آموزش عکاسی از آسمان و ابر

رادار تصویری
اسفند 14, 1387
ویروس نویسی
اسفند 15, 1387

آموزش عکاسی از آسمان و ابر

عكاسی از آسمان وابر,كمابیش برای عكاسان جذابیت دارد.شاید شما هم یكی دوبار وسوسه شدهاید وعكسی هم گرفته اید.واقعیت این است كه بدون اطلاع از فوت وفن كار نتایج مطلوبی به دست نخواهد آمد.

اگر ندانیم چه میكنیم,آسمان در عكسهای ما به صورت یك پرده سفید رنگ ضبط خواهد شد.راستی علت این امر چیست؟هنگام تهیه عكس منظره وسنجش نور حتما متوجه شده اید كه تفاوت شدت نورزمین وآسمان واقعا از زمین تا آسمان است.هرچه اختلاف میان شدت نور ابر وآسمان زیادتر باشد,تهیه عكس از ابرها آسانتر خواهد بود.

البته كنتراست میان ابروآسمان به عواملی همچون نوع ابر ونور موجود بستگی دارد عكسبرداری از ابرهای موسوم به كومولوس كه بیشتر به توده پنبه شباهت دارند ومعمولا در زمینه آبی تیره آسمان دیده می شوند آسانتر است.شدت نور  ابرهای كومولوس نسبت به ابرهای نیمبوس یا ابرهای تیره وخاكستری رنگ باران زا دوبرابر است.ابرهای سیروس,آسمان پریده رنگ است,كنتراست این نوع ابر با آسمان ناچیز است.معمولا در سمت الراس واندكی به طرف شمال,آسمان تیره تر است ورنگ آبی هر چه به تدریج به سمت خورشید وافق نزدیك تر می شویم روشنتر می شود.

هنگامی كه نور خورشید با زاویه دید 45 درجه به ابرها بتابد,یعنی خورشید در بالاودرپشت سر عكاس است,هم از لحاظ روشنایی وهم از حیث ایجاد حالت بهترینموقعیت برای عكسبرداری است.مطلوبترین زمان برای عكسبرداری از ابرها صبحها یك ساعت بعد از طلوع خورشید تا چهار ساعت پس از ان وبعدازظهرها چهار ساعت پس از ظهر تا یك ساعت مانده به غروب خورشیداست.زیباترین ابرها در ماههای اردیبهشت وخرداد تشكیل می شوند.

در عكسبرداری با فیلم رنگی فقط می توان از فیلترهای جاذب ماورای بنفش(UV)وپولاریزه(PL)استفاده كرد.فیلتر پولاریزه با ممانعت از ورود پرتوهای پولاریزه كه اندكی بالاتر از افق منعكس می شوند,آسمان آبی را تیره تر خواهند كرد.البته می دانید كه پیش از عكسبرداری با این فیلتر باید آن را بچرخانید تا زاویه صحیح آن را پیدا كنید.

ابرها معمولا حركتی دارند كه در عكسبرداری باید به آن توجه كرد و سرعت شاتر را كمتر از15 انتخاب نكرد,در هنگام غروب به خصوص اگر خورشید پشت ابر یا كوهی قرار بگیرد ورو به خورشید به طور مستقیم عكسبرداری كنیم عكسهای جالبی به دست می آید.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin
سایت دانشجو