PDA

مشاهده نسخه کامل : خبر معرفي منابع ارشدfanous
2010/10/01, 23:06
رتبه 2 صنايع – صنايع آزمون اسفند 84
تحقیق در عملیات : کتاب "بازارا"
آمار و احتمال هم کتاب: "راس "


رتبه 22 مهندسي سيسيتم آزمون اسفند 84
تحقيق در عمليات: مهرگان و بازارا
آمار: جزوه و كتاب پردازش
احتمال: راس و كتاب پردازش
برنامه‌نويسي: دكتر مقسمي
زبان: تستهاي سالهاي گذشته
رياضي: كتاب پوران پژوهش

رتبه 18 مهندسي صنايع آزمون اسفند 86
درس احتمال:
1) شلدون راس ترجمه ي آقاي همداني
2) كتاب آقاي نياكي، انتشارات دانشگاه شريف
3) حل المسائل كتاب شلدون راس
4) جزوه ي دكتر علي اشراق
5) كتاب آمار رياضي جان فروند
6) حل المسائل كتاب فروند ( 3 جلد )
7) جزوات موسسه پارسه
8) جزوه محبي كيا
9) تست هاي بهمن هنري

درس تحقيق در عمليات:
1) كتاب برنامه ريزي خطي، نوشته ي مختار بازارا ، ترجمه ي دكتر خرم، انتشارات نشر كتب دانشگاهي
2) كتاب حل تمرينات كتاب بازارا
3) کتاب تحقیق در عملیات در مهندسی صنایع، نوشته ی مهندس زاهدی سرشت
4) جزوه دكتر اشجري
5) كتاب راهيان ارشد
6) كتاب تحقيق در عمليات ، نوشته ي مورتي ( به زبان انگليسي است !)

د
رتبه 2 مديريت سيستم و بهره وري آزمون 86
1. زبان عمومي و تخصصي
1. زبان تخصصي مهندسي صنايع گرايش توليد صنعتي، انتشارات سمت
2. راهنماي انگليسي براي دانشجويان مهندسي صنايع، ترجمه فرهاد توحيدي، انتشارات واژه
3. 504 واژه‌‌ي ضروري زبان انگليسي، ترجمه‌ي محمدرضا مجدي، انتشارات رهنما، چاپ‌دوم
504 Absolutely Essential Words
4. زبان عمومي و تخصصي مهندسي صنايع، مهندس سيد اباذر نورحسيني، انتشارات سنجش (سنجش تکميلي)

fanous
2010/10/01, 23:07
شايد زبان تنها درس در آزمون کارشناسي ارشد باشد که هيچ منبع رسمي و مشخصي برايش وجود ندارد و طراحان اختيار مطلق دارند در رابطه با هر موضوعي و با هر سطحي که مايل باشند به طراحي سؤال بپردازند. به همين دليل به دانشجوياني که پايه‌ي زبان انگليسي‌شان چندان قوي نيست توصيه نمي شود که وقت زيادي را صرف اين درس نمايند (البته اين دانشجويان نيز نبايد اين درس را به کلي رها کنند). ولي بايد توجه نماييد که اين درس در هر سه گرايش کارشناسي ارشد مهندسي صنايع داراي ضريب است و تسلط شما در اين درس مي‌تواند امتياز مهمي محسوب شود.
· پيشنهاد مي کنم در همان ابتداي کار، دو يا سه سري سؤالات زبان آزمون هاي گذشته را پاسخ دهيد و اگر اين توانمندي را در خود ديديد که نمره‌ي خوبي در آن کسب کنيد، حتماً بهترين استفاده را از اين امتياز بنماييد.
· ضرورتي ندارد که هر سه کتاب زبان تخصصي (توليد، تحليل، و تکنولوژي) را مطالعه کنيد چرا که زبان تخصصي معمولاً کمتر از نصف سؤالات درس زبان را تشکيل مي دهد. توصيه مي نمايم به مطالعه ي کتاب زبان تخصصي توليد بسنده کنيد و براي يادگيري لغات مهم دو کتاب ديگر به کتاب راهنماي زبان صنايع مراجعه نماييد.
· دوستاني که تصميم ندارند روي اين درس سرمايه گذاري جدي بکنند، مي توانند تنها کتاب زبان نشر سنجش را مطالعه نمايند.

2. تحقيق در عمليات 1
1. جزوه‌ي آقاي مهندس زاهدي سرشت
2. برنامه ريزي خطي، بازارا، جارويس، شرالي، ترجمه ي دکتر خرم، نشر کتاب دانشگاهي
3. راهنماي مسائل برنامه ريزي خطي بازارا، مازيار زاهدي سرشت و شهاب عباسي، نشر کتاب دانشگاهي
4. تحقيق در عمليات براي داوطلبان رشته ي مهندسي صنايع و مهندسي سيستم‌هاي اقتصادي اجتماعي، مازيار زاهدي سرشت، نشر حفيظ

· "تحقيق در عمليات 1" و "آمار و احتمال" مهم ترين دروس آزمون کارشناسي ارشد صنايع-صنايع هستند و حتماً بايد روي آنها به خوبي کار کنيد و مسلط شويد.
· تحقيق در عمليات 1 شايد تنها درسي باشد که اگر تسلط مناسبي بر آن پيدا کنيد، مي توانيد مطمئن باشيد که به ياري خدا خواهيد توانست نمره ي بسيار خوبي در آن کسب کنيد. بنابر اين در مجموع، اين درس بايد بالاترين اولويت را در برنامه ي مطالعاتي شما داشته باشد.
· کتاب بازارا مهم‌ترين منبع طراحي سؤالات تحقيق در عمليات است. متن اين کتاب را (به استثناي اثبات‌ها) به‌طور‌کامل مطالعه نماييد و تمرين هاي انتهاي فصول آن را نيز حل کنيد. توجه داشته باشيد که تنها مي‌بايست صورت احکام و قضايا و چگونگي استفاده از آنها را بدانيد. تمرين‌هايي نيز وجود دارند که قضيه‌اي را بيان مي کنند و اثبات آن را از شما مي خواهند که در اين موارد نيز تنها بايد صورت آن قضيه را بياموزيد.
· بهتر است پيش از مطالعه ي هر بخش از کتاب بازارا، ابتدا قسمت‌هاي مشابه را از جزوه‌ي آقاي زاهدي‌سرشت مطالعه نماييد. اين روش موجب خواهد شد کتاب بازارا را آسان‌تر و سريع‌تر به پيش ببريد.
· وقتتان را صرف اثبات ها نکنيد. تمرکز روي مباحث غير مرتبط با کنکور مي تواند شما را از هدفتان دور کند و موجب شود در نهايت با کمبود وقت مواجه شويد. فراموش نکنيد که خود را براي يک آزمون تستي آماده مي کنيد.
· فصل پنجم کتاب بازارا فصل سنگيني است و معمولاً سؤالات زيادي هم از آن طرح نمي شود ولي توصيه مي‌نمايم به غير از صفحات 192 تا 204 (شکل ضربي ماتريس معکوس، تجزيه ي LU)، سايربخش هاي آن را مطالعه کنيد.
· وقت زيادي براي تمرين‌هاي فصل‌هاي چهارم و پنجم کتاب بازارا صرف نکنيد.
· از مباحث "حمل‌و‌نقل" و" تخصيص" نيز هر سال چند سؤال طرح مي گردد ولي اين فصل‌ها در ترجمه‌ي موجود از کتاب بازارا نيامده اند. براي مطالعه‌ي اين مباحث، حتماً به کتاب‌هاي ديگر مراجعه نماييد.
· پس از مطالعه‌ي هر فصل، تعدادي از تست‌هاي مرتبط با آن را از مجموعه‌هاي تست تأليفي و يا سؤالات طبقه‌بندي‌شده‌ي سال هاي گذشته (نشر پوران‌پژوهش، سنجش تکميلي، راهيان ارشد، يا ...) پاسخ دهيد.
· حتماً پس از اتمام مطالعه‌ي مباحث اين درس، سؤالات آزمون‌هاي صنايع-صنايع و صنايع-سيستم تمام سال‌هاي قبل را با سرعت مناسب (با رعايت محدوديت در مهلت پاسخ‌گويي)، حل نماييد. انجام اين کار خصوصاً در درس تحقيق ضروري است چرا که هر سال سؤالات تکراري زيادي در آن طرح مي گردد (يا عيناً تکراري و يا فقط با تغيير اعداد).

3. احتمالات و آمار مهندسي
1. جزوه‌ي تئوري احتمال آقاي دکتر شهرياري (دانشگاه خواجه نصير)
2. جزوه‌ي آمار مهندسي آقاي دکتر شهرياري (دانشگاه خواجه نصير)
3. احتمال و آمار در مهندسي و علم مديريت، مونتگومري، ترجمه ي دکتر اولياء، انتشارات دانشگاه يزد
4. آمار و احتمالات مهندسي، مهندس حسين سرمدي، انتشارات سنجش (سنجش تکميلي)
5. آمار و احتمال مهندسي، مهندس بهمن هنري، نشر شکوفه هاي دانش