کافئین جایگزین خواب کافی نخواهد شد

تاثیر میزان خواب بر سلامتی کودکان
خرداد 28, 1395
آغاز ترم تابستان دانشگاه آزاد اسلامی
تیر 5, 1395

کافئین جایگزین خواب کافی نخواهد شد

تحقیقات جدید نشان داده اند، افرادی که از خواب کافی بهره نمی برند نمی توانند برای حل این مشکل کافئین را جایگزین خواب کنند.

مححقان 48 نفر از افرادی را که در طول شبانه روز تنها 5 ساعت می خوابیدند به مدت 5 روز متوالی مورد بررسی و مطالعه قرار دادند. این افراد دو بار در روز از دارونماها و یا 200 میلی گرم کافئین که در یک لیوان بزرگ قهوه وجود دارد مصرف می کردند. این آزمایش به صورتی بود که نه محققان و نه شرکت کنندگان نمی دانستند که چه کسانی کافئین و چه کسانی دارونما ( دارونما ها به صورتی بودند که افراد در ظاهر فکر می کردند کافئین مصرف می کنند اما اینطور نبود) استفاده می کنند.

پس از گذشت سه شب، با وجود مصرف کافئین شرکت کنندگان در برخی تست ها با افت هوشیاری مواجه شدند و عملکرد آنان کیفیت گذشته را نداشت.

تریسی جیل دوتی، سرپرست این مطالعه و زیست شناس مرکز تحقیقیاتی Walter Red Army در سیلور اسپرینگ واقع در مریلند اظهار داشت:

نتایج این تحقیق بسیار مهم است چراکه کافئین در میان بسیاری از مردم برای خنثی کردن عوارض بی خوابی به کار می رود. اما این تحقیقات نشان دادند که مصرف کافئین پس از چند روز دیگر نمی تواند جایگزین خواب افراد شود و دیگر موثر نخواهد بود. این نتیجه برای سازمان های ارتشی و نظامی نیز مهم خواهد بود چراکه کارکنان این مراکز برای مقابله با اثرات بی خوابی ممکن است از کافئین استفاده کنند.

oj

در این مطالعه شرکت کنندگان به مدت یک هفته در آزمایشگاه بودند  و در آنجا به خواب می رفتند. در این مدت شرکت کنندگان هر روز یک مرتبه در ساعت 8 صبح از کافئین و یا دارونما و بار دیگر در ساعت 12 ظهر از کافئین و یا دارونما استفاده می کردند.

پس از این از آن ها آزمایش هایی گرفته می شد که مربوط به حوصله، خواب آلودگی، هوشیاری و سرعت عکس العمل آنان بود. همچنین در هر ساعت آزمایش هایی مربوط به سطح آگاهی و هوشیاری از آنان گرفته می شد.

دوتی اظهار داشت:

نتایج حاصل نشان دادند که گروهی که از کافئین استفاده کرده بودن  نسبت به گروهی که از دارونماها استفاده کرده بودند در طی دو روز اول آزمایش، سریع تر عکس العمل نشان می دادند.

همچنین این افراد تنها در روز های اول آزمایش نسبت به افرادی که دارونما استفاده کرده بودند خوشحال تر و با نشاط تر بودند.

محققان درگیر در این مطالعه در این رابطه اظهار داشتند:

در روزهای پایانی این مطالعه افرادی که از کافئین استفاده کرده بودند نسبت به گروهی که از دارونما استفاده کرده بودند حالات عصبی بیشتری در پی بی خوابی داشتند.

k

دوتی این نتایج را بسیار مهم خواند و اظهار داشت که مقادیر گوناگون کافئین به هیچ وجه نمی تواند جایگزین خواب در افراد شود. البته در این آزمایش با گذشت زمان مصرف کافئین افزایش نیافت و ما نمی دانیم که اگر مقدار کافئین مصرفی افزایش یابد چه نتیجه ای در پی خواهد داشت.

باید گفت که افزایش مصرف کافئین برخی عوارض همچون بدخلقی را کاهش خواهد داد اما اثر آن بر عملکرد افراد هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته است.

این مطالعه که منتشر نشده بود، در روز سه شنبه 14 ژوئن سال 2016 در نشست مربوط به خواب در میان انجمن متخصصان حرفه ای خواب در دنوار ارائه شد.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
سایت دانشجو