لزوم بهسازی مراکز دانشگاه فرهنگیان

تغییرات مغز با افزایش سن و افزایش خلاقیت
آذر 5, 1395
راه اندازی سامانه امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی
آذر 6, 1395

لزوم بهسازی مراکز دانشگاه فرهنگیان

معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور گفت: ۷۰ درصد فضاهای آموزشی و خوابگاهی مراکز دانشگاهی فرهنگیان درکشور نیاز به تعمیر و بهسازی دارند. نیاز به بهسازی مراکز دانشگاه فرهنگیان را پیگیری می کنیم.

عباس قنبری، در حاشیه برگزاری نخستین جشن دانش آموختگی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان البرز گفت: اکنون ۹۸ مرکز ویژه دانشگاه فرهنگیان در کشور فعال است و این مراکز به لحاظ فضای آموزشی ، غذا خوری و خوابگاهی باید بهسازی و تعمیرشوند.

عباس قنبری اظهار کرد: بهسازی و تعمیر مراکز دانشگاه فرهنگیان به بودجه هنگفتی نیاز دارد که انتظار می رود از محل منابع استانی و ملی اعتبارات تامین شود.

عباس قنبری با اشاره به اینکه بیشترین گلایه دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کشور در طول سال تحصیلی مربوط به مناسب نبودن فضای آموزشی ، غذا خوری و خوابگاهی است ،خاطرنشان شد: برای ساماندهی این فضاها در دانشگاه فرهنگیان نیز به حمایت خیرین نیاز است.

معاون دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور گفت: در مراکز دانشگاهی فرهنگیان کشور ۷۵ هزار دانشجو معلم مشغول به تحصیل هستند.

عباس قنبری در ادامه به تحصیل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در ۱۶ رشته دانشگاهی پرداخت و بیان کرد: دانشجو معلمان در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های مورد نیاز نظام تعلیم و تربیت کشور آموزش داده می شوند.

عباس قنبری تاکید کرد: ۱۲ هزار استاد توانمند دانشگاهی به صورت تمام وقت و پاره وقت مسئولیت آموزش دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان را در مقاطع تحصیلی کارشناشی و کارشناسی ارشد در مراکز دانشگاهی فرهنگیان کشور را بر عهده دارند.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
سایت دانشجو