PDA

مشاهده نسخه کامل : شخصیت شناسی و تاثیر متقابلAreZoO
2011/02/27, 15:15
شخصیت شناسی و تاثیر متقابل
افراد سمعي بصري لمسي....باور...
به طور كلي افراد در ارتباطات خود به يكي از چهار سيستم عصبي زير گرايش دارند

الف:"افراد بصري"

اين افرادجهان را به ضرورت تصاوير ادراك ميكنند به همين جهت كلماتي را كه به زبان مي آورند تصوير گر است لحن صدا تغييرات چهره و حركات بدن به هنگام شنيدن به طرف بالا نگاه ميكنندبا سرعت سخن ميگويندو آهنگ صدايشان بلند است دست ها را حركت ميدهند و به طرف بالا ميگيرندتنفس سريع سطحي و نامرتبي دارند ودر قسمت بالايي قفسه سينه تنفس ميكنند


؛افراد بصري در جملات به لغات زير تكيه دارند؛ديدن .نگاه كردن .خيره شدن .روشن .چشم انداز.در نظر گرفتن .هدف. دور انديشي. درخشان. چراغاني .شفاف . تصوير . ترسيم . انعكاس . ديدگاه . كانون توجه . تيره و تار . تابش . آراسته .

"با بصري ها چگونه باشيم"

بصري ها عاشق گلند. دوستدارهديه اند.با بصري ها بايد پر شور تر و پر هيجان تر بود.توضيح و تفسير زياد حوصله بصري ها را سر ميبرد.براي صحبت كردن با آنها حركات مهمتراز كلام يا لحن و طنين است. سريع تر صحبت كنيد.رفتار مودبانه و محترمانه داشته باشيد.آرامش افراطي و شل بودن آنها را كلافه ميكنند.عاشق هيجانند.ب:"افراد سمعي"

اين گروه به لغات و واژه هاي سمعي تكيه دارند و به هنگام ارتباط حالات فيزيولوژيكي زير را از خود نشان ميدهند به هنگام انديشيدن اغلب به اطراف خود مي نگرندآرام با آهنگي آهسته اما پر طنين سخن ميگوينددست خود را تا نيمه كمر بالا آورده و با آن ژست ميگيرندآرام منظم و از وسط قفسه سينه نفس ميكشند.افراد سمعي در جملات به لغات زير تكيه دارند

شنيدن. گوش دادن .فرياد كشيدن .بحث كردن .اطلاع دادن .تحسين كردن .گفت و شنود كردن .بيان كردن .اعلام كردن .خاموش كردن .صدا .آهنگ .همهمه .ضربه .قصد داشتن .شرح دادن .مذاكره كردن .ناهنجار . انعكاس. تلفن كردن..پر خاش كردن .اعتراض كردن .غرش .پر طنين .تلق تلق كردن .فركانس. غرغر كردن .سكوت.

"با سمعي ها چگونه باشيم"

به گفتار زياد توجه دارند.با سمعي ها كمي آرامتر از بصري ها صحبت كنيد.خيلي هم آرام نشويد.شرح و تفسير فراوان هم ندهيد.مودبانه سخن بگوئيد.فصاحت و بلاغت را از ياد نبريد.شمرده و متين باشيد .تشويقتان بيشتر كلامي باشد .به گفتار سمعي ها بيشتر از بقيه گوش دهيد .سمعي خوش سخن است در تيپهاي رفتاري معمولا سمعي ها محترمند براي سمعي ها احترام كلامي مهمتر از احترام رفتاري است .تند صحبت كردن با آنها بي ادبي تلقي ميشود .چون آنرا نشانه اظطراب و نبود آرامش ميدانند .ترجيح مي دهند موسيقي ملايم گوش دهند تا اينكه فيلم مهيج ببينند.ج:" افراد لمسي "

در جملات اين افراد مفاهيم احساسي قالب است به هنگام انديشيدن به پائين و طرف راست خود نگاه ميكنندصدايشان عميق است و كلمات شمرده از دهانشان خارج مي شودحركات دست تغييرات چهره و اعمال جسماني آنها زياد است معمولا دستشان راپايين نگاه ميدارند و خود را به كرات لمس ميكنندتنفس اين عده عميق است و از تمام قفسه سينه براي تنفس استفاده ميكنند

افراد لمسي در جملات به لغات زير تكيه دارند

احساس. لمس كردن. اتصال .لغزيدن.تعادل.اصابت.احساسات ي.بالا و پايين پريدن.خشمگين . پيوند.چسبناك.گرسنه.سراسيمه. پر جنب و جوش.دور ريختن.گردندن.چنگ زدن. مضطرب .دلچسب .ماليدن"با لمسي ها چگونه باشيم"

بسيار ملايمندآنقدر كه به نظر بعضي ها شل و ولندآما در ملايمت آنها متانت هم هست لمسي ها از بصري ها متنفرندبايد آنها را در آغوش گرفت دستشان را به گرمي فشرد و دست تحسين و صميميت بر پشتشان زدهل دادن و كتك زدن موجب آزارشان مي شودآرامتر و احساساتشان عميق تر است با آنها ملايم صحبت كنيدد:"افراد حسابگر(منطقي-استدلال گر)

كلمات اين افراد آميخته با منطق و استدلال است و تغييرات فيزيولوژيكي آنها به شرح زير است:

وقتي فكر ميكنند به پايين و طرف چپ خود نگاه ميكنند.با لحني آهسته و آرام و به گونه اي شيوا سخن ميگويند.حركات دست و تغييرات قيافه در آنها اندك است.افراد حسابگر در جملات به لغات زير تكيه دارند:آموختن.در نظر گرفتن.به ذهن كسي خطور كردن.تشخيص دادن.معتقد كردن.مقدم بودن.هوشيار بودن.مخلوط كردن.وانمود كردن.به فكر فرو رفتن.بي احساس.لغو كردن.جدي بودن.فهميدن.به جا آوردن.حالا دوست خوب ببين تو از كدام گروه هستي..ببين اطرافيانت از كدام گروه..

وقتي اينا رو بدوني فكر نمي كني كه ميتوني آدم تاثير گزاري باشي.؟؟.آدمي كه جذابه؟؟..و ميتونه رو ديگرون نفوذ ايجاد كنه؟؟ .....اما بعد......

AreZoO
2011/02/27, 15:24
صميميت نفوذ تاثير گذاري ۱


تو بايد چشمات به ديدن عادت كنه و با يك نگاه بفهمي كه طرف مقابلت از چه دسته آدماييه ..تا بتوني روش نفوذ ايجاد كني..شايد خيلي ناراحت كننده باشه كه بدونيم ما در طول روز تحت نفوذ ديگرون هستيم..معمولا اطرافيان جذاب و با نفوذ ما با نگاه ها حركات و القائات خودشون روي ما خواسته يا نا خواسته نفوذ دارن...و ما از اونها به شدت تاثير ميگيريم...ما براي ايجاد نفوذ در افراد اول بايد ايجاد صميميت كنيم...شايد بين دوستان و اطرافيانتون باشن كسايي كه به محض وارد شدن توي يه جمع توي دل همه ميشينن و گل سر سبد جمع ميشن...يا اينكه بعد از مدتي رييس اون جمع ميشن و شايد حتي با اينكه سن كمي نسبت به بقيه دارن ولي همه از اون حرف شنوي دارن...

اين جور آدما خواسته يا ناخواسته راهه ايجاد صميميت رو بلد هستن....حالا ما ميخوايي با هم راههاي ايجاد نفوذ صميميت و تاثير گذاري و با هم ياد بگيريم....

صميميت در دو مرحله قابل پيگيريه...1- صميميت در شروع ارتباط 2- صميميت بعد از شروع ارتباط"صميميت در شروع ارتباط"

1-سلام و دست دادن:

اولين وسيله نفوذ و ارتباط است ..تن صداي شما لحن و طنين صدايتان و روح و جان بيانتان همه چيز رو تعيين ميكند..با صداي بلند سلام كنيد .دست بدهيد .دست مخاطب خود را به گرمي بفشاريد .هم در دست دادن پيشقدم باشيد و هم در رها كردن دست آخرين نفري باشيد كه دستتان را ميكشيد...

2-تبسم ونگاه كردن:

با تبسم ميتونيد سخت ترين دلها رو نرم كنيد.ميتونين توي دل يه سنگ هم جا باز كنيد..هميشه نگاهي متبسمانه داشته باشيد..حتي صحبتهاي جدي خودتون را با تبسم بگوئيد..

3-جذابيت:
در ابتداي بر خورد با آدما جذابيت يكي از مهمتريت اصوله ولي چگونه جذاب باشيم؟؟؟"چگونه جذاب باشيم"1-ظاهري آراسته داشته باشيد.

2-بيشتر سكوت كنيد.

3-نرم ملايم سخن بگوئيد.

4-فرد محترمي باشيد.

5-قاطعيت داشته باشيد.

6-زياد شوخي نكنيد اما فراوان تبسم كنيد.

7-اميال و غرائز خود را كنترل كنيد.حالا ما در اول ارتباطمون بوديم و اين مسائل رو رعايت كرديم و كمي هم ايجاد صميميت كرديم..حالا بايد ما تنه درخت صميميت و رشد بدهيم و تقويتش كنيم....."صميميت بعد از شروع ارتباط"1- از ته قلب مخاطب خودتون رو دوست داشته باشيد.

2-كشف تاريخ تولد يه نفر عامل مهميه براي تداوم صميميت(مخصوصا در خانومها)

3-هديه بمب صميميت است..اگه بدوني هديه چه تاثيري ميتونه تو دلا داشته باشه...

4-استفاده از نام طرف مقابل..اين اسم ميتونه نامي باشه كه طرفتون بهش علاقه داره و خوشحال ميشه كه به اون نام صداش كنيد..

5-همدردي ..كسي كه شما باهاش همدردي ميكنيد اول نياز داره كه تو يه گوش خوب باشي..و بعد باهاش حرف بزني...

6-كشف و رفع نياز ديگران..شايد اين نياز مالي روحي عاطفي باشه .بايد كشف كني كه نيازش چيه...بعد از اينكه ما ايجاد صميميت كرديم بايد نفوذ روي طرف مقابل ايجاد كنيم....چرا ما بايد نفوذ ايجاد كنيم؟؟آيا اين خودخواهيه؟؟اگه طرغف مقابل احساس كنه كه تحت نفوذ ما هست چي؟؟

AreZoO
2011/02/27, 15:26
صميميت نفوذ تاثير گذاري ۲


چگونه حرف بزنيم تا حرف هاي ما تاثير گذار باشه..چطور با صحبت هامون ايجاد صميميت كنيم..هدف ما از ياد گيري فن "گفتار" براي مسلط بودن جالب بودن توانا بودن جذب و متقاعد كردن مخاطب هست...


هدف ما از داشتن بياني قاطع و روشن چيه؟؟

كسب اعتماد به نفس :بايد جرات كنيم و حرف بزنيم..اما به موقع .حتي اگر احساس كنيم كه نمي توانيم ماهرانه از عهده آن بر بياييم ..و از آنجايي كه ""انديشه خاستگاه عمل را به وجود مي آورد""بايد از امروز اين عبارت را با عزم راسخ و قاطع چندين بار در روز تكرار كنيد"من جرات حرف زدن خواهم داشت"

يادگيري اينكه به روشني و با دقت سخن بگوييم:كسي كه بتواند به آساني افكارش را بيان كند در قدم نخست احساس برتري ميكند..اما نفوذ مستقيم كلام بوضوح و دقتش بستگي داره..فقط جرات حرف زدن داشتن كافي نيست بلكه بايد بتونيم منظور خودمون و به درستي بفهمونيم..توي بسياري برخوردهاي كوچك روزمره صراحت و روشني كلام ما مانع از بروز گرفتاري و كدورت ميشه..پس از امروز تصميم بگير كه شيوه بيان خودت و به كمال مطلوب برسون...
ياد بگيريم كه چگونه در بحث و مجادله مقاوم و مسلط باشيم:برخورداري از شهامت صراحت و دقت در مشاجره ها و مباحث (البته بي آنكه اجازه بديم تسليم يا مشوش بشيم)چاشني زندگي روزمره ماست...من انسان هاي شريف و آبرومندي ميشناسم و ديدم كه بدرستي از محق بودن خودشون اطمينان دارن اما فقط به علت آگاهي از ضعف بيانشون به جاي اينكه واكنشي نشون بدن منفعلانه اجازه ميدن كه مغلوب واقع بشن...اين جور احساس ضعف گاهي ميتونه به عصبانيت و خشم منجر بشه....
يادگيري اينكه چطور مخاطبان و جذب كنيم و تاثير خوب بذاريم:افراد خوش برخورد و شيرين سخن پيوسته به محبوبيت و بويژه جذابيت خود اضافه ميكنن..ثمره داشتن بياني گيرا و جذاب همچنين هنر يافتن واژه هاي دلپذير و مناسب توافق و توجهيه كه توي قدم اول به دوستي و همدلي مي انجامه...حتي بدترين نقطه ضعفهاي جسمي كسايي كه با جذابيت صحبت ميكنند پوشيده مي شه...و هر قدر فردي نا خوشايند باشد فقط به كمك نيروي جاذبه بيان و با پرورش صدا تلفظ واژها و ذهن خود ميتونه مورد پسند توجه و ستايش قرار بگيره....
نفوذ در ديگران:توانايي نفوذ در فكر و وضعيت روحي اطرافيان بسيار مطلوبه...انسانهاي مشوش عصبي نا آرام و مضطرب در صورتي كه به همان شيوه هميشي مورد خطاب صورت گيرند واكنش نشون ميدن...آرامش بخشيدن به عده اي و به انديشيدن واداشتن عده اي ديگه (با عبارت هاي گويا و پر معني )به معناي توانايي آفريدن تصويرهاي مناسبه....
ياد بگيريم كه چگونه در حضور جمع قدرتمندانه سخنراني كنيم:اجبار صحبت كردن در برابر جمع فقط براي افراد با تجربه پيش نمي آيد..در هر انجمن يا اجتماع ساده هيچ كس نمي تونه مدعي داشتن نقش موثري باشه مگه با پشتوانه قدرت بياني پرورش يافته ..در واقع هر قدر هم كم به موضوع تسلط داشته باشيم اگه بتونيم آرامش خودمون و حفظ كنيم به همون راحتي كه براي گروهي كوچيك صحبت ميكنيم ميتونيم براي هزاران نفر هم سخن بگوييم...


براي اينگه گفتاري درست داشته باشيم بايد؟

· بايد روي گفتار خوتون تسلط پيدا كنيد:اين يعني تسلط روي خود جوشي كلام ..هنگامي كه احساس ميكنيد نيازي به حرف زدن نيست خود را ملزم به گفتن ندانيد و مراقب باشيد كه فقط نكات مهم رو بگيد..اگه با آدم پر حرفي سر و كار داريد اجازه نديد كه وقتتون رو تلف كنه..با متانت و آرامش صحبت كنيد..حتي اگه با لحن تندي مورد خطاب قرار گرفتيد..شما هر چقدر هم كه كمرو باشيد باز دوستان نزديكي داريد كه در كنارشان احساس ناراحتي و خجالت نمي كنيد..سعي كنيد كه با همين نزديكان احساسات خودتون و در ميان بزاريد ..واژه هاي دلخواهتون رو انتخاب كنيد ..از بيان جمله هاي نسنجيده كه ناخواسته به زبان مياد خودداري كنيد...مطمئن باشيد هر جمله اي كه ادا ميكنيد بيانگر تفكر شماست..
· قاطعانه بر خورد كنيد:حتي كم جرات ترين افراد نيز شجاعتي نهفته دارند همچنان كه افراد كمرو جسارتي بالقوه ...شايد ديده باشي كه يه شخص مردد ناگهان رفتاري قاطع در پيش ميگيرد ...براي اينكه قاطع باشيد چند تا عامل خيلي مهمه..1-خود تلقيني با صداي بلند يا به طور ذهني به خود تلقين كنيم...2-نگاه شماسعي كنيد در حد امكان كمتر پلك بزنيدو حالت نگاهتان خونسرد باشد.3-ظاهر شمامجموعه شخصيت شما بايد چنان آراسته باشد كه در همان گام نخست احساس اعتماد به نفستان را القا كند...4-پافشاري سرسختي و پافشاري خود را ابراز كنيد.و نشان دهيد كه مطمئن هستيد به زودي تغيير عقيده خواهد داد..
· درست جمله سازي كنيد:براي اينكه ديگرون براحتي منظور شما رو دريابند و بتوانند بروشني آن را بيان كنيد بي وقفه از هر گرايشي كه موجب فراموشي اصل اوليه جمله سازي مي باشه پرهيز كن ..يعني اصلي كه جمله يه فعل و يه فاعل و يه مسند ميخواد...پس افكار خودتون رو كلمه كلمه شرح بديد..نهايت تلاش خودتون رو هم بكنيد تا واژه ها و عبارتهاي لازم را براي بيان دقيق افكارتان بيابيد....
· شنونده خوبي باشيد:آنچه از راه ذهن وارد ميشود از طريق عضله ها خارج ميشود...دهان ما خود به خود از آنچه گوشمان ميشنودپيروي ميكند.از اين پديده خود بخودي نهايت استفاده و بكنيد و به كساني كه قدرت بيان خوبي دارند بدقت گوش فرا بديد..به دنبال فرصت باشيد تا از اين راه حافظه شنيداري خود را تقويت كنيد...
· به معناي دقيق واژه ها دقت كنيد:براي اينكه بتونيد فكر خودتون رو انتقال بديد بايد دامنه كلمات و واژه هاتون رو وسيع كنيد و معني دقيق و درست هر واژه و بدونيد..مثلا شنيديد كه كسي ميگه امروز حالم بي اندازه خوبه..در صورتي كه بايد گفته بشه امروز حالم فوق العاده خوبه...بنابر اين هيچ گاه تا از معني دقيق واژه اي مطمئن نشديد آن را رها نكنيد
· خويشتن شناسي فراموش نشه:هنگام صحبت كردن به سخنان خود گوش بده و نقاط ضعف خودت و ياداشت كن (از جمله اين نقاط ضعف موارد پايينه)
تاثيرپذيري:اين ايراديه كه بايد باهاش مبارزه كني..با منطقي بودن..اگه بشدت گرفتار اين اختلال هستي بايد جريان خون خودت و با بعضي از نرمشها پياده روي ماساژ تنظيم كني...
زودرنجي:فرد زودرنج همين كه تصور كند از ميان آنچه به او مي گويند انتقادي بجا يا نابجا به او نسبت داده شده دگرگون ميشه...پس زودرنجي هميشه با عصبانيت همراهه..بايد با آرامش پذيراي داوريها باشيم زودرنجي آرامش خنسردي و حضور ذهنمان را بر هم ميزند...
تحريك پذيري:منظور ازتحريك پذيري هر ميل و گرايشي است به مبهم سخن گفتن..البته بي آنكه به معني و مفهوم گفته هامون فكر كرده باشيم..
نبود نظر و انديشه: نبود نظر و انديشه عامل سكوت افراديه كه نمي تونند داوطلبانه توي بحث ها و گفتگو ها شركت كنند...كم سوادي كند ذهني تخيل ضعف هم از علل آن بشمار مياد..
صداي ضعيف يا بسيار زير: بكوشيد تا طنين آوايتان را اول به آهنگي متوسط برسونيد ...كمي هم تمريت آوا كنيد...
تلفظ نا مشخص:به آرومي صحبت كن و بدقت تمام حروف بي صدا رو تلفظ كن...