اسفند

اسفند 10, 1387

هوش هیجانی(بشناسید و استفاده کنید)

یعنی قدرت کنار آمدن و ارتباط برقرار کردن با دیگران. به عبارتی دیگر، هوش هیجانی مجموعه ای از قابلیت ها و مهارت هایی است که فرد […]
اسفند 7, 1387

آیكیدو چیست؟

آیکیدو به معنای وحدت و آشتی و تجسم قدرت. مو سس این سبک ( یا هنر رزمی ) موریهی وشیبا نام دارد وی در سال 1883 […]
اسفند 7, 1387

Java Games 2009

Java Games 2009
اسفند 7, 1387

چریک و جنگ های چریکی

در این مقاله سعی در آشنایی با نیروهای چریکی و آموزش های مربوط به آن را داریم.
اسفند 7, 1387

کاربرد رایانه در حسابداری

کاربرد رایانه در حسابداری
اسفند 6, 1387

اصول طراحی باغ های ایرانی

اصول طراحی باغ ایرانی را می توان در اصول زیر خلاصه نمود.
اسفند 6, 1387

آموزش ccna به زبان فارسی

گروهی از کامپیوترها و وسایل مرتبط دیگر که بوسیله تسهیلات ارتباطی به یکدیگر متصل میشوند.ارتباط موارد مذکور در یک شبکه ممکن است با اتصالات دائمی مثلا […]
اسفند 5, 1387

نکاتی برای رصدی موفق

نکاتی برای رصدی موفق
اسفند 5, 1387

تاثیر سه واریته سورگوم دانه ای بر کمیت و کیفیت تخم مرغ مرغ

افزایش تولید مرغ و تخم مرغ ٬ افزایش هزینه های تولید٬شرایط آب و هوایی و سیاستهای اقتصادی از عواملی هستند که امروزه پرورش دهندگان طیوررا بیشتر […]
سایت دانشجو