در طبیعت اردو بزنید تا راحت بخوابید!

آغاز ثبت نام کنکور سراسری از فردا
بهمن 18, 1395
انتشار دفترچه راهنمای ثبت نام کنکور ۹۶
بهمن 19, 1395

در طبیعت اردو بزنید تا راحت بخوابید!

یافته های جدید حاکی از آن است که افرادی که با مشکل خواب مواجه هستند؛ می توانند با برگزاری اردوهای آخر هفته در طبیعت از نعمت خواب آرام بهره ببرند.

با توجه به نتایج مطالعه ای که در تاریخ 2 فوریه سال 2017 در مجله زیست شناسی امروزی منتشر شد؛ به نظر می رسد افراد شرکت کننده در این مطالعه موفق شدند با گذراندن چند شب به دور از نورهای لوازم الکتریکی زندگی مدرن، زودتر از اوقات معمول به خواب بروند.

با توجه به این مطالعه، باتری ساعت تنظیم کننده بدن انسان ها، نور است اما زندگی مدرن سبب ایجاد بی نظمی هایی در این ساعت تنظیم کننده شده است. چراکه بدن ما در زندگی امروزی تحت تاثیر نورهای مصنوعی خارج از چرخه طبیعت قرار می گیرد.

کنث رایت، سرپرست این مطالعه و دستیار پروفسور اصول مکانیزم دانشگاه کلرادو در این رابطه اظهار داشت:

طبق یافته های ما، اردوهای آخر هفته با دور کردن افراد از زندگی مدرن سبب تنظیم بسیار سریع ساعت بدن می شوند. به بیان دیگر دور شدن از نورهای مصنوعی زندگی مدرن سبب هماهنگی بدن با ریتم طبیعی شبانه روزی و تنظیم زمان خواب فرد می شود.

محققان در این مطالعه دو آزمایش ترتیب دادند: یکی از آزمایش ها در فصل زمستان و دیگری در فصل تابستان صورت گرفت.

در آزمایش اول، محققان پنج شرکت کننده را در ماه دسامبر به اردویی در کلرادو اعزام کردند. پیش از اعزام این شرکت کنندگان به اردو، محققان میزان ملاتونین موجود در بدن آن هارا طی 24 ساعت اندازه گیری کردند. میزان ملاتونین که گاهی آن را هورمون خواب نیز می نامند، در طول شبانه روز تغییر می کند و این تغییر اندازه، تا حدی در پاسخ به نور صورت می گیرد.

پس از گذشت شش روز که این افراد در اردو و به دور از نورهای مصنوعی زندگی مدرن به سر بردند بار دیگر برای اندازه گیری مجدد ملاتونین بدنشان به مرکز تحقیقاتی بازگشتند.

محققان دریافتند در طول این اردو، افراد در معرض نوری با روشنایی 13 برابر نور موجود در زندگی مدرن آن ها قرار داشته اند.

همچنین با توجه به این مطالعه مشخص شد که ملاتونین موجود در بدن این افراد پس از این اردو 2.6 ساعت زودتر از زمانی که در خانه بوده اند شروع به افزایش کرده است. علاوه بر این، این افراد در طول اردو 2.5 ساعت زودتر از زمانی که در منزل به سر می برده اند به حواب رفته اند و خواب آنان در این اردو 2.3 ساعت بیش از خواب آنان در مواقع عادی به طول انجامیده است.

با توجه به اینکه میزان نور خورشید در فصول زمستان و تابستان تفاوت چشمگیری با یکدیگر دارد، محققان در فصل تابستان نیز مطالعه ای در این مورد انجام دادند.

در آزمایش دوم که شامل 14 شرکت کننده بود، 9 نفر از شرکت کنندگان به اردویی در کلرادو اعزام شدند. بر خلاف آزمایشی که در زمستان صورت گرفت، در این آزمایش افراد مجاز به استفاده از چراغ قوه نبودند. محققان در طول 24 ساعت ملاتونین بدن شرکت کنندگان را پیش از اعزام آنان به این اردو اندازه گیری کردند و این عمل را پس از اتمام دوره اردوی افراد بار دیگر تکرار کردند.

در حالیکه در فصل زمستان افراد حاضر در اردو در معرض نور خورشید بیشتری بودند اما تفاوت میان میزان نور دریافتی در آنان نسبت به افرادی که در این مدت خارج از اردو به سر می بردند حدود هشت برابر کمتر از تفاوت موجود در آزمایش زمستانی بود. محققان اظهار داشتند که علت این مسئله آن است که در فصل تابستان افرادی که خارج از اردوها هستند نیز بیشتر از فصل زمستان به خارج از منزل می روند و از نور خورشید بهره مند می شوند.

به همین جهت محققان دریافتند در اردوی تابستانی افراد تقریبا در همان زمانی که در منزل به خواب می روند به خواب می روند.

همچنین میزان ملاتونین موجود در بدن افراد حاضر در کمپ تابستانی نسبت به افرادی که در منزل حاضر بودند تنها نیم ساعت زودتر شروع به افزایش یافتن کرد.

رایت در این رابطه اظهار داشت:

اگر فردی می خواهد که زودتر به خواب برود، چاره این مسئله پیوستن به اردوهای آخر هفته است. اما اگر پیوستن به اردوهای آخر هفته برای شما امکان پذیر نیست، می توانید با افزایش نور طبیعی دریافتی در روز و کاهش نور مصنوعی دریافتی همچون نور صفحه های نمایشگر در شب ساعت خواب خود را تنظیم کنید.

همچنین این مطالعه نشان داد که باید تلاش ها برای استفاده از نور طبیعی خورشید افزایش یابد و معماری ساختمان ها باید به گونه ای باشد که بتوان از نور خورشید بیشتر استفاده کرد.

محققان اظهار داشته اند برای انتشار اطلاعات بیشتر و دقیق تر نیاز به آزمایش های وسیع تر بر روی افراد بیشتر است.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin