چرا مغز دو نیمکره دارد؟

دانلود مقاله همراه با ترجمه
اردیبهشت 11, 1396
ترجمه تخصصی متون پارس68
اردیبهشت 12, 1396

چرا مغز دو نیمکره دارد؟

مغز انسان از دو نیمکره تشکیل شده است و محققان با بررسی هایی که اخیرا بدان دست یافته اند به این نتیجه رسیده اند که این طراحی برای مغز فواید بسیاری دارد.

محققان از سال ها پیش می دانستند که هریک از نیمکره های مغز انسان، مسئول به انجام رساندن وظیفه ای متفاوت است. برای مثال، نیمکره چپ مغز به طور عمده مسئول بخش زبان و سخن گفتن است و نیمکره راست نیز مسئول عواطف و تغییر حالات صورت است. تقسیم بندی مذکور کاملا حقیقی است و با فرضیه غلطی که در آن افراد منطقی افرادی چپ مغز و افراد هنرمند و خلاق افرادی راست مغز محسوب می شوند متفاوت است.

در مطالعه ای که نتایج آن در روز 19 آوریل سال 2017 در مجله اعصاب منتشر شد، محققان به نتایجی در رابطه با علت سودمند بودن دو بخشی بودن مغز دست یافتند.

یکی از این فواید دسته بندی شدن هر قسمت از مغز برای انجام امری مجزا است. این دسته بندی به انسان کمک می کند تا وظایف گوناگون را به صورت دسته بندی شده و راحت تر به انجام برساند.

محققان همچنین بیان داشتند که این دسته بندی به مغز کمک می کند تا وظایف گوناگونی را به صورت همزمان انجام دهد. به بیان دیگر اگر یکی از نیمکره های مغز یک وظیفه ی مشخص مثل زبان و سخن گفتن را بر عهده گرفته باشد، نیمکره دیگر مغز برای بر عهده گیری سایر امور همچون تغییرات حالت صورت آزاد است. این سازمان بندی به مغز کمک می کند تا امور مختلف را موثرتر به انجام برساند.

همچنین این دسته بندی مغز سبب بهبود عملکرد آن در بخش هایی مانند IQ و مهارت های خواندن می شود.

علاوه بر مغز که تقارنی در وظایف خود ندارد این عدم تقارن در رفتار افراد نیز دیده می شود. برای مثال برخی از افراد هم می توانند با دست راست و هم با دست چپ امور خود را انجام دهند و به اصطلاح افراد مسلط بر دو دست نامیده می شوند.

محققان عقیده داشتند این ویژگی از مغز که عدم تقارن آن را نشان می دهد و هر یک از وظایف، مربوط به یکی از نیمکره های مغز است تنها در انسان دیده می شود؛ اما این عقاید در دهه 1970 میلادی کمرنگ شد چراکه در بررسی های بسیاری این ویژگی در سایر جانداران همچون چافینچ ها (نوعی پرنده)، موش های صحرایی و مرغ ها نیز دیده شد. همچنین در مطالعه ای تازه تر مشخص شد که این ویژگی حتی در میان برخی بی مهرگان مانند کرم ها، حلزون ها و زنبورهای عسل نیز دیده می شود.

انور گون تورکون، سرپرست این مطالعه و عصب شناس دانشگاه روهر واقع در بوخوم آلمان در این رابطه اظهار داشت: تا یک دهه پیش اکثر دانشمندان بر این باور بودند که این ویژگی مغز تنها مختص انسان و یا حداقل مخصوص جاندارانی از گونه ی انسان است. اما این تفکر اشتباه بود.

محققان بیان داشتند که همچنان برای پی بردن به پیچیدگی های مغز و ساختار آن به مطالعات وسیع تری نیاز است. برای مثال محققان همچنان در پی آن هستند تا دریابند نقش مسائل ژنتیکی در شکل گیری این ویژگی مغز چیست.

 گون تورکون در آخر بیان داشت: شناخت این ویژگی های مغز به محققان کمک خواهد کرد که با سازماندهی مغز بیشتر آشنا شوند.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
سایت دانشجو