PDA

مشاهده نسخه کامل : چریک و جنگ های چریکیAir Borne Man
2008/05/27, 01:50
با سلام
این تاپیک سعی در آشنایی با نیروهای چریکی و آموزش های مربوط به آن را دارد

Air Borne Man
2008/05/27, 02:02
تعريف جنگ نامنظم :

جنگ نامنظم از سه بخش بهم پيوسته يعني جنگ چريکي؛نيرنگ و فرار؛ و براندازي تشکيل شده است.جنگ نامنظم در خاک دشمن و يا منطقه اشغالي او؛وبوسيله نيروهاي ورزيده و زبده که توسط ساکنين محلي که به (منطقه اشنايي کامل دارند)حمايت مي شوند؛انجام مي پذيرد و معمولا بوسيله يک دولت خارجي پشتيباني مي شود.

تعريف جنگهاي چريکي:

جنگهاي چريکي شامل ان قسمت از جنگهاي نا منظم است که بوسيله دسته هاي کوچک با بکار بردن تاکتيکهاي رزمي ويژه بمنظور تقليل قدرت نظامي و ظرفيت صنعتي و تضعيف روحيه دشمن انجام مي گيرد.اين عمليات در مناطق تحت کنترل دشمن توسط واحد هاييکه بر مبناي تشکيلات فوق نظامي سازمان داده شده اند و بر اساس جنگهاي غير متعارف و ضربتي اموزش ديده اند؛و بدون رعايت قوانينن کلاسيک جنگي و بدون خط نبرد مشخص؛اجرا مي شود.
مشخصات جنگهاي چريکي :

الف-جنگهاي چريکي با اجراي عمليات افندي و اتکا به قدرت و تحرک سريع و غافلگيري مشخص مي گردد.علاوه بر اين داراي صفات مشخص کاملا برجسته ديگري نيز ميباشد که مهمترين انها عبارتند از متکي بودن به پشتيباني داخلي (غير نظاميان محلي)؛اتکا به حمايت خارجي؛دارا بودن جنبه هاي سياسي ؛رعايت پاره اي ازجنبه هاي قانوني و بکار بردن تاکتيکهاي ويژه و جنبه هاي تکاملي ميباشد.

ب-عوامل موثر؛که به انگيزه اهميت به ذکر چند مورد مهم ان بشرح زير مي پردازيم:

(۱)عوامل پشتيباني:

(الف-۱)پشتيباني داخلي.موقعيت واحدهاي چريک تا حد زيادي بستگي به پشتيباني مادي و معنوي سکنه و غير نظاميان محلي دارد ولي ساکنين اين مناطق تحت فشار شديد دستجات ضد چريک دولتي بوده و اين دستجات با توسل به اقدامات کيفري از قبيل ترور؛تبعيد؛محدود کردن عبور و مرور؛ضبط اموال و مال التجاره ها ؛ عمل پشتيباني را براي ساکنين غير نظامي مشکل ميسازند.

(ب-۱)حمايت خارجي.عمليات چريکي زماني بيشتر موثر خواهد بود که از سوي يک دولت نيرومند خارجي پشتيباني گردد و اين حمايت ها ممکن است بصورتهاي مختلف بويژه پشتيباني سياسي ؛ لجستيکي و تدارکات؛ مالي باشد. يک نيروي حمايت کننده خارجي زماني تصميم به پشتيباني نيروهاي چريک مينمايد که احساس نمايد اين نيروها موفقيتهاي چشمگير و مهمي بدست مياورند.(پ-۱)تاکتيک. چريکها بعلت اينکه سرباز رسمي نبوده و بنا بعلل ناشي از مسائل لجستيکي ونيازمندي به قدرت جسماني زياد نمي توانند مانند واحد هاي نظامي دست به عملياتي که احتمالا باعث قطعي انان بشود؛بزنند و مجبور از انجام عمليات تاکتيکي ويژه اي هستند که بموقع تشريح خواهد شد

عملیات های مربوط به چریک ها:

انهدام و قطع خطوط ارتباطی دشمن .

خنثی نمودن فعالیت موسسات صنعتی دشمن.

شرکت در عملیات جنگ و گریز.

شرکت در عملیات روانی و تبلیغات.

جمع اوری اخبار.

تعیین و پیدا نمودن هدفهای مناسب برای نیروهای منظم خودی.

اجرای عملیات ایذائی بمنظور به تاخیر انداختن عملیات رزمی دشمن.

تصرف نقاط حساس بمنظور جلوگیری از انهدام بوسیله دشمن.

تصرف مناطق سعود و فرود و اسکله ها بمنظور پشتیبانی از عملیات هوابرد.

اجرای شناسایی در مناطق خالی بین عده های منظم خودی.

انجام عملیات تاکتیکی محدود بمنظور کمک به نیروهای منظم خودی.

انجام عملیات ضد چریک.

اداره و کنترل سکنه غیر نظامی و پناهندگان در مورد امور غیر نظامی.

انجام وظیفه بعنوان مترجم.

انجام عملیات نجات افراد در محاصره.

انجام پانسمان و جراحی های کوچک در مواقع بسیار ضروری

خط نبرد مشخص :

منظور از خط نبرد؛منطقه اي مي باشد که دو نيروي جنگنده از قبل در انجا مستغر شده وخود را براي نبرد اماده مينمايند.اما نيروهاي چريک براي يورش به دشمن احتياجي به داشتن خط نبرد مشخص ندارد بلکه بصورت غير محسوس و غافلگيرانه در مدت بسار اندک درگير شده و بيشترين خسارت را به دشمن وارد مي نمايد.

قوانين کلاسيک جنگي :

قوانين کلاسيک جنگي عبارت است از؛ انجام دستوراتي که در کنوانسيون ژنو به تصويب رسيده و از طرفهاي متخاصم و درگير جنگ مي خواهدکه اين دستورات را به دقت رعايت کنند.از جمله اين قوانين ميتوان به موارد زير اشاره نمود: استفاده نکردن از مينهاي کاشتني؛ضد نفر؛پالمري؛اتش زا؛و۰۰۰۰ .استفاده نکردن از مواد اتش زا براي از بين بردن نيروهاي دشمن؛اعدام نکردن اسراي جنگي و خوش رفتاري با انها؛استفاده نکردن از تله هاي انفجاري؛و۰۰۰۰ اما نيروهي چريک بعلت شبهه نظامي بودن ملزم به رعايت هيچ يک از اين مقررات نمي باشد حتي اگر انجام اين اعمال غير انساني باشد.

محدودیتها:

نداشتن مقدورات کافی جهت عملیات افندی(دفاعی)از یک منطقه و اجرای عملیات طولانی.

کمبود اسلحه؛ تجهیزات؛تدارکات برای عملیات رزمی.

احتیاج شدید به غیر نظامیان محلی و نیروهای حمایت کننده خارجی و دریافت تدارکات و تجهیزات.

اشکال در اطلاع رسانی عمومی و بر قراری ارتباط بین منطقه عملیاتی جنگهای چریکی و ارکان و ستادهای نیروهای خودی.

تقلیل قدرت رزمی بعلل ناشی از عدم تمرکز و کنترل و در مواردی تفرقه شدید بین افراد.

محدود بودن عملیات در نتیجه اقدامات کنترلی دشمن و احتیاج به برقراری سیستم امنیت ودفاع غیر معمولی.

اصول زیر بوسیله چریکها رعایت میگردد :

¤جنگهای چریکی را در محل های غیر قابل دسترسی مانند: کوهستانها٬ بیابانها٬ صحراهها٬ باتلاقها٬ جنگلها٬ وجاهائی که تعقیب در ان مکانها مشکل است اجرا می نمایند.

¤زندگی و مایحتاج خود را از محلی که در ان عمل می نمایند تامین می کنند؛ ولی همیشه انچه را که برای استفاده خود بر میدارند قیمت عادلانه ان را می پردازند.

¤هیچ عمل غیر اخلاقی و انسانی بر علیه دهکده های اطراف و افراد محلی انجام نمی دهد؛زیرا در غیر این صورت بر تعداد دشمنان خود خواهند افزود.

¤از اقامت در خانه ها و اماکن خود داری نموده و در خارج از این مناطق زندگی می کنند.

¤تو جهی به عوامل طبیعی مانند باران٬ برف٬ طوفان٬‌گردو خاک در عملیاتها و پیشروی ها نمی نمایند.

¤همیشه سبک حرکت می کنند و یا تجهیزاتی را بهمراه بر مدارند که برای رزم لازم و احتیاجات ضروری لازم باشد در غیر اینصورت سنگینی بار و تجهیزات موجب خستگی٬ کندی عمل٬ وشکست در رزم میشود.

¤دشمن را فریب میدهند و چنان وانمود مینمایند که هنگامیکه قوی هستند انانرا ضعیف و هنگام ضعف انانرا قوی پندارند.

¤فقط هنگامی مبادرت به افند(حمله) می نمایند که موقیت خود را حتمی تشخیص دهند.

¤به هنگام ضرورت و امکان شکست حتما مبادرت به عقب نشینی می نمایند.

¤هنگامی که از سوی دشمن مورد تعقیب قرار می گیرد٬جنگ افزار خود را مخفی نموده و ظاهرا بکارهای صلح جویانه مشغول می شوند.

¤از دشمن به هنگام اجرای عملیات تعقیب سلب اسایش می نمایند.

¤استفاده از تاریکی شب و انجام حرکات در شب و((قبول شب بعنوان بهترین دوست))

¤ایجاد وحشت در دشمن با اجرای انفجار٬ نعره٬ دمیدن در شیپور٬ زدن طبل٬ و۰۰۰ بهنگام کشف محل.

¤جلب همفکری و همدردی غیر نظامیان با احترام به حقوق انان.

¤اقدام به قتل و ترور مامورین دولتی که مبادرت به همکاری نمینمایند.

¤انهدام بقیه تدارکات مازاد بر احتیاج گرفته شده از دشمن.

¤اجرای حمله و عملیات از پشت سر.

¤صرفنظر نمودن از نگهداری اسرا و زندانیان تا حد امکان و ضرورت زیرا وجود انان باعث کار شکنی ٬ کندی حرکت می شوند.((در صورت خطرناک بودن اسرا انان اعدام صحرایی می شوند))

¤انجام شناسایی کامل مناطق از قبیل کوره راهها٬ رودخانه ها و چشمه ها ٬ غارها٬ جنگلها٬ باتلاقها بطوریکه استفاده و عبور از انها در شب و روز مقدور باشد.

¤عدم اقامت در یک محل بیش از چند روز و استتار کامل محل و موضع.

¤سعی در از بین بردن فرمانده دشمن و یا عناصر حساس در افندها.

¤استفاده از تاکتیک جدا سازی هنگام عملیات افندی تا بدین وسیله امکان هر گونه استفاده از نیروی کمکی از دشمن گرفته شود.

¤انهدام وسائل ارتباطی و خطوط تلگراف و پستهای بیسیم دشمن.

¤استفاده از اخرین حد قدرت و بیرحمی بهنگام حمله ها و اجرای عملیات ضربت

blue angels
2008/05/27, 08:51
جنگ های چریکی خیلی جالب و کارا هستن ولی من خوشم نمیاد اون زیبایی جنگ منظم درش نیست ولی بهر حال خوبن توی جنگ افغانستان با همین شیوه افغانها پیروز شدن همین الانم همین شیوه درگیری هنوز توش ادامه داره

cucu
2008/05/27, 17:32
ایرانی ها استاد در جنگ های چریکی هستند زمانیکه جزیره مجنون عراق رو با همین شیوه ارتش گرفت شاخ صدام دراومد

اندیشه ورز برنا
2008/05/27, 17:51
جنگهای چریکی از مهمترین روشهای مقاومت در برابر قدرتهای نظامی متجاوز گر قدرتمند می باشد...امیدورایم خداوند همه مقاومین در کشورهای اسلامی را موفق گرداند.

Air Borne Man
2008/05/27, 18:56
سلام با توجه به جواب هایی که دوستان لطف کردن جا داره یادی از سردار بزرگ ایران شهید دکتر مصطفی چمران بکنیم که اولین کس در ایران و در زمان جنگ ایشان ستاد جنگ های نا منظم اهواز را راه اندازی کردن که به وقتش درباره ی این شخصیت توضیح خواهم داد

Air Borne Man
2008/05/28, 00:50
ویژگی های نیروهای چریک :
سادگی(در مایحتاج و محل زندگی)

همبستگی.

غافلگیر کردن و غافلگیر نشدن.

تجهیزات رزمی چریک از نظر سادگی طوری است که دارای اتش زیاد و حمل ان ساده و اسان میباشد.نقاط برجسته چریکها :

تحرک٬ اغلب حرکات چریکها در زمینهای سخت مثل باتلاقها و کوهها و سایر زمینهای مشکل٬به سرعت انجام میگیرد و در نتیجه دشمن با نیروی خود قادر به تعقیب انان نمی باشد.

اطلاع از زمین٬ نیروهای چریک بهتر از سایر نفرات و واحد های منظم با منطقه عملیاتی اشنایی دارند زیرا اغلب با بومیان ان محل هستند.

پشتیبانی لجستیکی٬ نیروهای چریک به اندازه واحد های منظم به مهمات احتیاج ندارند٬ چون یا به جنگ افزارهای سبک مجهزند و یا خود جنگ افزارشان را تهیه میکنند.

مراکز اموزشی٬ نیروهای چریک به مراکز اموزشی متشکل و مجهز احتیاج ندارند بلکه در مناطق دور افتاده وبا کمترین امکانات و سخت ترین شرایط اموزش میبینند.

مواضع رزمی٬نیروهای چریک همیشه مواضع رزمی بسیار مناسب را برای اجرای عملیات انتخاب می کنند.

یونیفورم(لباس رسمی) شناسایی چریک بعلت پوشیدن لباس شخصی غیر ممکن است و امکان دارد در میان غیر نظامیان ناپدید گردد. چریکها بجز در موارد بسیار ضروری از قبیل مراسم خاکسپاری هم رزم و غیره از لباس رسمی استفاذه نمیکنند. در ضمن لباس رزمی چریکها بدون نشان٬ سر دوشی ٬ اتیکت اسم و کلاه میباشد.

killer 92
2009/02/17, 21:09
یک چریک به اسلحه وابسته نیست.
یک چریک به قدرت بدنی وابسته نیست.
یک چریک به تیز هوشی و تحلیل مو قعیت وابسته نیست.
یک چریک با قلبش می جنگد. هدف اراده و تهور

Mehrdad
2009/02/18, 01:31
یک چریک به اسلحه وابسته نیست.
یک چریک به قدرت بدنی وابسته نیست.
یک چریک به تیز هوشی و تحلیل مو قعیت وابسته نیست.
یک چریک با قلبش می جنگد. هدف اراده و تهور

دوست عزیز متاسفم اما باید نظر شما را رد کنم.
یک گروه چریکی که میخواهد مانع نفوذ تانک های دشمن به شهر شود با اسلحه های سبک قادر به این کار نیست. آنها نیاز دارند حداقل تانک اول و آخر صف را نابود کنند. ( می شود با تصرف روی تانک در صورت نبود پشتیبانی پیاده تانک را با تسلیحات سبک تصرف کرد اما تلفات بالایی می دهد و این خلاف اولین قانون چریک هاست. کمترین طلفات ممکن با بیشترین تخریب

چریک ها گاهی باید بعد از هر ماموریت ساعت ها در میان موانع طبیعی فرار کنند و بعد در جایی همدیگر را ملاقات کنند. شهید چمران طبق گفته اطرافیانش که در کتاب ها نیز موجود است شبی 2 ساعت می خوابیدند که درمیان آن هم 2 یا 3 بار بیدار میشدند.

چریک ها باید با هوش سرشار به دل دشمن بزنند و در کمترین زمان به هدف خود برسند و سریعا خارج شوند. قانون دوم چریک ها .

و مورد آخر. اصلی ترین ویژگی است که یک چریک باید داشته باشد و کاملا صحیح فرمودید