تمدید مهلت ثبت نام نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی

افزایش بی‌سابقه‌ی دمای قطب شمال
آذر 29, 1394
آیا امکان نامرئی شدن انسان از نظر علم فیزیک قابل انجام است؟
آذر 29, 1394

تمدید مهلت ثبت نام نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی

مهلت ثبت نام نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی تا ۸ دی ماه تمدید شد و سایت ازدواج دانشجویی به آدرس ezdevajnahad.ir  برای تعیین کاروان ها ازامروز ۲۸ آذرماه باز می‌شود.

یش بینی می شود که ۳۵۰۰۰ زوج در ۳۳ کاروان در نوزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی شرکت کنند.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

سایت دانشجو