بررسی تجزیه مقدار تکین (SVD) با پردازش تصویر

مسابقه هوش مصنوعی
بزرگترین رویداد ورزشی ربات ها
بهمن 14, 1396
پرورش و تکثیر ملخ
پرورش ملخ
بهمن 20, 1396

بررسی تجزیه مقدار تکین (SVD) با پردازش تصویر

بررسی خواص تجزیه مقدار تکین (SVD) با استفاده از پردازش تصویر

مقاله به بررسی خواص ماتریس های به دست آمده از روش تجزیه مقدار تکین (Decomposition Singular Value) می پردازیم، در ابتدا ماتریس A متناظر با یک تصویر را به  3 ماتریسv, Σ, u  به صورتTA=UΣV تبدیل کرده ایم و پس از آن ماتریسهای به دست آمده از تجزیه مقدارتکین یک تصویر را با تصویر دیگری ترکیب می کنیم و نتایج این بررسی خود را بیان خواهیم کرد.

دانلود مقاله تجزیه تکین svd

 

نویسندگان

مجتبی شکوه حاج عباسعلی خان [ دانشگاه سیستان و بلوچستان ]

سپیده نیک نام [ دانشگاه سیستان و بلوچستان ]

 

تکمیل موضوع و مباحث مرتبط در تالار دانشجو

تجزیه مقدار تکین

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin