علت تشنگی پیش از خواب چیست؟

زمان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی‌ارشد
مهر 11, 1395
برگزاری ششمین همایش بین المللی فناوری نانو در دانشگاه خوارزمی
مهر 18, 1395

علت تشنگی پیش از خواب چیست؟

بر اساس مطالعات اخیر که بر روی موش ها صورت گرفته است، علت میل به نوشیدن آب پیش از خواب می تواند به سبب فعالیت های درونی مغز به هنگام خواب باشد.

کارلس بورک پروفسور عصب شناسی دانشگاه مک گیل در کبک، در این رابطه بیان داشت:

گرچه این مطالعه بر روی موش ها صورت گرفت اما این تجربه در انسان ها نیز دیده می شود که پیش از خواب احساس تشنگی میکنند و میل به نوشیدنی هایی همچون آب و شیر دارند.

اگرچه محققان بیان داشته اند که بررسی های بیشتری برای پی بردن به این مسئله در میان انسان ها لازم است.

پیش از آنکه این بررسی صورت بگیرد محققان می دانستند که جوندگان دو ساعت پیش از خواب آب بیشتری می نوشیدند اما علت این مسئله مشخص نبود.

در این مطالعه که بر روی 12 موش صورت گرفت، محققان چند ساعت پیش از آنکه موش ها به خواب بروند آنان را از نوشیدن آب منع کردند. در پی این اقدام پس از آنکه موش ها در روز بعد بیدار شدند احساس کم آبی می کردند.

این نتیجه نشان داد که علت میل به نوشیدن آب در جوندگان پیش از خواب می تواند برای جلوگیری از تشنه شدن در طول مدتی که در خواب به سر می برند باشد.

gettyimages-490662419web-5703eea45f9b581408b0a25d

همچنین محققان مشتاق بودند تا بدانند کدام مکانیزم سبب می شود تا موش ها میل به نوشیدن مایعات پیش از خواب داشته باشند. آنان دریافتند که سلول هایی در داخل مغز وجود دارند که ” حسگر آبی” نام دارند و این سلول ها که مسئول تشنگی موش ها بودند با بخشی از مغز که مسئول زمانبندی اعمال بدن و ساعات خواب و بیداری می باشد در ارتباط بودند.

محققان در این بررسی بخشی از مغز را که مسئول زمانبندی اعمال بدن بود، با استفاده از الکتریسیته تحریک کردند و دریافتند که این تحریک سبب افزایش ترشح هورمون وازوپرسین در این ناحیه از مغز می شود.

پس از مطالعات و بررسی های بیشتر بر روی موش ها محققان همچنین دریافتند که هورمون وازوپرسین مسئول پاسخ های مربوط به تشنگی نیز می باشد. این نتایج در روز 29 سپتامبر سال 2016 در روزنامه طبیعت منتشر شد.

بورک در این رابطه بیان داشت:

با وجود نتایج حاصل همچنان بررسی های بیشتری برای پی بردن به آنکه آیا این مکانیزم در بدن انسان ها نیز رخ می دهد یا خیر مورد نیاز است. افراد زیادی هستند که بیان می کنند اغلب اوقات پیش از رفتن به خواب نوشیدنی هایی را مصرف می کنند و برخی نیز اینگونه نیستند. همچنین برخی از افراد هیچگونه مایعاتی را پیش از خواب استفاده نمی کنند چراکه احتمال می دهند به سبب افزایش حجم مایعات در بدن ممکن است از خواب برخیزند و به استفاده از سرویس بهداشتی بپردازند و در نتیجه از کیفیت خواب آن ها کاسته شود.

محققان بیان داشته اند که این یافته ها به آنان کمک خواهد کرد که هرچه بهتر به عملکرد مغز انسان پی ببرند.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
سایت دانشجو