PDA

مشاهده نسخه کامل : آموزش کمک های اولیهT A H A
2012/07/16, 14:08
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVPPqJbLgqHPaU3GlvEVLM0Dz2tZKvA ZvMA7WjFzWxBUDD1hk6x43nzvd-6g تهیه وتدوین: گلنوش میرسعیدی کارشناس ارشدپرستاری اغلب آسیبها و بیماریها نیازی به احیا و مراقبت پزشکی ندارند و اکثر مرد م تنها با یک یا دو واقعة جان فرسا در طول زندگی خود مواجه می شوند؛ اما همانقدر که نجات جان انسان بسیار مهم است، دانستن مراقبت از جراحت های خفیف نیز به توجه و آموزش کمکهای اولیه نیاز دارد. قدر مسلم، دانستن نحوه انجام کمک های اولیه و استفاده نکردن از آن بهتر از اینست که در شرایطی هرچند نامحتمل، به ارایة کمک های اولیه احتیاج پیدا کنید ولی آن را ندانید. امروزه توصیه میشود همه کمکهای اولیه را بیاموزند، زیرا هرفرد امکان دارد بطور ناگهانی و غیر منتظره در شرایطی قرار بگیرد که برای کمک به خود یا دیگران به آن نیازمند شود.
بیشترین علت مرگ در اکثر جوامع، بیماری قلبی است و هنگامی که قلب از کار می افتد، تأخیر در کمک رسانی حتی برای چند دقیقه، مرگ در پی خواهدداشت.


آموزش کمکهای اولیه هدف از انجام کمکهای اولیه
۱) نجات جان مصدوم .
۲) جلوگیری ازوخیم ترشدن وضعیت مصدوم .
۳) افزایش احتمال بهبودی مصدوم .
۴) کاهش درد ناراحتی مصدوم

T A H A
2012/07/16, 14:10
http://www.allnurses.ir/portabl/wp-content/uploads/2012/03/Picture21.png

کمک های اولیه چیست؟
کمکهای اولیه مراقبتهای خیلی فوری است که به یک فرد آسیب دیده یا فردی که دچار بیماری ناگهانی شده، ارایه میشود. دانستن کمکهای اولیه برای همه لازم است، حتی اگر کسی مایل نباشد در موقعیتی پرتنش قرار بگیرد تا آن را بکار ببندد. البته این مهارت به هیچ وجه جای مراقبتهای پزشکی رانمی گیرد ، ولی در صورت لزوم تا رساندن مصدوم به مرکز درمانی، می تواند سودمند باشد و اگر به درستی انجام شود، بخوبی می تواند فاصلة بین مرگ و زندگی، بهبود سریع و بستری درازمدت ، و یا معلولیت و یک آسیب گذرا را به ما نشان دهد.
اگر در یک حادثه بتوانید تشخیص دهید که یک اورژانس جدی پزشکی رخ داده است و بدانید چگونه از کمک و خدمات دیگران بهره ببرید، می توانید در نجات افراد از مرگ حتمی نقش داشته باشید. البته اگر خود مصدوم و یا همراهان وی نشانه های اولیه را ندانند تشخیص میسر نمی شود )برای مثال مصدومی که دچار حمله قلبی شده است،
ممکن است ساعتها پس از آغاز علائم بدون اینکه کمک بخواهد در انتظار بهبودی خودبخودی بماند(. البته، بیشتر مردم کمکهای اولیه رانمی دانند؛ و ممکن است با ندانم کاری وضعیت اضطراری را وخیم ترکنند.
نکات قابل توجه درتعریف امداد کمکهای اولیه:http://www.allnurses.ir/portabl/wp-content/uploads/2012/03/15.png

-پیش بیمارستانی بودن این کمک ها .
-ضرورت سریع انجام آن .
- کاهش مرگ ومیروجلوگیری ازپیشرفت بیماری

امداد گر کیست ؟
فردی است داوطلب که با انگیزه ایثارونوع دوستی وبا فرا گیری امداد و کمکهای اولیه درصحنه حاضرواقدام به ارائه کمکهای اولیه می نماید .
خصوصیات و ویژگیهای یک امدادگر
http://www.allnurses.ir/portabl/wp-content/uploads/2012/03/111.png

۱) داشتن اطلاعات کافی و مهارتهای لازم برای انجام کمکهای اولیه .
۲) خونسرد بودن در مواجهه با صحنه آسیب ومصدومین .
۳) داشتن سرعت عمل در ارائه خدمات امدادی.
۴) داشتن ابتکارعمل واستفاده حداکثر، ازحداقل وسایل موجود .
۵) سخنانش تسلی بخش و محبت آمیزورفتارش اطمینان بخش وهمراه با با دلسوزی و همدردی باشد.
۶) رعایت فرهنگ غالب منطقۀ آسیب وپایبندی به تعالیم وارزشهای مذهبی .
۷) آراسته بودن ظاهربه همراه برخورد مناسب.

T A H A
2012/07/16, 14:11
ملاحظات قانونی در شرایط اضطراری، یک امدادگر که باید امدادهای فوری ارایه دهد، از وظیفة مراقبت برخورد است. لزومی ندارد تا فرد از بالاترین میزان مهارت کارشناسانه برخوردار باشد. معیار سنجش این مراقبت، دانستن مهار تهای معمولی یک فرد عادی و واجد صلاحیت در آن فن خاص است. عدم رعایت این معیار مراقبت ممکن است امدادگر را در معرض مسئولیت حقوقی قرار دهد.
برخی افراد به خاطر ترس از پیگرد قانونی از انجام هر کاری در وضعیت اضطراری خودداری می کنند، اما به ندرت یک امدادگر مورد پیگرد قانونی قرار میگیرد به ویژه اگر در هنگام عملیات نکات قانونی را لحاظ نماید.

رضایت
رضایت پیش شرط درمان است و امدادگر باید پیش از ارایه کمکهای اولیه، رضایت مصدوم را جلب کند. لمس یک شخص بدون رضایت وی ناراحت کننده است و میتواند با مقاومت و ناسازگاری همراه باشد و حتی زمینه یک پیگرد قانونی را فراهم آورد. بنابراین ارایه کمکهای اولیه بدون رضایت مصدوم غیرقانونی است و هرگونه تماس بدنی
غیر مجاز با فرد به منزلة ضرب و جرح است و امدادگر را در معرض خسارت ناشی از ضرب و جرح قرار می دهد.

ابراز رضایت توسط بیمار
از فرد هوشیاری که به سن قانونی رسیده است و مشکل ذهنی ندارد و می تواند خودش یک تصمیم منطقی بگیرد، باید اجازه گرفت. باید به مصدوم نام خود را بگویید و نیز توضیح دهید که آشنا به ارایه کمکهای اولیه هستید، و میخواهید به او کمک کنید. اجازه از طرف مصدوم چه بصورت بیان لفظی و یا بصورت یک اشاره سر قابل قبول است.

رضایت ضمنی
رضایت ضمنی هنگامی است که مصدوم بی هوش و در شرایطی باشد که جان او در خطر است. برای مصدومی که پاسخ نمیدهد یا هنگامی که دستش را جهت دریافت کمک دراز میکند فرض اینست که وی به کمک های نجا تبخش رضایت داده است. همچنین هنگامی که جان کودکی در خطر است و والدین یا اولیای قانونی وی برای رضایت دادن
حضور ندارند، کمکهای اولیه براساس رضایت ضمنی ارایه میشود و نباید برای گرفتن رضایت از والدین وی ارائه خدمات را به تأخیرانداخت.
رها کردن مصدوم
به محض اینکه شما شروع به ارایه کمک کردید، اگر هنوز مصدوم نیاز به کمک های اولیه دارد، نباید وی را ترک کنید مگر آنکه شخص آموزش دیده دیگری مسئولیت کار را به عهده گیرد. رها کردن مصدوم یعنی ترک وی پس از آغاز ارایه کمک بدون اطمینان از اینکه کس دیگری در همان سطح توانایی یا بالاتر مراقبت را ادامه خواهد داد.

غفلت
غفلت یا نقض وظیفه به این معنی است که از استانداردهای مراقبت پیروی نکنید و باعث آسیب بیشتر به مصدوم شوید. برای اثبات نقض وظیفه یا غفلت سه عنصر باید به اثبات برسد:
۱٫ وجود وظیفه
۲٫ نادید ه گرفتن وظیفه )با ارایة مراقبت های غیراستاندارد(
۳٫ قصور فاحش و ایجاد آسیب و زیان
هر امدادگر از نظر حقوقی برای انجام عملیات امداد باید از دانش، مهارت و دقت لازم برخوردار باشد و در قبال عواقب ناشی از عدم انجام این وظیفه، بدون داشتن دلیل قانونی، از نظر کیفری مسئول است.

طبق قانون: “هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا درنتیجۀ بی احتیاطی به جان یا سلامتی فرد دیگری لطمه ای وارد نماید که موجب ضررمادی یا معنوی شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد .”
اصولاً اگر وظیفه قانونی وجود نداشته باشد، هیچ کس مایل نیست کمک های اولیه را ارایه دهد و تنها قوانین اخلاقی و انسان دوستانة کشور ماست که لزوم کمک رسانی را موجب می شود.

شرایط زیر موجب تعهد و وظیفه میشود:

• هنگامی که شغل شما ایجاب میکند: اگر مافوق شما، شما را مسئول ارایه کمک های اولیه نموده است تا نیازهای بهداشتی و ایمنی را برآورده نمایید، و شما به یک صحنه فراخوانده شده اید، وظیفه دارید طبق مسئولیت خود عمل کنید. نمونه های مشاغلی که وظیفه ارایة کمک را دارند عبارتند از: نیروی انتظامی و پلیس، نگهبان پارک، مربی ورزشی، نجا ت غریق و آموزگار.

• هنگامی که از قبل مسئولیتی به شما واگذار شده است: ممکن است شما مسئولیت چند نفر را به عهده داشته باشید و در این صورت اگر نیاز به کمک های اولیه داشته باشند شما باید به ایشان کمک کنید. مثال آن، والدینی هستند که مسئول فرزند خود می باشند و یا رانند ه ای که مسئول یک عابر پیاده یا مسافر خود است.
وظیفه داشتن به معنی پیروی از استاندارد مراقبت است. به کمک این استاندارد می توان کیفیت مراقبت و حفاظت از مصدومان آسیب دیده یا کسانی که بطور ناگهانی دچار بیماری شده اند را تضمین کرد.

نادیده گرفتن وظایف
بطور کلی، اگر امدادگری نتواند بخشی از مراقب نهایی را که بر عهدة اوست، انجام دهد، می گویند وظایفش را نادیده گرفته است. نادیده گرفتن زمانی است که شخص یا غفلت کند و یا مرتکب اشتباهی شود. کوتاهی یا قصور همان کوتاهی از انجام کاری است که شخص دیگری با همان سطح آموز ش در همان شرایط یا شرایط مشابه بتواند آن کار را انجام دهد. تخطی در واقع خطایی است که شخص دیگری با همان سطح آموزش در همان شرایط یا شرایط مشابه آن را مرتکب نشود. قصور مانند فراموش کردن پوشیدن لباس فرم توسط امدادگر است، و بریدن محل نیش مار نوعی تخطی است.
اگر قصور در درمان به آسیب منجر شود، می تواند به طرح دعوی خسارت منجر گردد. اما اگر مصدوم به نتیجه ای کمتر از نتیجة مطلوب دست یابد نمی توان او را به قصور متهم کرد. در قصور مدعی باید ثابت کند که در نتیجة نقض وظیفه دچار آسیب گشت هاست و متهم بار اثبات را بر دوش دارد، اما در دعوی ضرب وجرح و یا تخطی، بار ردّ خطا بر دوش متهم است.

ایجاد آسیب و زیان
وارد کردن آسیب ناشی از کوتاهی در انجام وظیفه است که می تواند شامل درد و رنج جسمی و فیزیکی، آزردگی روحی، هزینه های هنگفت درمانی، و گاه از دست دادن یکی از حواس یا قوای حرکتی باشد.


قوانین انسان دوستانه
قوانین انسان دوستانه : در بیشتر وقایع اضطراری، شما ازنظر قوانین بین المللی هیچ وظیفه ای برای ارایۀ کمکهای اولیه ندارید، اما در جمهوری اسلامی ایران ،همه نسبت به همنوع خود وظیفۀ انسانی دارند ودر صورت توان ودانش کافی، باید به کمک وهمیاری بشتابند .
طبق قانون : هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کرد، درصورتی که بتواند با اقدام فوری یا کمک طلبیدن از وقوع خطریا تشدیدآن جلوگیری کند بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود ویا وجود استمداد یا دلالت اوضاع واحوال بر ضرورت کمک، از اقدام به این امرخود داری نماید، به حبس جنحه ای* تا یکسال وجزای نقدی محکوم خواهد شد .اگرمرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک موثری بنماید به حبس از سه ماه تا دو سال وجزای نقدی محکوم خواهد شد .مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی به حداکثر مجازات محکوم می شوند .
* حبس جنحه ای یا تادیبی : حبس هایی را گویند که مجازات عملی آنها متوسط و به صورت جزای نقدی و حداکثر ۳ سال حبس می باشد .


رفرنس ها:
“اصول کمکهای اولیه و احیا”، دکتر سیده زیبا ایوبیان، دکتر غلامرضا پور حیدری- ۱۳۸۸


“First aid made easy”, Nigel Barraclough , 2008