دستورالعمل جامع پوشش در دانشگاه

برگزاری مسابقات بین المللی برنامه نویسی دانشجویی
آبان 13, 1395
پروتئین های گیاهی سبب کاهش کالری مصرفی می شوند
آبان 17, 1395

دستورالعمل جامع پوشش در دانشگاه

مجید سرسنگیاعلام کرد: طبق ابلاغیه وزیر علوم در دانشگاه تهران کمیته صیانت از عفاف و حجاب تشکیل شده و رئیس دانشگاه نیز احکام اعضا این کمیته را صادر کرده است.

وی افزود: فعالیت های مربوط به موضوع عفاف و حجاب در دانشگاه تهران از مدت ها قبل آغاز شده و امیدواریم در جلساتی که این کمیته برگزار می کند بتوانیم دستورالعمل جامع درخصوص عفاف و حجاب برای محیط های دانشگاهی طراحی کنیم.

معاون فرهنگی دانشگاه تهران اضافه کرد: ما اعتقاد داریم که در دانشگاه باید موضوع عفاف به معنای ارزش های ملی و دینی و حجاب در کنار یکدیگر پرداخته شود.

سرسنگی خاطرنشان کرد: برنامه داریم قوانین گذشته را بازبینی و به روز رسانی کنیم تا بتوانیم طی چند ماه آینده دستورالعملی درخصوص عفاف و حجاب در دانشگاه ها تدوین کنیم.وی با بیان اینکه افراد در محیط های آموزشی باید حجاب متناسب با آن محیط را داشته باشند، گفت: در بسیاری از مراکز آموزشی دنیا نیز قوانینی در خصوص پوشش وجود  دارد.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
سایت دانشجو