دل شکستن هنر نیست

نیروگاه خورشیدی
نیروگاه خورشیدی
فروردین 10, 1397
اختراعات ادیسون
فروردین 20, 1397

دل شکستن هنر نیست

دل شکستن هنر نمی باشد

دل شکستن هنر نیست

شعر دل شکستن هنر نیست

کاملش اینه:
تا توانی دلی به دست آور دل شکستن هنر نمی باشد

یا

تا توانی دلی به دست آر دل شکستن هنر نمی باشد

دل شکستن هنر نمی باشد

دل شکستن هنر نیست

همچنین شاید برایتان جالب باشد: حدیث دل «أنا عند المنكسرة قلوبهم» من همدم قلب هاي شكسته هستم

دل شکستن هنر نیست

بهترین شعری که برای افراد دل شکسته سراغ دارید چیه ؟

همینجا میتونید نظراتتون رو برای دلشکستگان بنویسید

شعر شیشه دل را شکستن احتیاجش سنگ نیست

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
سایت دانشجو