آن از خرداد ماه تا تيرماه است.
گياه شبدراين گياه خواص دارويي ندارد ولي موارد استفاده متعددي دارد. يك نوع علوفه عالي براي دامها محسوب مي شود. شبدر اصولاً در حالت تر بودن، حالت مسهلي دارد و مقدار كم آن مُليّن و مقدار زياد آن مسهل است ولي در حالت خشك بودن عكس اين عمل، يعني قابليت قابض بودن را دارد. گياه خوبي براي سرفه و ناراحتيهاي تنفسي از جمله عفونت سينه از نوع برونشيت مي باشد.
گلهاي شبدر قرمز به صورت جوشانده تصفيه كننده خوبي براي خون است و در مواردي حتي در مورد سرطان معده از اين گياه استفاده مي شود.
گياه ريواسگياه ريواس با برگهاي پهن و ساقه بلند و گلهاي خوشه اي در ارتفاعات و دامنه هاي شيب دار رويش دارد. خود ساقه اين گياه بصورت خام به عنوان يك ماده غذايي مطرح است. برگهاي آن نيز هم به صورت خام و هم به صورت پخته به عنوان خوراكي مصرف مي شود. طعم اين گياه ترش مزه و گس است. داروي خوبي براي بيماريهاي دستگاه گوارش از جمله اسهال مي باشد.
اين گياه بخاطر داشتن ويتامينهاي C و B و A مورد توجه است. همچنين اين گياه با خاصيتي كه دارد لوزالمعده را وادار به ترشح انسولين مي كند كه دربيماريهاي قند خون مورد توجه است.
زياده روي در مصرف اين گياه اصولاً يك سري عوارض دارد، از جمله اينكه براي كليه و مثانه مشكل تراشي مي كند.
فصل رويش از اواسط ارديبهشت ماه تا اواخر خرداد ماه است. اين گياه سرد است و براي افراد سرد مزاج داروي خوبي نيست.
گياه خاكشيراين گياه استفاده دارويي و غذايي دارد از جمله رفع كننده گرمازدگي و ضد اسهال است.
اين گياه اوايل بهار رشد مي كند و اواسط ارديبهشت ماه به گل مي نشيند و تا اواخر خرداد ماه دانه اين گياه كه موارد استفاده زيادي دارد، قابل بهره برداري است.
خاكشير از زمانهاي گذشته كاربرد داشته است و بهترين كاربرد آن به خاطر خاصيت ضد عفوني كننده اش مي باشد و براي ناراحتيهاي روده مثل اسهال و يا حتي يبوست مفيد است.
اين گياه را بصورت خيس كرده استفاده مي كنند و در موارد جراحات و تبهاي زياد بسيار مؤثر است و همچنين بو داده ي آن اسهال هاي سخت را درمان مي كند.

food_technology
2009/07/20, 14:17
گياهان دارويی

از ارزش و اهميت خاصی در تأمين بهداشت و سلامتی جوامع هم به لحاظ درمان و هم پيشگيری از بيماريها برخوردار بوده و هستند. اين بخش از منابع طبيعی قدمتی همپای بشر داشته و يكی از مهمترين منابع تأمين غذايی و دارويی بشر درطول نسلها بوده اند. از نقطه نظر تاريخی، گياهان اهميت فراوانی در توسعه جوامع داشته اند و تحقيقات وسيعی برای يافتن فرآورده ها ومواد طبيعی دارويی گياهی در طول تاريخ انجام شده اما نكته حائز اهميت اينجاست كه تنها كمتر از 10% از مجموع 250000 گونه گياهی جهان برای بيش از يك عملكرد زيست شناختی، شناسايی و مورد استفاده قرار گرفته اند. به عبارت ديگر بر اساس آمارهای منتشره توسط (WHO) ، تنها بين 35 تا 70 هزار گونه گياه دارويی در طول زمان برای حداقل يك يا چند بار مورد مصرف قرار گرفته است. در حال حاضر، 25% از داروهای موجود، منشأ گياهی دارند و 12% داروها نيز از منابع ميكروبی ساخته شده اند. پتانسيل توليدداروهای گياهی در طبيعت بسيار بالاست. برای نمونه گفته ميشود 125000 گونه گياه دارويی در جنگلهای استوايی جهان يافت ميشود. ارزش اقتصادی و تجاری گياهان دارويی فوقالعاده زياد است. در بعضی آمارها ارزش تجارت جهانی گياهان دارويی بالغ بر 43ميليارد دلار در سال برآورد شده و طی آمار منتشره در اينترنت فروش فرآورده های گياهی در سال 1997 بالغ بر 3/24 ميليارد دلارآمريكا بوده است.
گرايش عمومی جامعه به استفاده از داروها و درمانهای گياهی و به طور كلی فرآوردههای طبيعی به ويژه در طی سالهای اخير روبه افزايش بوده و مهمترين علل آن، اثبات اثرات مخرب و جانبی داروهای شيميايی از يك طرف و ايجاد آلودگيهای زيست محيطی كه كره زمين را تهديد ميكند از سوی ديگر بوده است. بيش از 60% مردم آلمان و بلژيك و 74% انگليسيها تمايل به استفاده از درمانهای طبيعی گياهی دارند. ضمن اينكه طبق آمار سازمان بهداشت جهانی بالغ بر 80% مردم جهان به ويژه در كشورهای در حال توسعه و نواحی فقير و دور افتاده عمده ترين نيازهای درمانی خود را از گياهان دارويی تأمين ميكنند. از سوی ديگر گياهان دارويی جزء ذخاير و منابع طبيعی هستند و بسياری از كشورها كم يا زياد از يك چنين منبعی برخوردارندكه نوع، تعداد و تنوع گونه های گياهی بر اساس شرايط و موقعيت جغرافيايی هر منطقه متفاوت است. متأسفانه سودآوريهای كلان اقتصادی و توجه روز افزون به تجارت جهانی گياهان دارويی، مشكلات و مسائل ناگواری را برای اين منابع به وجود آورده و نسل گونه های گياهی را با خطر انقراض مواجه ساخته است. چرا كه بخش عظيمی از تجارت، مربوط به گونه های گياهی دارويی است كه از طبيعت جمع آوری شده و بعضا با شيوه های نادرست، نه تنها به انقراض نسل گونه ها می انجامد بلكه تنوع زيستی منطقه و جهان را نيز با خطرنابودی مواجه می سازد.
استفاده مطلوب، منطقی و بهينه از اين منابع كه به لحاظ فناوری بسيار كم هزينه تر و ساده تر از صنايع دارويی شيميايی است،می تواند ضمن تأمين بخشی از نيازهای عمده بهداشتی و درمانی جامعه از خروج مقادير متنابهی ارز جلوگيری نموده و مانع گسترش وابستگی به بيگانگان شود. بنا بر اين با اتخاذ سياستها و راهكارهای مناسب و مبتنی بر يك شناخت واقع گرايانه از وضعيت موجود اين منابع و كاربرد روشهای علمی و صحيح در تمام ابعاد اعم از كاشت، داشت، برداشت و بهره برداری صنعتی و اقتصادی آن، چه از طبيعت وچه به صورت كشت مكانيزه، ميتوان به دركی واقعی و اصولی در خصوص نقش و بازدهی گياهان دارويی در جوامع رو به رشدی همچون ايران رسيد و علاوه بر حفظ و حراست از اين سرمايه های ملی به شكوفايی و توسعه پايدار جامعه نيز دست يازيد.

food_technology
2009/07/29, 12:00
عصاره بادر شبو(Dracocephalum moldavicall)

استفاده درمانی:قسمت مورد استفاده این گیاه،برگ ویا کلیه قسمتهای هوایی آن است که عموما بویی معطر و مطبوع و شبه بوی بادرنجبویه دارد.در طب عوام به عنوان التیام دهنده زخمم و جراحات استفاده می گردد.از بادر شبو جهت تهیه عرق بادرشبی به عنوان تقویت کننده قلب و آرامبخش استفاده می شود.

سنجد((Elaeagnus angustifolia

در هند از روغن هسته آن لعوق یا شربت غلیظی درست می کنند که در التهاب غشاهای مخاطی همراه با ترشح همانند انواع زکام و نیز در موارد عفونتهای برونشها مصرف می نمایند. در اسپانیا از شیره گل سنجد برای قطع تب های مهلک و خطرناک استفاده می شود. میوه سنجد از نظر طب سنتی،طبیعت سرد و خشک دارد و مقوی و مفرح است،ضد تهوع و صفرا بر نیز می باشد.سنجد به ویژه خام آن برای بند آوردن اسهال نافع است.جوشانده گل سنجد برای بیماریهای دماغی مانند فلج و کزاز و نیز برای قلب و زخمهای ریوی و تنگی نفس مفید است و برای تقویت معده و کبد و باز کردن گرفتگیها و تحلیل گاز معده و نفخ استسقاء و یرقان نافع می باشد.

گلپر (Heracleum persicum)( Desf)

از نظر ترکیبهای شیمیایی،در گیاه گلپر اسانس روغنی و فرار وجود دارد که از گرد آن برای معطر ساختن بعضی غذاها استفاده می شود،از نظر خواص درمانی ،گلپر ضد نفخ است و به هاظمه و رفع سوء هاظمه کمک می کند.

آنتول در گلپر وجود دارد ،موارد استفاده آن به قرار زیر است:

1- استفاده وسیع از آنتول به عنوان طعم دهنده در صنایع غذایی و دارویی به دلیل بو و طعم دهنده در صنایع قنادی و شیرینی،در محلولهی دهن شوی،در خمیر دندان و یا گرده های مورد استفاده در دندانپزشکی در آشامیدنیهای غیر الکلی و فرآورده های دارویی دیگر.

2-استاده ازآنتول به عنوان معطر کننده در صابون و خمیر دندان

3-به عنوان عامل حساس کننده در بیرنگ کردن فیلمهای عکاسی رنگ

4-به عنوان عامل جذب کننده مواد در مشاهدات میکروسکوپی

5--به عنوان عامل ضد نفخ در مصارف دارویی

6-استفاده از آنتول در سنتز آلدئید


7-تهیه دی هیدرو آنتول به طریقه نیمه سنتزی


8-تهیه پارامتوکسی هیدرو تروپیک آلدئید


با وجود تمام خواص دارویی مثبت آنتول نباید از گرد گلپر به مقادیر زیاد مصرف کرد چون ایجاد طپش قلب می کند.


اسانس گل راعی(Hypericum perforatum)


در نقطه های روشن برگ غده هایی وجود دارد که مملو از شیره قرمز رنگ مایل به قهوه ای است. در اروپا از این شیره به عنوان موثرترین دارو برای التیام زخمها،سوختگی و مالیدن به محلهایی از بدن که پوست آن کنده شده است،اتستفاده می کنند. برگهای گیاه برای اسب مسموم کننده است.در هند از گیاه به عنوان قابض،ضد کرم معده و روده،قاعده آور و مدر استفاده می کنند.طبق نظر حکمای طب سنتی هوفاریقون یا علف چای از نظر طبیعت خیلی گرم و خشک است و معتقدند که خشک کننده است و گرفتگیها را باز می کندو اخلاط و لزجی ها را از هم می پاشد .خوردن آن برای کزاز و باز کردن گرفتگیهای معده و کبد و ازدیاد ترشح ادرار نافع است و قاعده آور و مسهل صفرا می باشد.دم کرده آن برای میگرن و سر دردهای عصبی و تاخیر در عادات ماهیانه زنان جوان،آسم مرطوب،سرع،هستیری و تسکین اعصاب مفید است.برگ ها و گلهای گیاه چای کوهی حاوی غده هایی است که در اثر فشار با انگشتان،اسانس روغنی قرمزی از آنها خارج می شود. در قدیم خیس کرده چای کوهی را در شراب قرمز برای درمان مار گزیدگی تجویز می کردند. در مصرف خارجی برای درمان سوختگی و در مصرف داخلی به عنوان مدر،محرک،افزاینده عادت ماهیانه و برای درمان سیاتیک و تبهای نوبه لی توصیه می کردند.


هم اکنون گیاه را به صورت مصرف خارجی برای درمان زخمها و به صورت مصرف داخلی برای سیانیک ،بی خوابی،گرفتگی عادت ماهیانه،سر درد،سر ماخوردگی،ناراحتی های سینه ای و به عنوان آرام بخش مفید دانسته و توصیه می کنند.ماده شیمیایی فعال هایپرسین فعالیت ضد ویروسی و ضد افسردگی دارد.یکی از آثار جالب چای کوهی اثر ماده شیمیایی فعال هایپرسین بر ضد ویروس ایدز است و همچنین این ماده در فعالیت ماده ای به نام MAO و جزء گروه مهمی از داروهای ضد افسردگی می باشند.


عصاره پیچ امین الدوله(Lonicera caprifolicuml)


برگ این گیاه دارای مقداری تانن است و در سابق از آن جوشاندهای تهیه می نمودند که به صورت غرغره و به عنوان قابض مصرف داشته است.از گلهای آن در سابق نوعی آب مقطر و شربت مقوی قلب و رفع کننده سرفه و تحریکات سینه تهیه می نموده اند.


رده خزه ها:


زغال سنگ نارس که برای مدتهای طولانی بعنوان سوخت به کار می رفته است ،بیشتر از خزه ها و گیاهان دیگری که تا حدی پوسیده بودند تشکیل می شد.در سالهای اخیر،زغال سنگ نارس را بعنوان منبع تولید الکتریسیته و همچنین در باغبانی علمی و زراعت بکار می برند مخلوطی از گونه های مختلف جنس اسفاگنوم بعنوان ماده جذب کننده در زخمها بکار می رود.از طرفی ممکن است که این مخلوط را تحت فشار زیاد بصورت ورقه های نازک در آورند و بعنوان پانسمان جذب کننده مورد استفاده قرار دهند.


پر سیاوشان(Adiantum capillus)


اندام هوایی این گیاه بعلت داشتن موسیلاژ بعنوان نرم کننده در بیماریهای سینه استفاده می شود. از ترکیبات مهمی که در فیلیسه ها یافت می شوند میتوان هورمونهای لازم جهت پوست اندازی حشرات را نام برد که امروزه نظر بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است .

دم اسب ایران


گونه های مختلف اکیزوم و به ویژه گونه ارونس در فارماکوبه های قدیمی بعنوان داروهای رسمی ذکر می شدند.اکیوزتوم دارای خواص مدر و بند آورنده خون می باشد.

PlaCebo
2009/10/09, 21:18
درخت بنهhttp://mhkhosravi.webphoto.ir/photos/resized-mh614555.jpg

گياهشناسی

از خانواده Anacardiaceae نام علمي اين درخت از نام پسته ي فارسي اقتباس شده است. گونه هاي مختلف آن در ارتفاعات و كوهستان هاي خشك و نيم خشك استپي مي رويد و در بعضي نقاط اجتماعات يك دست تشكيل مي دهد و گاهي با بادام هاي وحشي همراه است.
بنه درختي است با ارتفاع حداكثر 10 متر با تاجي گرد و بزرگ و تنه اي قطور، ناصاف و تيره رنگ ، برگهاي آن شاخه اي فرد، تخم مرغي شكل ناكشيده و با حاشيه اي كم و بيش مژه دار و گل آذين آن خوشه اي باز است. ميوه آن كوره شكل و معطر ، سطح لغزنده و شفاف به رنگ تيره و به بزرگي يك نخود است پريكارب ميوه هاي بند معطر و دانه هاي درشت آن روغن فراوان دارد.كاشت

پس از آماده سازي زمين به منظور احداث باغ، بايد ابتدا جوي و پشته به عرض 100-50 سانتي متر ايجاد گردد. سپس آنرا آبياري نموده و در فصل زمستان نسبت به كشت مستقيم بذور لازم است كه بذور به مدت 12 ساعت قبل از كاشت خيسانده و با قارچ كش مناسب ضد عفوني شوند. در يك طرف پشته گودال هايي با عمق 3-2 سانتي متر و با فاصله 3-2 متر از يكديگر ايجاد و پس از قرار دادن بذور در داخل هر گودال روي آن با هاله پوشانده خواهد شد.
در مناطقي كه داراي شرايط خاك و آب شوري هستند، عرض جويهاي كاشت 1/5-1 متر و عمق آنها 30-20 سانتي مرت در نظر گرفته و كشت بذور در وسط جوي انجام مي شود. لازم است محل كشت بذر از سطح جوي حدود 10-5 سانتي متر بالاتر باشد تا در هنگام آبياري ، آب حدود 5 سانتي متر روي بذور را بپوشاند . طول جويهاي كشت در اين روش بين 50-30 متر و فواصل رديفي، حدود 8-6 متر در نظر گرفته مي شود. آبياري بسته به شرايط آب و هوايي و ميزان آب موجود، پس از سبز شدن بذور هر 15-10 روز يكبار انجام مي شود.داشت

سال آوري درختان بنه: چون هر ساله جوانه هاي گال فراواني تشكيل مي شود. عوامل موثر بر سال آوري شامل: عوامل ژنتيكي، سن گياه، عوامل محيطي و ميزان محصول مي باشند كه بر روي ميزان سال آوري تاثير دارند.

برداشت

ميوه بنه شفت مي باشد و پوسته بيروني آن در جواني سبز رنگ و قسمتي از آن قرمز رنگ و لطيف بوده و براي معطر كردن ترشي و غيره استفاده مي شود اين ميوه به صورت نيمه رسيده در اردي بهشت ماه بهره برداي مي شوند. ولي به طور معمول ميوه بنه در اواخر تابستان مي رسد و زمان بهره برداري از ميوه هاي رسيده در فصل پاييز و هنگامي است كه رنگ آنها سبز تيره شده است .زمان بهره برداري از گال نيز در اواخر تابستان و يا اوايل پاييز قبل از شروع بارانهاي پاييزي است كه از روي درخت جمع آوري نموده و بلافاصله آنها را خشك و آماده مصرف مي كنند.براي كنترل سال آوري روشهاي مختلفي وجود دارد كه عبارتند از :

1- انتخاب ارقام و پايه هاي مناسب،

2- تغذيه و آبياري صحيح و به موقع

3- استفاده از تنظيم كننده هاي رشد و مواد شيميايي

4- روش هرس مناسب روشهاي آبياري مختلفي نيز وجود دارد مانند:

1- آبياري نواري، 2- آبياري شياري 3- آبياري 4- آبياري قطره اي

5- آبياري با لوله هاي سفالين

PlaCebo
2009/10/09, 21:21
عناصر غذايي مهم:

1- ازت (N): ازت يا نتيروژن يكي از عناصر اصلي مي باشد كه چگونگي رشد و باردهي درختان به آن بستگي دارد. ازت عنصري عذايي است كه كمبود آن ، رشد ، باروري و توليد محصول را محدود مي سازد. كاهش رشد طولي و قطري شاخه قرمز شدن پوست درخت

2- فسفر: يكي ديگر از عناصري كه نقش كليدي دارد فسفر مي باشد .

3- پتاسيمروش هاي بهره برداي از درخت بنه

درخت بنه يا پسته وحشي يكي از گونه هاي مهم جنگلي غرب كشور مي باشد كه سرتاسر منطقه زاگرس از شمال به جنوب و در قسمت هايي از استان كرمان به همراه گونه هاي ديگر يا به صورت خالص مي رويد از درخت بنه فرآورده هاي متنوعي بهره برداري مي شود كه داراي مواد موثره دارويي عطري و صنعتي مي باشند.http://www.ilamtoday.com/img_bank/img/img_138573_IMG_6448.jpg
ميوه

ونوشك ميوه درخت "بنه" است كه در برخي مناطق به پسته كوهي نيز معروف است.

ونوشك داراي لفافي نازك سبز رنگ و پوسته‌اي تا حدودي سفت بوده كه مغز آن قابل مصرف است و اين محصول تنها در استان ايلام و مناطق "زاگرس‌نشين" مورد مصرف شهروندان قرار مي‌گيرد.

افراد مسن ايلامي معتقدند كه مصرف اين ميوه طبيعي كه به وفور در اين فصل سال در كوهستانهاي استان يافت مي‌شود، خاصيت زيادي براي رفع بيماري معده دارد.

محصول ونوشك به خاطر اينكه راحت زير دندان قرار مي‌گيرد و علاوه بر اين داراي مزه منحصر به فردي است، بيشتر مورد توجه جوانان قرار مي‌گيرد.خصوصيات دانه

(Ban) یا بنه(Baneh) دانه گیاهی است با مغز روغنی و خیلی خو شمزه به صورت تخمه مصرف میشود ولی پوسته سختی دارد که بلای دندان است. این دانه معمولا در پاییز سبز میشود. بنه در تانهای کهگیلویه –بویراحمد، ایلام و کردستان می روید. درخت ان معمولا به طول 3-4 متر در کوهها می روید و در پاییز به رنگ نارنجی خوش‌رنگی در می اید. صمغ مترشحه از این درخت بنام سقز یا کندور در آدامس مورد استفاده قرار می گیرد. .گال

گال كه يك تغيير حالت شكل برگها يا سر شاخه درختان بنه مي باشد داراي مواد رزيني و تانن است كه از آن در مصارف دارويي و صنعتي استفاده مي گردد. اين گال ها را در اواخر تابستان يا اوايل پاييز قبل از شروع بارانهاي پاييزي از روي درخت جمع آوري نموده و بالافاصله آنها را خشك و آماده مصرف مي كنند.مصطكي

شيرابه اي در بافت هاي داخلي درخت بنه وجود دارد كه در فصل گرما به صورت طبيعي از روزنه هاي پوست درخت خارج مي شود كه به آن مصطكي گويند. اين شيرابه زرد رنگ در فصل تابستان به شكل قطراتي كوچك از ساقه و شاخه هاي درخت بنه به خارج ترشح شده و پس ار ريختن به زير درخت در مجاورت هوا سفت مي شودخواص دارويی

بنه مدر و قاعده آور است ، برای تقویت نیروی جنسی مفید است و خون بواسیر قطع شده را باز می‌کند ، معده و کلیه را گرم می‌کند ، برای درمان سرفه ، فلج و استسقاء مفید است ، خوردن آن با سرکه برای پاک کردن کبد و رفع سردرد نافع است .منابع

bamekavir.blogfa.com

kerman.frw.org.ir

fa.wikipedia.org

Z a H r A
2009/12/12, 15:18
هل Cardamom
نام علمی Elettaria cardamomum


http://www.img98.com/images/hfesl5p8j8coz880h95.jpg

كليات گياه شناسي


هل گياهي است كه در مناطق حاره و گرم مي رويد . وطن آن هندوستان مي باشد و حدود 80% مصرف هل دنيا از هندوستان صدر مي شود
اين گياه پايا و علفي است كه ريزوم آن ساقه هاي هوائي مانند برگ بهم پيچيده گاهي تا ارتفاع 4 متر خارج مي شود
يك يا دو ساقه گل دهنده از قاعده ساقه هاي هوائي خارج مي شود كه داراي گل هاي كوچك برنگ سفيد يا سبز روشن مي باشد
ميوه هل بيضي شكل ، مانند قلب و برنگ زرد يا سبز روشن بطول 1-2 سانتيمتر است . دانه هاي معطر و مطبوعي برنگ قهو هاي ماي به قرمز در آن وجود دارد كه به مصرف اد.يه و خوشبو كردن مشروبات و غذاها يم رسد

تركيبات شيميايي:

هل داراي اسانس فرار و معطري در حدود 4% مي باشد ضمنا اين گياه داراي مواد رزيني و چربي نيز است .

خواص داروئي:

هل از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است
1)چون هل بشكل قلب مي باشد بنابراين تقويت كنده قلب است
2)بادشكن بوده و گاز معده و روده را خارج مي سازد
3)تقويت كننده بدن است
4)ادرار آرو است
5)قاعده آور است
6)مقوي سيستم هضم است
7)باعث هضم غذا مي شود
8)زخم هاي دهان را برطرف مي كند بدين منظور دم كرده هل را در دهان مضمضه كنيد .
9)خوشبو كننده دهان است
10)براي تسكين گوش درد ، گرد هل را در گوش بريزيد
11)براي برطرف كردن دل بهم خوردگي و تهوع ،‌از دم كرده هل استفاده كنيد
12)اشتها آور است
13)تب را پائين مي آورد
14)معالج سرمخوردگي است
15)براي تسكين درد رماتيسم مفيد است
16)ترشي معده را برطرف مي كند
17)ضد مسموميت است
18)براي رفع بيماريهاي چشم مفيد است

طرز استفاده:

دم كرده : مقدر 30 گرم هل كوبيده را در يك ليتر آب جوش ريخته و بگذاريد بمدت 10 دقيقه دم بكشد سپس صاف كرده و بنوشيد . هل را همچنين مي توان به چايي يا ديگر مشروبات الكلي اضافه كرد .

مضرات :

مقدر مصرف زياد هل براي روده ها مضر است . براي رفع اين اشكال آنرا بايد با كتيرا خورد .

Z a H r A
2009/12/12, 15:23
نعناع Peppermint
نام علمی Mentha Piperita


http://www.img98.com/images/69tqkynxuxwvv0r3jvi.jpg

كليات گياه شناسي

نعناع گياهي است علفي و چند ساله كه علاوه بر ساقه زير زميني كه گياه را در خاك مستقر مي سازد داراي ساقه هوايي نيز هست . تز محل گره هاي ساقه كه در تماس با زمين است ريشه هاي خارج شده كه ساقه جديد را درست مي كند بنابراين اگر شما فقط يك ساقه نعناع در باغچه خود بكاريد بزودي تمام باغچه شما پر از نعناع مي شود .
برگهاي نعناع بيضي شكل ، نوك تيز و دندانه دار مي باشند . گلهاي آن بسته به نوع نعناع ممكن است قرمز ،‌ارغواني يا سفيد باشد . نعناع در مناطق معتدل و آفتاب گير بخوبي رشد مي كند .
نعناع از قديم الايام بعنوان يگ گياه معطر و اشتها آور و براي ناراحتي هاي دستگاه گوارش بكار رفته است بقراط پدر علم طب از نعناع در نوشته هاي خود ياد كرده است در قرون وسطي از نعناع در معالجه بيماريها و براي التيام زخم ها و درمان درد گزيدگي زنبور و سگ هار استفاده مي شود


تركيبات شيميايي:

نعناع داراي ماده اي بنام منتول مي باشد كه ايجاد احساس خنكي در دهان مي كند . مقدر منتول در نعناع بسته به نوع آن از 35% تا 55% تغيير مي كند كه البته اگر نعناع دير كنده شود مقدر منتول آن تا حدود 30% پائين مي آيد .

خواص داروئي:

نعناع از نظر طب قديم ايران نسبتا گرم و خشك است و از نظر خواص دارويي از پونه قوي تر است . از نعناع اسانس ، روغن و تنتور تهيه مي كنند كه مصارف طبي مختلفي درد
1)نعناع باد شكن است و گاز معده و روده را از بين مي برد
2)نعناع تقويت كننده معده وبدن است
3)نعناع ضد تشنج و ضد سرفه است
4)يك فنجان چاي گرم نعناع سينه را آرام مي كند
5)نعناع مسكن ،‌آرام بخش و قاعده آور است
6)استفاده از نعناع درد شكم را برطرف مي كند
7)نعناع درمان سرمخوردگي و آنفوانزا مي باشد
8)نعناع ناراحتي هاي عصبي را برطرف مي كند
9)براي تسكين درد دندان نعناع را دردهان گذاشته و بجويد
10)آشاميدن چاي نعناع و يا عصارع نعناع خونريزي سينه را قطع مي كند
11)كمپرس نعناع درد سينه و پهلو را از بين مي برد
12)نعناع كرم هاي روده و معده را مي كشد
13)براي از بين بردن سكسكه و دل بهم خوردگي و استفراغ نعناع را با آّ انار ترش بخوريد
14)نعناع ادرار را زياد مي كند
15)براي رفع قولنح و دردهاي روده معده و هضم نشدن غذا چاي نعناع بنوشيد
16)براي از بين بردن گلو درد چاي نعناع غرغره كنيد
17)نعناع معرق است بنابراين تب را پائين مي آورد
18)در هنگام سرمخوردگي بيني را با چاي نعناع بشوئيد
19)يكي از فرآورده هاي نعناع اسانس نعناع است كه از تقطير برگ و سرشاخه هاي گلدار نعناع تحت اثر بخار آب تهيه مي شود و داراي 50% تا 70 % منتول مي باشد . اسانس نعناع كه در كشور انگلستان تهيه مي شود شهرت خاصي درد . اين اسانس بعنوان تقويت كننده معده بادشكن ، ضد عفوني كننده ،‌رفع دل پيچه بچه ها و اسهال بكار مي رود
براي استفاده از اسانس نعناع كافي است كه مقدر يك تا سه قطره آنرا با يك ليوان آب و يا نوشابه مخلوط كده و بنوشيد .
20)اسانس نعناع را نبايد بمقدر زياد براي كودكان و نوزادان استفاده كرد زيرا روي حركات تنفسي و قلب اثر گذاشته و ممكن است كه خطرناك باشد
21)اگر اسانس نعناع به مقدر زياد مصرف شود فشار خون را بالا برده و موجب حالت تهوع ، استفراغ و درد معده و حركات دري را از بين مي برد .
22)براي رفع سردردهاي ميگرني مي توان پمادي بصورت زير تهيه كرد و در نقطه اي كه درد مي كند بماليد
اسانس نعناع 3گرم
روغن زيتون 2 گرم
لانولين 5 گرم
23)براي ضد عفوني كردن بيني محلولي بصورت زير تهيه كرده و بمقدر پنج قطره در هر سوراخ بيني بچكانيد
اسانس نعناع 1 گرم
روغن بادام شيرين 40 گرم
24)اگر بدن شما خارش درد مقدر 2 گرم اسانس نعناع را در 50 گرم وازلين ريخته ، خوب با هم مخلوط كرده و در محل خارش بماليد
اگر از بيماري رماتيسم و آرتروز رنج مي بريد از روغن نعناع استفاده كنيد طرز استفاده از آن به اين صورت است كه 2 قطره روغن نعناع را با يك قاشق سوپخوري روغن بادام مخلوط كرده و محل هاي دردناك را با آن ماساژ دهيد .
25)براي رفع سردرد از كمپرس نعناع استفاده كنيد بدين ترتيب كه 10قطره روغن نعناع را با يك ليوان آب سرد مخلوط كرده و در يك كاسه بريزيد سپس يك پارچه كه باندازه پيشاني باشد در آن فرو برده آب اضافي آنرا بگيريد و روي پيشاني و شقيقه ها بگذاريد تا سردرد برطرف شود.
26)نعناع بهترين دوست كبد است . كبد را تميز كرده وص فرا را رقيق مي كند و كلسترول خون را پائين مي آورد .براي اين مورد چاي نعناع را قبل از غذا بنوشيد
27)نعناع با تمام خواصي كه گفته شد اگر زيادمصرف شود سيستم گوارشي را تحريك مي كند اگر شما دو تا سه فنجام چاي نعناع در روز بنوشيد بهتر است كه بعد از دو هفته چند روزي آنرا قطع كرده و دوباره شروع كنيد

طرز استفاده:

در قسمت بالا توضيح داده شد

مضرات :

مضرات خاصي براي آن بيان نشده است .

Z a H r A
2009/12/13, 11:24
ميخك Clove
نام علمی caryophillium aromaticus

http://www.img98.com/images/y1mhw6456e8smumze0kt.jpg

كليات گياه شناسي


درخت ميخك بومي جزائر اندونزي و اقيانوسيه است و بعلت زيبايي خاصي كه درد امروز در بيشتر نقاط دينا بعنوان درخت زينتي پرورش داده مي شود . البته در مناطق سردسير اين گياه در گلخانه و گرم خانه نگهدري مي شود .در قديم الايام ميخك ادويه اي گران قيمت بوده كه تنها پادشاهان و ثروتمندان مكي توانستند از آن استفاده كنند
ميخك درختي است كوچك و مخروطي شكل كه برگهاي آن هيچ وقت زرد نمي شود ودر تمام طول سال سبز است . ارتفاع اين درخت تا 10 متر مي رسد . برگهاي آن نوك تيز و بيضوي و دم برگهاي آن قرمز رنگ است و به درخت زيبايي مخصوصي مي دهد
گلهاي ميخك كوچك و مجتمع بصورت خوش هايي شامل 10 تا 25 گل مي باشد .
وجه تسميه اين درخت بدين دليل است كه غنچه هاي خشك شده آن كه كوچك و بطول يك سانتي متر است بشكل ميخ كوچك مي باشد .

تركيبات شيميايي:
غنچه هاي درخت ميخك پس از باز شدن يعني قبل از اينكه رنگ خاكستري و ارغواني آن تبديل به قرمز شود بايد چيده و خشك نمود . ميخك كه بعنوان ادويه و دارو بكار مي رود پودر اين غنچه ها مي باشد .
ميخك داراي 16 درصد و ساقه هاي درخت در حدود 5 درصد و برگهاي آن داراي 2 درصد اسانس روغني مي باشد كه از تقطير اين قسمت ها بدست مي آيد .
اسانس ميخك داراي بوئي قوي وطعمي سوزاننده مي باشد .اين اساسن سفيد رنگ بوده كه اگر در مجاورت هوا قرار گيرد رنگ آت تيره و غليظ مي شود .
اسانس ميخك داراي اوژنول ،‌كاربو فيلين ، الكل بنزيليك ، بنزوات دو متيل ، فورفوول و اتيلن مي باشد .
اوژنول كه ماده اصلي ميخك مي باشد آرام كننده و ضد عفوني كننده است و از آن در دندانپزشكي براي آرام كردن درد دندان استفاده مي شود .

خواص داروئي:

ميخك يعني خشك شده غنچه درخت ميخك از دو هزار سال پيش بعوان ادويه بكار مي رفته است . ميخك از نظر طب قديم ايران خيلي گرم و خشك است و داراي خواص بسياري است .
1)براي رفع دندان درد و گوش درد يك قطرع از اسانس ميخك و يا روغن آنرا روي دندان بماليد و يا در گوش بچكانيد .
2)ميخك تقويت كننده مغز مي باشد و كسانيكه حافظه ضعيف دارند بايد از دم كرده ميخك استفاده كنند.
3)ميخك از سرطان جلوگيري كرده و حتي درمان كننده سرطان مي باشد .
4)براي رفع سردرد مفيد است
5)در برطرف كردن فلج و لقوه موثر است
6)ضعف اعصاب را درمان مي كند
7)براي رفع تنگي نفس مفيد است
8)كسانيكه بمتلا به بيماري سوواس هستند براي درمان آن بايد ميخك بخورند
9)مقوي معده و جهاز هاضمه است
10)كبد و كليه را تقويت مي كند
11)سكسكه را برطرف مي كند
12)براي تقويت نيروي جنسي سرد مزاجان مفيد است بدين منظور بايد 2 گرم از پودر ميخك را با شير مخلوط كرده و هر روز بمدت يك هفته از آن استفاده كرد
13)كسانيكه قطره قطره ادرار مي كنند براي درمان آن بايد چاي ميخك بنوشند
14)ميخك اشتهاآرو است
15)بدن را تقويت مي كند
16)براي ترميم قرنيه چشم و برطرف كردن لكه در چشم ، مي توان چند قطره از محلول آبي ميخك در چشم بچكانيد .
17)ميخك تب بر است
18)ميخك كرم كش است و داروهاي كرم كش داراي ميخك مي باشند
19)براي گردش خون و قلب مفيد است
20)اسهال و دل درد را تقويت مي كند
21)براي درمان كمردرد ، چاي ميخك و يا دو قطره اسانس ميخك را با آب گرم و يا چائي مخلوط كرده و بنوشيد .
22)نوشيدن يك فنجان چاي ميخك بعد از غذا گاز و درد معده را از بين مي برد
23)استفاده از ميخك گرفتگي عضله را از بين مي برد
طرز استفاده:
براي تههي چايي يا دم كرده ميخك مقدر 10 گرم ميخك را با يك ليتر آب جوش مخلوط كرده و بمدت 5 دققيه دم كنيد

مضرات :

همانطور كه گفته شد ميخك بسيار گرم است و بنبراين براي گرم مزاجان مناسب نيست و ممكن است باعث ناراحتي كليه و روده ها شوداينگونه افردر بايد ميخك را با صمغ عربي مخلوط كرده و بخورند .

Z a H r A
2009/12/13, 11:27
موز Banana
نام علمی Musa sapientum


http://www.img98.com/images/67e6b77uegxoixgwpjw3.jpg


كليات گياه شناسي

موز گياهي است علفي كه مانند درختچه است . برگهاي آن بسيار بزرگ و پهن و گاهي تا 2 متر مي رسد . گلهيا آن مجتمع و بصورت سنبله است ميوه آن ابتدا سبز و بعد از رسيدن برنگ زرد در مي آيد .
موز از چهار هزار سال قبل در هندوستان كشت مي شده است . در سال 1482 پرتغاليها موز را در سواحل گينه پيدا كردند و به جزائر قناري بردند و سپس بوسيله ميسيونر مذهبي اسپانيولي به نواحي حاره آمريكا برده شد و اكنون موز در تمام مناطق گرمسير دنيا كشت مي شود .
موز را هنگاميكه هنوز سبز است از درخت مي چينند و به مناطق مختلف مي فرستند و در آنجا بوسيله گرما دادن آنرا مي رسانند .
موز انواع مختلف درد يك نوع آن بسيار درشت و نوعي از آن هم خيلي ريز است كه مزه شيريني درد .
در كشورهاي استوايي معمولا موز را مي پزند و همراه با برنج و لوبيا مي خورند در كشورهاي آمريكاي لاتين موز را ورقه ورقه كرده و در آفتاب خشك مي كنند
هنگاميكه موز انتخاب مي كنيد بايد پوست آن زرد و سفت و روي آن لكه هاي سياه وجود داشته باشد و اين نشانه موز رسيده است . موز نارس بدليل داشتن نشاسته زياد هضمش سنگين است .


تركيبات شيميايي:

قندي كه در موز وجود دارد بسرعت قابل جذب است
در صد گرم موز مواد زير موجود است
انرژي 100 كالري
آب 70 گرم
پروتئين 0/8 گرم
چربي 0/2 گرم
قند 6/5 گرم
كلسيم 8 ميلي گرم
فسفر 25 ميلي گرم
آهن 0/7 ميلي گرم
سديم 1 ميلي گرم
پتاسيم 370 ميلي گرم
ويتامين آ 190 واحد
ويتامين ب1 0/05 ميلي گرم
ويتامين ب 2 0/06 ميلي گرم
ويتامين ب 3 0/07 ميلي گرم
ويتامين ث 10 ميلي گرم

در موز چند ماده شيميايي بسيار مهم مانند سروتونين ، نوروپي تفرين ، دوپامين و كاته چولامين وجود دارد .

خواص داروئي:

موز از نظر طب قديم ايران معتدل و تر است و خون را غليظ مي كند . موز انرژي زيادي درد و چون نرم هست غذاي خوبي براي كودكان و اشخاص مسن مي باشد
1)بدليل داشتن پتاسيم زياد ضد سرطان بوده و غذاي خوبي براي ماهيچه ها مي باشد
2)موز ملين بوده و همچنين درمان اسهال و اسهال خوني است
3)موز خونساز است بنابراين اشخاص لاغر و كم خون حتما بايد موز بخورند
4)موز تقويت كننده معده و نيروي جنسي است
5)موز درمان زخم معده و روده مي باشد
6)گرد موز همچنين داروي خوبي براي پائين آوردن كلسترول است
7)شيره گلهاي موز درمان كننده اسهال خوني است
8)جوشانده موز اثر قطع خونريزي درد
9)ضماد برگ درخت موز براي درمان و سوختگي مفيد است
10)ريشه موز دفع كننده كرم معده است
11)موز نفاخ است و زيادخوردن آن خصوصا در سرد مزاجان توليد گاز معده مي كند براي رفع اين عارضه بايد پس از موز كمي نمك خورد
12)موز تاثير خوبي در تامين رشد و تعادل سيستم اعصاب درد.
13)براي درمان ضعف بدن موز را با عسل بخوريد
14)موز مدر است
15)موز بعلت درا بودن قند زياد براي مبتلايان به مرض قند مضر است و نبايد در خوردن آن افراط كنند.
طرز استفاده:
به مبحث نسخه پيچي گياهان دارويي براي بيماري مورد نظر مراجعه نماييد

مضرات :

مضرات خاصي گفته نشده است .

Z a H r A
2009/12/13, 11:30
ماميران كبير Greater celandine
نام علمی Chelidonium majus

http://www.img98.com/images/vq6qmp0telkje2tg47u.gif

كليات گياه شناسي

ماميران كبير گياهي است چند ساله كه ارتفاع آن تا يك متر مي رسد اين گياه بومي آسيا و اروپا مي باشد. برگهاي آن برنگ سبز كبود و دندانه دار و گاهاي آن زرد رنگ و به صورت چتر مي باشد .
ميوه ماميران باريك و دراز بوده كه دانه ها در داخل آن قرار گرفته اند و شيره اي زرد رنگ درآن وجود دارد كه پوست را مي سوزاند و براي از بين بردن ميخچه پا بكار مي رود
اين گياه در شمال ايران ،گيلان و مازندران به حالت خودرو مي وريد

تركيبات شيميايي:

اين گياه سمي است و استفاده زياد از آن باعث تشنج مي شود .
ماميران كبير داراي آلكالوئيد هاي مختلفي مانند چليدونين ، هيموچليدونين ، كلريتين ، پروتوپين ، آليكري توپين ، هربرين و اسپارتئين مي باشد . در ماميران كبير همچنين نمك هاي كلسيم ، منيزيوم و آلمينويم ، مواد رزيني و موسيلاژ موجود است .

خواص داروئي:
تمام قسمت هاي اين گياه و شيره آن مصرف دارويي دارند البته ريشه آن قوي تر از بقيه قسمت هاي آن است
1)جوشانده و يا دم كرده ماميران براي درمان سرطان معده بكار مي رود
2 )در معالجه آسم اثر مفيد درد
3) تشنج را برطرف مي كند
4)فشار خون را پائين مي آورد
5)ادرار آور و ملين است
6)درمان كننده تصلب شرائين است
7)دردهاي سرطاني را ساكت مي كند
8)براي معالجه آنژين دپواترين از آن استفاده مي كنند
9)براي درمان آب آوردن بدن مفيد است
10)سنگ كليه را خرد كرده و دفع مي كند
11)براي معالجه نقرس مفيد است
12)داروي خوبي براي برطرف كردن بيماريهاي كبدي است
13) براي درمان زخم ها ي چركين ، ريشه له شده ماميران را مانند ضماد روي اينگونه زخم ها بگذاريد
14)شيره ماميران داروي موثري براي از بين بردن زگيل و يا ميخچه است . اين شيره را با گليسرين به سنبت مساوي مخلوط كرده و روي زگيل يا ميخچه بگذاريد تا آنرا از بين ببرد.طرز استفاده:

جوشانده : مقدر 20 گرم برگ خشك و يا ريشه ماميران را در يك ليتر آب حل كنيد . مقدر مصرف آن يك فنجان سه بار در روز است .
دم كرده ماميران : 30 گرم برگ خشك ماميران را در يك ليتر آب جوش ريخته و بگذاريد براي مدت ده دقيقه دم بكشد . سپس صاف كرده و مصرف كنيد .
تنطور ماميران : اين تنطور را مي توانيد از فروشگاههاي گياهان دارويي و يا برخي از داروخانه ها خريدري كنيد و يا اينكه مقدر 100 گرم برگ خشك يا ريشه ماميران را در 500 گرم الكل سفيد خيس كرده بگذاريد براي مدت دو هفته بماند . البته هر روز آنرا تكان دهيد پس از اين مدت آنرا صاف كرده و در شيشه دربست نگاهدري كنيد . مقدر مصرف آن 10-15 قطره سه بار در روز است .
شيره ماميران : براي استفاده از شيره ماميران آنرا با عسل مخلوط كرده و استفاده كنيد .


مضرات :


همانطور كه گفته شد مصرف زياد ماميران كبير توليد مسموميت مي كند و حتي استفاده زياد آن بصورت له شده روي رخم ها نيز همين خطر را درد زيرا از راه پوست جذب بدن مي شود . بنابراين بايد مصرف آن در حد گفته شده باشد و تحت نظر متخصص مصرف شود.

Z a H r A
2009/12/24, 14:22
نارگيل Coconut
نام علمی Cocos nucifera

http://www.img98.com/images/5chswijq09dygd21vd.jpg

كليات گياه شناسي

نارگيل در حدود سه هزار سال پيش در جنوب آُسيا كشت مي شده است . در حال حاضر درخت نارگيل در تمام مناطق استوائي وجود دارد .
مردم اقيانس آرام نارگيل را بعنوان يك غذاي اصلي مصرف مي كنند و از تمام قسمت هاي اين درخت استفاده مي برند . ضرب المثلي در اين مناطق وجود دارد كه مي گويد هر كس كه درخت نارگيل مي كارد براي خودش و براي بچه هايش ،‌لباس ،‌ظرف ،‌نوشابه ،‌غذا و خانه درست مي كند .
نارگيل معمولا از هندوراس ، پاناما و جمهوري دومينيكين به كانادا وارد مي شود .مقدر بسيار كمي نارگيل در فلوريدا توليد مي شود كه به مصرف داخلي مي رسد
نارگيل درختي است كه بطور قائم بالا مي رود . ارتفاع آن به 30 متر و قطر تنه آن تا يك متر مي رسد
برگهاي آن دراز و بطول 4 تا 5 متر و مركب از چند برگچه باريك و دراز است . طول برگچه ها حدود يك متر مي باشد . رنگ ها سبز روشن است
ميوه نارگيل مانند خوشه ، شامل چندين نارگيل با اندازه هاي مختلف است .
ميوه نارگيل كروي شكل است كه قسمت خارجي آن ضخيم و سفت و متشكل از الياف نباتي و داخل آن نيز صاف و سخت مي باشد . در قاعده نارگيل سه سوراخ ديده مي شود كه چشم هاي نارگيل ناميده مي شود . براي استفاده از مايع داخل نارگيل كه شير نارگيل ناميده مي شود اين سوراخها را بايد با جسم نوك تيزي باز كرد و مايع دارون آنرا بيرون آورد . سپس با چكش آنرا بشكنيد و ا گوشت داخل آن استفاده كنيد . البته مي توانيد بعد از بيرون كشيدن شير ، نارگيل را در داخل فر در درجه حرارت 350 درجه فارنهايت بمدت نيمساعت قرار دهيد تا نارگيل خود را بشكند .
درخت نارگيل در هر سال حدود پنجاه عد نارگيل مي دهد . نارگيل هنگاميكه نارس است مقدر يبشتري شير دردولي بتدريج ميوه مي رسد مقدرشير آن كمتر مي شود .
براي خريد نارگيل هميشه ميوه اي را انتخاب كنيد كه سنگين باشد ضمنا آنرا تكان دهيد كه صداي شير داخل آنرا بشنوئيد زيرا نارگيل اگر بدون شير باشد حتما كهنه است و يا اينكه شيرش بيرون آمده و هوا كشيده و خراب شده است .

تركيبات شيميايي:

گوشت نارگيل داراي آنزيم هاي مختلف مانند انورتين ، اكسيداز و كاتالاز مي باشد .
در شير نارگيل اسيد هاي آمينه مختلفي مانند هيستدين ، آرژينين ،‌ليزين ف تايروزين ،‌تريپتوفان ، پرولين ،‌لوسين و آلانين موجود است .

در صد گرم گوشت تازه نارگيل مواد زير موجود است

انرژي 350 كالري
آب 50 كالري
پروتئين 3/5 گرم
چربي 35 گرم
مواد نشاسته اي 9 گرم
كلسيم 12 ميلي گرم
پتاسيم 250 ميلي گرم
سديم 25 ميلي گرم
فسفر 95 ميلي گرم
آهن 1/8 ميلي گرم
ويتامين ب 1 0/05 ميلي گرم
ويتامين ب 2 0/02 ميلي گرم
ويتامين ب 3 0/5 ميلي گرم
ويتامين ث 3/2 ميلي گرم

همانطور كه گفته شد به مايعي كه در داخل نارگيل وجود دارد شير نارگيل گفته مي شود . ولي بايد اضافه كرد كه با له كردن و چرخ كردن گوشت سفيد نارگيل نيز شيري بدست مي آيد كه بان شير نارگيل گفته مي شود . و در اكثر مورد منظور از شير نترگيل شير است كه از گوش نارگيل گرفته مي شود .

شير نارگيل يك غذاي كامل است كه مي توان آن را با شير مادر مقايسه كرد

آب 65 گرم
پروتئين 3/2 گرم
چربي 25 گرم
مواد نشاسته اي 5 گرم
كلسيم 16 ميلي گرم
فسفر 100 ميلي گرم
آهن 1/5 ميلي گرم
ويتامين ب 1 0/03 ميلي گرم
ويتامين ب 2 0/01 ميلي گرم
ويتامين ب 3 0/8 ميلي گرم
ويتامين ث 2 ميلي گرم


خواص داروئي:

گوشت سفيد نارگيل از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است و شير نارگيل كمي گرم و مرطوب است
1)نارگيل بدليل داشتن چربي زياد و مواد مغذي چاق كننده است
2)حرارت داخلي بدن را افزايش مي دهد
3)براي خوشبو كردن دهان مفيد است
4)ضعف كبد را درمان مي كند
5)براي برطرف كردن بواسير مفيد است
6)ادرار را زياد مي كند
7)درد مثانه را رفع مي كند
8)زخم هاي بدن را مدا.ا مي كند
9)كرم معده و روده ، مخصوصا ركم كدو را از بين مي برد
10)براي تقويت دستگاه هاضمه مفيد است
11)ريشه درخت نارگيل ضد تب و ادرار آور است
12)ريشه درخت نارگيل براي ناراحتي هاي كبدي مانند يرقان مفيد است
13)دم كرده ريشه درخت نارگيل براي معالجه اسهال خوني مفيد است
14)براي دفع سنگ كليه شير نارگيل را با برگ سنا مخلوط كرده و بنوشيد
خواص شير نارگيل
1-شير نارگيل هم ملين و هم ضد اسهال است
2-براي رفع اسهال خوني مفيد است
3-براي برطرف كردن آب آوردگي بدن از شير نارگيل استفاده كنيد
4-شير نارگيل ضد سم است
5-براي پائين آرودن تب مفيد است
6-براي معالجه بيماريهاي پوستي مفيد است
خواص روغن گوشت نارگيل
روغن نارگيل از تقطير گوشت سفيد نارگيل بدست مي آيد
1-براي معالجه بيماريهاي پوستي بكار مي رود
2-حافظه و هو ش را تقويت مي كند
3-درد مثانه را رفع مي كند
4-كرم كدو و ركمهاي ديگر روده را دفع مي كند
5-در درمان كمر درد موثر است
6-معالج بواسير است
7-محرك نيروي جنسي استمضرات :

نارگيل دير هضم است و در بدن خلط توليد مي كند بنابراين بهتر است با شكر خورده شود
چون نارگيل گرم است ممكن است در گرم مزاجان اشكالاتي توليد كند از اين نظر اينگونه افراد بايد آنرا با ميوه هاي ترش ، ليمو و يا هندوانه بخورند . خوردن آن براي سردمزاجان و سالمندان بسيار مفيد است و اشكالي توليد نمي كند .

Z a H r A
2009/12/24, 14:24
مارچوبه Asparagus
نام علمی Asparagus officinalis

http://www.img98.com/images/sz255rqxrtdli546q.jpg

كليات گياه شناسي

مارچوبه گياهي است علفي و چند ساله كه ارتفاع آن تا چند متر مي رسد و داراي شاخه هاي نسبتا چوبي و صاف مي باشد .
مارچوبه بصورت وحشي در اكثر نقاط دنيا مي رويد برگهاي آن فلسي شكل بوده كه از كنار آنها شاخه هايي باريك و دراز و سبز رنگ بصورت دسته هاي 3 تا 8 تائي خارج مي شود .
بعلت زيبا بودن اين گياه را بصورت تزئيني در باغچه ها مي كارند مار چوبه را در اوائل پائيز مي چينند .
اين گياه از قديم الايام مورد استفاده بشر بوده است و حتي در اهرام ثلاثه مصر نقاشي هايي وجود دارد كه مارچوبه را نشان مي دهد .
مارچوبه را مي توان بصورت مختلف مصرف كرد . بايد مارچوبه را با كمي آب و حرارات كم در ظرف هاي ضد زنگ پخت و تقريبا نيمه خام آنرا برداشت . آب مارچوبه را دور نريزيد و از آن براي سوپ استفاده كنيد زيرا داراي ويتامين و املاح مي باشد . وقتيكه مارچوبه مي خريد دقت كنيد تازه باشد .
شاخه هاي مارچوبه تازه راست و نرم بوده و نوك آن نبايد باز شده باشد و اگر فلسهاي نوك آن باز باشد نشانه اين است كه گياه مدت زيادي مانده و كهنه شده است .

تركيبات شيميايي:

مارچوبه داراي آسپاراژين ف كوني فرين ، اينوزيت ، تانن ، اسدي گاليك ، آسپاراگوز ، و اسيد سوكسي نيك مي باشد دانه آن داراي 15 درصد مواد روغني مي باشد اين روغن زرد مايل به قرمز است .

درصد مواد موجود در مارچوبه بصورت زير است
آب 90 گرم
پروتئين 2/5 گرم
چربي 0/2 گرم
مواد نشاسته اي 4/2 گرم
كلسيم 22 ميلي گرم
فسفر 60 ميلي گرم
آهن 1/1 ميلي گرم
سديم 2 ميلي گرم
پتاسيم 275 ميلي گرم
ويتامين آ 900 واحد
ويتامين ب 1 0/2 ميلي گرم
ويتامين ب 2 0/2 ميلي گرم
ويتامين ب 3 1/5 ميلي گرم
ويتامين ث 35 ميلي گرم


خواص داروئي:

از نظرطب قديم ايران مارچوبه گرم و خشك است بنابراين آنهايي كه سرد مزاج هستند بايد آنرا با عسل بخورند و آنهايي كه گرم مزاج هستند بايد آنرا با سركه بخورند .
مارچوبه گياهي است ادرار آور و داراي خواص زيادي است
1)خوردن آن ديد چشم را تقويت مي كند
2)براي تقويت نيروي جنسي مفيد است
3)ضعف مثانه را برطرف مي كند
4)براي تقويت قلب مفيد است
5)ملين است و يبوست را برطرف مي كند
6)تب بر است
7)مارچوبه بعلت داشتن كلروفيل خونساز است و كسانيكه كم خون هستند بايد از آن استفاده كنند .
8)مارچوبه به ساختن گلبولهاي قرمز خون كمك مي كند

طرز استفاده:
براي نگاهدري مارچوبه آنرا در پارچه هاي مرطوب ببنديد و در يخچال قرار دهيد زيرا گرما و خشكي آنرا از بين ميبرد
مارچوبه را نيز مي توان در سالاد ريخت و يا از آن سوپ تهيه كرد .
مورد ديگر استفاده از مارچوبه غير از پختن آن بصورت دم كرده آن است
دم كرده مارچوبه را به اين صورت تهيه كنيد :
چند شاخه مارچوبه را در داخل يك ليتر آبجوش بريزيد و مقدري هم رازيانه و جعفري به آن اضافه كنيد و بگذاريد مدت پنج دقيقه دم بكشد . از اين دم كرده بمقدر دو تا سه فنجان در روز براي تسكين و آرامش قلب استفاده كنيد .

مضرات :

مارچوبه را نبايد آنهايي كه مبتلا به ورم مجاري ادرار هستند و يا اشخاص عصبي مصرف كنند . مارچوبه همچنين براي مبتلايان به رماتيسم و سنگ كليه خوب نيست .

CASSIATORA
2010/03/02, 15:51
فلفل

فلفل كه به فلفل قرمز نيز معروف است، براي اولين بار از سوي سرخپوستان "كاراييب" به خارج آمريكا معرف شد. از آن زمان به بعد شهرت اين گياه فراگير شده است، و به عنوان يك چاشني مهم به ويژه در طبخ "كاجون و كرول" و در كازينوهاي جنوب شرق آسيا، چين، جنوب ايتاليا و مكزيك

محسوب ميشود. "كپساسين" ماده اي در فلفل است كه سبب گرم بودن اين گياه ميشود. هر چند كه فلفل گياهي گرم است، اما كپساسين موجود در آن در واقع سبب كاهش درجه حرارت بدن ميشود كه يكي از دلايل اصلي تمايل مردم مناطق آب و هوايي گرم به مصرف زياد فلفل محسوب ميشود.

اين ماده همچنين به بسياري از خواص درماني فلفل كمك مي كند تا سيستم قلبي - عروقي را تحريك، سيستم هاضمه را تقويت، درد موجود روي پوست يا مفاصل بدن را تسكين بخشد، و به مثابه "داروي ضد احتقاق و ضد باكتري" عمل مي كند.

فلفل ميزان كلسترول خون را پايين مي آورد. كه اين امر باعث پايين آمدن فشارخون ميشود. اين گياه همچنين از انعقاد خون در رگهاي خوني جلوگيري مي كند، اين خواص فلفل به پيشگيري از بيماريهاي قلبي نظير آرترواسكلروز (سخت شدن رگها) كمك مي كند.

هر چند فلفل سبب سوزش زبان ميشود، اما اين گياه واقعاً مسكني قوي است. اين گياه ابتدا سبب تحريك درد ميشود، اما سپس شدت علايم درد را در بدن كاهش مي دهد. اين حالت، آنرا براي افرادي كه از درد مزمن رنج مي برند به طرز خاصي مؤثر كرده است چون چندين روز طول مي كشد كه نتايج قابل توجه آن معلوم گردد.

آنهايي كه از زونا، درد ناشي از ديابت، درد پس از برداشتن پستان (ماستكتومي) و ساير دردهاي پس از عمل جراحي رنج مي برند، مي توانند به ويژه از چندين نوع فلفل يا انواع "كرمهاي كپساسين" كه قابل دسترسي است، بهره ببرند.

كپساسين موجود درفلفل نه تنها درد آرتروز و آرتريت روماتيسمي را تسكين مي دهد، بلكه به كاهش ميزان ورم ناشي از اين حالات وقتي كه به عنوان پماد موضعي مورد استفاده قرار گيرد، كمك مي كند.

فلفل با تحريك توليد مايعات هاضمه در معده و نابودي باكتريهايي كه مي توانند عامل عفونت باشند، قدرت هضم را تقويت مي كند. خاصيت ضد باكتري فلفل همچنين از اسهال ناشي از عفونت جلوگيري مي كند.

اين گياه به عنوان داروي ضد احتقان، سبب رقيق و نازك شدن خلط و خارج شدن آن از ريه ها ميشود. از آنجا كه اين گياه بافت ريه را تقويت مي كند، در نتيجه براي آنهايي كه مبتلا به آمفيزم هستند نيز مفيد است.

معرفي گياه
فلفل گياهي است كه در آب و هواي نيمه گرمسيري و گرمسيري مي رويد. ميوه آن در پوششهاي غلافي بلند كه به موازات رسيدن رنگ قرمز، نارنجي يا زرد به خود مي گيرد، مي رويد. ميوه اين گياه به صورت خام، پخته شده، خشك يا در قالب چاشني پودري در صنايع غذايي و دارويي، مصرف ميشود.

تركيبات گياه
تحقيقات نشان داده است كه اسيد بيرنگ كپساسين به عنوان فعالترين عنصر موجود در فلفل، سبب كاهش ميزان كلسترول خون و كاهش شدت سيگنالهاي درد در بدن ميشود. اين ماده همچنين خاصيت ضد اكسيدي (كه سلولهاي شما ار از آسيب ديدن محافظت مي كند) و ضد باكتري دارد.

اشكال موجود
فلفل را مي توان با خوردن فلفل قرمز خام يا پخته شده مصرف كرد. پودر فلفل قرمز خشك نيز موجود است كه مي توان آنرا به غذا اضافه كرد، در مايعات، چاي يا شير مخلوط كرد يا كپسول آنرا مصرف كرد. شكل كرم آن نيز براي استعمال موضعي موجود است .

نحوه مصرف
چون فلفل براي قلب خيلي مفيد است، اضافه كردن مرتب ان به غذا يا مصرف كپسول آن مي تواند از بيماري قلبي پيشگيري كند. هر چند فلفل يك چاشني محسوب مي شود، اما اين ماده واقعاً به هضم بدن كمك مي كند و براي اغلب زخم ها تحريك آور نيست. اين ماده حتي در ميزان مصرف پايين نيز قوي است، لذا بهتر است كه بيشتر از مقداري با غذا ميل مي كنيد از اين ماده استفاده نكنيد.

كرم يا پودر فلفل به عنوان نوعي مسكن مي تواند در تسكين درد دندان، زونا، آرتريت، پسوريازيس و ساير انواع دردهاي مزمن مفيد باشد، هر چند ممكن است مصرف اين ماده سبب سوزش يا خارش نسبي گردد، اما اين عارضه به زودي از بين مي رود. چون فلفل ابتدا با تحريك و سپس كاهش شدت سيگنالهاي درد در بدن مؤثر واقع ميشود، لذا ممكن است درد كمي شدت پيدا كند، سپس بايد ظرف چند روز اول مصرف، اين اثر تا حد زيادي از بين برود.

کرم كپساسين به عنوان يك مسكن موضعي (وقتي كه روي پوست مصرف ميشود)، (حاوي 0.075 - 0.025 درصد كپساسين) را مستقيماً مي توان روي نقطه آسيب ديده روزي چهار بار ماليد (عناوين تجاري اين ماده عبارت است از Axsain, Zostrix و Capzasin-P).

به منظور بهبود هضم و پيشگيري از بيماري قلبي، مي توان كپسولهاي كپساسين (30 تا 120 ميلي گرم روزي سه بار) را مصرف كرد. مي توانيد با اضافه كردن 1.4 تا 1.2 قاشق چايخوري پودر كپساسين به يك ليوان آب جوش (دم كرده) اين ماده را نيز تهيه و سپس ميل كنيد.

فرمیسک
2010/05/20, 11:59
آشنایی با گیاه اسفرزه ( Plantago psyllium ) و خواص درمانی آن

نحوه استفاده : خوراکی بهتر است آب دم کرده آن مصرف شود و هرگز کوبیده شده و له شده آن را مصرف نکنید .


نام های دیگر: اسپرزه، اسبرزه، اسفیدش، اسفیوس، اسپغل، اسپغول، سفیدخوش، شکم پاره، قارنی یارخ، قارنی یاروق، بذر قطور، بذر قطونا، حشیشه، البراغیث، تبکو، برغوشی

فارسی : اسپرزه، اسفرزه عربی: بذر قطونا، حشیشه، البراغیث، اسپغول فرانسه: Psylle انگلیسی: Psylliom نام لاتین: Plantago pslliom، Plantago ovata

* مشخصات :
دانه گیاهی است از خانواده بارهنگ Plantaginaceae، که گونه های مختلفی دارد. گیاه آن یکساله علفی و کوتاه است و بلندی آن به ۴۰ – ۱۰ سانتی متر می رسد. این گیاه در نواحی گسترده‌ای در شمال ایران در دشت گرگان گیلان بین منجبیل و پاچنار در راه بین قزوین و رشت، در رودبار و بین چالوس و رشت و در لرستان، کردستان، بختیاری، اصفهان، ایلام، پشت کوه، مهران، شوش، در فارس: تخت جمشید و لار، در کرمان: نزدیک بم در مسجدسلیمان و بوشهر نیز دیده می شود. در هند در پنجاب و پیشاور می‌روید.


* شرح گیاه
به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، گیاهی است علفی، یکساله به ارتفاع ۱۰ تا ۳۵ سانتی متر که به حالت وحشی وجود دارد برگهائی باریک دراز ، نوک تیز و مجتمع و به وضع متقابل یا ۳ تایی بر روی ساقه دارد. گلهای آن که به وضع مجتمع در کناره برگهای انتهایی ساقه به صورت سنبله هائی واقع بر روی پایه بلند ظاهر می گردد، دارای براکته های باریک در قاعده گل آذین اند. میوه اش پوشینه ، شکوفا ، دو خانه و محتوی معمولاً یک دانه کوچک لغزنده و به رنگ قهوه ای در هر خانه است.

R O Y A
2011/02/14, 19:36
خوب من ميخوام يك گياه,از 10 گياه دارويي اي كه الهه جون گفت را توضيح بدم:
معرفی و گیاهشناسی
نعناع فلفلی یکی از پرمصرف ترین گیاهان دارویی است که مقدار مصرف سالانه ی اسانس آن در جهان به حدود 7000 تن می رسد. گیاهی است علفی و چند ساله، دارای ساقه های خزنده (استولون) و ساقه های زیر زمینی (ریزوم)، ساقه اش چهارگوش به رنگ قرمز مایل به بنفش که برگ های بیضوی شکلی به صورت متقابل روی آن قرار می گیرند. گل های آن به رنگ بنفش هستند و میوه اش کپسولی به رنگ قرمز است که دارای بذوری بدون قوه ی رویشی می باشد. نعناع فلفلی یک گیاه دورگ (هیبرید) است که بطور خود به خودی در طبیعت بوجود آمده و والدین آن را M.spicata , M.aquatica ذکر کرده اند. طعم تند برگ های آن سبب معروفیت این گیاه به نام نعناع فلفلی شده است.
نیاز های اکولوژیکی و پراکنش
برخی از محققین منشا آن را آسیا و برخی دیگر، منشا آن را انگلستان می دانند. این گیاه بومی کشورمان نیست ولی بطور وسیع در اکثر استان ها کشت می شود. نعناع فلفلی را در اکثر مکان ها می توان کاشت ولی در شرایط روز بلند و رطوبت بالا و دمای 18 تا 20 درجه دارای بهترین عملکرد کمی و کیفی است. به دلیل داشتن ریشه های سطحی بایستی در فواصل کوتاه و به مقدار نسبتا زیاد آبیاری شود و خاک های لوم شنی با مقدار هوموس بالا و اسیدیته 5 تا 8 را می پسندد.
کاشت، داشت و برداشت
نعناع فلفلی گیاهی چندساله است و به همین دلیل آماده سازی اولیه خاک دارای اهمیت فوق العاده ای می باشد. در تابستان (برای کشت پائیزه) یا در پائیز(برای کشت بهاره) 20 تا 30 تن کود دامی کاملا پوسیده را به همراه 50 تا 90 کیلوگرم در هکتار اکسید فسفر و 60 تا 90 کیلوگرم در هکتار کود ازته به خاک اضافه می کنیم. عملیات شخم و تسطیح را اندکی قبل از کاشت انجام می دهیم. کشت پائیزه بر کشت بهاره ترجیح دارد چون در فصل پائیز خاک دارای رطوبت کافی است و گیاه در فصل بهار زودتر رشد اش را شروع می کند. روش های تکثیر نعناع فلفلی به ترتیب اهمیت عبارتند از:
تکثیر رویشی از طریق ریشه رست (استولون): استولون نوعی ساقه است و دارای گره هایی است که از محل آنها ریشه تولید می شود. استولون های دارای حداقل 2 گره را که از گیاهان 2 تا 3 ساله جدا کرده ایم برای کشت استفاده می کنیم. فاصله ی کشت بین ردیف ها 50 سانتی متر است که فاصله ی دو بوته بر روی ردیف ها 20 تا30 سانتی متر می باشد.
تکثیر رویشی از طریق پاجوش: در اواخر بهار (خرداد ماه) پاجوش های دارای 8 تا 10 سانتی متر ارتفاع را از بوته های 2 تا 3 ساله جدا می کنیم و در زمین موردنظر کشت می کنیم. برای هر زمین به 112 تا 134 هزار پاجوش نیاز داریم.
در مورد عملیات داشت توصیه می شود هر سال 90 تا 120 کیلوگرم در هکتار کود ازته به خاک اضافه شود که دو سوم آن را در فصل بهار قبل از رویش و یک سوم آن را پس از اولین برداشت سالانه به خاک اضافه می کنیم. افزودن سایر عناصر غذایی به آزمایشات خاک و وضع گیاه بستگی دارد. آبیاری منظم و تا حدودی هم مبارزه با علف های هرز توصیه می شود.
سرشاخه های گلدار و برگ ها مورد برداشت قرار می گیرند. روش و زمان برداشت به نوع مصرف اندام های جمع آوری شده بستگی دارد. برای استخراج اسانس برداشت را در زمان گل دهی و برای استفاده از پیکر رویشی برداشت را قبل از گل دهی انجام می دهیم. برداشت توسط دست یا ماشین به تعداد 2 تا 3 مرتبه در طول فصل رویش صورت می گیرد و گیاه را از فاصله ی 5 سانتی متری خاک قطع می کنیم. طبق توصیه ی محققین بهتر است تا قبل از خرداد ماه برداشت صورت نگیرد، چون تا این زمان اسانس نعناع دارای مقدار زیادی منتون است که سبب کاهش کیفیت اسانس می گردد. عملکرد سالانه ی محصول تازه 12 تا 20 تن در هکتار است که حاصل آن، 30 تا 60 کیلوگرم اسانس و 3 تن محصول خشک می باشد.
فرآوری
برگ ها و سرشاخه های گلدار دارای 1 تا 2 درصد اسانس، تانن، فلاونوئید، کولین و یک ماده تلخ هستند. اسانس نعناع فلفلی دارای بیش از 20 نوع ترکیب شیمیایی است که مهمترین آنها عبارتند از: منتول (40 تا 60 درصد)، منتوفوران، منتون، پیپریتون، پولگون، سینئول و ... .
منتون و پولگون بیشتر در برگ های جوان قرار دارند و اسانس گل ها منتول کمتری دارد. ساقه ها معمولا فاقد اسانس هستند و بررسی ها نشان داده است که نعناع های کشت شده در مناطق نسبتا سرد و مرطوب دارای اسانس بیشتری هستند. اسانس نعناع فلفلی توسط تقطیر با بخار آب استخراج می شود که به رنگ زرد روشن می باشد. اسانس نعناع فلفلی را در ظروف پی وی سی نمی توان نگهداری کرد چون این ظروف در مجاورت این اسانس به سرعت نرم می شوند و تغییر شکل می دهند.
خواص درمانی و کاربرد
نعناع فلفلی دارای خواصی مانند ضد اسپاسم، پیشگیری کننده از استفراغ، ضد نفخ و خنک کننده است. منتول موجود در اسانس اش یک ماده ی آنتی باکتریال قوی می باشد و از اسانس نعناع فلفلی برای معطر کردن داروها و خمیر دندان ها و ... استفاده می شود. در اکثر شکلات های نعناعی و آدامس ها از اسانس این گونه ی نعناع استفاده می گردد.
احتیاطات مصرف: نعناع محرک غشاها مخاطی است و نباید بیش از یک هفته بدون وقفه به کودکان داده شود. هیچ شکلی از نعناع را نباید به نوزادان داد. در دوران شیردهی از مصرف خوراکی آن بایستی خودداری گردد زیرا سبب کاهش جریان شیر می شود.
تعدادی از داروهای حاصل شده از این گیاه که در داروخانه های کشور موجود می باشند عبارتند از: قرص آلتادین (ضد التهاب مخاط گلو و دهان)، دهانشویه ی پرسیکا، قطره سوپرفیت ـ پودر کارامین ـ قطره کارمینت ـ قرص جویدنی منتا و منتازین ( ضد نفخ و ضد اسپاسم دستگاه گوارش) و ...
نام اين محصول در ديگر زبانها
آلماني:Pfeff erminze
اسپانيايي:Caramelo
ايتاليايي:Menta pepe
فرانسه:Menthe poivree
عربي:نعناع لمام
انگليسي:Peppermint
نام علمي:Mentha piperita
اينم شكلش:


http://medicinalplants.persiangig.com/Mentha%20piperita/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8 8%DB%8C%DB%8C%20%D9%86%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B9%20% D9%81%D9%84%D9%81%D9%84%DB%8C%20Mentha%20piperita% 203.jpg

alamanda
2011/03/17, 10:58
Foeniculum vulgare minuer (رازیانه)

رازیانه گیاهی است علفی.معطر.چندساله.دارای برگ های سبزتیره پرزدار.گل های زردودانه های تخم مرغی شکل.

منشا ان نواحی مدیترانه وجنوب اروپاست.هوای ملایم وخنک برای رشدان مطلوب است وکشت ان درنواحی گرم وحاره ای مناسب نیست.قسمت قابل استفاده ان دانه یابذراست.نحوه تکثیران بوسیله بذرمی باشد.

رازیانه گیاهی است که ازدانه وروغن ان دردارو سازی استفاده می شود وحاوی مقدارفراوانی ویتامین B است.

خواص درمانی ومواردمصرف:

برطرف کننده نفخ معده وروده است وبه هضم غذاکمک می کند.خلط اوروضدعفونی کننده وضداسپاسم می باشد.درطب سنتی به عنوان افزاینده ی شیربرای زنان شیرده کاربردداشته است.دم کرده ان همراه باعسل همه روزه سه فنجان درطی روز برای سرفه وناراحتی های سینه موثراست.

اگررازیانه رادم کرده وبانبات شیرین کنید وبعدازغذایک فنجان بنوشید برای رفع سنگینی وسوزش معده مفید می باشد.جوشانده ی ان اختلالات کلیه رابرطرف می کند.به عنوان افزاینده طعم به کار می رود.

عوارض جانبی:

رازیانه ممکن است باعث درماتیت تماسی و واکنش های حساسیت زاشود.روغن ان ممکن است باعث توهم وصرع گردد.افراط درخوردن ان ممکن است باعث عقیم شدن مردان شودوممکن است شیرزنان شیرده راقطع کند.پس بهتراست بجاوبه اندازه مصرف شودتااثرات جانبی نداشته باشد.

yase khosh boo
2012/01/07, 19:54
علف مرغ
http://www.funghiitaliani.it/uploads/post-3373-1136358696.jpg

اسم من ((مرغ )) است !
خون را تصفیه مى كنم .
دشمن سرسخت سنگ كلیه و مثانه هستم .
براى معالجه یرقان و نقرس مرا توصیه كنید.
شیره ساقه مرا براى رفع سرفه مصرف كنید.
اختلالات معدى را از بین مى برم .
بذر مرا براى جلوگیرى از قى و اسهال تجویز كرده اند.
من مرغ هستم ، همان مرغى كه در مرغزار مى روید نه آن مرغى كه مى پرد و همسر خروس است .

در فارسى به من بیدگیاه - بید گیاه كرك - جوداش ‍ علف قوشك هم گفته اند. در كتاب هاى قدیم از من به نام هاى ثیل - ابریق اوتى -عرق النجیل - خومه - فرز - فرزد - مرج و سبزه چمن یاد شده است .

فرنگى ها به من ((شین دان )) یعنى ((دندان سگ )) گویند و اینكه عده اى از مترجمین ((شین - دان )) را علف هفت بند ترجمه كرده اند، اشتباه است زیرا علف هفت بند گیاه دیگرى است كه بعدا خود را معرفى خواهد كرد.

من معمولا در مناطق متعدله از جمله ایران در كنار جویها و زمینهاى نمناك روییده و تولید چمن مى كنم و از چمنهاى اصیل ایرانى هستم .

سرعت انتشار من به قدرى زیاد است كه تمام سطح مزارع را میگیرم اخیرا براى محكم كردن اطراف جویها در بلوچستان مرا به آن استان برده و كاشتند و من در آنجا شروع به رشد و تكثیر كردم ، بطورى كه مجال رشد به دیگر گیاهان ندادم و روى این اصل مدت ها كوشیدند تا مرا كنده و از بین برند.

گلهاى من در فاصله خرداد و تیرماه ظاهر مى شوند و سبز رنگ بوده و به شكل سنبله مى باشد و شما در تهران هم مرا در كنار جویها مى بینید. قسمت مورد استفاده من بیشتر ساقه ى زیرزمینى من است كه عده اى به غلط آنرا ریشه مى دانند، برگ و ساقه هوایى من بى مزه و ساقه زیرزمینى من كمى شیرین - تند و گس است ، این ساقه زیرزمینى دو درصد قند، كمى لعاب و چند تركیب دارویى دارد، سید ضیاء الدین طباطبایى مرا در باغ الهیه كاشته بود و به مبتلایان سنگ مثانه مجانا مى داد.

ساقه هوایى مرا براى چرندگان بگذارید، زیرا آنها آنرا با ولع مى خورند و براى استفاده دارویى به سراغ ساقه زیرزمینى من بروید. این ساقه ها داراى گره هایى هستند كه فاصله آنها 2 تا 3 و حتى چهار سانتى متر است . رنگ آنها زرد و كمى شیرین و لعابدار مى باشد.

این ساقه ها داراى چند عامل دارویى املاح و پتاس است و به علت داشتن پتاس ادرار را زیاد مى كند. خون را تصفیه مى نماید و قلب را تقویت مى كند. زیادكننده ى عرق و نرم كننده ى پوست مى باشد.

پس بهتر است شما این ساقه ها را در آورده ، شسته و ریشه هاى آنها را كنده و خشك كنید و در موقع لزوم از آنها استفاده كنید. اگر این ساقه ها را با مقدارى ریشه شیرین بیان دم كنید، درمان خوبى براى رفع خشكى زبان و تقویت دستگاه دفع ادرار و معالج قولنج كبدى و سنگ كلیه و مثانه است .

عصاره این ساقه هاى زیرزمینى براى مبتلایان به مرض قند مفید است . از این ساقه ها به صورت جوشانده و دمكرده بیست در هزار مى توان استفاده كرد. شیره برگ و ساقه هاى جوان هوایى من در قولنج كبدى ، یرقان و سنگهاى صفراوى سودمند مى باشد.

آشامیدن جوشانده ى ساقه هاى زیرزمینى من براى پیچش شكم و زخم ها و التهابات مثانه و سختى ادرار و خرد كردن سنگهاى داخلى مفید مى باشد. این جوشانده در تبهاى شدید و بیمارى سل تجویز شده و بسیار نافع است ، ضماد ساقه زیرزمینى من جهت التیام زخمهاى تازه و ورمهاى گرم و جلوگیرى از آبریزش بینى تجویز شده است . ضماد خاكستر گیاه من جهت بند آوردن خون بواسیر و فرو بردن ورمها و بهبود زخم هاى چركى و خونى سودمند مى باشد.

بذر من نیز پیشاب آور بوده از قى و اسهال جلوگیرى مى كند و براى سنگهاى داخلى و التیام زخم ها و رفع التهابات نافع است .

من براى كلیه ى امراض كه نتیجه كمى ترشح غدد داخلى باشد، مفید مى باشم و در بیماریهاى كبدى ، یرقان و نقرس مرا توصیه كرده اند.

حساسیت هاى مزمن و اختلالات هاضمه و امراض جلدى با نوشیدن جوشانده ى من برطرف مى شوند.

براى درمان برنشیت كهنه ، شیره ساقه مرا بگیرید و روزى سه قاشق چایخورى نوش ‍ جان كنید، شیره و ساقه و برگ تازه من خاصیت نرم كننده دارد و سرفه هاى پى در پى را معالجه مى كند و ضد ورم مى باشد.

سى گرم از ساقه زیرزمینى خشك من در یك لیتر آب و هشت گرم ریشه شیرین بیان و مقدارى پوست لیمو براى كلیه اختلالات معدى ، یبوست و نفخ مفید است .زبان خوراکیها
غیاث الدین جزایری

odobaby
2013/08/31, 17:22
فواید گیاه دارویی آنغوزه

آنغوزه از گیاهان دارویی مهم تیره چتریان با خواص فراوان است.
http://img1.tebyan.net/big/1392/01/20417822136492211017817517382235193126207.jpg
گیاه تولید کننده آنغوزه به نام‌های فارسی خوراکما، آنگوزاکما و کورن کما، بوته ای بزرگ، علفی و چند ساله است که ارتفاع آن گاهی به 2/5 متر می‌رسد. ساقه آن نسبتاً محکم و ضخیم با سطحی خشن است.
برگ‌های قاعده بزرگ و ضخیم هستند؛ به طوری که طول آن‌ها تا 60 سانتی متر می‌رسد. این برگ‌ها تقسیمات زیادی دارند به طوری که به قطعاتی (لوب دار) دندانه دار تبدیل می‌شوند.
گل‌های این گیاه زردرنگ هستند و به صورت گل آذین چتری در انتهای ساقه قرار می‌گیرند.
میوه ها دوفندقه ای، بیضی شکل و تقریباً مسطح می‌باشند که روی هر کدام پنج خط وجود دارد و کناره ها بال مانند هستند. رنگ میوه‌ها قهوه ای تیره است. از ریشه یا قاعده ساقه این گیاه بر اثر تیغ زدن ماده ای به نام اولئوگم رزین به دست می‌آید که به آنغوزه مشهور است. آنغوزه ابتدا شیری رنگ است و مزه ای تند و تلخ و نیز بوی بد و متعفنی دارد که تهوع آور است؛ به همین دلیل از قدیم به نام مدفوع شیطان معروف شده است. این گیاه در ایران (استان خراسان، بلوچستان، کرمان و نواحی جنوبی) وجود دارد.

تاریخچه رزین آنغوزه به عنوان خلط آور، ضدنفخ، ضد اسپاسم روده ای و به صورت شیاف برای بهبود قولنج و همچنین سوسپانسیون آن برای فراری دادن سگ، گربه و دیگر حیوانات وحشی مورد توجه بوده است. مصرف آنغوزه خصوصا در میان آمریکایی‌های آفریقایی ادامه دارد. آنغوزه برای درمان سرطان شکم، میخچه، پینه، ادرارآور، مسکن و محرک به کار می‌رفته است. در درمان‌های عامیانه برای قطع قاعدگی، آسم، تشنج، خروسک، جنون و سرطان استفاده می‌شود. با این حال، اصلی‌ترین کاربرد آن به صورت رایحه در عطریات می‌باشد.
این گیاه با طعمی قوی‌تر از پیاز یا سیر به شکل گم رزین یا محلول همچنان در دسترس است. در داروخانه ها و فروشگاه های مواد غذایی سالم و محلی نیز به عنوان نگهدارنده یا ادویه به فروش می‌رسد. گاهی به میزان کم در برخی از شکلات‌ها، نوشابه ها، چاشنی‌ها و سس‌ها به کار می‌رود.

ترکیبات مهم آنغوزه حاوی تعدادی ترپن و مواد محلول در چربی است که هنوز به طور کامل شناسایی نشده اند. همچنین حاوی 20 درصد اسانس، 65 درصد رزین و حدود 25 درصد صمغ می‌باشد.

رزین آنغوزه به عنوان خلط آور، ضدنفخ، ضد اسپاسم روده ای و به صورت شیاف
برای بهبود قولنج و همچنین سوسپانسیون آن برای فراری دادن سگ، گربه
و دیگر حیوانات وحشی مورد توجه بوده استداروشناختی و اثرات مهم تاکنون مطالعات کلینیکی برای مشخص شدن اثرات درمانی آن صورت نگرفته است؛ اما در مطالعه ای که بر روی موش‌های آزمایشگاهی انجام شده کلسترول سرم را پایین نیاورده است.
استفاده از عصاره الکلی (تنتور) باریجه سمیت سلولی علیه لنفومای سلول‌های سرطانی و لنفوسیت های انسانی را نشان داده است.

طریقه و میزان مصرف * روزانه 0/3 تا 1 گرم در سه نوبت (جمعاً 0/9 تا 3 گرم در روز).
* تنتور: 2 تا 4 میلی لیتر در روز این مقدار را می‌توان در دو یا سه نوبت مصرف نمود.

سمیت و عوارض جانبی مصرف خوراکی آن در بزرگسالان سمیتی نشان نداده است، ولی در کودکان می‌تواند ایجاد مسمومیت کند. همچنین در حد مصرف درمانی تاکنون عارضه خاصی از آن گزارش نشده، ولی ممکن است در بعضی افراد و یا با مصرف زیاد آن اسهال، نفخ، سوزش هنگام ادرار، سوزش معده، سردرد، گیجی و تشنج ایجاد شود. همچنین، صمغ آن ممکن است درماتیت های پوستی ایجاد کند. با توجه به اینکه آنغوزه دارای خاصیت قاعده آور است، مصرف زیاد آن می‌تواند موجب سقط شود؛ لذا توصیه می‌گردد در دوران بارداری و شیردهی مصرف نشود.
همچنین، کومارین های موجود در اولئوگم رزین آنغوزه ممکن است با داروهای ضد انعقاد تداخل کند.
در گزارشی آمده است، مصرف 50 تا 100 میلی گرم آنغوزه در افرادی که مشکل عصبی دارند، باعث تشنج می‌شود.

موارد منع مصرف زنان باردار، زنان شیرده و کودکان

مهم‌ترین اثرات گزارش شده حساسیت زا، ضد درد، ضد چسبندگی پلاکت‌ها، ضدعفونی کننده، ضد اسپاسم، ضد تومور، تقویت کننده قوای جنسی، ضد نفخ، محرک CNS، هضم کننده، ادرارآور، شیرافزا، خلط آور، قارچ کش، کاهش دهنده پرفشاری خون، مسهل، موتاژنیک، محرک تنفسی، مسکن، تقویت کننده معده، محرک، تقویت کننده رحم و کرم کش.
http://img1.tebyan.net/big/1392/01/113126962511209316329189219942132432421722.jpg
نکات قابل توجه 1- آنغوزه از گونه های دیگری به دست می‌آید که مهم‌ترین آن‌ها فرولافوئتیدا و فرولا آلیاسئا هستند.
2- بوی بسیار تند آنغوزه که شبیه سیر می‌باشد، مربوط به ترکیبات گوگرددار آن است.
3- برای به دست آوردن آنغوزه گیاه از فصل بهار به بعد قسمت پایین ساقه (نزدیک به سطح زمین) و یا اصطلاحاً یقه گیاه را برش‌های عمودی یا افقی می‌دهند تا اولئوگم رزین (آنغوزه) به صورت شیرابه به بیرون تراوش کند. این ماده در مجاورت هوا سفت می‌شود که پس از سفت شدن آن را جمع آوری می‌کنند و دوباره گیاه را تیغ می‌زنند یا محل قبلی را برش دیگری می‌دهند تا دوباره اولئوگم رزین ترشح کند. این عمل چندین بار و گاهی تا دو ماه از فصل بهار صورت می‌گیرد. آنغوزه خارج شده به دو صورت اشکی (گرد و کروی با اندازه های مختلف) و توده ای و به رنگ‌های زرد تا قهوه ای تیره است که هرچه روشن‌تر باشد مرغوب‌تر و گران‌تر است. همچنین، نوع اشکی آنغوزه مرغوب‌تر و گران‌تر می‌باشد. آنغوزه مزه ای گس و تقریباً تند و سوزاننده دارد و دارای بوی نامطبوع شبیه ترکیبات گوگرددار است.
4- گرچه آنغوزه استفاده محدودی (آن هم در طب سنتی ایران) داشته، ولی یکی از اقلام مهم صادراتی فرآورده های گیاهی ایران است که خریداران آن را با روش‌های پیچیده تجزیه می‌کنند و ده ها ماده ارزشمند از قبیل اسانس، رزین و صمغ قابل مصرف در صنایع دارویی، بهداشتی، آرایشی و صنعتی از آن به دست می‌آورند. با توجه به اینکه تهیه آنغوزه پر زحمت و طولانی مدت است، قیمت نسبتاً گرانی دارد.
5- نام عمومی آنغوزه در جهان و در تجارت آزافتیداگم است که در کتب قدیمی منشأ جغرافیایی آن ایران ذکر شده و در گذشته بزرگ‌ترین تأمین کننده آن در جهان بوده است. گیاه تولید کننده آنغوزه در بعضی قسمت‌های افغانستان نیز وجود دارد؛ ولی وسعت آن در ایران از کشورهای دیگر به مراتب بیشتر است.

خواص آنغوزه به طور خلاصه 1. برای کشتن کرم‌های داخل باغچه هنگام آبیاری مقداری آنغوزه را در پارچه‌ای گذاشته و داخل آب جلوی شیلنگ بگذارید.
2. محرک نیروی جنسی است.
3. ادرارآور و ضد سوزش ادرار است.
4. برطرف کننده بلغم است.
5. هضم کننده غذا است.
6. درمان کننده رماتیسم و نقرس و سیاتیک است.
7. برای درد کمر و مفاصل مفید است.
8. درمان کننده امراض سینه از جمله آسم است.
9. دم کرده انجدان رومی تمیزکننده خون کبد است.
10. برای درمان تب‌ها سودمند است.
11. درمان کننده بواسیر
12. برای درمان ذات‌الریه، برونشیت و سرفه و سرماخوردگی به کار می‌رود.
14. خوردن انجدان باعث رفع سموم جانوران سمی می‌شود.
15. کاهش دهنده فشار خون

فرآوری: مریم مرادیان نیری
بخش تغذیه و آشپزی تبیان منابع:
دنیای تغذیه، شماره‌ی 90- دکتر محمد حسین صالحی سورمقی
باشگاه خبرنگاران

odobaby
2013/08/31, 17:31
نام‌های دیگر گیاه وج: اشباطه، باش، بچه، اگور، سوسن زرد، اورکلبک، بج، سوسن باتلاقی، قصب الذریره، آلوا، اکسیر ترکی، عودالوج، کان، اروماتیک، ابامرون، اَگَر ترکی، اِگِر ترکی، اگیر ترکی و بچ می‌باشد.
http://img1.tebyan.net/big/1392/02/24495140135525573109411171121372212032287.jpg
خواص گیاه اگیر ترکی و چگونگی مصرف آن 1. طبع آن گرم و خشک می‌باشد.
2. بیشتر از ساقه زیرزمینی این گیاه در طبابت استفاده می‌شود.
3. اگیر ترکی محرک و مقوی معده است.
4. برای روشن شدن پوست صورت 5 گرم پودر ریشه اگیر ترکی را با 45 گرم آرد جوانه گندم در عرق کاسنی (http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=245558) خمیر کرده به صورت ماسک روی پوست بگذارید.
5. برای لکنت زبان 10 گرم اگیر ترکی را در 100 گرم عسل (http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=226544) مخلوط کرده روزی یک قاشق مرباخوری همراه کمی شیر یا آب هویج بنوشید.
6. 2 گرم اگیر ترکی را در 100 سی‌سی آب جوش 20 دقیقه دم ‌کرده حدود ساعت 5 عصر همراه عسل بنوشید این نوشیدنی زیادکننده اسپرم و تقویت‌کننده نیروی جنسی می‌باشد.
7. برای درد سینه و سرفه 3 گرم در 200 سی‌سی آب جوش دم‌ کرده پس از سرد شدن صاف نموده با عسل مخلوط نموده روزی 3 فنجان بنوشید.
8. برای سفتی و درد طحال به صورت دم‌کرده استفاده شود.
9. جهت تسکین درد ماهیچه‌ها از روغن اگیر ترکی استفاده شود.

مصرف خوراکی و تزریقی با دوز بالا گیاه وج قادر است میزان یادآوری اطلاعات
را افزایش دهد10. جهت درمان ورم مفاصل از روغن آن روزی 2 بار بمالید. * طرز تهیه روغن اگیر ترکی: 50 گرم اگیر ترکی را در 150 گرم عرق طارونه خیسانده سپس با روغن کنجد حرارت داده تا آب آن تبخیر شود و روغن باقی بماند.
11. برای لکه‌های قهوه‌ای و سفید پوستی پودر اگیر ترکی را با آب‌لیمو مخلوط کرده لک‌ها را ماساژ دهید.
12. کسانی که سوءهاضمه دارند از دم‌کرده اگیر ترکی نیم ساعت بعد از غذا یک فنجان بنوشند.
13. برای سنگ‌های مجاری ادرار 4 گرم در 250 سی‌سی آب جوش دم‌کرده هر 6 ساعت یک فنجان بنوشید.
14. کسانی که سکته مغزی کرده‌اند از دم‌کرده اگیر ترکی استفاده کنند. 10 صبح و 5 عصر یک فنجان میل شود.
15. جهت کمردرد از روغن اگیر ترکی شب‌ها بمالید و از دم‌کرده آن بنوشید.
16. برای بی‌نظمی ضربان قلب از دم‌کرده اگیر ترکی استفاده شود. 3 گرم در 200 سی‌سی آب جوش 15 دقیقه دم ‌کرده بعد بنوشید.
17. جهت بیماری برص ریشه اگیر ترکی را به صورت ضماد بگذارید.
http://img1.tebyan.net/big/1392/02/53208138227608254166791257171914920388.jpg
18. برای زخم روده و ورم روده از دم‌کرده اگیر ترکی استفاده شود.
19. جهت خون‌دماغ با جوشانده اگیر ترکی بینی را بشویید.
20. کسانی که بیماری راشیتیسم دارند از دم‌کرده آن استفاده کنند و با روغن آن ماساژ دهند.
21. برای گرم مزاجان زیاد مناسب نیست.
22. دم‌کرده اگیر ترکی ضد تشنج می‌باشد.
23. جهت تسریع جریان و گردش خون با جوشانده اگیر ترکی استحمام کنید.
24. برای کشتن حشرات مانند ساس، کک، بید و شپش به صورت پاشیدنی مۆثر است.
25. افراد گرم مزاج اگیر ترکی را با سکنجبین میل کنند.
26. جهت تقویت حافظه از اگیر ترکی استفاده شود.
27. جویدن اگیر ترکی باعث می‌شود که اطفال زود به تکلم آیند.
28. جهت تسکین دردهای رماتیسم از دم‌کرده اگیر ترکی بنوشند و از روغن آن به محل درد بمالند.
29. برای رفع نزله (سرماخوردگی که باعث تب و سرفه شود) از دم‌کرده اگیر ترکی استفاده گردد.
30. برطرف کننده بلغم است به صورت دم‌کرده میل شود.
31. برای رفع تاری چشم و لکه‌های سفید از سرمه اگیر ترکی استفاده گردد.

کسانی که سکته مغزی کرده‌اند از دم‌کرده اگیر ترکی استفاده کنند. 10 صبح
و 5 عصر یک فنجان میل شود32. جهت درمان قطره‌قطره ادرار کردن از دم‌کرده اگیر ترکی استفاده شود. 33. جهت پادزهر سموم می‌توان از دم‌کرده این گیاه 4 گرم در 200 سی‌سی آب جوش استفاده کرد.
34. جهت درمان ثقل زبان هر روز یک گرم ریشه اگیر ترکی را بمالید.
35. جهت التیام زخم‌ها 20 گرم اگیر ترکی را در یک لیتر آب جوشانده صاف نموده زخم را بشویید.
36. جهت فلج می‌توان از مربای اگیر ترکی استفاده کرد.
37. جهت کم‌اشتهایی کودکان 2 گرم اگیر ترکی را در 150 سی‌سی آب دم‌کرده میل شود.
38. جهت درمان نفخ 2 گرم اگیر ترکی را در 100 سی‌سی آب دم ‌کرده میل نمایید.

http://img1.tebyan.net/big/1392/02/292221421918319712418418070792185965242.jpg

نقش گیاه وج در تقویت حافظه مصرف خوراکی و تزریقی داخل صفاقی عصاره گیاه وج بر میزان حافظه و افزایش یادآوری اطلاعات در موش‌های صحرایی نر موثر است.
محسن خلیلی دانشیار فیزیولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد، مطالعه‌ای تجربی را با هدف بررسی خواص گیاه وج (Acorus calamus L) به عنوان یکی از گیاهان شاخص طب سنتی در جهت تقویت حافظه انجام داده است. کاهش سطح حافظه و یادگیری طی گذشت زمان در اثر فاکتورهای مختلف به خصوص پیری مغز تأثیر بسزایی در روند زندگی انسان داشته است. از طرف دیگر کمبود و یا نبود مکانیسم‌های پیشگیری و درمان، مطالعه بر روی این بیماری را مهم ساخته است. برای این منظور موش‌های صحرایی نر به طور تصادفی به دو گروه کنترل و تحت درمان تقسیم شدند. در گروه درمان گیاه وج به دو شکل خوراکی (پودر گیاه مخلوط شده با غذای استاندارد موش با نسبت 25/6 درصد) به مدت دو هفته و تزریقی در سه دوز 25، 50 و 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم به شکل داخل صفاقی مورد استفاده قرار گرفت. موش‌های گروه‌های مختلف وارد آزمون‌های یادگیری با ماز Y شکل و جعبه شاتل جهت بررسی رفتار اجتنابی غیر فعال می‌شدند و داده‌های آن‌ها ثبت می‌شد.
یافته‌ها بیانگر این مطلب است که تأخیر حین عبور از ماز و جعبه شاتل در گروه‌های خوراکی و تزریقی با دوز 100 میلی‌گرم بر کیلوگرم تفاوت معنی داری نسبت به گروه کنترل نشان می‌دهد. همچنین میزان بروز رفتار تناوبی در گروه درمان خوراکی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی‌داری را پیدا کرد.
به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف خوراکی و تزریقی با دوز بالا گیاه وج قادر است میزان یادآوری اطلاعات را افزایش دهد.

فرآوری: مریم مرادیان نیری
بخش تغذیه و آشپزی تبیان

odobaby
2013/08/31, 17:33
این گیاه ناراحتی تنفسی مانند آسم، سرفه های مزمن و ذات‌الریه را درمان می‌کند و خلط آور است. علایم بیماری‌هایی مانند اسهال، بواسیر و عفونت مثانه را بهبود می‌دهد و با انگل‌ها مقابله می‌کند.
http://img1.tebyan.net/big/1392/02/24621217252161237191312615614521366246222126.jpg
گل ماهور که با نام‌های دُرماهى و زرماهى نیز شناخته می شود، گیاهی است با گل‌های طلایی و متعلق به تیره‌ی خرگوشک با ارتفاعی که گاهی به اندازه یک انسان می‌رسد. معروفیت درمانی این گیاه، بیشتر مربوط به تأثیر آن در معالجهء سرماخوردگی، آنژین و برونشیت است. به علت تأثیر آرامش‌بخش این گیاه، جهت تسکین حالت‌های عصبی، اضطراب، اختلال‌های ضربان قلب و ناراحتی‌های معده نیز استفاده می‌شود. در خصوص استعمال خارجی برای نمونه در رفع درد مفصل‌ها به صورت کمپرس و در بهبود زخم‌ها و سوختگی به صورت پانسمان به‌کار می‌رود.
گل ماهور، بومی قاره اروپا و آسیاست. زیستگاه طبیعی آن در ایران، دامغان است و در غالب مناطق استپی، دامنه های کوهستانی و بیشه زارها و علف‌زارهای شهرستان دامغان می‌روید و بیشتر خاک‌های گچی شن دار و قلوه سنگ دارهای کوهستانی را ترجیح می‌دهد.
دوران گل دهی و زمان برداشت آن‌ها خرداد تا شهریور است. قسمت‌های مورد استفاده گل ماهور گل‌ها، برگ‌ها و گاهی ریشه ها است. این گیاه که در هر شرایط آب و هوایی رشد می‌کند حداقل 200 گونه مختلف دارد. نوع معمولی آن که گل‌های زردی دارد دارای خواص درمانی متعدد است که در این مطلب به ذکر چند خاصیت آن پرداخته‌ایم.

خواص دم کرده گل ماهور سال‌هاست که از گل ماهور برای درمان بیماری‌های مرتبط با سیستم تنفسی استفاده می‌شود. دم کرده گل این گیاه ناراحتی تنفسی مانند آسم، سرفه های مزمن و ذات‌الریه را درمان می‌کند و خلط آور است. علایم بیماری‌هایی مانند اسهال، بواسیر و عفونت مثانه را بهبود می‌دهد و با انگل‌ها مقابله می‌کند.
* دم کرده آن استرس و کم خونی را برطرف می‌کند.
* خاصیت ضداسپاسمی آن گرفتگی معده را رفع می‌کند.
* این گل برای نرم شدن پوست آسیب دیده مفید است.
* سرشار از کلسیم، کرومیم، کبالت، منیزیم، نیاسین، فسفر، سیلیکون، سدیم، ویتامین A و C است.
* دم کرده گل‌های این گیاه تسکین دهنده قوی است و برای درمان میگرن از آن استفاده می‌شود.
* آب این گیاه و پودر تهیه شده از ریشه های خشک آن زگیل را از بین می‌برد.
* دم کرده آن خواب آور است.
* مالیدن دم کرده برگ آن روی زخم باعث بهبود عفونت می‌شود.

معروفیت درمانی این گیاه، بیشتر مربوط به تأثیر آن در معالجهء سرماخوردگی، آنژین و برونشیت است. به علت تأثیر آرامش‌بخش این گیاه، جهت تسکین حالت‌های عصبی، اضطراب، اختلال‌های ضربان قلب و ناراحتی‌های معده نیز استفاده می‌شود


* عملکرد غده تیروئید را بهبود می‌بخشد، بیمارانی که در مرحله درمان هستند قبل از مصرف این گیاه با پزشک خود مشورت کنند. * خاصیت خلط آور دارد.
* التهاب نای را درمان می‌کند.
* مصرف آن به افرادی که از ناراحتی گوارشی مانند بواسیر، یبوست، اسهال و عفونت مثانه رنج می‌برند، توصیه شده است.
* در از بین بردن کرم‌های روده ای موثر است.
* گزش حشرات و تاول را درمان می‌کند.
* روغن آن عفونت‌های میکروبی و بیماری‌ها را از بین می‌برد.
* عفونت ادراری را برطرف می‌کند.
* در معالجه تب یونجه موثر است.
* ترکیبی از روغن زیتون و دم کرده آن، گوش درد را درمان می کند.
http://img1.tebyan.net/big/1392/02/164141313318995120171268782321384718639.jpg
طرز مصرف می‌توان مقداری از گل‌های تازه یا خشک این گیاه را بعد از دم کردن در یک لیتر آب، صاف کرد و روزانه، 3 تا 4 فنجان نوشید. جوشانده‌ی آن، بیشتر جهت استعمال خارجی تهیه می‌شود. در مورد سرماخوردگی، گرد را می‌توان به صورت انفیه به بینی کشید و همچنین می‌توان گیاه را به مدت یک هفته، در نیم لیتر روغن زیتون یا روغن بادام شیرین و نیم لیتر الکل قرار داده و به جهت مداوای رماتیسم و سرماخوردگی به صورت استعمال خارجی به کار برد.

شربت
25 گرم گل و 50 گرم شکر را در یک لیتر شیر بجوشانید، صاف کنید و در موارد سرفه مزمن و هر نوع ناراحتی ریوی یا سینه ای روزانه 6 قاشق از این شربت را بنوشید.
استعمال غیر خوراکی
اگر چند برگ گل ماهور را در شیر بجوشانید له شده آن به صورت ضماد بر روی کورک و انواع زخم‌های جلدی قرار دهید، تأثیر مفیدی می‌گذارد و نیز حمام آن‌ها برای مداوای اولسرها و بواسیر استفاده می‌شود.
موارد مصرف در زیبایی
چند برگ تازه گل ماهور را در شیر بپزید و به صورت مرهم روی پوست قرار دهید. بسیاری از ناراحتی‌های خاص پوست‌های خشک و شکننده با این مرهم برطرف می‌شوند. از گل‌های گل ماهور رنگ زردی به دست می‌آید که بانوان روم باستان از آن برای رنگ کردن موهای خود از آن استفاده می‌کردند.
طریقه جمع آوری
گل‌های این گیاه را باید در هوای آفتابی به صورت تدریجی که گیاه گل می‌دهد چید و فقط کاسه و سیخک آن را بدون حقه گل جمع آوری کرد و گلبرگ‌ها نباید پلاسیده شوند و باید به سرعت آن‌ها را در خشک کن با حد اکثر دمای 60 درجه سانتی‌گراد خشک کرد که در این حال به رنگ زرد روشن می‌مانند و بوی آن‌ها عسلی است.

منابع:
خراسان
ویستا
وبلاگ هیئت کوهنوردی شهرستان دامغان

odobaby
2015/08/22, 18:19
گیاه دارویی به لیمو

33445

شناسنامه


شاه پسند Verbenaceae
:تیره


Lippa citriodora – Aloysia citriodora
:نام لاتین


Lemon verbena – Herb Louisa
:نام انگلیسی


به لیمو
:نام فارسی


لویزه
:نام عربی
شرح گیاه
نام علمی این جنس به افتخار دکتر اوگوست لیپی جهانگرد فرانسوی که به آمریکای جنوبی مسافرت نموده و این نبات را به خود به اروپا برده، گذارده شده است. این درختچه بومی آرژانتین و شیلی است.
نام آن بعلت بوی مطبوع برگ در بین باغبانان به لیمو و عربی لویسه نامیده می شود. این درختچه به سرمای چند درجه زیر صفر حساس است و در شمال کشور در هوای آزاد بخوبی رشد می کند و در نقاط سردسیر در گلخانه نگهداری می شود.
ارتفاع درختچه 5/1 تا 2 متر دارای ساقه دراز، زاویه دار و منشعب می باشد برگهای ساده، خشن، کامل ،فراهم ، مجتمع به تعداد 3 یا 4 تایی و به رنگ سبز روشن دارد گل های آن کوچک و دارای جامی است که از خارج سفید و از داخل آبی مایل به بنفش است مجموعه گلهای آن نیز ظاهر هرمی شکل در حول یک محور دراز بوجود می آورد کاسه گل آن لوله ای شکل، منتهی به چهار دندانه باریک و جام گل آن مرکب از 4 لوب پهن است. چهار پرچم دارد که دو به دو مساوی است میوه اش شفت مانند و محتوی دو دانه می باشد.
قسمت مورد استفاده گیاه : برگهای آن است.

زمان و روش برداشت
زمان جمع‌آوری گیاه 2 تا 3 بار در سال و معمولاً در ماههای خرداد و مرداد و مهر صورت می گیرد. پس از جمع آوری محصول شاخه های برگدار گیاه را قطع می نمایند و سپس آنها را به طور طبیعی به صورت دسته و به وضع آویخته در انبارهای مخصوص قرار می دهند به نحوی که جریان هوا در آن محل برقرار باشد. پس از خشک شدن برگها را از شاخه ها جدا می نمایند. جهت بدست آوردن اسانس معمولاً از برگهای تازه و سرشاخه های جوان استفاده به عمل می آید.

روش کاشت و داشت
تکثیر به لیمو به وسیله قلمه زدن شاخه ها و یا خوابانیدن آنها در زمینهای قابل نفوذ و مرطوب صورت می گیرد. ضمناً چون این گیاه در مقابل حرارت حساسیت دارد آبیاری زمین زراعتی مخصوصاً در فصول گرم امری الزامی است.
تکثیر به وسیله قلمه زدن بدین صورت است که شاخه های جوان گیاه را که در آغاز رویش طولی دارند از ساقه قطع می کند و پس از جدا نمودن برگها آنها را به صورت قلمه در آورده و در نهالستان که زمین آن قبلاً آماده گردیده، می کارند توسط آبیاری که بطور مرتب از قطعه زمین نهالستان بعمل می آید، قلمه ها تدریجاً در پائیز ریشه دار می شوند و بر اثر رشد و نمو آمادگی انتقال به زمین زراعتی را پیدا می کنند.زمین زراعتی باید کم و بیش آفتابگیر و قابل نفوذ و دارای رطوبت کافی باشد و قبلاً آنرا به عمق 50-40 سانتی متر بخوبی شخم زده باشند. در غیراینصورت ریشه های گیاه نمی توانند به سهولت در داخل خاک نفوذ کرده و رطوبت لازم را بدست آورند. برخی نیز معتقدند که دو مرتبه دیگر باید زمین شخم زده شود که آخرین دفعه آن به منظور وارد کردن انواع کودها به درون خاک است. پس از انجام این کارها در سطح زمین زراعتی خطوطی به فواصل یک متر ایجاد کرد و سپس فواصلی به طول 60 سانتی متر در روی خطوط تعیین می نمایند که هر یک محل انتقال یکی از قلمه های ریشه دار گیاه است قبل از انتقال قلمه های ریشه دار به زمین زراعتی آنها را از ناحیه یک سانتی متری یقه قطع می کنند و ریشه های طویل گیاه را نیز کوتاه می نمایند تا با این عمل ریشه های جانبی سریعتر آمادگی رویش پیدا کنند.
عمل انتقال آنها در این هنگام باید با دست به خوبی صورت گیرد که پس از وارد کردن به داخل خاک قسمتی از خاک بر اثر فشار انگشتان بر روی گیاه ریشه دار و عاری از ساقه به حالت فشرده در آید. در پائیز پس از انجام اعمال ضروری و برای نگهداری گیاه از عوامل نامساعد محیط خارج سطح زمین کشت را با قشری از برگهای خشک می پوشانند و سپس در بهار آنها را از روی قلمه ها خارج می سازند.
کلیه عملیات اصلاحی مثل افزودن به موقع کود به زمین زراعتی شامل 200 کیلوگرم کود ازته نیترات سدیم هر هکتار زمین باید انجام شود میزان مصرف کودهای شیمیایی دیگر مانند سوپر فسفات به مقدار 300 کیلوگرم و سولفات پتاسیم به مقدار 100 کیلوگرم می باشد.

دامنه انتشار
در ایران پرورش داده می شود.


خواص به‌لیمو به لیمو نام یک گیاه دارویی معطر است که بوی خوشایند لیمو را دارد. درختچه این گیاه ۱،۵ تا ۲ متر است که گاهی بیشتر هم می شود. و دارای برگ های ساده سرنیزه ای به طول ۷ تا ۱۰ سانتی متر با قاعده گره ای و عموما بصورت دسته های سه تایی در هر گره است. گل آذین انتهایی و بصورت خوشه های باریک، جام گل کوچک و بطور مشخص واجد دو لب، ارغوانی رنگ پریده، میوه هستکی و دارای ۲۱ عدد بذر است. این گیاه بومی آمریکای جنوبی بوده و به طور طبیعی رویش آن در آرژانتین، شیلی و پرو گزارش شده است و از آن جا به سایر نقاط جهان از جمله ایران رفته‌است و کشت می‌شود. در ایران این گیاه در استان های شمالی و باغ ها کشت می شود.

خواص به لیمو و کاربردهای آن
برگ ها بخش دارویی این گیاه هستند و بویی شبیه لیمو دارند. برگ ها را در اواخر تابستان جمع آوری می کنند. پودر برگ گیاه به لیمو به رنگ سبز مات و دارای بوی معطر، طعم آن تند و کمی تلخ است. از به لیمو در درمان سوء هاضمه، نفخ، سردردهای یک طرفه، دردهای عصبی، سرگیجه و علائم سرماخوردگی استفاده می شود بعلاوه در تقویت حافظه و ایجاد آرامش نیز مفید است. همچنین به عنوان ادویه در مصارف خانگی نیز کاربرد دارد. اسانس به لیمو دارای خواص باکتری کش و حشره کش بوده و همچنین در صنعت عطرسازی نیز از آن استفاده می شود.
در بیماران دچار نارسایی کلیوی و همچنین در دوران آبستنی و شیردهی باید از مصرف زیاد به لیمو اجتناب کرد. استفاده موضعی به لیمو ممکن است باعث حساسیت پوستی شود. برگ و اسانس به لیمو را باید دور از نور، در جای خنک و سربسته نگهداری کرد. از فرآورده های موجود در بازار آن می توان به چای ورون اشاره کرد.
نوشیدن دم کردهٔ گیاه به‌لیمو به صورت چای طرفداران زیادی دارد.
نوشیدنی که به نام "شربت به‌لیمو" معروف است ربطی با گیاه به‌لیمو ندارد و ترکیبی است از آب لیمو، آب میوه به، شکر و موادی دیگر. شربتی با محتوی عصاره یا دم کرده برگ گیاه به‌لیمو به همراه افزودنی های مختلف نیز ساخته میشود، ولی آن نیست که در زبان عام "شربت به‌لیمو" نامیده میشود.
منبع:wikipedia.org , سایت رشد